You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Rezime

Ovaj članak opisuje instalacioni program za Microsoft SQL Server 2016 koji se koristi za pokretanje direktnih instalacija i preuzimanja medija za izdanja SQL Server 2016 Evaluation, Developer i Express. Takođe navodi ispravke funkcija i ispravke koje su napravljene na instalatoru sistema SQL Server u svakoj ispravki.

Osnovni podaci o instalacionom programu za SQL Server 2016

U samo nekoliko klikova, možete da koristite instalacioni program sistema SQL Server da biste instalirali ili preuzeli evaluation, Developer i Express izdanja sistema SQL Server 2016. Instalator se nalazi na mreži i povremeno se ažurira tako da se trenutna verzija preuzima na računar kada instalirate ili preuzmete evaluation, Developer ili Express izdanje sistema SQL Server 2016. Napomena Svako izdanje takođe može da sadrži dodatne ispravke koje poboljšavaju stabilnost i upotrebljivost instalatora.

Kako preuzeti instalacioni program za SQL Server 2016

Instalacioni program sistema SQL Server 2016 preuzima se kada instalirate ili preuzmete instalacione medijume za sledeća izdanja sistema SQL Server:

Napomena U ispravki iz septembra 2016. imate mogućnost da preuzmete medij za izabrano izdanje pomoću instalacionog programa sistema SQL Server, a zatim da pokrenete prilagođenu instalaciju lokalno na komandnoj liniji.

Više informacija

Napomena Broj verzije instalatora je prikazan na ekranu dobrodošlice, kao i u datoteci evidencije instalacije koja se nalazi u sledećoj fascikli:

%programfiles%\microsoft sql server\130\ssei\logfiles

 • Ispravka za januar 2017, verzija 1.1701.0.0 (datum izdavanja: 31. januar 2017.)Sledeća tabela navodi glavne ispravke i ispravke koje su uključene u ovu verziju.

  VSTS brojevi

  Opis

  Dodatni detalji

  9231496

  Pravopisna greška na stranici za preuzimanje/lokaciju na kojoj je "Minimum" netačno napisana kao "MIMUMIM"

  Pravopisna greška je otklonjena u ovoj verziji instalatora.

  8839479

  Mogućnost pauziranja i nastavka preuzimanja

  Dodaje mogućnost pauziranja i nastavka preuzimanja koja posebno mogu da pomognu u preuzimanjima na sporim vezama.

  9364474

  Vremenska osmatenja veze tokom preuzimanja

  Ova promena će pomoći da se ublaže problemi sa kojima prolaze neki klijenti koji su na sporim vezama.

  9143815

  Klik na zvukove tokom procesa preuzimanja

  Rešava problem koji dovodi do zvukova klika kada se tokom preuzimanja prikazuju razne poruke.

  9134951

  Neodovršeni izuzeci ako verzija više nije podržana

  Rešava problem uveden u verziji 1.1611 koji pokreće neoštećeni izuzetak kada se uvede nova verzija programa SQL Server Installer. Kada se sql Server Installer pokrene, on proverava da li je potrebna nova verzija. Kada je to slučaj, od korisnika se traži veza sa koje se preuzima nova verzija. U verziji 1.1611, proces umesto toga ne uspeva zbog neošteжenih izuzetaka.

  9007167

  Fokus ostaje na dugmetu na koje je kliknulo

  Rešava problem do kojeg dolazi nakon klika na dugme: fokus ostaje na dugmetu na koje je kliknulo.

  9007164

  Tok preuzimanja nije dosledno prikazan

  Rešava problem u kojem je potrebno duže od očekivanog prikazivanja toka preuzimanja.

  9371312

  Poboljšana provera valjanosti lokacija za instalaciju i preuzimanje

  Poboljšana je provera valjanosti kada proces preuzimanja proverava putanju lokacije za preuzimanje medija ili lokacije za instalaciju za znakove koji nisu dozvoljeni.

  9375161

  Fiksno otkrivanje instaliranih instanci

  Rešava problem zbog kog 32-bitne instance nisu otkrivene, što može dovesti do otkazivanja instalacije. Pre SQL Servera 2016, bilo je moguće instalirati 32-bitni instancu na 64-bitni operativni sistem. Ako je instalirana 32-bitna instanca prethodne verzije sistema SQL Server, SQL Server Installer nije otkrio to ime instance kao da je u upotrebi. Ovo je pokrenulo otkazivanje instalacije kasnije tokom procesa instalacije.

 • Novembar 2016 Ažuriranje, verzija 1.1611.0.0 (datum izdavanja: 18. novembar 2016.)Sledeća tabela navodi glavne ispravke i ispravke koje su uključene u ovu verziju.

