Sortiranje i filtriranje podataka po boji je sjajan način da analizu podataka učinite lakšom i pomognete korisnicima vašeg radnog lista da vide markirane stavke i trendove podataka za tren oka.

Svetlo prosleđeno kroz spektar prikazuje 6 boja na radnom listu

U ovom članku

Pregled sortiranja i filtriranja podataka po boji i skupu ikona

Sortiranje i filtriranje podataka, zajedno sa uslovnim oblikovanjem podataka su integralni delovi analize podataka i mogu pomoći da odgovorite na sledeća pitanja:

 • Ko je ovog meseca imao prodaju veću od 500.000 dinara?

 • Za koje proizvode godišnja zarada poraste za više od 10%?

 • Ko su najbolji, a ko najgori studenti na prvoj godini?

 • Gde su izuzeci u rezimeu profita za proteklih pet godina?

 • Kakva je opšta raspodela prema starosnom uzrastu zaposlenih?

Podatke sortirate da biste brzo organizovali i pronašli željene podatke. Podatke filtrirate da biste prikazali samo redove koji ispunjavaju kriterijume koje ste naveli i da biste sakrili redove za koje ne želite da budu prikazanim za jednu ili više kolona podataka. Uslovno oblikujete podatke da biste lakše vizuelno istraživali i analizirali podatke, otkrili važne probleme i identifikovali šeme i trendove. Sortiranje, filtriranje i uslovno oblikovanje podataka zajedno mogu da pomognu vama i ostalim osobama koje koriste unakrsnu tabelu da efikasnije donose odluke na osnovu podataka.

Sortiranje i filtriranje možete izvršavati na osnovu oblikovanja, uključujući boju ćelije i fonta, bez obzira na to da li su ćelije oblikovane ručno ili uslovno.

Ova slika prikazuje filtriranje i sortiranje na osnovu boje ili ikone u kolonama „Kategorija“, „M/M Δ%“ i „Naznaka“.

Uslovno oblikovanje sa bojama pozadine ćelija i skupovima ikona

Sortiranje i filtriranje možete vršiti koristeći skup ikona koje ste kreirali putem uslovnog oblikovanja. Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica usmerena nagore predstavlja više vrednosti, žuta strelica usmerena u stranu srednje vrednosti, a crvena usmerena nadole niže vrednosti.

Tabela skupova ikona

Tabela skupova ikona

Ćelije možete oblikovati korišćenjem dvobojne skale, trobojne skale, traka podataka i skupova ikona; oblikujte ćelije koje sadrže određene tekstualne i brojčane vrednosti, datum ili vreme, najviše ili najniže rangirane vrednosti, iznad ili ispod proseka, jedinstvene ili duplirane vrednosti; i kreirati mnoga pravila i lakše upravljati njima.

Vrh stranice

Efikasno korišćenje boje prilikom analize podataka

Skoro svi vole boje. Efikasna upotreba boja u dokumentu može znatno da poveća privlačnost i olakša čitanje tog dokumenta. Dobra upotreba boja i ikona u Excel izveštajima unapređuje donošenje odluka jer pomaže korisnicima da usredsrede pažnju na važne informacije i da lakše vizuelno razumeju rezultate. Dobra upotreba boja može da izazove pozitivna osećanja od samog početka. S druge strane, loša upotreba boja može da skrene pažnju korisnika, čak i da izazove umor ako se previše koristi. Sledeći odeljci obezbeđuju uputstva koja će vam pomoći da koristite boje na dobar način i da izbegnete lošu upotrebu boja.

Više informacija o temama dokumenata      Uz Excel , lako je kreirati usaglašene teme i dodati prilagođene stilove i efekte. Veći deo razmišljanja o tome kako efikasno kombinovati boje već je obavljen za vas zahvaljujući upotrebi unapred definisanih tema dokumenta koje koriste privlačne šeme boja. Možete brzo i lako da oblikujete kompletan dokument da biste mu dali profesionalan i moderan izgled primenjujući temu dokumenta. Tema dokumenta je skup izbora pri oblikovanju koji obuhvata skup boja tema, skup fontova tema (uključujući fontove naslova i tela teksta) i skup efekata tema (uključujući linije i efekte popunjavanja).

