Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ovaj članak opisuje ispravke 5002241 za Microsoft SharePoint Foundation 2013 koji je objavljen 9. avgusta 2022.

Poboljšanja i ispravke

Ova ispravka obezbeđuje bezbednosna poboljšanja za SharePoint Foundation 2013.

Kako da preuzmete i instalirate ispravku

Centar za preuzimanje

Ova ispravka je dostupna samo za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Zahtev za skeniranje virusa

Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima pomoću najnovijeg softvera za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se skladišti na serverima unapređenim u bezbednosti koji sprečavaju neovlašćene promene.

Ažuriranje informacija

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate imati instaliran Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1 .

Informacije o ponovnom pokretanju

Ne morate ponovo da pokrenete računar kada instalirate ovu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ovog softverskog ažuriranja na engleskom (SAD) instalira datoteke sa atributima navedenim u sledećim tabelama. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordinisanom univerzalnom vremenu (UTC). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom računaru prikazuju se u lokalnom vremenu zajedno sa predmerom trenutnog dnevnog/zimskog računanja vremena (DST). Pored toga, datum i vremena mogu da se promene kada izvršite određene operacije nad datotekama.

x64

sts-x-none.msp informacije o datoteci

Identifikator datoteke

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Admcmds.xml_wss

Admcmds.xml_wss

Nije primenljivo

505

12.01.2022.

09:51

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Centraladmin_office365.32x32x24.png

Nije primenljivo

395

12.01.2022.

21:39

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Centraladmin_office365.48x48x24.png

Nije primenljivo

546

12.01.2022.

21:39

Dip.css_14

Dip.css_14

Nije primenljivo

1,781

12.01.2022.

09:51

Dip.css

Dip.css

Nije primenljivo

1,781

12.01.2022.

09:51

Dip.html_14

Dip.html_14

Nije primenljivo

4,328

12.01.2022.

09:51

Dip.html

Dip.html

Nije primenljivo

4,328

12.01.2022.

09:51

Dip.js_14

Dip.js_14

Nije primenljivo

63,039

12.01.2022.

09:51

Dip.js

Dip.js

Nije primenljivo

63,039

12.01.2022.

09:51

Elements.xml_suitenav

Elements.xml_suitenav

Nije primenljivo

478

12.01.2022.

09:51

Feature.xml_sts

Feature.xml_sts

Nije primenljivo

1,712

12.01.2022.

09:51

Feature.xml_suitenav

Feature.xml_suitenav

Nije primenljivo

366

12.01.2022.

09:51

Lg_icvsdm.gif_14

Lg_icvsdm.gif_14

Nije primenljivo

577

12.01.2022.

09:51

Lg_icvsdx.gif_14

Lg_icvsdx.gif_14

Nije primenljivo

540

12.01.2022.

09:51

Messagebanner.js_14

Messagebanner.js_14

Nije primenljivo

4,968

12.01.2022.

09:51

Messagebanner.js

Messagebanner.js

Nije primenljivo

4,968

12.01.2022.

09:51

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.5455.1000

52,144

12.01.2022.

09:51

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.5455.1000

82,864

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

15.0.5455.1000

16,808

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

Microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5455.1000

16,808

12.01.2022.

09:51

O365configuration.xml

O365configuration.xml

Nije primenljivo

405

12.01.2022.

09:51

Shellicons.eot

Shellicons.eot

Nije primenljivo

47,960

12.01.2022.

09:51

Shellicons.svg

Shellicons.svg

Nije primenljivo

57,730

12.01.2022.

09:51

Shellicons.ttf

Shellicons.ttf

Nije primenljivo

47,768

12.01.2022.

09:51

Shellicons.woff

Shellicons.woff

Nije primenljivo

26,452

12.01.2022.

09:51

Suitenav.js

Suitenav.js

Nije primenljivo

34,319

12.01.2022.

09:51

Web.config_sts

Web.config_sts

Nije primenljivo

4,845

12.01.2022.

09:51

Wefma1_1.xsd

Wefma1_1.xsd

Nije primenljivo

57,288

12.01.2022.

09:51

Accdny.asx

Accessdenied.aspx

Nije primenljivo

2,154

12.01.2022.

09:51

Accreq.asx

Accessrequests.aspx

Nije primenljivo

1,078

12.01.2022.

09:51

Accreqctl.debug.js

Accessrequestscontrol.debug.js

Nije primenljivo

18,870

12.01.2022.

09:51

Accreqctl.js

Accessrequestscontrol.js

Nije primenljivo

10,674

12.01.2022.

09:51

Acrqdlg.asc

Accessrequestsdialog.ascx

Nije primenljivo

3,059

12.01.2022.

09:51

Arplfc.asc

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Nije primenljivo

1,145

12.01.2022.

09:51

Accreqviewtmpl.debug.js

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Nije primenljivo

28,650

12.01.2022.

09:51

Accreqviewtmpl.js

Accessrequestsviewtemplate.js

Nije primenljivo

11,376

12.01.2022.

09:51

Acctpick.asc

Accountpickerandlink.ascx

Nije primenljivo

2,347

12.01.2022.

09:51

Acledito.asc

Acleditor.ascx

Nije primenljivo

9,596

12.01.2022.

09:51

Aclinv.asx

Aclinv.aspx

Nije primenljivo

26,945

12.01.2022.

09:51

Actredir.asx

Actionredirect.aspx

Nije primenljivo

896

12.01.2022.

09:51

Actredir.asx_14

Actionredirect.aspx

Nije primenljivo

896

12.01.2022.

09:51

Activate.asx_solutionslib

Activate.aspx

Nije primenljivo

3,861

12.01.2022.

09:51

Addanapp.asx

Addanapp.aspx

Nije primenljivo

3,652

12.01.2022.

09:51

Addbact.asx

Addbdcaction.aspx

Nije primenljivo

13,019

12.01.2022.

09:51

Addbapp.asx

Addbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

9,266

12.01.2022.

09:51

Addcttl.asx

Addcontenttypetolist.aspx

Nije primenljivo

7,512

12.01.2022.

09:51

Addfft.asx

Addfieldfromtemplate.aspx

Nije primenljivo

9,800

12.01.2022.

09:51

Addgallery.aspx_silverlight

Addgallery.aspx

Nije primenljivo

11,757

12.01.2022.

09:51

Sts_addgallery_ooprovider

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.5455.1000

46,520

12.01.2022.

09:51

Addgallery.xap_silverlight

Addgallery.xap

Nije primenljivo

378,993

12.01.2022.

09:51

Addiurl.asx

Addincomingurl.aspx

Nije primenljivo

4,473

12.01.2022.

09:51

Addmonitoredapp.aspx

Addmonitoredapp.aspx

Nije primenljivo

7,745

12.01.2022.

09:51

Addrbook.gif

Addressbook.gif

Nije primenljivo

908

11.01.2022.

23:43

Addrole.asx

Addrole.aspx

Nije primenljivo

68,566

12.01.2022.

09:51

Addwrkfl.aspx

Addwrkfl.aspx

Nije primenljivo

61,362

12.01.2022.

09:51

Administrator.amx

Administrator.asmx

Nije primenljivo

86

12.01.2022.

09:51

Administrator.mas

Administrator.master

Nije primenljivo

29,828

12.01.2022.

09:51

Administrator.smp

Administrator.sitemap

Nije primenljivo

15,577

12.01.2022.

09:51

Admcfgc.asx

Adminconfigceip.aspx

Nije primenljivo

7,764

12.01.2022.

09:51

Admcfgi.asx

Adminconfigintro.aspx

Nije primenljivo

8,689

12.01.2022.

09:51

Admcfgr.asx

Adminconfigresults.aspx

Nije primenljivo

5,038

12.01.2022.

09:51

Admcfgs.asx

Adminconfigservices.aspx

Nije primenljivo

9,937

12.01.2022.

09:51

Admcfgsr.asx

Adminconfigservicesresults.aspx

Nije primenljivo

4,998

12.01.2022.

09:51

Admdisco.asx

Admindisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

12.01.2022.

09:51

Arecycle.asx

Adminrecyclebin.aspx

Nije primenljivo

21,099

12.01.2022.

09:51

Adminweb.cfg

Adminweb.config

Nije primenljivo

899

12.01.2022.

09:51

Admwsdl.asx

Adminwsdl.aspx

Nije primenljivo

9,474

12.01.2022.

09:51

Admsoap.dll

Admsoap.dll

15.0.5455.1000

18,864

12.01.2022.

09:51

Aggcustze.asx

Agregationcustomize.aspx

Nije primenljivo

13,046

12.01.2022.

09:51

Aggsetngs.asx

Agregationsettings.aspx

Nije primenljivo

8,162

12.01.2022.

09:51

Aggsetngs.asx_14

Agregationsettings.aspx

Nije primenljivo

8,163

12.01.2022.

09:51

Sub.amx

Alerts.asmx

Nije primenljivo

88

12.01.2022.

09:51

Subdisco.asx

Alertsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,313

12.01.2022.

09:51

Subwsdl.asx

Alertswsdl.aspx

Nije primenljivo

8,824

12.01.2022.

09:51

Appliaap.asx

Allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,143

12.01.2022.

09:51

Allappprincipals.asx

Allappprincipals.aspx

Nije primenljivo

6,808

12.01.2022.

09:51

Allcategories.asp_blog_categories

Allcategories.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Allcomments.asp_blog_comments

Allcomments.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Allitems.aspx_piclib

Allitems.aspx

Nije primenljivo

3,916

12.01.2022.

09:51

Dmslstallitems_aspx

Allitems.aspx

Nije primenljivo

2,731

12.01.2022.

09:51

Allposts.asp_blog_posts

Allposts.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Alphaimage.htc

Alphaimage.htc

Nije primenljivo

253

12.01.2022.

09:51

Alturls.asx

Alternateurlcollections.aspx

Nije primenljivo

7,122

12.01.2022.

09:51

App.mas_mplib

App.master

Nije primenljivo

19,062

12.01.2022.

09:51

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

9,040

12.01.2022.

09:51

Appcatalogfieldtemplate.js

Appcatalogfieldtemplate.js

Nije primenljivo

3,342

12.01.2022.

09:51

Appcatalogimage.asx

Appcatalogimage.ashx

Nije primenljivo

213

12.01.2022.

09:51

Appdeveloperdash.debug.js

Appdeveloperdash.debug.js

Nije primenljivo

22,542

12.01.2022.

09:51

Appdeveloperdash.js

Appdeveloperdash.js

Nije primenljivo

11,197

12.01.2022.

09:51

Devcore.rsx

Appdevelopmentcore.resx

Nije primenljivo

16,448

12.01.2022.

09:51

Appdevui.rsx

Appdevelopmentui.resx

Nije primenljivo

6,618

12.01.2022.

09:51

Appicon.asx

Appicons.ashx

Nije primenljivo

205

12.01.2022.

09:51

Appinv.asx

Appinv.aspx

Nije primenljivo

11,660

12.01.2022.

09:51

App.mas

Application.master

Nije primenljivo

13,756

12.01.2022.

09:51

Appassoc.asx

Applicationassociations.aspx

Nije primenljivo

5,259

12.01.2022.

09:51

Appasdlg.asx

Applicationassociationsdialog.aspx

Nije primenljivo

3,519

12.01.2022.

09:51

Appascvw.asc

Applicationassociationsview.ascx

Nije primenljivo

4,379

12.01.2022.

09:51

Appcreat.asx

Applicationcreated.aspx

Nije primenljivo

4,106

12.01.2022.

09:51

Apppool.asc

Applicationpoolsection.ascx

Nije primenljivo

8,668

12.01.2022.

09:51

Appv4.mas

Applicationv4.master

Nije primenljivo

20,553

12.01.2022.

09:51

Appmng.sql

Appmng.sql

Nije primenljivo

289,219

12.01.2022.

09:51

Appmng.svc

Appmng.svc

Nije primenljivo

375

12.01.2022.

09:51

Appmngup.sql

Appmngup.sql

Nije primenljivo

282,966

12.01.2022.

09:51

Appmondetails.debug.js

Appmondetails.debug.js

Nije primenljivo

11,843

12.01.2022.

09:51

Appmondetails.js

Appmondetails.js

Nije primenljivo

7,764

12.01.2022.

09:51

Appmonitoringchart.aspx

Appmonitoringchart.aspx

Nije primenljivo

1,699

12.01.2022.

09:51

Appmonitoringdetails.aspx

Appmonitoringdetails.aspx

Nije primenljivo

16,338

12.01.2022.

09:51

Appmonitoringerrordetails.ashx

Appmonitoringerrordetails.ashx

Nije primenljivo

236

12.01.2022.

09:51

Appprincipals.asx

Appprincipals.aspx

Nije primenljivo

5,678

12.01.2022.

09:51

Appredirect.asx

Appredirect.aspx

Nije primenljivo

5,250

12.01.2022.

09:51

Appregnew.asx

Appregnew.aspx

Nije primenljivo

11,198

12.01.2022.

09:51

Apprequest.aspx

Apprequest.aspx

Nije primenljivo

6,876

12.01.2022.

09:51

Odobri.asx

Odobri.aspx

Nije primenljivo

8,991

12.01.2022.

09:51

Appsrcrd.asx

Appsourceredirect.aspx

Nije primenljivo

3,061

12.01.2022.

09:51

Securitytokenappsvc

Appsts.svc

Nije primenljivo

452

12.01.2022.

09:51

Appwebproxy.asx

Appwebproxy.aspx

Nije primenljivo

2,059

12.01.2022.

09:51

Appwrweb.cfg

Appwpresweb.config

Nije primenljivo

1,210

12.01.2022.

09:51

Archive.asp_blog_posts

Archive.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Aspxform.asx

Aspxform.aspx

Nije primenljivo

5,396

12.01.2022.

09:51

Asogrps.asx

Associatedgroups.aspx

Nije primenljivo

4,795

12.01.2022.

09:51

Assocwrkfl.aspx

Assocwrkfl.aspx

Nije primenljivo

4,655

12.01.2022.

09:51

Atchfile.asx

Attachfile.aspx

Nije primenljivo

6,541

12.01.2022.

09:51

Authentc.asx

Authenticate.aspx

Nije primenljivo

1,068

12.01.2022.

09:51

Potvrda verobrana.amx

Authentication.asmx

Nije primenljivo

96

12.01.2022.

09:51

Authen.asx

Authentication.aspx

Nije primenljivo

13,828

12.01.2022.

09:51

Autdisco.asx

Authenticationdisco.aspx

Nije primenljivo

1,301

12.01.2022.

09:51

Authprov.asx

Authenticationproviders.aspx

Nije primenljivo

4,939

12.01.2022.

09:51

Autwsdl.asx

Authenticationwsdl.aspx

Nije primenljivo

5,968

12.01.2022.

09:51

Autofill.debug.js

Autofill.debug.js

Nije primenljivo

18,404

12.01.2022.

09:51

Autofill.js

Autofill.js

Nije primenljivo

10,322

12.01.2022.

09:51

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Nije primenljivo

20,577

12.01.2022.

09:51

Autohostedlicensingtemplates.js

Autohostedlicensingtemplates.js

Nije primenljivo

8,624

12.01.2022.

09:51

Avadmin.asx

Avadmin.aspx

Nije primenljivo

9,653

12.01.2022.

09:51

Availableworkflow.aspx

Availableworkflow.aspx

Nije primenljivo

7,966

12.01.2022.

09:51

Avreport.asx

Avreport.aspx

Nije primenljivo

11,898

12.01.2022.

09:51

Backlink.aspx_webpagelib

Backlinks.aspx

Nije primenljivo

4,069

12.01.2022.

09:51

Backup.asx

Backup.aspx

Nije primenljivo

15,389

12.01.2022.

09:51

Backhis.asx

Backuphistory.aspx

Nije primenljivo

20,577

12.01.2022.

09:51

Backset.asx

Backupsettings.aspx

Nije primenljivo

8,689

12.01.2022.

09:51

Backupst.asx

Backupstatus.aspx

Nije primenljivo

10,643

12.01.2022.

09:51

Bdc.sql

Bdc.sql

Nije primenljivo

558,446

12.01.2022.

09:51

Bdcadminservice.svc

Bdcadminservice.svc

Nije primenljivo

332

12.01.2022.

09:51

Bdcapps.asx

Bdcapplications.aspx

Nije primenljivo

14,415

12.01.2022.

09:51

Bdcfindc.asc

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nije primenljivo

3,309

12.01.2022.

09:51

Bdclobs.asx

Bdclobsettings.aspx

Nije primenljivo

7,037

12.01.2022.

09:51

Bdcexecutionservice.svc

Bdcremoteexecutionservice.svc

Nije primenljivo

197

12.01.2022.

09:51

Bdcresolverpickerservice.svc

Bdcresolverpickerservice.svc

Nije primenljivo

402

12.01.2022.

09:51

Bdcservice.svc

Bdcservice.svc

Nije primenljivo

383

12.01.2022.

09:51

Bform.debug.js

Bform.debug.js

Nije primenljivo

459,758

12.01.2022.

09:51

Bform.js

Bform.js

Nije primenljivo

258,656

12.01.2022.

09:51

Blank.debug.js

Blank.debug.js

Nije primenljivo

164

12.01.2022.

09:51

Blank.js

Blank.js

Nije primenljivo

119

12.01.2022.

09:51

Blkftyp.asx

Blockedfiletype.aspx

Nije primenljivo

4,045

12.01.2022.

09:51

Blog.dwp_admintools

Blogadmin.dwp

Nije primenljivo

468

12.01.2022.

09:51

Blog.dwp_archives

Blogarchives.dwp

Nije primenljivo

462

12.01.2022.

09:51

Bloghome.asx_mobile

Bloghome.aspx

Nije primenljivo

3,210

12.01.2022.

09:51

Blog.webpart_notifications

Blognotifications.webpart

Nije primenljivo

883

12.01.2022.

09:51

Blueprintmtpro.eot

Blueprintmtpro.eot

Nije primenljivo

24,734

11.01.2022.

23:43

Blueprintmtpro.svg

Blueprintmtpro.svg

Nije primenljivo

105,256

11.01.2022.

