Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

ĐENJEM

Dostupna je hitna ispravka koja omogućava BizTalk adapter za TIBCO EMS da podržavaju naručene dostave poruka i Secure Sockets Layer (SSL) veze u Microsoft BizTalk Server 2006 R2 servisni paket 1 (SP1) i BizTalk Server 2009.

Više informacija

Važne beleške

 1. Uverite se da je funkcija Ebco server instalirana na odgovarajući način.

 2. Uverite se da ste u keš za globalnu asembler dodali PBKO EMS C# API (Tibco.ems.dll). Da biste to uradili, koristite aplikaciju Gacutil.bat. Više informacija potražite u odeljku "referenca".

 3. SSL je podržan u programu Tibet koji počinje sa izdanom 4,4.

Omogućavanje podrške dostave poručene poruke

Kada primenite hitnu ispravku, dostupne su dve nove opcije u dijalogu BizTalk adapter za CIBKO EMS prenos svojstava koji vam omogućavaju da omogućite podršku za isporuku poruke. Dve opcije su naručene za isporuku i Stoplingon. Opcija "poručena isporuka" podrazumevano je postavljena na vrednost FALSE, a opcija Stoplingongon je podešena na vrednost TRUE.

Opcija "naručena isporuka"

Kada stavku za poručenu isporuku postavljate na vrednost TRUE, očekuje se da će poruke biti poslate sa Cibco servera i da se proslede na BizTalk Server. Redosled za koji BizTalk Server prima poruke isti je kao redosled kojim se poruke šalju na Tibet.

Obratite pažnju na poruke koje imaju viši prioritet u Tibco redosledu čekanja su poruke koje se očekuju i prosleđuje na BizTalk ispred poruka koje imaju nižeg prioriteta. Možete da promenite prioritet poruke pomoću alatke za konfiguraciju predajnika u opciji prioritetne poruke.

Opcija "Stoplingongon"

Ova opcija se primenjuje samo ako je opcija poručene dostave postavljena na vrednost TRUE. Ova opcija se koristi da bi se odlučilo da li da se nastavi ili da zaustavi ankete kada prosleđivanje poruke u BizTalk ne uspe. Ako je opcija "Stoplingongon" postavljena na vrednost "True", a poruka se ne prosleđuje na BizTalk, port za primanje koji koristi BizTalk adapter za TAJBCO EMS zaustavlja dodatna anketu poruka sa Tajbco servera, a zatim se port Onemogući. Ako je opcija "Stoplingongon" postavljena na FALSE, zatim anketa se ne zaustavlja čak i ako prosleđivanje poruke u BizTalk ne uspe. U ovom slučaju, neuspele poruke se premeštaju u odlozite redosled.

Napomena kada je opcija "Stoplingongon" postavljena na FALSE, poruke koje se ne mogu proslediti na BizTalk premeštaju se u odloženi redosled. Ovo ponašanje uzrokuje gubitak redosleda. Zbog toga preporučujemo da ovu opciju izaberete kao TRUE.

Omogućavanje podrške SSL veze

Kada primenite hitnu ispravku, postoje tri nove opcije koje su dostupne u dijalogu BizTalk adapter za CIBKO EMS svojstva transporta koji vam omogućava da omogućite podršku SSL veze. Tri opcije su sledeće:

 • UseSSL

 • SSLTargetHostName

 • Sslclient. DN

Napomena po podrazumevanoj vrednosti, opcija "UseSSL" postavljena je na FALSE, a opcija SSLTargetHostName i SSLClientSubjectDN je prazna.

Važno da biste podržali SSL veze, morate da konfigurišete neke neophodne postavke na Ebco serveru i na BizTalk serveru. Više informacija potražite u odeljku "neophodne postavke za podršku SSL veze".

Opcija "Upotrebssl"

Ako je opcija "UseSSL" postavljena na FALSE, adapter se povezuje sa Tibco serverom na TCP portu. Ako je opcija "UseSSL" postavljena na vrednost TRUE, adapter se povezuje sa Tibco serverom na SSL portu.

Imajte u vidu da je Tibco server konfigurisan u polju "name name" u odeljku definicija veze sa serverom. I TCP port i SSL port konfigurišu se u polju broj porta ispod odeljka definicija veze sa serverom.

