Opis kumulativnu ispravku 4 sistem centar 2012 Configuration Manager SP2 i sistem centar 2012 R2 Configuration Manager SP1

Sadržaja

Rezime Problemi koji su rešeni Dodatne promene koje su uključene u ovu ispravku Kako da nabavite i instalirate ovo ažuriranje Kako se utvrđuje status instalacije ove kumulativne ispravke Informacije o datoteci Reference

Rezime

Ovaj članak opisuje probleme koji su fiksni i funkcionalnost koja se ažurira u kumulativno ažuriranje 4 (CU4) za Microsoft sistem centar 2012 konfiguracije menadžera Service Pack 2 (SP2) i sistem centar 2012 Configuration Manager R2 Service Pack 1 (SP1). Ova ispravka se odnosi na oba izdanja.

nazad u sadržaju

Problemi koji su fiksni

Upravljanje mobilnim uređajem

 • Sinhronizacija sa konektorom za Exchange ne uspe, i greške koje su slične sledećoj evidentiraju se u datoteci EasDisc.log:

  Greška: [UPRAVLJANOG] izuzetak: stavke sa istim ključem je već dodana. Greška: Nije uspeo da proverite status otkrivanje nit upravljanih COM. Greška = parametar je netačan. INFO: Ukupan broj uređaja je otkrio 0

  Ovaj problem se javlja u okruženjima kada isti nalog naziv postoji preko više domena. Na primer, user1@contoso.com i user1@domain2.contoso.com.

Lokacija sistema

 • Izvršni SMS usluge neočekivano prestane sa radom kada je komponenta SMS_Despooler pokušava da izbrišete datoteku. Greške koje su slične sledećoj se zapisuju u datoteku "Despool.log" na lokaciji servera:

  :: DeleteFileW nije uspelo za D:\SCCMContentLib\FileLib\1E69\{guid}. SIG RemoveFile nije uspelo; 0x80070002 CFileLibrary::AddFile nije uspelo; 0x80070002 CContentBundle::ExtractContentBundle nije uspelo; 0x80070002 ~ Nije uspeo da izdvoji sadržaj u biblioteku sadržaja. 0x80070002 ~ Nije uspeo da izdvoji sadržaj paketa iz C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT KONFIGURACIJA MANAGER\INBOXES\DESPOOLR. BOX\RECEIVE\PKG12345. PROBAJ. Greška = 2

  Nakon što je ova greška sekvenca je snimljen, izvršni SMS servis može prestati.

 • Izvršni SMS usluge neočekivano prestane kada obrađuje podatke certifikata. Kada dođe do ovoga, poslednji zapis u datoteci certmgr.log sadrži stavke koje su slične sledećoj:

  RetrievePfxData - gde UserItemKey = {itemkey} i IsTombstoned = 0

 • Brisanje poruke starosti od statusa zadatka održavanja nepravilno uklanja zapise iz tabele Update_ComplianceStatus . Ovo rezultira neprecizni statusa izveštavanje ažurirane verzije starije od 6 meseci.

 • Iskorišćenost CPU-a na SQL serveru za datu lokaciju možda Spajk pod opterećenjem od mnogih zahtevima korisnika politiku u kratkom periodu.

Administrator konzole

 • Grof Dostupne softverske ispravke u Raspored ažuriranja čarobnjak prikazuje je netačan grof ispravki za slike s operacijskim sustavom Windows 10.

Operativni sistem za raspoređivanje

 • 3151994 Promenljive u SMSTSRebootDelay ne radi za više prilikom ponovnog pokretanja u System Center 2012 Configuration Manager

 • Na Zadatak sekvence pogubljenje motor puta izašli za dva minuta, a ne trčanje definisanih maksimum.

 • 3183710 Instalirajte aplikaciju zadatak ne koristi sadržaj iz prethodno montirane medija u System Center 2012 Configuration Manager

Non-windows klijenata

 • 3155424 Mac zaliha podataka nije obrađen u System Center 2012 Configuration Manager

Upravljanje softverom za distribuciju i sadržaj

 • Softver distribucija sadržaja ne vadi da bi sekundarni disk kada primarnog nagona od tačke distribucije ima dovoljno slobodnog prostora. Greške koje su slične sledećoj se zapisuju u despool.log na serveru lokacije:

