Informacije o sigurnosnoj nadopuni za primenu: 10. aprila 2018.

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Pregledač

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4092946

IE kumulativne

Windows8-RT-KB4092946-x64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitne sisteme Service Pack 1

4092947

IE kumulativne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X86.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4092948

IE kumulativne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 za 32-bitne sisteme

4092949

IE kumulativne

Windows8.1-KB4092946-x86.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64

4092950

IE kumulativne

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4092952

IE kumulativne

IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4092953

IE kumulativne

Windows8.1-KB4092946-x64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4092946

IE kumulativne

IE9-Windows6.0-KB4092946-X86.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4092946

IE kumulativne

IE9-Windows6.0-KB4092946-X64.msu

4089187

Da

Pregledač

Internet Explorer 10

Windows Server 2012

4093123

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 7 za 32-bitne sisteme Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 za 32-bitne sisteme

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

10. Windows za 32-bitne sisteme

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1511 za 32-bitne sisteme

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1511 za sisteme zasnovane na x64

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1607 za 32-bitne sisteme

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1607 za sisteme zasnovane na x64

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1703 za 32-bitne sisteme

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1703 za sisteme zasnovane na x64

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1709 za 32-bitne sisteme

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Da

Pregledač

Internet Explorer 11

Verzija Windows 10 1709 za sisteme zasnovane na x64

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Pregledač

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Pregledač

Microsoft ivice

10. Windows za 32-bitne sisteme

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1511 za 32-bitne sisteme

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1511 za sisteme zasnovane na x64

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1607 za 32-bitne sisteme

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1607 za sisteme zasnovane na x64

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1703 za 32-bitne sisteme

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1703 za sisteme zasnovane na x64

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1709 za 32-bitne sisteme

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Verzija Windows 10 1709 za sisteme zasnovane na x64

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Da

Pregledač

Microsoft ivice

Windows Server 2016

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2010 servisni paket 1

4091346

Bezbednosna ispravka

4091346 - visual Studio 2010

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2012

4089501

Bezbednosna ispravka

4089501 - visual Studio 2012

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2013

4089283

Bezbednosna ispravka

4089283 - visual Studio 2013

DevDiv

Microsoft Visual Studio 2015 godine

4087371

Bezbednosna ispravka

4087371 - visual Studio 2015

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

Bezbednosna ispravka

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 RTW

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 verzija 15.6.6

Bezbednosna ispravka

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 verzija 15.6.6

DevDiv

Visual Studio 2017 - Dev15 verzija 15.7 pregled 4

Bezbednosna ispravka

Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 verzija 15.7 pregled 4

Microsoft uređaje

Microsoft Wireless tastatura 850

871281

Bezbednosna ispravka

Ne

Microsoft Office

Excel Services

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 servisni paket 1

4018343

Bezbednosna ispravka

xlsrvloc2013-kb4018343-fullfile-x64-glb.exe

3213559

Možda

Ne

Microsoft Office

Microsoft Excel 2007 servisni paket 3

4018353

Bezbednosna ispravka

excel2007-kb4018353-fullfile-x86-glb.exe

4011714

Možda

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 sa servisnim paketom 2 (32-bitna izdanja)

4018362

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4018362-fullfile-x86-glb.exe

4011675

Možda

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 sa servisnim paketom 2 (64-bitna izdanja)

4018362

Bezbednosna ispravka

excel2010-kb4018362-fullfile-x64-glb.exe

4011675

Možda

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT servisni paket 1

4018350

Bezbednosna ispravka

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 sa servisnim paketom 1 (32-bitna izdanja)

4018350

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4018350-fullfile-x86-glb.exe

4018291

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (64-bitna izdanja)

4018350

Bezbednosna ispravka

excel2013-kb4018350-fullfile-x64-glb.exe

4018291

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (32-bitno izdanje)

4018337

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4018337-fullfile-x86-glb.exe

4011727

Možda

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (64-bitno izdanje)

4018337

Bezbednosna ispravka

excel2016-kb4018337-fullfile-x64-glb.exe

4011727

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Excel Viewer 2007 servisni paket 3