Upotreba standardnih boja i ograničavanje broja boja

Kada sortirate i filtrirate po boji, možete odabrati boje koje vam se dopadaju i rezultati će vam dobro izgledati. Međutim, važno pitanje koje treba postaviti jeste sledeće: „Da li vaši korisnici vole i vide iste boje?“. Vaš računar može da prikaže 16.777.216 boja u 24-bitnom režimu boje. Međutim, većina korisnika može da razlikuje samo mali deo tih boja. Pored toga, kvalitet boja se može razlikovati na drugim računarima. Osvetljenje prostorije, kvalitet papira, rezolucija ekrana i štampača i postavke pregledača mogu biti drugačiji. Do 10% populacije različito razlikuje i vidi neke boje. To su bitne promenljive na koje verovatno ne možete da utičete.

Međutim, imate kontrolu nad promenljivama kao što su izbor boje, broj boja i pozadina radnog lista ili ćelije. Dobrim izborom zasnovanim na osnovnom istraživanju, možete doprineti da vaše boje odražavaju pravu poruku i tumačenje vaših podataka. Takođe možete dodati bojama ikone i legende da biste osigurali da korisnici razumeju značenje kakvo ste hteli.

Razmatranje kontrasta boje i pozadine

Uopšteno, koristite boje sa velikim zasićenjem kao što su svetložuta, umerena zelena ili tamnocrvena. Uverite se da je kontrast između pozadine i prednjeg plana visok. Na primer, koristite belu ili sivu pozadinu radnog lista sa bojama ćelija ili belu ili sivu boju ćelija sa bojom fonta. Ako morate da koristite pozadinsku boju ili sliku, neka boja ili slika bude što svetlija tako da boja ćelije ili fonta bude jasna. Ako se oslanjate samo na boju fonta, razmislite o povećanju veličine fonta ili podebljanju fonta. Što je font veći, korisniku je lakše da vidi ili razlikuje boju. Ako je potrebno, prilagodite ili uklonite grupisanje redova ili kolona zato što boja grupisanja može ometati boju ćelije ili fonta. Sva ova razmatranja u velikoj meri pomažu svim korisnicima da ispravno razumeju i tumače boju.

Izbegavajte korišćenje kombinacija boja koje mogu smanjiti vidljivost boje ili zbuniti posmatrača. Ne želite da slučajno kreirate umetničku sliku koja skreće pažnju ili neku optičku varku. Razmotrite korišćenje ivice ćelije da biste razlikovali problematične boje kao što su crvena i zelena ako ne možete da sprečite da boje budu jedna pored druge. Koristite komplementarne i kontrastne boje da biste povećali kontrast i izbegavajte upotrebu sličnih boja. Isplati se poznavati osnovni krug boja, kao i kako se određuju slične, kontrastne i komplementarne boje.

Osnovna paleta boja

1. Na paleti boja slične boje su jedne pored drugih (na primer, ljubičasta i narandžasta su boje slične crvenoj).

2. Kontrastna boja je tri boje udaljena od boje (na primer, plava i zelena su kontrastne boje crvenoj).

3. Komplementarne boje se na paleti boja nalaze jedna nasuprot drugoj (na primer, plavozelena je boja komplementarna crvenoj).

Ako imate vremena, isprobajte boje, pokažite ih kolegama, isprobajte ih u različitim uslovima osvetljenja i eksperimentišite sa različitim postavkama ekrana i štampača.

Savet: Ako štampate dokument u boji, dvaput proverite boju ćelije i font ćelije radi čitljivosti. Ako je boja ćelija previše tamna, razmislite o korišćenju belog fonta kako biste poboljšali čitljivost.

Vrh stranice

Izbor najboljih boja za vaše potrebe

„Potreban vam je kratak rezime? Koristite crvenu, zelenu ili plavu sa belom ili sivom pozadinom“.

Dodelite značenje bojama koje odaberete na osnovu vaših korisnika i željene svrhe. Ako je potrebno, obezbedite legendu da biste tačno pojasnili značenje svake boje. Većina osoba može lako da razlikuje sedam do deset boja na istom radnom listu. Moguće je razlikovati i do 50 boja, ali to zahteva posebnu obuku, a to je izvan opsega ovog članka.

