Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Tasterske prečice koje su ovde opisane odnose se na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Da biste saznali više o tasterskim prečicama za rad sa oblicima, okvirima za tekst i WordArt objektima, pogledajte članak Tasterske prečice za rad sa oblicima, okvirima za tekst i WordArt objektima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Umetanje SmartArt grafike u Office dokument

  1. U programu Microsoft Office u koji želite da umetnete grafiku pritisnite taster Alt, zatim taster N, a potom taster M da biste otvorili dijalog Grafika SmartArt.

  2. Pritisnite taster Strelica nagore ili taster Strelica nadole da biste izabrali željeni tip grafike.

  3. Pritisnite taster Tab da biste prešli na okno zadataka „Raspored“.

  4. Pritisnite neki od tastera sa strelicama da biste izabrali željeni raspored.

  5. Pritisnite taster Enter da biste umetnuli izabrani raspored.

Vrh stranice

Rad sa oblicima SmartArt grafike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor narednog elementa SmartArt grafike

taster Tab

Izbor prethodnog elementa SmartArt grafike

kombinacija tastera Shift+Tab

Izbor svih oblika

kombinacija tastera Ctrl+A

Uklanjanje fokusa sa izabranog oblika

taster Esc

Guranje izabranog oblika nagore

Strelica nagore

Guranje izabranog oblika nadole

Strelica nadole

Guranje izabranog oblika nalevo

Strelica nalevo

Guranje izabranog oblika nadesno

Strelica nadesno

Izmena teksta unutar izabranog oblika

Taster Enter ili F2, taster Esc da biste izašli iz oblika

Brisanje izabranog oblika

Taster Delete ili taster Backspace

Isecanje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+X ili kombinacija tastera Shift+Del

Kopiranje izabranog oblika

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje sadržaja ostave

kombinacija tastera Ctrl+V

Opozvali poslednje radnje

Ctrl+Z

Vrh stranice

Pomeranje i promena veličine oblika SmartArt grafike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Horizontalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadesno

Horizontalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nalevo

Vertikalno uvećavanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nagore

Vertikalno smanjivanje izabranog oblika

kombinacija tastera Shift+Strelica nadole

Rotiranje izabranog oblika nadesno

kombinacija tastera Alt+Strelica nadesno

Rotiranje izabranog oblika nalevo

kombinacija tastera Alt+Strelica nalevo

Napomene: 

  • Pritisnite taster Ctrl uz bilo koju od gore navedenih prečica na tastaturi da biste primenili preciznija podešavanja.

  • Ove prečice na tastaturi se primenjuju na višestruke izbore kao da je svaka stavka izabrana zasebno.

Vrh stranice

Rad sa tekstom SmartArt grafike

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Pomeranje za jedan red nagore

Strelica nagore

Pomeranje za jedan red nadole

Strelica nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Pomeranje za jedan pasus nagore

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadole

Pomeranje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Isecanje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+C

Lepljenje izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+V

Premeštanje izabranog teksta nagore

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranog teksta nadole

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadole

Opoziv poslednje radnje

kombinacija tastera Ctrl+Z

Brisanje jednog znaka ulevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

taster Delete

Brisanje jedne reči udesno

kombinacija tastera Ctrl+Delete

Podizanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nalevo

Spuštanje izabranog teksta

kombinacija tastera Alt+Shift+Strelica nadesno

Provera pravopisa (nedostupno u programu Word).

F7


Vrh stranice

Primena oblikovanja na znakove

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F ili kombinacija tastera Ctrl+Shift+P

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Shift+<

Naizmenična promena veličine slova izabranog teksta (mala slova, slova za naslov, velika slova).

kombinacija tastera Shift+F3

Primena podebljanog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+B

Primena podvučenog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+U

Primena kurzivnog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+I

Primena indeksnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Znak jednakosti

Primena eksponentnog teksta na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+Shift+Znak plus

Podešavanje podizanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+>

Podešavanje spuštanja eksponentnog/indeksnog teksta

kombinacija tastera Ctrl+Alt+Shift+<

Potpuno uklanjanje oblikovanja znakova sa izabranog teksta

Shift+Ctrl+razmaknica

Vrh stranice

Kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja izabranog teksta

Shift+Ctrl+C

Lepljenje oblikovanja na izabrani tekst

Shift+Ctrl+V

Vrh stranice

Primena oblikovanja na pasuse

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Centralno poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+R

Spuštanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Tab ili Alt+Shift+Strelica nadesno

Podizanje znaka za nabrajanje

kombinacija tastera Shift+Tab ili Alt+Shift+Strelica nalevo

Vrh stranice

Korišćenje okna „Tekst“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Objedinjavanje dva reda teksta

taster Delete na kraju prvog reda teksta

Prikaz priručnog menija

kombinacija tastera Shift+F10

Prebacivanje sa okna za tekst na podlogu za crtanje

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F2

Zatvaranje okna za tekst

kombinacija tastera Alt+F4

Prebacivanje fokusa sa okna za tekst na ivicu SmartArt grafike

taster Esc

Otvaranje teme pomoći za SmartArt grafiku (Pokazivač miša bi trebalo da bude na oknu za tekst)

kombinacija tastera Ctrl+Shift+F1

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×