Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Kreiranje polja za pronalaženje ne samo da poboljšava značenje podataka već i pomaže da se izbegnu greške pri unosu podataka ograničavajući vrednosti koje mogu da se unesu. Polje za pronalaženje može da prikaže vrednost prilagođenu korisnicima koja je povezana sa drugom vrednošću u tabeli izvora podataka. Na primer, želite da unesete klijenta za porudžbinu u tabelu „Porudžbine“. Međutim, sve informacije o klijentima prate se u tabeli „Klijenti“. Možete da kreirate polje za pronalaženje koje prikazuje informacije o klijentu u kombinovanom okviru ili kontroli okvira sa listom. Zatim, kada odaberete klijenta u toj kontroli, odgovarajuća vrednost — kao što je primarna ključna vrednost klijenta — se smešta u zapis porudžbine.

Napomena    Access ima druge vrste lista polja: polje vrednosti liste u koje se skladišti samo jedna vrednost sa važećim vrednostima definisanim u svojstvu i polje sa više vrednosti u koje se može skladištiti do 100 vrednosti po polju, razdvojene zarezom (,). Za više informacija pogledajte Kreiranje ili brisanje polja liste vrednosti i Kreiranje ili brisanje polja sa više vrednosti.

U ovom članku

Šta je polje za pronalaženje?

Polje za pronalaženje je polje u tabeli čija se vrednost povlači iz druge tabele ili upita. Za kreiranje polje za pronalaženje trebalo bi da koristite Čarobnjaka za pronalaženje, kad je to moguće. Čarobnjak za pronalaženje pojednostavljuje proces i automatski popunjava odgovarajuće polje i kreira odgovarajuće relacije među tabelama.

Kolona za pronalaženje

Vrh stranice

Kreirajte polje za pronalaženje u prikazu „Dizajn“

 1. Otvorite tabelu u prikazu „Dizajn“.

 2. U prvom dostupnom praznom redu, kliknite na ćeliju u koloni Ime polja a zatim kucajte ime polja za polje za pronalaženje.

 3. Kliknite na kolonu Tip podataka za taj red, kliknite na strelicu, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Napomena   Čarobnjak za pronalaženje kreira tri vrste lista u zavisnosti od toga šta izaberete u njemu: polje za pronalaženje, polje vrednosti liste i polje sa više vrednosti.

 4. Pažljivo pratite ove korake u čarobnjaku:

  1. Na prvoj stranici, izaberite Želim da polje za pronalaženje preuzme vrednosti iz druge tabele ili drugog upita a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. Na drugoj stranici, izaberite tabelu ili upit koji sadrži vrednosti, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. Na trećoj stranici, izaberite jedno ili više polja, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  4. Na četvrtoj stranici, izaberite sortiraj narudžbine za polja kada su prikazana u listi, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  5. Na petoj stranici, podesite širinu kolone radi lakšeg čitanja vrednosti, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  6. Na šestoj stranici zadržite ime polja za ime ili unesite novo, izaberite Omogući integritet podataka, izaberite stavku Kaskadno brisanje ili Ograničeno brisanje, a zatim kliknite na dugme Završi.

   Dodatne informacije o nametanju referencijalnog integriteta potražite u članku Pravljenje, uređivanje ili brisanje relacije.

 5. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Razumevanje vrednosti povezivanja i pregleda

Svrha polja za pronalaženje je da zameni prikazivanje broja kao što je ID sa nečim što je značajnije, kao što je ime. Na primer, umesto prikazivanja ID broja kontakta, Access može da prikaže ime kontakta. ID broj kontakta je povezana vrednost. Automatski se traži u izvornoj tabeli ili upitu i zamenjuje se imenom kontakta. Ime kontakta je prikazana vrednost.

Važno je razumeti razliku između prikaza u polju za pronalaženje i njegove povezane vrednosti. Vrednost za prikaz se automatski prikazuje u prikazu lista sa podacima, podrazumevano. Međutim, povezana vrednost je vrednost koja se skladišti, koja se koristi u kriterijumu upita i koju Access podrazumevano koristi u spojevima sa drugim tabelama.

U sledećem primeru polja za pronalaženje "Dodeljeno":

Povezana vrednost naspram prikazane vrednosti u koloni za pronalaženje

1   Ime zaposlenog je prikazana vrednost.

2    ID zaposlenog je povezana vrednost, koja se skladišti u svojstvu Povezana kolona svojstvu polja za pronalaženje.

Vrh stranice

Ažuriranje svojstava polja za pronalaženje

Kada koristite čarobnjak za pronalaženje da biste napravili polje za pronalaženje, svojstva tog polja podešena su za vas. Da biste promenili dizajn polja sa više vrednosti, podesite njegova svojstva za Pronalaženje.