SSLTargetHostName

da biste se uverili da je pouzdani vrhovni certifikat za Cibco server instaliran u skladištu pouzdanih osnovnih autoriteta za certifikaciju korisnika čiji nalog je konfigurisan za BizTalk instancu domaćina.

Opcija SSL Client, DN funkcija

Ova opcija je obavezna ako je potrebna DVOSMERNA SSL. Na primer, funkcija Tbko treba da bude prisutan certifikat. Certifikat može da se omogući ili onemogući na ssl_require_client_cert svojstvu Tbemsd. Kof datoteke. Ova vrednost odgovara istaknutim imenima certifikata klijenta. Uverite se da je pouzdani vrhovni certifikat za Cibco server instaliran u skladištu pouzdanih osnovnih autoriteta za certifikaciju korisnika čiji nalog je konfigurisan za BizTalk instancu domaćina.

Sledeća opcija je uzorak vrednosti za ovu opciju:

E=client@testcompany.com, CN = Client, OU = Client UNIT, O = test Company, L = US-English, S = Kalifornija, C = US

Neophodne postavke za podršku SSL veze

SSL je protokol koji pruža bezbednu potvrdu identiteta i prenosi šifrovane podatke preko Interneta ili intranet. SSL rukovanje između klijenta (adaptera) i funkcija Ebko se može pojaviti na sledeća dva načina:

 • Jednosmerni SSL: klijent ne mora da prezenta certifikat serveru.

 • Dvosmerni SSL: klijent mora da Prezentuj certifikat ka serveru.

Konfigurisanje SSL-a


Na funkciji ebco server, promenite datoteku Tabemsd. Kof. Da biste to uradili, pratite ove korake:

 1. Onemogućavanje polja ssl_require_client_cert. Da biste to uradili, promenite ovu postavku tako da se pojavljuje na sledeći način:
  ssl_require_client_cert = Onemogući

 2. Postavite ssl_server_identity svojstvu da biste ukazali na certifikat servera, postavite ssl_server_key svojstvo da biste koristili tačan SSL ključ i postavite vrednost ssl_password. Da biste to uradili, promenite ovo podešavanje tako da se one pojavljuju na sledeći način:
  ssl_server_identity = server. CERT. Pem
  ssl_server_key = server. Key. Pem
  ssl_password =<password>

  Napomena uverite se da su. Pem datoteke dostupne na putanji koju ste odredili.

 3. Sačuvajte datoteku Tabemsd. Kof i pokrenite Ebko EMS server.

Na BizTalk serveru instalirajte pouzdani vrhovni certifikat o Čikoserveru u skladištu pouzdanih osnovnih autoriteta za certifikaciju korisnika čiji nalog je konfigurisan za BizTalk instancu domaćina. Zatim pokušajte da se povežete sa Tabco serverom pomoću funkcije "ebco adapter".

Konfigurisanje dvosmernog SSL-a

Na funkciji ebco server, promenite datoteku Tabemsd. Kof. Da biste to uradili, pratite ove korake:

 1. Omogućavanje ssl_require_client_cert svojstvu. Da biste to uradili, promenite ovu postavku tako da se pojavljuje na sledeći način:
  ssl_require_client_cert = omogućavanje

 2. Postavite ssl_server_identity svojstvu da biste ukazali na certifikat servera, postavite ssl_server_key svojstvo da biste koristili tačan SSL ključ i postavite vrednost ssl_password. Da biste to uradili, promenite ovu postavku tako da se pojavljuje na sledeći način:
  ssl_server_identity = server. CERT. pem
  ssl_server_key = server. Key. Pem
  ssl_password =<password>

  Napomena uverite se da su. Pem datoteke dostupne na putanji koju ste odredili.

 3. Postavljanje ssl_server_trusted stavke da biste ukazali na vrhovni certifikat za stavku certifikata klijenta. Da biste to uradili, promenite ovo podešavanje tako da se pojavljuje na sledeći način:
  ssl_server_trusted = Client. Root. CERT. Pem

  da biste se uverili da su. Pem datoteke dostupne na putanji koju ste odredili.

