Ispravka za specifične za zemlju za Mađarsku: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 i AX 2012 R3 integracije sa sistemom Online fakturisanja

Uvod

Kao i pri stavke br. 6 & 13 od raspored 10 čin CXXVII 2007 na vrednost dodao poreza (unošenje stupio na 1 jula 2018):

„6. oporezivi entiteta obavlja podataka javlja se na svaku fakturu, via kanal za elektronski kao što je definisano u posvećenu regulativi, ka nacionalnog poreza i carinskih vlasti, na podatke koji se nalaze, prema namenski regulacije, unutar na izdatih računa Via fakturisanje funkcija programa, fakture koje sadrže porez, niti u excess, Madjarska-HUF 100 000 se prenosi drugi oporezivi osoba registrovana na unutrašnjem planu. Oporeziv entiteta takođe obavlja podataka raportira, via kanal za elektronsku po namenski propise, kada je u pitanju bilo koje izmene ili to je komplikovan proces ovih faktura. Izveštavanje o podacima takođe vrši se, kao i pri namenski propisa, kada je u pitanju modifikacije, što rezultira u iznosu od poreza koji se prenosi na drugi oporezivi entiteta fakturu, dostigavši ili prekoračenja Madjarska-HUF 100 000”.

„13. oporezivi entitet može da izabere da ispune svoju obavezu u ovom Aneksu without respect to cenzus iznosi definisane u tačkama 1 – 8”.

Prema novih izmena zakona je potrebno:

 • Održavanje dnevnika izdate fakture.

 • Automatsko podnošenje xml datoteku sa izdatim fakturama Online sistem fakturisanja i obradu interakcije sa uslugom (mašina-mašina sučelje bez ljudske intervencije unutar sistema).

 • Podataka o fakturi treba da bude ugrađen u XML datoteci kodirana u BASE64 format.

Upoznati ovaj novi zakon zahtevi promene u Microsoft Dynamics AX je bio sproveden na novu funkcionalnost Online sistem fakturisanja registrovati. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da:

 • Podesiti određene Online fakturisanje sistem web-usluge koje treba koristiti za automatski da prenesu podatke direktno u Online fakturisanje sistema

 • Podesite tehničke korisnik prijava "," lozinka "," potpis "i" zamena tastere.

 • Održavanje dnevnika faktura da podržavaju proces prenosa i primanja odgovora na fakturama izdato.

 • Automatski generisati i slati XML izveštaje Online sistem fakturisanja u potrebne oblike.

 • Automatski primate i tumače reakcije na Online fakturisanje sistem.

 • Uskladištite i pregledate sve preneseni i primljeni XML izveštaje.

Pregled

Ovaj dokument je kao vodič za korisnike Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R2 i AX 2012 R3.

Ovaj vodič opisuje kako da podesite i koristite Microsoft Dynamics AX za interakciju sa sistem Online fakturisanje prema novi zakonski uslovi.

Dokument sadrži dva dela:

 • Fakturisanje sistem Podešavanje za Online.

 • Na internetu fakturisanje sistemski registar.

Podešavanje deo opisuje kako Microsoft Dynamics AX treba postaviti da pustim Online fakturisanje sistem ispravno registrovati rad.

Deo registrovatiOnline fakturisanje sistem opisuje kako da radite sa Microsoft Dynamics AX interakciju sa na Online fakturisanje sistema (Online fakturisanje sistem Oficijelni sajt).

Na internetu fakturisanje instalacija sistema

Spremi Dynamics AX da radite na mreži fakturisanje sistema potrebno je uraditi sljedeće postavke:

 • Tehnički korisnik/lozinka za prijavljivanje i potpis i zamena ključeve.

 • Online usluge fakturiranja sistem.

 • Paket za automatsko izvršavanje mašina-mašina interfejs.

 • Finansijskih razloga.

Tehnička/lozinku za prijavu i potpis i zamena ključeve Podešavanje korisnika

Da biste podesili tehničkog korisnika i logovanje i potpis i zamenu tasteri otvorenom kao i druge parametre glavne knjige > podešavanje > porez na promet > spoljni > Online fakturisanje parametra.

Online invoicing system parameters

Popunite tehničke korisnik/lozinka za prijavljivanje i potpis i zamena ključeve, koji treba dobiti iz Online fakturisanje sistema (informacije na procedure registracije preduzeća).

