Rezime

ova ispravka rešava sledeći problem:

  • Rešava problem koji može sprečiti da štampaju određene štampače. Upravljač štampanja na čekanju može da generišu grešku ili da se neočekivano zatvori kada pokušava da štampa i nijedan izlaz neće doći od štampača koji je uticao na njega. Možete i da naiđete na probleme sa aplikacijama iz kojih pokušavate da štampate, kao što je primanje greške ili da se aplikacija neočekivano zatvori. Ovaj problem može da utiče i na štampače zasnovane na softveru, kao što su kada odštampate na PDF formatu.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Trenutno ne znamo ništa o problemima koji utiču na tu ispravku.

Uputstvo za preuzimanje ove ispravke

Microsoft Update Catalog

Da biste dobili samostalni paket za ovu ispravku, idite na Veb lokaciju Microsoft Update Catalog .

Preduslovi

Preporučuje se da instalirate najnoviju ispravku steka usluge (SSU) pre primene ove ispravke. Najnoviji SSU za vašu verziju operativnog sistema Windows možete da pronađete u sistemu ADV990001 | Najnovije servisne ispravke steka

Informacije o datotekama


Atributi datoteka

Verzija verzije ove softverske ispravke za engleski (sad) instalira datoteke koje imaju atribute koji su navedene u sledeće tabele.

Napomene

Datoteke MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) koje su instalirane nisu navedene.

