GST (porez na robu i uslugu) u Indijskoj verziji programa Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 65

Vlada planira da uvede novi porez po imenom ' roba & porez na uslugu (GST) ' od 01-jul-2017. Porez na robu i usluge (GST) je indirektan porez na snabdevanju robom za robu ili usluge. Pogledajte GST White Paper mart 2021 za detalje.

Gledamo

Predloženi GST

  • Porez na robu i usluge (GST) je indirektan porez na snabdevanju robom za robu ili usluge.

  • To je porez na osnovu odredišta/potrošnja zasnovan na poreskom sistemu koji se plaжa u stanju u kojem se proizvode roba i usluge.

  • Iznosi se i prikupljaju za sabiranje vrednosti u svakoj fazi procesa proizvodnje ili distribucije (sve tačke u lancu snabdevanja).

  • Dobavljač može da isplati kredite po ulaznim kreditima plaćenog za nabavku roba ili usluga.

Komponente GST

Bitan

Koje je postavio 

Primenljivo na

Centralni GST (CGST)

Savetov

Interna nabavka roba ili usluga u Indiji.

State GST (SGST)

Amerike

Interna nabavka roba ili usluga u Indiji

Integrisani GST (IGST)

Savetov

Meрudržavna nabavka roba ili usluga, izvoza i uvoza.

Roba izvan opsega GST

  • Naftne proizvode i alkohol za ljudsku potrošnju predlažem da se čuvaju izvan GST. Naftna proizvoda će biti dovedena u GST mrežu u kasnijoj fazi.

  • Centralna akcizna dužnost nastaviće se od naftnih proizvoda. Države će nastaviti da nametnu porez na promet u okviru države za naftne proizvode i alkohol za ljudsku potrošnju.

  • Duvanski proizvodi će biti predmet akcizne dužnosti zajedno sa GST.

Funkcije & ispravki uključene u ovo izdanje

Sledeće funkcije & ispravke obuhvaćene su ovim izdanjima

CRs:

  • TCS & TDS cenzus na osnovu Pana  

Informacije o pozivnoj vezi

Br. referenca

390380

Oblast proizvoda

Upravljanje finansijama

Otkriveno u

Microsoft Dynamics NAV 2016 u

Turnir

TCS & TDS cenzus na osnovu Pana

Objavljeno u

 25 Feb 2021  

Važno obaveštenje kupcima

Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate servisne pakete ili hitne ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa servisnim paketom, hitni popravak (es) ili preuzimanje. Servisni paket, hitna ispravka ili preuzimanje mogu da dovedu do problema sa interoperativnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade sa Microsoft Dynamics Solutions.

Važno obaveštenje za partnere

U banji nije usaglašena za partnere za raspodelu poreskih i regulatornih ispravki ERP kupcima koji nisu upisani u plan poboljšanja poslovnog posla. Partneri mogu da verifikovaju status klijenta glasom. Ako se ne upisuju, partneri će morati da ih daju u sadašnju pre nego što mogu da distribuiraju.

Instaliranje

Pre nego što se ispravka instalira, zahtevaju se sledeći preduslovi:

  • Microsoft Dynamics® NAV 2016 u CU 64

Napomena: Ako klijent ima prilagođavanja u objektima uključenih u ovu regulatornu funkciju, možda će vam biti potrebna posebna pažnja.

Dozvola

Sledeći objekti su dodati kroz ovu ispravku. Osvežavanje licenci je obavezno.

Zatim

ne.

Imen

Dozvola

Crteže

Sledeći objekat je dodat/izmenjen kroz ovo izdanje:

Zatim

ne.

