Otpustite tabelu za primenu

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Prozora

ChakraCore

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Funkcija Open Source

Mo

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x86. MSU

4571692

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x64. MSU

4571692

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x86. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x86. MSU

4571741

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x64. MSU

4571741

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577036x86. MSU

4571709

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45770318x64. MSU

4571709

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x86. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4570333-armarm64. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4571756-x64. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4577010

IE kumulativno

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X86. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x86. MSU

4571729

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577010

IE kumulativno

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X64. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x64. MSU

4571729

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4577010

IE kumulativno

Windows 8.1-KB4577010-x86. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4577066x86. MSU

4571703

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4577010

IE kumulativno

Windows 8.1-KB4577010-x64. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-x64. MSU

4571703

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-arm. MSU

4571703

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577010

IE kumulativno

IE11-Windows 6.1-KB4577010-X64. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x64. MSU

4571729

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577010

IE kumulativno

IE11-Windows 6,2-KB4577010-X64. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577038

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4577038-x64.msu

4571736

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577010

IE kumulativno

Windows 8.1-KB4577010-x64. MSU

4571687

Daa

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-x64. MSU

4571703

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (sa sedištem u hromu)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Beleške o izdanjima Edge hromozoma

ne

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x86. MSU

4571692

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x64. MSU

4571692

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x86. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x86. MSU

4571741

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x64. MSU

4571741

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577036x86. MSU

4571709

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45770318x64. MSU

4571709

Daa

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x86. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4570333-armarm64. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4571756-x64. MSU

4566782

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows Server 2016

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Prozora

Microsoft Edge (EdgeHTML)

Windows Server 2019

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Alatke za projektovanje

ASP.NET Core 2,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

ASP.NET Core 2,1 CVE-2020-1045

Mo

Alatke za projektovanje

ASP.NET Core 3,1

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

ASP.NET Core 3,1 CVE-2020-1045

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2012 Update 5

4571479

Bezbednosna ispravka

4571479-Visual Studio 2012-u5-septembar 2020

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2013 Update 5

4571480

Bezbednosna ispravka

4571480-Visual Studio 2013-u5-septembar 2020

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2015 ispravka 3

4571481

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2015-U3-septembar 2020

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2015 ispravka 3

4576950

Bezbednosna ispravka

4576950-Visual Studio 2015-U3-20.septembar

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2017 verzija 15,9 (uključuje 15,0-15,8)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2017 v 15.9

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,0

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2019 v 16.0

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,4 (uključuje 16,0-16,3)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2019 v 16.4

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,4 (uključuje 16,0-16,3)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Visual Studio 2019 v 16.4-stranica za preuzimanje

Mo

Alatke za projektovanje

Microsoft Visual Studio 2019 verzija 16,7 (uključuje 16,0 – 16,6)

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Vizuelni studio 2019 v 16.7

Mo

Alatke za projektovanje

Kôd vizuelnog studija

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Funkcija Vascodeuserpodešavanje

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

SPECIJAL

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4577010

IE kumulativno

Windows 6.0-KB4577010-x86. MSU

4571687

Daa

SPECIJAL

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4577010

IE kumulativno

Windows 6.0-KB4577010-x64. MSU

4571687

Daa

SPECIJAL

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x86. MSU

4571729

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 32-bitni Systems servisni paket 1

4577053

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4577053-x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x64. MSU

4571729

Daa

Da

SPECIJAL

Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577053

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4577053-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

4577070

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4577070-x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2 (instalacija jezgra servera)

4577070

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4577070-x86. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 sisteme zasnovane na x64 sistemima 2

4577070

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4577070-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4577064

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 za x64 Systems servisnog paketa 2 (instalacija jezgra servera)

4577070

Samo bezbednost

Windows 6.0-KB4577070-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x64. MSU

4571729

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

4577053

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4577053-x64. MSU

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4577051

Mesečna zbirna vrednost

Windows 6.1-KB4577051-x64. MSU

4571729

Daa

Da

SPECIJAL

Windows Server 2008 R2 za x64 Systems servisnog paketa 1 (instalacija jezgra servera)

4577053

Samo bezbednost

Windows 6.1-KB4577053-x64. MSU

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativna ispravka 16

4577352

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Kumulativna ispravka 17

4577352

Bezbednosna ispravka

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 5

4577352

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

Mo

Da

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Kumulativna ispravka 6

4577352

Bezbednosna ispravka

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

Mo

Da

Microsoft Dynamics

Dynamics 365 za finansije i operacije

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Dinamika 365 finansije/ažuriranje 35