  Izdvajanje sadržaja ABC00001.1 :: DeleteFileW nije uspelo za H:\SCCMContentLib\FileLib\... RemoveFile nije uspelo; 0x80070002 CFileLibrary::AddFile nije uspelo; 0x80070002 CContentBundle::ExtractContentBundle nije uspelo; 0x80070002 ~ Nije uspeo da izdvoji sadržaj u biblioteku sadržaja. 0x80070002 ~ Nije uspeo da izdvoji sadržaj paketa iz E:\SCCM\INBOXES\DESPOOLR. BOX\RECEIVE\ {PKG_File}. Greška = 2

 • Svi distribuciju sadržaja mogu da zaustave ako jedna tačka distribucije je u stanju problem. Na primer, ako IIS administratorska usluga (inetinfo.exe) visi na jednu distribuciju tačke, sve druge tačke distribucije će čekati poenta problematična distribucije proraditi. Uzorak poruke koja je nalik na sledeći način se evidentira u datoteci "distmgr.log" na lokaciji servera, ponavljaju približno svakih dva minuta:

  Tu su i dalje 1 DP niti aktivna za paket ABC00139, cekamo da dovrši. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 12608 (0X3140) Tu su i dalje 1 DP niti aktivna za paket PRI00290, cekamo da dovrši. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 14128 (0X3730) Tu su i dalje 1 DP niti aktivna za paket ABC0013B, cekamo da dovrši. SMS_DISTRIBUTION_MANAGER 8348 (0X209C) I dalje postoje 2 DP niti aktivna za paket ABC000C4, cekamo da dovrši.

 • Preraspodelu paket na udaljenom distribucije tačku na sekundarnom mestu rezultira sve tačke distribucije za tu lokaciju prima paket. Do ovog problema dolazi kada je sekundarna lokacija je bio da se oporavio i originalne baze podataka je izgubljen.

 • Ako u Biblioteci sadržaja Configuration Manager (SCCMContentLib) prostire na više disk jedinica, a jedan od tih diskova je puna, distribuciju sadržaja možda neće uspeti. U ovom slučaju, greške koje su slične sledećoj su zapisani u distmgr.log datoteci:

  ~ Koristite disk D za skladištenje komprimovanog paketa. CContentBundle::AddContentDefinitionItems nije uspelo; 0x80070003 CDistributionManager::AddContentToBundle nije uspelo; 0x80070003 CDistributionManager::CreatePackageBundle nije uspelo; 0x80070003 ~ Greška pri kreiranju Brandla paket za slanje kopije paketa ABC000A2 na lokaciji PRI. STATMSG: ID = 2333 ZABELI sam = LEV = M izvor = „SMS Server” COMP = „SMS_DISTRIBUTION_MANAGER”

  Da biste rešili ovaj paket za sadržaj kreiran prije instaliranja ovog ažuriranja, potražite greške koje liče na sledeće u distmgr.log datoteci:

  MoveFileW nije uspelo za Z:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID}. INI da Y:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID}. INICFileLibrary::AddFile nije uspelo; 0x80070002CFileLibrary::AddFile nije uspelo; 0x80070002CContentDefinition::AddFile nije uspelo; 0x80070002

  Izbrisati i ponovo kreirati paket u pitanju. Obratite pažnju na prvi put u MoveFileW stavci evidencije i izbrišite datoteku metapodataka koju je prijavljen kao nestao. U prethodnom primeru, to je „Z:\SCCMContentLib\FileLib\5CE9\{GUID.} INI”. Ako je potrebno, koristite alatku za sadržaj prenos biblioteku za konsolidovanje u biblioteku sadržaja na jedan disk. Ovi koraci nisu neophodni za bilo koji sadržaj koji je kreiran nakon instalacije ove nadopune.

Klijent

 • Softver center neispravno prikazuje status čeka da instalirate kada je trebalo prikazati čekanje na sledeći dostupan održavanje raspored.

 • Greške u mreži može dovesti u komponenti lokaciju usluge SMS Agent hosta (ccmexec.exe) stvara nagli porast u aktivnosti CPU na klijentskim računarima.

Upravljanje ažuriranja softvera

 • Ažuriranje softvera su istekla nepravilno na osnovu njihove datum kreiranja umjesto njihove supersedence para.

nazad u sadržaju

Dodatne promene koje su uključene u ovu ispravku

Vulnerability Assessment

Podržani operativni sistemi

 • Mac OS X 10.12 može da bude usmerena kao klijent platforma za sledeće funkcije:

  • Upravljanje aplikacijama

  • Postavke upravljanja

  Napomena Ova dopuna zahteva najnovije izdanje od klijenata za dodatne operativne sisteme.

