UVOD

Ovaj članak navodi Microsoft SQL Server 2005 builds koje su objavljene nakon što je microsoft SQL Server 2005 servisni paket 3 (SP3) objavljen.

Više informacija

Izrada 9.00.4325 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 21.   Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2507766 Kumulativni paket ispravki 15 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4317 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 21. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2489375 Kumulativni paket ispravki 14 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4315 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 20. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2438344 Kumulativni paket ispravki 13 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4311 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 18. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2345449 Kumulativni paket ispravki 12 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4309 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 16. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2258854 Kumulativni paket ispravki 11 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4305 (kumulativna ispravka)

Ovaj paket kumulativnih ispravki objavljen je 21. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

983329 Kumulativni paket ispravki 10 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Izrada 9.00.4294 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 19. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

980176 Kumulativni paket ispravki 9 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Gradi 9.00.4290

Ova građa je objavljena 12.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

433034

Povremeno dobijate grešku 8623 i grešku planera koji nisu prinosili kada pokušate da očistite stara obaveštenja kojima je istekao rok važenja u SQL Server 2008

Izrada 9.00.4285 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki je objavljen na Febuary 15, 2010. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

978915 Kumulativni paket ispravki 8 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Građa 9.00.4278

Ova građa je objavljena 11.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

386855392918

978791

Ispravka: Do gubitka podataka može doći ako nit preslikavanja baze podataka prestane dugo da se odaziva tokom automatskog procesa neuspeha u sql Server 2005 ili SQL Server 2008

392727

978947

Problem sa neodlaskivanjem može dovesti do neuspeha preslikavanja baze podataka u sistemu SQL Server 2005 i SQL Server 2008

Build 09.00.4273 (kumulativna ispravka)

Ovaj paket kumulativnih ispravki objavljen je 21. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

976951 Kumulativni paket ispravki 7 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Građa 9.00.4268

Ova građa je objavljena 4.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

369894

977151

Ispravka: Poruka o grešci kada dodate pretplatu na ponovni objavljivanje koje se nalazi u publikaciji za objedinjavanje u sistemu SQL Server 2005 ili SQL Server 2008: "Nije moguće kreirati pretplatu jer pretplata već postoji u bazi podataka pretplate"

Građa 9.00.4267

Ova građa je objavljena 31.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

368304

977007

Ispravka: MDX upiti u skripti za izračunavanje ne uspevaju sa unutrašnjim izuzetkom i uzrokuju pad usluga analize sistema SQL Server 2005 kada se koriste za generisanje složenih izračunavanja koja imaju neke pozive funkcije na spoljni DLL sklop

Izrada 09.00.4266 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 19. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

974648 Kumulativni paket ispravki 6 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Build 9.00.4235

Ova građa je objavljena 24.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

353209

973643

Ispravka: Sinhronizacija publikacije za objedinjavanje koja koristi Web sinhronizaciju traje veoma dugo nakon početne sinhronizacije u SQL Server 2005 ili SQL Server 2008

Build 9.00.4231

Ova građa je objavljena 19.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

344124

974290

Ispravka: Doživljavate visoku kašnjenje za sve agente transakcije peer-to-peer kada umetnete mnogo redova u grupu u više publikacija u SQL Server 2005 Peer-To-Peer transakcionoj repliciji

Izrada 09.00.4230 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 17. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

972511 Kumulativni paket ispravki 5 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Građa 9.00.4229

Ova građa je objavljena 30. jula 2009. godine.Ova build sadrži sledeće SQL Server 2005 post-SP3 hitne ispravke.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

337269

972687

Ispravka: Poruka o grešci kada vratite SQL Server 2000 bazu podataka u prethodno stanje pomoću programa SQL Server 2005 Management Studio ili SQL Server 2008 Management Studio: "Nije moguće prikazati zahtevani dijalog. Preuzimanje podataka za ovaj zahtev nije uspelo (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"

Build 09.00.4226 (kumulativna ispravka)

Ovaj paket kumulativnih ispravki objavljen je 15. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

970279 Kumulativni paket ispravki 4 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Građa 9.00.4224

Ova građa je objavljena 22. maja 2009. godine.Ova build sadrži sledeće SQL Server 2005 post-SP3 hitne ispravke.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

314351

971409

Ispravka: Poruka o grešci kada pokrenete upit koji sadrži duplirane uslove spajanja u SQL Server 2005: "Unutrašnja greška procesora upita: procesor upita nije mogao da proizvede plan upita"

Izrada 09.00.4220 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 20. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

967909 Kumulativni paket ispravki 3 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Građa 9.00.4216

Ova građa je objavljena 1.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

293163

967101

Ispravka: Performanse preslikavanja baze podataka se smanjuju kada pokrenete posao održavanja baze podataka koji generiše veliki broj aktivnosti evidencije transakcija u SQL Server 2005

Građa 9.00.4213

Ova građa je objavljena 6.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

285471

Usluga SQL Server 2005 Analysis Services pada kada obrađujete dimenziju koja koristi opciju obrade ProcessUpdate

Izrada 09.00.4211 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 16. Matična građa ove građe je 09.00.4207. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

961930 Kumulativni paket ispravki 2 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Gradi 9.00.4208

Ova građa je objavljena 12.

Broj VSTS greške

Broj članka baze znanja

Opis

273920

Query može nepravilno da koristi indeksirani prikaz

Izrada 09.00.4207 (kumulativna ispravka)

Ovaj kumulativni paket ispravki objavljen je 19. Matična građa ove građe je 09.00.4035. Za više informacija o hitnim ispravkama za SQL Server 2005 post-Service Pack 3 koje su uključene u ovu verziju kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

959195 Kumulativni paket ispravki 1 za SQL Server 2005 servisni paket 3

Build 09.00.4035 (SQL Server 2005 servisni paket 3)

Ovo je izrada SQL Server 2005 servisnog paketa 3 koji je objavljen 15. Za više informacija o hitnim ispravkama koje su uključene u SQL Server 2005 servisni paket 3 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

955706 Lista grešaka koje su fiksirane u SQL Server 2005 servisnom paketu 3Napomena SQL Server 2005 servisni paket 3 takođe može da se primeni na Windows internu bazu podataka. Za više informacija o Windows internoj bazi podataka posetite sledeću Microsoft TechNet Web lokaciju:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754405.aspx

Reference

Za više informacija o postepenom modelu servisiranja za SQL Server kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

935897 Sql Server tim je dostupan u SQL Server timu za isporuku hitnih ispravki za prijavljene probleme Za više informacija o nabavljanju SQL Server 2005 servisnog paketa 3 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

913089 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za SQL Server 2005 Za više informacija o novim funkcijama i poboljšanjima u SQL Server 2005 servisnom paketu 3 posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442 Za više informacija o člancima u Microsoft bazi znanja koji se primenjuju na SQL Server 2005 i SQL Server 2008 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

957826 Gde možete da pronađete više informacija o SQL Server 2008 builds koje su objavljene nakon SQL Server 2008 i SQL Server 2005 builds koje su objavljene nakon SQL Server 2005 servisnog paketa 2 Za više informacija o šemi imenovanja za ispravke sistema SQL Server kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

822499 Nova šema imenovanja za pakete softverskih ispravki za Microsoft SQL Server Za više informacija o terminologiji softverskih ispravki kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×