23:43

Blueprintmtpro.ttf

Blueprintmtpro.ttf

Nije primenljivo

49,468

11.01.2022.

23:43

Blueprintmtpro.woff

Blueprintmtpro.woff

Nije primenljivo

31,724

11.01.2022.

23:43

Bpcf.asx

Bpcf.aspx

Nije primenljivo

14,883

12.01.2022.

09:51

Bpstd.debug.js

Bpstd.debug.js

Nije primenljivo

7,751

12.01.2022.

09:51

Bpstd.js

Bpstd.js

Nije primenljivo

4,377

12.01.2022.

09:51

Bsqmopt.asc

Browserceipsection.ascx

Nije primenljivo

2,776

12.01.2022.

09:51

Bdflded.asc

Businessdatafieldeditor.ascx

Nije primenljivo

4,216

12.01.2022.

09:51

Bdsync.asx

Businessdatasynchronizer.aspx

Nije primenljivo

3,836

12.01.2022.

09:51

Byauthor.asp_blog_comments

Byauthor.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Byauthor.asp_blog_posts

Byauthor.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Bycategory.asp_blog_posts

Bycategory.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Caaapplm.asx

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,267

12.01.2022.

09:51

Caappmonitoringdetails.aspx

Ca_appmonitoringdetails.aspx

Nije primenljivo

16,262

12.01.2022.

09:51

Caappmonitoringerrordetails.aspx

Ca_appmonitoringerrordetails.aspx

Nije primenljivo

3,913

12.01.2022.

09:51

Casapplm.asx

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

29,344

12.01.2022.

09:51

Calendar.asp_blog_posts

Calendar.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Calsvc.asx

Calendarservice.ashx

Nije primenljivo

205

12.01.2022.

09:51

Calibri.eot

Calibri.eot

Nije primenljivo

167,788

11.01.2022.

23:43

Calibri.svg

Calibri.svg

Nije primenljivo

365,292

11.01.2022.

23:43

Calibri.ttf

Calibri.ttf

Nije primenljivo

350,124

11.01.2022.

23:43

Calibri.woff

Calibri.woff

Nije primenljivo

184,156

11.01.2022.

23:43

Callout.debug.js

Callout.debug.js

Nije primenljivo

84,762

12.01.2022.

09:51

Callout.js

Callout.js

Nije primenljivo

26,526

12.01.2022.

09:51

Ctmark.asx

Calltrackmark.aspx

Nije primenljivo

211

12.01.2022.

09:51

Ctmark.asx_14

Calltrackmark.aspx

Nije primenljivo

211

12.01.2022.

09:51

Calview.gif

Calview.gif

Nije primenljivo

1,615

11.01.2022.

23:43

Category.asp_blogcon

Category.aspx

Nije primenljivo

2,649

12.01.2022.

09:51

Cellstorage.https.svc

Cellstorage.https.svc

Nije primenljivo

205

12.01.2022.

09:51

Cellstorage.svc

Cellstorage.svc

Nije primenljivo

200

12.01.2022.

09:51

Centurygothic.eot

Centurygothic.eot

Nije primenljivo

60,600

11.01.2022.

23:43

Centurygothic.svg

Centurygothic.svg

Nije primenljivo

165,961

11.01.2022.

23:43

Centurygothic.ttf

Centurygothic.ttf

Nije primenljivo

124,584

11.01.2022.

23:43

Centurygothic.woff

Centurygothic.woff

Nije primenljivo

79,732

11.01.2022.

23:43

Cerstsec.asc

Certificatesettingsection.ascx

Nije primenljivo

10,758

12.01.2022.

09:51

Chgctos.asx

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nije primenljivo

8,550

12.01.2022.

09:51

Chgcto.asx

Changecontenttypeorder.aspx

Nije primenljivo

7,816

12.01.2022.

09:51

Chgford.asx

Changefieldorder.aspx

Nije primenljivo

7,536

12.01.2022.

09:51

Checkin.asx

Checkin.aspx

Nije primenljivo

16,116

12.01.2022.

09:51

Checknames.gif

Checknames.gif

Nije primenljivo

908

11.01.2022.

23:43

Chkperm.asx

Chkperm.aspx

Nije primenljivo

10,498

12.01.2022.

09:51

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

5,782

12.01.2022.

09:51

Choicebuttonfieldtemplate.js

Choicebuttonfieldtemplate.js

Nije primenljivo

2,388

12.01.2022.

09:51

Clcnfm.asx

Circulationconfirm.aspx

Nije primenljivo

216

12.01.2022.

09:51

Clcnfm.asx_14

Circulationconfirm.aspx

Nije primenljivo

216

12.01.2022.

09:51

Appmngclient.config

Client.config

Nije primenljivo

2,159

12.01.2022.

09:51

Bdcwebclient.config

Client.config

Nije primenljivo

2,125

12.01.2022.

09:51

Becwebserviceclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

1,437

12.01.2022.

09:51

Securitytokenclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

3,448

12.01.2022.

09:51

Subscriptionsettingsclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

2,369

12.01.2022.

09:51

Topologyclientconfig

Client.config

Nije primenljivo

982

12.01.2022.

09:51

Client.svc

Client.svc

Nije primenljivo

402

12.01.2022.

09:51

Clientforms.debug.js

Clientforms.debug.js

Nije primenljivo

153,736

12.01.2022.

09:51

Clientforms.js

Clientforms.js

Nije primenljivo

77,613

12.01.2022.

09:51

Clientpeoplepicker.debug.js

Clientpeoplepicker.debug.js

Nije primenljivo

77,565

12.01.2022.

09:51

Clientpeoplepicker.js

Clientpeoplepicker.js

Nije primenljivo

41,210

12.01.2022.

09:51

Clientrenderer.debug.js

Clientrenderer.debug.js

Nije primenljivo

23,510

12.01.2022.

09:51

Clientrenderer.js

Clientrenderer.js

Nije primenljivo

9,805

12.01.2022.

09:51

Clienttemplates.debug.js

Clienttemplates.debug.js

Nije primenljivo

294,429

12.01.2022.

09:51

Clienttemplates.js

Clienttemplates.js

Nije primenljivo

150,470

12.01.2022.

09:51

Zatvori.asx

Closeconnection.aspx

Nije primenljivo

1,866

12.01.2022.

09:51

Cloudweb.cfg

Cloudweb.config

Nije primenljivo

67,626

12.01.2022.

09:51

Cntdbadm.asx

Cntdbadm.aspx

Nije primenljivo

6,042

12.01.2022.

09:51

Cmdui.asx

Commandui.ashx

Nije primenljivo

203

12.01.2022.

09:51

Commonvalidation.debug.js

Commonvalidation.debug.js

Nije primenljivo

5,376

12.01.2022.

09:51

Comval.js

Commonvalidation.js

Nije primenljivo

3,369

12.01.2022.

09:51

Compat.bro

Compat.browser

Nije primenljivo

14,781

12.01.2022.

09:51

Configdb.sql

Configdb.sql

Nije primenljivo

189,484

12.01.2022.

09:51

Confgssc.asx

Configssc.aspx

Nije primenljivo

22,075

12.01.2022.

09:51

Configup.sql

Configup.sql

Nije primenljivo

48,486

12.01.2022.

09:51

Cfgupddl.sql

Configupdl.sql

Nije primenljivo

131

12.01.2022.

09:51

Confgapp.asx

Configureappsettings.aspx

Nije primenljivo

7,246

12.01.2022.

09:51

Potvrdite.asx

Confirmation.aspx

Nije primenljivo

1,211

12.01.2022.

09:51

Cfmupg.asx

Confirmsiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

3,715

12.01.2022.

09:51

Cfmupg.asx_14

Confirmsiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

3,712

12.01.2022.

09:51

Conngps.asx

Conngps.aspx

Nije primenljivo

8,490

12.01.2022.

09:51

Contpick.asx

Containerpicker.aspx

Nije primenljivo

443

12.01.2022.

09:51

Cntdbsec.asc

Contentdatabasesection.ascx

Nije primenljivo

7,964

12.01.2022.

09:51

Control_blank.js

Control_blank.js

Nije primenljivo

1,877

12.01.2022.

09:51

Control_qbpreview.js

Control_qbpreview.js

Nije primenljivo

2,793

12.01.2022.

09:51

Control_qbpreview2.js

Control_querybuilderpreview.js

Nije primenljivo

2,793

12.01.2022.

09:51

Control_qbrefinement.js

Control_querybuilderrefinement.js

Nije primenljivo

3,219

12.01.2022.

09:51

Control_reco.js

Control_recommendations.js

Nije primenljivo

2,728

12.01.2022.

09:51

Control_defaultrefinement.js

Control_refinement.js

Nije primenljivo

3,468

12.01.2022.

09:51

Control_defaultsearchbox.js

Control_searchbox.js

Nije primenljivo

6,819

12.01.2022.

09:51

Control_sitesearchbox.js

Control_searchbox_compact.js

Nije primenljivo

6,697

12.01.2022.

09:51

Control_defaultresult.js

Control_searchresults.js

Nije primenljivo

32,312

12.01.2022.

09:51

Copy.amx

Kopiraj.asmx

Nije primenljivo

86

12.01.2022.

09:51

Copy.asx

Copy.aspx

Nije primenljivo

15,509

12.01.2022.

09:51

Copdisco.asx

Copydisco.aspx

Nije primenljivo

1,281

12.01.2022.

09:51

Copyres.asx

Copyresults.aspx

Nije primenljivo

10,337

12.01.2022.

09:51

Copyrole.asx

Copyrole.aspx

Nije primenljivo

68,509

12.01.2022.

09:51

Copyutil.asx

Copyutil.aspx

Nije primenljivo

2,333

12.01.2022.

09:51

Copwsdl.asx

Copywsdl.aspx

Nije primenljivo

11,267

12.01.2022.

09:51

Corbel.eot

Corbel.eot

Nije primenljivo

96,453

11.01.2022.

23:43

Corbel.svg

Corbel.svg

Nije primenljivo

185,947

11.01.2022.

23:43

Corbel.ttf

Corbel.ttf

Nije primenljivo

200,316

11.01.2022.

23:43

Corbel.woff

Corbel.woff

Nije primenljivo

106,184

11.01.2022.

23:43

Core.debug.js

Core.debug.js

Nije primenljivo

636,512

12.01.2022.

09:51

Core_0.rsx

Core.resx

Nije primenljivo

490,005

12.01.2022.

09:51

Corefxup.css

Corefixup.css

Nije primenljivo

469

12.01.2022.

09:51

Kreiraj.asx

Kreiraj.aspx

Nije primenljivo

33,732

12.01.2022.

09:51

Create.asx_14

Kreiraj.aspx

Nije primenljivo

33,257

12.01.2022.

09:51

Crtadact.asx

Createadaccount.aspx

Nije primenljivo

7,233

12.01.2022.

09:51

Createcorpcatalog.asx

Createcorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

18,174

12.01.2022.

09:51

Dmslstcreatedls_aspx

Createdls.aspx

Nije primenljivo

2,731

12.01.2022.

09:51

Createxu.asx

Createexternalurl.aspx

Nije primenljivo

4,182

12.01.2022.

09:51

Crlstpkr.asx

Createlistpickerpage.aspx

Nije primenljivo

4,809

12.01.2022.

09:51

Createnewdoc.asx

Createnewdocument.aspx

Nije primenljivo

5,021

12.01.2022.

09:51

Createnewdoc.asx_14

Createnewdocument.aspx

Nije primenljivo

5,021

12.01.2022.

09:51

Creatsit.asx

Createsite.aspx

Nije primenljivo

17,064

12.01.2022.

09:51

Crtv4pgs.asx

Createv4pageslib.aspx

Nije primenljivo

3,584

12.01.2022.

09:51

Creatweb.asx

Createwebpage.aspx

Nije primenljivo

10,792

12.01.2022.

09:51

Createws.asx

Createws.aspx

Nije primenljivo

5,078

12.01.2022.

09:51

Csisrv.dll

Csisrv.dll

15.0.5233.1000

1,410,656

12.01.2022.

09:51

Csisrvexe.exe

Csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203,664

12.01.2022.

09:51

Ctp.debug.js

Ctp.debug.js

Nije primenljivo

7,520

12.01.2022.

09:51

Ctp.js

Ctp.js

Nije primenljivo

3,955

12.01.2022.

09:51

Ctypedit.asx

Ctypedit.aspx

Nije primenljivo

10,808

12.01.2022.

09:51

Ctypenew.asx

Ctypenew.aspx

Nije primenljivo

11,913

12.01.2022.

09:51

Cui.debug.js

Cui.debug.js

Nije primenljivo

646,903

12.01.2022.

09:51

Cui.js

Cui.js

Nije primenljivo

362,624

12.01.2022.

09:51

Cvtp.debug.js

Cvtp.debug.js

Nije primenljivo

4,529

12.01.2022.

09:51

Cvtp.js

Cvtp.js

Nije primenljivo

2,412

12.01.2022.

09:51

Dbstats.asx

Databasestatus.aspx

Nije primenljivo

5,023

12.01.2022.

09:51

Date.asp_blog_blogcon

Date.aspx

Nije primenljivo

2,643

12.01.2022.

09:51

Datepicker.debug.js

Datepicker.debug.js

Nije primenljivo

48,715

12.01.2022.

09:51

Datepicker.debug.js_14

Datepicker.debug.js

Nije primenljivo

30,848

12.01.2022.

09:51

Datepick.js

Datepicker.js

Nije primenljivo

27,099

12.01.2022.

09:51

Datepick.js_14

Datepicker.js

Nije primenljivo

20,413

12.01.2022.

09:51

Deacfadm.asx

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

3,184

12.01.2022.

09:51

Deacfeat.asx

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

4,424

12.01.2022.

09:51

Deacfeat.asx_14

Deactivatefeature.aspx

Nije primenljivo

4,240

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_app

Default.aspx

Nije primenljivo

1,168

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_appcatalog

Default.aspx

Nije primenljivo

4,026

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_gbw

Default.aspx

Nije primenljivo

3,458

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_mps

Default.aspx

Nije primenljivo

4,102

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_sts

Default.aspx

Nije primenljivo

4,026

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_tenantadmin

Default.aspx

Nije primenljivo

3,882

12.01.2022.

09:51

Default.asp_blog_bloghp

Default.aspx

Nije primenljivo

2,682

12.01.2022.

09:51

Default.asx_forms

Default.aspx

Nije primenljivo

2,788

12.01.2022.

09:51

Default.asx_mobile

Default.aspx

Nije primenljivo

1,513

12.01.2022.

09:51

Default.asx_mobile_14

Default.aspx

Nije primenljivo

1,513

12.01.2022.

09:51

Default.asx_multilogin

Default.aspx

Nije primenljivo

2,284

12.01.2022.

09:51

Default.asx_trust

Default.aspx

Nije primenljivo

530

12.01.2022.

09:51

Default.asx_windows

Default.aspx

Nije primenljivo

522

12.01.2022.

09:51

Mriddflt.xml

Default.aspx

Nije primenljivo

1,270

12.01.2022.

09:51

Default.mas

Default.master

Nije primenljivo

26,292

12.01.2022.

09:51

Default.mas_mplib

Default.master

Nije primenljivo

26,292

12.01.2022.

09:51

Default.spc

Default.spcolor

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Default.spf

Default.spfont

Nije primenljivo

13,976

12.01.2022.

09:51

Dftcntdb.asx

Defaultcontentdb.aspx

Nije primenljivo

6,455

12.01.2022.

09:51

Defcss.asx

Defaultcss.ashx

Nije primenljivo

193

12.01.2022.

09:51

Default.aspx_dws

Defaultdws.aspx

Nije primenljivo

4,376

12.01.2022.

09:51

Defformt.asc

Defaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

178,739

12.01.2022.

09:51

Defformt.asc_14

Defaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

170,271

12.01.2022.

09:51

Defloc.asx

Definelocation.aspx

Nije primenljivo

4,002

12.01.2022.

09:51

Delete.asx_mobile

Izbriši.aspx

Nije primenljivo

2,298

12.01.2022.

09:51

Dmslstdeletedls_aspx

Deletedls.aspx

Nije primenljivo

2,731

12.01.2022.

09:51

Deletemu.asx

Deletemu.aspx

Nije primenljivo

188

12.01.2022.

09:51

Deletemu.asx_14

Deletemu.aspx

Nije primenljivo

188

12.01.2022.

09:51

Delstcfg.asx

Deletesiteconfig.aspx

Nije primenljivo

12,279

12.01.2022.

09:51

Delweb.asx

Deleteweb.aspx

Nije primenljivo

8,062

12.01.2022.

09:51

Delapp.asx

Deletewebapplication.aspx

Nije primenljivo

6,619

12.01.2022.

09:51

Delsite.asx

Delsite.aspx

Nije primenljivo

7,267

12.01.2022.

09:51

Depapp.aspx

Deploydeveloperapp.aspx

Nije primenljivo

11,444

12.01.2022.

09:51

Dplysoln.asx

Deploysolution.aspx

Nije primenljivo

10,122

12.01.2022.

09:51

Deptsapp.asx

Deploytsapp.aspx

Nije primenljivo

15,800

12.01.2022.

09:51

Desnbld.asx

Designbuilder.aspx

Nije primenljivo

6,683

12.01.2022.

09:51

Desndat.asx

Designdata.ashx

Nije primenljivo

208

12.01.2022.

09:51

Desngal.asx

Designgallery.aspx

Nije primenljivo

3,475

12.01.2022.

09:51

Designgallery.debug.js

Designgallery.debug.js

Nije primenljivo

46,223

12.01.2022.

09:51

Designgallery.js

Designgallery.js

Nije primenljivo

28,550

12.01.2022.

09:51

Democon.asc

Designmodeconsole.ascx

Nije primenljivo

2,329

12.01.2022.

09:51

Desnprv.asx

Designpreview.aspx

Nije primenljivo

5,615

12.01.2022.

09:51

Devdash.asx

Devdash.aspx

Nije primenljivo

2,357

12.01.2022.

