Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

ĐENJEM

Microsoft je objavio Microsoft bezbednosno savetovanje o ovom problemu za IT stručnjake. Bezbednosni savet sadrži dodatne informacije vezane za bezbednost. Da biste prikazali bezbednosno savetovanje, idite na sledeću Microsoft Veb lokaciju:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2820197

Više informacija

Preuzimanje paketa

Sledeće datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Za sve podržane x86 verzije operativnog sistema Windows 8

Imali Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB2820197-x86. MSU.

Za sve podržane x64 verzije operativnog sistema Windows 8

Imali Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB2820197-x64. MSU.

Za sve podržane 64-te verzije sistema Windows Server 2012

Imali Odmah preuzmite paket Windows8-RT-KB2820197-x64. MSU.

Windows 7, 32-bitne verzije

Imali Odmah preuzmite paket Windows 6.1-KB2820197-x86. MSU.

Windows 7, 64-bitne verzije

Imali Odmah preuzmite paket Windows 6.1-KB2820197-x64. MSU.

Windows Server 2008 R2, 64-zasnovane verzije

Imali Odmah preuzmite paket Windows 6.1-KB2820197-x64. MSU.

Windows Server 2008 R2, sistemi zasnovani na Itanium arhitekturi

Imali Odmah preuzmite paket Windows 6.1-Kb2820197-:64. MSU.

Windows Vista, 32-bitne verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket Windows 6.0-KB2820197-x86. MSU.

Windows Vista, x64 verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket Windows 6.0-KB2820197-x64. MSU.

Windows Server 2008, 32-bitne verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket Windows 6.0-KB2820197-x86. MSU.

Windows Server 2008, 64-zasnovane verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket Windows 6.0-KB2820197-x64. MSU.

Windows Server 2008, sistemi zasnovani na Itanium arhitekturi

alternativni tekst Odmah preuzmite paket Windows 6.0-Kb2820197-:64. MSU.

Windows XP, x86-zasnovane verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket WindowsXP-KB2820197-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

alternativni tekst Odmah preuzmite paket WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, 64-zasnovane verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820197-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, x86-zasnovane verzije

alternativni tekst Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB2820197-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi

alternativni tekst Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB2820197-ia64-ENU.exe.

Datum objavljivanja: 2013

za više informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podrške kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

119591 Kako da nabavite Microsoft datoteke za podršku Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa koji je dostupan na datum kada je datoteka proknjižena. Datoteka se skladišti na serverima koji poboljšavaju bezbednost koji sprečavaju neovlašćene promene datoteke.

Informacije o primeni

Windows XP

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instalacija bez potrebe za intervencijom korisnika

Windows XP:
windowsxp-KB2820197-x86-enu/tihoj

Windows XP Professional x64 Edition:
windowsserver2003. Windows XP-KB2820197 – x64-enu/tihoj

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Windows XP:
windowsxp – KB2820197 – x86-enu/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
windowsserver2003. Windows XP-KB2820197-x64-enu/norestart

Ažuriraj datoteku evidencije

Sve podržane verzije operativnih sistema Windows XP i Windows XP Professional:
KB2820197. log

Više informacija

Odeljak "Prikaz alatki za otkrivanje i primenu".

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Nije primenljivo.

Informacije o uklanjanju

Sve podržane verzije operativnog sistema Windows XP i Windows XP Professional:
koristite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli ili koristite uslužni program Spuninst.exe koji se nalazi u programu% windir% \ $NTUninstallKB 2820197 $ \Spuninst.

Verifikacija potključeva registratora

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2820197\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2820197\Filelist

Napomena o bezbednosnoj ispravci za podržane verzije operativnog sistema Windows XP Professional x64 Edition isti je kao bezbednosna ispravka za podržane verzije sistema Windows Server 2003 x64 Edition.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije.

Mut

Njegov

help

Prikazuje opcije komandne linije.

Režimi instalacije

/pasivno

Režim tihe instalacije. Nije potrebna interakcija korisnika, ali se prikazuje status instalacije. Ako je ponovno pokretanje potrebno na kraju instalacije, dijalog se prikazuje korisniku pomoću upozorenja tajmer. Ovo upozorenje kaže da će se računar ponovo pokrenuti za 30 sekundi.