10 najvažnijih boja

Kada sortirate i filtrirate podatke po boji, koristite sledeću tabelu koja vam pomaže pri izboru boje. Ove boje obezbeđuju najdramatičniji kontrast i uopšteno gledavši su, za većinu ljudi najlakše za razlikovanje.

Tabela sa izborom boja

Ove boje možete lako primeniti na ćelije i fontove tako što ćete na kartici Početak, u grupi Font koristiti dugmad Boja za popunjavanje i Boja fonta.

Standardne boje

Korišćenje boja koje prirodno izražavaju značenje

Kada čitate finansijske podatke, brojevi su crvene boje (negativni) ili crne boje (pozitivni). Crvena boja izražava značenje zato što je to prihvaćena konvencija. Ako želite da istaknete negativne brojeve, crvena je najbolji izbor. U zavisnosti od tipa podataka koji imate, možete koristiti određene boje koje prenose značenje vašim korisnicima ili možda postoji prihvaćeni standard za njihovo značenje. Na primer:

 • Ako se vaši podaci odnose na očitavanja temperature, možete koristiti tople boje (crvena, žuta i narandžasta) da biste naznačili toplije temperature i hladne boje (zelena, plava i ljubičasta) da biste naznačili hladnije temperature.

 • Ako se vaši podaci tiču topografskih pojmova, možete koristiti plavu boju za vodu, zelenu za vegetaciju, braon za pustinje i planine, a belu za led i sneg.

 • Ako se vaši podaci odnose na saobraćaj i bezbednost, možete koristiti crvenu za uslove zaustavljanja i zastoja, narandžastu za opasnu opremu, žutu za oprez, zelenu za bezbednost i plavu za opšte informacije.

 • Ako se vaši podaci odnose na električne otpornike, možete koristiti standardni šemu boja sa bojama: crna, braon, crvena, narandžasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta, siva i bela.

Vrh stranice

Pregled nekih primera

Pretpostavimo da pripremate skup izveštaja o opisima proizvoda, cenama i nivoima zaliha. Sledeći odeljci prikazuju pitanja koja obično postavljate o ovim podacima i kako možete odgovoriti na njih upotrebom boje i skupova ikona.

Uzorci podataka

Sledeći uzorak podataka se koristi u primerima.

Uzorak podataka korišćen u primerima

Da biste kopirali podatke u praznu radnu svesku, uradite sledeće:

Kako da sačuvate uzorak podataka kao .xlsx datoteku

 1. Pokrenite program Microsoft Beležnica.

 2. Izaberite tekst uzorka, a zatim kopirajte i nalepite tekst uzorka u program Beležnica.

 3. Sačuvajte datoteku sa imenom datoteke i oznakom tipa datoteke kao što je Proizvodi.csv.

 4. Izađite iz programa Beležnica.

 5. Pokrenite Excel.

 6. Otvorite datoteku koju ste sačuvali u Beležnici.

 7. Sačuvajte datoteku kao .xlsx datoteku.

Uzorak podataka

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Koji su različiti tipovi pakovanja proizvoda?

Problem

Želite da saznate različite tipove kontejnera za proizvode, ali ne postoji kolona „Kontejner“. Možete koristiti kolonu „Količina po jedinici“ da biste ručno obojili svaku ćeliju, a zatim sortirajte po boji. Takođe možete dodati legendu da biste korisniku pojasnili šta svaka boja znači.

Rezultati

Primer rezultata problema za različite tipove pakovanja proizvoda

Rešenje

 1. Da biste ručno obojili svaku ćeliju u skladu sa šemom boja u prethodnom primeru, kliknite na svaku ćeliju, a zatim primenite svaku boju koristeći dugme Boja za popunjavanje koje se nalazi u grupi Font na kartici Početak.

  Savet: Da biste brzo primenili izabranu boju na drugu ćeliju, na kartici Početak , u grupi Ostava upotrebite dugme Četkica za oblikovanje.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Količina po jedinici, a zatim na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Sortiranje i filtriranje, a zatim izaberite stavku Prilagođeno sortiranje.