09:51

Devdash.debug.js

Devdash.debug.js

Nije primenljivo

86,004

12.01.2022.

09:51

Devdash.js

Devdash.js

Nije primenljivo

36,366

12.01.2022.

09:51

Developertools.aspx

Developertools.aspx

Nije primenljivo

3,558

12.01.2022.

09:51

Dijagnostika.amx

Diagnostics.asmx

Nije primenljivo

103

12.01.2022.

09:51

Usgdiag.sql

Diagnostics.sql

Nije primenljivo

19,977

12.01.2022.

09:51

Diagdata.svc

Diagnosticsdata.svc

Nije primenljivo

391

12.01.2022.

09:51

Diagnosticsdisco.asx

Diagnosticsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,329

12.01.2022.

09:51

Diagnosticswsdl.asx

Diagnosticswsdl.aspx

Nije primenljivo

4,677

12.01.2022.

09:51

Dialog.mas

Dialog.master

Nije primenljivo

12,646

12.01.2022.

09:51

Discbar.asx

Discbar.aspx

Nije primenljivo

2,448

12.01.2022.

09:51

Dispform.aspx_piclib

Dispform.aspx

Nije primenljivo

4,735

12.01.2022.

09:51

Dispform.aspx_piclib_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

14,311

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0038_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0071_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0072_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0082_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0083_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_0084_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispform.asx_mobile

Dispform.aspx

Nije primenljivo

2,428

12.01.2022.

09:51

Dmslstdispform_aspx

Dispform.aspx

Nije primenljivo

4,190

12.01.2022.

09:51

Dmslstdispform_aspx_14

Dispform.aspx

Nije primenljivo

13,786

12.01.2022.

09:51

Dispprev.asc

Displaypreview.ascx

Nije primenljivo

5,491

12.01.2022.

09:51

Disppost.asx_mobile

Disppost.aspx

Nije primenljivo

3,234

12.01.2022.

09:51

Dispsr.asx_mobile

Dispsr.aspx

Nije primenljivo

2,702

12.01.2022.

09:51

Dladvopt.asx

Dladvopt.aspx

Nije primenljivo

19,446

12.01.2022.

09:51

Dlgframe.css

Dlgframe.css

Nije primenljivo

2,528

12.01.2022.

09:51

Dmscmd.aspx

Dmscmd.aspx

Nije primenljivo

5,593

12.01.2022.

09:51

Dtcusta.asx

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nije primenljivo

7,789

12.01.2022.

09:51

Doctran.asx

Doctrans.aspx

Nije primenljivo

11,465

12.01.2022.

09:51

Doctrana.asx

Doctransadmin.aspx

Nije primenljivo

7,797

12.01.2022.

09:51

Documentsharing.svc

Documentsharing.svc

Nije primenljivo

331

12.01.2022.

09:51

Preuzmi.asx

Download.aspx

Nije primenljivo

155

12.01.2022.

09:51

Dextdata.asx

Downloadexternaldata.aspx

Nije primenljivo

870

12.01.2022.

09:51

Dragdrop.debug.js

Dragdrop.debug.js

Nije primenljivo

160,314

12.01.2022.

09:51

Dragdrop.js

Dragdrop.js

Nije primenljivo

85,361

12.01.2022.

09:51

Dspset.asx

Dspsettings.aspx

Nije primenljivo

14,863

12.01.2022.

09:51

Dspsts.amx

Dspsts.asmx

Nije primenljivo

179

12.01.2022.

09:51

Dws.amx

Dws.asmx

Nije primenljivo

85

12.01.2022.

09:51

Dws.asx

Dws.aspx

Nije primenljivo

4,368

12.01.2022.

09:51

Dwsdisco.asx

Dwsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,287

12.01.2022.

09:51

Dwswsdl.asx

Dwswsdl.aspx

Nije primenljivo

20,223

12.01.2022.

09:51

Editacct.asx

Editaccount.aspx

Nije primenljivo

18,305

12.01.2022.

09:51

Editbact.asx

Editbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,661

12.01.2022.

09:51

Editcategory.asp_blog_categories

Editcategory.aspx

Nije primenljivo

4,167

12.01.2022.

09:51

Editcomment.asp_blog_comments

Editcomment.aspx

Nije primenljivo

4,167

12.01.2022.

09:51

Editcopy.asx

Editcopyinformation.aspx

Nije primenljivo

12,731

12.01.2022.

09:51

Dmslsteditform_aspx

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,167

12.01.2022.

09:51

Editform.aspx_piclib

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,393

12.01.2022.

09:51

Editform.asx_mobile

Editform.aspx

Nije primenljivo

4,798

12.01.2022.

09:51

Editgrp.asx

Editgrp.aspx

Nije primenljivo

19,005

12.01.2022.

09:51

Editiurl.asx

Editincomingurl.aspx

Nije primenljivo

4,683

12.01.2022.

09:51

Editidx.asx

Editindex.aspx

Nije primenljivo

7,133

12.01.2022.

09:51

Editnav.asx

Editnav.aspx

Nije primenljivo

6,298

12.01.2022.

09:51

Editourl.asx

Editoutboundurls.aspx

Nije primenljivo

7,203

12.01.2022.

09:51

Editpost.asp_blog_posts

Editpost.aspx

Nije primenljivo

4,167

12.01.2022.

09:51

Editprev.asc

Editpreview.ascx

Nije primenljivo

6,219

12.01.2022.

09:51

Editprms.asx

Editprms.aspx

Nije primenljivo

5,371

12.01.2022.

09:51

Editrole.asx

Editrole.aspx

Nije primenljivo

69,296

12.01.2022.

09:51

Editsr.asx_mobile

Editsr.aspx

Nije primenljivo

2,574

12.01.2022.

09:51

Emaildet.asx

Emaildetails.aspx

Nije primenljivo

5,368

12.01.2022.

09:51

Emailset.asx

Emailsettings.aspx

Nije primenljivo

25,980

12.01.2022.

09:51

Entityeditor.debug.js

Entityeditor.debug.js

Nije primenljivo

73,212

12.01.2022.

09:51

Entityeditor.debug.js_14

Entityeditor.debug.js

Nije primenljivo

59,260

12.01.2022.

09:51

Entityeditor.js

Entityeditor.js

Nije primenljivo

38,537

12.01.2022.

09:51

Entityeditor.js_14

Entityeditor.js

Nije primenljivo

38,002

12.01.2022.

09:51

Error.asx

Error.aspx

Nije primenljivo

5,011

12.01.2022.

09:51

Errv15.mas

Errorv15.master

Nije primenljivo

3,482

12.01.2022.

09:51

Evalupg.asx

Procenasiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,395

12.01.2022.

09:51

Evalupg.asx_14

Procenasiteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,386

12.01.2022.

09:51

Excelrest.asx

Excelrest.aspx

Nije primenljivo

202

12.01.2022.

09:51

Expbapp.asx

Exportbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

8,043

12.01.2022.

09:51

Exporttr.asx

Exporttranslations.aspx

Nije primenljivo

7,907

12.01.2022.

09:51

Exportwp.asx

Exportwp.aspx

Nije primenljivo

498

12.01.2022.

09:51

Expurlwp.asx

Expurlwp.aspx

Nije primenljivo

243

12.01.2022.

09:51

Extendvs.asx

Extendvs.aspx

Nije primenljivo

7,113

12.01.2022.

09:51

Extvsopt.asx

Extendvsoption.aspx

Nije primenljivo

5,077

12.01.2022.

09:51

Extwebfm.asx

Extendwebfarm.aspx

Nije primenljivo

5,418

12.01.2022.

09:51

Farmjoin.asx

Farmconfigjointro.aspx

Nije primenljivo

8,354

12.01.2022.

09:51

Farmcred.asx

Farmcredentialmanagement.aspx

Nije primenljivo

7,541

12.01.2022.

09:51

Farmsvrs.asx

Serveri farme.aspx

Nije primenljivo

4,910

12.01.2022.

09:51

Favicon.ico

Favicon.ico

Nije primenljivo

7,886

12.01.2022.

21:39

Featact.asc

Featureactivator.ascx

Nije primenljivo

2,403

12.01.2022.

09:51

Featacti.asc

Featureactivatoritem.ascx

Nije primenljivo

2,209

12.01.2022.

09:51

Featdep.asc

Featuredependees.ascx

Nije primenljivo

2,172

12.01.2022.

09:51

Filepreview.debug.js

Filepreview.debug.js

Nije primenljivo

18,731

12.01.2022.

09:51

Filepreview.js

Filepreview.js

Nije primenljivo

10,123

12.01.2022.

09:51

Filter.asx

Filter.aspx

Nije primenljivo

1,679

12.01.2022.

09:51

Filter.asx_14

Filter.aspx

Nije primenljivo

1,793

12.01.2022.

09:51

Filter_refinement.js

Filter_default.js

Nije primenljivo

21,014

12.01.2022.

09:51

Filter_multirefinement.js

Filter_multivalue.js

Nije primenljivo

6,263

12.01.2022.

09:51

Filter_multirefinementbody.js

Filter_multivalue_body.js

Nije primenljivo

6,605

12.01.2022.

09:51

Filter_refinementpreview.js

Filter_refinementpreview.js

Nije primenljivo

3,679

12.01.2022.

09:51

Filter_slider.js

Filter_slider.js

Nije primenljivo

5,293

12.01.2022.

09:51

Filter_sliderwithbargraph.js

Filter_sliderbargraph.js

Nije primenljivo

5,773

12.01.2022.

09:51

Fldedit.asx

Fldedit.aspx

Nije primenljivo

208,271

12.01.2022.

09:51

Fldedtex.asx

Fldeditex.aspx

Nije primenljivo

24,858

12.01.2022.

09:51

Fldnew.asx

Fldnew.aspx

Nije primenljivo

203,182

12.01.2022.

09:51

Fldnewex.asx

Fldnewex.aspx

Nije primenljivo

25,047

12.01.2022.

09:51

Fldpick.asx

Fldpick.aspx

Nije primenljivo

9,869

12.01.2022.

09:51

Flhylk.asc

Foldhyperlink.ascx

Nije primenljivo

1,034

12.01.2022.

09:51

Foldhyperlink.debug.js

Foldhyperlink.debug.js

Nije primenljivo

3,360

12.01.2022.

09:51

Foldhyperlink.js

Foldhyperlink.js

Nije primenljivo

1,544

12.01.2022.

09:51

Fnt001.spfont

Fontscheme001.spfont

Nije primenljivo

15,354

12.01.2022.

09:51

Fnt002.spfont

Fontscheme002.spfont

Nije primenljivo

13,545

12.01.2022.

09:51

Fnt003.spfont

Fontscheme003.spfont

Nije primenljivo

15,461

12.01.2022.

09:51

Fnt004.spfont

Fontscheme004.spfont

Nije primenljivo

15,884

12.01.2022.

09:51

Fnt005.spfont

Fontscheme005.spfont

Nije primenljivo

16,065

12.01.2022.

09:51

Fnt006.spfont

Fontscheme006.spfont

Nije primenljivo

14,209

12.01.2022.

09:51

Fnt007.spfont

Fontscheme007.spfont

Nije primenljivo

15,880

12.01.2022.

09:51

Form.asp_pages_form

Form.aspx

Nije primenljivo

4,065

12.01.2022.

09:51

Form.debug.js

Form.debug.js

Nije primenljivo

240,967

12.01.2022.

09:51

Form.js

Form.js

Nije primenljivo

128,992

12.01.2022.

09:51

Formedt.asx

Formedt.aspx

Nije primenljivo

21,543

12.01.2022.

09:51

Forms.amx

Forms.asmx

Nije primenljivo

87

12.01.2022.

09:51

Fordisco.asx

Formsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

12.01.2022.

09:51

Forwsdl.asx

Formswsdl.aspx

Nije primenljivo

5,644

12.01.2022.

09:51

Ganttsharepointapishim.generated.debug.js

Ganttapishim.generated.debug.js

Nije primenljivo

6,812

12.01.2022.

09:51

Ganttscript.debug.js

Ganttscript.debug.js

Nije primenljivo

8,826

12.01.2022.

09:51

Ganttscr.js

Ganttscript.js

Nije primenljivo

4,787

12.01.2022.

09:51

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Nije primenljivo

4,617

12.01.2022.

09:51

Ganttvw.gif

Ganttview.gif

Nije primenljivo

1,625

11.01.2022.

23:43

Gbwdef.asc

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

57,071

12.01.2022.

09:51

Gbwmdef.asc

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

13,722

12.01.2022.

09:51

Zupčanik.asx

Zupčanik.aspx

Nije primenljivo

3,255

12.01.2022.

09:51

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Nije primenljivo

40,200

12.01.2022.

09:51

Geolocationfieldtemplate.js

Geolocationfieldtemplate.js

Nije primenljivo

14,901

12.01.2022.

09:51

Gettingstarted.asx

Gettingstarted.aspx

Nije primenljivo

2,904

12.01.2022.

09:51

Gettingstarted.webpart_basicwebparts

Prvi koraci.webpart

Nije primenljivo

834

12.01.2022.

09:51

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Nije primenljivo

915

12.01.2022.

09:51

Gemlcnfg.asx

Globalemailconfig.aspx

Nije primenljivo

8,560

12.01.2022.

09:51

Gmobcnfg.asx

Globalxmsconfig.aspx

Nije primenljivo

8,407

12.01.2022.

09:51

Grid.gif

Grid.gif

Nije primenljivo

1,610

11.01.2022.

23:43

Group_content.js

Group_content.js

Nije primenljivo

2,159

12.01.2022.

09:51

Group_defaultgroup.js

Group_default.js

Nije primenljivo

6,616

12.01.2022.

09:51

Group_qbpreview.js

Group_qbpreview.js

Nije primenljivo

3,630

12.01.2022.

09:51

Group_qbpreview2.js

Group_querybuilderpreview.js

Nije primenljivo

3,630

12.01.2022.

09:51

Groupboard.debug.js

Groupboard.debug.js

Nije primenljivo

15,630

12.01.2022.

09:51

Groupboard.js

Groupboard.js

Nije primenljivo

9,088

12.01.2022.

09:51

Gbredir.asx

Groupboardredirect.aspx

Nije primenljivo

216

12.01.2022.

09:51

Gbredir.asx_14

Groupboardredirect.aspx

Nije primenljivo

216

12.01.2022.

09:51

Groupeditempicker.debug.js

Groupeditempicker.debug.js

Nije primenljivo

20,302

12.01.2022.

09:51

Gip.js

Groupeditempicker.js

Nije primenljivo

11,630

12.01.2022.

09:51

Groups.asx

Groups.aspx

Nije primenljivo

9,600

12.01.2022.

09:51

Guestaccess.asx

Guestaccess.aspx

Nije primenljivo

158

12.01.2022.

09:51

Healrepo.asx

Healthreport.aspx

Nije primenljivo

6,265

12.01.2022.

09:51

Help.asx

Help.aspx

Nije primenljivo

6,803

12.01.2022.

09:51

Helpcont.asx

Helpcontent.aspx

Nije primenljivo

690

12.01.2022.

09:51

Hptnb.asc

Helppagetopnavbar.ascx

Nije primenljivo

12,286

12.01.2022.

09:51

Helpsrch.asx

Helpsearch.aspx

Nije primenljivo

1,473

12.01.2022.

09:51

Helpstg.asx

Helpsettings.aspx

Nije primenljivo

6,298

12.01.2022.

09:51

Hierarchytaskslist.debug.js

Hierarchytaskslist.debug.js

Nije primenljivo

59,315

12.01.2022.

09:51

Hierarchytaskslist.js

Hierarchytaskslist.js

Nije primenljivo

19,494

12.01.2022.

09:51

Tsksvc.asx

Hierarchytasksservice.ashx

Nije primenljivo

211

12.01.2022.

09:51

Loadin24.gif

Hig_progcircle_loading24.gif

Nije primenljivo

878

12.01.2022.

21:39

Htmledit.asx

Htmledit.aspx

Nije primenljivo

13,128

12.01.2022.

09:51

Htmlfieldsecurity.asx

Htmlfieldsecurity.aspx

Nije primenljivo

12,545

12.01.2022.

09:51

Htadmin.asx

Htmltransadmin.aspx

Nije primenljivo

10,141

12.01.2022.

09:51

Htmltran.asx

Htmltranslate.aspx

Nije primenljivo

862

12.01.2022.

09:51

Htredir.asx

Htmltrredir.aspx

Nije primenljivo

6,388

12.01.2022.

09:51

Htverify.asx

Htmltrverify.aspx

Nije primenljivo

6,674

12.01.2022.

09:51

Icaccdb.gif

Icaccdb.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icaccde.gif

Icaccde.gif

Nije primenljivo

222

11.01.2022.

23:43

Icbmp.gif

Icbmp.gif

Nije primenljivo

355

11.01.2022.

23:42

Icdoc.gif

Icdoc.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icdocm.gif

Icdocm.gif

Nije primenljivo

236

11.01.2022.

23:43

Icdocset.gif

Icdocset.gif

Nije primenljivo

221

11.01.2022.

23:42

Icdocx.gif

Icdocx.gif

Nije primenljivo

224

11.01.2022.

23:43

Icdot.gif

Icdot.gif

Nije primenljivo

223

11.01.2022.

23:42

Icdotm.gif

Icdotm.gif

Nije primenljivo

235

11.01.2022.

23:43

Icdotx.gif

Icdotx.gif

Nije primenljivo

221

11.01.2022.

23:43

Icgen.gif

Icgen.gif

Nije primenljivo

90

12.01.2022.

21:39

Icgif.gif

Icgif.gif

Nije primenljivo

220

11.01.2022.

23:42

Ichtmdoc.gif

Ichtmdoc.gif

Nije primenljivo

229

11.01.2022.

23:42

Ichtmppt.gif

Ichtmppt.gif

Nije primenljivo

227

11.01.2022.

23:42

Ichtmpub.gif

Ichtmpub.gif

Nije primenljivo

227

11.01.2022.

23:42

Ichtmxls.gif

Ichtmxls.gif

Nije primenljivo

239

11.01.2022.