Tišina

Tihi režim. Ovo je isto kao i tihi režim, ali se ne prikazuju status ili poruke o grešci.

Opcije ponovnog pokretanja

/norestart

Ne pokreće se računar kada se instalacija dovrši.

/forcerestart

Ponovo pokreće računar posle instalacije i obavezuje druge aplikacije da se zatvore kada se računar isključi. Otvorene datoteke se ne čuvaju kada se aplikacije zatvore.

/warnrestart [:x]

Prikazuje dijalog korisniku, zajedno sa upozorenjem tajmera da se računar ponovo pokreće u x sekundi. (Podrazumevana postavka je 30 sekundi.) Namenjeno za korišćenje sa znakom "Tišina" ili "pasivno".

početak

Prikazuje dijalog koji traži od lokalnog korisnika da omogući ponovno pokretanje.

Specijalne opcije

/prewriteoem

Zamenjuje OEM datoteke bez pitanja.

/nobackup

Ne pravi rezervne kopije datoteka potrebnih za deinstalaciju.

/forseappgubitak

Obavezuje druge programe da se zatvore kada se računar isključi.

/Log:Putanja

Omogućava preusmeravanje datoteka evidencije instalacije.

/integracija:Putanja

Integriše ispravku u Windows izvorne datoteke. Ove datoteke se nalaze pomoću putanje navedene u okviru "prekidač".

/Extract [:path]

Izdvaja datoteke i instalacioni program se ne pokrene.

/ER

Omogućava proširenu izveštavanje o greškama.

/verbose

Omogućava detaljno evidentiranje. Tokom instalacije kreira%Windir%\CabBuild.log. Ovaj dnevnik evidentira detaljne kopirane datoteke. Ako koristite ovaj prekidač, instalacija može da radi sporije.

Napomena možete da kombinujete ove parametre u jednu komandu. Za kompatibilnost sa prethodnim verzijama bezbednosne ispravke podržava i mnoge parametre instalacije koje koristi starija verzija programa Setup.
Za više informacija o podržanim instalacionim prekidačima kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

262841Parametri komandne linije za pakete Windows softverske ispravke

Da biste uklonili ispravku

Imajte na umu da ne preporučuje se poništavanje bezbednosne ispravke.

Ova bezbednosna ispravka podržava sledeće parametre instalacije.

Mut

Njegov

help

Prikazuje opcije komandne linije.

Režimi instalacije

/pasivno

Režim tihe instalacije. Nije potrebna interakcija korisnika, ali se prikazuje status instalacije. Ako je ponovno pokretanje potrebno na kraju instalacije, dijalog se prikazuje korisniku pomoću upozorenja tajmer. Ovo upozorenje kaže da će se računar ponovo pokrenuti za 30 sekundi.

Tišina

Tihi režim. Ovo je isto kao i tihi režim, ali se ne prikazuju status ili poruke o grešci.

Opcije ponovnog pokretanja

/norestart

Ne pokreće se računar kada se instalacija dovrši.

/forcerestart

Ponovo pokreće računar posle instalacije i obavezuje druge aplikacije da se zatvore kada se računar isključi. Otvorene datoteke se ne čuvaju kada se aplikacije zatvore.

/warnrestart [:x]

Prikazuje dijalog korisniku, zajedno sa upozorenjem tajmera da se računar ponovo pokreće u x sekundi. (Podrazumevana postavka je 30 sekundi.) Namenjeno za korišćenje sa znakom "Tišina" ili "pasivno".

početak

Prikazuje dijalog koji traži od lokalnog korisnika da omogući ponovno pokretanje.

Specijalne opcije

/forseappgubitak

Obavezuje druge programe da se zatvore kada se računar isključi.

/Log:Putanja

Omogućava preusmeravanje datoteka evidencije instalacije.

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena
 • Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

  da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

 • Verifikacija potključeva

  Možda ćete moći i da verifikujete datoteke koje je ova bezbednosna ispravka instalirala tako što ćete pregledati potključeve registratora navedene u tabeli "Referenca" u ovom odeljku. Ovi potključevi registratora možda ne sadrže kompletnu listu instaliranih datoteka. Takođe, ovi potključevi registratora možda neće biti ispravno kreirani kada administrator ili OEM integriše ovu bezbednosnu ispravku u Windows instalacione datoteke.

