Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Obaveštenje

Ovaj članak baze znanja obezbeđuje se kakav jeste i ne zamenjuje podatke o potiskivanju koji se obezbeđuju putem normalnih kanala za ažuriranje. Informacije o potiskivanju sa datumima nakon sledećih podataka mogu se pronaći u Vodiču za bezbednosne ispravke i drugim pratećim alatkama.

Rezime

Pogledajte proizvode na koje se ovaj članak odnosi.

Bezbednosna ispravka MS17-010 otklanja nekoliko ranjivosti u Windows bloku poruka servera (SMB) v1. WannaCrypt rensomver iskorišćava jednu od ranjivosti koja predstavlja deo ispravke MS17-010. Računari koji nemaju instaliran MS17-010 su pod povećanim rizikom zbog nekoliko tipova malvera. Ovaj članak obezbeđuje nekoliko brzih metoda da otkrijete da li je računar ažuriran.

1. metod: Provera po broju instalirane baze znanja

Koristite sledeću tabelu da biste proverili da li postoje neke od navedenih ispravki (osim onih koje su označene sa „Ne sadrži zakrpu MS17-010“). Ako je bilo koja od njih instalirana, MS17-010 je instaliran.

Tabela 1 od 2: Windows 7 SP1 i noviji. Sledeće zbirne baze znanja sadrže ispravku (osim u koloni „Samo aprilska bezbednost 4B“). Ispod svakog broja članka u bazi znanja nalazi se ažurirani Srv.sys broj verzije.

Verzije operativnog sistema Windows

Samo bezbednosna ispravka za mart (14.3.2017)

Mesečna zbirna ispravka za mart
(14.3.2017)

Martovski pregled mesečne zbirne ispravke
(21.3.2017.)

Samo aprilska
Samo ispravka
(11.4.2017)

Mesečna zbirna ispravka za april
(11.4.2017)

Aprilski pregled mesečne zbirne ispravke
(18.4.2017.)

Samo bezbednosna ispravka za maj
(9.5.2017)

Mesečna zbirna ispravka za maj
(9.5.2017)

Veza za preuzimanje

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

4012212
6.1.7601.23689

4012215
6.1.7601.23689

4012218
6.1.7601.23689

4015546
Ne sadrži MS17-010 zakrpu

4015549
6.1.7601.23689

4015552
6.1.7601.23689

4019263
6.1.7601.23762

4019264
6.1.7601.23762

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 istorija ažuriranja

Windows 2012

4012214
6.2.9200.22099

4012217
6.2.9200.22099

4012220
6.2.9200.22099

4015548
Ne sadrži MS17-010 zakrpu

4015551
6.2.9200.22099

4015554
6.2.9200.22099

4019214
6.2.9200.22137

4019216
6.2.9200.22137

Windows Server 2012, istorija ažuriranja

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

4012213
6.3.9600.18604

4012216
6.3.9600.18604

4012219
6.3.9600.18604

4015547 Ne sadrži zakrpu MS17-010

4015550
6.3.9600.18604

4015553
6.3.9600.18619

4019213
6.3.9600.18655

4019215
6.3.9600.18655

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 istorija ažuriranja

Windows 10 verzija 1507

4012606
10.0.10240.17319

4016637
10.0.10240.17319

-

-

4015221
10.0.10240.17319

-

-

4019474 10.0.10240.17394

Windows 10 istorija ažuriranja

Windows 10 verzija 1511  

4013198
10.0.10586.839

4016636
10.0.10586.839

-

-

4015219
10.0.10586.839

-

-

4019473
10.0.10586.916

Windows 10 istorija ažuriranja

Windows 10 u verziji Windows Server 2016

4013429
10.0.14393.953

4016635
10.0.14393.953

-

-

4015217
10.0.14393.953

-

-

4019472
10.0.14393.1198

Windows 10 i Windows Server 2016 istorija ažuriranja

 

Tabela 2 od 2: Nastavak za ispravke za maj i jun 2017.

Verzije operativnog sistema Windows

Majski pregled mesečne zbirne ispravke

(16.5.2017)

Samo bezbednosna ispravka za jun

(13.6.2017)

Mesečna zbirna ispravka za jun

(13.6.2017)

Veza za preuzimanje

Windows 7 i Server 2008 R2

4019265
6.1.7601.23762

 

4022722

4022168
6.1.7601.23762

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 istorija ažuriranja

Windows Server 2012

4019218
6.2.9200.22137

4022718

4022724
6.2.9200.22137

Windows Server 2012, istorija ažuriranja

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

4019217
6.3.9600.18655

4022717

4022720
6.3.9600.18688

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 istorija ažuriranja

Windows 10 u verziji 1507

-

-

4032695

Windows 10 istorija ažuriranja

Windows 10 u verziji 1511

-

-

4032693

Windows 10 istorija ažuriranja

Windows 10 u verzijama 1607 i Windows Server 2016

-

-

4022723
10.0.14393.1198

Windows 10 i Windows Server 2016 istorija ažuriranja

 

Tabela 2: Druge verzije operativnog sistema Windows. Koristite KB 4012598 za bezbednosnu ispravku.

