Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ova zbirna ispravka je ponovo objavljena 20. maja 2014. da bi se rešio pad "DPMAMService" do kojeg je došlo ako je primenjena originalna ispravka (KB 2958100).

Ako ste već instalirali zbirnu ispravku 2 na Windows Server 2003 serverima, ne morate ponovo da instalirate agent zbirne ispravke 2 koji je neophodan za komunikaciju sa sistemom Windows Server 2003 za ovo ponovno izdanje. Dodatne ispravke nakon ovog ponovnog izdanja će se instalirati i funkcionisati na očekivani način.

Uvod

Ovaj članak opisuje nove funkcije i probleme koji su rešeni u zbirnim ispravkama 2 za Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Ovaj članak takođe sadrži uputstva za instalaciju za zbirnu ispravku 2 za System Center 2012 R2 Data Protection Manager i sadrži uputstva za instalaciju agenta kako bi se Windows Server 2003 radna učitavanje.

Nove funkcije u ovoj zbirnijoj ispravki

 • Podrška za Windows Server 2003

  radna opterećenja DPM 2012 R2 sada podržava pravljenje rezervne kopije i oporavak servera Windows Server 2008 i Windows Server 2003. Kada instalirate zbirnu ispravku 2, moći ćete da zaštitite Windows Server 2008 i Windows Server 2003 pomoću DPM 2012 R2. Sledeća radna učitavanje je podržano u sistemima Windows Server 2008 i Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft kancelarija SharePoint Server 2007

  Ova ispravka uključuje novog agenta za Windows Server 2003. Ako niste prethodno instalirali zbirnu ispravku 2, pogledajte odeljak "Uputstva za instalaciju".

 • Zaštita sistema SQL AlwaysOn

  uz zaštitu od grupisanja i oporavak grupa za dostupnost koje su izgrađene sa ili bez grupisanih instanci sada je podržana i radi besprekorno na isti način kao i za grupe za nedostupnost.

  Primarno/sekundarno

  Grupisano

  Samostalni

  Grupisano

  Podržano u UR2

  Podržano u UR2

  Samostalni

  Podržano u UR2

  Već je podržano

Problemi koji su rešeni u ovoj zbirnim ispravkama

Ova ispravka rešava sledeće probleme koji prethodno nisu dokumentovani u Microsoft bazi znanja:

 • Generisanje kataloga nije uspelo SharePoint 2013 lokacije koje sadrže delove prodavnice aplikacija.

 • DPM ne prikazuje informacije o količini korišćenog prostora tačke za oporavak. Vrednost je uvek postavljena na 0 kB.

 • Ako se komanda SetBackupComplete prevremeno zove, to dovodi do pozivanja funkcije SetBackupSucceed i generisanje 0x80042301 greške u VSS-u.

 • SharePoint ne uspeva kada se prvi deo URL adrese lokacije podudara sa drugom lokacijom u programu SharePoint.

 • Izveštaji o statusu ukazuju na to da podaci upravljača zaštitom podataka (DPMDB) nisu zaštićeni iako su zapravo zaštićeni i važeće tačke oporavka beleže se za njega.

 • Nevažeća niska formata poruke o praćenju uzrokuje izuzetak "System.FormatException" druge šanse i takođe uzrokuje prekid DPM procesa.

Uputstva za instalaciju

Da biste instalirali ispravku za Data Protection Manager, pratite ove korake:

 1. Pre nego što instalirate ovu ispravku, napravite rezervnu kopiju DPMDB-a.

 2. Instalirajte zbirni paket na serveru na kojem je pokrenut System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Da biste to uradili, pokrenite Microsoft Update na serveru.

  Napomena Pre nego što instalirate ovu ispravku putem usluge Microsoft Update, trebalo bi da zatvorite konzolu Upravljača zaštitom podataka. Možda ćete morati ponovo da pokrenete server Upravljač zaštitom podataka kada instalirate ovaj paket zbirne vrednosti.

 3. U administratorsku konzolu upravljača zaštitom podataka ažurirajte agente za zaštitu. Da biste to uradili, koristite jedan od sledećih metoda.

