Umetanje brojeva stranica na radnim listovima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da se brojevi prikažu na stranicama kada odštampate Microsoft Excel radni list, možete da umetnete brojeve stranica u zaglavlja ili podnožja stranica radnog lista. Brojevi stranica koje umetnete ne prikazuju se na radnom listu u normalnom prikazu – prikazuju se samo u prikazu rasporeda na stranici i na štampanim stranicama.

Napomena: Snimci ekrana u ovom članku napravljeni su u programu Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz može neznatno da se razlikuje, ali funkcionalnost je ista, osim ako nije drugačije navedeno.

Dodavanje brojeva stranica na jednoj stranici

 1. Kliknite na radni list na koji želite da umetnete brojeve stranica.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i & podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu „Raspored na stranici“. Možete i da kliknete na stavku raspored na stranici na statusnoj traci da biste prikazali ovaj prikaz.

 3. Na radnom listu, izaberite stavku Kliknite da biste dodali zaglavlje ili Kliknite ovde da biste dodali podnožje.

  Ovo prikazuje Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 4. Da biste naveli gde u zaglavlju ili podnožju želite da se broj stranice pojavi, kliknite unutar polja Levi odeljak, Centralni odeljak ili Desni odeljak u zaglavlju ili podnožju.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Elementi zaglavlja i podnožja izaberite stavku Broj stranice.

  U grupi „Elementi zaglavlja i & podnožja“ kliknite na dugme „Broj stranice“

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica].

  Ako želite da dodate ukupan broj stranica, ukucajte razmak posle čuvara mesta &[Stranica], otkucajte reč od praćenu razmakom i zatim, u grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite na stavku Broj stranica.

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica] od &[Stranica]

 6. Kliknite bilo gde izvan oblasti zaglavlja ili podnožja da biste prikazali prave brojeve stranica u prikazu rasporeda na stranici.

 7. Kada završite sa radom u prikazu rasporeda na stranici, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi radne sveske kliknite na dugme Normalno.

  Na kartici „Prikaz“ kliknite na dugme „Normalno“

  Na statusnoj traci možete i da kliknete na dugme Normal stavke " Normal ".

  Brojeve stranica za radni list možete umetnuti u prikazu rasporeda na stranici, gde možete da ih vidite, ili možete upotrebiti dijalog Podešavanje stranice da biste istovremeno umetnuli brojeve stranica za više radnih listova. Za druge tipove listova kao što su listovi sa grafikonima, brojeve stranica možete umetnuti samo pomoću dijaloga Podešavanje stranice.

Dodavanje brojeva stranica u više radnih listova

Brojeve stranica možete da umetnete na više radnih listova u radnoj svesci uz pomoć dijaloga Podešavanje stranice. Na primer, ako radna sveska sadrži dva radna lista koji su dugački po dve stranice, prvi radni list će sadržati dve stranice numerisane 1 i 2. Drugi radni list će takođe sadržati dve stranice numerisane 1 i 2.

Savet: Da biste dodali brojeve stranica svim radnim listovima u radnoj svesci sekvencijalno, morate da promenite broj kojim počinje svaki radni list. Više informacija pronađite u članku Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu.

 1. Kliknite na radne listove ili listove grafikona na koje želite da dodate brojeve stranica.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan list

Kliknite na karticu lista.

Izaberite karticu „List“

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste prikazali karticu, a zatim kliknite na nju.

Kliknite na strelice za pomeranje kartice

Dva ili više susednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na karticu poslednjeg lista koji želite da izaberete.

Dva ili više nesusednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na kartice drugih listova koje želite da izaberete.

Sve listove u radnoj svesci

Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u meniju priručni meni izaberite stavku Izaberi sve listove.

Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako su svi radni listovi izabrani kliknite desnim tasterom na karticu izabranog radnog lista a zatim klikniteRazgrupiši listove.