 • Ubuntu Linux 16.04 meta za distribuciju softvera.

Klijent

 • Više klijentske komponente su izvršili nadogradnju da biste uklonili ovistan o u izvršavanju Visual C++ 2005. Napomena Zbog zavisnosti budu uklonjene, klijent mora da bude nadograđen koristeći klijent instalacionu datoteku, CCMSetup.exe. Ovo se obično poziva kroz funkciju ugrađenu automatsko ažuriranje ili kroz instalaciju guraj klijent koji koristi opciju „Uvek instalirati klijentski softver” omogućen. Za više informacija, pogledajte Kako da instalirate klijente na računarima zasnovanim na Windows u konfiguraciji menadžera. Iako je CU4 uklanja binarni zavisnost runtime datoteke Visual C++ 2005, postoje neke scenarije u kojima su datoteke će biti zamenjeni klijenta ccmsetup.exe. Konkretno, ovo se može dogoditi ako ccmsetup.exe je pokrenuo klijent gurati instalirate klijent automatski nadograditi, Configuration Manager zdravlje evaluacija, itd. U ovim slučajevima, datoteke će biti zamenjene ako su nestale na klijenta, ali je i dalje bez zavisnosti između Configuration Manager klijenta i u izvršavanju Visual C++ 2005.

nazad u sadržaju

Kako se utvrđuje status instalacije ove kumulativne ispravke

Ova Kumulativna ispravka menja sledeće brojeve verzija Configuration Manager i instalacija svojstva.

Lokacija sistema

Vrijednost CULevel se nalazi u okviru sljedeći registarski podključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Setup

Napomena Vrijednost CULevel je postavljena na 4 za kumulativno ažuriranje 4.

Administrator konzole

Verzija koja je prikazana u dijalogu O System Center Configuration Manager je 5.0.8239.1501.

Klijent

Verzija koja je prikazana na kartici Opšte stavke Configuration Manager kontrolne table ili Verzija klijenta polja svojstava uređaja u konzoli Administrator je 5.00.8239.1501.

Krajnje tačke klijenta za zaštitu

Ova ispravka menja antimalver verzija klijenta u 4.7.0214.0. Možete pronaći informacije o verziji tako što ćete kliknuti na u meniju pomoć krajnju zaštitu klijenta korisničkog Interfejsa.

nazad u sadržaju

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove nadopune ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, to je pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu " Vremenska zona " u stavci " datum i vreme " na kontrolnoj tabli.