Windows Server 2003

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instaliranje pomoću zahteva intervencija korisnika

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2820197-x86-enu/tihoj

Windows Server 2003, 64-zasnovane verzije:
windowsserver2003. WindowsXP-KB2820197-x64-enu/tihoj

Windows Server 2003 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi:
Windowsserver2003-KB2820197-IA64-enu/tihoj

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2820197-x86-enu/norestart

Windows Server 2003, 64-zasnovane verzije:
windowsserver2003. windowsxp-KB2820197-x64-enu/norestart

Windows Server 2003 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi:
Windowsserver2003-KB2820197-IA64-enu/norestart

Ažuriraj datoteku evidencije

Sve podržane verzije operativnog sistema Windows Server 2003 sa x86 sistemima, 64-zasnovane verzije i verzijama sistema Windows Server 2003 zasnovane na Itanium procesorima:
KB2820197. log

Više informacija

Odeljak "Prikaz alatki za otkrivanje i primenu".

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Ova bezbednosna ispravka ne podržava vruće. Više informacija o pristupačnoj lokaciji potražite u članku 897341 Microsoft baze znanja.

Informacije o uklanjanju

Sve podržane su x86, zasnovane verzije, 64-zasnovane verzije i verzije zasnovane na Itanium arhitekturi sistema Windows Server 2003:
koristite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli ili koristite uslužni Spuninst.exe koji se nalazi u uslužni program Spuninst.exe koji se nalazi u fascikli% Windir% \ $NTUninstallKB 2820197 $ \Spuninst.

Verifikacija potključeva registratora

Sve podržane verzije sistema Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2820197\Filelist

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije.

Mut

Njegov

help

Prikazuje opcije komandne linije.

Režimi instalacije

/pasivno

Režim tihe instalacije. Nije potrebna interakcija korisnika, ali se prikazuje status instalacije. Ako je ponovno pokretanje potrebno na kraju instalacije, dijalog se prikazuje korisniku pomoću upozorenja tajmer. Ovo upozorenje kaže da će se računar ponovo pokrenuti za 30 sekundi.

Tišina

Tihi režim. Ovo je isto kao i tihi režim, ali se ne prikazuju status ili poruke o grešci.

Opcije ponovnog pokretanja

/norestart

Ne pokreće se računar kada se instalacija dovrši.

/forcerestart

Ponovo pokreće računar posle instalacije i obavezuje druge aplikacije da se zatvore kada se računar isključi. Otvorene datoteke se ne čuvaju kada se aplikacije zatvore.

/warnrestart [:x]

Prikazuje dijalog korisniku, zajedno sa upozorenjem tajmera da se računar ponovo pokreće u x sekundi. (Podrazumevana postavka je 30 sekundi.) Namenjeno za korišćenje sa znakom "Tišina" ili "pasivno".

početak

Prikazuje dijalog koji traži od lokalnog korisnika da omogući ponovno pokretanje.

Specijalne opcije

/prewriteoem

Zamenjuje OEM datoteke bez pitanja.

/nobackup

Ne pravi rezervne kopije datoteka potrebnih za deinstalaciju.

/forseappgubitak

Obavezuje druge programe da se zatvore kada se računar isključi.

/Log:Putanja

Omogućava preusmeravanje datoteka evidencije instalacije.

/integracija:Putanja

Integriše ispravku u Windows izvorne datoteke. Ove datoteke se nalaze pomoću putanje navedene u okviru "prekidač".

/Extract [:path]

Izdvaja datoteke i instalacioni program se ne pokrene.

/ER

Omogućava proširenu izveštavanje o greškama.

/verbose

Omogućava detaljno evidentiranje. Tokom instalacije kreira%Windir%\CabBuild.log. Ovaj dnevnik evidentira detaljne kopirane datoteke. Ako koristite ovaj prekidač, instalacija može da radi sporije.

Napomena možete da kombinujete ove parametre u jednu komandu. Za kompatibilnost sa prethodnim verzijama bezbednosne ispravke podržava i mnoge parametre instalacije koje koristi starija verzija programa Setup.
Za više informacija o podržanim instalacionim prekidačima kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

262841Parametri komandne linije za pakete Windows softverske ispravke

Da biste uklonili ispravku

Imajte na umu da ne preporučuje se poništavanje bezbednosne ispravke.

