Otpustite tabelu za primenu

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Programi

3D prikazivač

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Aplikacija 3D prikazivač

Mo

Azure

Virtualna mašina za čuvar mreže virtuelne mašine za Linux

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Čuvar mreže vium spolja-Linux

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4566469

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb456578-ve 8 MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4578951-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4580470

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4578979-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4566469

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb456578-ve 64. MSU

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4578951-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 2,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4580470

Bezbednosna ispravka

Windows 6.0-KB4578979-x64. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4566469

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb456578-ve 8 MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4578951-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4566469

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb456578-ve 64. MSU

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,0 servisni paket 2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4578951-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4565580-ve = MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4578953 x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4578981-x816. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456580-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578953-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578981-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565577-v3-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578950-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578978-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565577-v3-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578950-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578978-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456580-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578953-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578981-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456580-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578953-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578981-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4580346x86. MSU

4577015

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4580327

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580327-x86. MSU

4577049

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580327

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580327-x64. MSU

4577049

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580328-x86. MSU

4577041

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580328-arm64. MSU

4577041

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580328-x64. MSU

4577041

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-x86. MSU

4577032

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-arm64. MSU

4577032

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578966-x86. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578966-arm64. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows Server 2019

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4.7.2

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4578973 X86-ndp48. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578973-x64-NDP48. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x86-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4578974-arm64-edp48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x64-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x86-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4578974-arm64-edp48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x64-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4578968

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45789618x86-ndp48. MSU

4576478, 4576945

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4578968

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578968-arm64-NDP48. MSU

4576478, 4576945

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578968

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578968-x64-NDP48. MSU

4576478, 4576945

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows Server 2019

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578973-x64-NDP48. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4579976

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578973-x64-NDP48. MSU

4576627, 4577324

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows Server, verzija 1903 (instalacija jezgra servera)

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x64-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows Server, verzija 1909 (instalacija jezgra servera)

4578974

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578974-x64-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3,5 i 4,8

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4578968

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578968-x64-NDP48. MSU

4576478, 4576945

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4566466

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb456579-ve 3 x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4578952-x86. MSU

4576628

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580467

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4578980-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb456579-ve 34. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4578952-x64. MSU

4576628

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4578980-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

Windows 6.1-Kb456579-ve 34. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4578952-x64. MSU

4576628

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4578980-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4566466

Samo bezbednost

NDP45-KB4565583-v3-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580467

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4565581-ve 2. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4578956x86. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578984-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4566468

Viрamo

Windows 8.1-Kb4565581-n2-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578956-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578984-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578956-arm. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4566469

Samo bezbednost

NDP45-KB4565583-v2-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x86.exe

4576631

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4580470

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4566469

Samo bezbednost

NDP45-KB4565583-v2-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x64.exe

4576631

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4580470

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP45-KB4578955-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4580467

Samo bezbednost

NDP45-KB4578983-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565582-v2-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578954-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578982-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565582-v2-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578954-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578982-x64.msu

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4566468

Viрamo

Windows 8.1-Kb4565581-n2-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578956-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578984-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4566468

Viрamo

Windows 8.1-Kb4565581-n2-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578956-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578984-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4566469

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x86.exe

4576631

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4580470

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4566469

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4579980

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x64.exe

4576631

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4580470

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4566466

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580467

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456585-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578962-x86. MSU

4576630

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4578986x86x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456585-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578962-x64. MSU

4576630

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578986-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578962-arm. MSU

4576630

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4566466

Samo bezbednost

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4578963-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4580467

Samo bezbednost

NDP47-KB4578987-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565584-x64. MSU (verzija: 2,000)

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578961-x64.msu

4576629

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578985-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565584-x64. MSU (verzija: 2,000)

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578961-x64.msu

4576629

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578985-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456585-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578962-x64. MSU

4576630

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578986-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb456585-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578962-x64. MSU

4576630

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578986-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4578969

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578969-x86-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578969

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578969-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4578971

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4578971-x86-18. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578971

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578971-x64-NDP48. MSU

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4578972

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578972-x86-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4578972

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578972-x64-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4566466

Samo bezbednost

NDP48-KB4565589-v3-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4578977-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580467

Samo bezbednost

NDP48-KB4578990-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4578977-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP48-KB4578990-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4565818x86-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4578976976x86-x86-8. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578989-x86-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4565588-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb45789718976-x64-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578989-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8,1

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4578976-arm-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4566466

Samo bezbednost

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4578977-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580467

Samo bezbednost

NDP48-KB4578990-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4566466

Samo bezbednost

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4579977

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4578977-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4580467

