Ovaj članak opisuje ispravku 5002013 za Microsoft SharePoint Foundation 2013 koja je objavljena 10. avgusta 2021.

Poboljšanja i ispravke

Ovo ažuriranje sadrži sledeće ispravke:

  • Rešava problem zbog kog nije moguće deliti dokumente sa drugim korisnicima jer dati korisnički podaci ne mogu da ga identifikuju. Do ovog problema dolazi kada instalirate bezbednosne ispravke za maj 2021. za SharePoint Server.

  • Rešava problem zbog kog je korisnički kôd blokiran kada nezavisni korisnik pristupi osetljivim svojstvima. Kada primenite ovu ispravku, možete da pratite korake navedene u KB 5004581 da biste dodali naloge nezavisnih strana na listu sklopa za pristup osetljivim svojstvima u Web.config datoteci.

Kako preuzeti i instalirati ispravku

Download Center

Ova ispravka je dostupna samo za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Zahtev za skeniranje virusa

Microsoft je ovu datoteku skenirao u cilju otkrivanja virusa pomoću najnovijeg softvera za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum kada je datoteka objavljena. Datoteka se skladišti na serverima poboljšane bezbednosti koji sprečavaju sve neovlašćene promene.

Ažuriranje informacija

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate da imate instaliran Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1.

Ponovno pokretanje informacija

Ne morate ponovo da pokrenete računar nakon instaliranja ove ispravke.

Informacije o datoteci

Verzija ispravke na engleskom (SAD) ovog softvera instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u Koordinisano univerzalno vreme (UTC). Datumi i vremena za te datoteke na lokalnom računaru prikazuju se u lokalno vreme zajedno sa predusovima trenutnog letnje/zimskog vremena (DST). Pored toga, datum i vremena mogu da se promene kada izvršite određene operacije na datotekama.

x64

sts-x-none.msp informacije o datoteci

Identifikator datoteke

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Nije primenljivo

395

14.02.2021.

06:28

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Nije primenljivo

546

14.02.2021.

06:28

Dip.css_14

Dip.css_14

Nije primenljivo

1,781

13-jul-2021

17:19

Dip.css

Dip.css

Nije primenljivo

1,781

13-jul-2021

17:19

Dip.html_14

Dip.html_14

Nije primenljivo

4,328

13-jul-2021

17:19

Dip.html

Dip.html

Nije primenljivo

4,328

13-jul-2021

17:19

Dip.js_14

Dip.js_14

Nije primenljivo

63,039

13-jul-2021

17:19

Dip.js

Dip.js

Nije primenljivo

63,039

13-jul-2021

17:19

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Nije primenljivo

478

13-jul-2021

17:19

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Nije primenljivo

1,712

13-jul-2021

17:19

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Nije primenljivo

366

13-jul-2021

17:19

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Nije primenljivo

577

13-jul-2021

17:19

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Nije primenljivo

540

13-jul-2021

17:19

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Nije primenljivo

4,968

13-jul-2021

17:19

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Nije primenljivo

4,968

13-jul-2021

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48,832

13-jul-2021

17:19

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79,608

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

15.0.5271.1000

15,768

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15,768

13-jul-2021

17:19

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Nije primenljivo

405

13-jul-2021

17:19

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Nije primenljivo

47,960

13-jul-2021

17:19

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Nije primenljivo

57,730

13-jul-2021

17:19

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Nije primenljivo

47,768

13-jul-2021

17:19

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Nije primenljivo

26,452

13-jul-2021

17:19

Suitenav.js

Suitenav.js

Nije primenljivo

34,319

13-jul-2021

17:19

Web.config_sts

Web.config_sts

Nije primenljivo

4,845

13-jul-2021

17:19

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Nije primenljivo

57,288

13-jul-2021

17:19

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nije primenljivo

2,154

13-jul-2021

17:19

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nije primenljivo

1,078

13-jul-2021

17:19

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nije primenljivo

18,870

13-jul-2021

17:19

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nije primenljivo

10,674

13-jul-2021

17:19

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nije primenljivo

3,059

13-jul-2021

17:19

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nije primenljivo

1,145

13-jul-2021

17:19

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nije primenljivo

28,650

13-jul-2021

17:19

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nije primenljivo

11,376

13-jul-2021

17:19

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nije primenljivo

2,347

13-jul-2021

17:19

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nije primenljivo

9,596

13-jul-2021

17:19

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nije primenljivo

26,945

13-jul-2021

17:19

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nije primenljivo

896

13-jul-2021

17:19

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nije primenljivo

896

13-jul-2021

17:19

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nije primenljivo

3,861

13-jul-2021

17:19

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nije primenljivo

3,652

13-jul-2021

17:19

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nije primenljivo

13,019

13-jul-2021

17:19

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

9,266

13-jul-2021

17:19

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nije primenljivo

7,512

13-jul-2021

17:19

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nije primenljivo

9,800

13-jul-2021

17:19

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nije primenljivo

11,757

13-jul-2021

17:19

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

13-jul-2021

17:19

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nije primenljivo

368,387

13-jul-2021

17:19

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nije primenljivo

4,473

13-jul-2021

17:19

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nije primenljivo

908

12.01.2021.

19:10

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nije primenljivo

68,566

13-jul-2021

17:19

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nije primenljivo

61,362

13-jul-2021

17:19

Admin.amx

Admin.asmx

Nije primenljivo

86

13-jul-2021

17:19

Admin.mas

Admin.master

Nije primenljivo

29,828

13-jul-2021

17:19

Admin.smp

Admin.sitemap

Nije primenljivo

15,577

13-jul-2021

17:19

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nije primenljivo

7,764

13-jul-2021

17:19

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nije primenljivo

8,689

13-jul-2021

17:19

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nije primenljivo

5,038

13-jul-2021

17:19

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nije primenljivo

9,937

13-jul-2021

17:19

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nije primenljivo

4,998

13-jul-2021

17:19

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

13-jul-2021

17:19

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nije primenljivo

21,099

13-jul-2021

17:19

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nije primenljivo

899

13-jul-2021

17:19

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nije primenljivo

9,474

13-jul-2021

17:19

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

13-jul-2021

17:19

Aggcustze.asx

Aggregationcustomize.aspx

Nije primenljivo

13,046

13-jul-2021

17:19

Aggsetngs.asx

Aggregationsettings.aspx

Nije primenljivo

8,162

13-jul-2021

17:19

Aggsetngs.asx_14

Aggregationsettings.aspx

Nije primenljivo

8,163

13-jul-2021

17:19

Sub.amx

Alerts.asmx

Nije primenljivo

88

13-jul-2021

17:19

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,313

13-jul-2021

17:19

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nije primenljivo

8,824

13-jul-2021

17:19

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,143

13-jul-2021

17:19

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nije primenljivo

6,808

13-jul-2021

17:19

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nije primenljivo

3,916

13-jul-2021

17:19

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nije primenljivo

2,731

13-jul-2021

17:19

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nije primenljivo

253

13-jul-2021

17:19

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nije primenljivo

7,122

13-jul-2021

17:19

App.mas_mplib

App.master

Nije primenljivo

19,062

13-jul-2021

17:19

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

9,040

13-jul-2021

17:19

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nije primenljivo

3,342

13-jul-2021

17:19

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nije primenljivo

213

13-jul-2021

17:19

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nije primenljivo

22,542

13-jul-2021

17:19

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nije primenljivo

11,197

13-jul-2021

17:19

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nije primenljivo

205

13-jul-2021

17:19

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nije primenljivo

11,660

13-jul-2021

17:19

App.mas

Application.master

Nije primenljivo

13,756

13-jul-2021

17:19

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nije primenljivo

5,259

13-jul-2021

17:19

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nije primenljivo

3,519

13-jul-2021

17:19

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nije primenljivo

4,379

13-jul-2021

17:19

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nije primenljivo

4,106

13-jul-2021

17:19

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nije primenljivo

8,668

13-jul-2021

17:19

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nije primenljivo

20,553

13-jul-2021

17:19

Appmng.sql

Appmng.sql

Nije primenljivo

289,219

13-jul-2021

17:19

Appmng.svc

Appmng.svc

Nije primenljivo

375

13-jul-2021

17:19

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nije primenljivo

282,966

13-jul-2021

17:19

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nije primenljivo

5,678

13-jul-2021

17:19

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nije primenljivo

5,250

13-jul-2021

17:19

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nije primenljivo

11,198

13-jul-2021

17:19

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nije primenljivo

6,876

13-jul-2021

17:19

Approve.asx

Approve.aspx

Nije primenljivo

8,991

13-jul-2021

17:19

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nije primenljivo

3,061

13-jul-2021

17:19

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nije primenljivo

452

13-jul-2021

17:19

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nije primenljivo

2,059

13-jul-2021

17:19

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nije primenljivo

1,210

13-jul-2021

17:19

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nije primenljivo

5,396

13-jul-2021

17:19

Assogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nije primenljivo

4,795

13-jul-2021

17:19

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nije primenljivo

4,655

13-jul-2021

17:19

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nije primenljivo

6,541

13-jul-2021

17:19

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nije primenljivo

1,068

13-jul-2021

17:19

Auth.amx

Authentication.asmx

Nije primenljivo

96

13-jul-2021

17:19

Authen.asx

Authentication.aspx

Nije primenljivo

13,828

13-jul-2021

17:19

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nije primenljivo

1,301

13-jul-2021

17:19

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nije primenljivo

4,939

13-jul-2021

17:19

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nije primenljivo

5,968

13-jul-2021

17:19

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nije primenljivo

18,404

13-jul-2021

17:19

Autofill.js

Autofill.js

Nije primenljivo

10,322

13-jul-2021

17:19

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nije primenljivo

20,577

13-jul-2021

17:19

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nije primenljivo

8,624

13-jul-2021

17:19

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nije primenljivo

9,653

13-jul-2021

17:19

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nije primenljivo

7,966

13-jul-2021

17:19

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nije primenljivo

11,898

13-jul-2021

17:19

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nije primenljivo

4,069

13-jul-2021

17:19

Backup.asx

Backup.aspx

Nije primenljivo

15,389

13-jul-2021

17:19

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nije primenljivo

20,577

13-jul-2021

17:19

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nije primenljivo

8,689

13-jul-2021

17:19

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nije primenljivo

10,643

13-jul-2021

17:19

Bdc.sql

Bdc.sql

Nije primenljivo

558,446

13-jul-2021

17:19

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nije primenljivo

332

13-jul-2021

17:19

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nije primenljivo

14,415

13-jul-2021

17:19

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nije primenljivo

3,309

13-jul-2021

17:19

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nije primenljivo

7,037

13-jul-2021

17:19

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nije primenljivo

197

13-jul-2021

17:19

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nije primenljivo

402

13-jul-2021

17:19

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nije primenljivo

383

13-jul-2021

17:19

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nije primenljivo

459,758

13-jul-2021

17:19

Bform.js

Bform.js

Nije primenljivo

258,656

13-jul-2021

17:19

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nije primenljivo

164

13-jul-2021

17:19

Blank.js

Blank.js

Nije primenljivo

119

13-jul-2021

17:19

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nije primenljivo

4,045

13-jul-2021

17:19

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nije primenljivo

468

13-jul-2021

17:19

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nije primenljivo

462

13-jul-2021

17:19

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nije primenljivo

3,210

13-jul-2021

17:19

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Nije primenljivo

883

13-jul-2021

17:19

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nije primenljivo

24,734

12.01.2021.

19:10

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nije primenljivo

105,256

12.01.2021.

19:10

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nije primenljivo

49,468

12.01.2021.