  VSTS brojevi

  Opis

  Dodatni detalji

  8445307

  Tok instalacije prikazan na različitim jezicima na ekranima za podešavanje

  Rešava problem zbog kog su neke poruke toka prikazane na drugom jeziku na ne-engleskim sistemima kada koristite podešavanje komandne linije koja ima opciju /ENU.

  7693184

  Podrška za tasterske prečice za različita dugmad na instalacionim ekranima

  Obezbeđuje dodatne metode za kretanje kroz različita dugmad na ekranima za podešavanje i pojednostavljuje proces instalacije.

  8529776

  Druga instanca instalacije nastavlja da se pokrene u pozadini kada je pokrenuta u isto vreme kada i tekuća instanca instalacije

  Rešava problem zbog kog dodatna instanca instalacije nastavlja da se pokrene u pozadini u sledećem scenariju:

  • Instanca instalacije sistema SQL Server je već u toku.

  • Započinjete novu instalaciju SSEI-a na istom računaru.

  • Dobijate poruku koja ukazuje na to da je još jedna instanca instalacije već u toku.

  • Zatvarate dijalog.

  8564434

  Informacije o veličinama preuzimanja za svako izdanje

  Prethodno, instalacioni program nije pokazao minimalne zahteve slobodnog prostora i veličinu datoteka koje treba preuzeti. U ovoj ispravci instalator prikazuje ove informacije za opcije osnovne i prilagođene instalacije i veličinu datoteka koje treba preuzeti za opciju "Preuzmi medije".

  8794904

  Netačno izračunavanje veličine preuzimanja za komprimovane medije kada izaberete izdanja za programere ili evaluaciju

  Rešava problem zbog kog instalator netačno izveštava o veličini komprimovanih medija za izdanja projektanta i evaluacija

  8839444

  Dodatni detalji o otkazivanjima preuzimanja

  Pre ove ispravke, instalator je prikazao generičku poruku o grešci "Preuzimanje nije uspelo". U ovoj ispravci, instalator pruža detaljniju poruku o grešci o mogućim uzrocima neuspeha koji vam pomažu u rešavanju problema. Na primer, ako dođe do HTTP greške, videćete HTTP statusni kôd zajedno sa opisom.

  8860966

  Dijalog greške ne prikazuje vezu za preuzimanje kada nije moguće preuzeti manifest

  Ova ispravka obezbeđuje sledeće promene poruka o grešci:

  • Poruka o grešci se prikazuje u vezi za preuzimanje verzija kojima je istekao rok važenja.

  • Poruka o grešci se prikazuje ako dođe do problema prilikom kreiranja manifesta.

 • Septembar 2016 Ažuriranje, verzija 1.1609.0.0 (datum izdavanja: 30. septembar 2016.)Sledeća tabela navodi glavne ispravke i ispravke koje su uključene u ovu verziju.

  VSTS brojevi

  Opis

  Dodatni detalji

  8050925, 8260477, 8260477

  Dodaje podršku za sledeće:

  • Instalacioni program pomoću .ini datoteke omogućava korisnicima da pokreću osnovnu instalaciju koja je prilagođena njihovom okruženju.

  • Na silu instalirajte ENU verzije na lokalizovanim sistemskim verzijama.

  Instalator podržava sledeće opcionalne parametre u komandnoj liniji:ConfigurationFile: Navodi datoteku za konfiguraciju koju će se koristiti.Napomena Kada koristite ovaj parametar, instalator zahteva da imate features node u datoteci za konfiguraciju.IAcceptSqlServerLicenseTerms: Potrebno da bi se priznalo prihvatanje uslova licenciranja.MediaPath: Lokacija na koju će biti preuzeti i izdvojeni instalacioni medijumi sistema SQL Server.ENU: Koristite ovaj parametar da biste instalirali englesku verziju SQL servera na lokalizovanom operativnom sistemu. Upotreba: SQLServer2016-SSEI-Expr.exe [/ConfigurationFile=C:\Configuration.ini] [/IAcceptSqlServerLicenseTerms] [/MediaPath=C:\SqlServer2016Setup] [/ENU]

  8239843

  Dodaje opciju korisnicima da pošalju povratne informacije o SQL Installer-u.

  Ovo omogućava korisnicima da prosleđuju povratne informacije korporaciji Microsoft o svom iskustvu sa instalacionim programom.

  8263496

  Dodaje opciju za prikazivanje liste ispravki (evidencija promena) koje su bile uključene u svaku različitu verziju instalacionog programa.

  Kada kliknete na dugme "Šta je novo" na bilo kom ekranu, bićete upućeni na ovaj članak u bazi znanja.

  8308297

  Osnovne i prilagođene instalacije su blokirane na nepodržanim operativnim sistemima

  Osnovne i prilagođene opcije instalatora sistema SQL Server podržane su samo na sledećim operativnim sistemima:

  • Windows 8 i novije verzije

  • Windows Server 2012 i novije verzije

  U prethodnim verzijama operativnih sistema korisnicima je dozvoljeno da preuzimaju samo medijske datoteke.