Ova bezbednosna ispravka podržava sledeće parametre instalacije.

Mut

Njegov

help

Prikazuje opcije komandne linije.

Režimi instalacije

/pasivno

Režim tihe instalacije. Nije potrebna interakcija korisnika, ali se prikazuje status instalacije. Ako je ponovno pokretanje potrebno na kraju instalacije, dijalog se prikazuje korisniku pomoću upozorenja tajmer. Ovo upozorenje kaže da će se računar ponovo pokrenuti za 30 sekundi.

Tišina

Tihi režim. Ovo je isto kao i tihi režim, ali se ne prikazuju status ili poruke o grešci.

Opcije ponovnog pokretanja

/norestart

Ne pokreće se računar kada se instalacija dovrši.

/forcerestart

Ponovo pokreće računar posle instalacije i obavezuje druge aplikacije da se zatvore kada se računar isključi. Otvorene datoteke se ne čuvaju kada se aplikacije zatvore.

/warnrestart [:x]

Prikazuje dijalog korisniku, zajedno sa upozorenjem tajmera da se računar ponovo pokreće u x sekundi. (Podrazumevana postavka je 30 sekundi.) Namenjeno za korišćenje sa znakom "Tišina" ili "pasivno".

početak

Prikazuje dijalog koji traži od lokalnog korisnika da omogući ponovno pokretanje.

Specijalne opcije

/forseappgubitak

Obavezuje druge programe da se zatvore kada se računar isključi.

/Log:Putanja

Omogućava preusmeravanje datoteka evidencije instalacije.

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena.
 • Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

  da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

 • Verifikacija potključeva

  Možda ćete moći i da verifikujete datoteke koje je ova bezbednosna ispravka instalirala tako što ćete pregledati potključeve registratora navedene u tabeli "Referenca" u ovom odeljku. Ovi potključevi registratora možda ne sadrže kompletnu listu instaliranih datoteka. Takođe, ovi potključevi registratora možda neće biti ispravno kreirani kada administrator ili OEM integriše ovu bezbednosnu ispravku u Windows instalacione datoteke.

Windows Vista

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instalacija bez potrebe za intervencijom korisnika

Sve podržane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista:
Windows 6.0-KB2820197-x86/tišina

Sve podržane 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista:
Windows 6.0-KB2820197-x64/tihi

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Sve podržane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista:
Windows 6.0-KB2820197-x86/tiho/norestart

Sve podržane 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista:
Windows 6.0-KB2820197-x64/tihi/mirni/norestart

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Nije primenljivo.

Informacije o uklanjanju

WUSA.exe ne podržava Uklanjanje ispravki. Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao sistem WUSA, otvorite kontrolnu tablu, a zatim kliknite na dugme bezbednost. U okviru usluge Windows Updateizaberite stavku Prikaži instalirane ispravke, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija potključeva registratora

Potključ registratora ne postoji za valjanost prisustva ove ispravke.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Kada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalacioni program proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju na sistemu prethodno ažurirane pomoću Microsoft hitne ispravke.
Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije.

Podržani parametri bezbednosne ispravke za instalaciju

Mut

Njegov

/?,/h,/help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

Tišina

Sprečava prikaz statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada se ovaj prekidač kombinuje sa prekidača/tihi, sistem se ne pokrene posle instalacije čak i ako je ponovno pokretanje potrebno za dovršavanje instalacije.

Više informacija o instalatoru potražite u sledećem broju članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

934307Opis instalacionog programa za Windows Update (Wusa.exe) i. MSU datoteka u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena

Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

Windows Server 2008

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instalacija bez potrebe za intervencijom korisnika

Sve podržane 32-bitne verzije sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-x86/tišina

Sve podržane 64-bitne verzije sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-x64/tišina

Sve podržane verzije operativnog sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-IA64-tišina

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Sve podržane 32-bitne verzije sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-x86/tiho/norestart

Sve podržane 64-bitne verzije sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-x64/tihi/mirni/norestart

Sve podržane verzije operativnog sistema Windows Server 2008:
Windows 6.0-KB2820197-IA64/tišina/norestart

Više informacija

Odeljak "Prikaz alatki za otkrivanje i primenu".

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Nije primenljivo.