19:10

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nije primenljivo

31,724

12.01.2021.

19:10

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nije primenljivo

14,883

13-jul-2021

17:19

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nije primenljivo

7,751

13-jul-2021

17:19

Bpstd.js

Bpstd.js

Nije primenljivo

4,377

13-jul-2021

17:19

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nije primenljivo

2,776

13-jul-2021

17:19

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nije primenljivo

4,216

13-jul-2021

17:19

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nije primenljivo

3,836

13-jul-2021

17:19

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,267

13-jul-2021

17:19

Kazablm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

29,344

13-jul-2021

17:19

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nije primenljivo

205

13-jul-2021

17:19

Calibri.eot

Calibri.eot

Nije primenljivo

167,788

12.01.2021.

19:10

Calibri.svg

Calibri.svg

Nije primenljivo

365,292

12.01.2021.

19:10

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nije primenljivo

350,124

12.01.2021.

19:10

Calibri.woff

Calibri.woff

Nije primenljivo

184,156

12.01.2021.

19:10

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nije primenljivo

84,762

13-jul-2021

17:19

Callout.js

Callout.js

Nije primenljivo

26,526

13-jul-2021

17:19

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nije primenljivo

211

13-jul-2021

17:19

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nije primenljivo

211

13-jul-2021

17:19

Calview.gif

Calview.gif

Nije primenljivo

1,615

12.01.2021.

19:10

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nije primenljivo

2,649

13-jul-2021

17:19

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nije primenljivo

205

13-jul-2021

17:19

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nije primenljivo

200

13-jul-2021

17:19

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nije primenljivo

60,600

12.01.2021.

19:10

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nije primenljivo

165,961

12.01.2021.

19:10

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nije primenljivo

124,584

12.01.2021.

19:10

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nije primenljivo

79,732

12.01.2021.

19:10

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nije primenljivo

10,758

13-jul-2021

17:19

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nije primenljivo

8,550

13-jul-2021

17:19

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nije primenljivo

7,816

13-jul-2021

17:19

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nije primenljivo

7,536

13-jul-2021

17:19

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nije primenljivo

16,116

13-jul-2021

17:19

Checknames.gif

Checknames.gif

Nije primenljivo

908

12.01.2021.

19:10

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nije primenljivo

10,498

13-jul-2021

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

5,782

13-jul-2021

17:19

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nije primenljivo

2,388

13-jul-2021

17:19

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Appmngclient.config

Client.config

Nije primenljivo

2,159

13-jul-2021

17:19

Bdcwebclient.config

Client.config

Nije primenljivo

2,125

13-jul-2021

17:19

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

1,437

13-jul-2021

17:19

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

3,448

13-jul-2021

17:19

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

2,369

13-jul-2021

17:19

Topologyclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

982

13-jul-2021

17:19

Client.svc

Client.svc

Nije primenljivo

402

13-jul-2021

17:19

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nije primenljivo

153,736

13-jul-2021

17:19

Clientforms.js

Clientforms.js

Nije primenljivo

77,613

13-jul-2021

17:19

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nije primenljivo

77,565

13-jul-2021

17:19

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nije primenljivo

41,210

13-jul-2021

17:19

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nije primenljivo

23,510

13-jul-2021

17:19

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nije primenljivo

9,805

13-jul-2021

17:19

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nije primenljivo

294,399

13-jul-2021

17:19

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nije primenljivo

150,440

13-jul-2021

17:19

Close.asx

Closeconnection.aspx

Nije primenljivo

1,866

13-jul-2021

17:19

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nije primenljivo

67,626

13-jul-2021

17:19

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nije primenljivo

6,042

13-jul-2021

17:19

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nije primenljivo

203

13-jul-2021

17:19

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nije primenljivo

5,376

13-jul-2021

17:19

Comval.js

Commonvalidation.js

Nije primenljivo

3,369

13-jul-2021

17:19

Compat.bro

Compat.browser

Nije primenljivo

14,781

13-jul-2021

17:18

Configdb.sql

Configdb.sql

Nije primenljivo

189,484

13-jul-2021

17:19

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nije primenljivo

22,075

13-jul-2021

17:19

Configup.sql

Configup.sql

Nije primenljivo

48,486

13-jul-2021

17:19

Cfgupddl.sql

Configupddl.sql

Nije primenljivo

131

13-jul-2021

17:19

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nije primenljivo

7,246

13-jul-2021

17:19

Confirm.asx

Confirmation.aspx

Nije primenljivo

1,211

13-jul-2021

17:19

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

3,715

13-jul-2021

17:19

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

3,712

13-jul-2021

17:19

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nije primenljivo

8,490

13-jul-2021

17:19

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nije primenljivo

443

13-jul-2021

17:19

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nije primenljivo

7,964

13-jul-2021

17:19

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nije primenljivo

32,312

13-jul-2021

17:19

Copy.amx

Copy.asmx

Nije primenljivo

86

13-jul-2021

17:19

Copy.asx

Copy.aspx

Nije primenljivo

15,509

13-jul-2021

17:19

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nije primenljivo

1,281

13-jul-2021

17:19

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nije primenljivo

10,337

13-jul-2021

17:19

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nije primenljivo

68,509

13-jul-2021

17:19

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nije primenljivo

2,333

13-jul-2021

17:19

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nije primenljivo

11,267

13-jul-2021

17:19

Corbel.eot

Corbel.eot

Nije primenljivo

96,453

12.01.2021.

19:10

Corbel.svg

Corbel.svg

Nije primenljivo

185,947

12.01.2021.

19:10

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nije primenljivo

200,316

12.01.2021.

19:10

Corbel.woff

Corbel.woff

Nije primenljivo

106,184

12.01.2021.