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.0.8239.1502

92,848

3-Oct-16

1:10

x86

Adsource.dll

5.0.8239.1502

340,144

3-Oct-16

1:10

x64

Affinityagent.dll

5.0.8239.1502

210,096

3-Oct-16

1:10

x64

Aiupdatesvc.exe

5.0.8239.1502

94,896

3-Oct-16

1:10

x86

Aius.msi

Not applicable

2,883,584

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Basesvr.dll

5.0.8239.1502

3,639,472

3-Oct-16

1:10

x64

Baseutil.dll

5.0.8239.1502

1,322,160

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmcore.dll

5.0.8239.1502

1,347,760

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmexec.exe

5.0.8239.1502

1,773,744

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsetup-sup.cab

Not applicable

677,706

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.cab

Not applicable

9,592

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.exe

5.0.8239.1502

1,739,952

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetupactiond.dll

5.0.8239.1502

1,701,552

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsetupactioni.dll

5.0.8239.1502

707,248

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmsqlce.dll

5.0.8239.1502

228,528

3-Oct-16

1:10

x64

Ccmutillib.dll

5.0.8239.1502

592,048

3-Oct-16

1:10

x64

Certenrollendpoint.dll

5.0.8239.1502

597,168

3-Oct-16

1:10

x64

Certenrollprovider.dll

5.0.8239.1502

321,712

3-Oct-16

1:10

x64

Certmgr.dll

5.0.8239.1502

335,024

3-Oct-16

1:10

x64

Cloudusersync.dll

5.0.8239.1502

24,752

3-Oct-16

1:10

x64

Conditionalaccessreport.rdl

Not applicable

78,845

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3195483-x64.msp

Not applicable

9,498,624

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Contentwebrole.cab

Not applicable

7,570,491

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Createmedia.exe

5.0.8239.1502

310,960

3-Oct-16

1:10

x64

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1502

2,360,496

3-Oct-16

1:10

x64

Cryptoutility.dll

5.0.8239.1502

14 000

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmobjectmodel.dll

5.0.8239.1502

2,138,288

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmsqlqueryprovider.dll

5.0.8239.1502

204,464

3-Oct-16

1:10

x64

Defaultcategories.dll

5.0.8239.1502

9,392

3-Oct-16

1:10

x64

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1502

578,224

3-Oct-16

1:10

x64

Distmgr.dll

5.0.8239.1502

1,040,560

3-Oct-16

1:10

x64

Dmp.msi

Not applicable

5,398,528

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Dmpdownloader.dll

5.0.8239.1502

24,752

3-Oct-16

1:10

x64

Dmpuploader.dll

5.0.8239.1502

27,824

3-Oct-16

1:10

x64

Easdisc.dll

5.0.8239.1502

147,632

3-Oct-16

1:10

x64

Execengn.dll

5.0.8239.1502

353,456

3-Oct-16

1:10

x64

Execmgr.dll

5.0.8239.1502

1,089,200

3-Oct-16

1:10

x64

Exportcontent.dll

5.0.8239.1502

1,038,512

3-Oct-16

1:10

x64

Extractcontent.exe

5.0.8239.1502

2,529,456

3-Oct-16

1:10

x64

Fsp.msi

Not applicable

3,723,264

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Hman.dll

5.0.8239.1502

864,432

3-Oct-16

1:10

x64

Imrsdk.dll

10.0.0.13059

3,109,832

3-Oct-16

1:10

x64

Lsinterface.dll

5.0.8239.1502

865,968

3-Oct-16

1:10

x64

Lsutilities.dll

5.0.8239.1502

841,392

3-Oct-16

1:10

x64

Mcs.msi

Not applicable

10,739,712

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Microsoft.configurationmanagement.admanager.dll

