Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Povezivanje programa Access na SQL Server

Prisetite se detinjstva kada ste voleli da jedete supu sa slovima. Zadržite ta sećanja u mislima dok isprobavamo verziju supe sa slovima u vidu baze podataka. Sledeći odeljci označavaju osnove pristupa bazi podataka pomoću niski za povezivanje i korišćenje interfejsa za programiranje baze podataka u Access VBA kodu.

Komponente pristupa podacima

U ovom članku:

Korišćenje ODBC upravljačkog programa ili OLE DB dobavljača

Programski interfejs za SQL Server iz programa Access

Rezime verzija ODBC upravljačkih programa

Rezime verzija OLE DB dobavljača

Rezime ODBC ključne reči

Rezime OLE DB ključne reči

Korišćenje ODBC upravljačkog programa ili OLE DB dobavljača

Niske za povezivanje su prisutne već duže vreme. Oblikovanu nisku veze možete definisati u Access korisničkom interfejsu ili u VBA kodu. Niska veze (bilo ODBC ili OLE DB) direktno u bazu podataka šalje informacije kao što je lokacija servera, ime baze podataka, tip bezbednosti i druge korisne opcije. Na primer:

ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER="MyServer";DATABASE="MyHRdb";TRUSTED_CONNECTION=Yes
Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;Initial Catalog=MyHRdb; Integrated Security=SSPI;

U početku je postojao samostalni SQL Server Native Client (SNAC), samostalna biblioteka koja je sadržala ODBC i OLEDB tehnologiju i koja je i dalje dostupna za SQL Server verzije 2005 do 2012. Mnoge zastarele aplikacije koristile su SNAC i još uvek je podržana za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, ali ne preporučujemo da je koristite za razvoj novih aplikacija. Trebalo bi da koristite novije pojedinačne verzije ODBC upravljačkih programa koje se mogu preuzeti.

ODBC upravljački programi

Open Database Connectivity (ODBC) jeste protokol koji možete da koristite za povezivanje Microsoft Access baze podataka sa spoljnim izvorom podataka kao što je Microsoft SQL Server. Obično koristite datoteke izvore podataka (nazivaju se i DSN datoteke) da biste dodali nisku veze, kada se koristi ključna reč FILEDSN za nisku veze ili je uskladištena u registratoru, kada se koristi ključna reč DSN. Osim toga, VBA možete da koristite da biste postavili ova svojstva pomoću niske veze „DSN-less”.

Tokom godina, ODBC upravljački programi isporučivani su u tri faze:

 • Pre 2005. godine, ODBC upravljački programi isporučivani su pomoću Windows Data Access komponenti (WDAC), koje su se prvobitno nazivale Microsoft Data Access Components (MDAC). Ove komponente se i dalje isporučuju uz Windows operativni sistem radi kompatibilnosti sa prethodnim verzijama. Više informacija potražite u članku Microsoft ili Windows Access Components.

 • ODBC upravljački programi koji se isporučuju sa SNAC za verzije SQL Server 2005 do SQL Server 2012.

 • Posle SQL Server 2012, ODBC upravljački programi su zasebno isporučivani i sadrže podršku za nove SQL Server funkcije.

Za novi razvoj izbegavajte korišćenje ODBC upravljačkih programa iz prve dve faze, a koristite ODBC upravljačke programe iz treće faze.

OLE DB dobavljači

Object Linking and Embedding, Database (OLE DB) jeste noviji protokol koji možete da koristite za povezivanje Microsoft Access baze podataka sa spoljnim izvorom podataka kao što je Microsoft SQL Server. OLE DB ne zahteva DSN i takođe omogućava potpuni pristup ODBC izvorima podataka i ODBC upravljačkim programima.

Savet    Obično koristite dijalog Svojstva veze ka podacima da biste dodali OLE DB nisku veze. Iako ne postoji način da u programu Access otvorite Svojstva veze ka podacima, u programu Windows Explorer možete da kreirate praznu. txt datoteku, promenite tip datoteke u. udl, a zatim kliknite dvaput na datoteku. Kada kreirate nisku veze, promenite tip datoteke nazad u. txt.