19:10

Core.debug.js

Core.debug.js

Nije primenljivo

636,512

13-jul-2021

17:19

Core_0.rsx

Core.resx

Nije primenljivo

490,005

13-jul-2021

17:19

Corefxup.css

Corefixup.css

Nije primenljivo

469

13-jul-2021

17:19

Create.asx

Create.aspx

Nije primenljivo

33,732

13-jul-2021

17:19

Create.asx_14

Create.aspx

Nije primenljivo

33,257

13-jul-2021

17:19

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nije primenljivo

7,233

13-jul-2021

17:19

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

18,174

13-jul-2021

17:19

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nije primenljivo

2,731

13-jul-2021

17:19

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nije primenljivo

4,182

13-jul-2021

17:19

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nije primenljivo

4,809

13-jul-2021

17:19

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nije primenljivo

5,021

13-jul-2021

17:19

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nije primenljivo

5,021

13-jul-2021

17:19

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nije primenljivo

17,064

13-jul-2021

17:19

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nije primenljivo

3,584

13-jul-2021

17:19

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nije primenljivo

10,792

13-jul-2021

17:19

Createws.asx

Createws.aspx

Nije primenljivo

5,078

13-jul-2021

17:19

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5233.1000

1,410,656

13-jul-2021

17:19

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203,664

13-jul-2021

17:19

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nije primenljivo

7,520

13-jul-2021

17:19

Ctp.js

Ctp.js

Nije primenljivo

3,955

13-jul-2021

17:19

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nije primenljivo

10,808

13-jul-2021

17:19

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nije primenljivo

11,913

13-jul-2021

17:19

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nije primenljivo

646,903

13-jul-2021

17:19

Cui.js

Cui.js

Nije primenljivo

362,624

13-jul-2021

17:19

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nije primenljivo

4,529

13-jul-2021

17:19

Cvtp.js

Cvtp.js

Nije primenljivo

2,412

13-jul-2021

17:19

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nije primenljivo

5,023

13-jul-2021

17:19

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nije primenljivo

2,643

13-jul-2021

17:19

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nije primenljivo

48,715

13-jul-2021

17:19

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nije primenljivo

30,848

13-jul-2021

17:19

Datepick.js

Datepicker.js

Nije primenljivo

27,099

13-jul-2021

17:19

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nije primenljivo

20,413

13-jul-2021

17:19

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

3,184

13-jul-2021

17:19

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

4,424

13-jul-2021

17:19

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

4,240

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_app

Default.aspx

Nije primenljivo

1,168

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nije primenljivo

4,026

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nije primenljivo

3,458

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nije primenljivo

4,102

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nije primenljivo

4,026

13-jul-2021

17:18

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nije primenljivo

3,882

13-jul-2021

17:19

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nije primenljivo

2,682

13-jul-2021

17:19

Default.asx_forms

Default.aspx

Nije primenljivo

2,788

13-jul-2021

17:19

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nije primenljivo

1,513

13-jul-2021

17:19

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nije primenljivo

1,513

13-jul-2021

17:19

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nije primenljivo

2,284

13-jul-2021

17:19

Default.asx_trust

Default.aspx

Nije primenljivo

530

13-jul-2021

17:19

Default.asx_windows

Default.aspx

Nije primenljivo

522

13-jul-2021

17:19

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nije primenljivo

1,270

13-jul-2021

17:19

Default.mas

Default.master

Nije primenljivo

26,292

13-jul-2021

17:19

Default.mas_mplib

Default.master

Nije primenljivo

26,292

13-jul-2021

17:19

Default.spc

Default.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Default.spf

Default.spfont

Nije primenljivo

13,976

13-jul-2021

17:19

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nije primenljivo

6,455

13-jul-2021

17:19

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nije primenljivo

193

13-jul-2021

17:19

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nije primenljivo

4,376

13-jul-2021

17:19

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

178,739

13-jul-2021

17:19

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

170,271

13-jul-2021

17:19

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nije primenljivo

4,002

13-jul-2021

17:19

Delete.asx_mobile

Delete.aspx

Nije primenljivo

2,298

13-jul-2021

17:19

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nije primenljivo

2,731

13-jul-2021

17:19

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nije primenljivo

188

13-jul-2021

17:19

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nije primenljivo

188

13-jul-2021

17:19

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nije primenljivo

12,279

13-jul-2021

17:19

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nije primenljivo

8,062

13-jul-2021

17:19

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nije primenljivo

6,619

13-jul-2021

17:19

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nije primenljivo

7,267

13-jul-2021

17:19

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nije primenljivo

10,122

13-jul-2021

17:19

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nije primenljivo

15,800

13-jul-2021

17:19

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nije primenljivo

6,683

13-jul-2021

17:19

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nije primenljivo

208

13-jul-2021

17:19

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nije primenljivo

3,475

13-jul-2021

17:19

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nije primenljivo

46,223

13-jul-2021

17:19

Designgallery.js

Designgallery.js

Nije primenljivo

28,550

13-jul-2021

17:19

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nije primenljivo

2,329

13-jul-2021

17:19

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nije primenljivo

5,615

13-jul-2021

17:19

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nije primenljivo

2,357

13-jul-2021

17:19

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nije primenljivo

86,004

13-jul-2021

17:19

Devdash.js

Devdash.js

Nije primenljivo

36,366

13-jul-2021

17:19

Diagnostics.amx

Diagnostics.asmx

Nije primenljivo

103

13-jul-2021

17:19

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nije primenljivo

19,977

13-jul-2021

17:19

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nije primenljivo

391

13-jul-2021

17:19

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,329

13-jul-2021

17:19

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nije primenljivo

4,677

13-jul-2021

17:19

Dialog.mas

Dialog.master

Nije primenljivo

12,646

13-jul-2021

17:19

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nije primenljivo

2,448

13-jul-2021

17:19

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nije primenljivo

4,735

13-jul-2021

17:19

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

14,311

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nije primenljivo

2,428

13-jul-2021

17:19

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nije primenljivo

4,190

13-jul-2021

17:19

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nije primenljivo

5,491

13-jul-2021

17:19

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nije primenljivo

3,234

13-jul-2021

17:19

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nije primenljivo

2,702

13-jul-2021

17:19

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nije primenljivo

19,446

13-jul-2021

17:19

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nije primenljivo

2,528

13-jul-2021

17:19

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nije primenljivo

5,593

13-jul-2021

17:19

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nije primenljivo

7,789

13-jul-2021

17:19

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nije primenljivo

11,465

13-jul-2021

17:19

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nije primenljivo

7,797

13-jul-2021

17:19

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nije primenljivo

331

13-jul-2021

17:19

Download.asx

Download.aspx

Nije primenljivo

155

13-jul-2021

17:19

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nije primenljivo

870

13-jul-2021

17:19

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nije primenljivo

160,299

13-jul-2021

17:19

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nije primenljivo

85,346

13-jul-2021

17:19

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nije primenljivo

14,863

13-jul-2021

17:19

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Nije primenljivo

179

13-jul-2021

17:19

Dws.amx

Dws.asmx

Nije primenljivo

85

13-jul-2021

17:19

Dws.asx

Dws.aspx

Nije primenljivo

4,368

13-jul-2021

17:19

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,287

13-jul-2021

17:19

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nije primenljivo

20,223

13-jul-2021

17:19

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nije primenljivo

18,305

13-jul-2021

17:19

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,661

13-jul-2021

17:19

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nije primenljivo

4,167

13-jul-2021

17:19

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nije primenljivo

4,167

13-jul-2021

17:19

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nije primenljivo

12,731

13-jul-2021

17:19

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,167

13-jul-2021

17:19

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,393

13-jul-2021

17:19

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,798

13-jul-2021

17:19

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nije primenljivo

19,005

13-jul-2021

17:19

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nije primenljivo

4,683

13-jul-2021

17:19

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nije primenljivo

7,133

13-jul-2021

17:19

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nije primenljivo

6,298

13-jul-2021

17:19

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nije primenljivo

7,203

13-jul-2021

17:19

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nije primenljivo

4,167

13-jul-2021

17:19

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nije primenljivo

6,219

13-jul-2021

17:19

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nije primenljivo

5,371

13-jul-2021

17:19

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nije primenljivo

69,296

13-jul-2021

17:19

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nije primenljivo

2,574

13-jul-2021

17:19

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nije primenljivo

5,368

13-jul-2021

17:19

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nije primenljivo

25,980

13-jul-2021

17:19

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nije primenljivo

73,212

13-jul-2021

17:19

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nije primenljivo

59,260

13-jul-2021

17:19

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nije primenljivo

38,537

13-jul-2021

17:19

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nije primenljivo

38,002

13-jul-2021

17:19

Error.asx

Error.aspx

Nije primenljivo

5,011

13-jul-2021

17:19

Errv15.mas

Errorv15.master

Nije primenljivo

3,482

13-jul-2021

17:19

Evalupg.asx

Procenasiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,395

13-jul-2021

17:19

Evalupg.asx_14

Procenasiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,386

13-jul-2021

17:19

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nije primenljivo

202

13-jul-2021

17:19

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

8,043

13-jul-2021

17:19

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nije primenljivo

7,907

13-jul-2021

17:19

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nije primenljivo

498

13-jul-2021

17:19

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nije primenljivo

243

13-jul-2021

17:19

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nije primenljivo

7,113

13-jul-2021

17:19

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nije primenljivo

5,077

13-jul-2021

17:19

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nije primenljivo

5,418

13-jul-2021

17:19

Farmjoin.asx

Farmconfigjointro.aspx

Nije primenljivo

8,354

13-jul-2021

17:19

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nije primenljivo

7,541

13-jul-2021

17:19

Farmsvrs.asx

Farmservers.aspx

Nije primenljivo

4,910

13-jul-2021

17:19

Favicon.ico

Favicon.ico

Nije primenljivo

7,886

14.02.2021.

06:28

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nije primenljivo

2,403

13-jul-2021

17:19

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nije primenljivo

2,209

13-jul-2021

17:19

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nije primenljivo

2,172

13-jul-2021

17:19

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nije primenljivo

18,731

13-jul-2021

17:19

Filepreview.js

Filepreview.js

Nije primenljivo

10,123

13-jul-2021

17:19

Filter.asx

Filter.aspx

Nije primenljivo

1,679

13-jul-2021

17:19

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nije primenljivo

1,793

13-jul-2021

17:19

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nije primenljivo

21,014

13-jul-2021

17:19

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nije primenljivo

6,263

13-jul-2021

17:19

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nije primenljivo

208,271

13-jul-2021

17:19

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nije primenljivo

24,858

13-jul-2021

17:19

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nije primenljivo

203,182

13-jul-2021

17:19

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nije primenljivo

25,047

13-jul-2021

17:19

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nije primenljivo

9,869

13-jul-2021

17:19

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nije primenljivo

1,034

13-jul-2021

17:19

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nije primenljivo

3,360

13-jul-2021

17:19

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nije primenljivo

1,544

13-jul-2021

17:19

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nije primenljivo

15,354

13-jul-2021

17:19

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nije primenljivo

13,545

13-jul-2021

17:19

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nije primenljivo

15,461

13-jul-2021

17:19

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nije primenljivo

15,884

13-jul-2021

17:19

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nije primenljivo

16,065

13-jul-2021

17:19

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nije primenljivo

14,209

13-jul-2021

17:19

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nije primenljivo

15,880

13-jul-2021

17:19

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nije primenljivo

4,065

13-jul-2021

17:19

Form.debug.js

Form.debug.js

Nije primenljivo

240,967

13-jul-2021

17:19

Form.js

Form.js

Nije primenljivo

128,992

13-jul-2021

17:19

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nije primenljivo

21,543

13-jul-2021

17:19

Forms.amx

Forms.asmx

Nije primenljivo

87

13-jul-2021

17:19

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

13-jul-2021

17:19

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nije primenljivo

5,644

13-jul-2021

17:19

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nije primenljivo

6,812

13-jul-2021

17:19

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nije primenljivo

8,826

13-jul-2021

17:19

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nije primenljivo

4,787

13-jul-2021

17:19

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nije primenljivo

4,617

13-jul-2021

17:19

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nije primenljivo

1,625

12.01.2021.

19:10

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

57,071

13-jul-2021

17:19

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

13,722

13-jul-2021

17:19

Gear.asx

Gear.aspx

Nije primenljivo

3,255

13-jul-2021

17:19

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

40,200

13-jul-2021

17:19

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nije primenljivo

14,901

13-jul-2021

17:19

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Nije primenljivo

2,904

13-jul-2021

17:19

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Gettingstarted.webpart

Nije primenljivo

834

13-jul-2021

17:19

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Nije primenljivo

915

13-jul-2021

17:19

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nije primenljivo

8,560

13-jul-2021

17:19

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nije primenljivo

8,407

13-jul-2021

17:19

Grid.gif

Grid.gif

Nije primenljivo

1,610

12.01.2021.

19:10

Group_content.js

Group_content.js

Nije primenljivo

2,159

13-jul-2021

17:19

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nije primenljivo

6,616

13-jul-2021

17:19

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nije primenljivo

15,630

13-jul-2021

17:19

Groupboard.js

Groupboard.js

Nije primenljivo

9,088

13-jul-2021

17:19

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nije primenljivo

20,302

13-jul-2021

17:19

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nije primenljivo

11,630

13-jul-2021

17:19

Groups.asx

Groups.aspx

Nije primenljivo

9,600

13-jul-2021

17:19

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nije primenljivo

158

13-jul-2021

17:19

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nije primenljivo

6,265

13-jul-2021

17:19

Help.asx

Help.aspx

Nije primenljivo

6,803

13-jul-2021

17:19

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nije primenljivo

690

13-jul-2021

17:19

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nije primenljivo

12,286

13-jul-2021

17:19

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nije primenljivo

1,473

13-jul-2021

17:19

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nije primenljivo

6,298

13-jul-2021

17:19

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nije primenljivo

59,315

13-jul-2021

17:19

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nije primenljivo

19,494

13-jul-2021

17:19

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nije primenljivo

211

13-jul-2021

17:19

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nije primenljivo

878

14.02.2021.

06:28

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nije primenljivo

13,128

13-jul-2021

17:19

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nije primenljivo

12,545

13-jul-2021

17:19

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nije primenljivo

10,141

13-jul-2021

17:19

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nije primenljivo

862

13-jul-2021

17:19

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nije primenljivo

6,388

13-jul-2021

17:19

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nije primenljivo

6,674

13-jul-2021

17:19

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nije primenljivo

222

12.01.2021.

19:10

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nije primenljivo

355

12.01.2021.

19:09

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nije primenljivo

236

12.01.2021.

19:10

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nije primenljivo

221

12.01.2021.

19:09

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nije primenljivo

224

12.01.2021.

19:10

Icdot.gif

Icdot.gif

Nije primenljivo

223

12.01.2021.

19:09

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nije primenljivo

235

12.01.2021.

19:10

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nije primenljivo

221

12.01.2021.

19:10

Icgen.gif

Icgen.gif

Nije primenljivo

90

14.02.2021.

06:28

Icgif.gif

Icgif.gif

Nije primenljivo

220

12.01.2021.

19:09

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nije primenljivo

229

12.01.2021.

19:09

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nije primenljivo

227

12.01.2021.

19:09

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nije primenljivo

227

12.01.2021.

19:09

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nije primenljivo

239

12.01.2021.

19:09

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nije primenljivo

216

12.01.2021.

19:10

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nije primenljivo

214

12.01.2021.

19:09

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nije primenljivo

214

12.01.2021.

19:09

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nije primenljivo

214

12.01.2021.

19:09

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nije primenljivo

214

12.01.2021.

19:09

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nije primenljivo

225

12.01.2021.

19:10

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nije primenljivo

218

12.01.2021.

19:09

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nije primenljivo

222

12.01.2021.

19:09

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nije primenljivo

221

12.01.2021.

19:09

Icodp.gif

Icodp.gif

Nije primenljivo

354

12.01.2021.

19:10

Icods.gif

Icods.gif

Nije primenljivo

369

12.01.2021.

19:10

Icodt.gif

Icodt.gif

Nije primenljivo

358

12.01.2021.

19:10

Icone.gif

Icone.gif

Nije primenljivo

215

12.01.2021.

19:09

Iconp.gif

Iconp.gif

Nije primenljivo

223

12.01.2021.

19:10

Icont.gif

Icont.gif

Nije primenljivo

216

12.01.2021.

19:10

Icpng.gif

Icpng.gif

Nije primenljivo

349

12.01.2021.

19:09

Icpot.gif

Icpot.gif

Nije primenljivo

164

12.01.2021.

19:09

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nije primenljivo

233

12.01.2021.

19:10

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nije primenljivo

220

12.01.2021.

19:10

Icppt.gif

Icppt.gif

Nije primenljivo

168

12.01.2021.

19:09

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nije primenljivo

236

12.01.2021.

19:10

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nije primenljivo

222

12.01.2021.

19:10

Icpub.gif

Icpub.gif

Nije primenljivo

221

12.01.2021.

19:09

Ictif.gif

Ictif.gif

Nije primenljivo

355

12.01.2021.

19:09

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nije primenljivo

355

12.01.2021.

19:09

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nije primenljivo

219

12.01.2021.

19:09

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nije primenljivo

92

12.01.2021.

19:09

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:10

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nije primenljivo

1,290

13-jul-2021

17:19

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:09

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nije primenljivo

1,288

13-jul-2021

17:19

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nije primenljivo

211

12.01.2021.