Verifikacija datoteke

Informacije o hešu datoteka

Naziv datoteke

SHA1 heš

SHA256 heš

Windows8-RT-KB4567522-x64.msu

2. F02848C0041CF06DBDA247102DDAE59DD191F25

2 E315C825EDA3196EDBC7D1CF3AF21EB:641D4C79CBB5E62A7FDB1A307536

Za sve podržane verzije zasnovane na x64 procesorima

Naziv datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Amdk8. sys

6.2.9200.22489

90.624

21-jun-2018

02:24

Ejdppm. sys

6.2.9200.22489

88.064

21-jun-2018

02:24

Fxppm. sys

6.2.9200.20555

22.528

06-nov-2012

04:00

Intelppm. sys

6.2.9200.22489

89.600

21-jun-2018

02:24

Processr. sys

6.2.9200.22489

88.064

21-jun-2018

02:24

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46.080

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

53.248

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

09:40

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

11:14

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

55.808

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

58.368

04-maj-2013

10:31

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46,592

04-maj-2013

10:44

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46.080

04-maj-2013

07:33

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

53.248

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.640

04-maj-2013

10:36

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.688

04-maj-2013

10:20

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

56.320

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

40.960

04-maj-2013

10:23

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

11:49

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.736

04-maj-2013

09:40

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.688

04-maj-2013

11:20

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

31.232

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

29.696

04-maj-2013

11:23

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

09:05

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

09:03

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

47.104

04-maj-2013

10:39

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

54,272

04-maj-2013

09:05

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

09:13

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

11:06

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

09:22

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

09:10

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

09:05

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

10:18

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.128

04-maj-2013

10:43

Authui. dll. MUI

6.2.9200.23057

50.688

09-maj-2020

20:00

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

11:19

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.640

04-maj-2013

09:09

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

09:33

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

09:09

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.064

04-maj-2013

10:45

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.576

04-maj-2013

09:04

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.576

04-maj-2013

09:04

Authui-ppdlic. xrm-MS

Nije primenljivo

2.894

09-maj-2020

17:29

Authui. dll

6.2.9200.22998

2.307.584

25-Feb-2020

05:09

Actxprxy. dll

6.2.9200.22503

2.147.328

19-jun-2018

17:13

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

415.744

09-APR-2018

18:25

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

417.280

09-APR-2018

21:46

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

429.568

09-APR-2018

18:25

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

435.712

09-APR-2018

18:25

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22005

406.016

11-OCT-2016

15:46

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

427.520

09-APR-2018

18:26

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

422.400

09-APR-2018

22:11

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

434.688

09-APR-2018

21:03

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

426.496

09-APR-2018

18:28

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

425.984

09-APR-2018

22:09

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

366.592

09-APR-2018

18:35

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

366.592

09-APR-2018

21:19

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

411.136

09-APR-2018

21:46

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

425.984

09-APR-2018

18:30

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

430.080

09-APR-2018

22:01

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

419.328

09-APR-2018

22:12

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

421.888

09-APR-2018

22:14

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

420,352

09-APR-2018

18:26

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

412.672

09-APR-2018

21:08

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

408.576

09-APR-2018

22:17

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

350.208

09-APR-2018

18:26

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

351.232

09-APR-2018

21:09

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

351.232

09-APR-2018

18:25

Advapi32. dll

6.2.9200.22376

895.488

24-Feb-2018

03:24

Atl. dll

3.5.2284.0

104,448

03-jun-2020

23:04

WinLoad. Efi

6.2.9200.22920

1.405.584

09-nov-2019

02:06

WinLoad. exe

6.2.9200.22920

1.272.808

09-nov-2019

02:06

Wincv. Efi

6.2.9200.20726

1.217.352

25-maj-2013

00:17

Wincv. exe

6.2.9200.20726

1.093.904

25-maj-2013

00:17

Bšifruj. dll

6.2.9200.22037

138.240

20-nov-2016

17:07

Qmgr.dll

7.6.9200.23054

831.488

05-maj-2020

17:13

Čgr. MOF

Nije primenljivo

2.302

02-jun-2012

14:33

Ole32. dll

6.2.9200.23060

1.557.640

15. maj-2020

05:47

RPCSS. dll

6.2.9200.22825

809.472

11-jul-2019

04:30

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.304

14-APR-2017

23:13

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:10

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.816

15-APR-2017

00:44

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:36

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

15-APR-2017

00:59

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:46

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

15-APR-2017

00:51

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:57

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

32.768

14-APR-2017

22:19

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:53

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

38.400

15-APR-2017

00:39

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:58

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

35,328

14-APR-2017

23:13

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:46

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

15-APR-2017

00:24

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:11

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.352

15-APR-2017

00:32

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:04

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

37.888

15-APR-2017

00:09

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:32

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

23.552

14-APR-2017

23:16

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:57

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

22,016

14-APR-2017

23:13

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

08:02

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33,792

14-APR-2017

23:18

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:53

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.864

14-APR-2017

23:18

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:06

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

38.912

14-APR-2017

23:16

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:05

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.352

14-APR-2017

23:13

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:05

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

37.376

15-APR-2017

00:57

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:52

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.816

14-APR-2017

23:14

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

08:09

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33.280

14-APR-2017

23:16

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:41

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33.280

15-APR-2017

00:27

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:05

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

16.896

15-APR-2017

00:39

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:56

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

17.408

15-APR-2017

00:29

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:56

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

17.408

15-APR-2017

00:38

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

07:56

Osnovni osnovni datoteka. dll

6.2.9200.23060

1.720.832

15. maj-2020

05:34

Wintipovi. dll

6.2.9200.23060

866.816

15. maj-2020

05:35

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.849

deset-APR-2018

18:17

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.213

deset-APR-2018

19:17

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

25.612

deset-APR-2018

18:21

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

43.086

deset-APR-2018

18:16

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

20.318

deset-APR-2018

17:36

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

23.685

deset-APR-2018

21:20

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.522

deset-APR-2018

18:52

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

26.562

deset-APR-2018

20:58

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

24.695

deset-APR-2018

21:31

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

23.295

deset-APR-2018

18:56

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

26.232

deset-APR-2018

22:40

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.459

deset-APR-2018

21:15

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

21.114

deset-APR-2018

21:21

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.634

deset-APR-2018

20:48

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

24.596

deset-APR-2018

20:48

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

23.572

deset-APR-2018

18:16

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

23.865

deset-APR-2018

22:07

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

37.989

deset-APR-2018

21:10

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

22.008

deset-APR-2018

21:18

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

23.178

deset-APR-2018

21:08

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

18.403

deset-APR-2018

18:17

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

18.608

deset-APR-2018

21:36

Funkcija "kredssp. adml"

Nije primenljivo

18.608

deset-APR-2018

20:45

Funkcija "kredssp. ADMX"

