Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

UVOD

Zbirna ispravka 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0 je dostupna. Ovaj članak opisuje hitne ispravke i ispravke koje su uključene u ovu zbirnu ispravku. Ova zbirna ispravka je dostupna za sve jezike koje podržava Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Više informacija

Broj građa i imena datoteka za ovu zbirnu ispravku

Broj verzija paketa zbirnih ispravki za Microsoft Dynamics CRM 4,0 server, za Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client za Microsoft Office Outlook, kao i za ruter e-pošte za Microsoft Dynamics CRM 4,0 je 4.0.7333.1312. Imena datoteka za 32-bitne verzije paketa zbirnih ispravki su sledeći:

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe

Imena datoteka za 64-bitne verzije paketa zbirnih ispravki za Microsoft Dynamics CRM 4,0 server i za Microsoft Dynamics CRM 4,0 ruter e-pošte su sledeći:

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe

 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Informacije o uklanjanju

Možete deinstalirati zbirnu ispravku 2. Međutim, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju baza podataka pre nego što instalirate zbirnu ispravku 2.

Najnovije ispravke za Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomoć

Pored funkcionalnih poboljšanja i ispravki u ovoj zbirnoj ispravci, posebna ispravka pomoći za Microsoft Dynamics CRM 4,0 je dostupna i na svim podržanim jezicima. Savetujemo vam da instalirate najnovije ispravke za Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomoć.

Napomene o izvozu i uvozu prilagođavanja

Ako izvozite prilagođavanja sa servera koji koristi Microsoft Dynamics CRM 4,0 server, nemojte da uvozite prilagođavanja na Microsoft Dynamics CRM 4,0 server u sledećim slučajevima:

 • Server sa kojeg izvozite prilagođavanja nema instaliranu zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0. Međutim, server na koji uvozite prilagođavanja ima instaliranu zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • Server sa kojeg izvozite prilagođavanja ima instaliranu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0. Međutim, server na koji uvozite prilagođavanja nema instaliranu zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Hitne ispravke i ispravke koje morate ručno da omogućite ili konfigurišete

Zbirna ispravka 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0 sadrži sledeće hitne ispravke i ispravke koje morate ručno da omogućite ili konfigurišete. Da biste omogućili ili konfigurisali ove hitne ispravke na serveru na kojem je pokrenut Microsoft CRM 4,0, sledite uputstva u sledećim člancima Microsoft baze znanja:

 • 954322 Poruka o grešci prilikom uvoza nekih prilagođavanja nadograđenoj instalaciji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nije bilo moguće otpremiti ili uvesti datoteku ili Uvoz nije uspeo"

 • 955452 Feedovi na liniji se ne koriste kada šaljete e-poruku koja koristi predložak e-pošte za prikazivanje podataka koji imaju feedove sa linijom u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955745 Poruka o grešci prilikom pokušaja konfigurisanja Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijenta za Outlook: "Ova implementacija nije deo Windows platforme FIPS validiranog kriptografskih algoritama"

 • 956527 Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook troši tri puta više memorije u verziji 4,0 kao u verziji 3,0

 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 usporava do neprihvatljivog nivoa prilikom obrade e-poruka pomoću Microsoft Dynamics CRM rutera e-pošte

 • 957871 Podaci o zadatku proširenja toka posla dovode do toga da tabela Asinhrona Coperationbase u bazi podataka MSCRM bude prevelika u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959549 Administratori mogu neočekivano da prikažu korisnike aktivnog direktorijuma koji ne pripadaju administratorskom organizacionoj jedinici u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948843 Može doći do sporog rada prilikom pokretanja ili uređivanja tokova posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950175 Ne možete da koristite Outlook kao što je očekivano dok se ne učita svi programski dodaci za Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950542 Sinhronizovane dodatne komponente ne reaguju na događaje koji su izazvani u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953340 E-poruke od CRM korisnika do redosleda se ne isporučuju u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954811 Microsoft Dynamics CRM 4,0 upravljač za primenu potrebno je mnogo vremena da se otvori na Microsoft Dynamics CRM 4,0 serveru

 • 954940 Poruka o grešci kada pokušate da izbrišete prilagođeni zapis entiteta u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Došlo je do greške, kontaktirajte Vašeg administratora"

Problemi koji su rešeni u zbirnoj ispravci 2 za Microsoft Dynamics CRM 4,0

Zbirna ispravka 2 je kumulativna ispravka koja uključuje sve ispravke za probleme koji su dokumentovani u zbirnoj ispravci 1. Za više informacija o ispravci za ažuriranje 1 i o problemima koje on ispravlja kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

952858 Ispravka za ažuriranje 1 dostupna je za Microsoft Dynamics CRM 4,0Ova zbirna ispravka rešava sledeće probleme:

 • 946745 Ne možete da uvezete prilagođavanje za entitet u novi sistem u softveru Microsoft Dynamics CRM

 • 947762 Tok posla koji je definisan za aktiviranja na "promeni atributa zapisa" može se neočekivano aktivirati čak i ako se nadgledani atribut ne promeni u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 948987 Poruka o grešci prilikom uvoza podataka u Microsoft Dynamics CRM 4,0 pomoću čarobnjaka za uvoz podataka ili započinjući novu migraciju podataka pomoću Menadžera za migraciju podataka: "Nepodudarni znak razgraničavanja podataka: pronađen je samo jedan znak razgraničavanja"