5.0.8239.1502

65,712

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.dll

5.0.8239.1502

210,608

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.8239.1502

33,968

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.winphone8installer.dll

5.0.8239.1502

41,136

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll

5.0.8239.1502

99,504

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.common.utility.dll

5.0.8239.1502

26,800

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentmanager.dll

5.0.8239.1502

49,840

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll

5.0.8239.1502

109,232

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll

5.0.8239.1502

57,008

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll

5.0.8239.1502

44,720

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.intunecontentmanager.dll

5.0.8239.1502

81,072

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll

5.0.8239.1502

471,728

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll

5.0.8239.1502

137,392

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Not applicable

2,564,096

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Mp.msi

Not applicable

10,457,088

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Noncompliantappdetails.rdl

Not applicable

37,075

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Offlineservicingmgr.dll

5.0.8239.1502

172,720

3-Oct-16

1:10

x64

Osdapplyos.exe

5.0.8239.1502

274,096

3-Oct-16

1:10

x64

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1502

1,861,808

3-Oct-16

1:10

x64

Osdcore.dll

5.0.8239.1502

1,013,424

3-Oct-16

1:10

x64

Osdimageproperties.dll

5.0.8239.1502

503,472

3-Oct-16

1:10

x64

Osdofflinebitlocker.exe

5.0.8239.1502

62,640

3-Oct-16

1:10

x64

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8239.1502

48,304

3-Oct-16

1:10

x64

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1502

2,895,024

3-Oct-16

1:10

x64

Osdsmpclient.exe

5.0.8239.1502

321,712

3-Oct-16

1:10

x64

Outgoingcontentmanager.dll

5.0.8239.1502

102,064

3-Oct-16

1:10

x64

Pkgxfermgr.dll

5.0.8239.1502

380,592

3-Oct-16

1:10

x64

Pulldp.msi

Not applicable

9,326,592

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Pulldpcmgr.dll

5.0.8239.1502

766,640

3-Oct-16

1:10

x64

Scepinstall.exe

4.7.214.0

28,359,824

3-Oct-16

1:10

x86

Sdkinst.exe

5.0.8239.1502

2,842,288

3-Oct-16

1:10

x64

Sitecomp.exe

5.0.8239.1502

681,136

3-Oct-16

1:10

x64

Smp.msi

Not applicable

5,664,768

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1502

292,016

3-Oct-16

1:10

x64

Smsclient.dll

5.0.8239.1502

376,496

3-Oct-16

1:10

x64

Smsdp.dll

5.0.8239.1502

3,444,400

3-Oct-16

1:10

x64

Smsdpmon.exe

5.0.8239.1502

1,938,608

3-Oct-16

1:10

x64

Smsfileisapi.dll

5.0.8239.1502

314,032

3-Oct-16

1:10

x64

Smsprov.dll

5.0.8239.1502

11,324,080

3-Oct-16

1:10

x64

Smsshv.msi

Not applicable

2,420,736

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Smsswd.exe

5.0.8239.1502

282,288

3-Oct-16

1:10

x64

Srsrp.msi

Not applicable

5,070,848

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_chs.cab

Not applicable

404,245

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_cht.cab

Not applicable

403,585

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_csy.cab

Not applicable

481,208

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_deu.cab

Not applicable

490,143

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_esn.cab

Not applicable

469,585

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_fra.cab

Not applicable

483,516

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_hun.cab

Not applicable

489,259

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ita.cab

Not applicable

460,525

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_jpn.cab

Not applicable

435,488

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_kor.cab

Not applicable

418,844

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_nld.cab

Not applicable

470,600

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_plk.cab

Not applicable

485,749

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ptb.cab

Not applicable

469,660

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_ptg.cab

Not applicable

470,332

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_rus.cab

Not applicable

507,447

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_sve.cab

Not applicable

460,878

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_trk.cab

Not applicable

460,352

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srsrp_zhh.cab

Not applicable

402,975

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Srvboot.exe

5.0.8239.1502

3,641,008

3-Oct-16

1:10

x64

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1502

2,613,936

3-Oct-16

1:10

x64

Tscore.dll

5.0.8239.1502

2,777,264

3-Oct-16

1:10

x64

Tsmanager.exe

5.0.8239.1502

316,592

3-Oct-16

1:10

x64

Tsmbootstrap.exe

5.0.8239.1502

562,352

3-Oct-16

1:10

x64

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1502

1,678,000

3-Oct-16

1:10

x64

Update.sql

Not applicable

187,052

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Va_computer_specific_summary.rdl

Not applicable

210,968

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Wsyncact.dll

5.0.8239.1502

63,152

3-Oct-16

1:10

x86

Wtgcreator.exe

5.0.8239.1502

513,200

3-Oct-16

1:10

x86

Wuahandler.dll

5.0.8239.1502

590,000

3-Oct-16

1:10

x64

Defaultcategories.dll

5.0.8239.1502

8,880

3-Oct-16

1:10

x64

Adminui.appmanfoundation.dll

5.0.8239.1502

117,424

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.cloudserviceroles.dll

5.0.8239.1502

427,184

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.collectionproperty.dll

5.0.8239.1502

1,318,064

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.common.dll

5.0.8239.1502

1,686,192

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.conditionaccess.dll

5.0.8239.1502

97,456

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.createapp.dll

5.0.8239.1502

374,960

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.createdt.dll

5.0.8239.1502

1,294,000

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.devicesetting.dll

5.0.8239.1502

1,377,456

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.distributecontent.dll

5.0.8239.1502

154,288

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.driver.dll

5.0.8239.1502

435,888

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.migrationassistant.dll

5.0.8239.1502

161,968

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.newtasksequencewizard.dll

5.0.8239.1502

418,480

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.osimage.dll

5.0.8239.1502

229,040

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.sitesystems.dll

5.0.8239.1502

1,510,576

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.tasksequenceeditor.dll

5.0.8239.1502

1,869,488

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.uiresources.dll

5.0.8239.1502

8,624,304

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.wifipolicy.dll

5.0.8239.1502

328,368

3-Oct-16

1:10

x86

Adminui.wqlqueryengine.dll

5.0.8239.1502

92,848

3-Oct-16

1:10

x86

Affinityagent.dll

5.0.8239.1502

154,288

3-Oct-16

1:10

x86

Baseutil.dll

5.0.8239.1502

919,216

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmcore.dll

5.0.8239.1502

958,128

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmexec.exe

5.0.8239.1502

1,240,240

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetup-sup.cab

Not applicable

677,706

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetup.exe

5.0.8239.1502

1,739,952

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetup.msi

Not applicable

2,826,240

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Ccmsetupactiond.dll

5.0.8239.1502

1,192,112

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsetupactioni.dll

5.0.8239.1502

530,608

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmsqlce.dll

5.0.8239.1502

167,600

3-Oct-16

1:10

x86

Ccmutillib.dll

5.0.8239.1502

444,080

3-Oct-16

1:10

x86

Certenrollendpoint.dll

5.0.8239.1502

445,104

3-Oct-16

1:10

x86

Certenrollprovider.dll

5.0.8239.1502

236,208

3-Oct-16

1:10

x86

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3195483-i386.msp

Not applicable

6,983,680

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Configmgr2012adminui-sp2r2sp1-kb3195483-i386.msp

