Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Napomena: Broj verzije ove ispravke se inkrementarno za 2.

Pregled

Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke. Uvek treba da instalirate najnoviju ispravku. 

Kada instalirate ovu hitnu ispravku, možda ćete morati da ažurirate licencu da biste dobili pristup novim objektima koji su uključeni u ovu ili prethodnu ispravku. (Ovo se odnosi samo na korisničke licence.)

Listu ispravki koje su objavljene za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 pogledajte objavljene ispravke za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji rade pod softverom Microsoft Dynamics Released Updates za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Važno

Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa hitnim ispravkama ili ispravkama koje će biti instalirane. Hitna ispravka ili ispravka mogu da izazovu probleme sa međuopelarnošću kod prilagođavanja i proizvoda nezavisnih dobavljača koji rade zajedno sa centralnim rešenjem usluge Microsoft Dynamics 365 Business.

Problemi koji su rešeni u ovoj ispravki

Sledeći problemi rešeni su u ovoj ispravki.

Hitne ispravke aplikacija 

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

419502

Standardna tabela objavljena aplikacija nedostaje u BC datoteci.

Administracija

421427

Broj naloga neće biti automatski popunjena kada izaberete stavku Primenjuje se na Dokument. Ne. ručno u dnevniku opšteg dnevnika ako se redovi kreiraju iz reconcilicije računa u banci.

Upravljanje gotovinom

419261

"Iznos koji treba primeniti ne sme da bude veći..." kada pokušate da objavite prekopavanje sa stranice "Registrovanje korisničkih plaćanja".

Upravljanje gotovinom

417308

Polje Krajnji saldo izvoda ne popunjava se u dnevniku koncilicije plaćanja prilikom uvoza CAMT datoteke.

Upravljanje gotovinom

417308

Polje Krajnji saldo izvoda ne popunjava se u dnevniku koncilicije plaćanja prilikom uvoza CAMT datoteke.

Upravljanje gotovinom

414124

Polje Opis 2 nije dostupno u tabeli Rukovana IC izlazna kupovina/redovi prodaje.

Finansije

416826

Dokumenti se prenose u lokalnoj valuti kada se Podešavanje međukompanije koristi XML datoteke za integraciju.

Finansije

416993

Vrednost dimenzije povezana sa naknadom za podsetnik G/L nalog ne povlači se u podsetnik niti se koristi za slanje podsetnik.

Finansije

418732

Neispravne odštampane izlazne fakture i netačne stavke PDV-a i G/L stavke kreiraju se za konačnu fakturu prilikom promene grupe objavljivanja PDV proizvoda nakon objavljivanja unapred zakupne fakture.

Finansije

418740

Detalji mogu da se promene kada se primeni na odobrenje u opštem dnevniku.

Finansije

419253

Netačna vrednost se objavljuje u događaju kada koristite "Redovi za objavljivanje dokumenata da biste obrnuli..." .

Finansije

420253

Izveštaj "Potvrda poreza na disk" proverava vrednost polja osim PDV-a za partnere za isporuke i zemlje regiona porekla za isporuke i potvrde.

Finansije

420259

Izveštaj Intrastat – lista za proveru proverava Način prenosa umesto PDV-a za partnere ako je u toku isporuke i region zemlje porekla.

Finansije

421253

Ukupna vrednost nije ispravna u izveštaju Prodavac – saldo na datum ako Dobavljač ima stavke sa različitim valutama.

Finansije

421270

Intrastat datoteku nije moguće kreirati ako je Intrastat kôd polja "Zemlja/region porekla" prazna, a intrastat datoteka koristi Intrastat kôd umesto "Zemlja/region" izvornog koda.

Finansije

421346

Poruka o grešci prilikom korišćenja funkcije "Mapiraj u tekst" u imenu prodavca ako je prodavac sa sličnim imenom blokiran u dolaznim dokumentima.

Finansije

421017

Nije moguće kreirati šifru za isporuku na fakturi za uslugu.