 • 949069 Atributi sa više pronalaženja su onemogućeni u nekim obrascima nakon što uvezete neka prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 949202 Poruka o grešci kada kliknete na odeljak grafikona da biste prikazali neke tabele podataka u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "obrada FilterExpression za tabelu ' Table0 ' se ne može izvršiti"

 • 949652 Poruka o grešci kada pokušate da uvezete CSV datoteku u Microsoft Dynamics CRM 4,0: "izvorni podaci nisu u zahtevanom formatu"

 • 949844 Asinhrona usluga prestaje da se neočekivano zaustavlja ili ne možete da pokrenete asinhrone usluge nakon uvoza organizacije iz druge Microsoft Dynamics CRM 4,0 raspoređivanja

 • 950207 Poruka o grešci prilikom pokušaja otvaranja aktivnosti kampanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "izuzetak tipa" System. Web. HttpUnhandledException "je bačen"

 • 950307 Proces "Idi van mreže" ne preuzima korisnički zapis u lokalnu MSDE bazu podataka u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 950372 Od vas se traži da unesete korisničko ime i lozinku više puta kada pokrenete Outlook ili kada kliknete na Microsoft Dynamics CRM fasciklu u programu Outlook, na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista

 • 951432 Ne možete ponovo da se priključite na mrežu u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Outlook sa pristupom van mreže ako se prebacite na drugu mrežnu vezu dok ste van mreže

 • 951909 Poruka o grešci prilikom pokušaja uvoza prilagođavanja na drugi Microsoft Dynamics CRM 4,0 server: "nevažeći prefiks imena"

 • 952148 Poruka o grešci prvi put kada pokušate da se priključite na mrežu kada nadogradite Microsoft Dynamics CRM 3,0 Client za Outlook u Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client za Outlook sa pristupom van mreže: "Došlo je do neidentifikovane greške"

 • 952322 Pravilo toka posla ne funkcioniše na očekivani način kada izvršavate pravilo toka posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952658 Ne možete da pronađete članak baze znanja kada tražite ovaj članak u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Outlook

 • 952680 Poruka o grešci kada pokušate da dodate predmet ugovora ugovoru u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Zahtevani zapis nije pronađen ili nemate dovoljne dozvole da ga prikažete"

 • 952852 Vraćeni broj je netačan kada pokrenete FetchXML upit iz kompleta za razvoj softvera Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 952855 Korisnik koji ima licencu za pristup klijentu u administrativnom režimu može neočekivano da pristupi prilagođenim entitetima u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953033 Poruka o grešci kada pokušate da uvezete podatke koji uključuju atribut liste izbora u Microsoft Dynamics CRM 4,0: "transformisanje podataka u analiziranju"

 • 953489 Nijedan zapis nije prikazan kada izvršite objedinjavanje pošte u odnosu na opciju "Svi zapisi na trenutnoj stranici" ili naspram opcije "Svi zapisi na svim stranicama" u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953586 Poruka o grešci kada pokušate da pokrenete asinhronu uslugu u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "izuzetak pri pokretanju asinhrone usluge: Mscrmašyncservice"

 • 953764 Filter "nadređeno Preuzeto" na prilagođenom entitetu ne funkcioniše na očekivani način u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 953887 Poruka o grešci prilikom pokušaja uređivanja nekih svojstava uvezenog toka posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "zapis nije dostupan"

 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 ne vraća rezultate ako pokušate da izvezete rezultate u Excel radni list nakon što koristite sledeće X dane u upitu traženja unapred

 • 954227 Poruka o grešci kada pokrenete funkciju "otkrivanje duplikata" u zapisima sa podacima u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "obavezan objekat"

 • 954313 Poruka o grešci kada pokušate da se prijavite na Microsoft Dynamics CRM Web lokaciju sa Microsoft Dynamics CRM 4,0 servera: "na zahtev IP adresa je drugačija adresa porodice sa mrežne adrese"

 • 954322 Poruka o grešci prilikom uvoza nekih prilagođavanja nadograđenoj instalaciji Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nije bilo moguće otpremiti ili uvesti datoteku ili Uvoz nije uspeo"

 • 954433 Dobijate poruku o grešci ili ne možete da izaberete vrednost za pronalaženje na stranici "Napredno pronalaženje" u sistemu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954592 Sva mapiranja između svojstva za pronalaženje prilagođenog entiteta i svojstva klijenta za ponudu koriste neispravan kôd tipa objekta nakon što kreirate relaciju u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954640 Fascikla koja nema ime pojavljuje se u nadređenom polju kada otvorite obrazac "Adresa" u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954682 Sekvenca tabulatora nije u očekivanom redosledu ako kartice sadrže velike sekcije koje uključuju polja sa više redova u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 954929 Performanse su slabe kada promenite korisnika iz jedne poslovne jedinice u drugi u upravljaču za primenu u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955006 Ne možete da dodate korisnika iz nadređenog domena u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955051 Nisu svi potrebni atributi izabrani i prikazani ispravno kada definišete novu mapu podataka koja je usmerena na entitet ugovora u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955055 Poruka o grešci kada otvorite dokument objedinjene pošte u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [number] [1] je glavni dokument objedinjavanja pošte. Word ne može da pronađe svoj izvor podataka "

