Opis bezbednosne ispravke za SharePoint Enterprise server 2013: april 10, 2018

Rezime

Ova bezbednosna ispravka rešava ranjivosti sistema Microsoft Office koje mogu dozvoliti daljinsko izvršavanje koda ako korisnik otvori specijalno izrađen Office datoteku. Da biste saznali više o ovim ranjivih tačaka, pogledajte Microsoft uobičajene ranjivosti i jonizirajuće CVE-2018-1028. Napomena Da biste primenili ovu bezbednosnu ispravku, na računaru morate imati instaliranu verziju servisnog paketa 1 za Microsoft SharePoint Server 2013 .

Kako da nabavite i instalirate ispravku

1. metod: Microsoft Update katalog

Da biste dobili samostalni paket za ovu ispravku, posetite Veb lokaciju Microsoft Update Catalog .

2. metod: Microsoft Download Center

Samostalni paket za ažuriranje možete da dobijete preko Microsoft centra za preuzimanje. Sledite uputstva za instalaciju na stranici za preuzimanje da biste instalirali ispravku.

Više informacija

Informacije o primeni bezbednosne ispravke

Za informacije o primeni ove ispravke pogledajte odeljak informacije o primeni bezbednosne ispravke: april 10, 2018.

Informacije o zameni bezbednosne ispravke

Ova bezbednosna ispravka zamenjuje prethodno objavljenu bezbednosnu ispravku 3213560.

Informacije o hash datoteci

Ime paketa

Hash paketa 1

Hash za pakovanje 2

pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe

10A5024C94A5D13CAFE7CF3E82D4C5BBDFB54AFC

39ACB6FDD175DA8593E1C8CAC0F80B7B7766CA2CABFC9FCE0D7F83323AEE6462

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove bezbednosne ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli.

Identifikator datoteke

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

14-Mar-18

08:19

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1259712

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1259712

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1259712

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1306816

ppt.conversion.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1306816

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1306816

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1289920

ppt.conversion.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1289920

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1289920

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1272512

ppt.conversion.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1272512

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1272512

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303232

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303232

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303232

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1288384

ppt.conversion.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1288384

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1288384

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1250496

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1250496

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1250496

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1272512

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1272512

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1272512

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1347264

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1347264

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1347264

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277632

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277632

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277632

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1243840

ppt.conversion.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1243840

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1243840

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260736

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260736

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260736

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1330368

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1330368

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1330368

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1273024

ppt.conversion.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1273024

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1273024

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1266880

ppt.conversion.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1266880

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1266880

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263304

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263304

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263304

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1296576

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1296576

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1296576

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1289408

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1289408

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1289408

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1305792

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1305792

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1305792

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1245888

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1245888

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1245888

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1265336

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1265336

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1265336

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1258176

14-Mar-18

10:19

ppt.conversion.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1258176

14-Mar-18

10:19

ppt.edit.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1258176

14-Mar-18

10:19

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1311928

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1311928

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1311928

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1246912

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1246912

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1246912

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1301184

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1301184

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1301184

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277120

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277120

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1277120

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1299136

ppt.conversion.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1299136

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1299136

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1249472

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1249472

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1249472

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263296

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263296

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1263296

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1318592

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1318592

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1318592

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1296576

ppt.conversion.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1296576

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1296576

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260224

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260224

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1260224

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1268416

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1268416

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1268416

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1314496

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1314496

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1314496

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1286336

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1286336

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1286336

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1309376

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1309376

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1309376

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1298624

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1307840

ppt.conversion.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1307840

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1307840

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1304256

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1304256

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1304256

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1247936

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1266368

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1295552

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1295552

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1295552

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303744

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303744

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1303744

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1322176

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1322176

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1322176

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1211584

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1211584

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1211584

14-Mar-18

10:20

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1213120

14-Mar-18

10:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1213120

14-Mar-18

10:20

ppt.edit.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5023.1000

1213120

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1025

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1068

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13512

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1026

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_5146

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13528

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1027

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1029

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13400

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1106

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1030

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1031

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1032

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3082

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1061

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1069

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1035

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1036

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2108

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1110

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1037

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1081

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1050

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13440

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1038

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1057

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1040

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1041

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1087

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1042

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1063

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1062

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1071

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1086

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1044

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1043

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1045

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1164

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1046

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2070

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1048

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1049

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1051

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1060

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3098

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2074

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1053

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1054

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1055

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1058

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1066

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2052

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1028

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

14-Mar-18

10:20

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1251008

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1251008

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5017.1000

1251008

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.5023.1000

5916848

14-Mar-18

08:19

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.5023.1000

5916848

14-Mar-18

08:19

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

15.0.4553.1000

88256

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.dll

pptconversion.dll

15.0.4567.1000

124072

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.worker.exe

pptworker.exe

15.0.4502.1000

18608

14-Mar-18

08:19

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

10644

14-Mar-18

08:19

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1031

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29857

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_3082

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29635

14-Mar-18

10:19

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1036

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29922

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1040

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29876

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1041

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

31238

14-Mar-18

08:29

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1042

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

30010

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1046

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29469

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1049

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

33545

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_2052

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

27824

14-Mar-18

10:20

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1028

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

28174

14-Mar-18

10:20

Kako da dobijete pomoć i podršku za ovu bezbednosnu ispravku

Pomoć za instaliranje ispravki: Podrška za Microsoft Update Bezbednosna rešenja za IT stručnjake: Bezbednosno rešavanje problema sa programom technet i podrška Pomoć za zaštitu računara zasnovanog na operativnom sistemu Windows od virusa i malvera: virus Solution i bezbednosni centar Lokalna podrška u skladu sa vašom zemljom: međunarodna podrška.

Predlaganje funkcije ili obezbeđivanje povratnih informacija na SharePoint: SharePoint korisnik Voice portal

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×