 3. U dijalogu Sortiranje, u okviru Kolona izaberite stavku Količina po jedinici, u okviru Sortiraj po izaberite stavku Boja ćelije, a zatim kliknite dvaput na stavku Kopiraj nivo.

 4. U okviru Redosled, u prvom redu izaberite crvenu boju, u drugom redu izaberite plavu boju, a u trećem redu izaberite žutu boju.

  Ako ćelija ne sadrži nijednu boju, kao što su ćelije obojene belom, ti redovi ostaju na mestu.

  Napomena: Navedene boje predstavljaju dostupne boje u koloni. Ne postoji podrazumevani redosled sortiranja boja i nije moguće kreirati prilagođeni redosled sortiranja korišćenjem prilagođene liste.

 5. Dodajte legendu pomoću ćelija na bočnoj strani izveštaja koristeći sledeću tabelu kao vodič.

Legenda:

Crvena

Paketi i kutije

Plava

Konzerve i limenke

Zelena

Tegle i boce

Belo

(Niste sigurni)

Koji proizvodi imaju oznaku iznad 67% ili ispod 34%?

Problem

Želite brzo da vidite najviše i najniže vrednosti naznaka na vrhu izveštaja.

Rezultati

Primer rezultata problema sa oznakama proizvoda

Rešenje

 1. Izaberite ćelije E2:E26 i na kartici Početak u grupi Stil kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, izaberite stavku Skup ikona, a zatim izaberite skup ikona Tri strelice (obojene).

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u koloni Naznaka, postavite pokazivač na stavku Sortiraj, a zatim izaberite stavku Prilagođeno sortiranje.

 3. U dijalogu Sortiranje, u okviru Kolona izaberite stavku Naznaka, u okviru Sortiraj po izaberite stavku Ikona ćelije, a zatim izaberite stavku Kopiraj nivo.

 4. U okviru Redosled, u prvom redu izaberite zelenu strelicu koja pokazuje nagore, a u drugom redu izaberite crvenu strelicu koja pokazuje nagore.

Koje proizvode treba odmah ponovo naručiti?

Problem

Želite brzo da generišete izveštaj o proizvodima koje treba odmah ponovo naručiti, a zatim da svom osoblju pošaljete izveštaj.

Rezultati

Primer rezultata problema sa ponovnim naručivanjem potrebnih proizvoda

Rešenje

 1. Izaberite ćelije I2:I26 i na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, postavite pokazivač na stavku Pravila za markiranje ćelija, a zatim izaberite stavku Jednako je.

 2. Unesite Da u prvo polje, a zatim iz drugog polja izaberite stavku Svetlocrvena popuna sa tamnocrvenim tekstom.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju oblikovanu ćeliju u koloni, postavite pokazivač na stavku Filter, a zatim izaberite stavku Filtriraj po boji izabrane ćelije.

  Savet: Zadržite pokazivač iznad dugmeta Filtriraj u zaglavlju kolone da biste videli kako se kolona filtrira.

Koji proizvodi imaju najviše i najniže cene i troškove?

Problem

Želite da vidite najviše i najniže cene zajedno grupisane na vrhu izveštaja.

Rezultati

Primer rezultata problema sa cenama i troškovima proizvoda

Rešenje

 1. Za ćelije C2:C26 i D2:D26, uradite sledeće:

  • Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, postavite pokazivač na stavku Pravila za prve/poslednje, a zatim izaberite stavku Prvih 10 stavki.

  • Unesite 1 u prvo polje, a zatim iz drugog polja izaberite stavku Žuta popuna sa tamnožutim tekstom.

  • Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, postavite pokazivač na stavku Pravila za prve/poslednje, a zatim izaberite stavku Poslednjih 10 stavki.

  • Unesite 1 u prvo polje, a zatim iz drugog polja izaberite stavku Zelena popuna sa tamnozelenim tekstom.

 2. Za kolone „Trošak“ i „Cena“, uradite sledeće:

  • Kliknite desnim tasterom miša na najnižu vrednost, postavite pokazivač na stavku Sortiranje, a zatim izaberite stavku Sortiraj po boji izabrane ćelije.

  • Kliknite desnim tasterom miša na najvišu vrednost, postavite pokazivač na stavku Sortiranje, a zatim izaberite stavku Sortiraj po boji izabrane ćelije.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×