Takođe, popunite sledeći parametri:

 • Maksimalna fakture po procesu (< = 100).

 • Prijavi početak perioda datum (07/01/2018).

 • Primena kompresija (ako je potrebno). Ako izaberete ovaj parametar, sistem će komprimovati podataka o fakturi pre podnošenja xml datoteku.

Instalacioni program za usluge na mreži fakturisanja

Da biste podesili Online fakturisanje sistemske usluge otvorena u glavne knjige > podešavanje > porez na promet > spoljni > Online fakturiše sistemske usluge.

Online invoicing system services

Kreirajte novi zapis i popunite sledeća polja:

 • Tip (fakture kupca)

 • Internet adresa

 • Operacije

  • Pripremnu obradu slike - tokenExchange

  • Slanje dokumenta - manageInvoice

  • Zahteva fakturu podataka - queryInvoiceData

  • Zahtevanje status - queryInvoiceStatus

Grupe za podešavanje automatskog izvršavanja mašina-mašina interfejsa

Aktivirati grupu u vidu Online sistem za fakturisanje (glavne knjige > Periodic > Online fakturisanje sistemski registar) za automatsko dodavanje zapisa u dnevniku (prethodno podešavanje filtera za biranje fakture na kartici " Opšte postavke " ):

Grupna obrada-Dodavanje zapisa

Možda popunite opis zadatka sa bilo koja vrednost, na primer, „Update registrovati podatke za fakture kupca izveštavanja”.

Da biste podesili grupe, koje je neophodno za automatsko podnošenje izdaju fakture, otvorite administraciju sistema > ispitivanje > grupne > grupne (pogledajte stvaranje grupu detaljno pod link Kreiraj grupne [AX 2012]) i kreirati dva grupe:

 • Spiskove/slanje fakture HU Online fakturisanje sistema (ime klase SIIRegisterReport_HU)

 • Zahteva o statusu HU Online fakturisanje sistema (ime klase SIIRegisterReport_HU)

Batch jobs

Preprocessing/slanje fakture za HU Online fakturisanje grupnom sistem kreirati dva zadatka (Prikaz zadataka koje):

 • pripremnu obradu slike (parametar Status kreirano) (ime klase SIIRegisterReport_HU)

 • Šaljete fakture (parametar Status Preprocessed) (klasa ime SIIRegisterReport_HU)

Batch task 11

Batch task 12

Za Status zahtev HU Online fakturisanje grupnom sistem kreirati jedan zadatak:

 • Status zahtev (parametar neobrađene odgovor, ime klase SIIRegisterReport_HU)

Batch task 2

Podešavanje finansijskih razloga

Da biste podesili finansijskih razloga otvorena organizaciju administracije > podešavanje > finansijskih razloga

Možda ste podesili finansijskih razloga, ako želite navesti fakturu operacija ručno kad ti knjiženja/Kreiranje fakture. Sistem podržava sledeće operacije, koja je navedena u Online fakturisanje dokumentacije sistema: kreiranje, menjanje i STORNO.

Na primer, ako korisnik kreira fakture i izdvajanje izmeni operacija, to znači da korisnik smatra fakturu modifikacija faktura, proknjižena ranije. U ovom slučaju, sistem kreira zapis fakture u na Online fakturisanje sistemski registar ali ne podnese ove fakture dok korisnik određuje referencu na fakturi, koja bi trebalo da izmenite i promene registrovanje statusa zapisa.

Financial reasons

Možda da kreirate nekoliko razloga sa istu operaciju.

Na internetu fakturisanje sistemski registar

Online fakturisanje sistemski registar obrazac se koristi za interakciju Dynamics AX sa Online fakturisanje sistem.

Za pregled i prosleđivanje izdate fakture otvorenom glavne knjige > Periodic > Online fakturisanje sistemski registar.

Online invoicing system register

Opis polja (tabela):

Ime polja

Opis polja

Tip

Uvek je jednak fakture kupca. Dnevnik zapise o kupcima fakturama kreiraju iz konta potraživanja fakturu naloga i faktura projekta

Status

Polje odražava stvarni status fakture u korespondencija sa tip šemu. Ovo polje se može popuniti automatski samo na dodavanje fakturu u dnevniku i može da ima sledeće vrednosti:

 • Kreirano – kada se faktura se dodaje u dnevniku, ali se ne šalje web usluge još.

