Sadržaj
×

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. Nisu uključene nove bezbednosne ispravke. U ključne promene spadaju:


 • Dodata podrška za potvrdu identiteta više naloga pomoću Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) putem „brzog“ parametra upita.

 • Otklonjen problem sa Host Bus Adapter (HBA) uređajima zbog kog su uređaji koji nisu Fibre Channel HBA tipa uvršteni u listu Fibre Channel HBA uređaja.

 • Dodata podrška za podešavanje vrednosti isteka vremena mirovanja za TCP vezu koju koristi WinHTTP.

  Napomena

  Korišćenje ove postavke se ne preporučuje, jer može dovesti do brojnih problema u aplikacijama.


  Podrazumevana vrednost isteka vremena iznosi dva minuta. Da biste promenili vrednost isteka vremena, koristite funkciju WinHttpSetOption sa opcijom dwOption podešenom na 135. Ova opcija može da se podesi samo na regulatoru sesije pre kreiranja regulatora veze ili zahteva za datu sesiju. Kada se kreiraju regulatori veze ili zahtevi, ova vrednost ne može da se izmeni. Više informacija potražite u članku Funkcija WinHttpSetOption.

 • Otklonjen problem zbog kog zadaci štampanja nisu radili kada su v4 upravljački programi štampača konfigurisani za korišćenje poboljšane konfiguracije upravljačkih programa.

 • Usluga udaljene radne površine može da se zamrzne kada je konfigurisana IP virtuelizacija i postoji veliki broj sesija udaljene radne površine.

 • Poboljšana podrška za programski interfejs Microsoft kriptografske aplikacije (CryptoAPI) koja pomaže pri identifikaciji veb lokacija koje primenjuju Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1).

 • Pokretanje komande GPRESULT sa opcijom detaljnosti dovodi do pada, pa korisnici ne mogu da nadgledaju smernice korisnika ili mašine.

 • Sistem prijavljuje problem sa oštećenjem niske za AccessReason u evidencijama nadzora za ID događaja 4656. Ovi događaji se prijavljuju putem bezbednosne evidencije nadzora, koja je u navedenom obliku:

  Ime evidencije           : bezbednost
  Izvor                 : Microsoft-Windows-bezbednosni-nadzor
  Datum                    : datum vreme
  ID događaja             : 4656
  Kategorija zadatka     : kategorija zadatka
  Nivo                   : informacija
  Ključne reči            : ključne reči
  Korisnik                    : n. p.
  Računar           : ime računara

 • Ova ispravka proširuje podršku za Key Management Service (KMS) za Windows 8 i Windows Server 2012 kako bi se omogućila aktivacija klijenata koji su instalirali ogranak za dugoročno servisiranje (LTSB) zasnovan na Ispravci za Windows 10 povodom godišnjice, kao i Windows Server 2016 klijenata, kada postanu dostupni.

  Pored instalacije ove ispravke na KMS hostu, takođe je potrebna instalacija KMS generičke šifre za količinsko licenciranje (GVLK) koja je predviđena za podržavanje klijenata koji koriste LTSB zasnovan na Ispravci za Windows 10 povodom godišnjice, kao i Windows Server 2016 klijenata. Informacije o srodnim KMS GVLK šiframa za ove proizvode biće navedene u Dodatku A: Šifre za konfigurisanje KMS klijenta kada postanu dostupne.

  KMS GVLK šifre koje podržavaju nove verzije operativnog sistema Windows takođe podržavaju prethodna izdanja operativnog sistema Windows za količinsko licenciranje koja imaju ulogu KMS klijenata. Više informacija o šifri za količinsko licenciranje korisničke podrške (CSLVK) za instalaciju potražite u ovom članku.

 • Kada primenite Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1) koristeći Windows usluge daljinske primene (WDS), ako su klijenti Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) i u okviru usmerenog okruženja, neće pravilno dobijati Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pakete. Ovo će dovesti do otkazivanja WDS primene kod ovih klijenata.

