Tabela "Primena"

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Azure

Azure-niz-CLI-produženje

Zahtev za povlaиenje

Bezbednosna ispravka

Azure-niz-CLI-produženje PR-a

Mo

Prozora

Microsoft Edge (sa sedištem u hromu)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Beleške o izdanjima Edge hromozoma

ne

Alatke za projektovanje

.NET 5,0

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET 5,0 CVE-2021-1721

Mo

Alatke za projektovanje

.NET 5,0

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET 5,0 CVE-2021-24112

Mo

Alatke za projektovanje

.NET 5,0

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET 5,0 CVE-2021-26701

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 2,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 2,1 CVE-2021-1721

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 2,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 2,1 CVE-2021-24112

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 2,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 2,1 CVE-2021-26701

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 3,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 3,1 CVE-2021-1721

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 3,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 3,1 CVE-2021-24112

Mo

Alatke za projektovanje

.NET Core 3,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

.NET Core 3,1 CVE-2021-26701

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4602961

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4603005

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x86.exe

4598503, 4579980

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4602961

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,6

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4603005

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x64.exe

4598503, 4579980

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601318-x86. MSU

4598243

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4602958

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x86.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4602958

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601094-x86. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4601018x86. MSU

4598502, 4579979

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601094-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4601088-x64. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460.000 1048-ARM. MSU

4598502, 4579979

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4602958

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4602958

Samo bezbednost

NDP47-KB4601090-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP47-KB4600945-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601060-x64. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4602959

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601093-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4602959

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601093-x64.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4603003

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4600957-x64.msu

4598501, 4579978

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601094-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4601088-x64. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601094-x64. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4601088-x64. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb460.000 1354-X86. MSU

4598245

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb460.000 1354-Arm64. MSU

4598245

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601354-x64. MSU

4598245

Daa

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601060-x86. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601060-arm64. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601060-x64. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601060-x64. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601060-x64. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4601051

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601051-x86-ndp48. MSU

4597247, 4578969

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601051

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601051-x64-NDP48. MSU

4597247, 4578969

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4601054

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601054-x86-ndp48. MSU

4597249, 4578972

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601054

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601054-x64-ndp48. MSU

4597249, 4578972

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601055-x86-4. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601055-x64-ndp48. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4601056

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601056x86-ndp48. MSU

4586878, 4598301, 4578974

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4601056

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4601056armarm64-ndp98. MSU

4586878, 4598301, 4578974

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601056

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601056xxx64-ndp48. MSU

4586878, 4598301, 4578974

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x86-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601050-arm64-NDP48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x64-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 20H2 za 32-bitni sistemi

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x86-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 20H2 za sisteme zasnovane na ARM64

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601050-arm64-NDP48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 10 verzija 20H2 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x64-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4602958

Samo bezbednost

NDP48-KB4601089-x86.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4600944-x86.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4602958

Samo bezbednost

NDP48-KB4601089-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4600944-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601092-x86-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4601058-x86-NDP48. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601092-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4601058-x64-NDP48. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows RT 8,1

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4601058-arm-NDP48. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4602958

Samo bezbednost

NDP48-KB4601089-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4600944-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4602958

Samo bezbednost

NDP48-KB4601089-x64.exe

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4603002

Mesečna zbirna vrednost

NDP48-KB4600944-x64.exe

4598500, 4579977

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4602959

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601091-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012

4603003

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4601057-x64-NDP48.msu

4598501, 4579978

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4602959

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601091-x64-NDP48.msu

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4603003

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4601057-x64-NDP48.msu

4598501, 4579978

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601092-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4601058-x64-NDP48. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4602960

Samo bezbednost

Windows 8.1-KB4601092-x64-NDP48. MSU

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4603004

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4601058-x64-NDP48. MSU

4598502, 4579979

Mo

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016

4601051

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601051-x64-NDP48. MSU

4597247, 4578969

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4601051

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601051-x64-NDP48. MSU

4597247, 4578969

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601055-x64-ndp48. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4601887

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601055-x64-ndp48. MSU

4598499, 4598461, 4579976

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzija 1909 (instalacija jezgra servera)

4601056

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601056xxx64-ndp48. MSU

4586878, 4598301, 4578974

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x64-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft .NET Framework 4,8

Windows Server, verzija 20H2 (instalacija jezgra servera)

4601050

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601050-x64-ndp48. MSU

4586876, 4598299, 4578968

Mo

Ova softverska ispravka može da se ukloni tako što ćete izabrati stavku Prikaži instalirane ispravke na kontrolnoj tabli Programi i funkcije.