Finansije

420065

ID ZA PDV se ne popunjava u dnevniku intrastata za isporuke iz porudžbina prenosa.

Finansije

416988

The Sales VAT Adv. Ne. Acc. Izveštaj "Provera" ne funkcioniše ispravno ako red Ne. koristi se za iste kombinacije za podešavanje sa različitim gen. Tipovima objavljivanja.

Finansije

417967

Polje Broj. nije dostupna u ponudi za prodaju i prodajnoj porudžbini kada prvo počinje od ponude za prodaju.

Integracija

414828

Poruka o grešci prilikom promene stavke "Prodavac/Ne klijenta". u porudžbini/prodaji sa praznim redom i stavkom sa praznim opisom.

Zalihe

418421

Direktni prenos ne poštuje fiksnu aplikaciju za prenos i lanac potvrde kada postoje starije transakcije sa praznom lokacijom.

Zalihe

421138

Vrednost zaliha nije ispravno vredna.

Zalihe

421386

Stavke vrednosti nisu povezane sa ispravnim stavkama u glavnoj knjizi za porudžbinu sa poslovnim poslom.

Poslovi

418178

Neispravna izračunata vrednost zaliha u dnevniku revaluacije izazvane stavkom Datum izračunavanja na unosu izlazne vrednosti FIFO/standardnih stavki na koje utiče kasniji datum vrednosti iz stavke koja je poravnata u potrošnji.

Proizvodnja

418439

Istovremeno mogućnosti polja ostaju 0 čak i ako se koristi više od 1 mogućnosti istovremenog korišćenja.

Proizvodnja

421376

Kontakt kôd je prazan na kartici klijenta.

Marketing

420885

Broj kontakta nije moguće urediti kada se zadatak napravi od prodavca/kupca.

Marketing

417374

Izveštaj o porudžbini prikazuje identifikator PDV-a umesto PDV % u redovima.

Kupovina

418644

Tip transakcije se kreira sa pogrešnom vrednošću u redu dokumenta kada se koristi funkcija Kopiraj dokument u redu Porudžbina ili Porudžbina za povraćaj prodaje.

Prodaja

418993

Samo neka polja adrese se ažuriraju u navodniku za prodaju nakon izmene adrese klijenta.

Prodaja

419798

Poruka o grešci "Stavka Preostala količina u glavnoj knjizi je preniska da bi pokrila količinu (u osnovi)" prilikom objavljivanja sklopne porudžbine.

Prodaja

420123

Rezervacija se pravi, a opcija za rezervisanje je opcionalna kada se radi o prodajnom nalogu i može da obeća (CTP) funkciju čak i ako je stavka podešena sa rezervom = nikada i CTP predlog se ne prihvata.

Prodaja

420410

Nije moguće navesti vreme početka/završtka kada se tip zadatka Telefon Poziv.

Prodaja

418102

Poruka o grešci "Nije moguće pronaći naslov sa opisom xxxxxx" prilikom pokušaja dodavanja ili promene opisa reda naslova u prodajnom nalogu.

Prodaja

421437

Redovi dnevnika sa različitim kodovima "Zemlja/region" izvora kombinuju se u jedan red u datoteci za izveštavanje.

Porez/porez na promet/intrastat

Hitne ispravke lokalnih aplikacija 

AT – Austrija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

420595

Intrastat datoteka izvozi polja netačnim redosledom i ne izvozi opis vrednosti "Ne" tarifa. u austrijskoj verziji.

Finansije

420601

Intrastat datoteka ne ispunjava zahteve za zaokruživanje decimala za fakturu, statistički iznos, dodatne jedinice i ukupnu težinu u austrijskoj verziji.

Finansije

420796

Izveštaji lista za proveru i izveštaj obrasca moraju da provere valjanost ID-ove za partnere prilikom grupisnja redova u intrastatu u verziji Austrija.