Imen 

Dodata/izmenjena

Tabele

37

Red prodaje

Ani

Tabele

39

Red nabavke

Ani

Tabele

81

Red naloga knjiženja

Ani

Tabele

13785

Linije za KLIMNETE/NOC

Ani

Tabele

16508

TCS Podešavanje

Ani

Izveљtaju

13712

Ažuriranje P.A.N. Statusnoj

Ani

Jedinica koda

143008

Biblioteka – TCS

Ani

Jedinica koda

144011

TCS transakcije

Ani

Jedinica koda

144024

ERM TCS priroda kolekcije

Ani

Jedinica koda

144051

Prodavac dok. Sa TCS

Ani

Jedinica koda

144054

TCS – transakcije

Ani

Jedinica koda

144063

e TCS

Ani

Jedinica koda

144065

E-TDS Form26Q

Ani

Jedinica koda

144068

TDS-TCS transakcije

Ani

Jedinica koda

144071

ERM TCS i TDS dokumenti

Ani

Stranama

402

Statistika ulazne porudžbine

Ani

Acionu

Nova podešavanja polja dodata u postojeće tabele

Tabele

Polj

Njegov

Informacije o preduzeću

GST br. registracije

Tip: kôd 15

Podešavanje glavne knjige

Preciznost zaokruživanja GST

Tip: decimalni

GST tip zaokruživanja

Tip: opcija

Opcije su najbliћe, nagore, nadole

Komentara. A/C za radnu listu posla.

Tip: kôd 20

IGST plata A/c u okviru uvoza

Tip: kôd 20

GST. Vosti

Tip: decimalni

GST Credit Adj. JNL brojevi

Tip: kôd 10

Brojevi GST distribucije

Tip: kôd 10

Brojevi GST.

Tip: kôd 10

GST Inv. Preciznost zaokruživanja

Tip: decimalni

GST Inv. Tip zaokruživanja

Tip: opcija

GST Inv. Konto zaokruživanja

Tip: kôd 20

Drћavnom

Poštanski broj za GST Reg. ne.

Tip: kôd 2

Detalji strukture

Zatim

Tip: opcija

Inc. GST u TDS bazi

Tip: Boolean

GST tip zavisnosti

Tip: opcija

Opcije su – fakturisanje

Adresa, isporuku

Adresa, lokacija

Obratim

Podešavanje & potraživanja

Proknjiž. Paklu. Izuzetak

Tip: kôd 10

Proknjiž. Brojevi memoranduma Izuzetak

Tip: kôd 10

Proknjiž. ne. Zno

Tip: kôd 10

Proknjiž. Br. memo Zno

Tip: kôd 10

Proknjiž. ne. (Supp)

Tip: kôd 10

Proknjiž. Br. memo (Supp)

Tip: kôd 10

Proknjiž. ne. (Debitna nota)

Tip: kôd 10

Proknjiž. ne. (Ne-GST)

Tip: kôd 10

Proknjiž. Br. memo (Ne-GST)

Tip: kôd 10

Kupovina & podešavanje dugovanja

Proknjiž. Inv. Za poništavanje. Ynamicsnav:////runpage

Tip: kôd 10

Proknjiž. Odobrenje. Memo (Unreg.)

Tip: kôd 10

Proknjiž. Inv. Paklu. (Poništavanje. Dopunske

Tip: kôd 10

Proknjiž. Inv. Paklu. (Poništavanje. Debitna nota)

Tip: kôd 10

RCM Ekmpmp. za UN-Reg. Grad. Datum početka

Sudar

RCM Ekmpmp. za UN-Reg. Grad. Datum završetka

Sudar

Odobrenje. & litica Adj. Br. dnevnika

Tip: kôd 10

Komentara. Inv. Paklu. Re

Tip: kôd 10

Komentara. Inv. Paklu. (Reg Supp)

Tip: kôd 10

UR. Inv. Brojevi (Reg. Napomena)

Tip: kôd 10

Komentara. Odobrenje. Brojevi memoranduma Re

Tip: kôd 10

Podešavanje lokacije

GST faktura odgovornosti

Tip: kôd 10

GST usluga ulaznog usluge

Tip: Boolean

Komentara. Inv. Paklu. (Poništavanje)

Tip: kôd 10

Komentara. Odobrenje. Brojevi memoranduma (Poništavanje)

Tip: kôd 10

Komentara. Inv. Paklu. (Razreg Supp)

Tip: kôd 10

UR. Inv. Brojevi (Razreg Deb. Napomena)

Tip: kôd 10

GST br. isporuke za prenos

Tip: kôd 10

Brojevi proknjiž.