Verzije operativnog sistema Windows

Broj članka u bazi znanja i
ažurirana Srv.sys verzija

Veza za preuzimanje

Windows Server 2003 SP2

4012598
5.2.3790.6021

Windows Server 2003 SP2 x64

Windows Server 2003 SP2 x86

Windows XP

4012598
5.1.2600.7208

Windows XP SP2 x64

Windows XP SP3 x86

Windows XP Embedded SP3 x86

Windows Vista SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Vista servisni paket 2

Windows Vista x64 Edition servisni paket 2

Windows Server 2008 SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Server 2008 za 32-bitne sisteme sa servisnim paketom 2

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 procesorima sa servisnim paketom 2

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na Itanium procesorima sa servisnim paketom 2

Windows 8

4012598
6.2.9200.22099

Windows 8 x86, Windows 8 x64

 

Tabela 3: Dodatna ažuriranja koja sadrže ispravku.

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Datum izdavanja

Broj članka u bazi znanja

Stranica podrške

21. mart 2017.

4012219

21. mart 2017.—KB4012218 (pregled mesečne zbirne ispravke)

18. april 2017.....

4015553

18. april 2017. - KB4015553 (pregled mesečne zbirne ispravke)

16. maj 2017.....

4019217

16. maj 2017.—KB4019217 (pregled mesečne zbirne ispravke)

27. jun 2017.....

4022720

27. jun 2017.—KB4022720 (pregled mesečne zbirne ispravke)

 

Windows server 2012

Datum izdavanja

Broj članka u bazi znanja

Stranica podrške

21. mart 2017.

4012220

21. mart 2017.—KB4012220 (pregled mesečne zbirne ispravke)

18. april 2017.....

4015554

18. april 2017.—KB4015554 (pregled mesečne zbirne ispravke)

16. maj 2017.....

4019218

16. maj 2017. - KB4019218 (pregled mesečne zbirne ispravke)

27. jun 2017.

4022721

27. jun 2017.—KB4022721 (pregled mesečne zbirne ispravke)

 

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

Datum izdavanja

Broj članka u bazi znanja

Stranica podrške

21. mart 2017.

4012218

21. mart 2017.—KB4012218 (pregled mesečne zbirne ispravke)

18. april 2017.....

4015552

18. april 2017.—KB4015552 (pregled mesečne zbirne ispravke)

16. maj 2017.....

4019265

16. maj 2017.—KB4019265 (pregled mesečne zbirne ispravke)

27. jun 2017.....

4022168

27. jun 2017.—KB4022168 (pregled mesečne zbirne ispravke)


2. metod: Proverite po verziji datoteke %systemroot%\system32\drivers\srv.sys

Koristite sledeći grafikon da biste proverili verziju datoteke %systemroot%\system32\drivers\srv.sys. Ako je verzija datoteke jednaka ili novija od navedene verzije, MS17-010 je instaliran.

Verzije operativnog sistema Windows

Minimalna ažurirana Srv.sys verzija

Windows XP

5.1.2600.7208

Windows Server 2003 SP2

5.2.3790.6021

Windows Vista
Windows Server 2008 SP2

GDR:6.0.6002.19743, LDR:6.0.6002.24067

Windows 7
Windows Server 2008 R2

6.1.7601.23689

Windows 8
Windows Server 2012

6.2.9200.22099

Windows 8.1
Windows Server 2012 R2

6.3.9600.18604

Windows 10 TH1 v1507

10.0.10240.17319

Windows 10 TH2 v1511

10.0.10586.839

Windows 10 RS1 v1607
Windows Server 2016

10.0.14393.953


3. metod: Provera putem WMI i tehnologije Windows PowerShell

Koristite WMI i Windows PowerShell da biste utvrdili da li su MS17-010 ispravke instalirane.

WMI komanda

Da biste pronašli navedeni broj u bazi znanja, otvorite prozor komandne linije sa punim privilegijama, a zatim pokrenite sledeću komandu:

wmic qfe get hotfixid | find "KB1234567"

Napomene

 • U ovoj komandi zamenite <KB1234567> stvarnim brojem članka u bazi znanja.

 • Koristite znak „ampersand“ (&) da biste pretražili više ispravki. Na primer, pokrenite sledeću komandu:

  wmic qfe get hotfixid | find "KB4012212" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4012215" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4015549"

PowerShell komande

Da biste proverili u lokalnom sistemu, pokrenite sledeći administrativni PowerShell cmdlet:

 get-hotfix -id KB1234567

Napomene

 • U ovoj komandi zamenite <KB1234567> stvarnim brojem članka u bazi znanja.