Da

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2017 verzija 15,9 (uključuje 15,0-15,8)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2017 v 15.9

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,4 (uključuje 16,0-16,3)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Visual Studio 2019 v 16.4-stranica za preuzimanje

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,7 (uključuje 16,0 – 16,6)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Visual Studio 2019 v 16.7-stranica za preuzimanje

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,8

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2019 v 16.8

Mo

Alatke za projektovanje

PsExec

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

PSTools.zip

Mo

Alatke za projektovanje

Kôd vizuelnog studija

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Kôd vizuelnog studija-CVE-2021-1639

Mo

Alatke za projektovanje

Visual Studio kôd-funkcija za proširenje skriptama

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

VS. kôd-funkcija za proširenje skript CVE-2021-26700

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4601347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4601347-x86. MSU

4598279

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4601363

Samo bezbednost

Windows 6.1-Xb4601363-x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4601347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4601347-x64. MSU

4598279

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4601363

Samo bezbednost

Windows 6.1-Xb4601363-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4601360

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Xb4601360-x86. MSU

4598288

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4601366

Samo bezbednost

Windows 6.0-X4601366x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4601360

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Xb4601360-x86. MSU

4598288

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4601366

Samo bezbednost

Windows 6.0-X4601366x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4601360

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Xb4601360-x64. MSU

4598288

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4601366

Samo bezbednost

Windows 6.0-Xb460.000 1366-X64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4601360

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-Xb4601360-x64. MSU

4598288

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4601366

Samo bezbednost

Windows 6.0-Xb460.000 1366-X64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4601347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4601347-x64. MSU

4598279

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4601363

Samo bezbednost

Windows 6.1-Xb4601363-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4601347

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4601347-x64. MSU

4598279

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4601363

Samo bezbednost

Windows 6.1-Xb4601363-x64. MSU

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Exchange Server

Kumulativna ispravka sistema Microsoft Exchange Server 2016

4571788

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4571788-x64

4577352

Mo

Da

Exchange Server

Kumulativna ispravka sistema Microsoft Exchange Server 2016

4602269

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4602269-x64

4593465

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativna ispravka 19

4602269

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4602269-x64

4593465

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 7

4571787

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4571787-x64

4577352

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 7

4602269

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4602269-x64

4593465

Mo

Da

Exchange Server

Kumulativna ispravka sistema Microsoft Exchange Server 2019

4602269

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4602269-x64

4593465

Mo

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Microsoft Dynamics

Dynamics 365 Business Central 2019 izdanje

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-dyn 365 P.N.E. 2019 wave 2

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 8,2

4595463

Bezbednosna ispravka

4595463-CRM 8.2-KB4595463

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 9,0

4595460

Bezbednosna ispravka

4595460-CRM 9.0-KB4595460

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 izdanje

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-dyn 365 P.N.E. 2020 wave 1

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 sistem objavljivanja

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-dyn 365 P.N.E. 2020 wave 2

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV 2015

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-Microsoft Dynamics NAV 2015

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV 2016

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-Microsoft Dynamics NAV 2016

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV 2017

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-Microsoft Dynamics NAV 2017

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV 2018

4602915

Bezbednosna ispravka

4602915-Microsoft Dynamics NAV 2018

Mo

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 32-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 64-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4493222

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4493222-fullfile-x86-glb.exe

4493186

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4493222

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4493222-fullfile-x64-glb.exe

4493186

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT sa servisnim paketom 1

4493211

Bezbednosna ispravka

4493211-excel2013-kb4493211-fullfile-RT

4493176

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4493211

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4493211-fullfile-x86-glb.exe