Tokom godina, OLE DB dobavljači isporučivani su u tri faze:

 • Pre 2005. godine, OLE DB dobavljači isporučivani su pomoću Windows Data Access komponenti (WDAC), koje su se prvobitno nazivale Microsoft Data Access Components (MDAC).

 • OLE DB dobavljači su isporučivani sa verzijama SQL Server 2005 do SQL Server 2017. Oni su zastareli 2011. godine.

 • U 2017. godini, SQL Server OLE DB dobavljač je ponovo vraćen u upotrebu.

Trenutno preporučena verzija za razvoj novih rešenja je OLE DB upravljački program 18 za SQL Server.

Kako da optimizujete performanse pomoću ODBC niske veze

Da biste optimizovali performanse, smanjili mrežni saobraćaj i smanjili broj korisnika koji pristupaju SQL Server bazi podataka, koristite sto je moguće manje niski za povezivanje tako što ćete deliti niske veze na više skupova zapisa. Iako Ace jednostavno prenosi nisku veze na server, on razume i koristi sledeće ključne reči: DSN, DATABASE, UID, PWD i DRIVER pomažu da se komunikacija između klijenta i servera svede na minimum.

Napomena    Ako se izgubi ODBC veza sa spoljnim izvorom podataka, Access automatski pokušava da se ponovo poveže sa njom. Ako je ponovni pokušaj uspešan, možete da nastavite da radite. Ako ponovni pokušaj ne uspe, i dalje možete da radite sa objektima koji se ne oslanjaju na vezu. Da biste se ponovo povezali, zatvorite i ponovo otvorite Access.

Preporuke pri korišćenju ODBC i OLE DB

Izbegavajte mešanje niske veze i tehnologija pristupa bazi podataka. Koristite ODBC nisku veze za DAO. Koristite OLE DB nisku veze za ADO. Ako vaša aplikacija sadrži VBA kôd koji koristi DAO i ADO, koristite ODBC upravljački program za DAO i OLE DB dobavljač za ADO. Potrudite se da obezbedite najnovije funkcije i podršku za ODBC i OLEDB.

ODBC koristi tremin pogonski program a OLE DB koristi termin dobavljač. Termini opisuju isti tip softverske komponente, ali ne mogu da se zamene u sintaksi niske veze. Koristite ispravnu vrednost kao što je dokumentovano.

Vrh stranice

Programski interfejs za SQL Server iz programa Access

Postoje dva glavna načina za programiranje interfejsa za SQL Server bazu podataka iz programa Access.

DAO

Objekat pristupa podacima (DAO) predstavlja apstraktan interfejs za bazu podataka. Microsoft Data Access Objects (DAO) je izvorni model programskog objekta koji vam omogućava da dođete do srži Access i SQL Servera da biste kreirali, brisali, menjali i nabrajali objekte, tabele, polja, indekse, odnose, upite, svojstva i spoljne baze podataka.

Više informacija potražite u članku Literatura za Microsoft Data Access Objects.

ADO

ActiveX Data Objects (ADO) pruža programski model za programiranje visokog nivoa i dostupan je u programu Access putem pozivanja na biblioteku nezavisnih proizvođača. ADO je jednostavan za učenje i klijentskim aplikacijama omogućava pristupanje i manipulisanje podacima iz različitih izvora, uključujući Access i SQL Server. Njegove primarne prednosti su jednostavna upotreba, velika brzina, niska potrošnja memorije i mala veličina na disku. ADO takođe podržava ključne funkcije za pravljenje aplikacija zasnovanih na vebu.

Više informacija potražite u članku Literatura za ActiveX Data Objects i Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).

Koju da koristite?

U Access rešenju koje koristi VBA kôd, možete da koristite DAO, ADO ili oba kao tehnologiju interfejsa sa bazom podataka. DAO je i dalje podrazumevani u programu Access. Na primer, svi obrasci i izveštaji i Access upiti koriste DAO. Ali kada migrirate u SQL Server, uzmite u razmatranje korišćenje ADO da bi rešenje bilo efikasnije. Evo opštih smernica koje će vam pomoći da odlučite kada da koristite DAO ili ADO.

Koristite DAO ako želite da:

 • Kreirate povezanog obrasca za čitanje/pisanje bez korišćenja VBA.