 • 955058 Performanse su spore kada izvršite neke promene u konfiguraciji u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955061 Poruka o grešci prilikom korišćenja događaja u oblačić sa presom za preuzimanje objekta koji se odnosi na e-poruku u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Outlook: "slanje () nije uspelo, HR = 80045f00"

 • 955064 Nije moguće prikazati kreirane aktivnosti u obrascu aktivnosti kampanje u Microsoft Dynamics CRM 4,0 Web klijentu

 • 955206 Snimak izveštaja se ne kreira kada pokušate da zakažete izveštaj u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955233 Dobijate poruku o grešci kada sačuvate bezbednosnu ulogu u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955253 Poruka o grešci kada pokušate da dodate učesnike u postojeću zakazanu obavezu u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nemate dovoljno privilegija da pristupite Microsoft Dynamics CRM objektu ili izvršite zahtevanu operaciju"

 • 955418 Ne možete da izbrišete belešku pomoću korisnika za koji uloga nema dozvolu za štampanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955422 Poruka o grešci kada pokušate ponovo da otvorite zatvorenu mogućnost za poslovanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 nije važeći statusni kod za mogućnost za poslovanje"

 • 955423 Poruka o grešci prilikom objedinjavanja dva naloga koji su dodati u neaktivan marketinški spisak u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "objedinjavanje je otkazano, obratite se administratoru sistema i pokušajte ponovo"

 • 955469 Dobijate poruku o grešci kada pokušate da dodelite instancu entiteta drugom korisniku u Microsoft Dynamics CRM Veb klijentu ili u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Outlook

 • 955482 Atribut "aktualstart" i atribut "aktualend" u entitetu "pokazivač aktivnosti" su neočekivano postavljeni na "Datum samo" u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955487 Feedovi na liniji se gube kada pošaljete e-poruku pomoću predloška za objedinjavanje pošte u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955574 Poruka o grešci kada izvršite objedinjavanje pošte u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Greška 0x80041103" Kontakt "ne sadrži atribut sa imenom = ' '"

 • 955685 Korisnik koji ima privilegiju dodele uloge u podređenom poslovnoj jedinici može neočekivano da dodeli ulogu administratora sistema u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955750 Zakazanu obavezu usluge možete neočekivano da kreirate čak i ako nemate privilegije u entitetu servisa u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 955833 Poruka o grešci kada pokušate da promenite korisnički nalog za prijavljivanje na stranici "Preciziranje bezbednosnog naloga" u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nalog Microsoft CRM usluga nije važeći"

 • 955977 Ne možete da otvorite prilagođeni zapis entiteta dok ste van mreže čak i ako imate dozvolu da otvorite zapis u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Microsoft Office Outlook

 • 955981 Poruka o grešci kada pokušate da otvorite prilagođeni prikaz u kalendaru servisa u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "savedquery sa ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e ne postoji"

 • 956045 Samo se kratki format datuma prikazuje u poljima "kreirano na" i "poslednje izmene" u dijalogu "svojstva Web stranice" u okviru zapisa u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956079 Samo zapisi koji su promenjeni u proteklih 30 dana prikazani su za tip povezanog zapisa kada kreirate izveštaj pomoću čarobnjaka za izveštaje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956112 Poruke o greškama u evidenciji aplikacije na Microsoft Dynamics CRM serveru nakon brisanja brze kampanje: "usluga brisanja nije uspela da očisti tabelu = [Table_Name]"

 • 956127 Neki atributi entiteta Outlook sinhronizacije nedostaju u datoteci sa izvezenim prilagođavanjima iz programa Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956151 Poruka o grešci u kalendaru servisa u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Greška u izradi upita"

 • 956237 Tok posla ostaje u stanju čekanja nakon što kreirate pravilo toka posla da biste ažurirali status mogućnosti za poslovanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956257 Datum početka fiskalne godine je netačan u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 ako ste u vremenskoj zoni od GMT + 12 ili GMT + 13

 • 956282 Poruka o grešci kada koristite Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK da biste razvili prilagođenu skupštinu aktivnosti toka posla: "ključ ne može da bude bez vrednosti"

 • 956283 Poruka o grešci prilikom pokušaja uređivanja sedmičnog radnog rasporeda za korisnika ili za opremu u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Došlo je do greške i trebalo bi da se obratite administratoru"

 • 956370 Datum u polju "Datum početka" u redu ugovora je netačan kada izvršite radnju "obnovi ugovor" u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956445 Zapis ostaje u Microsoft Dynamics CRM bazi podataka nakon što izbrišete zapis u Microsoft Dynamics CRM 4,0 Web klijentu