 • Odbijeno – kada zahtev poslat da web usluge, ali je odbila je Online fakturisanje sistem sistem iz nekog razloga.

 • Preprocessed - Preprocessed operacije je pogubljeno

 • PendingResponse -fakture, bilo je prijavljeno i sistem čeka odgovor na fakturi statusi na mreži fakturiše sistema

 • Prihvaćeno – kada faktura je poslat da web usluge i prihvaćen je od strane za fakturisanje sistem Online.

 • Excluded - ovaj status je automatski postavljena u slučaju izmeni/STORNO, ako sistem ne može da definišete fakturu referenca i ako korisnik Dodavanje faktura u dnevniku sa datumom manje od datuma navedenog u Online fakturisanje parametra (General knjige > Podešavanje > porez na promet > spoljni > Online fakturisanje parametri sistema).

Prenos datuma

Ovo je datum i vreme poslednje fakture statusnom promjenom.

Broj računa

Račun broj kupca

ID izvornog dokumenta

Id fakture

Izvorni datum

Datum Inoice

Opis polja (pravu segment obrasca, detalj, grešaka):

Ime polja

Opis polja

Operacija

KREIRANJE, MENJANJE, STORNO.

Sistem automatski definiše KREIRAJ i izmeni operacije. Sistem definiše operacija kreiranje ako ne postoji li referenca na originalnu fakturu i operacija izmeni - ako postoji referenca na originalnu fakturu

STORNO operacija definisati samo putem Financial urazumiti STORNO operacija u polju operacija.

Ako korisnik navedeno operacija STORNO fakture, sistem kreirati zapis u dnevniku sa Excluded statusom. Korisnik može uneti referenca na originalnu fakturu i promenite status registar kreirano.

Originalni dnevnik

Referenca na dnevniku zapis sa originalne fakture. Ako dnevnik operacija je jednako izmeni ili STORNO Original registrovati polje treba popuniti fakture u suprotnom, Online sistem vraća grešku.

Zadnji red referentni broj

KREIRAJ – poslednji broj je jednak fakturišete količina u redu

IZMENI/STORNO - poslednji broj je jednaka količina u redu fakture + količina originalnu fakturu u redu + Redovi rezimea količina svih faktura, upućuje iste originalne dnevniku.

Da li je Ručna operacija?

Ako registrujete zapis je kreiran na fakturi sa finansijskih razloga sa ispunjeno polje operacija

Kôd greške

Greške, što je primljen od Online fakturisanje sistem.

Opis greške

Opis greške

Funkcije

Sve funkcije u ovom obliku može biti pogubljen u automatski (pogledajte postavku od grupe) ili ručno.

Automatski i mannually proces odvija se preko sledećih država (opšte):

 • Dodavanje zapisa u Online fakturisanje dnevnik

 • Tražim/primanje token

 • Podnošenje zahteva sa kodiranog fakture i primanje ID transakcije

 • Tražim/primanje fakture statusi

Za izvršavanje podnošenjem fakture da na mreži automatski fakturisanje sistem je potrebno podesiti grupa (pogledajte Set do sektora).

Ručni režim znači da korisnici treba da izvrši sve korake sami sebe.

Funkcija

Dugme

Dodavanje zapisa u dnevniku

Dodavanje zapisa / fakture kupca

Pošalji/primi znak

Pošalji

Podnošenje zahteva sa kodiranog fakture i primanje ID transakcije

Pošalji

Tražim/primanje fakture statuse

Pošalji

Dodavanje zapisa

Napomena Prilikom izračunavanja iznosa PDV-a, sistem odabira porez na transakcije sa Tip od poreza, navedena u šifri za porez na promet, jednaka Standardna PDV ili Smanjene za PDV. Reverzni PDV-a je definisana Šifra poreske jednak RC.

Koristite ovu funkciju za automatsko ažuriranje Online sistem fakturisanja registrovati i Dodavanje nove fakture u njemu (Dodavanje zapisa / fakture kupca dugme).

Možete definisati, koje fakture treba dodati u registar tako što ćete kliknuti na dugme potvrdite .