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na ime polja za pronalaženje u koloni Ime polja.

 3. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Pronalaženje.

 4. Postavite svojstvo Kontrola prikaza na Kombinovani okvir da biste videli promene svih dostupnih svojstava u skladu sa vašim izborom. Više informacija potražite u članku Svojstva polja za pronalaženje.

Vrh stranice

Brisanje polja za pronalaženje

Važno    Kada izbrišete polje za pronalaženje koje sadrži podatke, trajno gubite te podatke – ne možete da opozovete brisanje. Zbog toga treba da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja tabele ili druge komponente baze podataka. Pored toga, možda neće moći da obrišete polje za pronalaženje, jer je primenjen referencijalni integritet. Dodatne informacije potražite u Pravljenje, uređivanje ili brisanje relacije.

Brisanje iz prikaza lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Pronađite polje za pronalaženje, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja, a zatim kliknite na dugme Izbriši polje.

 3. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili brisanje.

Brisanje iz prikaza dizajna

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na birač reda pored polja za pronalaženje, a zatim pritisnite taster DELETE ili kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim na dugme Izbriši redove.

 3. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Svojstva polja za pronalaženje

Podesite ovo svojstvo

Za izvršavanje sledeće radnje

Kontrola prikaza

Podesite ovo svojstvo da biste kontrolisali koja svojstva se prikazuju:

 • Kombinovani okvir navodi sva dostupna svojstva.

 • Okvir sa listom opcija navodi sva dostupna svojstva osim Redovi liste, Širina liste i Ograniči na listu.

 • Okvir za tekst ne prikazuje nijedno svojstvo i pretvara polje u samo za čitanje.

Tip izvora reda

Odaberite da li želite da popunite polje za pronalaženje vrednostima iz druge tabele ili upita, ili iz liste vrednosti koju navedete. Možete da odaberete i da popunite listu imenima polja iz tabele ili upita.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koji sadrže vrednosti za polje za pronalaženje. Kada se svojstvo Tip izvora reda postavi na Tabela/upit ili Lista polja, ovo svojstvo treba postaviti na ime tabele ili upita ili na SQL izraz koji predstavlja upit. Kada se svojstvo Tip izvora reda postavi na Lista vrednosti, ovo svojstvo treba da sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u izvoru reda koja sadrži vrednost uskladištenu u polju za pronalaženje. Ova vrednost može da bude u opsegu od 1 do broja kolona u izvoru reda.

Kolona koja sadrži vrednost koja se skladišti ne mora da bude ista kao kolona prikaza.

Broj kolona

Navedite broj kolona u izvoru reda koje se mogu prikazati u polju za pronalaženje. Da biste izabrali kolone koje se prikazuju, navedite širinu kolone u svojstvu Širine kolona.

Zaglavlja kolona

Navedite da li da se prikazuju zaglavlja kolona.

Širine kolona

Unesite širinu za svaku kolonu. Vrednost za prikaz u polju za pronalaženje jeste kolona ili kolone koje su u svojstvu Širine kolona predstavljene kao da imaju širinu koja nije nula.

Ako ne želite da prikažete neku kolonu, na primer kolonu sa ID-om, navedite 0 za širinu.

Redovi liste

Navedite broj redova koji se pojavljuju kada prikažete polje za pronalaženje.

Širina liste

Navedite širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete polje za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odaberite da li možete uneti vrednost koja se nije na listi.

Dozvoli višestruke vrednosti

Ukazuje da li polje za pronalaženje dozvoljava da bude izabrano više vrednosti.

Nije moguće promeniti vrednost ovog svojstva Da na Ne.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Navedite da li možete da uređujete stavke u polju za pronalaženje koje se zasniva na listi vrednosti. Kada je ovo svojstvo podešeno na Da i kada kliknete desnim tasterom miša na polje za pronalaženje koje se zasniva na listi vrednosti sa jednom kolonom, videćete opciju menija Uredi stavke liste. Ako polje za pronalaženje ima više kolona, ovo svojstvo se zanemaruje.

Obrazac za uređivanje stavki liste

Imenujte postojeći obrazac koji ćete koristiti da biste uredili stavke sa liste u polju za pronalaženje koje je zasnovano tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikažite samo vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti podešeno na Da.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×