 • 956521 Promene se ne odražavaju ako ponovo isplanirate aktivnost usluge koristeći dugme "Prerasporedi" u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956537 Prilog koji se nalazi u predlošku za objedinjavanje pošte gubi se tokom procesa uvoza prilagođavanja u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956751 Tok posla se pokreće dva puta iako ste postavili odgovarajuće pravilo toka posla da se pokrene samo kada je status aktivnosti dovršen u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956771 Predložak za objedinjavanje pošte je neočekivano povezan sa neispravnim prilagođenim entitetom nakon izvoza predloška u novo okruženje u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 956852 Poruka o grešci prilikom pokretanja izveštaja koji koristi tip komande "StoredProcedure" u Microsoft Dynamics CRM Connector za SQL Server Reporting Services: "izvršavanje upita nije uspelo za skup podataka" Test_MSCRM "

 • 956859 Microsoft Dynamics CRM traka sa alatkama je onemogućena u programu Outlook nakon gubitka mrežne veze za manje od jednog minuta

 • 957031 Poruka o grešci kada pokušate da pokrenete Microsoft Dynamics CRM 4,0 nakon nadogradnje operativnog sistema na Windows Server 2008: "Zahtevani brojač performansi nije prilagođeni brojač, mora biti pokrenut samo za Readbu"

 • 957057 Ne možete da postavite ponašanje brisanja da biste "uklonili vezu" ili da biste "ograničili" za prilagođenu relaciju između dva prilagođena entiteta u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957086 Poruka o grešci kada pokušate da promenite organizator zakazane obaveze u programu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ne možete da dedelite ovaj zapis. Jedino vlasnik izabranog zapisa može da premesti druge iz deljenog resursa.

 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 neočekivano pokreće pravilo toka posla kada pošaljete aktivnost e-pošte brzog kampanje

 • 957270 Možete neočekivano da unapredite zakazanu obavezu koja nema navedenu temu čak i ako je atribut teme za entitet zakazane obaveze postavljen na "posao potreban" u sistemu Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957299 Dobijate poruku o grešci kada kliknete na dugme "Podesi svojstva" na koraku "Pošalji e-poruku" u dizajneru toka posla Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • 957305 Do neočekivane poruke o grešci dolazi kada dodajete proizvode ponudama, porudžbinama ili fakturama koje su kreirane iz mogućnosti za poslovanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957318 U kalendaru servisa u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 možete da pregledate zapise za korisnike i opremu kojima nemate pristup putem bezbednosne uloge

 • 957377 Lokalizovani prikazi sadrže nevažeći Tekstxml element kada nadogradite Norvešku verziju programa Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Norvešku verziju programa Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957380 Atribut statusne šifre ne možete podesiti tako što ćete koristiti proces kreiranja "iznosi pre kreiranja fakture u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0"

 • 957406 Poruka o grešci kada pokušate da kreirate zakazanu obavezu pomoću obrasca za kontakt u sistemu Microsoft Dynamics CRM 4,0: "najmanje jedan primalac nema e-adresu ili je označen kao" Ne dozvoli "e-pošta"

 • 957421 Outlook može da se sruši kada sinhronizujete Outlook sa Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentom za Outlook

 • 957589 Poruka o grešci kada pokušate da uredite neke kolone prikaza entiteta toka posla pomoću funkcije "Napredno traženje" u Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM je naišao na grešku"

 • 957704 Nema pronađenih korisnika kada tražite neke korisnike sistema koristeći njihova prezimena iz relacije u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957788 Poruka o grešci kada pokušate da otvorite aktivnost koja je zasnovana na entitetu sa pokazivačem aktivnosti u prilagođenom izveštaju u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 nije prepoznat tip objekta"

 • 957919 Kada ponovo kreirate istu fakturu u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0, dobićete neispravnu poruku o grešci

 • 957920 Nijedna e-poruka se ne šalje nakon dovršavanja čarobnjaka za kreiranje brze kampanje u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 957960 Ne možete da se priključite na mrežu nakon što pošaljete e-poruku drugom korisniku u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Microsoft Office Outlook

 • 957970 Kartice mogu nestati kada kliknete između kartica nekih obrazaca entiteta u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 i radne površine

 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4,0 obrađuje decimalnu vrednost kada pokrenete tok posla

 • 958003 Poruka o grešci prilikom objavljivanja uvezenog toka posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "nije moguće objaviti automatski tok posla ako nisu navedeni parametri aktivacije"

 • 958031 Poruka o grešci kada se priključite na mrežu u Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijentu za Outlook preko mreže niskog propusnog opsega ili mreže visoke latventnosti: "Došlo je do nepoznate greške"

 • 958072 Ne možete da koristite neke korisničke upite koji se pokreću sa kontaktima, potencijalnim klijentima ili nalozima nakon nadogradnje sa Microsoft Dynamics CRM 3,0 na Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958181 Poruka o grešci prilikom uvoza organizacije u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "tip ili ime prostora za naziv" Fakkedotnetasembler "ne postoji u prostoru za ime Microsoft. CRM. tok posla"

 • 958256 Polje "nadređeni Kupac" nije popunjeno u zapisu kontakta nakon konvertovanja potencijalnog klijenta u zapis naloga i u zapis kontakta u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958280 Poruka o grešci prilikom pokušaja čuvanja periodičnog sedmičnog rasporeda u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "vrednost je bila prevelika ili premala za Int32"