  8324789

  Dodaje preduslov provere za .NET Framework 4.6.1 (KB2919355) u operativnom sistemu Windows 8.1/Windows Server 2012 R2

  Ova promena dodaje pravilo agnostika funkcija koje potvrđuje da je ispravka o kojoj se govori u KB2919355 instalirana u operativnom sistemu Windows 8.1 ili Windows Server 2012 R2.

  8050982

  Korisnici su sada obavešteni ako je instalacija završena sa potrebnim ponovnim pokretanjem.

  Pre ove ispravke, ako je instalacija SQL servera završena tako što je potrebno ponovno pokretanje, korisnici nisu bili obavešteni o ovom zahtevu. U ovoj ispravci, poruka se prikazuje na stranici rezimea kada je potrebno ponovno pokretanje.

  7998244

  Express installer sada ima vezu za kreiranje Azure VM na stranici "Preuzimanje medija".

  Pre ove ispravke, samo su izdanja SQL Server Developer i SQL Server Evaluation imala ovu opciju na stranici "Preuzimanje medija". U ovoj ispravki, Express izdanja takođe imaju ovu opciju.

  7914459

  Dodaje proveru valjanosti prostora na disku za prilagođenu instalaciju.

  Pre ove ispravke obavešteni ste o nedostatku prostora na disku samo ako ste izabrali opciju "Osnovno" ili "Preuzimanje medija" kao tip instalacije. Prilagođena instalacija vas nije obavestila, ali je umesto toga tiho instalirala medij i vratila grešku "greška u dekomprimovanju medija". Ispravka rešava proveru valjanosti prostora čak i za prilagođene instalacije.

  7914469

  Rešava probleme sa logikom izračunavanja koja se koristi za proveru prostora na disku koji je potreban za preuzimanje medija.

  Pre ove ispravke, izračunavanje slobodnog prostora za preuzimanje medija bilo je zasnovano na zbiru svih datoteka za tip medija, umesto na preuzimanju datoteke. U ovoj ispravci, slobodno računanje prostora za preuzimanje medija zasniva se samo na tipu datoteke i jeziku.

 • Ispravka za jul 2016, verzija 1.3.0.0 (datum izdavanja: 1. jul 2016.)Sledeća tabela navodi glavne ispravke i ispravke koje su uključene u ovu verziju.

  VSTS brojevi

  Opis

  Dodatni detalji

  7686801

  Dodaje opisne poruke tokom toka instalacije

  Pre ove ispravke, korisnici su videli samo traku toka tokom preuzimanja. Ova promena dodaje informativne poruke o procesu.

  7701758

  Sažetija poruka kada korisnik otkaže

  Kada pritisnete dugme "Otkaži", prikazuje se glagolska poruka. Ova promena pojednostavljuje poruku.

  7707378

  Dugme "Dalje" je promenjeno u "Instaliraj"

  Na poslednjoj stranici pre nego što se pokrene preuzimanje i instalacija, dugme se menja iz "Dalje" u "Instaliraj".

  7739836

  Instalator nije uspeo na lokalnom standardu za En-GB

  Kada pokrenete instalator u ne-SAD. Engleski lokalni standard, od vas će biti zatraženo da instalirate na američkom engleskom (en-US). Ova provera valjanosti lokalnog standarda je opuštena da bi se omogućio izbor bilo kog engleskog lokalnog lokalnog standarda.

  7830954

  Omogućava IFI za sva izdanja

  Pokretanje instant datoteke baze podataka (IFI) omogućeno je za sva izdanja da bi se poboljšale performanse.

  7841562

  Dodaje pokazivač za podešavanje datoteka evidencije na stranici "Rezime otkazivanja instalacije"

  Novi okvir za tekst se dodaje na stranici "Rezime otkazivanja instalacije" ako instalacija SQL servera ne uspe.

  7842107

  Prilagođena instalacija instalirana u Express Edition koristi Express Advanced

  Kada izaberete prilagođenu instalaciju za Express Edition, preuzima se veći SQL Server Express Advanced paket umesto SQL Server Express Core paketa.

  7870409

  Upotrebljivija poruka o grešci za stariju verziju programa SQL Server Installer

  Kada se objavi nova verzija programa SQL Server Installer, bićete upitani tokom pokretanja i upućeni na lokaciju sa koje ćete preuzeti novu verziju.

  7586862, 7717638, 7717969, 7717997

  Raznovrsna skraćena niska popravlja u lokalizovanim izdanjima instalatora

Reference

Više informacija o kreiranju .ini datoteke potražite u članku Instaliranje sistema SQL Server 2016 pomoću datoteke za konfiguraciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×