4011719

Bezbednosna ispravka

xlview2007-kb4011719-fullfile-x86-glb.exe

4011606

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitna izdanja)

4018311

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4018311-fullfile-x86-glb.exe

4011707

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitna izdanja)

4018357

Bezbednosna ispravka

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitna izdanja)

4018311

Bezbednosna ispravka

mso2010-kb4018311-fullfile-x64-glb.exe

4011707

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitna izdanja)

4018357

Bezbednosna ispravka

kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe

4011673

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT servisni paket 1

4018288

Bezbednosna ispravka

4011277

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT servisni paket 1

4018330

Bezbednosna ispravka

4011690

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitna izdanja)

4018288

Bezbednosna ispravka

oart2013-kb4018288-fullfile-x86-glb.exe

4011277

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitna izdanja)

4018330

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4018330-fullfile-x86-glb.exe

4011690

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitna izdanja)

4018288

Bezbednosna ispravka

oart2013-kb4018288-fullfile-x64-glb.exe

4011277

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitna izdanja)

4018330

Bezbednosna ispravka

mso2013-kb4018330-fullfile-x64-glb.exe

4011690

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4011628

Bezbednosna ispravka

oart2016-kb4011628-fullfile-x86-glb.exe

3203474

Možda

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4018319

Bezbednosna ispravka

chart2016-kb4018319-fullfile-x86-glb.exe

4011095

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (32-bitno izdanje)

4018328

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4018328-fullfile-x86-glb.exe

4011686

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4011628

Bezbednosna ispravka

oart2016-kb4011628-fullfile-x64-glb.exe

3203474

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4018319

Bezbednosna ispravka

chart2016-kb4018319-fullfile-x64-glb.exe

4011095

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (64-bitno izdanje)

4018328

Bezbednosna ispravka

mso2016-kb4018328-fullfile-x64-glb.exe

4011686

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Klikni i pokreni (C2R) za 32-bitna izdanja

Bezbednosna ispravka

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Klikni i pokreni (C2R) za 64-bitna izdanja

Bezbednosna ispravka

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack servisni paket 3

4011717

Bezbednosna ispravka

xlconv2007-kb4011717-fullfile-x86-glb.exe

4011605

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office Compatibility Pack servisni paket 3

4018354

Bezbednosna ispravka

wordconv2007-kb4018354-fullfile-x86-glb.exe

4011720

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 servisni paket 2

4018360

Bezbednosna ispravka

wac2010-kb4018360-fullfile-x64-glb.exe

4011709

Možda

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 servisni paket 1

4018344

Bezbednosna ispravka

wacserver2013-kb4018344-fullfile-x64-glb.exe

4011692

Možda

Ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 servisni paket 1

4018342

Bezbednosna ispravka

coreserverloc2013-kb4018342-fullfile-x64-glb.exe

4018298

Možda

Ne

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4018336

Bezbednosna ispravka

sts2016-kb4018336-fullfile-x64-glb.exe

4018293

Možda

Ne

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4011712

Bezbednosna ispravka

coreserver2010-kb4011712-fullfile-x64-glb.exe

3114998

Možda

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2013 servisni paket 1

4011586

Bezbednosna ispravka

pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe

3213560

Možda

Ne

Microsoft Office

Microsoft Word 2007 servisni paket 3

4018355

Bezbednosna ispravka

word2007-kb4018355-fullfile-x86-glb.exe

4011721

Možda

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 sa servisnim paketom 2 (32-bitna izdanja)

4018359

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4018359-fullfile-x86-glb.exe

4011674

Možda

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 sa servisnim paketom 2 (64-bitna izdanja)

4018359

Bezbednosna ispravka

word2010-kb4018359-fullfile-x64-glb.exe

4011674

Možda

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT servisni paket 1

4018347

Bezbednosna ispravka

4011695

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 sa servisnim paketom 1 (32-bitna izdanja)

4018347

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe

4011695

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitna izdanja)

4018347

Bezbednosna ispravka

word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe

4011695

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (32-bitno izdanje)

4018339

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4018339-fullfile-x86-glb.exe

4011730

Možda

Da

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (64-bitno izdanje)