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 8,2

4577501

Bezbednosna ispravka

CRM2016-Client-KB4577501-ENU-Amd64.exe

Mo

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (lokalno) verzija 9,0

4574742

Bezbednosna ispravka

CRM9.0-Server-KB4574742-ENU-Amd64.exe

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 32-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft 365 aplikacije za preduzeća za 64-bitni sistemi

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Serveri za Microsoft Business produktivnost 2010 servisni paket 2

3101523

Bezbednosna ispravka

ppsma2010-kb3101523-fullfile-x64-glb.exe

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486665

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4486665-fullfile-x86-glb.exe

4484461

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486665

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4486665-fullfile-x64-glb.exe

4484461

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484526

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4484526-fullfile-RT

4484449

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484526

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4484526-fullfile-x86-glb.exe

4484449

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484526

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4484526-fullfile-x64-glb.exe

4484449

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitno izdanje)

4484507

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4484507-fullfile-x86-glb.exe

4484465

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitno izdanje)

4484507

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4484507-fullfile-x64-glb.exe

4484465

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4484530

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4484530-fullfile-x86-glb.exe

4484373

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4484532

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4484532-fullfile-x86-glb.exe

4484375

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4484533

Bezbednosna ispravka

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x86-glb.exe

4484492

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4484530

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4484530-fullfile-x64-glb.exe

4484373

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4484532

Bezbednosna ispravka

graph2010-kb4484532-fullfile-x64-glb.exe

4484375

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4484533

Bezbednosna ispravka

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x64-glb.exe

4484492

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484469

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4484469-fullfile-RT

4484351

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484517

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4484517-fullfile-RT

4484354

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484469

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4484469-fullfile-x86-glb.exe

4484351

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484517

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4484517-fullfile-x86-glb.exe

4484354

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484469

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4484469-fullfile-x64-glb.exe

4484351

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484517

Bezbednosna ispravka

graph2013-kb4484517-fullfile-x64-glb.exe

4484354

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4484466

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4484466-fullfile-x86-glb.exe

4484342

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4484513

Bezbednosna ispravka

graph2016-kb4484513-fullfile-x86-glb.exe

4484346

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4484466

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4484466-fullfile-x64-glb.exe

4484342

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4484513

Bezbednosna ispravka

graph2016-kb4484513-fullfile-x64-glb.exe

4484346

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 32-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za 64-bitno izdanje

Kliknite da biste pokrenuli

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje kanala

ne

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 za Mac

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

Ažuriranje paketa pomoću beležaka o izdanjima

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Online server

4484503

Bezbednosna ispravka

wacserver2019-kb4484503-fullfile-x64-glb.exe

4484470

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 servisni paket 2

4486661

Bezbednosna ispravka

wac2010-kb4486661-fullfile-x64-glb.exe

4484495

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 servisni paket 1

4484481

Bezbednosna ispravka

wacserver2013-kb4484481-fullfile-x64-glb.exe

Mo

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 servisni paket 1

4484518

Bezbednosna ispravka

wacserver2013-kb4484518-fullfile-x64-glb.exe

4484481

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4484480

Bezbednosna ispravka

ppsmaloc2013-kb4484480-fullfile-x64-glb.exe

4484353

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4484514

Bezbednosna ispravka

wdsrvloc2013-kb4484514-fullfile-x64-glb.exe

4484478

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4484515

Bezbednosna ispravka

coreserverloc2013-kb4484515-fullfile-x64-glb.exe

4484479

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2013 servisni paket 1

4484516

Bezbednosna ispravka

xlsrvloc2013-kb4484516-fullfile-x64-glb.exe

4484183

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2016

4484506

Bezbednosna ispravka

sts2016-kb4484506-fullfile-x64-glb.exe

4484473

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise server 2016

4484512

Bezbednosna ispravka

wssloc2016-kb4484512-fullfile-x64-glb.exe

4484476

Mo

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 servisni paket 2

4486667

Bezbednosna ispravka

wssloc2010-kb4486667-fullfile-x64-glb.exe

4484462

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1

4484488

Bezbednosna ispravka

wssloc2013-kb4484488-fullfile-x64-glb.exe

4484411

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 servisni paket 1

4484525

Bezbednosna ispravka

sts2013-kb4484525-fullfile-x64-glb.exe

4484487

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 2

4484528

Bezbednosna ispravka

wdsrv2010-kb4484528-fullfile-x64-glb.exe

4484490

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 servisni paket 2

4486664

Bezbednosna ispravka

coreserver2010-kb4486664-fullfile-x64-glb.exe

4484498

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484504

Bezbednosna ispravka

sts2019-kb4484504-fullfile-x64-glb.exe

Mo

ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484505

Bezbednosna ispravka

sts2019-kb4484505-fullfile-x64-glb.exe

4484472

Mo

ne

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (32-bitna izdanja)