Tip: kôd 10

Proknjiženo dist. CR. Brojevi memoranduma

Tip: kôd 10

Komentara. Inv. Paklu. Re

Tip: kôd 10

Komentara. Inv. Paklu. (Reg Supp)

Tip: kôd 10

UR. Inv. Brojevi (Reg. Napomena)

Tip: kôd 10

Komentara. Odobrenje. Brojevi memoranduma Re

Tip: kôd 10

Podešavanje izvornog koda

GST

Tip: kôd 10

GST prijemnica – rad na poslu

Tip: kôd 10

Isporuka za prenos prenosa usluge

Tip: kôd 10

Prijemnica prenosa za uslugu

Tip: kôd 10

GST nalog za korekciju kredita

Tip: kôd 10

GST poravnanje

Tip: kôd 10

GST raspodela

Tip: kôd 10

   GST Journal za korekciju         

Tip: kôd 10

Jedinica mere

GST izveštavanje za prijavljivanje

Tip: kôd 10

Razlog povraćaja

GST kôd uzroka izveštavanja

Tip: opcija

<praznu>, autoput,

Intrastate

TDS grupa

TDS konto potraživanja

Tip: kôd 20

Linije za KLIMNETE/NOC

TDS za klijenta

Tip: Boolean

GST br. registracije tabele

 Polj

Njegov

Pozivni broj

Tip: kôd 10

From

Tip: kôd 15

Njegov 

Tip: tekst 30

GST usluga ulaznog usluge

Tip: Boolean

Tabela "GST obračunski period"

Polj

Njegov

Početni datum

Tip: datum

Krajnji datum

Tip: datum

Godina zatvaranja

Tip: Boolean

GST računovodstvene tabele Sub-Period

Polj

Njegov

Početni datum obračunskog perioda

Tip: datum

Početni datum

Tip: datum

Imen 

Tip: tekst 10

Nova finansijska godina

Tip: Boolean 

Krajnji rok za povraćaj spoljašnjih podataka (GSTR-1)

Tip: datum

Krajnji rok za povraćaj podataka iz Inward (GSTR-2)

Tip: datum

Krajnji rok za mesečni povraćaj (GSTR-3)

Tip: datum

Krajnji rok za distributera unosa usluge 

Tip: datum

Krajnji rok za TDS

Tip: datum

Krajnji rok za GST

Tip: datum

Datum zaključan

Tip: Boolean

Zatvorenog 

Tip: Boolean

Tabela "GST"

Polj

Njegov

From

Tip: kôd 10

Njegov 

Tip: tekst 50

GST jurisdikcija 

Tip: opcija

Opcije su Intrastate, Meрudržavni

Uključujte bazu

Tip: Boolean

Mleko

Tip: kôd 250

Tabela komponenti 

Ako je izabrana neka komponenta, ona će izračunati vrednost izabrane komponente.

Redosled izračunavanja

Tip: ceo broj

Prikaz izveštaja

Tip: opcija... <Blank>, CGST, SGST/UTGST, IGST, Es

Bez dodataka

Tip: Boolean

Tabela GST grupe

Polj

Njegov

From

Tip: kôd 10

Njegov 

Tip: tekst 250

GST tip grupe

Tip: opcija

Opcije su roba, usluga

GST mesto snabdevanja

Tip: opcija 

Opcije su (prazne), adresa za fakturisanje, adresa primaoca isporuke, adresa lokacije

Reverzni trošak

Tip: Boolean

Tabela podešavanje GST

Polj

Njegov

Pozivni broj

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela"

GST kôd komponente

Tip: kôd 10

Tabela sa GST komponentama

Konto potraživanja

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Naplativih

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Konto potraživanja (prelazni)

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Konto dugovanja (prelazni)

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Konto troškova

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Povraćaj naloga

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Nalog za raspodelu potraživanja (prelazni)

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

Nalog distribucije potraživanja

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

GST Nepodudaranje naloga kredita

Tip: kôd 20

Tabela "padajuća lista u GK"

GST TDS konto potraživanja

Tip: kôd 20

GST TCS konto potraživanja

Tip: kôd 20

GST TCS konto dugovanja

Tip: kôd 20

Tabela "GST prijava"

Polj 

Njegov

GST komponenta

Tip: kôd 10

Funkcija "Pronađi to GST"

Visoko

Tip: ceo broj

Korisnik će ručno da ažurira broj

Postavljanje komponente

Tip: kôd 10

Funkcija "Pronađi to GST"

GST konfiguracija

Polj

Njegov

Zatim

Tip: opcije 

Opcija su dobavljač, klijent

Dispečer/primanje državnog koda

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela"

Kôd stanja klijenta/dobavljača

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela"

GST jurisdikcija 

Tip: opcija

Opcije su Intrastate, međudržavni ovaj polje se automatski ažurira, Intrastate se ažurira ako je u polju funkcija za otpremanje/primanje kôda stanja polja i pozivni broj klijenta/dobavljača isti drugi autoput. Ako je u pitanju jedan državni kôd, onda se Međudržavni broj ažurira.