Informacije o uklanjanju

WUSA.exe ne podržava Uklanjanje ispravki. Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao sistem WUSA, otvorite kontrolnu tablu, a zatim kliknite na dugme bezbednost. U okviru usluge Windows Updateizaberite stavku Prikaži instalirane ispravke, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija potključeva registratora

Potključ registratora ne postoji za valjanost prisustva ove ispravke.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Kada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalacioni program proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju na sistemu prethodno ažurirane pomoću Microsoft hitne ispravke.
Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije:

Mut

Njegov

/?,/h,/help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

Tišina

Sprečava prikaz statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada kombinujete ovaj prekidač pomoću prekidača/tihi, sistem se ne pokreće posle instalacije čak i ako je potrebno ponovno pokretanje za dovršavanje instalacije.

Više informacija o instalatoru potražite u sledećem broju članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

934307Opis instalacionog programa za Windows Update (Wusa.exe) i. MSU datoteka u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena

Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

Windows 7

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instalacija bez potrebe za intervencijom korisnika

Sve podržane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-x86/tiho

Sve podržane 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-x64/tihi

Sve podržane 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-IA64/tišina

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Sve podržane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-x86/tiho/norestart

Sve podržane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-x64/tihi/mirni/norestart

Sve podržane 64-bitne verzije operativnog sistema Windows 7:

Windows 6.1-KB2820197-IA64/tišina/norestart

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Nije primenljivo.

Informacije o uklanjanju

WUSA.exe ne podržava Uklanjanje ispravki. Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao sistem WUSA, otvorite kontrolnu tablu, a zatim kliknite na dugme bezbednost. U okviru usluge Windows Update izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija potključeva registratora

Potključ registratora ne postoji za valjanost prisustva ove ispravke.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Kada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalacioni program proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju na sistemu prethodno ažurirane pomoću Microsoft hitne ispravke.
Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije.

Podržani parametri bezbednosne ispravke za instalaciju

Mut

Njegov

/?,/h,/help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

Tišina

Sprečava prikaz statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada se ovaj prekidač kombinuje sa prekidača/tihi, sistem se ne pokrene posle instalacije čak i ako je ponovno pokretanje potrebno za dovršavanje instalacije.

Više informacija o instalatoru potražite u sledećem broju članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

934307Opis instalacionog programa za Windows Update (Wusa.exe) i. MSU datoteka u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena

Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

Windows Server 2008 R2

Tabela "Referenca"

Sledeća tabela sadrži informacije o bezbednosnoj ispravci za ovaj softver. Više informacija potražite u odeljku "informacije o primeni".

Uključivanje u buduće servisne pakete

Ispravka za ovaj problem će biti uključena u novi servisni paket ili vrednost ažuriranja

Иko

Instalacija bez potrebe za intervencijom korisnika

Sve podržane 32-bitne verzije sistema Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1-KB2820197-x86/tiho

Sve podržane 64-bitne verzije sistema Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1-KB2820197-x64/tihi

Sve podržane verzije sistema Windows Server 2008 R2 na osnovu Itanium sistema:

Windows 6.1-KB2820197-IA64/tišina

Instaliranje bez ponovnog pokretanja

Sve podržane 32-bitne verzije sistema Windows Server 2008 R2:

Windows 6,1-KB2820197-x86/tiho/norestart

Sve podržane 64-bitne verzije sistema Windows Server 2008 R2:

Windows 6.1-KB2820197-x64/tihi/mirni/norestart

Sve podržane verzije sistema Windows Server 2008 R2 na osnovu Itanium sistema:

Windows 6.1-KB2820197-IA64/tihi/norestart

Više informacija

Odeljak "Prikaz alatki za otkrivanje i primenu".

Obavezno ponovnog pokretanja

Potrebno je ponovo pokrenuti?

U nekom slučaju, ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje. Ako je potrebno ponovno pokretanje, dobijate poruku koja savetuje da ponovo pokrenete.

Vruč

Nije primenljivo.

Informacije o uklanjanju

WUSA.exe ne podržava Uklanjanje ispravki. Da biste deinstalirali ispravku koju je instalirao sistem WUSA, otvorite kontrolnu tablu, a zatim kliknite na dugme bezbednost. U okviru usluge Windows Update izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke, a zatim izaberite sa liste ispravki.