4493176

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4493211

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4493211-fullfile-x64-glb.exe

4493176

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitno izdanje)

4493196

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4493196-fullfile-x86-glb.exe

4493165

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitno izdanje)

4493196

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4493196-fullfile-x64-glb.exe

4493165

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Lync server 2013

5000675

Bezbednosna ispravka

5000675-Lync server 2013-Feb 2021

Mo

Microsoft Office

Microsoft Lync server 2013

5000688

Bezbednosna ispravka

5000688-Lync server 2013-Feb 2021

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 32-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 64-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Online server

4493192

Bezbednosna ispravka

wacserver2019-kb4493192-fullfile-x64-glb.exe

4493160

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps server 2013 servisni paket 1

4493204

Bezbednosna ispravka

WacServer2013-kb4493204-fullfile-x64-glb.exe

4493171

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2016

4493195

Bezbednosna ispravka

sts2016-kb4493195-fullfile-x64-glb.exe

4493163

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 2

4493223

Bezbednosna ispravka

wssloc2010-kb4493223-fullfile-x64-glb.exe

4493187

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1

4493210

Bezbednosna ispravka

sts2013-kb4493210-fullfile-x64-glb.exe

4493175

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4493194

Bezbednosna ispravka

sts2019-kb4493194-fullfile-x64-glb.exe

4493162

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft timovi za iOS

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Timovi za iOS

Mo

Microsoft Office

Office Online server

4493192

Bezbednosna ispravka

wacserver2019-kb4493192-fullfile-x64-glb.exe

4493160

Mo

ne

Microsoft Office

Skype za posao server 2015 CU 8

5000675

Bezbednosna ispravka

5000675-Skype za posao server 2015-Feb 2021

Mo

Microsoft Office

Skype za posao server 2015 CU 8

5000688

Bezbednosna ispravka

5000688-Skype za posao server 2015-Feb 2021

Mo

Microsoft Office

Skype za posao server 2019 CU2

5000675

Bezbednosna ispravka

5000675-Skype za posao server 2019-Feb 2021

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4601331

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601331-x86. MSU

4598231

Daa

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601331

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1331-X64. MSU

4598231

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601318-x86. MSU

4598243

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb460.000 1354-X86. MSU

4598245

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb460.000 1354-Arm64. MSU

4598245

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601354

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601354-x64. MSU

4598245

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4601345

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1345-X86. MSU

4598230

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4601345

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601345-arm64. MSU

4598230

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601345

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1345-X64. MSU

4598230

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4601315

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X460915-x86. MSU

4598229

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4601315

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601315-arm64. MSU

4598229

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601315

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X460915-x64. MSU

4598229

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601319-x86. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601319-arm64. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1319-X64. MSU

4598242

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 10 verzija 20H2 za 32-bitni sistemi

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X4601319-x86. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 20H2 za sisteme zasnovane na ARM64

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4601319-arm64. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 20H2 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1319-X64. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4601349

Samo bezbednost

Windows 8.1-Xb460.000 x86. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4601384

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460984-x86. MSU

4598285

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4601349

Samo bezbednost

Windows 8.1-Xb460.000 x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4601384

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460984-x64. MSU

4598285

Daa

Da

Sustav

Windows RT 8,1

4601384

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460.000. MSU

4598285

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4601348

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4601348-x64.msu

4598278

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4601357

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601357-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4601348

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4601348-x64.msu

4598278

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4601357

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4601357-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4601349

Samo bezbednost

Windows 8.1-Xb460.000 x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4601384

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460984-x64. MSU

4598285

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4601349

Samo bezbednost

Windows 8.1-Xb460.000 x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4601384

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb460984-x64. MSU

4598285

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4601318

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4601318-x64. MSU

4598243

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019

4601345

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1345-X64. MSU

4598230

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4601345

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1345-X64. MSU

4598230

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 1909 (instalacija jezgra servera)

4601315

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-X460915-x64. MSU

4598229

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1319-X64. MSU

4598242

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 20H2 (instalacija jezgra servera)

4601319

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb460.000 1319-X64. MSU

4598242

Daa

Da

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×