Kreiranje organizacionog dijagrama

Ako želite da ilustrujete odnose izveštavanja u preduzeću ili organizaciji, možete da napravite SmartArt grafiku koja koristi raspored na organizacionom grafikonu, kao što je Organizacioni grafikon, odnosno možete da koristite Microsoft Visio za pravljenje organizacionog grafikona. Ako imate Visio, možete da pročitate više o tome kada je visio najbolji način da kreirate organizacioni grafikon. Uputstva potražite u članku Pravljenje Visio organizacionog grafikona.

Pregled pravljenja organizacionog grafikona

Koristite SmartArt grafiku da biste napravili organizacioni grafikon u programu Excel, Outlook, PowerPoint ili Word kako biste prikazali odnose izveštavanja u organizaciji, na primer menadžere odseka i zaposlene koji ne pripadaju upravi preduzeća.

Prikazuje primer SmartArt organizacionog grafikona

Ako ne znate kako se koriste SmartArt grafike, možda bi trebalo da pročitate sledeće članke pre nego što počnete da radite sa organizacionim grafikonom:

Kreiranje organizacionog grafikona

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Prikazuje dugme „SmartArt“ na kartici „Umetanje“
  Primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2016

 2. U galeriji Izbor SmartArt grafike izaberite opciju Hijerarhija, kliknite neki raspored na organizacionom grafikonu (kao što je Organizacioni grafikon), a zatim kliknite na dugme U redu.

  Prikazuje dijalog „SmartArt“ sa izabranom stavkom „Hijerarhija“

 3. Tekst možete uneti na jedan od sledećih načina:

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst.

   Kucanje u polju u SmartArt grafici

   Napomena: Najbolji rezultati se postižu ukoliko koristite ovu opciju kada dodate sva željena polja.

  • U oknu Tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i otkucajte tekst.

   Kucanje u oknu za tekst
  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz drugog programa, u oknu Tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst], a zatim nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako se okno Tekst ne vidi, kliknite na kontrolu na ivici SmartArt grafike.

   • Kontrola okna za tekst

Šta još želite da uradite?

Važno:  Ova funkcija nije dostupna u programu Outlook ili sistemu Office 2007.

 1. U dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli, na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Prikazuje dugme „SmartArt“ na kartici „Umetanje“
  Primer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2016

 2. U galeriji Izbor SmartArt grafike izaberite stavku Hijerarhija i izaberite stavku Organizacioni grafikon sa slikama ili Hijerarhija sa slikama u krugovima, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Izbor stavke „Organizacioni grafikon sa slikama“

 3. Da biste dodali sliku, u polju u koje želite da dodate sliku kliknite na ikonu slike, pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da koristite i kliknite na dugme Umetni.

 4. Da biste uneli tekst, pratite uputstva u 3. koraku članka Pravljenje organizacionog grafikona.

Dodavanje polja

 1. Kliknite na postojeće polje koje je najbliže mestu na koje želite da dodate novo polje.

 2. U okviru stavke SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Pravljenje grafike kliknite na strelicu pored stavke Dodaj oblik, a potom postupite na neki od sledećih načina:

  Prikazuje dugme „Dodaj oblik“ u SmartArt alatkama

  Napomena: Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik posle da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali iza njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik pre da biste umetnuli polje na isti nivo kao izabrano polje, ali ispred njega.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik iznad da biste umetnuli polje jedan nivo iznad izabranog polja.

   Novo polje će zauzeti mesto izabranog polja, a izabrano polje i sva polja direktno ispod njega biće spuštena za jedan nivo.

  • Izaberite stavku Dodaj oblik ispod da biste umetnuli polje jedan nivo ispod izabranog polja.

  • Da biste dodali polje za pomoćnika, izaberite stavku Dodaj pomoćnika.

   Polje za pomoćnika se dodaje iznad ostalih polja na istom nivou u SmartArt grafici, ali se u oknu Tekst prikazuje iza drugih polja na istom nivou.

   Opcija Dodaj pomoćnika je dostupna samo za rasporede za organizacione dijagrame. Ona nije dostupna za hijerarhijske rasporede, kao što je Hijerarhija.

Brisanje polja

Da biste izbrisali polje, kliknite na ivicu polja koje želite da izbrišete i pritisnite taster Delete.