 • 958287 Poruka o grešci prilikom prikazivanja obrasca aktivnosti u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "izuzetak tipa" System. Web. HttpUnhandledException "je bačen

 • 958363 Nije moguće nadograditi neke sačuvane upite iz sistema Microsoft Dynamics CRM 3,0 u Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958487 Poruka o grešci kada administrator masovno ponovo dodeli zapise od jednog korisnika drugom korisniku u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "samo objavljeni tokovi posla i predlošci toka posla mogu biti neobjavljeni"

 • 958563 Sadržaj tela e-poruke neće biti prikazan kada prikažete svojstva koraka koji se odnosi na e-poruku u toku posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 958791 Poruka o grešci kada pokušate da dodate korisnika iz pouzdanog domena u Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Došlo je do greške"

 • 958836 Poruka o grešci prilikom pokretanja prilagođenog izveštaja u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Došlo je do greške"

 • 958902 Kartice su odsečene ili nevidljive kada dodajete beleške u obrazac entiteta u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959208 Posao otkrivanja duplikata ne otkriva sve duplikate u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 959226 Poruka o grešci prilikom uvoza organizacije u Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Menjanje parametara izveštaja ili izvora podataka na vrednosti koje ste naveli nije dozvoljeno"

 • 959394 Kada dvaput kliknete na zapis u Microsoft Dynamics CRM 4,0, biće otvoren neispravan zapis

 • 959572 Polje "izvorna kampanja" u mogućnosti za poslovanje nije popunjeno kada konvertujete odziv na kampanju u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0

 • 960249 Poruka o grešci kada pokušate da pokrenete funkciju za uvoz podataka da biste uvezli neke podatke u tradicionalnom kineskom (CHT) verziji sistema Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Crmsoapproširenje je otkrilo necrmizuzetak"

 • 960286 Nova ispravka dostupna je za promene u vremenskoj zoni i letnjem/zimskom računanju vremena u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 i Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijent za Microsoft Office Outlook

Ova zbirna ispravka rešava sledeće probleme koji prethodno nisu bili dokumentovani u članku Microsoft baze znanja:

 • Ako dodate korisnike iz Odlazeća pouzdanih domena u šumi, dobićete sledeću poruku o grešci:

  AuthenticationException: Neuspešno prijavljivanje: nepoznato korisničko ime ili neispravna lozinka.

 • Ako su BulkDeleteIndependent_ tabele kreirane i ako DBO korisnički nalog nije vlasnik ovih tabela, povećava se veličina baze podataka.

 • Ako unesete prilagođene atribute pomoću procesa objedinjavanja pošte, aktivnosti koje su kreirane procesom objedinjavanja pošte mogu da izgube vrednosti za prilagođene atribute.

 • Kada sinhronizujete Microsoft Office Outlook sa programom Microsoft Dynamics CRM 4,0, biće prekinuta praćenje odziva učesnika zakazane obaveze u programu Outlook. Do ovog problema dolazi u programima Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2007.

 • Kada primenite ispravku 959209, ne možete da objavite XAML tokove posla. Za više informacija o ispravci 959209 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

  959209 Dostupna je ispravka za .NET Framework 3,5 servisni paket 1

 • Kada u okruženju za raspoređivanje Internet-a (IFD) koristite imitiranje, dobićete sledeću poruku o grešci:

  0x80040204 nevažeća potvrda identiteta korisnika.

 • Kada pokušate da uvezete mapu podataka o tipu odnosa sa klijentima, dobićete sledeću poruku o grešci:

  Nemapirane zahtevane kolone: 1

 • Kada pokrenete izveštaj kao korisnik koji je onemogućen u drugoj organizaciji, dobićete sledeću poruku o grešci:

  Greška broj: 0x80040225 poruka o grešci: Navedeni korisnik je ili onemogućen ili nije član bilo koje poslovne jedinice.

 • Kada se budete vratili van mreže u Nemačkoj verziji Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook, dobićete sledeću poruku o grešci:

  0x80044150Generic SQL greška

 • Tabele obaveštenja nemaju korisne indekse koji mogu poboljšati performanse.

 • Srodni podaci entiteta se ne vraćaju kada izvršavate upit za Napredno pronalaženje za entitete aktivnosti. Primeri entiteta aktivnosti su sledeći:

  • Entitet zakazane obaveze

  • Entitet e-pošte

  • Entitet faksa

  • Entitet telefonskog poziva

 • Izveštaji koji koriste prikaz "Filteredactivityitet" daju neispravne vrednosti statusne šifre.

 • Seralizabilne veze se ne mogu uspostaviti na početnu vrednost na nivou izolacije "Pročitano". Stoga, kada je transakcija posvećena, možete naići na zaključavanja u Microsoft SQL serveru.

 • Kada kliknete na dugme " Podesi svojstva " u toku posla na prilagođenoj aktivnosti toka posla, statički tekst će biti izbrisan.