Verifikacija potključeva registratora

Potključ registratora ne postoji za valjanost prisustva ove ispravke.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ispravku

Kada instalirate ovu bezbednosnu ispravku, instalacioni program proverava da li su neke datoteke koje se ažuriraju na sistemu prethodno ažurirane pomoću Microsoft hitne ispravke. Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softvera dopuna bezbednosti podržava sledeće parametre instalacije.

Mut

Njegov

/?,/h,/help

Prikazuje pomoć za podržane prekidače.

Tišina

Sprečava prikaz statusa ili poruka o grešci.

/norestart

Kada kombinujete ovaj prekidač pomoću prekidača/tihi, sistem se ne pokreće posle instalacije čak i ako je potrebno ponovno pokretanje za dovršavanje instalacije.

Više informacija o instalatoru potražite u sledećem broju članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

934307Opis instalacionog programa za Windows Update (Wusa.exe) i. MSU datoteka u operativnom sistemu Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Da biste potvrdili da je ispravka primenjena

Microsoft analitičko osiguranje osnovnih vrednosti

da biste potvrdili da je bezbednosna ispravka primenjena na sistem koji utiče na sistem, možda ćete moći da koristite alatku Microsoft Security Analyzer (MBSA). Više informacija potražite u odeljku "Alatke za otkrivanje i primenu"

Alatke za otkrivanje i primenu i uputstvo

Ovaj odeljak opisuje kako se upravlja softverom i bezbednosnim ispravkama koje treba da primenite na servere, na računare na računaru i na mobilne računare u organizaciji. Više informacija potražite na sledećoj Veb stranici Microsoft TechNet centar za upravljanje ispravkama:

http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspxViše informacija o bezbednosti u Microsoft proizvodima potražite na sledećoj Veb stranici Microsoft TechNet Security:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspxBezbednosne ispravke dostupne su na lokaciji Microsoft Update, Windows Update i Office Update. Bezbednosne ispravke su dostupne i u Microsoft centru za preuzimanje. Možete ih najbolje pronaći tako što ćete uraditi pretragu ključne reči za "bezbednosnu ispravku".

Konačno, bezbednosne ispravke mogu da se preuzmu iz Microsoft Update kataloga. Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspxKatalog Microsoft Update obezbeđuje katalog sadržaja koji je dostupan i koji je dostupan pomoću usluge Windows Update i Microsoft Update. Ovaj sadržaj uključuje bezbednosne ispravke, upravljačke programe i servisne pakete. Koristeći bezbednosni bilten broj kao što je "MS08-010" za pretragu, možete da dodate sve važeće ispravke u korpu. Možete da dodate i druge jezike za ispravku u korpu i možete da preuzmete sadržaj u bilo koju fasciklu. Više informacija o Microsoft Update katalogu potražite na sledećoj Veb lokaciji Microsoft Update Catalog Catalog:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Smernice za otkrivanje i primenu

Microsoft je obezbedio smernice za otkrivanje i primenu za bezbednosne ispravke ovog meseca. Ovaj vodič će vam takođe pomoći da stručnjaci razumeju kako mogu da koriste razne alatke za pomoć pri primeni bezbednosne ispravke. Ove alatke uključujete usluge Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Update Analitika osnovnih linija, alatke za otkrivanje sistema Office, Microsoft Systems Management Server (SMS) i produžena sigurnosna alatka za zalihe.
Dodatne informacije potražite u članku sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

910723Lista rezimea mesečnih članaka i smernica za primenu

Microsoft Analitiči za bezbednost osnovnih linija

Microsoft Analitičor osnovnih linija (MBSA) omogućava administratorima da skeniraju lokalne i udaljene sisteme za bezbednosne ispravke koje nedostaju. Microsoft analizator osnovnih osnovnih linija može da identifikuje i uobičajene bezbednosne greљke. Više informacija potražite na sledećoj Veb lokaciji Microsoft Security Analyzer osnovnih vrednosti:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspxSledeća tabela pruža rezime za BSA otkrivanje za ovu bezbednosnu ispravku.