19:09

Icvss.gif

Icvss.gif

Nije primenljivo

163

12.01.2021.

19:09

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nije primenljivo

163

12.01.2021.

19:09

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nije primenljivo

163

12.01.2021.

19:09

Icvst.gif

Icvst.gif

Nije primenljivo

228

12.01.2021.

19:09

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nije primenljivo

228

12.01.2021.

19:09

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nije primenljivo

228

12.01.2021.

19:09

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nije primenljivo

163

12.01.2021.

19:09

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nije primenljivo

228

12.01.2021.

19:09

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nije primenljivo

220

12.01.2021.

19:09

Icxls.gif

Icxls.gif

Nije primenljivo

236

12.01.2021.

19:09

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nije primenljivo

237

12.01.2021.

19:10

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nije primenljivo

352

12.01.2021.

19:10

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nije primenljivo

236

12.01.2021.

19:10

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nije primenljivo

229

12.01.2021.

19:09

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nije primenljivo

352

12.01.2021.

19:10

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nije primenljivo

231

12.01.2021.

19:10

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nije primenljivo

214

12.01.2021.

19:10

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nije primenljivo

16,007

13-jul-2021

17:19

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nije primenljivo

152,685

13-jul-2021

17:19

Ie50up.js

Ie50up.js

Nije primenljivo

80,787

13-jul-2021

17:19

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nije primenljivo

151,879

13-jul-2021

17:19

Ie55up.js

Ie55up.js

Nije primenljivo

80,248

13-jul-2021

17:19

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nije primenljivo

2,029

13-jul-2021

17:19

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nije primenljivo

1,494

13-jul-2021

17:19

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nije primenljivo

8,772

13-jul-2021

17:19

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nije primenljivo

14,966

13-jul-2021

17:19

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nije primenljivo

89

13-jul-2021

17:19

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nije primenljivo

1,295

13-jul-2021

17:19

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nije primenljivo

24,227

13-jul-2021

17:19

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nije primenljivo

85,024

13-jul-2021

17:19

Imglib.js

Imglib.js

Nije primenljivo

50,445

13-jul-2021

17:19

Impact.eot

Impact.eot

Nije primenljivo

56,550

12.01.2021.

19:10

Impact.svg

Impact.svg

Nije primenljivo

162,607

12.01.2021.

19:10

Impact.ttf

Impact.ttf

Nije primenljivo

129,012

12.01.2021.

19:10

Impact.woff

Impact.woff

Nije primenljivo

76,992

12.01.2021.

19:10

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nije primenljivo

5,800

13-jul-2021

17:19

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nije primenljivo

22,300

13-jul-2021

17:19

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nije primenljivo

5,424

13-jul-2021

17:19

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nije primenljivo

10,385

13-jul-2021

17:19

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nije primenljivo

3,782

13-jul-2021

17:19

Init.debug.js

Init.debug.js

Nije primenljivo

304,096

13-jul-2021

17:19

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nije primenljivo

2,378

13-jul-2021

17:19

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nije primenljivo

136,957

13-jul-2021

17:19

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nije primenljivo

57,512

13-jul-2021

17:19

Inplview.js

Inplview.js

Nije primenljivo

69,236

13-jul-2021

17:19

Inplview.js_14

Inplview.js

Nije primenljivo

39,415

13-jul-2021

17:19

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nije primenljivo

5,946

13-jul-2021

17:19

Irm.asx

Irm.aspx

Nije primenljivo

23,151

13-jul-2021

17:19

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nije primenljivo

8,837

13-jul-2021

17:19

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nije primenljivo

8,437

13-jul-2021

17:19

Itcat.gif

Itcat.gif

Nije primenljivo

115

14.02.2021.

06:28

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nije primenljivo

189

14.02.2021.

06:28

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nije primenljivo

208

14.02.2021.

06:28

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Nije primenljivo

12,766

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nije primenljivo

7,771

13-jul-2021

17:19

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nije primenljivo

8,742

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nije primenljivo

11,080

13-jul-2021

17:19

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nije primenljivo

9,225

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nije primenljivo

4,222

13-jul-2021

17:19

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nije primenljivo

17,108

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nije primenljivo

17,457

13-jul-2021

17:19

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nije primenljivo

4,102

13-jul-2021

17:19

Item_people.js

Item_person.js

Nije primenljivo

24,413

13-jul-2021

17:19

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nije primenljivo

27,705

13-jul-2021

17:19

Item_site.js

Item_site.js

Nije primenljivo

4,544

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nije primenljivo

7,582

13-jul-2021

17:19

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nije primenljivo

3,827

13-jul-2021

17:19

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nije primenljivo

6,608

13-jul-2021

17:19

Item_word.js

Item_word.js

Nije primenljivo

4,157

13-jul-2021

17:19

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nije primenljivo

52,428

13-jul-2021

17:19

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nije primenljivo

308

14.02.2021.

06:28

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nije primenljivo

127

14.02.2021.

06:28

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nije primenljivo

222

14.02.2021.

06:28

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nije primenljivo

12,586

13-jul-2021

17:19

Itp.js

Itp.js

Nije primenljivo

9,525

13-jul-2021

17:19

Itposts.gif

Itposts.gif

Nije primenljivo

81

14.02.2021.

06:28

Ituser.gif

Ituser.gif

Nije primenljivo

1,595

13-jul-2021

17:19

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nije primenljivo

8,303

13-jul-2021

17:19

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nije primenljivo

20,163

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nije primenljivo

27,207

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nije primenljivo

27,207

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nije primenljivo

1,164,592

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nije primenljivo

785,068

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nije primenljivo

109,470

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nije primenljivo

41,962

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nije primenljivo

436,852

13-jul-2021

17:19

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nije primenljivo

400,019

13-jul-2021

17:19

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nije primenljivo

203

13-jul-2021

17:19

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nije primenljivo

5,536

13-jul-2021

17:19

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nije primenljivo

11,175

13-jul-2021

17:19

Layouts.mas

Layouts.master

Nije primenljivo

13,244

13-jul-2021

17:19

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nije primenljivo

24,335

13-jul-2021

17:19

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

5,004

13-jul-2021

17:19

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nije primenljivo

13,587

13-jul-2021

17:19

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nije primenljivo

2,064

13-jul-2021

17:19

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nije primenljivo

895

13-jul-2021

17:19

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nije primenljivo

471

12.01.2021.

19:10

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nije primenljivo

479

12.01.2021.

19:10

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nije primenljivo

604

12.01.2021.

19:10

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nije primenljivo

171

14.02.2021.

06:28

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nije primenljivo

501

12.01.2021.

19:10

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nije primenljivo

510

12.01.2021.

19:10

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nije primenljivo

484

12.01.2021.

19:10

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nije primenljivo

482

12.01.2021.

19:10

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nije primenljivo

504

12.01.2021.

19:10

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nije primenljivo

433

12.01.2021.

19:10

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nije primenljivo

433

12.01.2021.

19:10

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nije primenljivo

433

12.01.2021.

19:10

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nije primenljivo

433

12.01.2021.

19:10

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nije primenljivo

355

12.01.2021.

19:10

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nije primenljivo

363

12.01.2021.

19:10

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nije primenljivo

356

12.01.2021.

19:10

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nije primenljivo

600

12.01.2021.

19:10

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nije primenljivo

462

12.01.2021.

19:10

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nije primenljivo

481

12.01.2021.

19:10

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nije primenljivo

604

12.01.2021.

19:10

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nije primenljivo

604

12.01.2021.

19:10

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nije primenljivo

464

14.02.2021.

06:28

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nije primenljivo

540

12.01.2021.

19:10

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nije primenljivo

540

12.01.2021.

19:10

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nije primenljivo

577

14.02.2021.

06:28

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nije primenljivo

540

14.02.2021.

06:28

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nije primenljivo

482

12.01.2021.

19:10

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nije primenljivo

468

12.01.2021.

19:10

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nije primenljivo

468

14.02.2021.

06:28

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nije primenljivo

468

14.02.2021.

06:28

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nije primenljivo

502

12.01.2021.

19:10

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nije primenljivo

502

14.02.2021.

06:28

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nije primenljivo

502

12.01.2021.

19:10

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nije primenljivo

468

12.01.2021.

19:10

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nije primenljivo

502

12.01.2021.

19:10

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nije primenljivo

337

12.01.2021.

19:10

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nije primenljivo

377

14.02.2021.

06:28

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nije primenljivo

323

12.01.2021.

19:10

Link.gif

Link.gif

Nije primenljivo

359

14.02.2021.

06:28

Listdata.svc

Listdata.svc

Nije primenljivo

392

13-jul-2021

17:19

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nije primenljivo

47,609

13-jul-2021

17:19

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nije primenljivo

46,078

13-jul-2021

17:19

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nije primenljivo

155

13-jul-2021

17:19

Listform.asx

Listform.aspx

Nije primenljivo

871

13-jul-2021

17:19

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nije primenljivo

11,979

13-jul-2021

17:19

Lists.amx

Lists.asmx

Nije primenljivo

87

13-jul-2021

17:19

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

13-jul-2021

17:19

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nije primenljivo

73,094

13-jul-2021

17:19

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nije primenljivo

25,282

13-jul-2021

17:19

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nije primenljivo

420

14.02.2021.

06:28

Login.asx

Login.aspx

Nije primenljivo

2,598

13-jul-2021

17:19

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nije primenljivo

14,424

13-jul-2021

17:19

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

4,915

13-jul-2021

17:19

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nije primenljivo

62,369

13-jul-2021

17:19

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nije primenljivo

402

14.02.2021.

06:28

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nije primenljivo

375

14.02.2021.

06:28

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nije primenljivo

409

14.02.2021.

06:28

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nije primenljivo

396

14.02.2021.

06:28

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nije primenljivo

390

14.02.2021.

06:28

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nije primenljivo

422

14.02.2021.

06:28

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nije primenljivo

385

14.02.2021.