Napomene: 

 • Kada treba da dodate polje u grafiku odnosa, eksperimentišite sa dodavanjem oblika ispred ili iza izabranog oblika da biste pronašli željeno mesto za dodavanje novog oblika.

 • Da biste dodali oblik iz okna Tekst:

  1. Na nivou oblika postavite kursor na kraj teksta u koji želite da dodate novi oblik.

  2. Pritisnite taster Enter i u novom obliku otkucajte željeni tekst.

  3. Da biste dodali polje za pomoćnika, pritisnite taster Enter dok je polje za pomoćnika izabrano u oknu za tekst.

 • Iako u rasporedima organizacionih grafikona kao što je Organizacioni grafikon nije moguće automatski povezati dva polja najvišeg nivoa linijom, takav izgled možete da dobijete tako što ćete dodati polje u najviši nivo u SmartArt grafici i nacrtati liniju koja će povezati polja. (Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblik, izaberite liniju i nacrtajte liniju između dva polja.) Saznajte više o linijama za crtanje tako što ćete pročitati crtanje ili brisanje linije ili konektora.

 • Da biste premestili polje, izaberite polje koje želite da premestite i prevucite ga na novu lokaciju. Da biste premeštali ili „gurali“ polje u malim pomacima, pritisnite i držite taster Ctrl dok pritiskate tastere sa strelicama na tastaturi.

Da biste prikazali odnos izveštavanja u vidu tačkaste linije između dva polja, promenite stil linije između dva polja.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju liniju želite da promenite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na liniju i u priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. Izaberite stavku Linija ili Stil linije, a zatim izaberite željeni Tip crte.

Raspored izvlačenja utiče na raspored svih polja ispod izabranog polja. Iako vam za kreiranje organizacionog grafikona na raspolaganju stoje i drugi hijerarhijski rasporedi, rasporedi izvlačenja dostupni su samo u rasporedima organizacionog grafikona.

 1. U organizacionom grafikonu izaberite polje u kojem želite da primenite raspored izvlačenja.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na dugme Raspored, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  Prikazuje opciju „Raspored“ u SmartArt alatkama

  Napomena: Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste je izabrali i otvorili karticu Dizajn.

  • Kliknite na dugme Standardno da biste sva polja centrirali ispod izabranog polja.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Standardno“

  • Kliknite na dugme Oba da biste izabrano polje centrirali iznad svih polja ispod njega, a njih rasporedili horizontalno sa dva polja u svakom redu.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Oba“

  • Kliknite na dugme Levo izvlačenje da biste izabrano polje rasporedili desno od svih polja ispod njega, a njih poravnali vertikalno levo.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Levo“

  • Kliknite na dugme Desno izvlačenje da biste izabrano polje rasporedili levo od svih polja ispod njega, a njih poravnali vertikalno desno.

   Organizacioni grafikon sa rasporedom izvlačenja „Desno“

Na polja u SmartArt grafici možete da primenite kombinacije boja izvedene iz boje teme.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiju boju želite da promenite.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Dugme „Promeni boje“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, proverite jeste li izabrali SmartArt grafiku.

 3. Izaberite željenu kombinaciju boja.

Savet: Kad postavite pokazivač iznad neke od sličica, videćete kako SmartArt grafika izgleda s tim bojama.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu polja i u priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U okviru stavke Popuna izaberite stavku Puna popuna.

 3. Kliknite na dugme Boja, a zatim izaberite željenu boju.

 4. Da biste naveli stepen vidljivosti kroz boju pozadine, pomerite klizač za Prozirnost ili unesite broj u polje pored klizača. Procenat transparentnosti može da bude u opsegu od 0 (potpuno neprozirno, podrazumevana postavka) do 100% (potpuno transparentno).

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na polja u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku čiji SmartArt stil želite da promenite.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Da biste videli više SmartArt stilova, kliknite na dugme jošDugme „Još“.

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, proverite jeste li izabrali SmartArt grafiku.

Savet: Da biste dobili još više opcija efekata, kao što su senka, sjaj i odraz, u okviru stavke SmartArt alatke, na kartici Oblik, u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Efekti oblika, a zatim odaberite željeni efekat.

Takođe pogledajte

Kreiranje organizacionog grafikona (video)

Animiranje grafikona i SmartArt grafike (video)

Prikazivanje ili skrivanje informacija u Visio organizacioni grafikon

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×