Nije primenljivo

12.449

10-Feb-2018

14:06

Qdvd. dll

6.6.9200.23057

323.072

09-maj-2020

17:19

Mpg2splt.ax

6.6.9200.23057

263.168

09-maj-2020

17:19

WER. dll

6.2.9200.23058

444.416

12-maj-2020

05:21

Werdiagkontroler. dll

6.2.9200.22199

33,792

14-jul-2017

17:50

Wermgr. exe

6.2.9200.23058

136.776

12-maj-2020

05:31

Folktrep. dll

6.2.9200.23058

371.712

12-maj-2020

05:21

Werit. exe

6.2.9200.23058

441.464

12-maj-2020

05:31

Werfaultsecure. exe

6.2.9200.23058

26.112

12-maj-2020

05:21

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:06

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

43.008

07-Jan-2015

01:38

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:21

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:10

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

48.128

07-Jan-2015

03:04

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:31

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.688

07-Jan-2015

04:57

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

08:06

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

58,880

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:09

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

57,856

07-Jan-2015

04:18

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:18

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46,592

07-Jan-2015

02:58

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:47

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46,592

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

08:09

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

55.808

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:50

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46.080

07-Jan-2015

02:57

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:09

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

03:15

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

08:06

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

58.368

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

07:43

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

39.936

07-Jan-2015

03:50

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:23

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

48.640

07-Jan-2015

02:56

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:08

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.760

07-Jan-2015

04:15

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:24

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

56.832

07-Jan-2015

03:26

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

08:25

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

28,672

07-Jan-2015

01:37

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

05:22

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

26.112

07-Jan-2015

04:09

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:08

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.176

07-Jan-2015

02:55

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:03

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.176

07-Jan-2015

03:15

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:51

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

04:12

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:39

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

52.736

07-Jan-2015

03:52

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:57

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

07-Jan-2015

05:24

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:33

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

54,272

07-Jan-2015

03:34

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:12

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

55.808

07-Jan-2015

03:07

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

07:36

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

07-Jan-2015

03:04

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:01

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51.200

07-Jan-2015

03:45

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:19

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51,712

07-Jan-2015

03:30

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:13

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

49.664

07-Jan-2015

02:56

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.23063

3.584

29-Maj-2020

08:26

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.23063

49.152

29-Maj-2020

08:24

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:00

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

49.152

07-Jan-2015

03:48

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

08:05

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

45.056

07-Jan-2015

02:54

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:15

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

04:55

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:10

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51.200

07-Jan-2015

04:13

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

08:25

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

18.944

07-Jan-2015

03:02

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

05:16

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

19.456

07-Jan-2015

02:54

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

08:25

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

19.456

07-Jan-2015

03:44

Gpprefcl. dll

6.2.9200.23063

823.296

29-Maj-2020

05:54

Gdi32. dll

6.2.9200.23067

1.300.992

13-jun-2020

23:55

Gpapi. dll

6.2.9200.21872

109.056

12-Maj-2016

22:15

Gpsvc. dll

6.2.9200.23063

1.268.736

29-Maj-2020

05:54

Hal. dll

6.2.9200.22462

395.608

22-maj-2018

10:15

MSI. dll

5.0.9200.23056

2.888.192

08-Mej-2020

17:25

Msimsg. dll

5.0.9200.16384

25.088

26-jul-2012

02:34

Msiexec. exe

5.0.9200.22503

124.928

19-jun-2018

17:13

Msihnd. dll

5.0.9200.22366

393.216

03-Feb-2018

18:14

Kernel32. dll

6.2.9200.23018

1.259.520

31-Mar-2020

04:55

Kernelbase. dll

6.2.9200.23060

983.552

15. maj-2020

05:34

Ksecdd. sys

6.2.9200.21473

100.184

02-May-2015

06:23

LSASS. exe

6.2.9200.20521

35.840

20-Sep-2012

06:33

Sspici. dll

6.2.9200.22402

164.352

2018

21:15

Sspisrv. dll

6.2.9200.20521

27.648

20-Sep-2012

06:32

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41.472

deset-APR-2018

20:44

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

43.008

deset-APR-2018

18:15

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41.472

deset-APR-2018

18:15

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

43.520

deset-APR-2018

19:16

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

46,592

deset-APR-2018

18:20

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

48.640

deset-APR-2018

18:15

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

22:23

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41.472

deset-APR-2018

17:35

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

46.080

deset-APR-2018

21:18

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

21:24

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

18:51

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

48.128

deset-APR-2018

20:57

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

40.960

deset-APR-2018

18:28

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

42.496

deset-APR-2018

21:10

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

45.568

deset-APR-2018

21:30

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

45.568

deset-APR-2018

18:56

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

28,672

deset-APR-2018

22:39

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

27.648

deset-APR-2018

21:14

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

42.496

deset-APR-2018

18:47

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

42.496

deset-APR-2018

18:19

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

21:20

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

47.104

deset-APR-2018

20:47

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

45.568

deset-APR-2018

20:47

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

44.032

deset-APR-2018

18:15

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

45.056

deset-APR-2018

22:06

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

42.496

deset-APR-2018

18:18

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

44.544

deset-APR-2018

21:09

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

42.496

deset-APR-2018

21:32

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

18:16

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.23060

41,984

15. maj-2020

08:29

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

21:17

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41,984

deset-APR-2018

21:20

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

41.472

deset-APR-2018

21:07

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

43.008

deset-APR-2018

18:17

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

22.528

deset-APR-2018

18:16

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

23.040

deset-APR-2018

21:35

Lsasrv. dll. MUI

6.2.9200.22432

23.040

deset-APR-2018

20:44

CNG. sys

6.2.9200.22460

569.200

15. maj-2018

01:23

Ksekpkg. sys

6.2.9200.22978

170.960

28-Jan-2020

05:44

Lsasrv. dll

6.2.9200.23060

1.287.680

15. maj-2020

05:35

Appinfo. dll

6.2.9200.22376

69.632

24-Feb-2018

03:24

Saglasnost. exe

6.2.9200.22005

112.992

05-nov-2016

18:15

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

277.504

11-nov-2014

03:55

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

165.376

11-OCT-2014

10:03

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.264

26-jul-2012

07:41

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

267.776

11-nov-2014

05:22

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

157.184

11-OCT-2014

09:24

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

69.632

26-jul-2012

07:31

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

294,912

11-nov-2014

02:02

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

160.768

11-OCT-2014

07:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.264

26-jul-2012

07:46

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

325.632

11-nov-2014

03:49

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

187,904

11-OCT-2014

08:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

77.312

26-jul-2012

07:41

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

262.144

11-nov-2014

02:01

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

146,944

11-OCT-2014

07:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

61.952

26-jul-2012

04:48

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

312.832

16-Jan-2015

00:05

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

185.856

11-OCT-2014

07:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.168

26-jul-2012

05:06

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

268.800

11-nov-2014

04:16

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

161.280

11-OCT-2014

10:20

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.680

26-jul-2012

05:05

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

329.728

15-Jan-2015

23:59

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

183.808

11-OCT-2014

07:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.168

26-jul-2012

05:05

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

296.448

11-nov-2014

04:35

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

171.520

11-OCT-2014

10:13

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

79.872

26-jul-2012

07:49

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

297.984

11-nov-2014

04:32

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