4486660

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4486660-fullfile-x86-glb.exe

4484494

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 servisni paket 2 (64-bitna izdanja)

4486660

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4486660-fullfile-x64-glb.exe

4484494

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT sa servisnim paketom 1

4484522

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4484522-fullfile-RT

4484484

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 servisni paket 1 (32-bitna izdanja)

4484522

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4484522-fullfile-x86-glb.exe

4484484

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 servisni paket 1 (64-bitna izdanja)

4484522

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4484522-fullfile-x64-glb.exe

4484484

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitno izdanje)

4484510

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4484510-fullfile-x86-glb.exe

4484474

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitno izdanje)

4484510

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4484510-fullfile-x64-glb.exe

4484474

Mo

Korišćenje stavke "Dodaj ili ukloni programe" na kontrolnoj tabli

Microsoft Office

OneDrive for Windows

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

OneDrive napomene uz izdanje

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Open Source softver

xamarin. Forms

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

xamarin. Forms-CVE-2020-16873

Mo

SQL Server

SQL Server 2017 usluge za izveštavanje

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

SQLServerReportingServices.exe

Mo

SQL Server

SQL Server 2019 usluge za izveštavanje

Beleške o izdanjima

Bezbednosna ispravka

SQLServerReportingServices.exe

Mo

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 10 za 32-bitni sistemi

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x86. MSU

4571692

Daa

Sustav

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577049

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577049-x64. MSU

4571692

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za 32-bitni sistemi

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x86. MSU

4571694

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1607 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za 32-bitni sistemi

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x86. MSU

4571741

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na ARM64

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1709 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577041

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577041-x64. MSU

4571741

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za 32-bitni sistemi

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577036x86. MSU

4571709

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na ARM64

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1803 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45770318x64. MSU

4571709

Daa

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za 32-bitni sistemi

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x86. MSU

4565349

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na ARM64

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Kb4570333-armarm64. MSU

4565349

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1809 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1903 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za 32-bitni sistemi

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na ARM64

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 1909 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za 32-bitni sistemi

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Daa

Da

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na ARM64

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Daa

Da

Porodica proizvoda

Prepar

Instalirana na

KBNumber

Tip paketa

Ime paketa

Nadmoж

Ponovnom

Neinstaleno

Poznati problemi

Sustav

Windows 10 verzija 2004 za sisteme zasnovane na x64 sistemima

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4571756-x64. MSU

4566782

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-Kb4577066x86. MSU

4571703

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za 32-bitni sistemi

4577071

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb457751-x86. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-x64. MSU

4571703

Daa

Da

Sustav

Windows 8,1 za Sistems zasnovani sistemi

4577071

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4577418x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows RT 8,1

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-arm. MSU

4571703

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4577038

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4577038-x64.msu

4571736

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012

4577048

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4577048-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4577038

Mesečna zbirna vrednost

Windows8-RT-KB4577038-x64.msu

4571736

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 (instalacija jezgra servera)

4577048

Samo bezbednost

Windows8-RT-KB4577048-x64.msu

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-x64. MSU

4571703

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2

4577071

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4577418x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4577066

Mesečna zbirna vrednost

Windows 8.1-KB4577066-x64. MSU

4571703

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2012 R2 (instalacija jezgra servera)

4577071

Samo bezbednost

Windows 8.1-Kb4577418x64. MSU

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2016 (instalacija jezgra servera)

4577015

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4577015-x64. MSU

4571694

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Sustav

Windows Server 2019 (instalacija jezgra servera)

4570333

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4570333-x64. MSU

4565349

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 1803 (instalacija jezgra servera)

4577032

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb45770318x64. MSU

4571709

Daa

Sustav

Windows Server, verzija 1903 (instalacija jezgra servera)

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 1909 (instalacija jezgra servera)

4574727

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Daa

Da

Sustav

Windows Server, verzija 2004 (instalacija jezgra servera)

4571756

Bezbednosna ispravka

Windows 10.0-Xb4571756-x64. MSU

4566782

Daa

Da

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×