23:42

Icinfopathgeneric.gif

Icinfopathgeneric.gif

Nije primenljivo

216

11.01.2022.

23:43

Icjfif.gif

Icjfif.gif

Nije primenljivo

214

11.01.2022.

23:42

Icjpe.gif

Icjpe.gif

Nije primenljivo

214

11.01.2022.

23:42

Icjpeg.gif

Icjpeg.gif

Nije primenljivo

214

11.01.2022.

23:42

Icjpg.gif

Icjpg.gif

Nije primenljivo

214

11.01.2022.

23:42

Icmhtpub.gif

Icmhtpub.gif

Nije primenljivo

225

11.01.2022.

23:43

Icmpd.gif

Icmpd.gif

Nije primenljivo

218

11.01.2022.

23:42

Icmpp.gif

Icmpp.gif

Nije primenljivo

222

11.01.2022.

23:42

Icmpt.gif

Icmpt.gif

Nije primenljivo

221

11.01.2022.

23:42

Icodp.gif

Icodp.gif

Nije primenljivo

354

11.01.2022.

23:43

Icods.gif

Icods.gif

Nije primenljivo

369

11.01.2022.

23:43

Icodt.gif

Icodt.gif

Nije primenljivo

358

11.01.2022.

23:43

Icone.gif

Icone.gif

Nije primenljivo

215

11.01.2022.

23:42

Iconp.gif

Iconp.gif

Nije primenljivo

223

11.01.2022.

23:43

Icont.gif

Icont.gif

Nije primenljivo

216

11.01.2022.

23:43

Icpng.gif

Icpng.gif

Nije primenljivo

349

11.01.2022.

23:42

Icpot.gif

Icpot.gif

Nije primenljivo

164

11.01.2022.

23:42

Icpotm.gif

Icpotm.gif

Nije primenljivo

233

11.01.2022.

23:43

Icpotx.gif

Icpotx.gif

Nije primenljivo

220

11.01.2022.

23:43

Icppt.gif

Icppt.gif

Nije primenljivo

168

11.01.2022.

23:42

Icpptm.gif

Icpptm.gif

Nije primenljivo

236

11.01.2022.

23:43

Icpptx.gif

Icpptx.gif

Nije primenljivo

222

11.01.2022.

23:43

Icpub.gif

Icpub.gif

Nije primenljivo

221

11.01.2022.

23:42

Ictif.gif

Ictif.gif

Nije primenljivo

355

11.01.2022.

23:42

Ictiff.gif

Ictiff.gif

Nije primenljivo

355

11.01.2022.

23:42

Icvdw.gif

Icvdw.gif

Nije primenljivo

219

11.01.2022.

23:42

Icvdx.gif

Icvdx.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icvidset.gif

Icvidset.gif

Nije primenljivo

92

11.01.2022.

23:42

Icvisiogeneric.gif

Icvisiogeneric.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:43

Icvsd.gif

Icvsd.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icvsdm.gif

Icvsdm.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icvsdm.gif_14

Icvsdm.gif

Nije primenljivo

1,290

12.01.2022.

09:51

Icvsdx.gif

Icvsdx.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:42

Icvsdx.gif_14

Icvsdx.gif

Nije primenljivo

1,288

12.01.2022.

09:51

Icvsl.gif

Icvsl.gif

Nije primenljivo

211

11.01.2022.

23:42

Icvss.gif

Icvss.gif

Nije primenljivo

163

11.01.2022.

23:42

Icvssm.gif

Icvssm.gif

Nije primenljivo

163

11.01.2022.

23:42

Icvssx.gif

Icvssx.gif

Nije primenljivo

163

11.01.2022.

23:42

Icvst.gif

Icvst.gif

Nije primenljivo

228

11.01.2022.

23:42

Icvstm.gif

Icvstm.gif

Nije primenljivo

228

11.01.2022.

23:42

Icvstx.gif

Icvstx.gif

Nije primenljivo

228

11.01.2022.

23:42

Icvsx.gif

Icvsx.gif

Nije primenljivo

163

11.01.2022.

23:42

Icvtx.gif

Icvtx.gif

Nije primenljivo

228

11.01.2022.

23:42

Icxddoc.gif

Icxddoc.gif

Nije primenljivo

220

11.01.2022.

23:42

Icxls.gif

Icxls.gif

Nije primenljivo

236

11.01.2022.

23:42

Icxlsb.gif

Icxlsb.gif

Nije primenljivo

237

11.01.2022.

23:43

Icxlsm.gif

Icxlsm.gif

Nije primenljivo

352

11.01.2022.

23:43

Icxlsx.gif

Icxlsx.gif

Nije primenljivo

236

11.01.2022.

23:43

Icxlt.gif

Icxlt.gif

Nije primenljivo

229

11.01.2022.

23:42

Icxltm.gif

Icxltm.gif

Nije primenljivo

352

11.01.2022.

23:43

Icxltx.gif

Icxltx.gif

Nije primenljivo

231

11.01.2022.

23:43

Icxsn.gif

Icxsn.gif

Nije primenljivo

214

11.01.2022.

23:43

Idprosec.asc

Identityprovidersettingsection.ascx

Nije primenljivo

16,007

12.01.2022.

09:51

Ie50up.debug.js

Ie50up.debug.js

Nije primenljivo

152,685

12.01.2022.

09:51

Ie50up.js

Ie50up.js

Nije primenljivo

80,787

12.01.2022.

09:51

Ie55up.debug.js

Ie55up.debug.js

Nije primenljivo

151,879

12.01.2022.

09:51

Ie55up.js

Ie55up.js

Nije primenljivo

80,248

12.01.2022.

09:51

Iframe.asx

Iframe.aspx

Nije primenljivo

2,029

12.01.2022.

09:51

Iframe.asx_14

Iframe.aspx

Nije primenljivo

1,494

12.01.2022.

09:51

Iiswsapp.asc

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nije primenljivo

8,772

12.01.2022.

09:51

Iiswbste.asc

Iiswebsitesection.ascx

Nije primenljivo

14,966

12.01.2022.

09:51

Imaging.amx

Imaging.asmx

Nije primenljivo

89

12.01.2022.

09:51

Imadisco.asx

Imagingdisco.aspx

Nije primenljivo

1,295

12.01.2022.

09:51

Imawsdl.asx

Imagingwsdl.aspx

Nije primenljivo

24,227

12.01.2022.

09:51

Imglib.debug.js

Imglib.debug.js

Nije primenljivo

85,024

12.01.2022.

09:51

Imglib.js

Imglib.js

Nije primenljivo

50,445

12.01.2022.

09:51

Impact.eot

Impact.eot

Nije primenljivo

56,550

11.01.2022.

23:43

Impact.svg

Impact.svg

Nije primenljivo

162,607

11.01.2022.

23:43

Impact.ttf

Impact.ttf

Nije primenljivo

129,012

11.01.2022.

23:43

Impact.woff

Impact.woff

Nije primenljivo

76,992

11.01.2022.

23:43

Importtr.asx

Importtranslations.aspx

Nije primenljivo

5,800

12.01.2022.

09:51

Incemail.asx

Incomingemail.aspx

Nije primenljivo

22,300

12.01.2022.

09:51

Indxcol2.asx

Indexedcolumns.aspx

Nije primenljivo

5,424

12.01.2022.

09:51

Indxcol.asx

Indxcol.aspx

Nije primenljivo

10,385

12.01.2022.

09:51

Infopage.asx

Infopage.aspx

Nije primenljivo

3,782

12.01.2022.

09:51

Init.debug.js

Init.debug.js

Nije primenljivo

304,096

12.01.2022.

09:51

Inplview.asx

Inplview.aspx

Nije primenljivo

2,378

12.01.2022.

09:51

Inplview.debug.js

Inplview.debug.js

Nije primenljivo

136,957

12.01.2022.

09:51

Inplview.debug.js_14

Inplview.debug.js

Nije primenljivo

57,512

12.01.2022.

09:51

Inplview.js

Inplview.js

Nije primenljivo

69,236

12.01.2022.

09:51

Inplview.js_14

Inplview.js

Nije primenljivo

39,415

12.01.2022.

09:51

Instpapp.asx

Installprojapp.aspx

Nije primenljivo

5,946

12.01.2022.

09:51

Irm.asx

Irm.aspx

Nije primenljivo

23,151

12.01.2022.

09:51

Irmadmin.asx

Irmadmin.aspx

Nije primenljivo

8,837

12.01.2022.

09:51

Irmrept.asx

Irmrept.aspx

Nije primenljivo

8,437

12.01.2022.

09:51

Itcat.gif

Itcat.gif

Nije primenljivo

115

12.01.2022.

21:39

Itcommnt.gif

Itcommnt.gif

Nije primenljivo

189

12.01.2022.

21:39

Itcontct.gif

Itcontct.gif

Nije primenljivo

208

12.01.2022.

21:39

Item_bestbet.js

Item_bestbet.js

Nije primenljivo

5,596

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_commonactions.js

Item_commonhoverpanel_actions.js

Nije primenljivo

12,766

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_commonbody.js

Item_commonhoverpanel_body.js

Nije primenljivo

7,771

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_commonheader.js

Item_commonhoverpanel_header.js

Nije primenljivo

5,644

12.01.2022.

09:51

Item_commonbody.js

Item_commonitem_body.js

Nije primenljivo

8,742

12.01.2022.

09:51

Item_community.js

Item_community.js

Nije primenljivo

11,512

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_community.js

Item_community_hoverpanel.js

Nije primenljivo

11,080

12.01.2022.

09:51

Item_communityportal.js

Item_communityportal.js

Nije primenljivo

9,225

12.01.2022.

09:51

Item_default.js

Item_default.js

Nije primenljivo

3,894

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_default.js

Item_default_hoverpanel.js

Nije primenljivo

4,222

12.01.2022.

09:51

Item_discussion.js

Item_discussion.js

Nije primenljivo

15,401

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_discussion.js

Item_discussion_hoverpanel.js

Nije primenljivo

12,919

12.01.2022.

09:51

Item_excel.js

Item_excel.js

Nije primenljivo

4,011

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_excel.js

Item_excel_hoverpanel.js

Nije primenljivo

5,317

12.01.2022.

09:51

Item_microblog.js

Item_microblog.js

Nije primenljivo

17,108

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_microblog.js

Item_microblog_hoverpanel.js

Nije primenljivo

17,457

12.01.2022.

09:51

Item_officedocument.js

Item_officedocument.js

Nije primenljivo

3,970

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_officedocument.js

Item_officedocument_hoverpanel.js

Nije primenljivo

4,238

12.01.2022.

09:51

Item_onenote.js

Item_onenote.js

Nije primenljivo

4,371

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_onenote.js

Item_onenote_hoverpanel.js

Nije primenljivo

4,194

12.01.2022.

09:51

Item_pdf.js

Item_pdf.js

Nije primenljivo

4,102

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_pdf.js

Item_pdf_hoverpanel.js

Nije primenljivo

4,119

12.01.2022.

09:51

Item_people.js

Item_person.js

Nije primenljivo

24,413

12.01.2022.

09:51

Item_peopleintent.js

Item_person_compacthorizontal.js

Nije primenljivo

27,705

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_people.js

Item_person_hoverpanel.js

Nije primenljivo

17,577

12.01.2022.

09:51

Item_personalresult.js

Item_personalfavorite.js

Nije primenljivo

3,234

12.01.2022.

09:51

Item_picture.js

Item_picture.js

Nije primenljivo

4,286

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_picture.js

Item_picture_hoverpanel.js

Nije primenljivo

6,143

12.01.2022.

09:51

Item_powerpoint.js

Item_powerpoint.js

Nije primenljivo

4,567

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_powerpoint.js

Item_powerpoint_hoverpanel.js

Nije primenljivo

9,702

12.01.2022.

09:51

Item_qbpreview.js

Item_qbpreview.js

Nije primenljivo

4,148

12.01.2022.

09:51

Item_qbpreview2.js

Item_querybuilderpreview.js

Nije primenljivo

4,148

12.01.2022.

09:51

Item_qbrefinement.js

Item_querybuilderrefinement.js

Nije primenljivo

3,702

12.01.2022.

09:51

Item_reco.js

Item_recommendations.js

Nije primenljivo

11,964

12.01.2022.

09:51

Item_reply.js

Item_reply.js

Nije primenljivo

15,293

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_reply.js

Item_reply_hoverpanel.js

Nije primenljivo

10,055

12.01.2022.

09:51

Item_site.js

Item_site.js

Nije primenljivo

4,544

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_site.js

Item_site_hoverpanel.js

Nije primenljivo

7,582

12.01.2022.

09:51

Item_video.js

Item_video.js

Nije primenljivo

7,121

12.01.2022.

09:51

Item_videointent.js

Item_video_compacthorizontal.js

Nije primenljivo

5,535

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_video.js

Item_video_hoverpanel.js

Nije primenljivo

14,493

12.01.2022.

09:51

Item_webpage.js

Item_webpage.js

Nije primenljivo

3,827

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_webpage.js

Item_webpage_hoverpanel.js

Nije primenljivo

6,608

12.01.2022.

09:51

Item_word.js

Item_word.js

Nije primenljivo

4,157

12.01.2022.

09:51

Hoverpanel_word.js

Item_word_hoverpanel.js

Nije primenljivo

9,660

12.01.2022.

09:51

Itemrwfassoc.aspx

Itemrwfassoc.aspx

Nije primenljivo

52,428

12.01.2022.

09:51

Itgbcall.gif

Itgbcall.gif

Nije primenljivo

308

12.01.2022.

21:39

Itgbfaci.gif

Itgbfaci.gif

Nije primenljivo

127

12.01.2022.

21:39

Itgbwher.gif

Itgbwher.gif

Nije primenljivo

222

12.01.2022.

21:39

Itp.debug.js

Itp.debug.js

Nije primenljivo

12,586

12.01.2022.

09:51

Itp.js

Itp.js

Nije primenljivo

9,525

12.01.2022.

09:51

Itposts.gif

Itposts.gif

Nije primenljivo

81

12.01.2022.

21:39

Ituser.gif

Ituser.gif

Nije primenljivo

1,595

12.01.2022.

09:51

Jobedit.asx

Jobedit.aspx

Nije primenljivo

8,303

12.01.2022.

09:51

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Nije primenljivo

20,163

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.css

Jsgrid.css

Nije primenljivo

27,207

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.csst

Jsgrid.css

Nije primenljivo

27,207

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.debug.js

Jsgrid.debug.js

Nije primenljivo

1,164,592

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.debug.js_14

Jsgrid.debug.js

Nije primenljivo

785,068

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.gantt.debug.js

Jsgrid.gantt.debug.js

Nije primenljivo

109,470

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.gantt.js

Jsgrid.gantt.js

Nije primenljivo

41,962

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.js

Jsgrid.js

Nije primenljivo

436,852

12.01.2022.

09:51

Jsgrid.js_14

Jsgrid.js

Nije primenljivo

400,019

12.01.2022.

09:51

Jsonmetadata.asx

Jsonmetadata.ashx

Nije primenljivo

203

12.01.2022.

09:51

Languagepicker.ascx

Languagepicker.ascx

Nije primenljivo

5,536

12.01.2022.

09:51

Languagepickercontrol.js

Languagepickercontrol.js

Nije primenljivo

11,175

12.01.2022.

09:51

Layouts.mas

Layouts.master

Nije primenljivo

13,244

12.01.2022.

09:51

Layouts.smp

Layouts.sitemap

Nije primenljivo

24,335

12.01.2022.

09:51

Lropst.asx

Layoutslroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

5,004

12.01.2022.

09:51

Lv3.mas

Layoutsv3.master

Nije primenljivo

13,587

12.01.2022.

09:51

Layotweb.cfg

Layoutsweb.config

Nije primenljivo

2,064

12.01.2022.

09:51

Leftnav.asc

Leftnavigation.ascx

Nije primenljivo

895

12.01.2022.

09:51

Lg_accdb.gif

Lg_icaccdb.gif

Nije primenljivo

471

11.01.2022.

23:43

Lg_accde.gif

Lg_icaccde.gif

Nije primenljivo

479

11.01.2022.

23:43

Lg_bmp.gif

Lg_icbmp.gif

Nije primenljivo

604

11.01.2022.

23:43

Lg_gen.gif

Lg_icgen.gif

Nije primenljivo

171

12.01.2022.

21:39

Lg_gif.gif

Lg_icgif.gif

Nije primenljivo

501

11.01.2022.

23:43

Lg_htdoc.gif

Lg_ichtmdoc.gif

Nije primenljivo

510

11.01.2022.

23:43

Lg_htppt.gif

Lg_ichtmppt.gif

Nije primenljivo

484

11.01.2022.

23:43

Lg_htpub.gif

Lg_ichtmpub.gif

Nije primenljivo

482

11.01.2022.

23:43

Lg_htxls.gif

Lg_ichtmxls.gif

Nije primenljivo

504

11.01.2022.

23:43

Lg_jfif.gif

Lg_icjfif.gif

Nije primenljivo

433

11.01.2022.

23:43

Lg_jpe.gif

Lg_icjpe.gif

Nije primenljivo

433

11.01.2022.

23:43

Lg_jpeg.gif

Lg_icjpeg.gif

Nije primenljivo

433

11.01.2022.

23:43

Lg_jpg.gif

Lg_icjpg.gif

Nije primenljivo

433

11.01.2022.

23:43

Lg_mpd.gif

Lg_icmpd.gif

Nije primenljivo

355

11.01.2022.

23:43

Lg_mpp.gif

Lg_icmpp.gif

Nije primenljivo

363

11.01.2022.

23:43

Lg_mpt.gif

Lg_icmpt.gif

Nije primenljivo

356

11.01.2022.

23:43

Lg_png.gif

Lg_icpng.gif

Nije primenljivo

600

11.01.2022.

23:43

Lg_pub.gif

Lg_icpub.gif

Nije primenljivo

462

11.01.2022.

23:43

Lg_rtf.gif

Lg_icrtf.gif

Nije primenljivo

481

11.01.2022.