 • Vršite pretragu lokalnih tabela.

 • Preuzmete podatke u privremene tabele.

 • Koristite prolazne upite kao izvore podataka za izveštaje ili obrasce u režimu samo za čitanje.

 • Definišete i koristite objekat TableDef ili QueryDef u programu VBA.

Koristite ADO ako želite da:

 • Iskoristite dodatne načine za optimizovanje, kao što su izvršavanje asinhronih operacija.

 • Pokrenete prolazne DDL i DML upite.

 • Dođete do SQL Server podataka direktno putem grupa zapisa u VBA programu.

 • Pišete jednostavniji kôd za određene zadatke, kao što je protok Blobova.

 • Pozivate uskladištene procedure direktno, pomoću parametara, korišćenjem komandnog objekta u VBA programu.

Vrh stranice

Rezime verzija ODBC upravljačkih programa

Sledeća tabela rezimira važne informacije o ODBC verzijama upravljačkog programa, lokacijama za preuzimanje i podršci za funkcije. Uverite se da koristite ispravnu bitnu verziju (64-bitnu ili 32-bitnu) upravljačkog programa na osnovu operativnog sistema Windows, a ne sistema Office. Ako koristite 32-bitni Access na 64-bitnom Windows operativnom sistemu, instalirajte 64-bitne upravljačke programe, koji sadrže 32-bitne komponente potrebne za program Access.

Više informacija potražite u članku Korišćenje ključnih reči za nisku za povezivanje sa SQL Server Native Client, Napomene uz izdanje za ODBC na SQL server na Windows operativnom sistemu (v17) i Funkcije Microsoft ODBC upravljačkog programa za SQL Server na Windows operativnom sistemu (v13, 11).

ODBC upravljački programi

Verzija

Preuzmi

Nove funkcije

ODBC upravljački programi 17.0 do 17.3

SQL Server 2017

Preuzimanje

ODBC upravljački program 17.3

Korišćenje usluge Azure Active Directory sa ODBC upravljačkim programom

Ograničenja ODBC upravljačkog programa pri korišćenju uvek šifrovanih

Korišćenje XA transakcija

ODBC upravljački program 17.2

Korišćenje uvek šifrovanih sa ODBC upravljačkim programom za SQL Server

Klasifikacija podataka

Upoređivanje UTF-8 serverskog kodiranja i unikod podrška

ODBC upravljački program 17.1

Korišćenje uvek šifrovanih sa ODBC upravljačkim programom za SQL Server

ODBC upravljački program 17.0

Uvek šifrovano

UseFMTONLY    Da biste mogli da koristite zastarele metapodatke u specijalnim slučajevima koji zahtevaju privremene tabele. Pogledajte članak Napomene uz izdanje za ODBC na SQL Server na Windows operativnom sistemu

Razlike pri korišćenju kontrolisane instance (ODBC verzija 17)

ODBC upravljački program 13.1

SQL Server 2016 SP1, SQL Azure

Preuzimanje

Uvek šifrovano

Azure Active Directory

AlwaysOn grupe raspoloživosti

Grupisanje veza sa vezom svesno u ODBC upravljačkim programima za SQL Server

ODBC upravljački program 13.0

SQL Server 2016

Preuzimanje

Internacionalizovano ime domena (IDN)

ODBC upravljački program 11.0

SQL Server 2005 do 2012

Preuzimanje

Objedinjavanje veza na nivou upravljačkog programa

Postojanost veze u Windows ODBC upravljačkim programima

Asinhrono izvršavanje

Glavna imena usluga (SPN-ovi) u klijentskim vezama (ODBC)

Funkcije Microsoft ODBC upravljačkog programa za SQL Server u operativnom sistemu Windows

Vrh stranice

Rezime verzija OLE DB dobavljača

Sledeća tabela rezimira važne informacije o verzijama OLE DB dobavljača, lokacijama za preuzimanje i podršci za funkcije. Uverite se da koristite ispravnu bitnu verziju (64-bitnu ili 32-bitnu) upravljačkog programa na osnovu operativnog sistema Windows, a ne sistema Office. Ako koristite 32-bitni Access na 64-bitnom Windows operativnom sistemu, instalirajte 64-bitne upravljačke programe, koji sadrže 32-bitne komponente potrebne za program Access.