Spaj

MBALSA 2,1

Windows XP

Daa

Windows XP Professional x64 Edition

Daa

Windows Server 2003, x86-zasnovane verzije

Daa

Windows Server 2003, 64-zasnovane verzije

Daa

Windows Server 2003 sistemski sistemi zasnovani na Itanium

Daa

Windows Vista

Daa

Windows Vista, 64-bitne verzije

Daa

Windows Server 2008 za 32-bitni sistemi

Daa

Windows Server 2008 za 64-bitni sistemi

Daa

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi

Daa

Windows 7

Daa

Windows 7, 64-bitne verzije

Daa

Windows Server 2008 R2 za 64-bitni sistemi

Daa

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi

Daa

Više informacija o MSSA 2,1 potražite na sledećoj Veb stranici Microsoft MSSA 2,1 najčešća pitanja:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

Windows Server Update Services

Pomoću Windows Server Update usluga (WSUS) administratori mogu da primene najnovije važne ispravke i bezbednosne ispravke za podržane verzije operativnog sistema Windows, Office, Exchange server i SQL Server. Za više informacija o tome kako da primenite ovu bezbednosnu ispravku pomoću usluge Windows Server Update Services, idite na sledeću Veb stranicu Microsoft Windows Server Update usluge ažuriranje proizvoda:

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Server za upravljanje sistemima

Sledeća tabela pruža rezime za otkrivanje usluge SMS i primenu za ovu bezbednosnu ispravku.

Spaj

SMS 2003 sa ITMU

Upravljač konfiguracije 2007

Windows XP servisni paket 3

Daa

Daa

Windows XP Professional x64 Edition servisnog paketa 2

Daa

Daa

Windows Server 2003 servisni paket 2

Daa

Daa

Windows Server 2003 x64 Edition servisnog paketa 2

Daa

Daa

Windows Server 2003 sa servisnim paketom SP2 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi

Daa

Daa

Windows Vista servisni paket 1 i Windows Vista servisni paket 2

Daa

Daa

Windows Vista x64 Edition sa servisnim paketom 1 i Windows Vista x64 Edition servisnog paketa 2

Daa

Daa

Windows Server 2008 za 32-bitni sistemi i Windows Server 2008 za 32-bitni Systems servisni paket 2

Daa

Daa

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na x64 sistemima i Windows Server 2008 za x64 Sistems sa operativnim sistemima

Daa

Daa

Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi i Windows Server 2008 za Sistems Systems Service Pack sa Itanium procesorima

Daa

Daa

Windows 7 za 32-bitni Systems i Windows 7 za 32-bitni Systems Service Pack 1

Daa

Daa

Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 sistemima i Windows 7 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

Daa

Daa

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na x64 sistemima i Windows Server 2008 R2 za 64-bitna sistema servisnog paketa 1

Daa

Daa

Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi i Windows Server 2008 R2 za Systems Service Pack 1 sa Itanium procesorima

Daa

Daa

Za SMS 2,0 i za SMS 2003, paket usluge SMS SUS (SUSFP) koji uključuje alatku "Ažuriranje bezbednosti" (odelo) može da ga koristi SMS za otkrivanje bezbednosnih ispravki. Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici za preuzimanja za sistemske upravljačke servere 2,0:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspxZa SMS 2003, SMS 2003 alatku za zalihe za Microsoft Update (ITMU) može da ga koristi SMS da bi otkrio bezbednosne ispravke koje nudi Microsoft Update i koje podržavaju Windows Server Update Services. Više informacija o usluzi SMS 2003 ITMU potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici za SMS 2003 alatku za zalihe za Microsoft ispravke:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspxSMS 2003 može da koristi i Microsoft Office alatku za zalihe da bi otkrio neophodne ispravke za Microsoft Office aplikacije. Više informacija potražite na sledećim Microsoft Veb stranicama:

Upravljač konfiguracije sistema 2007 koristi WSUS 3,0 za otkrivanje ispravki. Više informacija o upravljaču konfiguracionom sistemu Office 2007 Management za upravljanje ažuriranjem softvera potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspxNapomena za Windows Vista i Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 sa servisnim paketom 3 uključuju podršku za Windows Vista i windows Server 2008. Više informacija o usluzi SMS potražite na sledećoj Microsoft SMS Veb stranici:

http://www.microsoft.com/smserver/default.mspxViše informacija o člancima za smernice za pretraživanje i primenu kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

910723Lista rezimea mesečnih članaka i smernica za primenu

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×