Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ako grafikon sadrži naslove grafikona (naime, ime grafikona) ili naslove dijagrama (naslovi prikazani na osi x, y ili z grafikona) i oznake podataka (koje pružaju detaljnije detalje o određenoj tački podataka na grafikonu), možete da uredite te naslove i oznake.

Možete i da uredite naslove i oznake koje su nezavisne od podataka radnog lista, uradite to direktno na grafikonu i koristite oblikovanje obogaćenog teksta da bi izgledale bolje.

Imajte naznaku da možete urediti naslove i oznake podataka koje su povezane sa podacima radnog lista u odgovarajućim ćelijama radnog lista. Na primer, ako promenite naslov u ćeliji iz "Godišnje prihod" u "Godišnji prihod" – ta promena će se automatski pojaviti u naslovima i oznakama podataka na grafikonu. Međutim, nećete moći da koristite oblikovanje obogaćenog teksta kada napravite promenu u ćeliji.

Kada uredite povezani naslov ili oznaku podataka na grafikonu (umesto unutar ćelije), ta naslovna oznaka ili oznaka podataka više se neće povezati sa odgovarajućom ćelijom radnog lista, a promene koje napravite neće se prikazati u samom radnom listu (iako ćete ih videti na grafikonu). Međutim, možete ponovo da objavljivanje veza između naslova ili oznaka podataka i ćelija radnog lista.

Kada završite sa uređivanjem teksta, možete po potrebi da premestite oznake podataka na različite pozicije.

Napomena: Da biste promenili promene opisane ispod, grafikon mora već da ima naslove ili oznake podataka. Da biste saznali kako da ih dodate, pogledajte dodavanje ili uklanjanje naslova u grafikonu i Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu.

Šta želite da uradite?

Uređivanje sadržaja naslova ili oznake podataka na grafikonu

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili sadržaj naslova, kliknite na naslov grafikona ili ose koji želite da promenite.

  • Da biste uredili sadržaj oznake podataka, kliknite dvaput na oznaku podataka koju želite da promenite.

   Prvim klikom se biraju oznake podataka za celu grupu podataka, a drugim klikom bira se pojedinačna oznaka podataka.

 2. Kliknite ponovo da biste naslov ili oznaku podataka stavili u režim uređivanja, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, otkucajte novi tekst ili vrednost.

  Da biste umetnuli prelom reda, kliknite da biste kursor stavili na mesto gde želite da prelomite red, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Kada završite sa uređivanjem, kliknite izvan okvira za tekst gde ste napravili promene teksta.

 4. Da biste oblikovali tekst u polju naslova ili oznake podataka, uradite sledeće:

  1. Kliknite u polje za naslov, a zatim izaberite tekst koji želite da oblikujete.

  2. Kliknite desnim tasterom miša unutar okvira za tekst, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

   Možete koristiti i dugmad oblikovanja na traci (kartica Početak, grupa Font). Da biste oblikovali ceo naslov, kliknite na njega desnim tasterom miša, izaberite stavku Oblikuj naslov grafikona, a zatim izaberite opcije oblikovanja.

Napomena: Veličina naslova ili okvira oznake podataka prilagođava se veličini teksta. Ne možete da prilagodite veličinu naslova ili polja oznake podataka i tekst može da se skrati ako se ne uklapa u maksimalnu veličinu. Da biste priložili više teksta, možda ćete želeti da umesto toga koristite okvir za tekst. Više informacija potražite u temi Dodavanje okvira za tekst u grafikon.

Vrh stranice

Uređivanje sadržaja naslova ili oznake podataka koja je povezana sa podacima na radnom listu

 1. Na radnom listu kliknite na ćeliju koja sadrži naslov ili tekst oznake podataka koji želite da promenite.

 2. Uredite postojeći sadržaj ili otkucajte novi tekst ili vrednost, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Promene koje ste automatski napravili pojavljuju se na grafikonu.

Vrh stranice

Ponovo objavljivanje veze između naslova ili oznake podataka i ćelije radnog lista

Veze između naslova ili oznaka podataka i odgovarajućih ćelija radnog lista raskidaju se kada uređujete njihov sadržaj u grafikonu. Da biste automatski ažurirali naslove ili oznake podataka promenama koje napravite na radnom listu, morate ponovo da napravite vezu između naslova ili oznaka podataka i odgovarajućih ćelija radnog lista. Za oznake podataka možete ponovo dačite vezu jednu po jednu grupu podataka ili za sve grupe podataka istovremeno.

U Izvedeni grafikon izveštajima sledeće procedure ponovo objavljuje veze između oznaka podataka i izvornih podataka (ne između ćelija radnog lista).

Ponovo objavljivanje veze za naslov grafikona ili aktivaciju

 1. U grafikonu kliknite na naslov grafikona ili ose koji želite da povežete sa odgovarajućom ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

 3. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

  Možete otkucati referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer =Sheet1!F2

 4. Pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Ponovo objavljivanje veze za oznaku podataka

Kada prilagodite sadržaj oznake podataka na grafikonu, on više nije povezan sa podacima na radnom listu. Vezu možete ponovo da uspostavite tako što ćete uspostaviti početne vrednosti teksta oznake za sve oznake u grupama podataka ili možete da otkucate referencu za ćeliju koja sadrži podatke sa koje želite da se povežete za svaku po jednu tačku podataka.

Vrh stranice

Poništavanje teksta oznake

 1. Na grafikonu kliknite jednom ili dvaput na oznaku podataka koju želite da povežete sa odgovarajućom ćelijom radnog lista.

  Prvim klikom se biraju oznake podataka za celu grupu podataka, a drugim klikom bira se pojedinačna oznaka podataka.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Oblikuj oznake podataka ili Oblikuj oznake podataka.

 3. Izaberite stavku Opcije oznaka ako nije izabrano, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Uspostavi početne vrednosti teksta oznake.

Vrh stranice

Ponovo objavljivanje veze ka podacima na radnom listu

 1. U grafikonu kliknite na oznaku koju želite da povežete sa odgovarajućom ćelijom radnog lista.

 2. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

 3. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

  Možete otkucati referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer =Sheet1!F2

 4. Pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Promena položaja oznaka podataka

Možete da promenite položaj jedne oznake podataka tako što ćete je prevlačiti. Oznake podataka možete da postavite na standardnu poziciju u odnosu na njihove označivače podataka. U zavisnosti od tipa grafikona, možete da odaberete između različitih opcija za postavljanje.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preneli sve oznake podataka za celu grupu podataka, kliknite jednom na oznaku podataka da biste izabrali grupu podataka.

  • Da biste prešli na određenu oznaku podataka, kliknite dvaput na tu oznaku da biste je izabrali.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Oznake podataka,a zatim izaberite željenu opciju.

  Slika glavne trake programa Excel

  Za dodatne opcije oznaka podataka izaberite stavku Još opcija oznaka podataka,izaberite stavku Opcije oznake ako nije izabrana, a zatim izaberite željene opcije.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×