Samo bezbednost

NDP48-KB4578990-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565587-x64-NDP48. MSU (verzija: 2,000)

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578975-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578988-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4566467

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4565587-x64-NDP48. MSU (verzija: 2,000)

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4579978

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4578975-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580468

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4578988-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4565588-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb45789718976-x64-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578989-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4566468

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4565588-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4579979

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb45789718976-x64-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580469

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4578989-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4578969

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578969-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4578969

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4578969-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4578972

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4578972-x64-ndp48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Powershellit 2.2.5

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Powerda 2.2.5-oktobar 2020

Mo

Alatke za projektovanje

Kôd vizuelnog studija

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Python

ne

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580345

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB-Xb5-x64. MSU

4577051

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580345

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4580345-x86. MSU

4577051

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580387

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4580387-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4580387

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4580387-x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580345

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB-Xb5-x64. MSU

4577051

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580387

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4580387-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4580378

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4580378-x86. MSU

4577064

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4580385

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb45803x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4580378

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4580378-x86. MSU

4577064

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4580385

Samo bezbednost

Windows 6.0-Kb45803x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4580378

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4580378-x64. MSU

4577064

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4580385

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4580385-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4580378

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4580378-x64. MSU

4577064

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4580385

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4580385-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580345

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB-Xb5-x64. MSU

4577051

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4580387

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4580387-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4580345

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB-Xb5-x64. MSU

4577051

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4580387

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4580387-x64. MSU

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Exchange Server

Kumulativna ispravka sistema Microsoft Exchange Server 2013

4581424

Bezbednosna ispravka

Exchange2013-CU23-KB4581424-x64

4536988

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativna ispravka 17

4581424

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4581424-x64

4577352

Mo

Da

Exchange Server

Kumulativna ispravka sistema Microsoft Exchange Server 2016

4581424

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4581424-x64

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 6

4581424

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4581424-x64

4577352

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 7

4581424

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4581424-x64

Mo

Da

Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Commerce

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Dynamics 365 Commerce

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 8,2

4578105

Bezbednosna ispravka

CRM2016-KB4578105-ENU-Amd64.exe

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 9,0

4578106

Bezbednosna ispravka

CRM9.0-KB4578106-ENU-Amd64.exe

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 32-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 64-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486707

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4486707-fullfile-x86-glb.exe

4486665

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486707

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4486707-fullfile-x64-glb.exe

4486665

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT sa servisnim paketom 1

4486695

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4486695-fullfile-RT

4484526

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4486695

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4486695-fullfile-x86-glb.exe

4484526

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4486695

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4486695-fullfile-x64-glb.exe

4484526

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitno izdanje)

4486678

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4486678-fullfile-x86-glb.exe

4484507

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitno izdanje)

4486678

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4486678-fullfile-x64-glb.exe

4484507

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel Web App 2010 servisni paket 2

4462175

Bezbednosna ispravka

xlwac2010-kb4462175-fullfile-x64-glb.exe

3101522

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486700

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4486700-fullfile-x86-glb.exe

4484532

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486700

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4486700-fullfile-x64-glb.exe

4484532

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Klikni i beži (C2R) za 32-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Microsoft Office 2013 Klikni i beži (C2R) za 32-bitno izdanje

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Klikni i beži (C2R) za 64-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Microsoft Office 2013 Klikni i beži (C2R) za 64-bitno izdanje

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484435

Bezbednosna ispravka

vbe72013-kb4484435-fullfile-RT

4011104

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4486688

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4486688-fullfile-RT

4484517

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484435

Bezbednosna ispravka

vbe72013-kb4484435-fullfile-x86-glb.exe

4011104

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4486688

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4486688-fullfile-x86-glb.exe

4484517

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484435

Bezbednosna ispravka

vbe72013-kb4484435-fullfile-x64-glb.exe

4011104

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4486688

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4486688-fullfile-x64-glb.exe

4484517

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4484417

Bezbednosna ispravka

vbe72016-kb4484417-fullfile-x86-glb.exe

3128012

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4486682

Bezbednosna ispravka

graph2016-kb4486682-fullfile-x86-glb.exe

4484513

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4484417

Bezbednosna ispravka

vbe72016-kb4484417-fullfile-x64-glb.exe

3128012

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4486682

Bezbednosna ispravka

graph2016-kb4486682-fullfile-x64-glb.exe

4484513

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 32-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 64-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Online server

