Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Microsoft Lync 2010 za Windows Phone

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između korporacije Microsoft (ili nekog njenog promotera u zavisnosti od toga gde živite) i vas. Pročitajte ih. Oni se primenjuju na softver koji je naveden iznad, što obuhvata i medij na kojem ste ga primili, ako postoji. Uslovi se takođe primenjuju na Microsoft

 • ispravke,

 • dodatke,

 • internet usluge i

 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako drugi uslovi ne prate ove stavke. Ako prate, primenjivaće se ti uslovi.

KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE OVE USLOVE. AKO IH NE PRIHVATITE, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER.

Ako poštujete ove uslove licenciranja, imate sledeća prava.

1.INSTALACIJA I PRAVA KORIŠĆENJA.

 1. Instalacija i korišćenje.    Možete da instalirate i koristite do 5 kopija softvera na uređajima koje posedujete ili koji su povezani sa Windows Live ID-om povezanog sa vašim Windows Phone Marketplace nalogom.

 2. Ovaj softver zahteva vezu sa računarskim sistemima na kojem se izvršavaju važeće licencirane kopije sistema Microsoft Lync Server 2010 ili Microsoft Lync Online preko bežične mreže zasnovane na internetu. Ispravke za Microsoft Lync Server 2010 mogu biti neophodne za punu funkcionalnost. Neke funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama.

 3. Uključeni Microsoft programi.    Softver sadrži druge Microsoft programe. Ovi uslovi licenciranja odnose se na vaše korišćenje tih programa.

2.INTERNET USLUGE.    Korporacija Microsoft pruža internet usluge sa softverom. Ona može da ih promeni ili otkaže u bilo kom trenutku. Pored sledećeg, vaše korišćenje takvih usluga podleže uslovima koje vam je pružio Microsoft i/ili vaš bežični operater.

 1. Pristanak na usluge zasnovane na internetu ili bežične usluge.    Softver zahteva vezu sa računarskim sistemima koji koriste Microsoft Lync Server 2010 ili Microsoft Lync Online preko bežične mreže zasnovane na internetu. U nekim slučajevima nećete dobiti zasebno obaveštenje kada se povežu. Korišćenje softvera funkcioniše kao vaš pristanak na prenos standardnih informacija o uređaju (uključujući, ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o uređaju, softveru sistema i aplikacija i periferijama) za bežične usluge zasnovane na internetu ili bežične usluge.

 2. Zloupotreba usluga zasnovanih na internetu.    Ne smete da koristite nijednu uslugu zasnovanu na internetu na bilo koji način koji bi uslugu mogao da ošteti ili da ugrozi njeno korišćenje ili bežičnu mrežu. Takođe ne smete da koristite uslugu da biste pokušali da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podatku, nalogu ili mreži na bilo koji način.

3.OPSEG LICENCE.    Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor vam samo pruža neka prava na korišćenje softvera. Korporacija Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim ako vam zakon ne pruža veća prava uprkos ovom ograničenju, softver možete da koristite samo na način koji ovaj ugovor izričito dozvoljava. Pri tom morate poštovati sva tehnička ograničenja softvera koja vam dozvoljavaju da ga koristite samo na određeni način. Ne smete da

 • zaobilazite tehnička ograničenja softvera;

 • vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj zakon to izričito dozvoljava, uprkos ovom ograničenju;

 • napravite više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili što dozvoljava zakon, uprkos ovom ograničenju;

 • objavite softver da bi ga drugi kopirali;

 • iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver;

 • prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice; odnosno

4.DOKUMENTACIJA.    Dokumentaciju možete da kopirate i koristite u svoje unutrašnje, referentne svrhe.

5.OGRANIČENJA IZVOZA.    Softver podleže zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Država. Morate poštovati sve domaće i međunarodne zakone i propise o izvozu koji se primenjuju na softver. Ovi zakoni obuhvataju ograničenje odredišta, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Dodatne informacije pronaći ćete na lokaciji http://www.microsoft.com/exporting.

6.USLUGE PODRŠKE.    Pošto se ovaj softver pruža u „viđenom stanju”, možda nećemo pružati usluge podrške za njega. Vaš telefon, proizvođač i mobilni operater nisu odgovorni za pružanje usluga podrške za softver.

7.CEO UGOVOR.    Ovaj ugovor i uslovi za dodatke, ažuriranja, internet usluge i usluge podrške koje koristite predstavljaju ceo ugovor za softver i usluge podrške.

8.PRIMENJIVI ZAKON.

 1. Sjedinjene Države.    Ako ste aplikaciju nabavili u Sjedinjenim Državama, zakon države Vašington reguliše tumačenje ovog ugovora i primenjuje se na tužbe koje nastanu zbog kršenja ovog ugovora, bez obzira na sukob zakonskih načela. Zakoni države gde živite regulišu sve ostale tužbe, što obuhvata i tužbe zbog kršenja državnog zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji i u slučaju građanskopravnog delikta.

 2. Van Sjedinjenih Država.    Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj zemlji, primenjuju se zakoni te zemlje.

9.PRAVNO DEJSTVO.    Ovaj ugovor opisuje izvesna zakonska prava. Moguće je da imate i druga prava po zakonima zemlje gde živite. Takođe možete da imate prava u odnosu na lice od kojeg ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate po zakonima zemlje u kojoj živite ako to dati zakoni ne dozvoljavaju.

10.ODRICANJE GARANCIJE.    SOFTVER JE LICENCIRAN "KAO ŠTO JESTE", "SA SVIM GREŠKAMA" I "KAO DOSTUPAN". VI SNOSITE RIZIK DA GA KORISTITE. MICROSOFT I BEŽIČNI OPERATERI PREKO ČIJU MREŽU JE SOFTVER DISTRIBUIRAN, KAO I SVI NAŠI FILIJALE I DOBAVLJAČI ("DISTRIBUTERI"), NE PRUŽAJU IZRIČITE GARANCIJE, GARANCIJE ILI USLOVE POD SOFTVEROM ILI U ODNOSU NA NJU. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽETE IMATI DODATNA POTROŠAČKE PRAVA KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE DA PROMENI. U MERI DOPUŠTENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, MICROSOFT ISKLJUČUJE PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEOŠTEĆAVANJE.

11.OGRANIČENJE I IZUZIMANJE ETIKETA I OŠTEĆENJA.    MOŽETE DA OPORAVITE OD KORPORACIJE MICROSOFT I NJENIH DOBAVLJAČA SAMO DIREKTNE ŠTETE DO IZNOSA KOJI STE PLATILI. NE MOŽETE DA OPORAVITE NIJEDNU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENI PROFIT, POSEBNE, INDIREKTNE ILI SLUČAJNE ŠTETE.

Ovo ograničenje se primenjuje:

 • na sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (što obuhvata i kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili u njihovim programima i

 • na tužbe zbog kršenja ugovora, kršenje garancija, jemstva ili uslova, strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt u meri u kojoj je to dopušteno primenjivim zakonom.

Ono se primenjuje čak i ako je korporacija Microsoft znala ili je trebalo da zna da postoji mogućnost nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas jer vaša zemlja možda ne dozvoljava izuzimanje ili ograničavanje nenamernih, posledičnih ili drugih šteta.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×