168.960

11-OCT-2014

10:02

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

73.728

26-jul-2012

08:01

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

185.856

11-nov-2014

02:00

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

111,104

11-OCT-2014

07:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

44.544

26-jul-2012

08:40

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

166.912

11-nov-2014

03:50

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

101.888

11-OCT-2014

08:53

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

44.032

26-jul-2012

05:19

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

270.848

11-nov-2014

04:33

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

154.112

11-OCT-2014

08:45

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

68.096

26-jul-2012

05:05

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

284.160

11-nov-2014

04:24

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

166.912

11-OCT-2014

09:28

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

73.728

26-jul-2012

07:50

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

306.688

11-nov-2014

04:53

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

180,736

11-OCT-2014

09:56

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.776

26-jul-2012

05:06

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

310.272

16-Jan-2015

03:09

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

181.760

11-OCT-2014

09:15

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.680

26-jul-2012

08:00

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

304.640

16-Jan-2015

02:35

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

181.760

11-OCT-2014

09:55

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

70.656

26-jul-2012

08:06

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

299.008

16-Jan-2015

02:07

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

164.352

11-OCT-2014

09:20

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

78.848

26-jul-2012

05:26

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

270.336

11-nov-2014

04:19

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

161.792

11-OCT-2014

09:26

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

68.096

26-jul-2012

07:46

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

270.336

16-Jan-2015

02:01

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

160.256

11-OCT-2014

08:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

63.488

26-jul-2012

05:40

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

141.824

11-nov-2014

03:51

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

87.040

11-OCT-2014

08:53

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

34.304

26-jul-2012

07:38

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

145,408

11-nov-2014

03:56

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

90.112

11-OCT-2014

08:51

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

37.376

26-jul-2012

07:29

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

145,408

11-nov-2014

04:57

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

90.112

11-OCT-2014

10:16

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

37.376

26-jul-2012

05:19

Mfc42. dll

6.6.8063.0

1.360.896

03-jun-2020

23:04

Mfc42u. dll

6.6.8063.0

1.374.208

03-jun-2020

23:04

Adtšema. dll

6.2.9200.21289

719.360

10-nov-2014

04:43

Msaudita. dll

6.2.9200.21269

146,944

11-OCT-2014

05:38

Mplakjevi. dll

6.2.9200.16384

61.952

26-jul-2012

02:36

Netman. dll

6.2.9200.23066

257.536

03-jun-2020

23:04

Npfs. sys

6.2.9200.22707

49.664

21-Feb-2019

16:21

Ntdll. dll

6.2.9200.23060

1.821.648

15. maj-2020

05:56

Cscsvc. dll

6.2.9200.23053

768.512

02-May-2020

17:12

Microsoft-Windows-offlinefiles-server. MOF

Nije primenljivo

1.776

25-jul-2012

20:32

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

03:23

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.960

26-jul-2012

05:07

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

10.752

12-APR-2014

09:54

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.134

26-jul-2012

08:00

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

9.728

12-APR-2014

09:53

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.918

26-jul-2012

04:43

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

11.264

12-APR-2014

09:53

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.210

26-jul-2012

07:59

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

11.776

12-APR-2014

09:53

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.098

26-jul-2012

08:00

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:39

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.028

26-jul-2012

07:59

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

10.752

12-APR-2014

12:17

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.140

26-jul-2012

05:21

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

6.656

12-APR-2014

09:54

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.642

26-jul-2012

08:11

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

6.144

12-APR-2014

11:41

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.576

26-jul-2012

05:20

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:42

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.026

26-jul-2012

07:36

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:39

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.028

26-jul-2012

07:48

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

10.752

12-APR-2014

11:44

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.188

26-jul-2012

05:30

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

01:24

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.126

26-jul-2012

05:08

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

10.240

12-APR-2014

11:44

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.064

26-jul-2012

07:49

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:42

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

3.092

26-jul-2012

07:52

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

03:10

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.828

26-jul-2012

05:12

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

5.120

12-APR-2014

11:47

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.464

26-jul-2012

08:05

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

5.120

12-APR-2014

12:36

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.480

26-jul-2012

05:13

Ocspsvc. exe. MUI

6.2.9200.21012

5.120

12-APR-2014

12:13

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.460

26-jul-2012

08:11

Ocspsvc. exe

6.2.9200.23060

272,384

15. maj-2020

05:35

Ocspsvactr s. h

Nije primenljivo

1.569

02-jun-2012

14:34

Ocspsvctron s. ini

Nije primenljivo

2.918

02-jun-2012

14:34

Cscsvc. dll

6.2.9200.23053

768.512

02-May-2020

17:12

Microsoft-Windows-offlinefiles. MOF

Nije primenljivo

1.776

25-jul-2012

20:32

Oleaut32. dll

6.2.9200.23061

796.160

21. maj-2020

04:29

Funkcija Ntoskrnl. exe

6.2.9200.23060

6.679.304

15. maj-2020

05:57

Datoteka compstui. dll

6.2.9200.16384

308.736

26-jul-2012

03:05

Dafprintprovider. dll

6.2.9200.21158

55.808

25-jun-2014

04:20

Findnetštampače. dll

6.2.9200.16384

66.048

26-jul-2012

03:05

Printui. exe

6.2.9200.16384

62.976

26-jul-2012

03:08

Puiapi. dll

6.2.9200.21761

187.392

30-Jan-2016

15:37

Puiobj. dll

6.2.9200.23052

458.240

30-APR-2020

17:11

Localspl. dll

6.2.9200.23052

1.044.992

30-APR-2020

17:11

Winprint. dll

6.2.9200.22693

39.936

08-Feb-2019

18:11

Win32spl. dll

6.2.9200.23052

734.208

30-APR-2020

17:11

PDC-MW. ptxml

Nije primenljivo

3.997

02-Feb-2013

01:37

PDC. sys

6.2.9200.22202

70.496

8. jul 2017.

00:37

Splwow64. exe

6.2.9200.23063

126,976

29-Maj-2020

05:55

Spoolsv. exe

6.2.9200.23063

768.512

29-Maj-2020

05:55

Rtutils. dll

6.2.9200.23059

53.760

14-maj-2020

04:25

Rpcepmap. dll

6.2.9200.20521

76,288

20-Sep-2012

06:32

Rpcrt4. dll

6.2.9200.23054

1.299.968

05-maj-2020

17:13

Datoteka "kredssp. dll"

6.2.9200.21703

20.480

17-nov-2015

07:59

Tspkg. dll

6.2.9200.22432

101,376

deset-APR-2018

17:12

Tspkg. MOF

Nije primenljivo

964

02-jun-2012

14:33

WDigest. dll

6.2.9200.23060

208,896

15. maj-2020

05:35

Kerberos. dll

6.2.9200.23060

832.512

15. maj-2020

05:34

Netlogon. dll

6.2.9200.22922

747.008

09-nov-2019

06:23

Msv1_0. dll

6.2.9200.23060

319.488

15. maj-2020

05:35

Љcore. dll

6.2.9200.23060

593.408

15. maj-2020

05:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

587.776

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

506.368

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

473.088

10-Jan-2013

11:09

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

603.648

10-Jan-2013

09:34

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

532.480

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

546.816

10-Jan-2013

09:18

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

414.208

10-Jan-2013

10:48

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

411.648

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

529.408

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

471.552

10-Jan-2013

11:13

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

667.136

10-Jan-2013

11:12

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

563.200

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

422.912

10-Jan-2013

11:08

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

477.184

10-Jan-2013

10:42

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

499.712

10-Jan-2013

11:05

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

507.392

10-Jan-2013

09:45

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

328.704

10-Jan-2013

07:35

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

304.640

10-Jan-2013

09:20

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

494.592

10-Jan-2013

11:03

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

477.184

10-Jan-2013

09:30

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

603.648

10-Jan-2013

11:00

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

515.584

10-Jan-2013

09:17

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

498.688

10-Jan-2013

11:20

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

487.424

10-Jan-2013

09:21

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

508.928

10-Jan-2013

10:36

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

502.784

10-Jan-2013

11:03

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

495.616

10-Jan-2013

11:28

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

491.520

10-Jan-2013

11:08

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

478.720

10-Jan-2013

09:17

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.23072

491.008

21. maj-2020

20:06

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

478.208

10-Jan-2013

09:32

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

460,288

10-Jan-2013

09:17

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

487.424

10-Jan-2013

10:51

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

503.808

10-Jan-2013

10:08

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

253.952

10-Jan-2013

09:17

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

260.608

10-Jan-2013

11:22

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

260.608

10-Jan-2013

10:46

Shell32. dll

6.2.9200.23072

19.761.664

21. maj-2020

17:33

Windows. systemtost. Explorer. lnk

Nije primenljivo

1.450

25-jul-2012

20:33

Windowsshell. manifest

Nije primenljivo

670

02-jun-2012

14:32

Mrxsmb10. sys

6.2.9200.22702

282.624

06-Mar-2019

04:47

Mrxsmb20. sys

6.2.9200.22365

205.312

01. februar 2018.

