You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Tasterske prečice u programu Publisher

Ponekad možete da radite brže ako koristite samo tastaturu umesto da se prebacujete na miš ili tablu osetljivu na dodir. Verovatno već koristite prečice kao što su Ctrl+C za kopiranje i Ctrl+S za čuvanje, ali za mnoge druge prečice možda čak i ne znate. Navodimo ih ovde:

U ovom članku

Prečice za traku

Ove prečice su uvedene sa trakom u programu Publisher. Neke kartice su kontekstualne i pojavljuju se samo kad umetnete ili izaberete objekat kao što je oblik ili tabela. Dvoslovne prečice vam omogućavaju da koristite tasterske prečice sa kontekstualnim karticama.

Nove tasterske prečice koje koriste dva slova i otvaraju karticu „Alatke za crtanje“.

Da biste koristili ove prečice, prvo izaberite objekat, a zatim pritisnite taster Alt, pa dvoslovnu prečicu kontekstualnog menija i na kraju preostale tastere, ako ih ima. Na primer, da biste otvorili meni Efekti oblika i dodali senku obliku, izaberite taj oblik, pritisnite tastere Alt, JD da biste otvorili kartice Alatke za crtanjeOblikovanje, SE da biste otvorili meni Efekti oblika, S da biste izabrali stavku Galerija senčenja, a zatim se pomoću tastera Tab krećite kroz opcije senčenja da biste primenili senku na objekat.

Efekti oblika i slike

Efekti oblika

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite prozor Meni efekti oblika

Alt, JD, SE

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija senki

Alt, JD, SE, S – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija Reflekcija

Alt, JD, SE, R – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija sjaja

Alt, JD,SE,G – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija meke ivice

Alt, JD,SE,E – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija bevel

Alt, JD,SE,B – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti oblika – Galerija 3-D rotacija

Alt, JD,SE,D – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Galerija stilova oblika

Alt, JD,ST – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Efekti slike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite prozor Meni efekti za slike

Alt, JP,PE

Otvorite prozor Efekti slike – Galerija senki

Alt, JP,PE,S – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti slike – Galerija Reflekcija

Alt, JP,PE,R – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti slike – Galerija sjaja

Alt, JP,PE,G – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti slike – Galerija meke ivice

Alt, JP,PE,E – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti slike – Kosina Galerija

Alt, JP,PE,B – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Efekti slike – 3-D rotacija Galerija

Alt, JP,PE,D – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Otvorite prozor Galerija stilova slika

Alt, JP,K – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Brisanje stila slike

Alt, JP,K,C

Efekti za tekst

Padajuća lista „Popuna teksta“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvor Popuna teksta Padajuće liste

Alt, JX,TI

Bez popune

Alt, JX,TI,N – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Još boja popune…

Alt, JX,TI,M – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Efekti popune...

Alt, JX,TI,F – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Svetle nijanse

Alt, JX,TI,T – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Probam Boja fonta

Alt, JX,TI,S

Padajuća lista „Obris teksta“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvor Prikaz strukture teksta Padajuće liste

Alt, JX,TO

Bez obrisa

Alt, JX,TO,N

Još boja obrisa…

Alt, JX,TO,M – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Efekti obrisa…

Alt. JX.TO.O – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Uzorak boje linije

Alt, JX,TO,S – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Debljina

Alt, JX,TO,W – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Crte

Alt, JX,TO,D – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Padajuća lista „Tekstualni efekti“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvor Tekstom Padajuća lista efekata

Alt, JX,TE

Senka

Alt, JX, TE,S – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Odraz

Alt, JX, TE,R – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Sjaj

Alt, JX, TE,G – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Kosina

Alt, JX, TE,B – zatim se pomoću tastera TAB krećite kroz opcije

Vrh stranice

Kreiranje, otvaranje, zatvaranje ili čuvanje publikacije

Kreiranje, otvaranje, zatvaranje publikacije

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje nove instance programa Publisher

CTRL+N

Prikazivanje dijaloga Otvaranje publikacije

CTRL+O

Zatvaranje trenutne publikacije

CTRL+F4 ili CTRL+W

Prikazivanje dijaloga Čuvanje kao

CTRL+S

Vrh stranice

Uređivanje ili oblikovanje teksta ili objekata

Uređivanje ili oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje okna zadatka Pronalaženje i zamena sa izabranom opcijom Pronalaženje

F3 ili CTRL+F ili SHIFT+F4

Prikazivanje okna zadatka Pronalaženje i zamena sa izabranom opcijom Zamena

CTRL+H

Provera pravopisa

F7

Prikazivanje okna zadatka Rečnik sinonima

SHIFT+F7

Prikazivanje okna zadatka Istraživanje

ALT + klik na reč

Izbor celog teksta. Ako se kursor nalazi u okviru za tekst, ovako se vrši izbor celog teksta u trenutnoj rubrici. Ako kursor nije u okviru za tekst, ovako se vrši izbor svih objekata na stranici.