  Ažuriranje agenata zaštite na Windows Server 2003 serverima Instalirajte Windows Server 2003 agenta koristeći sledeće korake da biste zaštitili Windows Server 2003 servere sa UR2 DPM 2012 R2:

  1. Instalirajte Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable na Windows Server 2003 serverima, ako već nije instaliran.   Napomena Dobijate sledeću poruku o grešci ako C++ ponovna distribucija nije instalirana:

   Podešavanje upravljača zaštitom podataka

   Nije bilo moguće učitati ekran za pokretanje instalacije. Obratite se podršci za Microsoft proizvode.

  2. Kopirajte instalacioni program Windows servera 2003 Agent sa DPM servera na Windows Server 2003 server, a zatim instalirajte agenta.

   • 64-bitna: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bitna: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Pokrenite sledeću komandu na administrativnoj komandnoj liniji:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Pokrenite sledeću Windows PowerShell cmdlet da biste uspostavili vezu sa DPM serverom:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. Na DPM serveru kliknite na dugme Osveži dva puta na agentu koji je povezan sa korisničkim interfejsom za upravljanje. Zatim proverite da li je stanje usluge valjanosti pokrenuto.

  Ažuriranje agenata za zaštitu na drugim proizvodnom serveru Da biste ažurirali agente za zaštitu na drugim serverima za proizvodnju, koristite neki od sledećih metoda.

  1. metod: Ažuriranje agenata za zaštitu od administratora upravljača zaštitom podataka

  1. Otvorite administratorsku konzolu upravljača zaštitom podataka.

  2. Izaberite karticu Upravljanje , a zatim izaberite karticu Agenti .

  3. Na listi Zaštićeni računar izaberite računar, a zatim izaberite stavku Ažuriraj u oknu radnji .

  4. Kliknite na dugme Da, a zatim izaberite stavku Ažuriraj agente.

   Napoome, možda ćete morati ponovo da pokrenete računar kada instalirate nadogradnju agenta.

  2. metod: Ažuriranje agenata za zaštitu na zaštićenim računarima
   

  1. Nabavite paket agenta za zaštitu ažuriranja iz sledećeg direktorijuma na serveru System Center 2012 R2 Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0 Instalacioni paketi su sledeći:

   • Za ispravke zasnovane na x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • Za ispravke zasnovane na x64 izdanju: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Pokrenite odgovarajući DPMAgentInstaller.exe na svakom zaštićenom računaru, na osnovu arhitekture agenta.

  3. Otvorite administratorsku konzolu upravljača zaštitom podataka na serveru System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Izaberite karticu Upravljanje , a zatim izaberite karticu Agenti . Izaberite zaštićene računare, ažurirajte informacije, a zatim proverite da li je broj verzije agenta 4.2.1235.0.

Saznajte više o ručnom instaliranju agenata za zaštitu.

Uputstva za preuzimanje

Paketi ispravki za Upravljač zaštitom podataka dostupni su na lokaciji Microsoft Update ili ručnom preuzimanju.

Microsoft Update

Da biste dobili i instalirali paket ispravki iz usluge Microsoft Update, pratite ove korake na računaru koji ima instaliranu primenljivu komponentu System Center 2012 R2:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U Kontrolna tabla kliknite dvaput na dugme Windows Update.

 3. U prozoru Windows Update izaberite stavku Proveri da li na mreži postoje ispravke iz usluge Microsoft Update.

 4. Izaberite stavku Važne ispravke su dostupne.

 5. Izaberite pakete zbirne ispravke koje želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Da biste instalirali izabrane pakete ispravki, kliknite na dugme Instaliraj ispravke.

Microsoft Update katalog

Idite na sledeću veb lokaciju da biste ručno preuzeli pakete ispravki iz Microsoft Update kataloga:

Preuzimanje odmah preuzmite paket Upravljač zaštite podataka.

Ime datoteke

Veličina datoteke
(u KB)

Verzija datoteke

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Namena\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2

bin\DsResourceLimits.xml

1

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×