21:18

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

61.440

17-jul-2014

06:12

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

61.440

17-jul-2014

02:06

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

69.632

17-jul-2014

01:04

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

71.680

17-jul-2014

05:58

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

57,856

17-jul-2014

01:04

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

66.048

17-jul-2014

01:04

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

61.440

17-jul-2014

02:07

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

67.584

17-jul-2014

01:04

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

66.048

17-jul-2014

06:10

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

66.048

17-jul-2014

02:07

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

40,448

17-jul-2014

01:04

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

38.400

17-jul-2014

02:32

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

59.392

17-jul-2014

05:48

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

64.512

17-jul-2014

06:18

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

66.048

17-jul-2014

02:44

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

64.512

17-jul-2014

02:07

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

64.512

17-jul-2014

02:07

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

61.440

17-jul-2014

05:39

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

60,928

17-jul-2014

05:40

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

61.440

17-jul-2014

06:13

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

31.232

17-jul-2014

02:10

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

31.744

17-jul-2014

06:55

MRxSmb. sys. MUI

6.2.9200.21179

31.744

17-jul-2014

02:24

MRxSmb. sys

6.2.9200.22859

397.312

28-Aug-2019

23:59

Srvnet. sys

6.2.9200.22668

250.880

09-Jan-2019

03:20

SRV. sys

6.2.9200.23054

420.864

05-maj-2020

15:24

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

66.048

17-jul-2014

06:19

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

63.488

17-jul-2014

02:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

72.704

17-jul-2014

01:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

78.336

17-jul-2014

06:05

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

61.440

17-jul-2014

01:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

71.168

17-jul-2014

01:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

65.536

17-jul-2014

02:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

72.704

17-jul-2014

01:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

67.584

17-jul-2014

06:17

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

69.120

17-jul-2014

02:17

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

40,448

17-jul-2014

01:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

38.912

17-jul-2014

02:39

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

62.976

17-jul-2014

05:55

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

70.144

17-jul-2014

06:25

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

66.560

17-jul-2014

02:51

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

70.144

17-jul-2014

02:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

69.632

17-jul-2014

02:16

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

66.560

17-jul-2014

05:46

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

65.024

17-jul-2014

05:48

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

64.512

17-jul-2014

06:19

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

31.744

17-jul-2014

02:18

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

32.256

17-jul-2014

07:04

Srv2. sys. MUI

6.2.9200.21172

32.256

17-jul-2014

02:30

Srv2. sys

6.2.9200.22707

672.256

21-Feb-2019

16:20

Msctf. dll

6.2.9200.23060

1.118.208

15. maj-2020

05:35

LSM. dll

6.2.9200.21703

439.808

17-nov-2015

08:00

Workerdd. dll

6.2.9200.21012

14.848

12-APR-2014

06:58

Twinui-ppdlic. xrm-MS

Nije primenljivo

2.889

09-maj-2020

17:29

Twinui. dll

6.2.9200.23057

10.104.832

09-maj-2020

17:19

Windows. systemtost. Automatska reprodukcija. lnk

Nije primenljivo

1.454

06-Feb-2013

23:30

Windows. systemtost. deljenje. lnk

Nije primenljivo

1.547

06-Feb-2013

23:30

Korisnikcpl. dll

6.2.9200.23060

1.043.968

15. maj-2020

05:35

Usercpl. ptxml

Nije primenljivo

789

11-OCT-2012

00:40

Win32k. ptxml

Nije primenljivo

4.172

25-jul-2012

20:29

Win32k. sys

6.2.9200.23063

4.041.216

29-Maj-2020

04:07

Winlogon. exe

6.2.9200.22978

578.048

28-Jan-2020

05:11

Izveštaj. System. bežična. XML

Nije primenljivo

59.620

06-jul-2012

20:02

Pravila. System. bežična. XML

Nije primenljivo

159.934

06-jul-2012

20:02

Wfdprov. dll

6.2.9200.22281

30.720

15-Sep-2017

01:59

WLAN. MOF

Nije primenljivo

12.880

06-jul-2012

20:02

Wlanapi. dll

6.2.9200.23066

274,432

03-jun-2020

23:05

Wlanhlp. dll

6.2.9200.20555

9.728

06-nov-2012

04:03

Wlanmsm. dll

6.2.9200.22802

470.016

25-jun-2019

03:22

Wlansec. dll

6.2.9200.22802

446.976

25-jun-2019

03:22

Wlansvc. dll

6.2.9200.22802

1.389.568

25-jun-2019

03:22

Wlansvc. ptxml

Nije primenljivo

31.352

05-nov-2012

23:35

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

15. maj-2020

02:59

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

15. maj-2020

02:59

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

15. maj-2020

02:59

Datoteka printconfig. dll

0.3.9200.23066

2.680.320

03-jun-2020

23:29

Unishare-pipelineconfig. XML

Nije primenljivo

53

06-jul-2012

20:10

Unishare. GPD

Nije primenljivo

3.360

06-jul-2012

20:10

Unishare-manifest. ini

Nije primenljivo

154

06-jul-2012

20:10

Unishare-pipelineconfig. XML

Nije primenljivo

53

06-jul-2012

20:10

Unishare. GPD

Nije primenljivo

3.360

06-jul-2012

20:10

Bšifruj. dll

6.2.9200.22037

98,304

19-nov-2016

14:23

Čgr. MOF

Nije primenljivo

2.302

02-jun-2012

14:32

Osnovni osnovni datoteka. dll

6.2.9200.23060

1.221.632

15. maj-2020

04:38

Wintipovi. dll

6.2.9200.23060

466.944

15. maj-2020

04:38

Gpprefcl. dll

6.2.9200.23063

584.192

29-Maj-2020

04:54

Gdi32. dll

6.2.9200.23067

1.028.608

13-jun-2020

21:11

Gpapi. dll

6.2.9200.21872

95.232

12-Maj-2016

22:03

MSI. dll

5.0.9200.23056

2.425.344

08-Mej-2020

16:27

Msimsg. dll

5.0.9200.16384

25.088

26-jul-2012

02:43

Kernel32. dll

6.2.9200.23018

974.848

31-Mar-2020

02:34

Kernelbase. dll

6.2.9200.23060

668.672

15. maj-2020

03:18

Sspici. dll

6.2.9200.20984

99.840

2014

01:34

Ntdll. dll

6.2.9200.23060

1.413.576

15. maj-2020

04:53

Oleaut32. dll

6.2.9200.23061

576.000

21. maj-2020

03:31

Datoteka compstui. dll

6.2.9200.16384

288,768

26-jul-2012

03:18

Dafprintprovider. dll

6.2.9200.21158

45.056

25-jun-2014

04:05

Findnetštampače. dll

6.2.9200.16384

53.760

26-jul-2012

03:18

Printui. exe

6.2.9200.16384

61.952

26-jul-2012

03:20

Puiapi. dll

6.2.9200.21761

162.304

30-Jan-2016

16:21

Puiobj. dll

6.2.9200.22693

339.968

08-Feb-2019

17:16

Rpcrt4. dll

6.2.9200.22904

695.808

17-OCT-2019

01:24

WDigest. dll

6.2.9200.23060

177.152

15. maj-2020

04:38

Kerberos. dll

6.2.9200.23060

668.672

15. maj-2020

04:38

Netlogon. dll

6.2.9200.22922

636.928

09-nov-2019

06:01

Msv1_0. dll

6.2.9200.23060

276,480

15. maj-2020

04:38

Shell32. dll

6.2.9200.23072

17.565.184

21. maj-2020

16:38

Twinui. dll

6.2.9200.23057

8.860.160

09-maj-2020

16:23

Wow64_win32k. ptxml

Nije primenljivo

4.172

12-Feb-2013

00:09

Wfdprov. dll

6.2.9200.22281

25.600

15-Sep-2017

01:36

WLAN. MOF

Nije primenljivo

12.880

06-jul-2012

20:00

Wlanapi. dll

6.2.9200.22802

203.264

25-jun-2019

02:28

Wlanhlp. dll

6.2.9200.20555

9.728

06-nov-2012

04:00

Wlanmsm. dll

6.2.9200.22282

386.560

15-Sep-2017

01:36

Wlansec. dll

6.2.9200.22282

375.808

15-Sep-2017

01:36

Wow64_wlansvc. ptxml

Nije primenljivo