Porez/porez na promet/intrastat

CZ- češki

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

421919

"Stavka G/L – veza za PDV ne postoji. Polja za identifikaciju i vrednosti: G/L Stavka No.='XXXX',Broj stavke PDV-a.='YYYY'" prilikom pokretanje funkcionalnosti Izračunavanje i objavljivanje poravnanja PDV-a sa opcijom Objavi omogućenom u češkoj verziji.

Finansije

415985

Iznos PDV-a u nabavci fakture ne ažurira se ispravno kada se iznos PDV-a promeni u statistici u češkoj verziji.

Kupovina

419778

Ažurirajte intrastat format za 2022 u češkoj verziji.

Porez/porez na promet/intrastat

416977

Greška prilikom izračunavanja i objavljivanja kompektacije PDV-a u češkoj verziji.

Porez/porez na promet/intrastat

DACH

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

421446

Funkcija GetEntries u dnevniku intrastata ne predlaže ispravne decimale za "Iznos fakturisanog iznosa" i "Statistički iznos" u verziji DACH.

Finansije

420796

Izveštaji liste za proveru i izveštaj obrasca moraju da provere valjanost ID-ove partnerskih PDV-a pri grupisanju redova u intrastatu u daCH verziji.

Porez/porez na promet/intrastat

DE – Nemačka

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

421446

Funkcija GetEntries u dnevniku intrastata ne predlaže ispravne decimale za "Iznos fakturisanog iznosa" i "Statistički iznos" u nemačkoj verziji.

Finansije

418963

ID za partnerski PDV uvek je QV999999999 u dnevniku intrastata ako je isporuka označena kao nezavisna trgovina u nemačkoj verziji.

Finansije

ES – Španija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

415477

Iznos PDV-a i iznos EC-a nisu tačni prilikom štampanja izjave o PDV-u sa postavkom tipa ukupne vrednosti u ec u španskoj verziji.

Finansije

FR – Francuska

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

419056

Poruka o grešci "Nije moguće zasnovati izračunavanje datuma na nedefinisanom datumu" kada pokušavate da dodate datum "Dozvoli objavljivanje od" u francuskoj verziji.

Finansije

GB – Ujedinjeno Kraljevstvo

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

420677

Poruka o grešci "Proverite broj meseca" prilikom pokušaja da navedete januar 2022. kao "2201" kao što je predloženo obaveštenjem u britanskoj verziji.

Finansije

421115

Intrastat datoteke za 2022. za isporuke i potvrde neispravne su u britanskoj verziji.

Finansije

IT – Italija 

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

416540

Funkcionalnost Certificazione unica ne grupiše unose za istog prodavca u italijanskoj verziji.

Finansije

415422

Broj reda prijavljeni u <RiferimentoNumeroLinea> blokova <DatiDDT> ne poravnava se sa blokovima datoteke E-fakture u italijanskoj verziji <NumeroLinea> mreže <DettaglioLinee> blokova datoteke E-fakture u italijanskoj verziji.

Finansije

416154

Poruka o grešci prilikom pokretanje izveštaja "Izračunavanje fiskalnih zaliha" bez filtera datuma u italijanskoj verziji.

Zalihe

416088

Iznos troškova je netačan u stavkama glavne knjiga poslova kada se koristi PDV reverznom naplatom u italijanskoj verziji.

Poslovi

NL – Holandija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

420388

Informacije o računu u banci klijenta automatski se ažuriraju u predlogu telebank-a u verziji na holandskom jeziku.

Finansije

RU – Rusija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

420323

Nije moguće popuniti polja Primenjeno/primenjeno iz stavke u dokumentima Potvrda/Isporuka kada koristite ispravku = da u stavkama koje se prate u ruskoj verziji.

Zalihe

Regulatorne funkcije

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

418240

Ažuriranje formata intrastata za 2022.

Finansijsko upravljanje

IntrastatFileWriter.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report ExportDEBDTI.Codeunit ExportDEBDTI.Report IntrastatJournal.Page CreateIntrastatDeclDisk.Report

Funkcije lokalnog regulatora

DE – Nemačka

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

418265

Ukidanje ASCII datoteke za izvoz intrastata u nemačkoj verziji.