06:28

Managea.asx

Managea.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nije primenljivo

5,485

13-jul-2021

17:19

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nije primenljivo

6,684

13-jul-2021

17:19

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nije primenljivo

4,613

13-jul-2021

17:19

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nije primenljivo

11,768

13-jul-2021

17:19

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nije primenljivo

9,523

13-jul-2021

17:19

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nije primenljivo

10,409

13-jul-2021

17:19

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nije primenljivo

9,277

13-jul-2021

17:19

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nije primenljivo

13,582

13-jul-2021

17:19

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

9,289

13-jul-2021

17:19

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nije primenljivo

5,952

13-jul-2021

17:19

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,273

13-jul-2021

17:19

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nije primenljivo

4,571

13-jul-2021

17:19

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nije primenljivo

4,911

13-jul-2021

17:19

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nije primenljivo

7,972

13-jul-2021

17:19

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nije primenljivo

18,002

13-jul-2021

17:19

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nije primenljivo

4,743

13-jul-2021

17:19

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nije primenljivo

6,911

13-jul-2021

17:19

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nije primenljivo

4,334

13-jul-2021

17:19

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nije primenljivo

37,816

13-jul-2021

17:19

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nije primenljivo

15,210

13-jul-2021

17:19

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nije primenljivo

1,619

13-jul-2021

17:19

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nije primenljivo

2,172

13-jul-2021

17:19

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nije primenljivo

2,645

13-jul-2021

17:19

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nije primenljivo

5,361

13-jul-2021

17:19

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Nije primenljivo

5,337

13-jul-2021

17:19

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nije primenljivo

5,003

13-jul-2021

17:19

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nije primenljivo

4,957

13-jul-2021

17:19

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nije primenljivo

3,598

13-jul-2021

17:19

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nije primenljivo

3,598

13-jul-2021

17:19

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nije primenljivo

3,603

13-jul-2021

17:19

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nije primenljivo

3,603

13-jul-2021

17:19

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nije primenljivo

2,567

13-jul-2021

17:19

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nije primenljivo

4,742

13-jul-2021

17:19

Meetings.amx

Meetings.asmx

Nije primenljivo

90

13-jul-2021

17:19

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,307

13-jul-2021

17:19

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nije primenljivo

26,921

13-jul-2021

17:19

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nije primenljivo

101,574

13-jul-2021

17:19

Menu.htc

Menu.htc

Nije primenljivo

21,872

13-jul-2021

17:19

Menubar.htc

Menubar.htc

Nije primenljivo

13,961

13-jul-2021

17:19

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nije primenljivo

172

13-jul-2021

17:19

Metrics.asx

Metrics.aspx

Nije primenljivo

15,273

13-jul-2021

17:19

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128,920

13-jul-2021

17:17

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

13-jul-2021

17:18

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5363.1000

2,745,760

13-jul-2021

17:17

Osscadmn.dll

Microsoft.search.server.comadmin.dll

Nije primenljivo

36,232

13-jul-2021

17:19

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5345.1000

118,168

13-jul-2021

17:19

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71,384

13-jul-2021

17:19

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662,120

13-jul-2021

17:19

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5345.1000

1,483,688

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5371.1000

499,096

13-jul-2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5371.1000

434,072

13-jul-2021

17:17

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206,616

13-jul-2021

17:17

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298,240

13-jul-2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5357.1000

623,520

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5371.1000

433,560

13-jul-2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197,424

13-jul-2021

16:14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

13-jul-2021

17:19

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

13-jul-2021

17:19

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nije primenljivo

223,746

13-jul-2021

17:19

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

13-jul-2021

17:19

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5371.1000

26,918,808

14.02.2021.

06:28

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

13-jul-2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

13-jul-2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

13-jul-2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

13-jul-2021

17:19

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5351.1000

78,232

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5357.1000

102,792

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263,048

13-jul-2021

17:19

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5357.1000

1,260,424

13-jul-2021

17:19

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

13-jul-2021

17:19

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

13-jul-2021

17:19

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-jul-2021

17:19

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376,032

13-jul-2021

17:19

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

13-jul-2021

17:19

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16,480

13-jul-2021

17:19

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5357.1000

88,456

13-jul-2021

17:19

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5365.1000

180,120

13-jul-2021

17:19

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nije primenljivo

90,792

13-jul-2021

17:19

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563,296

13-jul-2021

17:19

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5357.1000

472,456

13-jul-2021

17:19

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31,520

13-jul-2021

17:19

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

13-jul-2021

16:14

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5371.1000

1,420,696

13-jul-2021

17:19

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5357.1000

2,086,792

13-jul-2021

17:19

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-jul-2021

17:19

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4857.1000

318,728

13-jul-2021

17:19

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

13-jul-2021

17:19

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

13-jul-2021

17:19

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5267.1000

15,752

13-jul-2021

17:19

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

13-jul-2021

17:19

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

13-jul-2021

17:19

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

13-jul-2021

17:19

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-jul-2021

17:19

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134,976

14.02.2021.

06:28

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5345.1000

395,160

13-jul-2021

17:19

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

13-jul-2021

17:19

Minimal.mas

Minimal.master

Nije primenljivo

8,825

13-jul-2021

17:19

Minimal.mas_mplib

Minimal.master

Nije primenljivo

8,825

13-jul-2021

17:19

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nije primenljivo

5,738

13-jul-2021

17:19

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nije primenljivo

5,836

13-jul-2021

17:19

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nije primenljivo

5,456

13-jul-2021

17:19

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nije primenljivo

11,725

13-jul-2021

17:19

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nije primenljivo

12,291

13-jul-2021

17:19

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nije primenljivo

1,315

13-jul-2021

17:19

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

67,472

13-jul-2021

17:19

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nije primenljivo

2,731

13-jul-2021

17:19

Monthlyarchive.asp_blogcon

Monthlyarchive.aspx

Nije primenljivo

2,737

13-jul-2021

17:19

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nije primenljivo

4,163

13-jul-2021

17:19

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nije primenljivo

2,163

13-jul-2021

17:19

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nije primenljivo

3,075

13-jul-2021

17:19

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nije primenljivo

59,856

13-jul-2021

17:19

Mquery.js

Mquery.js

Nije primenljivo

22,239

13-jul-2021

17:19

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nije primenljivo

506

13-jul-2021

17:19

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nije primenljivo

483

13-jul-2021

17:19

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nije primenljivo

487

13-jul-2021

17:19

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

13-jul-2021

17:17

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

13-jul-2021

17:19

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-jul-2021

17:17

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

13-jul-2021

17:19

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nije primenljivo

498

13-jul-2021

17:19

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Nije primenljivo

733

13-jul-2021

17:19

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Nije primenljivo

739

13-jul-2021

17:19

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nije primenljivo

799

13-jul-2021

17:19

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nije primenljivo

492

13-jul-2021

17:19

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nije primenljivo

495

13-jul-2021

17:19

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nije primenljivo

475

13-jul-2021

17:19

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nije primenljivo

197

14.02.2021.

06:28

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nije primenljivo

193

14.02.2021.

06:28

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nije primenljivo

137

14.02.2021.

06:28

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nije primenljivo

396

14.02.2021.

06:28

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nije primenljivo

377

14.02.2021.

06:28

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nije primenljivo

390

14.02.2021.

06:28

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nije primenljivo

197

14.02.2021.

06:28

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nije primenljivo

1,050

13-jul-2021

17:19

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nije primenljivo

3,521

13-jul-2021

17:19

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nije primenljivo

4,724

13-jul-2021

17:19

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nije primenljivo

14,042

13-jul-2021

17:19

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nije primenljivo

26,950

13-jul-2021

17:19

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Nije primenljivo

30,580

13-jul-2021

17:19

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nije primenljivo

27,509

13-jul-2021

17:19

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nije primenljivo

5,239

13-jul-2021

17:19

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nije primenljivo

13,142

13-jul-2021

17:19

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nije primenljivo

6,818

13-jul-2021

17:19

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nije primenljivo

99

13-jul-2021

17:19

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nije primenljivo

7,337

13-jul-2021

17:19

New.asx

New.aspx

Nije primenljivo

61,372

13-jul-2021

17:19

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nije primenljivo

6,664

13-jul-2021

17:19

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nije primenljivo

4,197

13-jul-2021

17:19

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nije primenljivo

7,208

13-jul-2021

17:19

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nije primenljivo

2,762

13-jul-2021

17:19

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nije primenljivo

4,197

13-jul-2021

17:19

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nije primenljivo

6,557

13-jul-2021

17:19

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nije primenljivo

4,197

13-jul-2021

17:19

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nije primenljivo

4,796

13-jul-2021

17:19

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nije primenljivo

19,741

13-jul-2021

17:19

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nije primenljivo

9,284

13-jul-2021

17:19

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nije primenljivo

18,858

13-jul-2021

17:19

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nije primenljivo

6,130

13-jul-2021

17:19

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nije primenljivo

4,197

13-jul-2021

17:19

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nije primenljivo

2,777

13-jul-2021

17:19

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nije primenljivo

18,686

13-jul-2021

17:19

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nije primenljivo

10,513

13-jul-2021

17:19

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nije primenljivo

2,570

13-jul-2021

17:19

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nije primenljivo

101,963

13-jul-2021

17:19

Non_ie.js

Non_ie.js

Nije primenljivo

59,859

13-jul-2021

17:19

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nije primenljivo

11,676

13-jul-2021

17:19

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nije primenljivo

2,196

13-jul-2021

17:19

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nije primenljivo

13,569

13-jul-2021

17:19

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nije primenljivo

7,585

13-jul-2021

17:19

Offline.js

Offline.js

Nije primenljivo

3,595

13-jul-2021

17:19

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5337.1000

1,489,304

13-jul-2021

17:19

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5085.1000

96,848

13-jul-2021

17:19

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nije primenljivo

13,658

13-jul-2021

17:19

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

13-jul-2021

17:19

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nije primenljivo

89

13-jul-2021

17:19

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

13-jul-2021

17:18

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5371.1000

2,617,736

13-jul-2021

17:19

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5233.1000

2,151,312

13-jul-2021

17:18

Openfold.gif

Openfold.gif

Nije primenljivo

142

12.01.2021.