31.352

05-nov-2012

23:37

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46.080

04-maj-2013

05:30

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

53.248

04-maj-2013

05:31

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

07:09

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

06:56

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

55.808

04-maj-2013

05:31

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

58.368

04-maj-2013

06:39

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46,592

04-maj-2013

07:00

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

46.080

04-maj-2013

05:30

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

53.248

04-maj-2013

05:30

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.640

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.688

04-maj-2013

06:40

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

56.320

04-maj-2013

05:50

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

40.960

04-maj-2013

06:51

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

07:01

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.736

04-maj-2013

06:37

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.688

04-maj-2013

08:08

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

31.232

04-maj-2013

05:31

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

29.696

04-maj-2013

06:41

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

06:33

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

07:55

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

47.104

04-maj-2013

06:58

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

54,272

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

06:38

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

52.224

04-maj-2013

07:46

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

06:56

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.128

04-maj-2013

06:36

Authui. dll. MUI

6.2.9200.23057

50.688

09-maj-2020

17:53

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

49.152

04-maj-2013

06:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

48.640

04-maj-2013

06:31

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

50.176

04-maj-2013

07:16

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

51.200

04-maj-2013

06:47

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.064

04-maj-2013

07:28

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.576

04-maj-2013

07:32

Authui. dll. MUI

6.2.9200.20708

24.576

04-maj-2013

07:07

Authui-ppdlic. xrm-MS

Nije primenljivo

2.894

09-maj-2020

16:40

Authui. dll

6.2.9200.22998

2.038.784

25-Feb-2020

04:15

Actxprxy. dll

6.2.9200.22366

754.176

03-Feb-2018

17:18

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

415.744

09-APR-2018

17:04

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

417.280

09-APR-2018

17:56

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

429.568

09-APR-2018

17:16

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

435.712

09-APR-2018

17:14

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22008

406.016

12-OCT-2016

16:55

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

427.520

09-APR-2018

17:27

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

422.400

09-APR-2018

17:18

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

434.688

09-APR-2018

17:04

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

426.496

09-APR-2018

17:39

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

425.984

09-APR-2018

18:33

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

366.592

09-APR-2018

17:51

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

366.592

09-APR-2018

17:19

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

411.136

09-APR-2018

17:13

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

425.984

09-APR-2018

17:28

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

430.080

09-APR-2018

17:10

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

419.328

09-APR-2018

17:14

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

421.888

09-APR-2018

17:14

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

420,352

09-APR-2018

17:19

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

412.672

09-APR-2018

17:15

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

408.576

09-APR-2018

17:03

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

350.208

09-APR-2018

17:25

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

351.232

09-APR-2018

17:04

Advapi32. dll. MUI

6.2.9200.22431

351.232

09-APR-2018

17:03

Advapi32. dll

6.2.9200.22376

704.000

22-Feb-2018

20:57

Atl. dll

3.5.2284.0

83.968

03-jun-2020

22:07

Ole32. dll

6.2.9200.23060

1.121.768

15. maj-2020

04:48

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.304

14-APR-2017

22:16

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:36

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.816

14-APR-2017

22:05

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:36

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

14-APR-2017

22:37

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:09

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

14-APR-2017

22:09

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:19

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

32.768

14-APR-2017

21:19

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

03:26

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

38.400

14-APR-2017

23:08

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:11

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

35,328

14-APR-2017

22:04

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:44

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

39.424

14-APR-2017

22:30

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:44

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.352

14-APR-2017

22:08

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:46

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

37.888

14-APR-2017

22:08

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:45

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

23.552

14-APR-2017

22:06

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:38

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

22,016

14-APR-2017

22:27

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:47

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33,792

14-APR-2017

22:31

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:38

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.864

14-APR-2017

23:07

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:45

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

38.912

14-APR-2017

22:28

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:45

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

36.352

14-APR-2017

23:16

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:26

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

37.376

14-APR-2017

23:14

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:37

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

34.816

14-APR-2017

22:03

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

04:47

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33.280

14-APR-2017

22:42

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

05:04

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

33.280

14-APR-2017

22:02

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:36

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

16.896

14-APR-2017

22:02

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:38

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

17.408

14-APR-2017

22:17

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:38

Baza. dll. MUI

6.2.9200.22141

17.408

14-APR-2017

22:58

Wintipovi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.048

26-jul-2012

06:38

Qdvd. dll