4486674

Bezbednosna ispravka

wacserver2019-kb4486674-fullfile-x64-glb.exe

4484503

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 servisni paket 2

4462175

Bezbednosna ispravka

xlwac2010-kb4462175-fullfile-x64-glb.exe

3101522

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 servisni paket 1

4486689

Bezbednosna ispravka

wacserver2013-kb4486689-fullfile-x64-glb.exe

Mo

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486663

Bezbednosna ispravka

outlookloc2010-kb4486663-fullfile-x86-glb.exe

4484497

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486663

Bezbednosna ispravka

outlookloc2010-kb4486663-fullfile-x64-glb.exe

4484497

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484524

Bezbednosna ispravka

outlook2013-kb4484524-fullfile-RT

4484486

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484524

Bezbednosna ispravka

outlook2013-kb4484524-fullfile-x86-glb.exe

4484486

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484524

Bezbednosna ispravka

outlook2013-kb4484524-fullfile-x64-glb.exe

4484486

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (32-bitno izdanje)

4486671

Bezbednosna ispravka

outlook2016-kb4486671-fullfile-x86-glb.exe

4484475

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (64-bitno izdanje)

4486671

Bezbednosna ispravka

outlook2016-kb4486671-fullfile-x64-glb.exe

4484475

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4486687

Bezbednosna ispravka

xlsrvloc2013-kb4486687-fullfile-x64-glb.exe

4484516

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2016

4486677

Bezbednosna ispravka

sts2016-kb4486677-fullfile-x64-glb.exe

4484506

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 2

4486708

Bezbednosna ispravka

wssloc2010-kb4486708-fullfile-x64-glb.exe

4486667

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1

4486694

Bezbednosna ispravka

sts2013-kb4486694-fullfile-x64-glb.exe

4484525

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 2

4484531

Bezbednosna ispravka

xlsrv2010-kb4484531-fullfile-x64-glb.exe

4484191

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4486676

Bezbednosna ispravka

sts2019-kb4486676-fullfile-x64-glb.exe

4484505

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486701

Bezbednosna ispravka

KB24286772010-kb4486701-fullfile-x86-glb.exe

4484533

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486703

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4486703-fullfile-x86-glb.exe

4486660

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486701

Bezbednosna ispravka

KB24286772010-kb4486701-fullfile-x64-glb.exe

4484533

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486703

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4486703-fullfile-x64-glb.exe

4486660

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT sa servisnim paketom 1

4486692

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4486692-fullfile-RT

4484522

Mo

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4486692

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4486692-fullfile-x86-glb.exe

4484522

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4486692

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4486692-fullfile-x64-glb.exe

4484522

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitno izdanje)

4486679

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4486679-fullfile-x86-glb.exe

4484510

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitno izdanje)

4486679

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4486679-fullfile-x64-glb.exe

4484510

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4580325-x86. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows RT 8,1

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-Kb4580325-MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows Server 2012

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows8-RT-KB4580325-x64.msu

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows Server 2012 R2

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 8.1-KB4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows Server 2016

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Viрamo

Adobe Flash playeru

Windows Server 2019

4580325

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580325-x64. MSU

4561600

Daa

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x86. MSU

4571692

Daa

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4580327

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580327-x86. MSU

4577049

Daa

Da

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x64. MSU

4571692

Daa

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580327

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580327-x64. MSU

4577049

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4580346x86. MSU

4577015

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580328-x86. MSU

4577041

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580328-arm64. MSU

4577041

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x64. MSU

4571741

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580328

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580328-x64. MSU

4577041

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-x86. MSU

4577032

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-arm64. MSU

4577032

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4580330

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4577668

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45776618x86. MSU

4570333

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4577668

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb457766618arm64. MSU

4570333

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577668

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45776618x64. MSU

4570333

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577671-x86. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4577671-arm66. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577671-x86. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4577671-arm66. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4579311

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4579311-x86. MSU

4571756

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4579311

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4579311-arm64. MSU

4571756

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4579311

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4579311-x64. MSU

4571756

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4580347-x86. MSU

4577066

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4580358

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4580358-x86. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4580347-x64. MSU

4577066

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4580358

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4580358-x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows RT 8,1

4580347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4580347-arm. MSU

4577066

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4580353

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4580353-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4580382

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4580382-x64.msu

4577038

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580353

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4580353-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4580382

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4580382-x64.msu

4577038

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4580347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4580347-x64. MSU

4577066

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4580358

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4580358-x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4580347-x64. MSU

4577066

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4580358

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4580358-x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4580346

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4580346-x64. MSU

4577015

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019

4577668

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45776618x64. MSU

4570333

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4577668

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45776618x64. MSU

4570333

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 1903 (instalacija jezgra servera)

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 1909 (instalacija jezgra servera)

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4577671

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577671-x64. MSU

4574727

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4579311

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4579311-x64. MSU

4571756

Daa

Da

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×