Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

26.3.2019.

Verzija:

Verzija operativnog sistema 17763.402

Poboljšanja i popravke

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ključne promene spadaju:

 • Rešavanje problema koji se javlja na računarima na kojima je priključen veći broj audio uređaja. Aplikacije koje obezbeđuju napredne opcije za interne ili eksterne izlazne audio uređaje mogu neočekivano da prestanu sa radom. Ovaj problem se javlja kod korisnika koji izaberu izlazni audio uređaj koji nije „Podrazumevani audio uređaj”. Primeri aplikacija koje mogu da prestanu sa radom: Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager i Sound Blaster Control Panel.

 • Režim za igre obezbeđuje da funkcija više ne utiče korisničko iskustvo prilikom korišćenja vrhunskog softvera za protok i snimanje u ovoj branši.

 • Omogućava aktiviranje Windows 10 Enterprise verzije za insajdere za virtuelne radne površine na platformi Microsoft Azure. Microsoft Azure je jedina testirana i podržana platforma koja hostuje Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, što je ključni deo Windows virtuelne radne površine. 

 • Rešava problem koji može da dovede do gubitka stavke Favoriti ili Lista za čitanje u pregledaču Microsoft Edge nakon ažuriranja operativnog sistema.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da Internet Explorer nasumično prestaje da radi tokom pregledanja.

 • Rešava problem sa pomeranjem ActiveX sadržaja u prozoru pregledača Internet Explorer 11 tokom operacija pomeranja koju pokreće korisnik.

 • Rešava problem koji sprečava operativni sistem da učitava nove datoteke ikona ako naiđe na pogrešno formatiranu datoteku ikona.

 • Ažurira informacije o vremenskoj zoni za Sao Tome i Principe.

 • Ažurira informacije o vremenskoj zoni za Kazahstan.

 • Ažurira informacije o vremenskoj zoni za Buenos Aires, Argentina.

 • Rešava problem koji sprečava funkcionisanje smernica „Isključi obaveštenja aplikacija na zaključanom ekranu”. Putanja je „Konfiguracija računara\Administrativni predlošci\Sistem\Logotip”.

 • Rešava problem zbog kog interfejs grafičkog uređaja (GDI) DeleteObject() može da dovede do prestanka rada procesa pozivanja kada su ispunjena oba sledeća uslova:

  • Proces pozivanja je WOW64 proces koji upravlja adresama memorije većim od 2 GB.

  • DeleteObject() se poziva uz kontekst uređaja koji je kompatibilan sa kontekstom uređaja za štampanje.

 • Rešava problem koji sprečava aplikacije i pozivaoce da se povežu sa krajnjim tačkama odredišta prilikom korišćenja mrežnih interfejsa koji nemaju podrazumevani mrežni prolaz. Ovaj problem utiče na sledeće:

  • Pristup internetu ne uspeva na uređajima sa DSL modemima i širokopojasnim (PPPoE) modemskim internet vezama (obično se koriste sa DSL modemima).

  • Moderne aplikacije i aplikacije prodavnice Microsoft Store ponašaju se kao da nema pristupa internetu na uređajima sa DSL modemima.

Ovaj problem ne utiče na veb pregledače i Win32 aplikacije povezane sa internetom. 

 • Rešava problem zbog kog Windows ponovo koristi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) zakup koji je istekao, ako je zakup istekao tokom zatvaranja OS-a.

 • Rešava problem zbog kog prozor funkcije RemoteApp dolazi u prednji plan i uvek ostaje aktivan nakon zatvaranja prozora.

 • Rešava problem koji sprečava prikazivanje dijaloga akreditiva za potvrdu identiteta kada veb server za preduzeća pokuša da se poveže na internet.

 • Rešava problem koji sprečava prikaz ikona modernih aplikacija na traci zadataka i dugmetu za promenu zadatka tokom veze sa funkcijom RemoteApps.

 • Rešava problem koji uzrokuje neuspelo pokretanje ili prestanak rada nekih aplikacija iz prodavnice Microsoft Store, uključujući WeChat na univerzalnoj Windows platformi (UWP).

 • Rešava problem neuspelog pravilnog registrovanja USB kamera za Windows Hello nakon gotovog (OOBE) konfigurisanja.

 • Dodaje nove postavke smernicama grupe pod nazivom „Omogući operativnom sistemu Windows da sa zadrškom prekine vezu računara sa mrežom”. Ova postavka određuje kako će Windows prekidati vezu računara sa mrežom kada utvrdi da računar više ne treba da bude povezan sa mrežom.