 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 ne može da učita prilagođene stranice koje referenciraju sklopove. Do ovog problema dolazi ako se sklopovi rasporede u sledećoj fascikli:

  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin

 • Kada promenite uslov "IF" u toku posla u brazilskom verziji programa Microsoft Dynamics CRM 4,0, format datuma se menja iz dd/mm/yyyy na mm/dd/yyyy. Do ovog problema dolazi ako otvorite uslov "IF".

 • Kada sačuvate sačuvani upit iz koordinatne mreže, a zatim izaberete stavku " Objedinjavanje pošte", podaci koji se nalaze u izvoru podataka neće biti filtrirani na osnovu filtera za sačuvani upit.

 • Ne možete registrovati dodatnu komponentu na osnovu kreiranja poruke za entitet uloge sa mogućnošću za poslovanje klijenta.

 • Kalendar usluga se ne ažurira odmah kada promenite datum ili vreme zakazane obaveze ili aktivnosti usluge u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 • "Promena atributa zapisa" tip toka posla se ispaljuju svaki put kada se pokrene neki nalog nakon što je pokrenuta pravila otkrivanja duplikata.

Poznati problem nakon instalacije zbirnih ispravki 2

Kada objavite tok posla u softveru Microsoft Dynamics CRM 4,0 kada instalirate zbirnu ispravku 2, možete dobiti sledeću poruku o grešci:

Izabrani tok posla ima greške i nije ga moguće objaviti. Otvorite tok posla, uklonite greške i pokušajte ponovo.

Ako je praćenje platforme omogućeno, možda ćete videti sledeću poruku o grešci:

Otkucajte sistem. informacije o globalizacije. CultureInfo u datoteci za konfiguraciju aplikacije nisu označeni kao ovlašćeni., kôdom:-2147201023

Da biste rešili ovaj problem, otvorite datoteku Microsoft CRM Web lokacije Web. config u uređivaču teksta kao što je "Beležnica", a zatim dodajte sledeće redove u odeljak " Autorizedovi ":

…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Ažuriraj informacije o zbirnih vrednosti

Sledeća datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:Download Download the 959419 package now.Odmah preuzmite paket 959419. Datum objavljivanja: januar 15, 2009Za više informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podrške kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podrške sa usluga na mrežiMicrosoft je skenirao ovu datoteku u cilju virusa. Microsoft je koristio najaktuelni softver za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum kada je datoteka proknjižena. Datoteka se čuva na serverima sa poboljšanom bezbednošću koji sprečavaju neovlašćeno menjanje datoteke.

Informacije o instalaciji

Instalirajte ovu hitnu ispravku na računare koji koriste komponente Microsoft Dynamics CRM 4,0 servera ili Microsoft Dynamics CRM klijent za Microsoft Office Outlook komponente.Kada instalirate ovu hitnu ispravku, izbrišite privremene datoteke u programu Windows Internet Explorer. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Pokrenite Windows Internet Explorer.

 2. Izaberite stavku Alatke, a zatim stavku Internet opcije.

 3. U zavisnosti od verzije programa Internet Explorer koju koristite, koristite neki od sledećih metoda:

  • U programu Windows Internet Explorer 7 izaberite stavku Izbriši u oblasti istorije pregledanja , izaberite stavku Izbriši datoteke u oblasti privremenih Internet datoteka , a zatim kliknite na dugme Da.

  • U programu Microsoft Internet Explorer 6 izaberite stavku Brisanje datoteka u oblasti privremenih Internet datoteka , a zatim kliknite na dugme u redu.

Preduslovi

Da biste primenili ovu zbirnu ispravku, morate imati instaliran Microsoft Dynamics CRM 4,0. Zbirna ispravka 1 nije preduslov.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ako budete upitani, ponovo pokrenite računar kada primenite ovu zbirnu ispravku.

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili ovu hitnu ispravku sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003, Windows XP ili Windows 2000, koristite opciju " Dodaj ili ukloni programe " na kontrolnoj tabli.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove zbirne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste pronašli razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu " Vremenska zona " u stavci " datum i vreme " na kontrolnoj tabli.

Microsoft Dynamics CRM 4,0 server

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Heševe

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:49

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:49

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll

04.00.7333.1312

112480

13-Jan-2009

06:49

MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:49

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:49

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Pages.dll

04.00.7333.1312

1378152

13-Jan-2009

06:49

MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:49

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:49

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:49

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.exe

04.00.7333.1312

1050464

13-Jan-2009

06:49

MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:49

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll

04.00.7333.1312

186208

13-Jan-2009

06:49

MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EAD

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll

04.00.7333.1312

149344

13-Jan-2009

06:49

MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:49

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

06:49

MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:49

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:49

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:49

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:49

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:49

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

FetchBuilder.js

04.00.7333.1312

10584

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll

04.00.7333.1312

137056

13-Jan-2009

06:49

MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533

i386

Slugsupport.js

04.00.7333.1312

56282

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Entityform.aspx

04.00.7333.1312

7553

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaultData.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

44150

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Web.config

04.00.7333.1312

20411

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj o distribuciji naloga. RDL

04.00.7333.1312

114298

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Pregled poslovnog kontakta Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

175240

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Pregled poslovnog kontakta. RDL

04.00.7333.1312

12351

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Rezime naloga Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