19:10

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nije primenljivo

45,025

13-jul-2021

17:19

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nije primenljivo

29,416

13-jul-2021

17:19

Oslo.prev

Oslo.preview

Nije primenljivo

10,159

13-jul-2021

17:19

Owners.asx

Owners.aspx

Nije primenljivo

5,602

13-jul-2021

17:19

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nije primenljivo

511,037

13-jul-2021

17:19

Ows.js

Ows.js

Nije primenljivo

265,328

13-jul-2021

17:19

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nije primenljivo

9,579

13-jul-2021

17:19

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nije primenljivo

6,113

13-jul-2021

17:19

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nije primenljivo

481

13-jul-2021

17:19

Paleta001.spcolor

Paleta001.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta002.spcolor

Paleta002.spcolor

Nije primenljivo

5,251

13-jul-2021

17:19

Paleta003.spcolor

Paleta003.spcolor

Nije primenljivo

5,247

13-jul-2021

17:19

Paleta004.spcolor

Paleta004.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta005.spcolor

Paleta005.spcolor

Nije primenljivo

5,247

13-jul-2021

17:19

Palette006.spcolor

Palette006.spcolor

Nije primenljivo

5,249

13-jul-2021

17:19

Paleta007.spcolor

Paleta007.spcolor

Nije primenljivo

5,251

13-jul-2021

17:19

Paleta008.spcolor

Paleta008.spcolor

Nije primenljivo

5,251

13-jul-2021

17:19

Palette009.spcolor

Palette009.spcolor

Nije primenljivo

5,248

13-jul-2021

17:19

Paleta010.spcolor

Paleta010.spcolor

Nije primenljivo

5,250

13-jul-2021

17:19

Paleta011.spcolor

Paleta011.spcolor

Nije primenljivo

5,248

13-jul-2021

17:19

Paleta012.spcolor

Paleta012.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta013.spcolor

Paleta013.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta014.spcolor

Paleta014.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta015.spcolor

Paleta015.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta016.spcolor

Paleta016.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta017.spcolor

Paleta017.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta018.spcolor

Paleta018.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta019.spcolor

Paleta019.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta020.spcolor

Paleta020.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta021.spcolor

Paleta021.spcolor

Nije primenljivo

5,243

13-jul-2021

17:19

Paleta022.spcolor

Paleta022.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta023.spcolor

Paleta023.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta024.spcolor

Paleta024.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta025.spcolor

Paleta025.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta026.spcolor

Paleta026.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta027.spcolor

Paleta027.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta028.spcolor

Paleta028.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta029.spcolor

Paleta029.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta030.spcolor

Paleta030.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta031.spcolor

Paleta031.spcolor

Nije primenljivo

5,246

13-jul-2021

17:19

Paleta032.spcolor

Paleta032.spcolor

Nije primenljivo

5,245

13-jul-2021

17:19

Paleta1.spcolor

Paleta1.spcolor

Nije primenljivo

3,110

13-jul-2021

17:19

Paleta2.spcolor

Paleta2.spcolor

Nije primenljivo

3,121

13-jul-2021

17:19

Paleta3.spcolor

Paleta3.spcolor

Nije primenljivo

3,122

13-jul-2021

17:19

Paleta4.spcolor

Paleta4.spcolor

Nije primenljivo

3,121

13-jul-2021

17:19

Paleta5.spcolor

Paleta5.spcolor

Nije primenljivo

3,116

13-jul-2021

17:19

Paleta6.spcolor

Paleta6.spcolor

Nije primenljivo

3,118

13-jul-2021

17:19

Password.asx

Password.aspx

Nije primenljivo

8,483

13-jul-2021

17:19

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nije primenljivo

8,443

13-jul-2021

17:19

Zakrpett.asx

Zatchstatus.aspx

Nije primenljivo

7,285

13-jul-2021

17:19

People.amx

People.asmx

Nije primenljivo

88

13-jul-2021

17:19

People.asx

People.aspx

Nije primenljivo

22,688

13-jul-2021

17:19

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nije primenljivo

1,285

13-jul-2021

17:19

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nije primenljivo

9,093

13-jul-2021

17:19

Perms.amx

Permissions.asmx

Nije primenljivo

94

13-jul-2021

17:19

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,315

13-jul-2021

17:19

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nije primenljivo

13,698

13-jul-2021

17:19

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nije primenljivo

18,411

13-jul-2021

17:19

Picker.asx

Picker.aspx

Nije primenljivo

7,885

13-jul-2021

17:19

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nije primenljivo

8,613

13-jul-2021

17:19

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nije primenljivo

8,912

13-jul-2021

17:19

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nije primenljivo

8,739

13-jul-2021

17:19

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nije primenljivo

85,910

13-jul-2021

17:19

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nije primenljivo

126,114

13-jul-2021

17:19

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nije primenljivo

3

13-jul-2021

17:19

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nije primenljivo

16,089

13-jul-2021

17:19

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nije primenljivo

8,700

13-jul-2021

17:19

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

13-jul-2021

17:19

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-jul-2021

17:19

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

13-jul-2021

17:19

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-jul-2021

17:19

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

13-jul-2021

17:19

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-jul-2021

17:19

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

13-jul-2021

17:19

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-jul-2021

17:19

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nije primenljivo

606

13-jul-2021

17:19

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-jul-2021

17:19

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nije primenljivo

600

13-jul-2021

17:19

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-jul-2021

17:19

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nije primenljivo

592

13-jul-2021

17:19

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-jul-2021

17:19

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nije primenljivo

597

13-jul-2021

17:19

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-jul-2021

17:19

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nije primenljivo

605

13-jul-2021

17:19

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-jul-2021

17:19

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nije primenljivo

611

13-jul-2021

17:19

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-jul-2021

17:19

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

13-jul-2021

17:19

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,472

13-jul-2021

17:19

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nije primenljivo

595

13-jul-2021

17:19

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-jul-2021

17:19

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nije primenljivo

601

13-jul-2021

17:19

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

13-jul-2021

17:19

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

13-jul-2021

17:19

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

13-jul-2021

17:19

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nije primenljivo

606

13-jul-2021

17:19

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

13-jul-2021

17:19

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nije primenljivo

600

13-jul-2021

17:19

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

13-jul-2021

17:19

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nije primenljivo

593

13-jul-2021

17:19

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

13-jul-2021

17:19

Polc.asx

Policy.aspx

Nije primenljivo

14,387

13-jul-2021

17:19

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nije primenljivo

7,109

13-jul-2021

17:19

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nije primenljivo

116,092

13-jul-2021

17:19

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nije primenljivo

116,100

13-jul-2021

17:19

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nije primenljivo

10,688

13-jul-2021

17:19

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nije primenljivo

10,142

13-jul-2021

17:19

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nije primenljivo

12,411

13-jul-2021

17:19

Popup.mas

Popup.master

Nije primenljivo

3,088

13-jul-2021

17:19

Portal.asx

Portal.aspx

Nije primenljivo

9,896

13-jul-2021

17:19

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nije primenljivo

3,153

13-jul-2021

17:19

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nije primenljivo

8,269

13-jul-2021

17:19

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nije primenljivo

16,270

13-jul-2021

17:19

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nije primenljivo

16,037

13-jul-2021

17:19

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nije primenljivo

1,605

13-jul-2021

17:19

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nije primenljivo

878

14.02.2021.