  • Ako je omogućena, Windows će prekinuti vezu računara sa mrežom sa zadrškom (prekid veze nije neposredan ili iznenadan).

  • Ako je onemogućena, Windows prekida vezu računara sa mrežom odmah.

  • Ako nije konfigurisana, podrazumevano ponašanje je prekid veze sa zadrškom. Više informacija o prekidu veze sa zadrškom potražite u članku Objašnjenje i konfiguracija Windows upravljača za uspostavljanje veze.

Putanja: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager

 • Rešava problem koji sprečava pokretanje virtuelne pametne kartice u kombinaciji sa VDA softverom za Citrix 7.15.2000 radnu stanicu.

 • Rešava problem koji korisnicima onemogućuje konfigurisanje ekrana za reprodukciju video zapisa visokog dinamičkog opsega (HDR).

 • Rešava problem sa Windows zaključanim ekranom koji sprečava korisnike da otključaju uređaj kad više korisnika pametne kartice koristi isti uređaj. Ovaj problem se javlja kada pokušate da koristite radnu stanicu koju je drugi korisnik zaključao.

 • Rešava curenje memorije do kog dolazi kada sistem obrađuje sesije prijavljivanja.

 • Rešava problem zbog kog rute izuzetka VPN profila koji su uvek uključeni funkcionišu samo za lokalne izuzetke na nivou veze.

 • Rešava problem koji dovodi do otkazivanja obnavljanja certifikata prilikom korišćenja opcije CERT_RENEWAL_PROP_ID sa interfejsom ICertPropertyRenewal.

 • Rešava problem sa isključivanjem zvuka u jednokratnim aplikacijama koje se obično koriste u scenarijima terminala nakon aktiviranja sistema iz stanja mirovanja.

 • Rešava problem da bi se ispunili zahtevi GB18030 certifikata.

 • Rešava problem koji usporava performanse servera ili prouzrokuje prestanak odazivanja servera zbog velikog broja pravila Windows zaštitnog zida. Da biste omogućili rešenje, koristite regedit za izmenu sledećeg i postavljanje na 1:

  • Ukucajte: „DeleteUserAppContainersOnLogoff“ (DWORD)

  • Putanja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

 • Rešava problem koji onemogućava dešifrovanje podataka u sistemu Windows 10 verzije 1703 ili novijim verzijama sistema Windows. Do tog problema dolazi ako ste šifrovali te podatke pomoću DPAPI-NG-ja ili grupno zaštićene PFX datoteke u sistemu Windows 10 verzije 1607, Windows Server 2016 ili starijim verzijama sistema Windows.

 • Rešava problem sa procenom statusa kompatibilnosti ekosistema operativnog sistema Windows radi lakšeg obezbeđivanja kompatibilnosti aplikacije i uređaja za sve ispravke za Windows.

 • Rešava manje probleme sa nepoznatim opcijama (nepoznat OPT) u mehanizmima proširenja za DNS (EDNS) za ulogu Windows DNS servera.

 • Rešava problem sa tempiranjem koji može da dovede do povrede prava pristupa prilikom konfigurisanja rešenja Switch Embedded Teaming (SET).

 • Rešava problem sa PowerShell cmdlet komandom Remove-StoragePool koji ne uspeva da ukloni skup metapodataka na NVDIMM fizičkim diskovima.

 • Omogućava X2APIC podršku za AMD platforme za podržavanje 256 ili više logičkih procesora u sistemu Windows Server 2019.

 • Rešava problem koji dovodi do prestanka rada IKE i AuthIP IPsec određivanja modula (IKEEXT) usluge . Usled toga dolazi do prekida svih veza bezbednosti Internet protokola (IPSec) na virtuelnoj privatnoj mreži (VPN).

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaj će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Simptom

Zaobilazno rešenje

Nakon instaliranja ove ispravke se može dogoditi da Internet Explorer 11 ima problema sa potvrdom identiteta. To je zbog toga što više osoba koristi isti korisnički nalog za više istovremenih sesija prijavljivanja na istoj Windows Server mašini, uključujući prijavljivanja koristeći Remote Desktop Protocol (RDP) i Terminal Server. Među simptomima koje su prijavili klijenti spadaju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

 • Za veličinu keš memorije i lokaciju je prikazana nula ili nije prikazana nijedna vrednost.

 • Tasterske prečice možda ne funkcionišu kako treba.

 • Veb stranice možda povremeno ne uspevaju da se pravilno učitaju ili prikažu.