Finansijsko upravljanje

IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit

IT – Italija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

416702

Izvezite ispravne XML nodove u slučaju da je korišćenje stranih prodavaca u italijanskoj verziji.

Finansijsko upravljanje

ExportFatturaPADocument.Codeunit ExportSelfBillingDocuments.Codeunit FatturaDocHelper.Codeunit FatturaHeader.Table SelfBillingDocuments.Page VATEntry.Table

MX – Meksiko

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

418596

Napravite komplement za CFDI Carte de Porte u meksičkoj verziji.

Finansijsko upravljanje

DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table EInvoiceMgt.Codeunit ElectronicCartaPorteMX.Report Location.Table LocationCard.Page PostedSalesShipment.Page PostedTransferShipment.Page SATFederalMotorTransport.Table SATFederalMotorTransports.Page SATHazardousMaterial.Table SATHazardousMaterials.Page SATLocalities.Page SATLocality.Table SATMunicipalities.Page SATMunicipality.Table SATPackagingType.Table SATPackagingTypes.Page SATPermissionType.Table SATPermissionTypes.Page SATState.Table SATStates.Page SATSuburb.Table SATSuburbList.Page SATTrailerType.Table SATTrailerTypes.Page SATUtilities.Codeunit SATWeightUnitOfMeasure.Table SATWeightUnitOfMeasure.XmlPort SATWeightUnitOfMeasures.Page SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesShipmentHeader.Table TransferHeader.Table TransferOrder.Page TransferShipmentHeader.Table

NE – Norveška

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

418703

Dodatne promene funkcije prosleđivanje elektronskog PDV-a u norveškoj verziji.

Finansijsko upravljanje

AttachmentDocumentType.Enum DocumentAttachment.Table VATReport.Page VATReportArchive.Table VATReportHeader.Table VATReportMediator.Codeunit VATStatement.Report DataClassEvalDataCou codentry.Codeunit NorwegianVATTools.Codeunit VATCode.Table VATCodes.Page VATNote.Table VATNotes.Page VATSpecification.Table VATSpecifications.Page VATStatement.Page VATStatementLine.Table Extensions: ElectronicVATSubmission

Rezolucija

Kako da nabavite Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 datoteke

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Ispravka 17.14 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Koji paket hitne ispravke da preuzmete

Ova ispravka sadrži više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite jedan od sledećih paketa, u zavisnosti od verzije zemlje Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 baze podataka.

Zemlja

Paket hitne ispravke

AT – Austrija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT paket

AU – Australija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AU paket

BE – Belgija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE paket

CA – Kanada

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA paket

CH – Švajcarska

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH paket

CZ - Češka Republika

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CZ paket

DE – Nemačka

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE paket

DK – Danska

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DK paket

ES – Španija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ES paket

FI – Finska

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FI paket

FR – Francuska

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FR paket

GB – Ujedinjeno Kraljevstvo

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 UK paket

IN – Indija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN package

IS – Island

Preuzimanje ispravke 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 JE paket

IT – Italija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IT paket

MX – Meksiko

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 MX paket

NL – Holandija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NL paket

NE – Norveška

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO paket

NZ – Novi Zeland

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NZ paket

RU – Rusija

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 RU paket

SE – Švedska

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 SE paket

SAD – Sjedinjene Države

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 US paket

Sve ostale zemlje

Preuzmite ispravku 17.15 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 W1 paket

Kako da instalirate ispravku Microsoft Dynamics 365 Business Central premeštene ispravke iz 2020 izdanja 2

Pogledajte članak Kako da instalirate ispravku Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Preduslovi

Morate da imate instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 da biste primenili ovu hitnu ispravku.

Više informacija

Pogledajte više informacija o terminologiji ažuriranja softverai Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Izdanje 2. talasa.

Status

Microsoft je potvrdio da je u tome problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×