Ispravka: Access kršenje izuzetak kada instalirate datoteku fonta za eksploataciju na uređaju ugrađeni Compact Windows 7 operativnim

Rezime

Kada instalirate datoteku fonta za eksploataciju na uređaju ugrađeni Compact Windows 7 operativnim, izuzetak kršenja pristupa može doći u funkciji. Ažuriranje koje ovaj članak opisuje takođe rješava ranjivost TrueType fontovi (TTF) koji je opisan u Microsoft bilten MS13-081.

Uzrok

Do ovog problema dolazi zbog prekoračenja u bafer.

Više informacija

Informacije o nadopuni za softver

Informacije o preuzimanju

Ugrađeni Compact Windows 7 mesečno ažuriranje (novembar 2013) sada je dostupna od korporacije Microsoft. Da preuzmete ovu ispravku mesečne ugrađeni Compact Windows 7, idite na sledeći Web lokacije Microsoft Download Center:

Ugrađeni kompaktni 7 Windows ispravkiVrsta procesora na koje se odnosi svaka datoteka je vidljiva u ime svake datoteke u odeljku „Informacije o datoteci”.

Preduslovi

Ova ispravka je podržan samo ako sve prethodno izdate ispravke za ovaj proizvod takođe je instalirao.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon što primijenite ovu nadopunu, morate izvršiti čistu build celi platforme. Da biste to učinili, koristite jednu od sljedećih metoda:

  • U meniju izgradi kliknite Čisto rešenje, a zatim izaberite stavku Izgradi rešenje.

  • U meniju izgradi kliknite Obnovi rešenje.

Ne morate ponovo pokrenuti računalo nakon primjene ove nadopune softvera.

Informacije o zameni ispravke

Ovo ažuriranje ne zamjenjuje druge nadopune.

Verzija ovog paketa ažuriranja softvera na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, to je pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu " Vremenska zona " u stavci " datum i vreme " na kontrolnoj tabli.

Datoteke koje su uključene u ovaj paket

Ime datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Putanja

Mgtt_o.exp

2,576

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.exp

2,575

20-Dec-2013

16:33

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:33

Public\Common\Exp\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.exp

2,576

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.exp

2,575

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Exp\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.exp

2,576

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.exp

2,574

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.exp

2,575

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Exp\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.exp

2,577

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.exp

2,575

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.exp

2,576

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.exp

2,580

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.exp

2,578

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.exp

2,579

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

4,582

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Exp\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.exp

2,600

20-Dec-2013

16:45

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:45

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.exp

2598 američkih

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.exp

2,599

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Exp\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.exp

2,600

20-Dec-2013

16:47

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:47

Public\Common\Exp\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.exp

2598 američkih

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Exp\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.exp

2,599

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

4,650

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Exp\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.lib

1,237,844

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.lib

1,649,982

20-Dec-2013

16:34

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.lib

1,403,862

20-Dec-2013

16:33

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.lib

1,235,822

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.lib

1,644,714

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:35

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.lib

1,401,840

20-Dec-2013

16:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.lib

1,227,870

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.lib

1,637,404

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.lib

1,393,946

20-Dec-2013

16:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.lib

1,172,696

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.lib

1,589,214

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.lib

1,314,850

20-Dec-2013

16:40

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.lib

1,174,142

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.lib

1,590,608

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.lib

1,316,224

20-Dec-2013

16:42

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.lib

1,061,758

20-Dec-2013

16:45

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.lib

1,334,284

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.lib

1,212,946

20-Dec-2013

16:44

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.lib

1,091,174

20-Dec-2013

16:47

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.lib

1,234,574

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mgtt_o.def

628

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mgtt_o.lib

1,201,686

20-Dec-2013

16:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni u odeljku „Odnosi se na”.

Reference

Za više informacija o terminologiji za ažuriranje softvera, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×