CTRL+A

Podebljavanje teksta

CTRL+B

Primena kurziva na tekst

CTRL+I

Podvlačenje teksta

CTRL+U

Primena umanjenih velikih slova na tekst ili vraćanje umanjenih velikih slova u velika i mala slova

CTRL+SHIFT+K

Otvaranje dijaloga Font

CTRL+SHIFT+F

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Uključivanje i isključivanje funkcije Specijalni znaci

CTRL+SHIFT+Y

Vraćanje oblikovanja znakova na trenutni stil teksta

CTRL+RAZMAKNICA

Primena ili uklanjanje indeksnog teksta

CTRL+=

Primena ili uklanjanje eksponentnog teksta

CTRL+SHIFT+=

Povećavanje razmaka između slova u reči (podešavanje međuslovnog razmaka)

CTRL+SHIFT+]

Smanjivanje razmaka između slova u reči (podešavanje međuslovnog razmaka)

CTRL+SHIFT+[

Uvećanje fonta za 1,0 tačaka

CTRL+]

Umanjenje fonta za 1,0 tačaka

CTRL+[

Povećavanje fonta na sledeću veličinu u polju Veličina fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje fonta na sledeću veličinu u polju Veličina fonta

CTRL+SHIFT+<

Centriranje pasusa

CTRL+E

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Poravnavanje pasusa sa obe strane (obostrano poravnavanje)

CTRL+J

Ravnomerno horizontalno raspoređivanje pasusa

CTRL+SHIFT+D

Podešavanje novinskog poravnavanja pasusa (samo za istočnoazijske jezike)

CTRL+SHIFT+J

Prikazivanje dijaloga Rastavljanje reči na kraju reda

CTRL+SHIFT+H

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Insert the current page number

ALT+SHIFT+P

Sprečavanje rastavljanja reči na kraju reda

CTRL+SHIFT+0 (nula)

Kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta

CTRL+SHIFT+C

Primena kopiranog oblikovanja na tekst

CTRL+SHIFT+V

Kopiranje, isecanje, lepljenje ili brisanje teksta ili objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izabranog teksta ili objekta

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Isecanje izabranog teksta ili objekta

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Lepljenje teksta ili objekta

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje izabranog objekta

DELETE ili CTRL+SHIFT+X

Opoziv ili ponavljanje radnje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y ili F4

Guranje objekta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Guranje izabranog objekta nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Tasteri sa strelicama

Ako je u tekstu unutar izabranog objekta kursor, guranje izabranog objekta nagore, nadole, nalevo ili nadesno

ALT+tasteri sa strelicama

Slaganje objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Postavljanje objekta u prednji plan

ALT+F6

Slanje objekta u zadnji plan

ALT+SHIFT+F6

Kačenje objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje ili isključivanje funkcije Kačenje za vodiče

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Izbor ili grupisanje objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Biranje svih objekata na stranici (Ako se kursor nalazi u okviru za tekst, na ovaj način ćete izabrati sav tekst u priči)

CTRL+A

Grupisanje izabranih objekata ili razgrupisavanje grupisanih objekata

CTRL+SHIFT+G

Opoziv izbora teksta

ESC

Opoziv izbora objekta

ESC

Izbor objekta unutar grupe – ako taj objekat sadrži izabrani tekst

ESC

Vrh stranice

Rad sa stranicama

Izbor ili umetanje stranica

Ako je publikacija u uporednom prikazu dve stranice, ove komande se primenjuju na izbrani uporedni prikaz dve stranice. U suprotnom se ove komande primenjuju samo na izabranu stranicu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga Odlazak na stranicu

F5 ili CTRL+G

Umetanje stranice ili uporednog prikaza dve stranice. Ako pravite bilten, otvara se dijalog Umetanje stranica tipa publikacije

CTRL+SHIFT+N

Umetanje duplirane stranice posle izabrane stranice

CTRL+SHIFT+U

Premeštanje sa jedne stranice na drugu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga Odlazak na stranicu.