Ako izmenite ili storno fakture u proteklom periodu (sa datumom manje od 07/01/2018) zapis o fakturama u proteklom periodu, trebalo bi da u dnevniku, u cilju da sistem možda popune u originalu registrovati referenca automatski. Preporučljivo je da dodate zapise fakturu prošlih perioda (na primer, proknjižili fakture u 2018 godine ili na godinu dana ranije 07/01/2018). Kada dodajete zapise pre 07/01/2018 sistem je automatski podešen Excluded status za ove zapise i faktura će biti dostavljen na mreži fakturisanje sistem.

Sistem za postavljanje vrednosti u modifyWithoutMaster = True ako originalni dnevnik referenca na zapis u proteklom periodu.  To znači za Online fakturisanje sistem da se „originalne fakture objavljen je pre 1 juna 2018 i podataka javlja na Modifikatori dokument je obavezna”.

Koristite Kombinaciju tastera Ctrl + F3 da biste podesili filtere na obrazac za registraciju Online sistem fakturisanja .

Koristite Tastere Ctrl + G da biste podesili filtere na kolonama dnevnika.

Pošalji

Funkciju poslati nekoliko puta da izvrši sve korake, što je opisano iznad.

Kliknite na dugme " Pošalji " i postavite vrijednost statusa zapisa na kojem izveštaj biti generisan i predao.

Kreirano status podešen po podrazumevane i obično generisan na dnevniku zapise sa statusom "kreirano" izveštaj o fakturi.

Ali u nekim slučajevima je neophodno za generisanje i podnese izveštaj sa statusom " Odbijeno " zbog različitih tehničkih grešaka kada dnevnik zapise, sistem generiše izvještaj o, prebačeni su u statusu odbačeno. U ovom slučaju možda da stvaraju i pošalji izveštaj sa zapisima sa statusom " Odbijeno ".

Promena statusa

U statusu Kreirano je zapis fakture u na Online sistem fakturisanja registrujete ili Odbačeno korisnika možete ručno promeniti status za Excluded za optimiziranje upiti i rad sa zapis u dnevniku.

Pritisnite Status > Excluded dugme da promenite status zapisa dnevnik iz Kreirano u Excluded statusa.

Pritisnite Status > Kreirano dugme da biste promenili statusa zapisa u dnevniku od Excluded Kreirano statusa .

Pregledajte komunikacije

Sustav pohranjuje sve zahteve za xml (Izveštaji) i odgovore sa Online sistem fakturisanja. Možete da pregledate sve poslatih i primljenih XML datoteke povezane sa izabranom dnevnik zapis ako kliknite na dugme Pregled komunikacije .

U ovom obrascu možete pregled sve korake zapisa obrade dnevnika.

Na kartici Opšte postavke svakog koraka obrade te mogu pregled vrsta operacije i dodatne exchange parametra (token - u prvom koraku, id transakcije - u drugom koraku).

Dnevnik faktura

Ovu funkciju koristite da biste otvorili zapis naloga fakture za zapis izabranih dnevnika.

Izvoz

Ovu funkciju koristite za pregled xml datoteku, generisan iz fakture, povezane sa zapisom dnevnika (molim vas, obratite pažnju da sistem šalje izveštaj Online fakturisanje sistem sa kodiranjem faktura).

Informacije o prilagodbenom popravku

Kako nabaviti Microsoft Dynamics SEKIRU ažurira datoteke

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Preduslovi

Morate imati jedan od sljedećih proizvoda da biste primijenili ovaj hitni popravak:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon što primijenite hitni popravak, morate ponovo pokrenuti servis Server aplikacije objekta (AOS).

Ako nailazite na pitanje preuzimanja, instaliranja prilagodbenog popravka, ili imaju druge tehnička podrška pitanja, kontaktirajte svog partnera ili, ako je upisan u plan podrške direktno sa Microsoft, obratite se tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirajte je novi zahtev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sledeće Microsoft Web lokacije:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ove veze za zemlju određene telefonske brojeve. Da biste to učinili, posjetite jedno od sledećih Microsoft Web lokacije:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U posebnim slučajevima, troškovi koji se naplaćuju za podršku mogu biti ukinuti ako stručnjaku za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške će primeniti na bilo koji dodatnu podršku pitanja i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×