6.6.9200.23057

468.992

09-maj-2020

16:23

Mpg2splt.ax

6.6.9200.23057

198.144

09-maj-2020

16:23

WER. dll

6.2.9200.23058

356.864

12-maj-2020

04:24

Werdiagkontroler. dll

6.2.9200.22227

29,184

14-jul-2017

18:09

Wermgr. exe

6.2.9200.23058

131.544

12-maj-2020

04:42

Folktrep. dll

6.2.9200.23058

333.312

12-maj-2020

04:24

Werit. exe

6.2.9200.23058

387.224

12-maj-2020

04:42

Werfaultsecure. exe

6.2.9200.23058

23.552

12-maj-2020

04:24

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:54

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

43.008

06-Jan-2015

23:45

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:25

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

06-Jan-2015

23:43

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:55

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

48.128

07-Jan-2015

01:11

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:29

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.688

07-Jan-2015

01:40

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

04:54

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

58,880

06-Jan-2015

23:45

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

06:44

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

57,856

07-Jan-2015

01:26

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:45

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46,592

07-Jan-2015

01:16

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

03:45

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46,592

06-Jan-2015

23:45

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:00

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

55.808

06-Jan-2015

23:45

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:52

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

46.080

07-Jan-2015

01:21

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:44

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

01:16

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

05:01

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

58.368

07-Jan-2015

00:06

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

04:53

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

39.936

07-Jan-2015

02:03

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:41

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

48.640

07-Jan-2015

01:30

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:44

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.760

07-Jan-2015

01:20

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

4.096

26-jul-2012

04:53

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

56.832

07-Jan-2015

01:46

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

06:40

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

28,672

06-Jan-2015

23:43

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.072

26-jul-2012

05:16

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

26.112

07-Jan-2015

01:29

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:44

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.176

07-Jan-2015

01:09

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:44

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

50.176

07-Jan-2015

01:57

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:52

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

01:39

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:43

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

52.736

07-Jan-2015

01:51

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:06

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

07-Jan-2015

02:26

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:55

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

54,272

07-Jan-2015

01:30

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:55

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

55.808

07-Jan-2015

01:10

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:23

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

53.248

07-Jan-2015

01:38

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:55

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51.200

07-Jan-2015

01:09

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:52

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51,712

07-Jan-2015

01:11

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

04:52

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

49.664

07-Jan-2015

01:51

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.23063

3.584

29-Maj-2020

05:49

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.23063

49.152

29-Maj-2020

05:48

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:28

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

49.152

07-Jan-2015

02:15

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:27

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

45.056

07-Jan-2015

01:49

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

05:00

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

47.616

07-Jan-2015

01:17

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

3.584

26-jul-2012

06:39

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

51.200

07-Jan-2015

01:21

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

06:40

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

18.944

07-Jan-2015

01:47

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

06:40

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

19.456

07-Jan-2015

01:32

Gpapi. dll. MUI

6.2.9200.16384

2.560

26-jul-2012

06:40

Gpsvc. dll. MUI

6.2.9200.21339

19.456

07-Jan-2015

01:07

Msiexec. exe

5.0.9200.22998

63.488

25-Feb-2020

04:15

Msihnd. dll

5.0.9200.22998

295.424

25-Feb-2020

04:15

Msrd2x40. dll

4.0.9801.18

313.344

07-Sep-2019

16:15

Msrd3x40. dll

4.0.9801.23

353.792

07-maj-2020

16:19

Msjet40. dll

4.0.9801.23

1.312.256

07-maj-2020

16:19

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

277.504

11-nov-2014

02:48

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

165.376

11-OCT-2014

06:46

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.264

26-jul-2012

06:43

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

267.776

11-nov-2014

01:20

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

157.184

11-OCT-2014

07:10

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

69.632

26-jul-2012

06:43

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

294,912

10-nov-2014

23:53

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

160.768

11-OCT-2014

05:34

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.264

26-jul-2012

05:28

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

325.632

11-nov-2014

01:10

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

187,904

11-OCT-2014

07:35

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

77.312

26-jul-2012

04:45

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

262.144

10-nov-2014

23:53

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

146,944

11-OCT-2014

05:30

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

61.952

26-jul-2012

03:27

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

312.832

15-Jan-2015

21:41

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

185.856

11-OCT-2014

05:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.168

26-jul-2012

05:01

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

268.800

11-nov-2014

01:31

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

161.280

11-OCT-2014

07:08

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.680

26-jul-2012

06:41

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

329.728

15-Jan-2015

21:41

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

183.808

11-OCT-2014

05:32

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.168

26-jul-2012

04:45

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

296.448

11-nov-2014

01:23

