Umetanje ili promena brojeva slajdova, datuma ili podnožja u slajdovima na ekranu

U programu PowerPoint možete da dodate ili uklonite automatske brojeve slajdova, sakrijete numerisanje na naslovnom slajdu i premestite brojeve slajdova. Slajdovima možete da dodate datum i vreme.

Ako želite da predložite poboljšanja za funkciju numerije slajdova, to možete da uradite tako što ćete izabrati stavku Pomoć za > Povratne informacije > imam predlog.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Broj slajda.

  prikazuje dugme za broj slajda na traci u programu powerpoint

 2. Na kartici Slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Broj slajda.

  Prikazivanje dijaloga za zaglavlje i podnožje u programu powerpoint

  Ako ne želite da se broj prikazuje na naslovnom slajdu, potvrdite izbor i u polju za potvrdu Ne prikazuj na naslovnom slajdu.

 3. Kliknite na dugme Primeni na sve.

Tema primenjena na prezentaciju ima standardnu lokaciju na kojoj se prikazuju brojevi na slajdovima, kao što prikazuju dve teme sa slike ispod. Da biste promenili tu lokaciju, pogledajte članak „Promena mesta na kojem se brojevi stranica prikazuju na slajdovima“ ispod.

Tema „Pramen“ sa brojem slajda

Tema „Jon“ sa brojem slajda

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Broj slajda.

  prikazuje dugme za broj slajda na traci u programu powerpoint

 2. Na kartici Slajd opozovite izbor u polju pod imenom Broj slajda.

  Prikazivanje dijaloga za zaglavlje i podnožje u programu powerpoint

 3. Kliknite na dugme Primeni na sve.

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Broj slajda.

 2. Na kartici Slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne prikazuj na naslovnom slajdu.

 3. Izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  prikazuje dugme za master slajd na traci u programu PowerPoint

 2. Na vrhu okna sa sličicama izaberite sličicu Master slajda .

  Sličica mastera slajda u prikazu mastera slajda

 3. U oknu Slajd kliknite na čuvar mesta za broj i držite pritisnut taster miša dok ne vidite ukrštene strelice, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

  Izaberite i zadržite čuvar mesta za broj slajda

  Kada završite, izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

 1. (PowerPoint 2013 ili 2016) Na kartici Dizajn izaberite stavku Veličina slajda, a zatim stavku Prilagođena veličina slajda.

  Na kartici „Dizajn“ na traci izaberite stavku „Veličina slajda“, a zatim stavku „Prilagođena veličina slajda“.

  (PowerPoint 2010 ili starije verzije) Na kartici Dizajn izaberite stavku Podešavanje stranice.

  Na kartici „Dizajn“ na traci izaberite stavku „Podešavanje stranice“.
 2. U okviru odeljka Numeriši slajdove od kliknite na strelicu nagore ili nadole da biste se prebacili na broj od kojeg želite da počnete:

  prikazuje dijalog za veličinu slajda u programu PowerPoint
 3. Kliknite na dugme U redu.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite opciju Normalno.

 2. Na levoj strani ekrana, u oknu koje sadrži sličice slajda izaberite prvu sličicu slajda u prezentaciji.

 3. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Datum i vreme.

  Otvara se dijalog Zaglavlje i podnožje

 4. Na kartici Slajd izaberite stavku na Datum i vreme , a zatim odaberite vrstu datuma koji želite:

  • Ako želite da datum i vreme odražavaju trenutni datum i vreme pri svakom otvaranju ili štampanju prezentacije, kliknite na dugme Automatski ažuriraj i izaberite željeni format datuma i vremena.

  • Ako želite da podesite datum i vreme na određeni datum, izaberite opciju Fiksno i u polju Fiksno otkucajte željeni datum.

   Ako datum na prezentaciji podesite na opciju Fiksno, možete jednostavno da pratite vreme poslednjeg menjanja prezentacije.

 5. Ako želite da dodate datum i vreme u sve slajdove u prezentaciji, kliknite na dugme Primeni na sve.

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

  Prikazuje dugme za umetanje zaglavlja u programu PowerPoint

 2. Na kartici Slajd potvrdite izbor u polju Podnožje .

 3. U polju koje se nalazi ispod polja Podnožje otkucajte željeni tekst, na primer „Poverljivi podaci preduzeća“.

  Prikazuje dijalog za umetanje podnožja u programu PowerPoint

 4. Da se podnožje ne bi pojavljivalo na naslovnom slajdu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ne prikazuj na naslovnom slajdu.

 5. Izaberite stavku Primeni na sve da bi se podnožje pojavilo na svim slajdovima ili izaberite stavku Primeni da bi se pojavilo samo na trenutno izabranom slajdu.

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

  Prikazuje dugme za umetanje zaglavlja u programu PowerPoint

 2. Na kartici Slajd potvrdite izbor u polju Podnožje.

 3. Izaberite stavku Primeni na sve da biste uklonili podnožje izsvih slajdova u prezentaciji. U suprotnom, izaberite stavku Primeni da biste uklonili samo podnožje sa trenutno izabranog slajda.

Drugi članci u vezi sa numerisanjem i podnožjima

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×