23:43

Lg_tif.gif

Lg_ictif.gif

Nije primenljivo

604

11.01.2022.

23:43

Lg_tiff.gif

Lg_ictiff.gif

Nije primenljivo

604

11.01.2022.

23:43

Lgvdw.gif

Lg_icvdw.gif

Nije primenljivo

464

12.01.2022.

21:39

Lg_vdx.gif

Lg_icvdx.gif

Nije primenljivo

540

11.01.2022.

23:43

Lg_vsd.gif

Lg_icvsd.gif

Nije primenljivo

540

11.01.2022.

23:43

Lg_vsdm.gif

Lg_icvsdm.gif

Nije primenljivo

577

12.01.2022.

21:39

Lg_vsdx.gif

Lg_icvsdx.gif

Nije primenljivo

540

12.01.2022.

21:39

Lg_vsl.gif

Lg_icvsl.gif

Nije primenljivo

482

11.01.2022.

23:43

Lg_vss.gif

Lg_icvss.gif

Nije primenljivo

468

11.01.2022.

23:43

Lg_vssm.gif

Lg_icvssm.gif

Nije primenljivo

468

12.01.2022.

21:39

Lg_vssx.gif

Lg_icvssx.gif

Nije primenljivo

468

12.01.2022.

21:39

Lg_vst.gif

Lg_icvst.gif

Nije primenljivo

502

11.01.2022.

23:43

Lg_vstm.gif

Lg_icvstm.gif

Nije primenljivo

502

12.01.2022.

21:39

Lg_vstx.gif

Lg_icvstx.gif

Nije primenljivo

502

11.01.2022.

23:43

Lg_vsx.gif

Lg_icvsx.gif

Nije primenljivo

468

11.01.2022.

23:43

Lg_vtx.gif

Lg_icvtx.gif

Nije primenljivo

502

11.01.2022.

23:43

Lg_xddo.gif

Lg_icxddoc.gif

Nije primenljivo

337

11.01.2022.

23:43

Lg_xltx.gif

Lg_icxltx.gif

Nije primenljivo

377

12.01.2022.

21:39

Lg_xsn.gif

Lg_icxsn.gif

Nije primenljivo

323

11.01.2022.

23:43

Link.gif

Link.gif

Nije primenljivo

359

12.01.2022.

21:39

Listdata.svc

Listdata.svc

Nije primenljivo

392

12.01.2022.

09:51

Listedit.asx

Listedit.aspx

Nije primenljivo

47,609

12.01.2022.

09:51

Listedit.asx_14

Listedit.aspx

Nije primenljivo

46,078

12.01.2022.

09:51

Listfeed.asx

Listfeed.aspx

Nije primenljivo

155

12.01.2022.

09:51

Listform.asx

Listform.aspx

Nije primenljivo

871

12.01.2022.

09:51

Lstgenst.asx

Listgeneralsettings.aspx

Nije primenljivo

11,979

12.01.2022.

09:51

Lists.amx

Lists.asmx

Nije primenljivo

87

12.01.2022.

09:51

Lisdisco.asx

Listsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

12.01.2022.

09:51

Liswsdl.asx

Listswsdl.aspx

Nije primenljivo

73,094

12.01.2022.

09:51

Listsynd.asx

Listsyndication.aspx

Nije primenljivo

25,282

12.01.2022.

09:51

Loadingcirclests16.gif

Loadingcirclests16.gif

Nije primenljivo

420

12.01.2022.

21:39

Login.asx

Login.aspx

Nije primenljivo

2,598

12.01.2022.

09:51

Logusage.asx

Logusage.aspx

Nije primenljivo

14,424

12.01.2022.

09:51

Lropsta.asx

Lroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

4,915

12.01.2022.

09:51

Lstsetng.asx

Lstsetng.aspx

Nije primenljivo

62,369

12.01.2022.

09:51

Ltcat.gif

Ltcat.gif

Nije primenljivo

402

12.01.2022.

21:39

Ltcommnt.gif

Ltcommnt.gif

Nije primenljivo

375

12.01.2022.

21:39

Ltcontct.gif

Ltcontct.gif

Nije primenljivo

409

12.01.2022.

21:39

Ltgbcall.gif

Ltgbcall.gif

Nije primenljivo

396

12.01.2022.

21:39

Ltgbfaci.gif

Ltgbfaci.gif

Nije primenljivo

390

12.01.2022.

21:39

Ltgbwher.gif

Ltgbwher.gif

Nije primenljivo

422

12.01.2022.

21:39

Ltposts.gif

Ltposts.gif

Nije primenljivo

385

12.01.2022.

21:39

Managea.asx

Managea.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Mgbdcper.asx

Managebdcpermissions.aspx

Nije primenljivo

5,485

12.01.2022.

09:51

Mgbdcapp.asx

Managebdcserviceapp.aspx

Nije primenljivo

6,684

12.01.2022.

09:51

Mgappinf.asx

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nije primenljivo

4,613

12.01.2022.

09:51

Mngcof.asx

Managecheckedoutfiles.aspx

Nije primenljivo

11,768

12.01.2022.

09:51

Mngct.asx

Managecontenttype.aspx

Nije primenljivo

9,523

12.01.2022.

09:51

Mngct.asx_14

Managecontenttype.aspx

Nije primenljivo

10,409

12.01.2022.

09:51

Mngf.asx

Managecontenttypefield.aspx

Nije primenljivo

9,277

12.01.2022.

09:51

Mngcops.asx

Managecopies.aspx

Nije primenljivo

13,582

12.01.2022.

09:51

Mngcorpcatalog.asx

Managecorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

9,289

12.01.2022.

09:51

Mngaccts.asx

Managedaccounts.aspx

Nije primenljivo

5,952

12.01.2022.

09:51

Mngffeat.asx

Managefarmfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,273

12.01.2022.

09:51

Mngfeat.asx

Managefeatures.aspx

Nije primenljivo

4,571

12.01.2022.

09:51

Mngfeat.asx_14

Managefeatures.aspx

Nije primenljivo

4,911

12.01.2022.

09:51

Mktplset.asx

Managemarketplacesettings.aspx

Nije primenljivo

7,972

12.01.2022.

09:51

Mngqtmpl.asx

Managequotatemplate.aspx

Nije primenljivo

18,002

12.01.2022.

09:51

Mngsftru.asx

Manageservicefarmtrust.aspx

Nije primenljivo

4,743

12.01.2022.

09:51

Mngtrust.asx

Managetrust.aspx

Nije primenljivo

6,911

12.01.2022.

09:51

Mngwfeat.asx

Managewebappfeatures.aspx

Nije primenljivo

4,334

12.01.2022.

09:51

Mapviewtemplate.debug.js

Mapviewtemplate.debug.js

Nije primenljivo

37,816

12.01.2022.

09:51

Mapviewtemplate.js

Mapviewtemplate.js

Nije primenljivo

15,210

12.01.2022.

09:51

Denied.asx_mobile

Mbldenied.aspx

Nije primenljivo

1,619

12.01.2022.

09:51

Error.asx_mobile

Mblerror.aspx

Nije primenljivo

2,172

12.01.2022.

09:51

Mbllists.asx_mobile

Mbllists.aspx

Nije primenljivo

2,645

12.01.2022.

09:51

Mbllogin.asx_mobile

Mbllogin.aspx

Nije primenljivo

5,361

12.01.2022.

09:51

Mbllogin.asx_mobile_14

Mbllogin.aspx

Nije primenljivo

5,337

12.01.2022.

09:51

Mblogout.asx_mobile

Mbllogout.aspx

Nije primenljivo

5,003

12.01.2022.

09:51

Mltlogin.asx_mobile

Mblmultilogin.aspx

Nije primenljivo

4,957

12.01.2022.

09:51

Mblwiki.asx_mobile

Mblwiki.aspx

Nije primenljivo

3,598

12.01.2022.

09:51

Mblwiki.asx_mobile_14

Mblwiki.aspx

Nije primenljivo

3,598

12.01.2022.

09:51

Mblwp.asx_mobile

Mblwp.aspx

Nije primenljivo

3,603

12.01.2022.

09:51

Mblwp.asx_mobile_14

Mblwp.aspx

Nije primenljivo

3,603

12.01.2022.

09:51

Mblwpdtl.asx_mobile

Mblwpdetail.aspx

Nije primenljivo

2,567

12.01.2022.

09:51

Mcontent.asx

Mcontent.aspx

Nije primenljivo

4,742

12.01.2022.

09:51

Sastanci.amx

Sastanci.asmx

Nije primenljivo

90

12.01.2022.

09:51

Meedisco.asx

Meetingsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,307

12.01.2022.

09:51

Meewsdl.asx

Meetingswsdl.aspx

Nije primenljivo

26,921

12.01.2022.

09:51

Menu.debug.js

Menu.debug.js

Nije primenljivo

101,574

12.01.2022.

09:51

Menu.htc

Menu.htc

Nije primenljivo

21,872

12.01.2022.

09:51

Menubar.htc

Menubar.htc

Nije primenljivo

13,961

12.01.2022.

09:51

Metablog.asx

Metaweblog.aspx

Nije primenljivo

172

12.01.2022.

09:51

Metrika.asx

Metrika.aspx

Nije primenljivo

15,273

12.01.2022.

09:51

Busdata.dll

Microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128,920

12.01.2022.

09:51

Microsoft.cobaltcore.dll

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1,211,112

12.01.2022.

09:51

Microsoft_htmltrans_interface.dll

Microsoft.htmltrans.interface.dll

15.0.5455.1000

19,896

12.01.2022.

09:51

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5469.1000

2,746,816

12.01.2022.

09:50

Osscadmn.dll

Microsoft.search.server.comadmin.dll

Nije primenljivo

37,296

12.01.2022.

09:51

Sts_addgallery_server

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5455.1000

119,200

12.01.2022.

09:51

Appdev.dll

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5455.1000

65,456

12.01.2022.

09:51

Stsapa.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5455.1000

656,304

12.01.2022.

09:51

Stsap.dll

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

1,485,232

12.01.2022.

09:51

Spdxappmanagement.dll

Microsoft.sharepoint.appmanagement.dll

15.0.5455.1000

59,312

12.01.2022.

09:51

Spdxap.dll

Microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

65,456

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.client.dll

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5475.1000

500,144

12.01.2022.

09:12

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5475.1000

435,624

12.01.2022.

09:50

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.5455.1000

200,632

12.01.2022.

09:50

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

292,256

12.01.2022.

09:12

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5455.1000

624,560

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5475.1000

434,600

12.01.2022.

09:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.5455.1000

191,416

12.01.2022.

09:12

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

12.01.2022.

09:51

Osfserver_client_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

12.01.2022.

09:51

Osfserver_silverlight_dll

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.client.xap

Microsoft.sharepoint.client.xap

Nije primenljivo

221,833

12.01.2022.

09:51

Stsomdia.dll

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.5455.1000

21,424

12.01.2022.

09:51

Stsom.dll

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.5475.1000

26,931,624

12.01.2022.

21:39

Microsoft_sharepoint_dsp.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.5455.1000

51,616

12.01.2022.

09:51

Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.5455.1000

116,144

12.01.2022.

09:51

Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.5455.1000

79,272

12.01.2022.

09:51

Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.5455.1000

96,672

12.01.2022.

09:51

Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5455.1000

79,264

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.health.dll

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5455.1000

103,856

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5455.1000

264,104

12.01.2022.

09:51

Stsomdr.dll

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5455.1000

1,261,488

12.01.2022.

09:51

Spmintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.5455.1000

20,400

12.01.2022.

09:51

Spldtsvc.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.5455.1000

46,000

12.01.2022.

09:51

Splinq.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

370,096

12.01.2022.

09:51

Splinqvs.dll

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

370,096

12.01.2022.

09:51

Splintl.dll

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.5455.1000

30,128

12.01.2022.

09:51

Osfextap.dll

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16,480

12.01.2022.

09:51

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5455.1000

89,512

12.01.2022.

09:51

Sts_sandbox.dll

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5469.1000

181,184

12.01.2022.

09:51

Wsstlb.net

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Nije primenljivo

94,144

12.01.2022.

09:51

Wss.intl.dll

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5455.1000

564,152

12.01.2022.

09:51

Srchomnt.dll_1

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5455.1000

473,520

12.01.2022.

09:51

Wsrchps.dll

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.5455.1000

25,520

12.01.2022.

09:51

Stsomsec.dll

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

19,872

12.01.2022.

09:12

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5475.1000

1,421,736

12.01.2022.

09:51

Pscintl.dll

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5455.1000

2,087,848

12.01.2022.

09:51

Stswfacb.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

312,736

12.01.2022.

09:51

Stswfact.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

312,736

12.01.2022.

09:51

Stswfaci.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.5455.1000

26,528

12.01.2022.

09:51

Sts.workflows.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

66,480

12.01.2022.

09:51

Workflows_intl.dll

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5455.1000

16,816

12.01.2022.

09:51

Osfap.dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96,880

12.01.2022.

09:51

Osfserver_serverproxy_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

12.01.2022.

09:51

Osfserver_shared_dll

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88,360

12.01.2022.

09:51

Osfserver_shared_dll_intl

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

12.01.2022.

09:51

Microsoft.web.commandui.dll

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128,944

12.01.2022.

21:39

Microsoft.web.constraint.dll

Microsoft.web.constraint.dll

15.0.5455.1000

31,152

12.01.2022.

09:51

Microsoft_web_design_server.dll

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.5399.1000

395,656

12.01.2022.

09:51

Microsoft_web_design_server_intl.dll

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

12.01.2022.

09:51

Minimalna.mas

Minimalno.master

Nije primenljivo

8,825

12.01.2022.

09:51

Minimal.mas_mplib

Minimalno.master

Nije primenljivo

8,825

12.01.2022.

09:51

Mngctype.asx

Mngctype.aspx

Nije primenljivo

5,738

12.01.2022.

09:51

Mngfield.asx

Mngfield.aspx

Nije primenljivo

5,836

12.01.2022.

09:51

Mngstadm.asx

Mngsiteadmin.aspx

Nije primenljivo

5,456

12.01.2022.

09:51

Mngsubwb.asx

Mngsubwebs.aspx

Nije primenljivo

11,725

12.01.2022.

09:51

Mngsubwb.asx_14

Mngsubwebs.aspx

Nije primenljivo

12,291

12.01.2022.

09:51

Modeftst.asc

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nije primenljivo

1,315

12.01.2022.

09:51

Modeftmp.asc

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nije primenljivo

67,472

12.01.2022.

09:51

Dmslstmodifydls_aspx

Modifydls.aspx

Nije primenljivo

2,731

12.01.2022.

09:51

Monitoredapps.aspx

Monitoredapps.aspx

Nije primenljivo

9,164

12.01.2022.

09:51

Monthlyarchive.asp_blogcon

Mesečno arhiviranje.aspx

Nije primenljivo

2,737

12.01.2022.

09:51

Morecols.asx

Morecolors.aspx

Nije primenljivo

4,163

12.01.2022.

09:51

Morecolorspicker.ascx

Morecolorspicker.ascx

Nije primenljivo

2,163

12.01.2022.

09:51

Movetodt.asx

Movetodt.aspx

Nije primenljivo

3,075

12.01.2022.

09:51

Mquery.debug.js

Mquery.debug.js

Nije primenljivo

59,856

12.01.2022.

09:51

Mquery.js

Mquery.js

Nije primenljivo

22,239

12.01.2022.

09:51

Mscontenteditor.dwp_basicwebparts

Mscontenteditor.dwp

Nije primenljivo

506

12.01.2022.

09:51

Msimage.dwp_basicwebparts

Msimage.dwp

Nije primenljivo

483

12.01.2022.

09:51

Msmembers.dwp_basicwebparts

Msmembers.dwp

Nije primenljivo

487

12.01.2022.

09:51

Msoidclil.dll.x64

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,446,248

12.01.2022.

09:50

Msoidclil.dll.x86

Msoidclil.dll

7.250.4556.0

1,220,456

12.01.2022.

09:51

Msoidres.dll.x64

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

12.01.2022.

09:50

Msoidres.dll.x86

Msoidres.dll

7.250.4556.0

830,864

12.01.2022.

09:51

Mspageviewer.dwp_basicwebparts

Mspageviewer.dwp

Nije primenljivo

498

12.01.2022.

09:51

Mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Nije primenljivo

733

12.01.2022.

09:51

Msscripteditor.webpart_basicwebparts

Msscripteditor.webpart

Nije primenljivo

739

12.01.2022.

09:51

Mssimpleform.dwp_basicwebparts

Mssimpleform.dwp

Nije primenljivo

799

12.01.2022.

09:51

Msuserdocs.dwp_basicwebparts

Msuserdocs.dwp

Nije primenljivo

492

12.01.2022.

09:51

Msusertasks.dwp_basicwebparts

Msusertasks.dwp

Nije primenljivo

495

12.01.2022.

09:51

Msxml.dwp_basicwebparts

Msxml.dwp

Nije primenljivo

475

12.01.2022.

09:51

Mtcat.gif

Mtcat.gif

Nije primenljivo

197

12.01.2022.

21:39

Mtcommnt.gif

Mtcommnt.gif

Nije primenljivo

193

12.01.2022.

21:39

Mtcontct.gif

Mtcontct.gif

Nije primenljivo

137

12.01.2022.

21:39

Mtgbcall.gif

Mtgbcall.gif

Nije primenljivo

396

12.01.2022.

21:39

Mtgbfaci.gif

Mtgbfaci.gif

Nije primenljivo

377

12.01.2022.

21:39

Mtgbwher.gif

Mtgbwher.gif

Nije primenljivo

390

12.01.2022.

21:39

Mtposts.gif

Mtposts.gif

Nije primenljivo

197

12.01.2022.

21:39

Muiselec.asc

Muiselector.ascx

Nije primenljivo

1,050

12.01.2022.

09:51

Muisetng.asx

Muisetng.aspx

Nije primenljivo

3,521

12.01.2022.

09:51

Muisetng.asc

Muisettings.ascx

Nije primenljivo

4,724

12.01.2022.