Više informacija potražite u članku Korišćenje ključnih reči niske za povezivanje sa SQL Server izvornim klijentom.

OLE DB dobavljač

Verzija

Preuzmi

Nove funkcije

OLE DB upravljački program 18.2.1

(MSOLEDBSQL)

SQL Server 2017

Preuzimanje

Pogledajte OLE DB upravljački program za SQL Server funkciju i Napomene uz izdanje za Microsoft OLE DB upravljački program za SQL Server

SQL Server Native Client (SQLNCLI)

SQL Server 2005 do 2012

Zastarelo, ne koristite

OLE DB upravljački program (SQLOLEDB)

Zastarelo, ne koristite

Vrh stranice

Rezime ODBC ključne reči

Sledeća tabela rezimira ODBC ključne reči koje prepoznaje SQL Server i njihovu svrhu. Access prepoznaje samo podskup.

Ključna reč

Opis

Addr

Mrežna adresa servera na kome je pokrenuta instanca sistema SQL Server.

AnsiNPW

Navodi upotrebu ANSI-definisanih ponašanja za upravljanje NULL poređenjima, popunjavanje znakova, upozorenja i NULL konkatenaciju (Da ili Ne).

APP

Ime aplikacije koja poziva SQLDriverConnect.

ApplicationIntent

Objavljuje tip radnog opterećenja aplikacije prilikom povezivanja sa serverom (Samo za čitanje ili ČitanjePisanje).

AttachDBFileName

Ime primarne datoteke baze podataka.

AutoTranslate

Precizira da li se ANSI niske znakova šalju između klijenta ili servera ili se prevode u Unikod (da ili ne).

Baza podataka

Ime baze podataka. Opis Svrha veze. Upravljački program Ime upravljačkog programa koje vraćaju SQL upravljački programi.

DSN

Ime postojećeg ODBC korisnika ili izvora podataka sistema. Šifruj Precizira da li podaci treba da se šifruju pre slanja putem mreže (Da ili Ne).

Failover_Partner

Ime partner servera za preuzimanje posla koji se koristi u slučaju da ne može da se uspostavi veza sa primarnim serverom.

FailoverPartnerSPN

SPN za partner server za preuzimanje rada.

Fallback

Zastarela ključna reč.

FileDSN

Ime postojeće datoteke ODBC izvora podataka. Jezik Jezik SQL servera

MARS_Connection

Određuje više aktivnih skupova rezultata (MARS) u vezi sa sistemom SQL Server 2005 (9. x/) ili novijim (da ili ne).

MultiSubnetFailover

Određuje da li se treba povezati sa osluškivačem grupe za dostupnost SQL server grupe za dostupnost ili sa instancom klastera za preuzimanje rada (Da ili Ne).

Net

dbnmpntw označava imenovane kanale i dbmssocn označava TCP/IP.

PWD

Lozinka za prijavu za SQL Server.

QueryLog_On

Precizira evidentiranje upita dugotrajnih upita (da ili ne).

QueryLogFile

Kompletna putanja i ime datoteke koje će se koristi za evidenciju podataka o dugotrajnim upitima.

QueryLogTime

Niska cifara koja precizira graničnu vrednost (u milisekundama) za evidentiranje dugotrajnih upita.

QuotedId

Određuje da li SQL server koristi ISO pravila u vezi sa upotrebom navodnika u SQL izjavama (da ili ne).

Regional

Određuje da li ODBC upravljački program izvornog klijenta SQL servera koristi podešavanja klijenta kada konvertuje valutu, datum ili vreme u znakovne podatke (Da ili Ne).

SaveFile

Ime datoteke ODBC izvora podataka u kojoj se čuvaju atributi aktuelne veze ako je veza uspešna.

Server

Ime SQL Server instance: Server na mreži, IP adresa ili pseudonim upravljača konfigurisanja.

ServerSPN

SPN za server.

StatsLog_On

Omogućava hvatanje podataka o efikasnosti ODBC upravljačkog programa za SQL Server za izvorni klijent.

StatsLogFile

Kompletna putanja i ime datoteke koja se koristi za snimanje statističkih podataka o performansama ODBC upravljačkog programa izvornog klijenta SQL servera.