 • Kada omogućite BitLocker na volumeni i zatim ga proširite na Windows Server 2012 R2, prikazuju se greške upravljača kešom i komande se ne izvršavaju uspešno. Ovi događaji se evidentiraju u sistemskoj evidenciji sa kodom greške 141 - STATUS_MEDIA_WRITE_PROTECTED.

 • Kada korisnik koji nije administrator otvori datoteku pristupa u fascikli WebDav, možda neće uspeti da sačuva datoteku zbog greške „Brisanje na čekanju“.

 • Kada neka aplikacija upisuje podatke koristeći VirtualChannelWrite API, on će zatvoriti virtuelni kanal odmah nakon završetka upisivanja, što može dovesti do odbacivanja podataka.

 • Kada koristite NVM Express (NVMe) upravljački program za preuzimanje brojeva firmvera i modela solid-state diska (SSD), NVMe upravljački program će skratiti brojeve firmvera i modela koje prijavljuju NVMe uređaji.

 • Kada pokušate da obavite konfigurisanje povezivanjem SCSI uređaja za skladištenje sa Windows Hyper-V hostom, ovaj host neće prepoznati SCSI uređaj za skladištenja kada nije prisutna logička jedinica (LUN) 0.

 • Praćenje događaja (ETW) će otkazati kada se u sistemu odigrava veliki broj sesija evidentiranja usled pokrenutih radnih opterećenja.

 • Kada promenite postavke aplikacije koristeći Set-ADFSRelyingPartyTrust, bez izričitog podešavanja AlwaysRequireAuthentication, AlwaysRequireAuthentication će se resetovati na podrazumevanu vrednost (netačno) i korisnici neće biti upitani za Multi Factor Authentication (MFA).

 • Kada konfigurišete Windows Server 2012 R2 za potvrdu identiteta u oblaku, prisutno je veliko kašnjenje zakupaca za potvrdu identiteta i dodeljivanje, zbog čega iskorišćenost CPU pada ispod 10%.

 • Možda neće uspeti da uvezete sertifikat u virtuelnu pametnu karticu (VSC) na Windows tabletu (u TPM). Ovo će možda dovesti do obustavljanja certifikata i sprečavanja upisivanja dodatnih certifikata.

 • Otklonjen je problem u Microsoft bezbednom kanalu (SChannel) koji povremeno dovodi do otkaza Transport Layer Security (TLS) 1.2 veza, u zavisnosti od toga da li je vrhovni certifikat konfigurisan kao deo lanca certifikata za potvrdu identiteta servera.

 • Kada Exchange server pokuša da ponovo uspostavi sesiju Kerberos klijenta tokom preuzimanje posla instance koja padne od strane klastera, sistem će možda prestati da reaguje.

 • Ažurirana je komponenta prijemnog poštanskog sandučeta u OS Windows Server 2012 R2 Essentials za korišćenje novog konektora klijenta, tako da se komponenta prijemnog poštanskog sandučeta neće deinstalirati prilikom nadogradnje na Windows 10.

 • Poboljšana pouzdanost Hyper-V Replica (HVR) povećanjem vrednosti isteka vremena i granične vrednosti slobodnog prostora na disku. Više informacija potražite u članku KB3184854.

 • Ako ste instalirali zbirnu ispravku od maja 2016. za Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 (KB3156418), proces DFSRS.exe će možda iskoristiti veliki procenat snage CPU procesora (do 100 procenata). Usled toga, DFSR usluga će možda prestati da reaguje i možda nećete moći da zaustavite uslugu. Moraćete da obavite tvrdo resetovanje zahvaćenih računara da biste ih ponovo pokrenuli.

Više informacija o tome kako možete da nabavite ovu ispravku i kompletnu listu zahvaćenih datoteka potražite u članku KB3172614.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×