90093

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Rezime naloga. RDL

04.00.7333.1312

40681

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

ActivitiesDetail.rdl

04.00.7333.1312

162410

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Poređenje kampanja. RDL

04.00.7333.1312

81273

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Izvedbu kampanje Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

146272

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj zadatka kampanje. RDL

04.00.7333.1312

25224

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj tabele sa rezimeom predmeta. RDL

04.00.7333.1312

59735

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Tabela sa rezimeom predmeta. RDL

04.00.7333.1312

93700

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj statusa fakture. RDL

04.00.7333.1312

72816

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalji zanemarenih poslovnih kontakata. RDL

04.00.7333.1312

89288

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj zanemarenih predmeta. RDL

04.00.7333.1312

105327

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Zanemareni predmeti. RDL

04.00.7333.1312

92453

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Proizvodi po nalogu. RDL

04.00.7333.1312

53835

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Proizvodi po detalju kontakta. RDL

04.00.7333.1312

239011

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Proizvodi po kontaktu. RDL

04.00.7333.1312

54022

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj kanala prodaje. RDL

04.00.7333.1312

127587

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Kanal prodaje. RDL

04.00.7333.1312

108485

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj volumena aktivnosti usluge. RDL

04.00.7333.1312

100792

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Distribucija naloga. RDL

04.00.7333.1312

65376

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Activities.rdl

04.00.7333.1312

60211

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj statusa aktivnosti kampanje. RDL

04.00.7333.1312

25361

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Status aktivnosti kampanje Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

56898

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Status aktivnosti kampanje. RDL

04.00.7333.1312

12815

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Mogućnost za kampanju procenjuje detalje o prihodu. RDL

04.00.7333.1312

21418

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Mogućnost za kampanju je realizovala detalje o prihodu. RDL

04.00.7333.1312

20548

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Izveštaj o detaljima efikasnosti kampanje. RDL

04.00.7333.1312

11450

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Performanse kampanje. RDL

04.00.7333.1312

12844

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalji porudžbine postavljene u kampanju. RDL

04.00.7333.1312

18786

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj odziva na kampanju. RDL

04.00.7333.1312

24190

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalji o gubitku konkurenata. RDL

04.00.7333.1312

78115

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Gubitak dobitke konkurenata. RDL

04.00.7333.1312

48132

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Status fakture. RDL

04.00.7333.1312

30586

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Fakturiši Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

101473

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Invoice.rdl

04.00.7333.1312

10969

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Efikasnost izvora na čelu. RDL

04.00.7333.1312

112073

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Zanemareni nalozi. RDL

04.00.7333.1312

34297

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj zanemarenih potencijalnih klijenata. RDL

04.00.7333.1312

68717

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Zanemareni potencijalni klijenti. RDL

04.00.7333.1312

43000

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Naručite Sub-Report. RDL

04.00.7333.1312

104350

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Order.rdl

04.00.7333.1312

10976

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Proizvodi po detalju poslovnog kontakta. RDL

04.00.7333.1312

241465

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Sub-Report ponude. RDL

04.00.7333.1312

108045

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Quote.rdl

04.00.7333.1312

10950

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalj istorije prodaje. RDL

04.00.7333.1312

117707

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Istorija prodaje. RDL

04.00.7333.1312

30968

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Zapremina aktivnosti usluge. RDL

04.00.7333.1312

63934

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Detalji o najvišim člancima u bazi znanja. RDL

04.00.7333.1312

87803

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Najbolji članci u bazi znanja. RDL

04.00.7333.1312

58638

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Korisnički rezime. RDL

04.00.7333.1312

28958

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll

04.00.7333.1312

235360

13-Jan-2009

06:49

MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715

i386

CrmAsyncService.exe

04.00.7333.1312

157536

13-Jan-2009

06:49

MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7

i386

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:49

Not Applicable

Not Applicable

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Newimport.xml

04.00.7333.1312

3953798

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:50

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Workflowstep.js

04.00.7333.1312

27784

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Fiscalsettings.aspx

04.00.7333.1312

8258

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:50

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AtTributemappings.aspx

04.00.7333.1312

36923

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Customactivityform.aspx

04.00.7333.1312

3683

13-Jan-2009

06:50

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft Dynamics CRM 4,0 klijent za Microsoft Office Outlook