 • Koristite zarez ( , ) da biste pretražili više ispravki. Na primer, pokrenite sledeću komandu:

  get-hotfix -id KB4012212,KB4012215,KB4015549


Da biste proverili sve računare u Active Directory domenu ili OU-u, pokrenite sledeći administrativni PowerShell cmdlet na kontroleru domena:

foreach ( $n in (get-adcomputer -searchbase ‘OU=workstations,dc=contoso,dc=com’ -filter * -property * | select name )) {get-hotfix -computername $n.name -id KB1234567}


Napomena Deo „OU=workstations,dc=contoso,dc=com“ može da se promeni tako da ukazuje na osnovu particije sa direktorijumom Active Directory domena, na primer „dc=contoso,dc=com“, da bi se pretraživali računari u celom domenu. U ovoj komandi zamenite <KB1234567> stvarnim brojem članka u bazi znanja.

Kako da ispravite grešku pri instalaciji „nije primenljivo“

Ako potrebne ispravke nisu instalirane na računarima, možda ćete dobiti sledeću poruku o grešci kada budete instalirali MS17-010 u operativnom sistemu Windows 8.1 ili Windows Server 2012 R2:

Ispravka nije primenljiva na vaš računar

Da biste ispravili ovu grešku, sledite ove korake:

 1. Uverite se da pokušavate da instalirate odgovarajuću ispravku. Da biste to uradili, proverite KB broj u Tabeli 1 u 1. metodu. Uporedite ga sa verzijom sistema, nivoom servisnog paketa sistema i nivoom bitova sistema (x64, IA64 ili x86).
   

 2. Proverite da li postoje zavisnosti koje nedostaju. Za Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2, instalirajte zavisne ispravke po potrebi u skladu sa sledećim člancima:

  • KB 2919355: Ispravka za Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: april 2014.

  • KB 2919442: Ispravka servisnog steka iz marta 2014. za Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

  • KB 3173424: Ispravka servisnog steka za Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 12. jul 2016.

 3. Ako ne možete da instalirate zbirnu ispravku, isprobajte drugu verziju zbirne ispravke. Pogledajte Tabelu 1 za dostupne ispravke.
   

PowerShell skripta

Sledeća Windows PowerShell skripta poredi Srv.sys verziju na lokalnom računaru sa verzijama koje su navedene u u grafikonu u metodu 2.

Sačuvajte skriptu u .ps1 datoteku, a zatim pokrenite skriptu iz usluge PowerShell. Skripta se primenjuje na Windows XP, Windows Server 2003 i novije verzije. Zahteva Windows PowerShell 2.0 ili noviju verziju
 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Version")
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
$osName = $os.Caption
$s = "%systemroot%\system32\drivers\srv.sys"
$v = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($s)
If (Test-Path "$v")
    {
    Try
        {
        $versionInfo = (Get-Item $v).VersionInfo
        $versionString = "$($versionInfo.FileMajorPart).$($versionInfo.FileMinorPart).$($versionInfo.FileBuildPart).$($versionInfo.FilePrivatePart)"
        $fileVersion = New-Object System.Version($versionString)
        }
    Catch
        {
        Write-Host "Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
        Return
        }
    }
Else
    {
    Write-Host "Srv.sys does not exist, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    Return
    }
if ($osName.Contains("Vista") -or ($osName.Contains("2008") -and -not $osName.Contains("R2")))
    {
    if ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "1")
        {
        $currentOS = "$osName GDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.19743")
        } 
    elseif ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "2")
        {
        $currentOS = "$osName LDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.24067")
        }
    else
        {
        $currentOS = "$osName"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
        }
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 7") -or ($osName.Contains("2008 R2")))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.1.7601.23689")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8.1") -or $osName.Contains("2012 R2"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.3.9600.18604")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8") -or $osName.Contains("2012"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.2.9200.22099")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 10"))
    {
    if ($os.BuildNumber -eq "10240")
        {
        $currentOS = "$osName TH1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10240.17319")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "10586")
        {
        $currentOS = "$osName TH2"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10586.839")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "14393")
        {
        $currentOS = "$($osName) RS1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "15063")
        {
        $currentOS = "$osName RS2"
        "No need to Patch. RS2 is released as patched. "
        return
        }
    }
elseif ($osName.Contains("2016"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows XP"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.1.2600.7208")
    }
elseif ($osName.Contains("Server 2003"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.2.3790.6021")
    }
else
    {
    Write-Host "Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
    }
Write-Host "`n`nCurrent OS: $currentOS (Build Number $($os.BuildNumber))" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nExpected Version of srv.sys: $($expectedVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nActual Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
If ($($fileVersion.CompareTo($expectedVersion)) -lt 0)
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is NOT Patched" -ForegroundColor Red
    }
Else
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is Patched" -ForegroundColor Green
    }
#


Reference

Vodič za korisnike za WannaCrypt napade

Centar za zaštitu od malvera

Blog Microsoft centra za zaštitu od malvera

Bezbednosna ispravka MS17-010

Upiti SQL Server upravljača konfiguracije za izveštavanje o usaglašenosti u vezi sa MS17-010

Ovaj članak odnosi se na:

 

 • Windows Server 2016

 • Windows 10 verzija 1607

 • Windows 10 u verziji 1511

 • Windows 10 verzija 1507

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 servisni paket 2

 • Windows Vista

 • Windows Server 2003 servisni paket 2

 • Windows XP

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×