09:51

Mwpstg.asx

Mwpsettings.aspx

Nije primenljivo

14,042

12.01.2022.

09:51

Mwsdef.mas_mplib

Mwsdefault.master

Nije primenljivo

26,950

12.01.2022.

09:51

Mwsv15.mas_mplib

Mwsdefaultv15.master

Nije primenljivo

30,580

12.01.2022.

09:51

Mwsv4.mas_mplib

Mwsdefaultv4.master

Nije primenljivo

27,509

12.01.2022.

09:51

Mycategories.asp_blog_categories

Mycategories.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Mycomments.asp_blog_comments

Mycomments.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Myprmns.asx

Mypermissions.aspx

Nije primenljivo

5,239

12.01.2022.

09:51

Myposts.asp_blog_posts

Myposts.aspx

Nije primenljivo

2,718

12.01.2022.

09:51

Mysubs.asx

Mysubs.aspx

Nije primenljivo

13,142

12.01.2022.

09:51

Mytasks.aspx

Mytasks.aspx

Nije primenljivo

6,818

12.01.2022.

09:51

Oss.swpf.navigation_dwp

Navigation.webpart

Nije primenljivo

1,019

12.01.2022.

09:51

Navitem.asc

Navitem.ascx

Nije primenljivo

99

12.01.2022.

09:51

Navopt.asx

Navoptions.aspx

Nije primenljivo

7,337

12.01.2022.

09:51

New.asx

New.aspx

Nije primenljivo

61,372

12.01.2022.

09:51

Newappmngsvcapp.asx

Newappmngserviceapp.aspx

Nije primenljivo

6,664

12.01.2022.

09:51

Newcategory.asp_blog_categories

Newcategory.aspx

Nije primenljivo

4,197

12.01.2022.

09:51

Newcntdb.asx

Newcntdb.aspx

Nije primenljivo

7,208

12.01.2022.

09:51

Newcmt.asx_mobile

Newcomment.aspx

Nije primenljivo

2,762

12.01.2022.

09:51

Newcomment.asp_blog_comments

Newcomment.aspx

Nije primenljivo

4,197

12.01.2022.

09:51

Newdwp.asx

Newdwp.aspx

Nije primenljivo

6,557

12.01.2022.

09:51

Dmslstnewform_aspx

Newform.aspx

Nije primenljivo

4,197

12.01.2022.

09:51

Newform.asx_mobile

Newform.aspx

Nije primenljivo

4,796

12.01.2022.

09:51

Newgrp.asx

Newgrp.aspx

Nije primenljivo

19,741

12.01.2022.

09:51

Newlink.asx

Newlink.aspx

Nije primenljivo

9,284

12.01.2022.

09:51

Newmws.asx

Newmws.aspx

Nije primenljivo

18,858

12.01.2022.

09:51

Newnav.asx

Newnav.aspx

Nije primenljivo

6,130

12.01.2022.

09:51

Newpost.asp_blog_posts

Newpost.aspx

Nije primenljivo

4,197

12.01.2022.

09:51

Newpost.asx_mobile

Newpost.aspx

Nije primenljivo

2,777

12.01.2022.

09:51

Newprev.asc

Newpreview.ascx

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Newsbweb.asx

Newsbweb.aspx

Nije primenljivo

18,686

12.01.2022.

09:51

Newslwp.asx

Newslwp.aspx

Nije primenljivo

10,513

12.01.2022.

09:51

Newsr.asx_mobile

Newsr.aspx

Nije primenljivo

2,570

12.01.2022.

09:51

Non_ie.debug.js

Non_ie.debug.js

Nije primenljivo

101,963

12.01.2022.

09:51

Non_ie.js

Non_ie.js

Nije primenljivo

59,859

12.01.2022.

09:51

Oauthauthorize.asx

Oauthauthorize.aspx

Nije primenljivo

11,676

12.01.2022.

09:51

Oextnmgr.aspx

Officeextensionmanager.aspx

Nije primenljivo

2,196

12.01.2022.

09:51

Ofadmin.asx

Officialfileadmin.aspx

Nije primenljivo

13,569

12.01.2022.

09:51

Offline.debug.js

Offline.debug.js

Nije primenljivo

7,585

12.01.2022.

09:51

Offline.js

Offline.js

Nije primenljivo

3,595

12.01.2022.

09:51

Offprsx.dll

Offparser.dll

15.0.5455.1000

1,490,360

12.01.2022.

09:51

Oisimg.dll

Oisimg.dll

15.0.5455.1000

91,040

12.01.2022.

09:51

Oldcntdb.asx

Oldcntdb.aspx

Nije primenljivo

13,658

12.01.2022.

09:51

Oleprsx.dll

Oleparser.dll

15.0.5455.1000

35,232

12.01.2022.

09:51

Onenote.ashx

Onenote.ashx

Nije primenljivo

89

12.01.2022.

09:51

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.5223.1000

517,008

12.01.2022.

09:51

Onetutil.dll

Onetutil.dll

15.0.5475.1000

2,618,792

12.01.2022.

09:51

Onfda.dll

Onfda.dll

15.0.5233.1000

2,151,312

12.01.2022.

09:51

Openfold.gif

Openfold.gif

Nije primenljivo

142

11.01.2022.

23:43

Osfserver.resx

Osfserver.resx

Nije primenljivo

45,025

12.01.2022.

09:51

Oslo.mas_mplib

Oslo.master

Nije primenljivo

29,416

12.01.2022.

09:51

Oslo.prev

Oslo.preview

Nije primenljivo

10,159

12.01.2022.

09:51

Owners.asx

Owners.aspx

Nije primenljivo

5,602

12.01.2022.

09:51

Ows.debug.js

Ows.debug.js

Nije primenljivo

511,037

12.01.2022.

09:51

Ows.js

Ows.js

Nije primenljivo

265,328

12.01.2022.

09:51

Owsbrows.debug.js

Owsbrows.debug.js

Nije primenljivo

9,579

12.01.2022.

09:51

Owsbrows.js

Owsbrows.js

Nije primenljivo

6,113

12.01.2022.

09:51

Owstimer.exe.config

Owstimer.exe.config

Nije primenljivo

481

12.01.2022.

09:51

Paleta001.splav

Paleta001.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta002.splav

Paleta002.splav

Nije primenljivo

5,251

12.01.2022.

09:51

Paleta003.splav

Paleta003.splav

Nije primenljivo

5,247

12.01.2022.

09:51

Paleta004.splav

Paleta004.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta005.splav

Paleta005.splav

Nije primenljivo

5,247

12.01.2022.

09:51

Paleta006.splav

Paleta006.splav

Nije primenljivo

5,249

12.01.2022.

09:51

Paleta007.splav

Paleta007.splav

Nije primenljivo

5,251

12.01.2022.

09:51

Paleta008.splav

Paleta008.splav

Nije primenljivo

5,251

12.01.2022.

09:51

Paleta009.splav

Paleta009.splav

Nije primenljivo

5,248

12.01.2022.

09:51

Paleta010.splav

Paleta010.splav

Nije primenljivo

5,250

12.01.2022.

09:51

Paleta011.splav

Paleta011.splav

Nije primenljivo

5,248

12.01.2022.

09:51

Paleta012.splav

Paleta012.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta013.splav

Paleta013.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta014.splav

Paleta014.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta015.splav

Paleta015.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta016.splav

Paleta016.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta017.splav

Paleta017.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta018.splav

Paleta018.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta019.splav

Paleta019.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta020.splav

Paleta020.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta021.splav

Paleta021.splav

Nije primenljivo

5,243

12.01.2022.

09:51

Paleta022.spora

Paleta022.spora

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta023.splav

Paleta023.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta024.splav

Paleta024.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta025.splav

Paleta025.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta026.splav

Paleta026.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta027.spora

Paleta027.spora

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta028.splav

Paleta028.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta029.splav

Paleta029.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta030.splav

Paleta030.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta031.splav

Paleta031.splav

Nije primenljivo

5,246

12.01.2022.

09:51

Paleta032.splav

Paleta032.splav

Nije primenljivo

5,245

12.01.2022.

09:51

Paleta1.slor

Paleta1.slor

Nije primenljivo

3,110

12.01.2022.

09:51

Paleta2.boju

Paleta2.boju

Nije primenljivo

3,121

12.01.2022.

09:51

Paleta3.sboj

Paleta3.sboj

Nije primenljivo

3,122

12.01.2022.

09:51

Paleta4.slor

Paleta4.slor

Nije primenljivo

3,121

12.01.2022.

09:51

Paleta5.boju

Paleta5.boju

Nije primenljivo

3,116

12.01.2022.

09:51

Paleta6.slor

Paleta6.slor

Nije primenljivo

3,118

12.01.2022.

09:51

Password.asx

Password.aspx

Nije primenljivo

8,483

12.01.2022.

09:51

Pwdset.asx

Passwordsettings.aspx

Nije primenljivo

8,443

12.01.2022.

09:51

Zakrpa.asx

Zatchstatus.aspx

Nije primenljivo

7,285

12.01.2022.

09:51

Osobe.amx

Osobe.asmx

Nije primenljivo

88

12.01.2022.

09:51

Osobe.asx

Osobe.aspx

Nije primenljivo

22,688

12.01.2022.

09:51

Ppldisco.asx

Peopledisco.aspx

Nije primenljivo

1,285

12.01.2022.

09:51

Pplwsdl.asx

Peoplewsdl.aspx

Nije primenljivo

9,093

12.01.2022.

09:51

Perms.amx

Permissions.asmx

Nije primenljivo

94

12.01.2022.

09:51

Perdisco.asx

Permissionsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,315

12.01.2022.

09:51

Perwsdl.asx

Permissionswsdl.aspx

Nije primenljivo

13,698

12.01.2022.

09:51

Permstup.asx

Permsetup.aspx

Nije primenljivo

18,411

12.01.2022.

09:51

Picker.asx

Picker.aspx

Nije primenljivo

7,885

12.01.2022.

09:51

Picker.asx_14

Picker.aspx

Nije primenljivo

8,613

12.01.2022.

09:51

Pickerdialog.mas

Pickerdialog.master

Nije primenljivo

8,912

12.01.2022.

09:51

Pickerdialog.mas_14

Pickerdialog.master

Nije primenljivo

8,739

12.01.2022.

09:51

Pickerhierarchycontrol.js

Pickerhierarchycontrol.js

Nije primenljivo

85,910

12.01.2022.

09:51

Pickerhierarchycontrol.js_14

Pickerhierarchycontrol.js

Nije primenljivo

126,114

12.01.2022.

09:51

Pckrrst.asx_14

Pickerresult.aspx

Nije primenljivo

3

12.01.2022.

09:51

Pivotcontrol.debug.js

Pivotcontrol.debug.js

Nije primenljivo

16,089

12.01.2022.

09:51

Pivotcontrol.js

Pivotcontrol.js

Nije primenljivo

8,700

12.01.2022.

09:51

Sts11plc.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

12.01.2022.

09:51

Sts11plc.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Spsec11.config

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

12.01.2022.

09:51

Spsec11.dll

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Sts12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

12.01.2022.

09:51

Sts12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Wss12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.config

Nije primenljivo

597

12.01.2022.

09:51

Wss12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Spsec12.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

12.01.2022.

09:51

Spsec12.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Wfa12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nije primenljivo

606

12.01.2022.

09:51

Wfa12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Wfs12plc.config

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nije primenljivo

600

12.01.2022.

09:51

Wfs12plc.dll

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Businessdata14.config

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Nije primenljivo

592

12.01.2022.

09:51

Businessdata14.dll

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.5455.1000

15,808

12.01.2022.

09:51

Clt14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Nije primenljivo

597

12.01.2022.

09:51

Clt14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5455.1000

15,776

12.01.2022.

09:51

Cltrtm14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Nije primenljivo

605

12.01.2022.

09:51

Cltrtm14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Cltsvr14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Nije primenljivo

611

12.01.2022.

09:51

Cltsvr14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5455.1000

15,776

12.01.2022.

09:51

Sts14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Nije primenljivo

590

12.01.2022.

09:51

Sts14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15,776

12.01.2022.

09:51

Linq14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Nije primenljivo

595

12.01.2022.

09:51

Linq14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Powshl14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Nije primenljivo

601

12.01.2022.

09:51

Powshl14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Wss14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.config

Nije primenljivo

597

12.01.2022.

09:51

Wss14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Spsec14.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Nije primenljivo

599

12.01.2022.

09:51

Spsec14.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15,776

12.01.2022.

09:51

Wfa14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Nije primenljivo

606

12.01.2022.

09:51

Wfa14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

15,776

12.01.2022.

09:51

Wfs14plc.config

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Nije primenljivo

600

12.01.2022.

09:51

Wfs14plc.dll

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Cmdui14.config

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Nije primenljivo

593

12.01.2022.

09:51

Cmdui14.dll

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

15,792

12.01.2022.

09:51

Polc.asx

Policy.aspx

Nije primenljivo

14,387

12.01.2022.

09:51

Polcanon.asx

Policyanon.aspx

Nije primenljivo

7,109

12.01.2022.

09:51

Polcrl.asx

Policyrole.aspx

Nije primenljivo

116,092

12.01.2022.

09:51

Polcrle.asx

Policyroleedit.aspx

Nije primenljivo

116,100

12.01.2022.

09:51

Polcrls.asx

Policyroles.aspx

Nije primenljivo

10,688

12.01.2022.

09:51

Polcusr.asx

Policyuser.aspx

Nije primenljivo

10,142

12.01.2022.

09:51

Polcusre.asx

Policyuseredit.aspx

Nije primenljivo

12,411

12.01.2022.

09:51

Iskačući prozor.mas

Iskačući prozor.master

Nije primenljivo

3,088

12.01.2022.

09:51

Portal.asx

Portal.aspx

Nije primenljivo

9,896

12.01.2022.

09:51

Post.asp_blogcon

Post.aspx

Nije primenljivo

3,153

12.01.2022.

09:51

Privacy.asx

Privacy.aspx

Nije primenljivo

8,269

12.01.2022.

09:51

Prjsetng.asx

Prjsetng.aspx

Nije primenljivo

16,270

12.01.2022.

09:51

Prjsetng.asx_14

Prjsetng.aspx

Nije primenljivo

16,037

12.01.2022.

09:51

Prfredir.asx

Profileredirect.aspx

Nije primenljivo

1,605

12.01.2022.

09:51

Progress_circle_24.gif

Progress-circle-24.gif

Nije primenljivo

878

12.01.2022.

21:39

Proxysel.asx

Proxyselectionsection.ascx

Nije primenljivo

5,393

12.01.2022.

09:51

Psconfig.exe

Psconfig.exe

15.0.5455.1000

559,536

12.01.2022.

09:51

Psconfig.exe.config

Psconfig.exe.config

Nije primenljivo

273

12.01.2022.

09:51

Psconfigui.exe

Psconfigui.exe

15.0.5455.1000

820,648

12.01.2022.

09:51

Psconfigui.exe.config

Psconfigui.exe.config

Nije primenljivo

273

12.01.2022.

09:51

Psconsole.psc1

Psconsole.psc1

Nije primenljivo

181

12.01.2022.

09:51

Pubback.asx

Publishback.aspx

Nije primenljivo

4,934

12.01.2022.

09:51

Qlreord.asx

Qlreord.aspx

Nije primenljivo

10,886

12.01.2022.

09:51

Qstedit.asx

Qstedit.aspx

Nije primenljivo

217,711

12.01.2022.

09:51

Qstnew.asx

Qstnew.aspx

Nije primenljivo

199,982

12.01.2022.

09:51

Quicklaunch.debug.js

Quicklaunch.debug.js

Nije primenljivo

130,124

12.01.2022.

09:51

Quicklaunch.js

Quicklaunch.js

Nije primenljivo

69,543

12.01.2022.

09:51

Quiklnch.asx

Quiklnch.aspx

Nije primenljivo

8,030

12.01.2022.

09:51

Radiobuttonwithchildren.js

Radiobuttonwithchildren.js

Nije primenljivo

3,208

12.01.2022.

09:51

Rcxform.asx

Rcxform.aspx

Nije primenljivo

6,023

12.01.2022.

09:51

Recentwp.asx

Recentwikipages.aspx

Nije primenljivo

3,790

12.01.2022.

09:51

Oss.swpf.recommendationscript_dwp

Recommendationscript.webpart

Nije primenljivo

1,029

12.01.2022.

09:51

Recycle.asx

Recyclebin.aspx

Nije primenljivo

16,593

12.01.2022.

09:51

Oss.swpf.refinementscript_dwp

Refinementscript.webpart

Nije primenljivo

1,019

12.01.2022.

09:51

Reghost.asx

Reghost.aspx

Nije primenljivo

7,879

12.01.2022.

09:51

Rgnlstng.asx

Regionalsetng.aspx

Nije primenljivo

21,661

12.01.2022.

09:51

Regacct.asx

Registeraccount.aspx

Nije primenljivo

4,058

12.01.2022.

09:51

Regacctl.asc

Registeraccountcontrol.ascx

Nije primenljivo

10,073

12.01.2022.

09:51

Rndlstd.asx

Reindexlistdialog.aspx

Nije primenljivo

1,762

12.01.2022.

09:51

Rixsite.asx

Reindexsitedialog.aspx

Nije primenljivo

1,771

12.01.2022.

09:51

Remacct.asx

Removeaccount.aspx

Nije primenljivo

8,676

12.01.2022.

09:51

Remwrkfl.aspx

Remwrkfl.aspx

Nije primenljivo

16,619

12.01.2022.

09:51

Preimenuj.asx

Preimenujpagedialog.aspx

Nije primenljivo

3,946

12.01.2022.

09:51

Preuredi.asx

Preuredi.aspx

Nije primenljivo

11,743

12.01.2022.

09:51

Repair.aspx_doclib

Repair.aspx

Nije primenljivo

3,259

12.01.2022.

09:51

Repair.aspx_xmlform

Repair.aspx

Nije primenljivo

3,272

12.01.2022.