GST%.

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela" 

Tabela "GST"

Polj

Njegov

GST% stanja koda

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela" 

GST kôd grupe

Tip: kôd 20

Padajuća lista sa GST grupi

GST kôd komponente

Tip: kôd 10

Tabela sa GST komponentama

Datum stupanja na snagu

Tip: datum

Korisnik treba da pomene datum prijema 

GST Component%

Tip: decimalni

Korisnik treba da pomene procenat GST

Uključujte bazu

Tip: Boolean

Mleko

Tip: kôd 250

Tabela Component padajućeg GST 

GST jurisdikcija

Tip: opcija

Opcije su: Intrastate, Meрudržavni

Redosled izračunavanja

Tip: ceo broj

GST. transformacije

Polj

Njegov

GST kôd komponente

Tip: kôd 10

Padajuća lista od GST komponente 

Br. polja GST pomirenja

Tip: ceo broj

Polje GST polja pomirenja

Tip: tekst 30

Br. polja ISD knjige

Tip: ceo broj

Ime polja ISD knjige

Tip: tekst 30

Raspodela GST komponente

Polj

Njegov

GST kôd komponente

Kôd 10

GST komponente će biti izabrane od padajuće liste

Kôd komponente distribucije

Kôd 10 

GST komponente će biti izabrane od padajuće liste

Intrastate raspodela 

Bulova 

Intrastate raspodela

Bulova

GST Podešavanje

Polj

Njegov

GST kôd stanja

Tip: kôd 10

Padajuća lista sa tabele "državna tabela"

GST kôd grupe

Tip: kôd 20

Padajuća lista sa GST grupi

GST kôd komponente

Tip: kôd 10

Tabela sa GST komponentama

Datum stupanja na snagu

Tip: datum

Korisnik treba da pomene datum prijema

GST Component%

Tip: decimalni

Korisnik treba da pomene procenat GST

Uključujte bazu

Tip: Boolean

Mleko

Tip: kôd 250

Tabela Component padajućeg GST 

Ako je izabrana neka komponenta, ona će izračunati vrednost izabrane komponente.

Redosled izračunavanja

Tip: ceo broj

Iznos praga

Tip: ceo broj

Pre praga procenta

Tip: decimalni

Korisnik treba da pomene procenat GST pre nego što pređe ograničenje praga

Kalendarska komponenta. Zatim 

Tip: opcija

Opcije su: prazno, opšte, cenzus, vrednost%, doza% + iznos/Jedinični faktor, doza% ili iznos/Jedinični faktor koji će biti viši i iznos/Jedinični faktor

Iznos vrednosti po jedinici po jedinici

Tip: decimalni

Cess.

Tip: kôd 250

Padajuća lista tabela jedinica mere

Količina faktora faktora za faktor

Tip: decimalni

Bez dodataka

Tip: Boolean

Raspodela GST komponente

Polj

Njegov

GST kôd komponente

Kôd 10

GST komponente će biti izabrane od padajuće liste

Kôd komponente distribucije

Kôd 10 

GST komponente će biti izabrane od padajuće liste

Intrastate raspodela 

Bulova 

Podešavanje vrednosti za podešavanje računa za banku

Polj

Njegov

Šifra troška računa

Tip: padajuća lista

Da biste obezbedili polje obavezno za master za Naplaćenje u banci

Donji limit

Tip: decimalni

Gornji limit

Tip: decimalni

Obavezno polje

Mleko

Tip: opcija

Smatra se da je%/FIXED/kompative/fixit +.