4018339

Bezbednosna ispravka

word2016-kb4018339-fullfile-x64-glb.exe

4011730

Možda

Da

Microsoft Office

Word za automatizaciju usluge

Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

4018356

Bezbednosna ispravka

wdsrv2010-kb4018356-fullfile-x64-glb.exe

4011705

Možda

Microsoft Office

Word za automatizaciju usluge

Microsoft SharePoint Server 2013 servisni paket 1

4018341

Bezbednosna ispravka

wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe

4011688

Možda

Ne

Microsoft Windows

Windows 7 za 32-bitne sisteme Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x86.msu

4088875

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Da

Microsoft Windows

Windows 8.1 za 32-bitne sisteme

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x86.msu

4088876

Da

Microsoft Windows

Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Da

Microsoft Windows

Windows RT 8.1

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-arm.msu

4088876

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-ia64.msu

4088875

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 1

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 za x64 operativnim sistemima Service Pack 1 (Server Core instalaciju)

4093118

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows6.1-KB4093118-x64.msu

4088875

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2012

4093123

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088877

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2012 (Server Core instalaciju)

4093123

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8-RT-KB4093122-x64.msu

4088877

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2 (Server Core instalaciju)

4093114

Mesečni zbirnih hitnih ispravki

Windows8.1-KB4093114-x64.msu

4088876

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

10. Windows za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1511 za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1511 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1607 za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1607 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1703 za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1703 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1709 za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Verzija Windows 10 1709 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 za 32-bitne sisteme

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows8.1-KB4093110-x86.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows RT 8.1

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows8.1-KB4093110-arm.msu

4088785

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows8-RT-KB4093123-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows8.1-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4093110

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093110-x64.msu

4088785

Da

Microsoft Windows

10. Windows za 32-bitne sisteme

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x86.msu

4088786

Da

Microsoft Windows

Windows 10 za sisteme zasnovane na x64

4093111

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093111-x64.msu

4088786

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1511 za 32-bitne sisteme

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x86.msu

4088779

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1511 za sisteme zasnovane na x64

4093109

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093109-x64.msu

4088779

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1607 za 32-bitne sisteme

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x86.msu

4088787

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1607 za sisteme zasnovane na x64

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1703 za 32-bitne sisteme

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x86.msu

4088782

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1703 za sisteme zasnovane na x64

4093107

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093107-x64.msu

4088782

Da

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1709 za 32-bitne sisteme

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x86.msu

4088776

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Verzija Windows 10 1709 za sisteme zasnovane na x64

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4091756

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4093223

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4093224

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4093227

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4093257

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme Service Pack 2

4093478

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4091756

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4091756-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4093223

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093223-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4093224

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093224-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4093227

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093227-x86.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4093257

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093257-x86.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2 (Server Core instalaciju)

4093478

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093478-x86.msu

Da

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4091756

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4091756-ia64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4093223

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093223-ia64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4093224

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093224-ia64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4093227

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093227-ia64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4093257

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093257-ia64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sustave s procesorima Itanium sa servisnim paketom 2

4093478

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093478-ia64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4091756

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4093223

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4093224

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4093227

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4093257

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4093478

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 Service Pack 2

4094079

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Porodice proizvoda

Proizvod

Instaliran na

KB broj

Tip paketa

Naziv paketa

Supersedence

Ponovno pokretanje sistema

Uninstallable

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4091756

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4091756-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4093223

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093223-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4093224

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093224-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4093227

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093227-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4093257

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093257-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4093478

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4093478-x64.msu

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2008 za x64 operativnim sistemima Service Pack 2 (Server Core instalaciju)

4094079

Bezbednosna ispravka

Windows6.0-KB4094079-x64.msu

Microsoft Windows

Windows Server 2016

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Microsoft Windows

Windows Server 2016 (Server Core instalaciju)

4093119

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093119-x64.msu

4088787

Da

Microsoft Windows

Windows Server, verzija 1709 (Server Core instalaciju)

4093112

Bezbednosna ispravka

Windows10.0-KB4093112-x64.msu

4088776

Da

Izvršavanje skripti

ChakraCore

Bezbednosna ispravka

ChakraCore aprila 2018 zlato

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×