06:28

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nije primenljivo

5,393

13-jul-2021

17:19

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.5357.1000

558,488

13-jul-2021

17:19

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nije primenljivo

273

13-jul-2021

17:19

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.5357.1000

819,616

13-jul-2021

17:19

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nije primenljivo

273

13-jul-2021

17:19

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nije primenljivo

181

13-jul-2021

17:19

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nije primenljivo

4,934

13-jul-2021

17:19

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nije primenljivo

10,886

13-jul-2021

17:19

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nije primenljivo

217,711

13-jul-2021

17:19

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nije primenljivo

199,982

13-jul-2021

17:19

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nije primenljivo

130,124

13-jul-2021

17:19

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nije primenljivo

69,543

13-jul-2021

17:19

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nije primenljivo

8,030

13-jul-2021

17:19

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nije primenljivo

3,208

13-jul-2021

17:19

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nije primenljivo

6,023

13-jul-2021

17:19

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nije primenljivo

3,790

13-jul-2021

17:19

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nije primenljivo

16,593

13-jul-2021

17:19

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nije primenljivo

7,879

13-jul-2021

17:19

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nije primenljivo

21,661

13-jul-2021

17:19

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nije primenljivo

4,058

13-jul-2021

17:19

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nije primenljivo

10,073

13-jul-2021

17:19

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nije primenljivo

1,762

13-jul-2021

17:19

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nije primenljivo

1,771

13-jul-2021

17:19

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nije primenljivo

8,676

13-jul-2021

17:19

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nije primenljivo

16,619

13-jul-2021

17:19

Renamepg.asx

Renamepagedialog.aspx

Nije primenljivo

3,946

13-jul-2021

17:19

Reorder.asx

Reorder.aspx

Nije primenljivo

11,743

13-jul-2021

17:19

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nije primenljivo

3,259

13-jul-2021

17:19

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nije primenljivo

3,272

13-jul-2021

17:19

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nije primenljivo

4,357

13-jul-2021

17:19

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,860

13-jul-2021

17:19

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,750

13-jul-2021

17:19

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

2,625

13-jul-2021

17:19

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nije primenljivo

6,562

13-jul-2021

17:19

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nije primenljivo

6,425

13-jul-2021

17:19

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nije primenljivo

7,673

13-jul-2021

17:19

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nije primenljivo

2,072

13-jul-2021

17:19

Restore.asx

Restore.aspx

Nije primenljivo

16,105

13-jul-2021

17:19

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nije primenljivo

22,878

13-jul-2021

17:19

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nije primenljivo

7,381

13-jul-2021

17:19

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nije primenljivo

6,160

13-jul-2021

17:19

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nije primenljivo

6,497

13-jul-2021

17:19

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nije primenljivo

4,614

13-jul-2021

17:19

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nije primenljivo

46,291

13-jul-2021

17:19

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nije primenljivo

19,190

13-jul-2021

17:19

Role.asx

Role.aspx

Nije primenljivo

11,001

13-jul-2021

17:19

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nije primenljivo

3,480

13-jul-2021

17:19

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nije primenljivo

10,212

13-jul-2021

17:19

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nije primenljivo

3,199

13-jul-2021

17:19

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nije primenljivo

3,153

13-jul-2021

17:19

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nije primenljivo

8,044

13-jul-2021

17:19

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nije primenljivo

4,696

13-jul-2021

17:19

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nije primenljivo

8,570

13-jul-2021

17:19

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nije primenljivo

5,198

13-jul-2021

17:19

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nije primenljivo

17,496

13-jul-2021

17:19

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nije primenljivo

3,583

13-jul-2021

17:19

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nije primenljivo

7,063

13-jul-2021

17:19

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nije primenljivo

28,102

13-jul-2021

17:19

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nije primenljivo

200

13-jul-2021

17:19

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nije primenljivo

11,428

13-jul-2021

17:19

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nije primenljivo

5,674

13-jul-2021

17:19

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nije primenljivo

6,013

13-jul-2021

17:19

Seattle.mas

Seattle.master

Nije primenljivo

29,925

13-jul-2021

17:19

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nije primenljivo

29,925

13-jul-2021

17:19

Seattle.prev

Seattle.preview

Nije primenljivo

10,725

13-jul-2021

17:19

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nije primenljivo

443

13-jul-2021

17:19

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nije primenljivo

5,141

13-jul-2021

17:19

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nije primenljivo

6,801

13-jul-2021

17:19

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nije primenljivo

5,398

13-jul-2021

17:19

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nije primenljivo

3,916

13-jul-2021

17:19

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nije primenljivo

5,358

13-jul-2021

17:19

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nije primenljivo

8,606

13-jul-2021

17:19

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nije primenljivo

4,908

13-jul-2021

17:19

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nije primenljivo

4,982

13-jul-2021

17:19

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nije primenljivo

9,385

13-jul-2021

17:19

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nije primenljivo

8,459

13-jul-2021

17:19

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nije primenljivo

5,356

13-jul-2021

17:19

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nije primenljivo

12,745

13-jul-2021

17:19

Server.asx

Server.aspx

Nije primenljivo

9,131

13-jul-2021

17:19

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nije primenljivo

4,890

13-jul-2021

17:19

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nije primenljivo

4,334

13-jul-2021

17:19

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nije primenljivo

2,991

13-jul-2021

17:19

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nije primenljivo

4,443

13-jul-2021

17:19

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nije primenljivo

4,034

13-jul-2021

17:19

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nije primenljivo

10,169

13-jul-2021

17:19

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nije primenljivo

4,101

13-jul-2021

17:19

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nije primenljivo

8,692

13-jul-2021

17:19

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nije primenljivo

7,059

13-jul-2021

17:19

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nije primenljivo

12,399

13-jul-2021

17:19

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nije primenljivo

7,631

13-jul-2021

17:19

Postavke.asx

Postavke.aspx

Nije primenljivo

3,673

13-jul-2021

17:19

Postavke.asx_14

Postavke.aspx

Nije primenljivo

9,565

13-jul-2021

17:19

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5337.1000

1,080,216

13-jul-2021

17:17

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nije primenljivo

212

13-jul-2021

17:19

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nije primenljivo

212

13-jul-2021

17:19

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nije primenljivo

94

13-jul-2021

17:19

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nije primenljivo

1,297

13-jul-2021

17:19

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nije primenljivo

4,036

13-jul-2021

17:19

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nije primenljivo

5,297

13-jul-2021

17:19

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nije primenljivo

9,838

13-jul-2021

17:19

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nije primenljivo

6,974

13-jul-2021

17:19

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nije primenljivo

6,769

13-jul-2021

17:19

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nije primenljivo

98

13-jul-2021

17:19

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,349

13-jul-2021

17:19

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nije primenljivo

25,799

13-jul-2021

17:19

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nije primenljivo

13,976

13-jul-2021

17:19

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nije primenljivo

61,362

13-jul-2021

17:19

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nije primenljivo

18,000

13-jul-2021

17:19

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nije primenljivo

71,639

13-jul-2021

17:19

Sharing.js

Sharing.js

Nije primenljivo

27,124

13-jul-2021

17:19

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nije primenljivo

689

13-jul-2021

17:19

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nije primenljivo

8,832

13-jul-2021

17:19

Signout.asx

Signout.aspx

Nije primenljivo

1,509

13-jul-2021

17:19

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nije primenljivo

689

13-jul-2021

17:19

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nije primenljivo

8,816

13-jul-2021

17:19

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nije primenljivo

7,950

13-jul-2021

17:19

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Nije primenljivo

669

13-jul-2021

17:19

Simple.mas

Simple.master

Nije primenljivo

10,243

13-jul-2021

17:19

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nije primenljivo

6,530

13-jul-2021

17:19

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nije primenljivo

12,299

13-jul-2021

17:19

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nije primenljivo

10,242

13-jul-2021

17:19

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nije primenljivo

10,522

13-jul-2021

17:19

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nije primenljivo

9,189

13-jul-2021

17:19

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nije primenljivo

3,632

13-jul-2021

17:19

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nije primenljivo

90

13-jul-2021

17:19

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nije primenljivo

1,289

13-jul-2021

17:19

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nije primenljivo

36,711

13-jul-2021

17:19

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nije primenljivo

3,918

13-jul-2021

17:19

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nije primenljivo

3,915

13-jul-2021

17:19

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nije primenljivo

4,054

13-jul-2021

17:19

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nije primenljivo

4,054

13-jul-2021

17:19

Sitequot.asx

Sitequota.aspx

Nije primenljivo

24,323

13-jul-2021

17:19

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nije primenljivo

10,595

13-jul-2021

17:19

Sites.amx

Sites.asmx

Nije primenljivo

87

13-jul-2021

17:19

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

13-jul-2021

17:19

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nije primenljivo

13,639

13-jul-2021

17:19

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nije primenljivo

22,976

13-jul-2021

17:19

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,373

13-jul-2021

17:19

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,416

13-jul-2021

17:19

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nije primenljivo

1,135

13-jul-2021

17:19

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nije primenljivo

1,135

13-jul-2021

17:19

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nije primenljivo

808

13-jul-2021

17:19

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nije primenljivo

808

13-jul-2021

17:19

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nije primenljivo

8,418

13-jul-2021

17:19

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nije primenljivo

8,418

13-jul-2021

17:19

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nije primenljivo

4,133

13-jul-2021

17:19

Solns.asx

Solutions.aspx

Nije primenljivo

4,786

13-jul-2021

17:19

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nije primenljivo

10,835

13-jul-2021

17:19

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nije primenljivo

10,912

13-jul-2021

17:19

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nije primenljivo

73,924

13-jul-2021

17:19

Sp.core.js

Sp.core.js

Nije primenljivo

40,446

13-jul-2021

17:19

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nije primenljivo

115,909

13-jul-2021

17:19

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nije primenljivo

69,042

13-jul-2021

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nije primenljivo

5,825

13-jul-2021

17:19

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nije primenljivo

255

13-jul-2021

17:19

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nije primenljivo

1,003,271

13-jul-2021

17:19

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nije primenljivo

575,930

13-jul-2021

17:19

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nije primenljivo

40,770

13-jul-2021

17:19

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nije primenljivo

24,528

13-jul-2021

17:19

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nije primenljivo

55,563

13-jul-2021

17:19

Sp.init.js

Sp.init.js

Nije primenljivo

32,205

13-jul-2021

17:19

Sp.js

Sp.js

Nije primenljivo

625,682

13-jul-2021

17:19

Sp.js_14

Sp.js

Nije primenljivo

390,757

13-jul-2021

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nije primenljivo

16,415

13-jul-2021

17:19

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nije primenljivo

249

13-jul-2021

17:19

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nije primenljivo

15,227

13-jul-2021

17:19

Spmap.js

Sp.map.js

Nije primenljivo

8,235

13-jul-2021

17:19

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nije primenljivo

35,154

13-jul-2021

17:19

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nije primenljivo

81,202

13-jul-2021

17:19

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nije primenljivo

51,541

13-jul-2021

17:19

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nije primenljivo

74,046

13-jul-2021

17:19

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nije primenljivo

363,159

13-jul-2021

17:19

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nije primenljivo

325,227

13-jul-2021

17:19

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nije primenljivo

224,039

13-jul-2021

17:19

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nije primenljivo

185,617

13-jul-2021

17:19

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nije primenljivo

110,347

13-jul-2021

17:19

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nije primenljivo

111,493

13-jul-2021

17:19

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nije primenljivo

68,791

13-jul-2021

17:19

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nije primenljivo

425,498

13-jul-2021

17:19

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nije primenljivo

296,609

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nije primenljivo

18,342

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nije primenljivo

11,378

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nije primenljivo

42,395

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nije primenljivo

26,257

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nije primenljivo

277,454

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nije primenljivo

144,914

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nije primenljivo

10,163

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nije primenljivo

6,953

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nije primenljivo

16,063

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nije primenljivo

11,315

13-jul-2021

17:19

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nije primenljivo

50,644

13-jul-2021

17:19

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nije primenljivo

31,017

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nije primenljivo

99,428

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nije primenljivo

52,107

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nije primenljivo

55,987

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nije primenljivo

38,359

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nije primenljivo

69,292

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nije primenljivo

40,375

13-jul-2021

17:19

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nije primenljivo

136,506

13-jul-2021

17:19

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nije primenljivo

82,216

13-jul-2021

17:19

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nije primenljivo

27,973

13-jul-2021

17:19

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nije primenljivo

27,973

13-jul-2021

17:19

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nije primenljivo

28,006

13-jul-2021

17:19

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nije primenljivo

17,626

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nije primenljivo

1,012,976

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nije primenljivo

594,574

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nije primenljivo

584,834

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nije primenljivo

365,926

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nije primenljivo

65,203

13-jul-2021

17:19

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nije primenljivo

40,240

13-jul-2021

17:19

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nije primenljivo

434,522

13-jul-2021

17:19

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nije primenljivo

240,067

13-jul-2021

17:19

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nije primenljivo

58,451

13-jul-2021

17:19

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nije primenljivo

34,083

13-jul-2021

17:19

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nije primenljivo

359,899

13-jul-2021

17:19

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nije primenljivo

19,428

13-jul-2021

17:19

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nije primenljivo

115

13-jul-2021

17:19

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nije primenljivo

110

13-jul-2021

17:19

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nije primenljivo

12,854

13-jul-2021

17:19

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nije primenljivo

11,428

13-jul-2021

17:19

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

29,238

13-jul-2021

17:19

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nije primenljivo

183,484

13-jul-2021

17:19

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nije primenljivo

39,173

13-jul-2021

17:19

Spgantt.js

Spgantt.js

Nije primenljivo

66,168

13-jul-2021

17:19

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nije primenljivo

19,338

13-jul-2021

17:19

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nije primenljivo

7,321

13-jul-2021

17:19

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nije primenljivo

4,593

13-jul-2021

17:19

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

13-jul-2021

17:19

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nije primenljivo

42,064

13-jul-2021

17:19

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nije primenljivo

1,319

13-jul-2021

17:19

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nije primenljivo

8,629

13-jul-2021

17:19

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nije primenljivo

476

13-jul-2021

17:19

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

13-jul-2021

17:19

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nije primenljivo

644

13-jul-2021

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

13-jul-2021

17:19

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nije primenljivo

654

13-jul-2021

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

13-jul-2021

17:19

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nije primenljivo

644

13-jul-2021

17:19

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nije primenljivo

10,067

13-jul-2021

17:19

Start.asx

Start.aspx

Nije primenljivo

1,048

13-jul-2021

17:19

Start.debug.js

Start.debug.js

Nije primenljivo

174,744

13-jul-2021

17:19

Start.js

Start.js

Nije primenljivo

95,780

13-jul-2021

17:19

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nije primenljivo

14,510

13-jul-2021

17:19

Store.sql

Store.sql

Nije primenljivo

6,504,340

13-jul-2021

17:19

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nije primenljivo

4,349

13-jul-2021

17:19

Storeup.sql

Storeup.sql

Nije primenljivo

512,275

13-jul-2021

17:19

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nije primenljivo

131

13-jul-2021

17:19

Storman.asx

Storman.aspx

Nije primenljivo

10,595

13-jul-2021

17:19

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

13-jul-2021

17:19

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nije primenljivo

272

13-jul-2021

17:19

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

13-jul-2021

17:19

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5172.1000

554,088

13-jul-2021

17:19

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5371.1000

3,912,600

13-jul-2021

17:19

Subchoos.asx

Subchoos.aspx

Nije primenljivo

10,435

13-jul-2021

17:19

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nije primenljivo

14,784

13-jul-2021

17:19

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nije primenljivo

156

13-jul-2021

17:19

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nije primenljivo

15,223

13-jul-2021

17:19

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nije primenljivo

33,788

13-jul-2021

17:19

Subscriptionsettingsservicesvc

Subscriptionsettings.svc

Nije primenljivo

367

13-jul-2021

17:19

Success.asx

Success.aspx

Nije primenljivo

3,172

13-jul-2021

17:19

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nije primenljivo

3,735

13-jul-2021

17:19

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nije primenljivo

32,558

13-jul-2021

17:19

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nije primenljivo

13,795

13-jul-2021

17:19

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nije primenljivo

3,200

13-jul-2021

17:19

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nije primenljivo

37,673

13-jul-2021

17:19

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nije primenljivo

36,103

13-jul-2021

17:19

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nije primenljivo

11,735

13-jul-2021

17:19

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,621

13-jul-2021

17:19

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

8,942

13-jul-2021

17:19

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,178

13-jul-2021

17:19

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nije primenljivo

6,769

13-jul-2021

17:19

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nije primenljivo

4,633

13-jul-2021

17:19

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nije primenljivo

13,499

13-jul-2021

17:19

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nije primenljivo

6,798

13-jul-2021

17:19

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

12,183

13-jul-2021

17:19

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nije primenljivo

11,081

13-jul-2021

17:19

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nije primenljivo

3,028

13-jul-2021

17:19

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nije primenljivo

3,562

13-jul-2021

17:19

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,268

13-jul-2021

17:19

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

7,749

13-jul-2021

17:19

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

3,645

13-jul-2021

17:19

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nije primenljivo

8,491

13-jul-2021

17:19

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nije primenljivo

4,495

13-jul-2021

17:19

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nije primenljivo

4,069

13-jul-2021

17:19

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

6,403

13-jul-2021

17:19

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nije primenljivo

6,296

13-jul-2021

17:19

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nije primenljivo

11,323

13-jul-2021

17:19

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nije primenljivo

10,735

13-jul-2021

17:19

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nije primenljivo

5,705

13-jul-2021

17:19

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nije primenljivo

2,637

13-jul-2021

17:19

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nije primenljivo

2,637

13-jul-2021

17:19

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nije primenljivo

9,478

13-jul-2021

17:19

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

27,508

13-jul-2021

17:19

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nije primenljivo

8,814

13-jul-2021

17:19

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

16,234

13-jul-2021

17:19

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nije primenljivo

16,454

13-jul-2021

17:19

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nije primenljivo

10,289

13-jul-2021

17:19

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nije primenljivo

13,386

13-jul-2021

17:19

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nije primenljivo

6,189

13-jul-2021

17:19

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nije primenljivo

5,272

13-jul-2021

17:19

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nije primenljivo

207

13-jul-2021

17:19

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nije primenljivo

28,675

13-jul-2021

17:19

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nije primenljivo

1,339

13-jul-2021

17:19

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nije primenljivo

36,906

13-jul-2021

17:19

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nije primenljivo

442

13-jul-2021

17:19

Timecard.js

Timecard.js

Nije primenljivo

20,888

13-jul-2021

17:19

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nije primenljivo

15,814

13-jul-2021

17:19

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Nije primenljivo

831

13-jul-2021

17:19

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nije primenljivo

1,842

13-jul-2021

17:19

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nije primenljivo

3,420

13-jul-2021

17:19

Timer.asx

Timer.aspx

Nije primenljivo

8,984

13-jul-2021

17:19

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nije primenljivo

5,114

13-jul-2021

17:19

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nije primenljivo

8,860

13-jul-2021

17:19

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nije primenljivo

8,361

13-jul-2021

17:19

Toolpane.asx

Toolpane.aspx

Nije primenljivo

2,370

13-jul-2021

17:19

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nije primenljivo

7,717

13-jul-2021

17:19

Topologyservicesvc

Topology.svc

Nije primenljivo

347

13-jul-2021

17:19

Topology.asc

Topologyview.ascx

Nije primenljivo

4,091

13-jul-2021

17:19

Topology.dwp

Topologyview.dwp

Nije primenljivo

495

13-jul-2021

17:19

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nije primenljivo

3,656

13-jul-2021

17:19

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nije primenljivo

27,328

12.01.2021.