Prepoznajem. Smatra se vrednošću

Tip: decimalni

Maksimalna vrednost za maksimum

Tip: decimalni

Jeno

Tip: decimalni

Fiksni iznos

Tip: decimalni

GST predložak naloga

Polj

Njegov

Imen

Tip: kôd 10

Njegov

Tip: tekst 80

ID stranice

Tip: ceo broj

Zatim

Tip: opcija ("", "GST" nalog za korekciju ")

Izvorni kôd

Tip: kôd 10

Kôd uzroka

Tip: kôd 10

Ime stranice

Tip: tekst 80

Mischa. Tip naloga   

Tip: opcija (' konto GK ', ' kupac ', ' dobavljač ', ' bankarski račun ' ')

Mischa. Br. naloga 

Tip: kôd 20

ne. Kup

Tip: kôd 10

Br. knjiženja Kup  

Tip: kôd 10

GST naloga

Polj

Njegov

Ime predloška naloga          

Tip: kôd 10

Imen

Tip: kôd 10

Njegov

Tip: tekst 50

Kôd uzroka

Tip: kôd 10

Mischa. Tip naloga

Tip: opcija (' konto GK ', ' kupac ', ' dobavljač ', ' bankarski račun ' ')

Mischa. Br. naloga

Tip: kôd 20

ne. Kup

Tip: kôd 10

Br. knjiženja Kup

Tip: kôd 10

Tip predloška

Tip: opcija ("", "GST" nalog za korekciju ")

Kôd lokacije

Tip: kôd 10

Izvorni kôd

Tip: kôd 10

GST TDS/TCS Podešavanje

Polj

Njegov

GST kôd komponente

Tip: kôd 10

Datum stupanja na snagu

Tip: datum

GST TDS/TCS%

Tip: decimalni

GST jurisdikcija

Stavku

Opcije su: Intrastate, Meрudržavni

Zatim

Stavku

Opcije su:, TDS, TCS

Informacije o podršci

Ako imate problema sa preuzimanjem datoteke ili dokumentacije instalacije, obratite se ITMBSSUP@microsoft.com.

Da biste pronašli pitanja tehničke podrške, obratite se partneru ili, ako se prijavite u plan podrške direktno sa korporacijom Microsoft, možete da unesete novi zahtev za podršku u Microsoft Dynamics® tehničku podršku iz izvora kupca ili izvora partnera u okviru >> novi zahtev za podršku.

Možete i da se obratite Microsoft Dynamics® tehničku podršku telefonom koristeći ove veze za zemlje specifične brojeve telefona.
Partneri – globalni kontakti za podršku (zahteva prijavljivanje izvornog partnera)
Klijenti – globalni kontakti za podršku (zahteva prijavljivanje izvora klijenata)

Povratne informacije jezika

Hvala vam što ste odvojili vreme da nam date povratne informacije. Ona će se koristiti za procenu jezičkog kvaliteta prevođenja Dynamics NAV korisničkog interfejsa i poboljšanja ako je to potrebno.

Koristite ovu vezu sa povratnim informacijama da biste obezbedili povratne informacije na ispod.

Q1: na kom jeziku i verzijom proizvoda radite?

Q2: koja je vaša uloga u organizaciji/preduzeću?

Q3: da li je korišćena korijasta terminologija za vaše tržište/lokalni standard?

Q4: uključite bilo koje druge povratne informacije koje imate o jezičkim kvalitetom proizvoda.

Izjava o privatnosti: Microsoft je posvećen zaštiti vaše privatnosti dok vam dostavlja softver koji vam donosi performanse, snagu i pogodnosti koje želite u ličnom računaru. Ova izjava o privatnosti objašnjava metode prikupljanja podataka i njihovo korišćenje. Ne odnosi se na druge mrežne ili vanmrežne Microsoft lokacije, proizvode ili usluge.

Ako odaberete da pružite povratne informacije o jezičkim kvalitetom ove regulatorne funkcije, biće uključene i vaša e-adresa i sve dodatne informacije koje odaberete da obezbedite. Koristićemo podatke za povratne informacije samo da bismo poboljšali jezički kvalitet. Microsoft se neće obratiti vama da biste dalje istražili povratne informacije ili da biste dobili više informacija. Vaša e-adresa će biti uklonjena sa naših sistema posle 90 dana.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×