09:51

Reqacc.asx

Reqacc.aspx

Nije primenljivo

4,357

12.01.2022.

09:51

Reqfeat.asx

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,860

12.01.2022.

09:51

Reqfeat.asx_14

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

3,750

12.01.2022.

09:51

Reqfeata.asx

Reqfeatures.aspx

Nije primenljivo

2,625

12.01.2022.

09:51

Reqgroup.asx

Reqgroup.aspx

Nije primenljivo

6,562

12.01.2022.

09:51

Reqgrpcf.asx

Reqgroupconfirm.aspx

Nije primenljivo

6,425

12.01.2022.

09:51

Rqstapp.asx

Requestanapp.aspx

Nije primenljivo

7,673

12.01.2022.

09:51

Isswfresources.resx

Resources.resx

Nije primenljivo

2,072

12.01.2022.

09:51

Vrati u prethodno stanje.asx

Restore.aspx

Nije primenljivo

16,105

12.01.2022.

09:51

Restore3.asx

Restorestep3.aspx

Nije primenljivo

22,878

12.01.2022.

09:51

Oss.swpf.resultscript_dwp

Resultscript.webpart

Nije primenljivo

1,013

12.01.2022.

09:51

Rtctsoln.asx

Retractsolution.aspx

Nije primenljivo

7,381

12.01.2022.

09:51

Rfcxform.asx

Rfcxform.aspx

Nije primenljivo

6,160

12.01.2022.

09:51

Rfpxform.asx

Rfpxform.aspx

Nije primenljivo

6,497

12.01.2022.

09:51

Roamapp.asx

Roamingapps.aspx

Nije primenljivo

4,614

12.01.2022.

09:51

Roamingapps.debug.js

Roamingapps.debug.js

Nije primenljivo

46,291

12.01.2022.

09:51

Roamingapps.js

Roamingapps.js

Nije primenljivo

19,190

12.01.2022.

09:51

Role.asx

Role.aspx

Nije primenljivo

11,001

12.01.2022.

09:51

Rssxslt.asx

Rssxslt.aspx

Nije primenljivo

3,480

12.01.2022.

09:51

Rtedlg.asx

Rtedialog.aspx

Nije primenljivo

10,212

12.01.2022.

09:51

Rtedlg.mas

Rtedialog.master

Nije primenljivo

3,199

12.01.2022.

09:51

Rtedlg.mas_14

Rtedialog.master

Nije primenljivo

3,153

12.01.2022.

09:51

Rteuplod.asx

Rteuploaddialog.aspx

Nije primenljivo

8,044

12.01.2022.

09:51

Runjobs.asc

Runningtimerjobs.ascx

Nije primenljivo

4,696

12.01.2022.

09:51

Runningworkflows.aspx

Runningworkflows.aspx

Nije primenljivo

8,570

12.01.2022.

09:51

Saveconflict.asx

Saveconflict.aspx

Nije primenljivo

5,198

12.01.2022.

09:51

Savetmpl.asx

Savetmpl.aspx

Nije primenljivo

17,496

12.01.2022.

09:51

Schedjob.asc

Scheduledtimerjobs.ascx

Nije primenljivo

3,583

12.01.2022.

09:51

Schedjob.asx

Scheduledtimerjobs.aspx

Nije primenljivo

7,063

12.01.2022.

09:51

Schdpckr.asc

Schedulepicker.ascx

Nije primenljivo

28,102

12.01.2022.

09:51

Scriptresx.asx

Scriptresx.ashx

Nije primenljivo

200

12.01.2022.

09:51

Scsignup.asx

Scsignup.aspx

Nije primenljivo

11,428

12.01.2022.

09:51

Oss.swpf.searchboxscript_dwp

Searchboxscript.webpart

Nije primenljivo

1,086

12.01.2022.

09:51

Srchrslt.asx

Searchresults.aspx

Nije primenljivo

5,674

12.01.2022.

09:51

Srchrslt.asx_14

Searchresults.aspx

Nije primenljivo

6,013

12.01.2022.

09:51

Sijetl.mas

Seattle.master

Nije primenljivo

29,925

12.01.2022.

09:51

Seattle.mas_mplib

Seattle.master

Nije primenljivo

29,925

12.01.2022.

09:51

Seattle.prev

Seattle.preview

Nije primenljivo

10,725

12.01.2022.

09:51

Securitytokensvc

Securitytoken.svc

Nije primenljivo

443

12.01.2022.

09:51

Slctauc.asx

Selectalternateurlcollection.aspx

Nije primenljivo

5,141

12.01.2022.

09:51

Slctapp.asx

Selectapplication.aspx

Nije primenljivo

6,801

12.01.2022.

09:51

Slctcfaz.asx

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nije primenljivo

5,398

12.01.2022.

09:51

Selected.aspx_piclib

Selected.aspx

Nije primenljivo

3,916

12.01.2022.

09:51

Slctjob.asx

Selectjobdefinition.aspx

Nije primenljivo

5,358

12.01.2022.

09:51

Slctlist.asx

Selectlist.aspx

Nije primenljivo

8,606

12.01.2022.

09:51

Slctserv.asx

Selectserver.aspx

Nije primenljivo

4,908

12.01.2022.

09:51

Slctsvc.asx

Selectservice.aspx

Nije primenljivo

4,982

12.01.2022.

09:51

Slctsite.asx

Selectsite.aspx

Nije primenljivo

9,385

12.01.2022.

09:51

Slctweb.asx

Selectweb.aspx

Nije primenljivo

8,459

12.01.2022.

09:51

Slctwapp.asx

Selectwebapplication.aspx

Nije primenljivo

5,356

12.01.2022.

09:51

Selfservicecreate.asx

Selfservicecreate.aspx

Nije primenljivo

12,745

12.01.2022.

09:51

Server.asx

Server.aspx

Nije primenljivo

9,131

12.01.2022.

09:51

Svcappcn.asx

Serviceapplicationconnect.aspx

Nije primenljivo

4,890

12.01.2022.

09:51

Svcappcd.asx

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nije primenljivo

4,334

12.01.2022.

09:51

Svcappcp.asx

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nije primenljivo

2,991

12.01.2022.

09:51

Svcappdl.asx

Serviceapplicationdelete.aspx

Nije primenljivo

4,443

12.01.2022.

09:51

Svcapppe.asx

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nije primenljivo

4,034

12.01.2022.

09:51

Svcapppb.asx

Serviceapplicationpublish.aspx

Nije primenljivo

10,169

12.01.2022.

09:51

Svcapp.asx

Serviceapplications.aspx

Nije primenljivo

4,101

12.01.2022.

09:51

Svcjdefs.asx

Servicejobdefinitions.aspx

Nije primenljivo

8,692

12.01.2022.

09:51

Svcrjobs.asx

Servicerunningjobs.aspx

Nije primenljivo

7,059

12.01.2022.

09:51

Setanon.asx

Setanon.aspx

Nije primenljivo

12,399

12.01.2022.

09:51

Setrqacc.asx

Setrqacc.aspx

Nije primenljivo

7,631

12.01.2022.

09:51

Settings.asx

Settings.aspx

Nije primenljivo

3,673

12.01.2022.

09:51

Settings.asx_14

Settings.aspx

Nije primenljivo

9,565

12.01.2022.

09:51

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5455.1000

1,081,248

12.01.2022.

09:50

Setwa.asx

Setwhereabouts.aspx

Nije primenljivo

212

12.01.2022.

09:51

Setwa.asx_14

Setwhereabouts.aspx

Nije primenljivo

212

12.01.2022.

09:51

Sharedaccess.amx

Sharedaccess.asmx

Nije primenljivo

94

12.01.2022.

09:51

Sharedaccessdisco.asx

Sharedaccessdisco.aspx

Nije primenljivo

1,297

12.01.2022.

09:51

Sharedaccesswsdl.asx

Sharedaccesswsdl.aspx

Nije primenljivo

4,036

12.01.2022.

09:51

Sharedwf.asx

Sharedwfform.aspx

Nije primenljivo

5,297

12.01.2022.

09:51

Sharepoint.ps1

Sharepoint.ps1

Nije primenljivo

14,662

12.01.2022.

09:51

Spdadmin.asx

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nije primenljivo

6,974

12.01.2022.

09:51

Spdstngs.asx

Sharepointdesignersettings.aspx

Nije primenljivo

6,769

12.01.2022.

09:51

Sharepointemailws.amx

Sharepointemailws.asmx

Nije primenljivo

98

12.01.2022.

09:51

Sharepointemailwsdisco.asx

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nije primenljivo

1,349

12.01.2022.

09:51

Sharepointemailwswsdl.asx

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nije primenljivo

25,799

12.01.2022.

09:51

Sharepoint.spfont

Sharepointpersonality.spfont

Nije primenljivo

13,976

12.01.2022.

09:51

Format.ps1xml

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Nije primenljivo

66,687

12.01.2022.

09:51

Types.ps1xml

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Nije primenljivo

23,396

12.01.2022.

09:51

Sharing.debug.js

Sharing.debug.js

Nije primenljivo

71,639

12.01.2022.

09:51

Sharing.js

Sharing.js

Nije primenljivo

27,124

12.01.2022.

09:51

Sigcfg.cer

Sigconfigdb.cer

Nije primenljivo

689

12.01.2022.

09:51

Sigcfg.dll

Sigconfigdb.dll

Nije primenljivo

12,192

12.01.2022.

09:51

Signout.asx

Signout.aspx

Nije primenljivo

1,509

12.01.2022.

09:51

Sigstore.cer

Sigstore.cer

Nije primenljivo

689

12.01.2022.

09:51

Sigstore.dll

Sigstore.dll

Nije primenljivo

12,192

12.01.2022.

09:51

Silverlight.js_script

Silverlight.js

Nije primenljivo

7,950

12.01.2022.

09:51

Silverlight.webpart_basicwebparts

Silverlight.webpart

Nije primenljivo

669

12.01.2022.

09:51

Simple.mas

Simple.master

Nije primenljivo

10,243

12.01.2022.

09:51

Simpv4.mas

Simplev4.master

Nije primenljivo

6,530

12.01.2022.

09:51

Siteex.asx

Siteandlistexport.aspx

Nije primenljivo

12,299

12.01.2022.

09:51

Sitebaks.asx

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nije primenljivo

10,242

12.01.2022.

09:51

Sitecbac.asx

Sitecollectionbackup.aspx

Nije primenljivo

10,522

12.01.2022.

09:51

Sitecoll.asx

Sitecollections.aspx

Nije primenljivo

9,189

12.01.2022.

09:51

Sitcrted.asx

Sitecreated.aspx

Nije primenljivo

3,632

12.01.2022.

09:51

Sitedata.amx

Sitedata.asmx

Nije primenljivo

90

12.01.2022.

09:51

Sdadisco.asx

Sitedatadisco.aspx

Nije primenljivo

1,289

12.01.2022.

09:51

Sdawsdl.asx

Sitedatawsdl.aspx

Nije primenljivo

36,711

12.01.2022.

09:51

Sitehc.asx

Sitehealthcheck.aspx

Nije primenljivo

3,918

12.01.2022.

09:51

Sitehc.asx_14

Sitehealthcheck.aspx

Nije primenljivo

3,915

12.01.2022.

09:51

Sitehcr.asx

Sitehealthcheckresults.aspx

Nije primenljivo

4,054

12.01.2022.

09:51

Sitehcr.asx_14

Sitehealthcheckresults.aspx

Nije primenljivo

4,054

12.01.2022.

09:51

Sitequot.asx

Kvota lokacije.aspx

Nije primenljivo

24,323

12.01.2022.

09:51

Siterss.asx

Siterss.aspx

Nije primenljivo

10,595

12.01.2022.

09:51

Sites.amx

Sites.asmx

Nije primenljivo

87

12.01.2022.

09:51

Sitdisco.asx

Sitesdisco.aspx

Nije primenljivo

1,283

12.01.2022.

09:51

Sitesubs.asx

Sitesubs.aspx

Nije primenljivo

13,639

12.01.2022.

09:51

Sitwsdl.asx

Siteswsdl.aspx

Nije primenljivo

22,976

12.01.2022.

09:51

Stupgrad.asx

Siteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,373

12.01.2022.

09:51

Stupgrad.asx_14

Siteupgrade.aspx

Nije primenljivo

5,416

12.01.2022.

09:51

Siteupgrade.debug.js

Siteupgrade.debug.js

Nije primenljivo

1,135

12.01.2022.

09:51

Siteupgrade.debug.js_14

Siteupgrade.debug.js

Nije primenljivo

1,135

12.01.2022.

09:51

Siteupgrade.js

Siteupgrade.js

Nije primenljivo

808

12.01.2022.

09:51

Siteupgrade.js_14

Siteupgrade.js

Nije primenljivo

808

12.01.2022.

09:51

Stupgsts.asx

Siteupgradestatus.aspx

Nije primenljivo

8,418

12.01.2022.

09:51

Stupgsts.asx_14

Siteupgradestatus.aspx

Nije primenljivo

8,418

12.01.2022.

09:51

Slidshow.aspx_piclib

Slidshow.aspx

Nije primenljivo

4,133

12.01.2022.

09:51

Solns.asx

Solutions.aspx

Nije primenljivo

4,786

12.01.2022.

09:51

Solnsts.asx

Solutionstatus.aspx

Nije primenljivo

10,835

12.01.2022.

09:51

Solvmgr.asx

Solutionvalidatormanager.aspx

Nije primenljivo

10,912

12.01.2022.

09:51

Sp.core.debug.js

Sp.core.debug.js

Nije primenljivo

73,924

12.01.2022.

09:51

Sp.core.js

Sp.core.js

Nije primenljivo

40,446

12.01.2022.

09:51

Sp.datetimeutil.debug.js

Sp.datetimeutil.debug.js

Nije primenljivo

115,909

12.01.2022.

09:51

Sp.datetimeutil.js

Sp.datetimeutil.js

Nije primenljivo

69,042

12.01.2022.

09:51

Sp.datetimeutil.res_0.resx

Sp.datetimeutil.res.resx

Nije primenljivo

5,825

12.01.2022.

09:51

Sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Nije primenljivo

255

12.01.2022.

09:51

Sp.debug.js

Sp.debug.js

Nije primenljivo

1,003,871

12.01.2022.

09:51

Sp.debug.js_14

Sp.debug.js

Nije primenljivo

575,930

12.01.2022.

09:51

Sp.exp.debug.js

Sp.exp.debug.js

Nije primenljivo

40,770

12.01.2022.

09:51

Sp.exp.js

Sp.exp.js

Nije primenljivo

24,528

12.01.2022.

09:51

Sp.init.debug.js

Sp.init.debug.js

Nije primenljivo

55,563

12.01.2022.

09:51

Sp.init.js

Sp.init.js

Nije primenljivo

32,205

12.01.2022.

09:51

Sp.js

Sp.js

Nije primenljivo

626,040

12.01.2022.

09:51

Sp.js_14

Sp.js

Nije primenljivo

390,757

12.01.2022.

09:51

Sp.jsgrid.res_0.resx

Sp.jsgrid.res.resx

Nije primenljivo

16,415

12.01.2022.

09:51

Sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Nije primenljivo

249

12.01.2022.

09:51

Spmap.debug.js

Sp.map.debug.js

Nije primenljivo

15,227

12.01.2022.

09:51

Spmap.js

Sp.map.js

Nije primenljivo

8,235

12.01.2022.

09:51

Office_extension_manager_js

Sp.officeextensionmanager.js

Nije primenljivo

35,154

12.01.2022.

09:51

Sp.requestexecutor.debug.js

Sp.requestexecutor.debug.js

Nije primenljivo

81,202

12.01.2022.

09:51

Sp.requestexecutor.js

Sp.requestexecutor.js

Nije primenljivo

51,541

12.01.2022.

09:51

Sp.res_0.resx

Sp.res.resx

Nije primenljivo

74,046

12.01.2022.

09:51

Sp.ribbon.debug.js

Sp.ribbon.debug.js

Nije primenljivo

363,159

12.01.2022.

09:51

Sp.ribbon.debug.js_14

Sp.ribbon.debug.js

Nije primenljivo

325,227

12.01.2022.

09:51

Sp.ribbon.js

Sp.ribbon.js

Nije primenljivo

224,039

12.01.2022.

09:51

Sp.runtime.debug.js

Sp.runtime.debug.js

Nije primenljivo

185,617

12.01.2022.

09:51

Sp.runtime.debug.js_14

Sp.runtime.debug.js

Nije primenljivo

110,347

12.01.2022.

09:51

Sp.runtime.js

Sp.runtime.js

Nije primenljivo

111,493

12.01.2022.

09:51

Sp.runtime.js_14

Sp.runtime.js

Nije primenljivo

68,791

12.01.2022.

09:51

Sp.storefront.debug.js

Sp.storefront.debug.js

Nije primenljivo

425,498

12.01.2022.

09:51

Sp.storefront.js

Sp.storefront.js

Nije primenljivo

296,609

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.admin.debug.js

Sp.ui.admin.debug.js

Nije primenljivo

18,342

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.admin.js

Sp.ui.admin.js

Nije primenljivo

11,378

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.allapps.debug.js

Sp.ui.allapps.debug.js

Nije primenljivo

42,395

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.allapps.js

Sp.ui.allapps.js

Nije primenljivo

26,257

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nije primenljivo

277,454

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nije primenljivo

144,914

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Nije primenljivo

10,163

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.applicationpages.js

Sp.ui.applicationpages.js

Nije primenljivo

6,953

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Nije primenljivo

16,063

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.bdcadminpages.js

Sp.ui.bdcadminpages.js

Nije primenljivo

11,315

12.01.2022.

09:51

Spblogd.js

Sp.ui.blogs.debug.js

Nije primenljivo

50,644

12.01.2022.