19:10

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nije primenljivo

77,944

12.01.2021.

19:10

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nije primenljivo

51,708

12.01.2021.

19:10

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nije primenljivo

30,976

12.01.2021.

19:10

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nije primenljivo

6,276

13-jul-2021

17:19

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nije primenljivo

6,082

13-jul-2021

17:19

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nije primenljivo

5,541

13-jul-2021

17:19

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nije primenljivo

9,818

13-jul-2021

17:19

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nije primenljivo

12,032

13-jul-2021

17:19

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nije primenljivo

11,239

13-jul-2021

17:19

Otprema.aspx_doclib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,911

13-jul-2021

17:19

Otprema.aspx_piclib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

6,294

13-jul-2021

17:19

Otprema.aspx_webpagelib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,911

13-jul-2021

17:19

Otprema.aspx_xmlform

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,911

13-jul-2021

17:19

Otprema.asp_mplib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,911

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx

Otprema.aspx

Nije primenljivo

13,234

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx_listtemp

Otprema.aspx

Nije primenljivo

6,141

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx_mobile

Otprema.aspx

Nije primenljivo

3,491

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx_solutionslib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,914

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx_webtemp

Otprema.aspx

Nije primenljivo

6,141

13-jul-2021

17:19

Otprema.asx_wplib

Otprema.aspx

Nije primenljivo

5,914

13-jul-2021

17:19

Usage.asx

Usage.aspx

Nije primenljivo

7,871

13-jul-2021

17:19

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nije primenljivo

81,583

13-jul-2021

17:19

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nije primenljivo

6,089

13-jul-2021

17:19

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nije primenljivo

3,520

13-jul-2021

17:19

User.asx

User.aspx

Nije primenljivo

27,691

13-jul-2021

17:19

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nije primenljivo

4,299

13-jul-2021

17:19

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nije primenljivo

4,175

13-jul-2021

17:19

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nije primenljivo

92

13-jul-2021

17:19

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nije primenljivo

1,311

13-jul-2021

17:19

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nije primenljivo

82,880

13-jul-2021

17:19

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nije primenljivo

1,848

13-jul-2021

17:19

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nije primenljivo

9,435

13-jul-2021

17:19

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nije primenljivo

81,392

13-jul-2021

17:19

V4.mas

V4.master

Nije primenljivo

26,916

13-jul-2021

17:19

V4.mas_mplib

V4.master

Nije primenljivo

26,916

13-jul-2021

17:19

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nije primenljivo

5,692

13-jul-2021

17:19

Versions.amx

Versions.asmx

Nije primenljivo

90

13-jul-2021

17:19

Versions.asx

Versions.aspx

Nije primenljivo

35,361

13-jul-2021

17:19

Verdisco.asx

Versionsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,289

13-jul-2021

17:19

Verwsdl.asx

Versionswsdl.aspx

Nije primenljivo

9,474

13-jul-2021

17:19

View.asx_mobile

View.aspx

Nije primenljivo

2,424

13-jul-2021

17:19

Viewbapp.asx

Viewbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

17,212

13-jul-2021

17:19

Viewbent.asx

Viewbdcentity.aspx

Nije primenljivo

17,275

13-jul-2021

17:19

Vwblobi.asx

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nije primenljivo

10,960

13-jul-2021

17:19

Vwblobs.asx

Viewbdclobsystems.aspx

Nije primenljivo

14,303

13-jul-2021

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories

Viewcategory.aspx

Nije primenljivo

4,190

13-jul-2021

17:19

Viewcategory.asp_blog_categories_14

Viewcategory.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Viewcmt.asx_mobile

Viewcomment.aspx

Nije primenljivo

3,223

13-jul-2021

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments

Viewcomment.aspx

Nije primenljivo

4,190

13-jul-2021

17:19

Viewcomment.asp_blog_comments_14

Viewcomment.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Viewdaily.asx_mobile

Viewdaily.aspx

Nije primenljivo

4,994

13-jul-2021

17:19

Viewedit.asx

Viewedit.aspx

Nije primenljivo

220,325

13-jul-2021

17:19

Viewfilter.asx_mobile

Viewfilter.aspx

Nije primenljivo

3,747

13-jul-2021

17:19

Vwgrpprm.asx

Viewgrouppermissions.aspx

Nije primenljivo

5,199

13-jul-2021

17:19

Vwgrpprm.asx_14

Viewgrouppermissions.aspx

Nije primenljivo

5,046

13-jul-2021

17:19

Viewlsts.asx

Viewlsts.aspx

Nije primenljivo

33,824

13-jul-2021

17:19

Viewlsts.asx_14

Viewlsts.aspx

Nije primenljivo

16,520

13-jul-2021

17:19

Viewnew.asx

Viewnew.aspx

Nije primenljivo

218,013

13-jul-2021

17:19

View.asp_pages_viewpage

Viewpage.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Viewpage.asx_solutionslib

Viewpage.aspx

Nije primenljivo

2,718

13-jul-2021

17:19

Viewpost.asp_blog_posts

Viewpost.aspx

Nije primenljivo

4,190

13-jul-2021

17:19

Viewpost.asp_blog_posts_14

Viewpost.aspx

Nije primenljivo

13,786

13-jul-2021

17:19

Views.amx

Views.asmx

Nije primenljivo

87

13-jul-2021

17:19

Viedisco.asx

Viewsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

13-jul-2021

17:19

Viewsdl.asx

Viewswsdl.aspx

Nije primenljivo

25,520

13-jul-2021

17:19

Viewtype.asx

Viewtype.aspx

Nije primenljivo

26,314

13-jul-2021

17:19

Vldsetng.asx

Vldsetng.aspx

Nije primenljivo

8,912

13-jul-2021

17:19

Vsemail.asx

Vsemail.aspx

Nije primenljivo

8,991

13-jul-2021

17:19

Vsgenset.asx

Vsgeneralsettings.aspx

Nije primenljivo

52,139

13-jul-2021

17:19

Vsmask.asx

Vsmask.aspx

Nije primenljivo

65,273

13-jul-2021

17:19

Vsmenu.asx

Vsmenu.aspx

Nije primenljivo

2,059

13-jul-2021

17:19

Vsubwebs.asx

Vsubwebs.aspx

Nije primenljivo

6,028

13-jul-2021

17:19

Vsxms.asx

Vsxms.aspx

Nije primenljivo

8,803

13-jul-2021

17:19

Waview.asx_mobile

Waview.aspx

Nije primenljivo

2,986

13-jul-2021

17:19

Appmngweb.config

Web.config

Nije primenljivo

2,641

13-jul-2021

17:19

Bdcserviceweb.config

Web.config

Nije primenljivo

3,156

13-jul-2021

17:19

Securitytokenconfig

Web.config

Nije primenljivo

6,235

13-jul-2021

17:19

Subscriptionsettingsserviceconfig

Web.config

Nije primenljivo

2,647

13-jul-2021

17:19

Topologyserviceconfig

Web.config

Nije primenljivo

1,604

13-jul-2021

17:19

Usercodeweb.cfg

Web.config

Nije primenljivo

1,002

13-jul-2021

17:19

Web.cfg

Web.config

Nije primenljivo

67,626

13-jul-2021

17:19

Web.cfg_forms

Web.config

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Web.cfg_mobile

Web.config

Nije primenljivo

10,909

13-jul-2021

17:19

Web.cfg_multilogin

Web.config

Nije primenljivo

216

13-jul-2021

17:19

Web.cfg_trust

Web.config

Nije primenljivo

2,190

13-jul-2021

17:19

Web.cfg_windows

Web.config

Nije primenljivo

214

13-jul-2021

17:19

Weblist.asx

Webapplicationlist.aspx

Nije primenljivo

5,468

13-jul-2021

17:19

Webapps.asx

Webapplications.aspx

Nije primenljivo

5,350

13-jul-2021

17:19

Webdeltd.asx

Webdeleted.aspx

Nije primenljivo

1,500

13-jul-2021

17:19

View.asp_pages_webfldr

Webfldr.aspx

Nije primenljivo

2,521

13-jul-2021

17:19

Webfldr.aspx_piclib

Webfldr.aspx

Nije primenljivo

2,521

13-jul-2021

17:19

Wppicker.asx

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nije primenljivo

7,202

13-jul-2021

17:19

Wppages.amx

Webpartpages.asmx

Nije primenljivo

186

13-jul-2021

17:19

Wppdisco.asx

Webpartpagesdisco.aspx

Nije primenljivo

1,315

13-jul-2021

17:19

Wppwsdl.asx

Webpartpageswsdl.aspx

Nije primenljivo

56,408

13-jul-2021

17:19

Webs.amx

Webs.asmx

Nije primenljivo

86

13-jul-2021

17:19

Webdisco.asx

Websdisco.aspx

Nije primenljivo

1,281

13-jul-2021

17:19

Webwsdl.asx

Webswsdl.aspx

Nije primenljivo

41,302

13-jul-2021

17:19

Wfform.js

Wfformtemplates.js

Nije primenljivo

5,024

13-jul-2021

17:19

Wfstart.asx

Wfstart.aspx

Nije primenljivo

202

13-jul-2021

17:19

Whatsnew.dwp_gbwwebparts

Whatsnew.dwp

Nije primenljivo

448

13-jul-2021

17:19

Whereabouts.dwp_gbwwebparts

Whereabouts.dwp

Nije primenljivo

445

13-jul-2021

17:19

Wikiredr.aspx

Wikiredirect.aspx

Nije primenljivo

1,123

13-jul-2021

17:19

Wintokcachesvc

Windowstokencache.svc

Nije primenljivo

395

13-jul-2021

17:19

Wkpstd.asx_wiki

Wkpstd.aspx

Nije primenljivo

3,356

13-jul-2021

17:19

Wopi.ashx

Wopi.ashx

Nije primenljivo

86

13-jul-2021

17:19

Wopiframe.asx

Wopiframe.aspx

Nije primenljivo

1,968

13-jul-2021

17:19

Wopiframe.asx_14

Wopiframe.aspx

Nije primenljivo

1,968

13-jul-2021

17:19

Wopiframe2.asx

Wopiframe2.aspx

Nije primenljivo

1,957

13-jul-2021

17:19

Wopiframe2.asx_14

Wopiframe2.aspx

Nije primenljivo

1,957

13-jul-2021

17:19

Workflow.asx

Workflow.aspx

Nije primenljivo

25,914

13-jul-2021

17:19

Wfadmin.asx

Workflowadmin.aspx

Nije primenljivo

6,741

13-jul-2021

17:19

Workflowtaskpane.aspx

Workflowtaskpane.aspx