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Heševe

Platforma

IMG.lu.htc

04.00.7333.1312

50016

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Personalsettings.aspx

04.00.7333.1312

68687

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Global.css.aspx

04.00.7333.1312

6031

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timeedit.htc

04.00.7333.1312

4511

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ConTrols.css.aspx

04.00.7333.1312

9874

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Properties.aspx

04.00.7333.1312

6096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Dlg_assignqueue.aspx

04.00.7333.1312

5202

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMABP32.dll

04.00.7333.1312

260960

13-Jan-2009

06:44

MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73

i386

Crmaddin.dll

04.00.7333.1312

1032552

13-Jan-2009

06:44

MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019

i386

CrmCore.dll

04.00.7333.1312

56160

13-Jan-2009

06:44

MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll

04.00.7333.1312

1152872

13-Jan-2009

06:44

MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271F

i386

Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll

04.00.7333.1312

75616

13-Jan-2009

06:44

MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308C

i386

Edit.aspx

04.00.7333.1312

2425

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Filterentity.htc

04.00.7333.1312

19241

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dot

04.00.7333.1312

52343

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

CRMTemplate.dotm

04.00.7333.1312

29971

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

FORM.crm.htc

04.00.7333.1312

17897

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll

04.00.7333.1312

137064

13-Jan-2009

06:44

MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EF

i386

Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll

04.00.7333.1312

620384

13-Jan-2009

06:44

MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll

04.00.7333.1312

264032

13-Jan-2009

06:44

MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:44

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

MessageBody.htc

04.00.7333.1312

14391

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Encodedecode.js

04.00.7333.1312

10091

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:44

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.MetadataService.dll

04.00.7333.1312

280416

13-Jan-2009

06:44

MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll

04.00.7333.1312

128872

13-Jan-2009

06:44

MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CE

i386

Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe

04.00.7333.1312

104296

13-Jan-2009

06:44

MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58F

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:44

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll

04.00.7333.1312

300904

13-Jan-2009

06:44

MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5D

i386

Presence.htc

04.00.7333.1312

7430

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll

04.00.7333.1312

96104

13-Jan-2009

06:44

MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll

04.00.7333.1312

231264

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3

i386

Microsoft.Crm.Sdk.dll

04.00.7333.1312

169832

13-Jan-2009

06:44

MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96

i386

Slugsupport.htc

04.00.7333.1312

17554

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

AppGrid_DefaulTdata.htc

04.00.7333.1312

21192

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Date.js

04.00.7333.1312

28323

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Grid.htc

04.00.7333.1312

22176

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

SELECT.picklist.htc

04.00.7333.1312

8650

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Nav.htc

04.00.7333.1312

9924

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

NotecTrl.htc

04.00.7333.1312

4114

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

TABLE.dtm.htc

04.00.7333.1312

18981

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Timesheet.js

04.00.7333.1312

35316

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.url.htc

04.00.7333.1312

5601

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.htc

04.00.7333.1312

3778

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.eml.htc

04.00.7333.1312

3754

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.num.htc

04.00.7333.1312

7728

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Duration.htc

04.00.7333.1312

11373

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_GrantAccessBulkForCreate.sql

04.00.7333.1312

1906

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

INPUT.text.ticker.htc

04.00.7333.1312

3322

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:44

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Action.js

04.00.7333.1312

44660

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Notes.htc

04.00.7333.1312

21096

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Edit.aspx

04.00.7333.1312

105018

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll

04.00.7333.1312

198496

13-Jan-2009

06:44

MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DA

i386

Input.mny.htc

04.00.7333.1312

3571

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll

04.00.7333.1312

1103720

13-Jan-2009

06:44

MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00

i386

Microsoft.Crm.Reporting.dll

04.00.7333.1312

87912

13-Jan-2009

06:44

MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4

i386

Customizations.xsd

04.00.7333.1312

84564

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql

04.00.7333.1312

7043

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql

04.00.7333.1312

6438

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Util.js

04.00.7333.1312

6873

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

ViewDuplicates.aspx

04.00.7333.1312

13027

13-Jan-2009

06:44

Not Applicable

Not Applicable

Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange ruter

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Heševe

Platforma

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll

04.00.7333.1312

153440

13-Jan-2009

06:48

MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603

i386

Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe

04.00.7333.1312

51040

13-Jan-2009

06:48

MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDA

i386

Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe

04.00.7333.1312

186216

13-Jan-2009

06:48

MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BF

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Klijent za migraciju podataka u programu Microsoft Dynamics CRM

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Heševe

Platforma

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll

04.00.7333.1312

948072

13-Jan-2009

06:47

MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

575336

13-Jan-2009

06:47

MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838

i386

Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe

04.00.7333.1312

182112

13-Jan-2009

06:47

MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll

04.00.7333.1312

11616

13-Jan-2009

06:44

MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll

04.00.7333.1312

218976

13-Jan-2009

06:47

MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934

i386

Microsoft.Crm.ObjectModel.dll

04.00.7333.1312

1439584

13-Jan-2009

06:44

MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066

i386

Microsoft.Crm.WebServices.dll

04.00.7333.1312

284520

13-Jan-2009

06:47

MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEE

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll

04.00.7333.1312

989032

13-Jan-2009

06:47

MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFB

i386

SRS data Connector

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Heševe

Platforma

Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe

04.00.7333.1312

104288

13-Jan-2009

07:06

MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4

i386

Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll

04.00.7333.1312

38752

13-Jan-2009

07:06

MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7D

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:44

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:49

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.dll

04.00.7333.1312

919400

13-Jan-2009

06:48

MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081

i386

Microsoft.Crm.Platform.Server.dll

04.00.7333.1312

440160

13-Jan-2009

06:44

MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177

i386

Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih dopunaZa više informacija o Microsoft Dynamics CRM softverskoj ispravci i ispravci paketa za ažuriranje, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

887283 Ispravke za Microsoft Business Solutions CRM softver i ažuriranje standarda imenovanja paketa

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×