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

171.520

11-OCT-2014

06:52

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

79.872

26-jul-2012

06:47

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

297.984

11-nov-2014

01:16

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

168.960

11-OCT-2014

06:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

73.728

26-jul-2012

04:59

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

185.856

10-nov-2014

23:53

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

111,104

11-OCT-2014

05:33

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

44.544

26-jul-2012

06:34

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

166.912

11-nov-2014

01:42

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

101.888

11-OCT-2014

06:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

44.032

26-jul-2012

04:48

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

270.848

11-nov-2014

01:52

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

154.112

11-OCT-2014

07:08

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

68.096

26-jul-2012

06:43

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

284.160

11-nov-2014

02:07

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

166.912

11-OCT-2014

08:10

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

73.728

26-jul-2012

06:37

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

306.688

11-nov-2014

01:34

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

180,736

11-OCT-2014

07:03

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

75.776

26-jul-2012

05:59

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

310.272

16-Jan-2015

00:28

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

181.760

11-OCT-2014

07:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

71.680

26-jul-2012

05:12

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

304.640

16-Jan-2015

00:27

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

181.760

11-OCT-2014

06:43

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

70.656

26-jul-2012

04:48

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

299.008

15-Jan-2015

23:42

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

164.352

11-OCT-2014

06:53

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

78.848

26-jul-2012

04:47

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

270.336

11-nov-2014

01:42

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

161.792

11-OCT-2014

08:01

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

68.096

26-jul-2012

05:08

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21345

270.336

15-Jan-2015

23:11

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

160.256

11-OCT-2014

07:34

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

63.488

26-jul-2012

06:43

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

141.824

11-nov-2014

01:33

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

87.040

11-OCT-2014

06:46

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

34.304

26-jul-2012

06:38

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

145,408

11-nov-2014

02:47

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

90.112

11-OCT-2014

08:11

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

37.376

26-jul-2012

06:34

Adtšema. dll. MUI

6.2.9200.21289

145,408

11-nov-2014

01:56

Msaudita. dll. MUI

6.2.9200.21269

90.112

11-OCT-2014

07:38

Mplakjevi. dll. MUI

6.2.9200.16384

37.376

26-jul-2012

06:34

Mfc42. dll

6.6.8063.0

1.119.232

03-jun-2020

22:07

Mfc42u. dll

6.6.8063.0

1.103.872

03-jun-2020

22:07

Adtšema. dll

6.2.9200.21289

719.360

10-nov-2014

03:40

Msaudita. dll

6.2.9200.21269

146,944

11-OCT-2014

04:35

Mplakjevi. dll

6.2.9200.16384

61.952

26-jul-2012

02:47

Rtutils. dll

6.2.9200.23059

40,448

14-maj-2020

03:28

Datoteka "kredssp. dll"

6.2.9200.21703

17.408

17-nov-2015

08:08

Tspkg. dll

6.2.9200.22432

82.432

deset-APR-2018

16:17

Tspkg. MOF

Nije primenljivo

964

02-jun-2012

14:33

Љcore. dll

6.2.9200.23060

462.336

15. maj-2020

04:38

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

587.776

10-Jan-2013

05:22

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

506.368

10-Jan-2013

05:24

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

473.088

10-Jan-2013

08:18

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

603.648

10-Jan-2013

08:01

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

532.480

10-Jan-2013

05:23

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

546.816

10-Jan-2013

08:01

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

414.208

10-Jan-2013

07:50

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

411.648

10-Jan-2013

05:23

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

529.408

10-Jan-2013

05:23

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

471.552

10-Jan-2013

07:46

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

667.136

10-Jan-2013

08:30

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

563.200

10-Jan-2013

05:22

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

422.912

10-Jan-2013

08:18

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

477.184

10-Jan-2013

08:34

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

499.712

10-Jan-2013

08:09

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

507.392

10-Jan-2013

08:24

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

328.704

10-Jan-2013

05:22

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

304.640

10-Jan-2013

07:47

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

494.592

10-Jan-2013

07:51

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

477.184

10-Jan-2013

07:49

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

603.648

10-Jan-2013

08:33

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

515.584

10-Jan-2013

08:16

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

498.688

10-Jan-2013

08:04

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

487.424

10-Jan-2013

08:20

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

508.928

10-Jan-2013

07:48

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

502.784

10-Jan-2013

07:48

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

495.616

10-Jan-2013

08:32

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

491.520

10-Jan-2013

07:48

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

478.720

10-Jan-2013

08:21

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.23072

491.008

21. maj-2020

18:16

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

478.208

10-Jan-2013

07:55

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

460,288

10-Jan-2013

07:52

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

487.424

10-Jan-2013

08:16

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

503.808

10-Jan-2013

08:11

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

253.952

10-Jan-2013

07:52

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

260.608

10-Jan-2013

07:46

Shell32. dll. MUI

6.2.9200.20604

260.608

10-Jan-2013

08:06

Msctf. dll

6.2.9200.23060

889.344

15. maj-2020

04:38

Korisnikcpl. dll

6.2.9200.23060

961.536

15. maj-2020

04:38

Usercpl. ptxml

Nije primenljivo

789

11-OCT-2012

00:42

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

15. maj-2020

02:46

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

15. maj-2020

02:46

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

15. maj-2020

02:46

Datoteka printconfig. dll

0.3.9200.23066

2.210.304

03-jun-2020

22:22

Unishare-pipelineconfig. XML

Nije primenljivo

53

06-jul-2012

20:07

Unishare. GPD

Nije primenljivo

3.360

06-jul-2012

20:07

Reference

Informacije o vezi sa Los člancima potražite u sledećim člancima:

Saznajte više o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ispravki.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×