Not applicable

102,903,808

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Createmedia.exe

5.0.8239.1502

249,520

3-Oct-16

1:10

x86

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1502

1,676,976

3-Oct-16

1:10

x86

Cryptoutility.dll

5.0.8239.1502

14 000

3-Oct-16

1:10

x86

Databaseresources.dll

5.0.8239.1502

194,224

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmobjectmodel.dll

5.0.8239.1502

2,138,288

3-Oct-16

1:10

x86

Dcmsqlqueryprovider.dll

5.0.8239.1502

155,312

3-Oct-16

1:10

x86

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1502

390,832

3-Oct-16

1:10

x86

Execengn.dll

5.0.8239.1502

276,656

3-Oct-16

1:10

x86

Execmgr.dll

5.0.8239.1502

820,912

3-Oct-16

1:10

x86

Exportcontent.dll

5.0.8239.1502

772,784

3-Oct-16

1:10

x86

Extractcontent.exe

5.0.8239.1502

1,722,032

3-Oct-16

1:10

x86

Imrsdk.dll

10.0.0.13059

2,143,688

3-Oct-16

1:10

x86

Lsinterface.dll

5.0.8239.1502

619,696

3-Oct-16

1:10

x86

Lsutilities.dll

5.0.8239.1502

621,744

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.dll

5.0.8239.1502

210,608

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll

5.0.8239.1502

33,968

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.winphone8installer.dll

5.0.8239.1502

41,136

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.exe

5.0.8239.1502

396,976

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanagement.reporting.dll

5.0.8239.1502

380,080

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.configurationmanager.azureroles.contentmanager.dll

5.0.8239.1502

49,840

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.consoleframework.dll

7.1.3826.0

1,403,576

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.controls.dll

7.1.3826.0

517,304

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.foundation.dll

7.1.3826.0

228,024

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.viewframework.dll

7.1.3826.0

119,992

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoft.enterprisemanagement.ui.wpfviews.dll

7.1.3826.0

178,360

3-Oct-16

1:10

x86

Microsoftpolicyplatformsetup.msi

Not applicable

2,183,168

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Osdapplyos.exe

5.0.8239.1502

212,656

3-Oct-16

1:10

x86

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1502

1,238,192

3-Oct-16

1:10

x86

Osdcore.dll

5.0.8239.1502

731,824

3-Oct-16

1:10

x86

Osdofflinebitlocker.exe

5.0.8239.1502

50,864

3-Oct-16

1:10

x86

Osdrunpowershellscript.exe

5.0.8239.1502

40,112

3-Oct-16

1:10

x86

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1502

2,053,808

3-Oct-16

1:10

x86

Osdsmpclient.exe

5.0.8239.1502

227,504

3-Oct-16

1:10

x86

Pulldp.msi

Not applicable

6,877,184

3-Oct-16

1:10

Not applicable

Pulldpcmgr.dll

5.0.8239.1502

586,928

3-Oct-16

1:10

x86

Scepinstall.exe

4.7.214.0

28,359,824

3-Oct-16

1:10

x86

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1502

217,776

3-Oct-16

1:10

x86

Smsclient.dll

5.0.8239.1502

280,240

3-Oct-16

1:10

x86

Smsdp.dll

5.0.8239.1502

2,449,584

3-Oct-16

1:10

x86

Smsdpmon.exe

5.0.8239.1502

1,295,024

3-Oct-16

1:10

x86

Smsfileisapi.dll

5.0.8239.1502

259,760

3-Oct-16

1:10

x86

Smsswd.exe

5.0.8239.1502

211,120

3-Oct-16

1:10

x86

Srsresources.dll

5.0.8239.1502

673,456

3-Oct-16

1:10

x86

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1502

1,757,360

3-Oct-16

1:10

x86

Tscore.dll

5.0.8239.1502

2,008,752

3-Oct-16

1:10

x86

Tsmanager.exe

5.0.8239.1502

244,400

3-Oct-16

1:10

x86

Tsmbootstrap.exe

5.0.8239.1502

430,256

3-Oct-16

1:10

x86

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1502

1,108,144

3-Oct-16

1:10

x86

Wtgcreator.exe

5.0.8239.1502

513,200

3-Oct-16

1:10

x86

Wuahandler.dll

5.0.8239.1502

378,032

3-Oct-16

1:10

x86

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×