 1. Na kartici raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje programa c z0z_ pored podešavanja stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. U dijalogu Podešavanje stranice, na kartici Zaglavlje/podnožje stranice kliknite na dugme Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 3. Da biste naveli gde u zaglavlju ili podnožju želite da se broj stranice pojavi, kliknite unutar polja Levi odeljak, Centralni odeljak ili Desni odeljak.

 4. Da biste umetnuli brojeve, kliknite na dugme Umetni broj stranice :

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica].

  Napomene: 

  • Ako želite da dodate ukupan broj stranica, otkucajte razmak posle programa " _ ampve [Page"], otkucajte reč od praćene razmakom, a zatim kliknite na dugme Umetni broj stranica iz stavke z0z_.

  • U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica] od &[Stranica].

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

Da biste numerisali sve stranice radnog lista u radnoj svesci sekvencijalno, prvo dodajte brojeve stranica svim radnim listovima u radnoj svesci, a zatim koristite sledeću proceduru da biste započeli broj stranice za svaki radni list sa odgovarajućim brojem. Na primer ako radna sveska sadrži dva radna lista koji će se oba štampati kao kao dve stranice, koristili biste ovu proceduru da biste započeli numerisanje stranice za drugi radni list od broja 3.

 1. Na kartici raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje programa c z0z_ pored podešavanja stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. Na kartici Stranica, u polju Broj prve stranice otkucajte broj koji želite da koristite za prvu stranicu.

  Da biste koristili podrazumevani sistem numerisanja, otkucajte Automatsko u okvir Broj prve stranice.

Menjanje redosleda po kojem se stranice numerišu

Excel podrazumevano numeriše i štampa stranice od vrha nadole a zatim sleva nadesno na radnom listu, ali moguće je promeniti pravac numerisanja i štampanja stranica sleva nadesno i onda od vrha nadole.

 1. Izaberite radne listove za koje želite da promenite redosled numerisanja.

 2. Na kartici raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje programa c z0z_ pored podešavanja stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 3. Na kartici List, u okviru Redosled stranica izaberite stavku Nadole, a zatim po širini ili Po širini, a zatim nadole.

  Pravac svake opcije se prikazuje u okviru za pregled.

Brisanje brojeva stranica

 1. Kliknite na radne listove ili listove grafikona sa kojih želite da uklonite brojeve stranica.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan list

Kliknite na karticu lista.

Izaberite karticu „List“

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste prikazali karticu, a zatim kliknite na nju.

Kliknite na strelice za pomeranje kartice

Dva ili više susednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na karticu poslednjeg lista koji želite da izaberete.

Dva ili više nesusednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na kartice drugih listova koje želite da izaberete.

Sve listove u radnoj svesci

Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u meniju priručni meni izaberite stavku Izaberi sve listove.

Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako nije vidljiv nijedan radni list koji nije izabran, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Razgrupiši listove.

 1. Na kartici raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje programa c z0z_ pored podešavanja stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. Na kartici Zaglavlje/podnožje stranice, u padajućem okviru Zaglavlje ili Podnožje izaberite stavku (nijedno).

  Napomena: Možda bude potrebno da se pomerate do vrha liste da biste izabrali stavku (nijedno).

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Zaglavlje & Podnožje.

  Excel se automatski menja u prikaz rasporeda na stranici.

 2. Na kartici Podnožje "Zaglavlje ", kliknite na Zaglavlje ili Podnožje, a zatim izaberite željeni format broja stranice.

  Brojevi stranica zaglavlja pojavljuju se na vrhu odštampane stranice i brojevi stranica podnožja se pojavljuju na dnu.

 3. Kada završite, možete da ostanete u prikazu rasporeda na stranici ili da se prebacite na normalan prikaz tako što ćete kliknuti na dugme normalno na kartici Prikaz .

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

Prvi odštampani list možete da počnete sa brojem stranice koji nije 1. Ovo je korisno ako postoje i druge odštampane stranice koje će doći pre opisa. Na primer, možete odštampati Word dokument sa 2 stranice koji će biti nalog za stranice 1 i 2, a Excel list će zatim početi na stranici 3.