F5 ili CTRL+G

Idi na sledeću stranicu

CTRL+PAGE DOWN

Idi na prethodnu stranicu

CTRL+PAGE UP

Prebacivanje između trenutne stranice i master stranice

CTRL+M

Korišćenje master stranice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između trenutne stranice i master stranice.

CTRL+M

Prikazivanje ili skrivanje granica ili vođica

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uključivanje ili isključivanje funkcije Granice.

CTRL+SHIFT+O

Uključivanje ili isključivanje funkcije Horizontalne vođice osnovnih linija (nije dostupno u veb prikazu)

CTRL+F7

Uključivanje ili isključivanje funkcije Vertikalne vođice osnovnih linija (samo za istočnoazijske jezike – nije dostupno u veb prikazu)

CTRL+SHIFT+F7

Zumiranje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između trenutnog prikaza i stvarne veličine

F9

Zumiranje na prikaz cele stranice

CTRL+SHIFT+L

Vrh stranice

Štampanje

Korišćenje pregleda pre štampanja

Ove tasterske prečice su dostupne kada se nalazite u prikazu Štampanje i utiču na okno pregleda pre štampanja.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između trenutnog prikaza i stvarne veličine

F9

Scroll up or down

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje nalevo ili nadesno

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore u velikim pomacima

PAGE UP ili CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje nadole u velikim pomacima

PAGE DOWN ili CTRL+STRELICA NADOLE

Pomeranje nalevo u velikim pomacima

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje nadesno u velikim pomacima

CTRL+STRELICA NADESNO

Pomeranje u gornji levi ugao stranice

HOME

Pomeranje u donji desni ugao stranice

END

Prikazivanje dijaloga Odlazak na stranicu

F5 ili CTRL+G

Idi na prethodnu stranicu

CTRL+PAGE UP

Idi na sledeću stranicu

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak u sledeći prozor (ukoliko imate nekoliko otvorenih publikacija)

CTRL+F6

Izlazak iz pregleda pre štampanja i prikazivanje okna Štampanje

CTRL+P

Izlazak iz pregleda pre štampanja

ESC

Štampanje publikacije

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prikaza dijaloga Štampanje.

CTRL+P

Vrh stranice

Rad sa veb stranicama i e-poštom

Umetanje hiperveza

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze (proverite da li se kursor nalazi u okviru za tekst)

CTRL+K

Slanje e-pošte

Kada odaberete stavku Pošalji kao poruku (Datoteka > Deli > E-pošta), možete koristiti sledeće tasterske prečice.

Važno:  Outlook mora da bude otvoren da biste mogli da šaljete e-poruke. Ako Outlook nije otvoren, poruka će biti sačuvana u fascikli Otpremno poštansko sanduče.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Slanje trenutne stranice ili publikacije

ALT+S

Otvaranje adresara (kursor mora biti u zaglavlju poruke)

CTRL+SHIFT+B

Otvaranje kontrolora dizajna (kursor mora biti u zaglavlju poruke)

ALT+K

Proveravanje imena u redovima Za, Cc i Bcc (kursor mora biti u zaglavlju poruke)

CTRL+K

Otvaranje adresara sa izabranim poljem Za (kursor mora biti u zaglavlju poruke)

ALT+. (tačka)

Otvaranje adresara sa izabranim poljem Cc (kursor mora biti u zaglavlju poruke)

ALT+C

Otvaranje adresara sa izabranim poljem Bcc (kursor mora biti u zaglavlju poruke i polje Bcc mora biti vidljivo)

ALT+B

Prelazak na polje Tema

ALT+J

Otvaranje dijaloga Opcije poruke programa Outlook

ALT+P

Otvaranje dijaloga Prilagođeno radi pravljenja zastavice za e-poruke (kursor mora biti u zaglavlju e-poruke)

CTRL+SHIFT+G

Premeštanje kursora u sledeće polje u zaglavlju e-poruke (kursor mora biti u zaglavlju e-poruke)

TAB

Premeštanje kursora u prethodno polje zaglavlja e-poruke

SHIFT+TAB

Prebacivanje između mesta umetanja u zaglavlju e-poruke i dugmeta Pošalji na traci sa alatkama Slanje pošte

CTRL+TAB

Otvaranje adresara kada se kursor nalazi u zaglavlju e-poruke

CTRL+SHIFT+B

Vrh stranice

Automatizovanje zadataka

Rad sa makroima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga Makroi.

ALT+F8

Rad sa programom Visual Basic

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje alatke Visual Basic Editor

ALT+F11

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×