Trusted_Connection

Određuje da li se režim Windows potvrde identiteta ili SQL Server korisničko ime ili lozinka koriste za proveru valjanosti prijavljivanja (da ili ne).

TrustServerCertificate

Kada se koristi sa šifriranjem, omogućava šifrovanje pomoću samopotpisanog certifikata servera.

UID

Ime za prijavu za SQL Server.

UseProcForPrepare

Zastarela ključna reč.

WSID

Identifikator radne stanice, mrežno ime računara na kom se nalazi aplikacija.

Vrh stranice

Rezime OLE DB ključne reči

Sledeća tabela rezimira OLE DB ključne reči koje prepoznaje SQL Server i kao njihovu svrhu. Access prepoznaje samo podskup.

Ključna reč

Opis

Addr

Mrežna adresa servera na kome je pokrenuta instanca sistema SQL Server.

APP

Niska koja identifikuje aplikaciju.

ApplicationIntent

Objavljuje tip radnog opterećenja aplikacije prilikom povezivanja sa serverom (Samo za čitanje ili ČitanjePisanje).

AttachDBFileName

Ime primarne datoteke baze podataka.

AutoTranslate

Konfiguriše prevođenje OEM/ANSI znakova (tačno ili netačno).

Vremensko ograničenje povezivanja

Vremenski period (u sekundama) koji treba da prođe da bi se dovršilo pokretanje izvora podataka.

Aktuelni jezik

Ime jezika SQL servera

Izvor podataka

Ime instance sistema SQL Server u organizaciji.

Baza podataka

Ime baze podataka.

Kompatibilnost tipa podataka

Broj koji označava režim upravljanja tipom podataka koji će se koristiti.

Šifruj

Precizira da li podaci treba da se šifruju pre slanja putem mreže (Da ili Ne).

FailoverPartner

Ime servera za preuzimanje posla koji se koristi za preslikavanje baze podataka.

FailoverPartnerSPN

SPN za partner server za preuzimanje rada.

Početni katalog

Ime baze podataka.

Početno ime datoteke

Ime primarne datoteke (uključuje ime kompletne putanje) baze podataka.

Integrisana bezbednost

Koristi se za Windows potvrdu identiteta (SSPI).

Jezik

Jezik SQL servera

MarsConn

Određuje više aktivnih skupova rezultata (MARS) u vezi sa sistemom SQL Server 2005 (9. x/) ili novijim (da ili ne).

Net

Mrežna biblioteka koja se koristi za uspostavljanje veze sa instancom sistema SQL Server u organizaciji.

Mrežna adresa

Mrežna adresa instance sistema SQL Server u organizaciji.

Veličina paketa

Veličina mrežnog paketa. Podrazumevana vrednost je 4096.

Zadrži informacije o bezbednosti

Navodi da li je funkcija "zadržavanje bezbednost" omogućena (tačno ili netačno).

PersistSensitive

Određuje da li je funkcija „persist sensitive“ omogućena (tačno ili netačno).

Dobavljač

Za SQL Server izvorni klijent ovo bi trebalo da bude SQLNCLI11.

PWD

Lozinka za prijavu za SQL Server.

Server

Ime SQL Server instance: Server na mreži, IP adresa ili pseudonim upravljača konfigurisanja.

ServerSPN

SPN za server.

Timeout

Vremenski period (u sekundama) koji treba da prođe da bi se dovršilo pokretanje izvora podataka.

Trusted_Connection

Određuje da li se režim Windows potvrde identiteta ili SQL Server korisničko ime ili lozinka koriste za proveru valjanosti prijavljivanja (da ili ne).

TrustServerCertificate

Određuje da li se vrši provera valjanosti certifikata za server.

UID

Ime za prijavu za SQL Server.

Korišćenje šifrovanja za podatke

Određuje da li podaci treba da se šifruju pre slanja putem mreže (Tačno ili Netačno).

UseProcForPrepare

Zastarela ključna reč.

WSID

Identifikator radne stanice, mrežno ime računara na kom se nalazi aplikacija.

Vrh stranice

Upravljanje ODBC izvorima podataka

Upravljajte povezanim tabelama

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×