 1. Na kartici raspored na stranici izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na kartici stranica , u polju broj prve stranice otkucajte broj koji želite za prvi broj stranice. Na primer, ako ste želeli da prvi broj stranice bude 3, kucate broj 3.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako koristite format broja stranice koji broji ukupne stranice, na primer: stranica 3 od 7, moraćete da izvršite korekciju na drugi broj. Ova korekcija osigurava da ne završite sa nečim ovako: stranica 10 od 7.

 1. U podešavanju stranicekliknite na karticu Zaglavlje/podnožje , a zatim izaberite stavku Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 2. Posle toga, izaberite stavku znak plus (+), a zatim otkucajte broj stranica koje stižu pre prvog broja stranice.

  Na primer, ako je 3 broj prve stranice, morate da dodate 2 stranice u ukupnoj tački stranice. Tako da kucate + 2 na kraju: Page _ ampve [Page] of _ temp_ [STR] + 2 , a zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Ponovo kliknite na dugme U redu.

Promena redosleda numerisanih stranica

 1. Na kartici raspored na stranici izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim stavku list.

 2. U okviru redosled stranicaizaberite željenu porudžbinu numerisanja stranica.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored na stranici izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim stavku Zaglavlje/podnožje.

 2. U okviru Zaglavlje ili Podnožjeizaberite stavku (nijedno).

  Možda ćete morati da se pomerate da biste pronašli (nijedan) na vrhu liste.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje straniceizaberite stavku Podnožje.

 2. U iskačućem meniju u okviru Zaglavlje ili Podnožjeizaberite format broja stranice koji želite da dodate.

  Formati zaglavlja pojavljuju se na vrhu odštampane stranice i formati podnožja se pojavljuju na dnu.

  Saveti: 

  • Možete da vidite kako će se brojevi stranica pojavljivati tako što ćete pregledati list u režimu pregleda. Na kartici raspored , u okviru Štampanjeizaberite stavku Pregled.

  • Da biste u radnu svesku istovremeno dodali brojeve stranica na više listova u radnoj svesci, izaberite listove koje želite pre nego što kliknete na dugme Zaglavljeprograma. Format broja stranice koji odaberete će se primeniti na sve izabrane listove.

  • Možete da kreirate potpuno prilagođeno zaglavlje ili podnožje sa brojevima stranica tako što ćete kliknuti na dugme Prilagodi zaglavlje ili prilagoditi podnožjei slediti uputstva koja su vam data.

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje straniceizaberite stavku Podnožje.

 2. Dodajte brojeve stranica u željeni format.

 3. Izaberite stavku Prilagođavanje zaglavlja ili Prilagođavanje podnožjau zavisnosti od toga gde se brojevi stranica pojavljuju.

 4. Potražite broj stranice sa kodom br. (stranica]i kliknite odmah posle nje da biste premestili tačku umetanja na ovu lokaciju.

 5. Otkucajte znak plus (+), a zatim otkucajte broj stranica po kojima želite da pređete početnu stranicu. Na primer, da biste započeli na stranici 4, možete da povećate početni broj stranice sa tri stranice tako što ćete otkucati + 3. Kôd se sada pojavljuje kao _ Tempe [Page] + 3.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Prikazuje se novo zaglavlje ili podnožje stranice u polju Zaglavlje ili Podnožje .

  Napomena: Ako želite da koristite format broja stranice koji uključuje ukupan broj stranica, na primer, stranica 4 od 7, uverite se da ste dodali i broj broja plus (+) i broj stranice na numeričkoj stranici sa ukupnim stranicama, _ Ampve [stranice].

Promena redosleda numerisanih stranica

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje straniceizaberite stavku Podnožje.

 2. Na kartici list , u okviru redosled stranicaizaberite željenu porudžbinu numerisanja stranica.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje straniceizaberite stavku Podnožje.

 2. U iskačućem meniju u okviru zaglavlja ili podnožjaizaberite stavku (nijedno).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×