09:51

Spblog.js

Sp.ui.blogs.js

Nije primenljivo

31,017

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.combobox.debug.js

Sp.ui.combobox.debug.js

Nije primenljivo

99,428

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.combobox.js

Sp.ui.combobox.js

Nije primenljivo

52,107

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.controls.debug.js

Sp.ui.controls.debug.js

Nije primenljivo

55,987

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.controls.js

Sp.ui.controls.js

Nije primenljivo

38,359

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.dialog.debug.js

Sp.ui.dialog.debug.js

Nije primenljivo

69,292

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.dialog.js

Sp.ui.dialog.js

Nije primenljivo

40,375

12.01.2022.

09:51

Spdiscd.js

Sp.ui.discussions.debug.js

Nije primenljivo

136,506

12.01.2022.

09:51

Spdisc.js

Sp.ui.discussions.js

Nije primenljivo

82,216

12.01.2022.

09:51

Spimgcd.js

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Nije primenljivo

27,973

12.01.2022.

09:51

Spimgc.js

Sp.ui.imagecrop.js

Nije primenljivo

27,973

12.01.2022.

09:51

Spui_rid.js

Sp.ui.relateditems.debug.js

Nije primenljivo

28,006

12.01.2022.

09:51

Spui_ri.js

Sp.ui.relateditems.js

Nije primenljivo

17,626

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.rte.debug.js

Sp.ui.rte.debug.js

Nije primenljivo

1,012,976

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.rte.debug.js_14

Sp.ui.rte.debug.js

Nije primenljivo

594,574

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.rte.js

Sp.ui.rte.js

Nije primenljivo

584,834

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.rte.js_14

Sp.ui.rte.js

Nije primenljivo

365,926

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.tileview.debug.js

Sp.ui.tileview.debug.js

Nije primenljivo

65,203

12.01.2022.

09:51

Sp.ui.tileview.js

Sp.ui.tileview.js

Nije primenljivo

40,240

12.01.2022.

09:51

Spui_tld.js

Sp.ui.timeline.debug.js

Nije primenljivo

434,522

12.01.2022.

09:51

Spui_tl.js

Sp.ui.timeline.js

Nije primenljivo

240,067

12.01.2022.

09:51

Osfserver_clientdbg_js

Sp.workflowservices.debug.js

Nije primenljivo

58,451

12.01.2022.

09:51

Osfserver_client_js

Sp.workflowservices.js

Nije primenljivo

34,083

12.01.2022.

09:51

Spadmin.rsx

Spadmin.resx

Nije primenljivo

359,899

12.01.2022.

09:51

Spcf.asx

Spcf.aspx

Nije primenljivo

19,428

12.01.2022.

09:51

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Nije primenljivo

115

12.01.2022.

09:51

Spclaimproviderwebservice.svc

Spclaimproviderwebservice.svc

Nije primenljivo

110

12.01.2022.

09:51

Spcontnt.asx

Spcontnt.aspx

Nije primenljivo

12,854

12.01.2022.

09:51

Spdisco.asx

Spdisco.aspx

Nije primenljivo

11,428

12.01.2022.

09:51

Applisap.asx

Specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

29,238

12.01.2022.

09:51

Spgantt.debug.js

Spgantt.debug.js

Nije primenljivo

183,484

12.01.2022.

09:51

Spgantt.debug.js_14

Spgantt.debug.js

Nije primenljivo

39,173

12.01.2022.

09:51

Spgantt.js

Spgantt.js

Nije primenljivo

66,168

12.01.2022.

09:51

Spgantt.js_14

Spgantt.js

Nije primenljivo

19,338

12.01.2022.

09:51

Spgridview.debug.js

Spgridview.debug.js

Nije primenljivo

7,321

12.01.2022.

09:51

Spgridvw.js

Spgridview.js

Nije primenljivo

4,593

12.01.2022.

09:51

Spmetal.exe

Spmetal.exe

15.0.5455.1000

143,792

12.01.2022.

09:51

Spnativerequestmoduledll_0001

Spnativerequestmodule.dll

Nije primenljivo

45,472

12.01.2022.

09:51

Wss.spsearch.asmx

Spsearch.asmx

Nije primenljivo

185

12.01.2022.

09:51

Spsearchdisco.asx

Spsearchdisco.aspx

Nije primenljivo

1,319

12.01.2022.

09:51

Wss.srcsiset.asx

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Nije primenljivo

17,721

12.01.2022.

09:51

Spsearchwsdl.asx

Spsearchwsdl.aspx

Nije primenljivo

8,629

12.01.2022.

09:51

Spsecuritytokenservice.svc

Spsecuritytokenservice.svc

Nije primenljivo

476

12.01.2022.

09:51

Sts.spuchostservice.exe

Spuchostservice.exe

15.0.5455.1000

121,264

12.01.2022.

09:51

Sts.spuchostservice.exe.config

Spuchostservice.exe.config

Nije primenljivo

644

12.01.2022.

09:51

Sts.spucworkerprocess.exe

Spucworkerprocess.exe

15.0.5455.1000

50,096

12.01.2022.

09:51

Sts.spucworkerprocess.exe.config

Spucworkerprocess.exe.config

Nije primenljivo

654

12.01.2022.

09:51

Sts.spucworkerprocessproxy.exe

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.5455.1000

118,704

12.01.2022.

09:51

Sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Nije primenljivo

644

12.01.2022.

09:51

Srchvis.asx

Srchvis.aspx

Nije primenljivo

10,067

12.01.2022.

09:51

Start.asx

Start.aspx

Nije primenljivo

1,048

12.01.2022.

09:51

Start.debug.js

Start.debug.js

Nije primenljivo

174,744

12.01.2022.

09:51

Start.js

Start.js

Nije primenljivo

95,780

12.01.2022.

09:51

Stbackup.asx

Startbackup.aspx

Nije primenljivo

14,510

12.01.2022.

09:51

Store.sql

Store.sql

Nije primenljivo

6,504,340

12.01.2022.

09:51

Storefront.asx

Storefront.aspx

Nije primenljivo

4,349

12.01.2022.

09:51

Storeup.sql

Storeup.sql

Nije primenljivo

512,275

12.01.2022.

09:51

Stoupddl.sql

Storeupddl.sql

Nije primenljivo

131

12.01.2022.

09:51

Storman.asx

Storman.aspx

Nije primenljivo

10,595

12.01.2022.

09:51

Stsadm.exe

Stsadm.exe

15.0.5455.1000

353,712

12.01.2022.

09:51

Stsadm.exe.config

Stsadm.exe.config

Nije primenljivo

272

12.01.2022.

09:51

Stscfg.exe

Stscfg.exe

15.0.5455.1000

18,352

12.01.2022.

09:51

Stssoap.dll

Stssoap.dll

15.0.5455.1000

548,272

12.01.2022.

09:51

Stswel.dll

Stswel.dll

15.0.5475.1000

3,913,648

12.01.2022.

09:51

Subchoos.asx

Podchoos.aspx

Nije primenljivo

10,435

12.01.2022.

09:51

Subedit.asx

Subedit.aspx

Nije primenljivo

14,784

12.01.2022.

09:51

Srepair.asx

Submitrepair.aspx

Nije primenljivo

156

12.01.2022.

09:51

Subnew.asx

Subnew.aspx

Nije primenljivo

15,223

12.01.2022.

09:51

Subscr.sql

Subscriptionsettings.sql

Nije primenljivo

33,788

12.01.2022.

09:51

Subscriptionsettingsservicesvc

Postavke pretplata.svc

Nije primenljivo

367

12.01.2022.

09:51

Success.asx

Success.aspx

Nije primenljivo

3,172

12.01.2022.

09:51

Successp.asx

Successpopup.aspx

Nije primenljivo

3,735

12.01.2022.

09:51

Suitelinks.debug.js

Suitelinks.debug.js

Nije primenljivo

32,558

12.01.2022.

09:51

Suitelnk.js

Suitelinks.js

Nije primenljivo

13,795

12.01.2022.

09:51

Summary.asp_blog_blogcon

Summary.aspx

Nije primenljivo

3,200

12.01.2022.

09:51

Survedit.asx

Survedit.aspx

Nije primenljivo

37,673

12.01.2022.

09:51

Survedit.asx_14

Survedit.aspx

Nije primenljivo

36,103

12.01.2022.

09:51

Taddconn.aspx_tenantadmin

Ta_addappconnection.aspx

Nije primenljivo

11,735

12.01.2022.

09:51

Tbdcadac.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,621

12.01.2022.

09:51

Tbdcadap.aspx_tenantadmin

Ta_addbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

8,942

12.01.2022.

09:51

Appliaap.aspx_tenantadmin

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Nije primenljivo

8,178

12.01.2022.

09:51

Appprincipals.aspx_tenantadmin

Ta_allappprincipals.aspx

Nije primenljivo

6,769

12.01.2022.

09:51

Taappmonitoringdetails.aspx

Ta_appmonitoringdetails.aspx

Nije primenljivo

16,547

12.01.2022.

09:51

Taappmonitoringerrordetails.aspx

Ta_appmonitoringerrordetails.aspx

Nije primenljivo

3,283

12.01.2022.

09:51

Tbcshome.aspx_tenantadmin

Ta_bcshome.aspx

Nije primenljivo

4,633

12.01.2022.

09:51

Tbdcapps.aspx_tenantadmin

Ta_bdcapplications.aspx

Nije primenljivo

13,499

12.01.2022.

09:51

Tbdclobsettings.aspx_tenantadmin

Ta_bdclobsettings.aspx

Nije primenljivo

6,798

12.01.2022.

09:51

Createcc.aspx_tenantadmin

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

12,183

12.01.2022.

09:51

Newsitec.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollection.aspx

Nije primenljivo

11,081

12.01.2022.

09:51

Newconfi.aspx_tenantadmin

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nije primenljivo

3,028

12.01.2022.

09:51

Delsitec.aspx_tenantadmin

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nije primenljivo

3,562

12.01.2022.

09:51

Tbdcedac.aspx_tenantadmin

Ta_editbdcaction.aspx

Nije primenljivo

12,268

12.01.2022.

09:51

Tbdcexap.aspx_tenantadmin

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

7,749

12.01.2022.

09:51

Tlropsta.aspx_tenantadmin

Ta_lroperationstatus.aspx

Nije primenljivo

3,645

12.01.2022.

09:51

Tconmeta.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Nije primenljivo

8,491

12.01.2022.

09:51

Tconnsec.aspx_tenantadmin

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Nije primenljivo

4,495

12.01.2022.

09:51

Tbdcperm.aspx_tenantadmin

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nije primenljivo

4,069

12.01.2022.

09:51

Corpcat.aspx_tenantadmin

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Nije primenljivo

6,403

12.01.2022.

09:51

Mktplset.aspx_tenantadmin

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Nije primenljivo

6,296

12.01.2022.

09:51

Ofadmin.aspx_tenantadmin

Ta_officialfileadmin.aspx

Nije primenljivo

11,323

12.01.2022.

09:51

Sitecdq.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nije primenljivo

10,735

12.01.2022.

09:51

Sitecown.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nije primenljivo

5,705

12.01.2022.

09:51

Sitecper.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nije primenljivo

2,637

12.01.2022.

09:51

Sitecrep.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nije primenljivo

2,637

12.01.2022.

09:51

Sitecoll.aspx_tenantadmin

Ta_sitecollections.aspx

Nije primenljivo

9,478

12.01.2022.

09:51

Applisap.aspx_tenantadmin

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Nije primenljivo

27,508

12.01.2022.

09:51

Tviewcon.aspx_tenantadmin

Ta_viewappconnections.aspx

Nije primenljivo

8,814

12.01.2022.

09:51

Tbdcvwap.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nije primenljivo

16,234

12.01.2022.

09:51

Tbdcvwen.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdcentity.aspx

Nije primenljivo

16,454

12.01.2022.

09:51

Tbdcvwli.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nije primenljivo

10,289

12.01.2022.

09:51

Tbdcvwlb.aspx_tenantadmin

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nije primenljivo

13,386

12.01.2022.

09:51

Vsitecp.aspx_tenantadmin

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nije primenljivo

6,189

12.01.2022.

09:51

Tmptpick.asx

Templatepick.aspx

Nije primenljivo

5,272

12.01.2022.

09:51

Tenantadminapps.aspx

Tenantadminapps.aspx

Nije primenljivo

5,377

12.01.2022.

09:51

Tenappin.asx

Tenantappinfo.ashx

Nije primenljivo

207

12.01.2022.

09:51

Themedforegroundimages.css

Themedforegroundimages.css

Nije primenljivo

28,675

12.01.2022.

09:51

Themeweb.asx

Themeweb.aspx

Nije primenljivo

1,339

12.01.2022.

09:51

Timecard.debug.js

Timecard.debug.js

Nije primenljivo

36,906

12.01.2022.

09:51

Timecard.dwp_gbwwebparts

Timecard.dwp

Nije primenljivo

442

12.01.2022.

09:51

Timecard.js

Timecard.js

Nije primenljivo

20,888

12.01.2022.

09:51

Tcsetng.asx

Timecardsettings.aspx

Nije primenljivo

15,814

12.01.2022.

09:51

Timeline.webpart_basicwebparts

Timeline.webpart

Nije primenljivo

831

12.01.2022.

09:51

Timelinesharepointapishim.generated.debug.js

Timelineapishim.generated.debug.js

Nije primenljivo

1,842

12.01.2022.

09:51

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Nije primenljivo

3,420

12.01.2022.

09:51

Timer.asx

Timer.aspx

Nije primenljivo

8,984

12.01.2022.

09:51

Tjobhist.asc

Timerjobhistory.ascx

Nije primenljivo

5,114

12.01.2022.

09:51

Tjobhist.asx

Timerjobhistory.aspx

Nije primenljivo

8,860

12.01.2022.

09:51

Tnreord.asx

Tnreord.aspx

Nije primenljivo

8,361

12.01.2022.

09:51

Okno sa alatkama.asx

Toolpane.aspx

Nije primenljivo

2,370

12.01.2022.

09:51

Topnav.asx

Topnav.aspx

Nije primenljivo

7,717

12.01.2022.

09:51

Topologijaservicesvc

Topologija.svc

Nije primenljivo

347

12.01.2022.

09:51

Topologija.asc

Topologijaview.ascx

Nije primenljivo

4,091

12.01.2022.

09:51

Topologija.dwp

Topologyview.dwp

Nije primenljivo

495

12.01.2022.

09:51

Tstgesec.asc

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nije primenljivo

3,656

12.01.2022.

09:51

Typewriterelite.eot

Typewriterelite.eot

Nije primenljivo

27,328

11.01.2022.

23:43

Typewriterelite.svg

Typewriterelite.svg

Nije primenljivo

77,944

11.01.2022.

23:43

Typewriterelite.ttf

Typewriterelite.ttf

Nije primenljivo

51,708

11.01.2022.

23:43

Typewriterelite.woff

Typewriterelite.woff

Nije primenljivo

30,976

11.01.2022.

23:43

Unatcdbb.asx

Unattacheddbbrowse.aspx

Nije primenljivo

6,276

12.01.2022.

09:51

Unatcdb.asx

Unattacheddbselect.aspx

Nije primenljivo

6,082

12.01.2022.

09:51

Unxtndvs.asx

Unextendvs.aspx

Nije primenljivo

5,541

12.01.2022.

09:51

Uniqperm.asx

Uniqperm.aspx

Nije primenljivo

9,818

12.01.2022.

09:51

Updcops.asx

Updatecopies.aspx

Nije primenljivo

12,032

12.01.2022.

09:51

Upgrstat.asx

Upgradestatus.aspx

Nije primenljivo

11,239

12.01.2022.

09:51

Upload.aspx_doclib

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,911

12.01.2022.

09:51

Upload.aspx_piclib

Upload.aspx

Nije primenljivo

6,294

12.01.2022.

09:51

Upload.aspx_webpagelib

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,911

12.01.2022.

09:51

Upload.aspx_xmlform

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,911

12.01.2022.

09:51

Upload.asp_mplib

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,911

12.01.2022.

09:51

Upload.asx

Upload.aspx

Nije primenljivo

13,234

12.01.2022.

09:51

Upload.asx_listtemp

Upload.aspx

Nije primenljivo

6,141

12.01.2022.

09:51

Upload.asx_mobile

Upload.aspx

Nije primenljivo

3,491

12.01.2022.

09:51

Upload.asx_solutionslib

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,914

12.01.2022.

09:51

Upload.asx_webtemp

Upload.aspx

Nije primenljivo

6,141

12.01.2022.

09:51

Upload.asx_wplib

Upload.aspx

Nije primenljivo

5,914

12.01.2022.

09:51

Usage.asx

Usage.aspx

Nije primenljivo

7,871

12.01.2022.

09:51

Usagedb.sql

Usagedb.sql

Nije primenljivo

81,583

12.01.2022.

09:51

Usagedtl.asx

Usagedetails.aspx

Nije primenljivo

6,089

12.01.2022.

09:51

Useconf.asx

Useconfirmation.aspx

Nije primenljivo

3,520

12.01.2022.

09:51

User.asx

User.aspx

Nije primenljivo

27,691

12.01.2022.

09:51

Userdisp.asx

Userdisp.aspx

Nije primenljivo

4,299

12.01.2022.

09:51

Useredit.asx

Useredit.aspx

Nije primenljivo

4,175

12.01.2022.

09:51

Usergrp.amx

Usergroup.asmx

Nije primenljivo

92

12.01.2022.

09:51

Usedisco.asx

Usergroupdisco.aspx

Nije primenljivo

1,311

12.01.2022.

09:51

Usewsdl.asx

Usergroupwsdl.aspx

Nije primenljivo

82,880

12.01.2022.

09:51

Userserr.asx

Usersettingserror.aspx

Nije primenljivo

1,848

12.01.2022.

09:51

User_solution.asx

Usersolutions.aspx

Nije primenljivo

9,435

12.01.2022.

09:51

Usgdbup.sql

Usgdbup.sql

Nije primenljivo

81,392

12.01.2022.

09:51

V4.mas

V4.master

Nije primenljivo

26,916

12.01.2022.

09:51

V4.mas_mplib

V4.master

Nije primenljivo

26,916

12.01.2022.

09:51

Versdiff.aspx_webpagelib

Versiondiff.aspx

Nije primenljivo

5,692

12.01.2022.

09:51