 4. Sačuvajte datoteku Tabemsd. Kof i pokrenite Ebko EMS server

Na BizTalk serveru instalirajte pouzdani vrhovni certifikat o Čikoserveru u skladištu pouzdanih osnovnih autoriteta za certifikaciju korisnika čiji nalog je konfigurisan za BizTalk instancu domaćina. Instalirajte IT certifikat klijenta u skladište pouzdanih osnovnih autoriteta certifikata trenutnog korisnika. Instalirajte certifikat klijenta u ličnom skladištu trenutnog korisnika. Zatim pokušajte da se povežete sa serverom pomoću ebco adaptera.

Informacije o ispravci

Za BizTalk Server 2006 R2 SP1

Hitna ispravka uključena je u paket kumulativnog ažuriranja za BizTalk Server 2006 R2 SP1.

Za više informacija o tome kako da nabavite kumulativni paket ispravki, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2286501kumulativni paket ispravki 3 za BizTalk Server 2006 R2 servisni paket 1

za više informacija o programu Microsoft baze znanja:

974563usluge Microsoft BizTalk Server u usluzi BizTalk Server 2006 R2 koji su uključeni u Office Server 2006 Service Pack 1

Za BizTalk Server 2009

Hitna ispravka koja rešava ovaj problem uključena je u kumulativni ažuriranje paketa 2 za BizTalk Server 2009.

Za više informacija o tome kako da nabavite kumulativni paket ispravki, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2497794 kumulativni paket ispravki 2 za BizTalk Server 2009

podržana hitna ispravka sada je dostupna od korporacije Microsoft. Međutim, svrha je da se ispravi samo problem opisan u ovom članku. Primenjujte ga samo na sisteme koji doživljavaju ovaj određeni problem. Ovaj hitni popravak možda će dobiti dodatna testiranja. Stoga, ako vas ovaj problem ozbiljno ne utiče, preporučujemo da sačekate sledeće softverske ispravke koje sadrže ovu hitnu ispravku.

Da biste odmah rešili ovaj problem, obratite se Microsoft uslugama podrške za korisnike da biste nabavili hitni popravak. Da biste dobili kompletnu listu telefonskih brojeva Microsoft usluga korisničke podrške i informacije o troškovima podrške, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportNapomena u specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak Microsoft podrške utvrdi da će određeno ažuriranje rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na dodatna pitanja i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Preduslovi

Morate da imate Microsoft BizTalk Server 2009 i Microsoft BizTalk adapter za poslovne aplikacije (poznate i kao BizTalk LOB adapter) za primenu ove hitne ispravke.

Obavezno ponovnog pokretanja

Ne morate ponovo da pokrenete računar nakon primene hitne ispravke.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ovaj hitni popravak ne zamenjuje druge hitne ispravke.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove hitne ispravke ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada prikažete informacije o datoteci, ona se konvertuje u lokalno vreme. Da biste pronašli razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u stavci datum i vreme na kontrolnoj tabli.

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Sudar

Period

Strane

Btcore.dll

1.0.5020.12

2.129.744

26-Apr-2010

12:16

procesor

Microsoft.biztalk.adapters.bizutil.dll

1.0.5020.12

163.720

26-Apr-2010

12:16

procesor

Microsoft.biztalk.adapters.corereceiver.dll

1.0.5020.12

33.680

26-Apr-2010

12:16

procesor

Microsoft.biztalk.adapters.coretransmitter.dll

1.0.5020.12

39.320

26-Apr-2010

12:16

procesor

Microsoft.biztalk.adapters.tibcoems.dll

1.0.5020.12

88.968

26-Apr-2010

12:16

procesor

Statusnoj

Microsoft je potvrdio da je ovo problem sa Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "odnosi se na".

Insinu

Više informacija o usluzi sajbco Enterprise poruka potražite na sledećoj Microsoft Developer Network (MSDN) sajtu:

TBCO zahtevi za uslugom i ograničenja uslugeViše informacija o narednoj isporuci poruka potražite na sledećoj MSDN Veb lokaciji:

Poručena isporuka porukaZa više informacija o vrućim ispravkama za BizTalk Server kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2003907 Informacije o hitnim ispravkama za BizTalk servere

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×