 • Problemi sa odzivima za akreditive.

 • Problemi prilikom preuzimanja datoteka.

Kreirajte jedinstvene korisničke naloge tako da dve osobe ne dele isti korisnički nalog kada se prijavljuju Windows Server mašinu. Osim toga, onemogućite više RDP sesija za jedan korisnički nalog za određeni Windows Server.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instaliranja ove ispravke, MSXML6 dovodi do prestanka odazivanja aplikacije ako se izbaci izuzetak tokom operacija čvora, kao što su appendChild(), insertBefore() i moveNode().

Uređivač smernica grupe može prestati da se odaziva pri uređivanju objekta smernica grupe (GPO) koji sadrži opcije smernica grupe (GPP) za postavke programa Internet Explorer 10.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instalacije ove ispravke, prilagođene URI šeme za rukovaoce protokola aplikacije možda neće pokrenuti odgovarajuću aplikaciju za lokalni intranet i pouzdane sajtove u programu Internet Explorer.

Kliknite desnim tasterom miša na URL vezu da biste je otvorili u novom prozoru ili u novoj kartici.

Ili

Omogućite zaštićeni režim u Internet Exploreru za lokalni intranet i pouzdane sajtove.

 1. Idite na Alatke > Internet opcije > Bezbednost.

 2. U odeljku Izaberite zonu da biste prikazali ili promenili bezbednosne postavke izaberite Lokalni intranet pa onda Omogući zaštićeni režim.

 3. Izaberite Pouzdani sajtovi pa onda Omogući zaštićeni režim.

 4. Izaberite dugme U redu.

Morate da ponovo pokrenete pregledač nakon unosa ovih promena.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instaliranja ove ispravke može doći do problema sa korišćenjem okruženja izvršavanja pre pokretanja sistema (PXE) za pokretanje uređaja sa servera Windows usluga daljinske primene (WDS) konfigurisanog da koristi dodatak za promenljivi vremenski okvir. Ovo će možda dovesti do prevremenog prekida veze sa WDS serverom prilikom preuzimanja slike. Ovaj problem ne utiče na klijente ili uređaje koje ne koristite dodatak za promenljivi vremenski okvir.

Da biste izbegli problem, onemogućite dodatak za promenljivi vremenski okvir na WDS serveru pomoću neke od sledećih opcija:

1. opcija:
Otvorite administratorsku komandnu liniju i unesite sledeće:

Wdsutil /Set-TransportServer /EnableTftpVariableWindowExtension:No

2. opcija:
Koristite korisnički interfejs Windows usluga daljinske primene.

 1. Otvorite Windows usluge daljinske primene u administrativnim alatkama Windowsa.

 2. Proširite servere i kliknite desnim tasterom miša na WDS server.

 3. Otvorite njegova svojstva i obrišite izbor u polju za potvrdu Omogući dodatak za promenljivi vremenski okvir na kartici TFTP.

3. opcija:
Podesite sledeću vrednost registratora na 0:

„HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\EnableVariableWindowExtension“.

Ponovo pokrenite uslugu WDS servera nakon onemogućavanja dodatka za promenljivi vremenski okvir.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Ako omogućite znakove koje je definisao krajnji korisnik (EUDC) po fontu, sistem će prestati da radi i prilikom pokretanja sistema će se pojaviti plavi ekran. Ovo nije uobičajena postavka u regionima van Azije.

Da biste izbegli ovaj problem, ne omogućavajte EUDC po fontu. Umesto toga, možete da uređujete registrator kako biste ublažili ovaj problem. Više informacija potražite u ispravci KB4496149.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Kako da preuzmete ovu ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem i primenom Microsoft bezbednosnih popravki. Za više informacija pogledajte članak Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, najnoviji SSU (KB4493510) će biti automatski ponuđen. Zaseban paket za najnoviji SSU možete da preuzmete u Katalogu Microsoft Update.

Instaliranje ove ispravke

Da biste preuzeli i instalirali ovu ispravku, izaberite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i Proveri da li postoje ispravke.

Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Informacije o datoteci

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4490481

Srodne informacije

Hvala vam što ste posetili stranicu istorije ažuriranja za Windows 10, verziju 1809. Više o tome kako da najbolje koristite ove stranice potražite u objavi na blogu.

Da bismo poboljšali informacije na stranicama istorije i srodnim KB ispravkama i da bi bile korisnije korisnicima, napravili smo anonimnu anketu u kojoj možete da delite komentare i povratne informacije. 

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×