Visual Studio 2008 Express izdanja servisni paket 1 Beta izdanja i spisak fiksnih problema

Radite bilo gde na bilo kom uređaju sa uslugom Microsoft 365

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa najnovijim funkcijama i ispravkama.

Nadogradi odmah

Informacije o Beta verziji

Ovaj članak govori o Beta verziji Microsoft proizvoda. Informacije u ovom članku su obezbeđene kakve jeste i podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja. Za ovaj beta proizvod nije dostupna zvanična podrška proizvoda korporacije Microsoft. Za informacije o nabavljanju podrške za beta izdanje pogledajte dokumentaciju koja je uključena uz datoteke beta proizvoda ili pogledajte Web lokaciju na kojoj ste preuzeli izdanje.

Rezime

Ovaj članak navodi poznate probleme sa instalacijom i uklanjanjem Visual Studio 2008 Express izdanja Service Pack 1 (SP1) Beta. Pored toga, ovaj članak opisuje funkcije podrške u programu Visual Studio 2008 Express verzije SP1.

Više informacija

Ovaj članak opisuje sledeće:

 • Kako nabaviti Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta

 • Promenjene funkcije i fiksni problemi za Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta

 • Podržani jezici i operativni sistemi

 • Zahtevi za instalaciju

 • Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 podrška za Beta

 • Problemi sa instalacijom za sve platforme

 • Problemi sa uklanjanjem za sve platforme

 • Poznati problemi sa servisnim paketom

Proizvodi na koje se izdanje Visual Studio 2008 Express Beta primenjuje

 • Podržane verzije operativnog sistema Windows koje ne koriste nijednu od sledećih izdanja programa Visual Studio 2008:

  • Visual Studio 2008 Team Edition

  • Visual Studio 2008 standard Edition

  • Visual Studio 2008 Professional Edition

 • Microsoft .NET Framework 3,5

 • Visual C# 2008 Express Edition

 • Visual Basic 2008 Express Edition

 • Visual C++ 2008 Express Edition

 • Visual Web Developer 2008 Express Edition

Nabavljanje Visual Studio 2008 Express izdanja SP1

Visual Studio 2008 Express verzije SP1 Beta nije više dostupan, da biste nabavili Visual Studio 2008 Express izdanja SP1, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=enOvaj paket instalira Visual C# 2008 SP1 Express Edition (Beta), Visual Basic 2008 SP1 Express Edition (Beta), Visual C++ 2008 SP1 Express Edition (Beta) i Visual Web Developer 2008 SP1 Express Edition (Beta).Za više informacija o lokaciji za preuzimanje programa Visual Studio 2008 SP1 za standardne, profesionalne i timske izdanja, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

945140 Visual Studio 2008 servisni paket 1 Beta verzija napomena i spisak fiksnih problema

Liste promenjenih funkcija i fiksnih problema za Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta

Za liste promenjenih funkcija i fiksnih problema za Visual Studio 2008 Express izdanja Beta verzija SP1 pogledajte sledeće članke u Microsoft bazi znanja:

 • 950263 Lista promena i fiksnih problema za Visual Studio 2008 servisni paket 1 Beta za Visual C #

 • 950264 Lista promena i fiksnih problema za Visual Studio 2008 servisni paket 1 Beta za Visual Basic

 • 951847 Lista promena i fiksnih problema za Visual Studio 2008 servisni paket 1 Beta za .NET Framework 3,5

Ovaj servisni paket dodaje sledeće nove funkcije:

 • SQL Server 2008 Local Preview (CTP) podrška se dodaje Visual Studio 2008.

 • U programu Visual C++, dodaju se biblioteke podrške za tehnički izveštaj 1 (TR1).

 • U programu Visual C++, klasa Microsoft Foundation (MFC) se poboljšala da bi podržala funkciju "Pogledaj i oseti" sistema Office.

 • U programu Visual Web Developer se dodaje SQL Server 2008 podrška za Web projekte.

 • U programu Visual Web Developer Express Edition, dodaju se i podrške za projekte Web aplikacija i biblioteke klasa.

 • U programu Visual Web Developer, dodata je podrška za JScript oblikovanje.

 • U programu Visual Web Developer, usluga WCF usluge preimenovanja je poboljšana.

 • Poboljšanja u otklanjanju grešaka se vrše da bi se unapredila podrška za proveravanje rezultata upita koji su integrisani u memoriji (LINQ).

 • Nova vizuelna C# funkcija je dodata da bi se obezbedile bogatiji podaci o grešci u vezi sa vašim kodom.

 • Biće promenjene sledeće funkcije za otklanjanje grešaka za upravljana svojstva i kontrolisane operatore:

  • Korak u određene

  • Filtriranje koraka

 • Sada modul za otklanjanje grešaka može da otkaže simbol i preuzimanje izvora sa Microsoft javnih servera simbola.

 • Pojednostavna podrška za referentni izvor se dodaje u modul za otklanjanje grešaka.

 • Da biste olakšali pristup podacima, dodaje se dizajner entiteta ADO.NET.

 • Dodat je mogućnost dodavanja keša lokalne baze podataka u projekte uređaja.

 • ASP.NET dinamičke predloške podataka i kontrole sa alatkama se dodaju.

 • Internet Information Services (IIS) 7,0 Predlošci za kontrolisanu module i rukovaoca se dodaju.

 • Podrška za pokretanje greške WCF test klijenta za WCF Service (. svc) pritiskom na taster F5.

Podržani jezici i operativni sistemi

Podržani jezici

 • Engleski (Sjedinjene Države)

 • japanski

Podržani operativni sistemi

 • Windows Server 2008

 • Windows Vista

 • Windows XP SP2

 • Windows Server 2003 SP2 ili novija verzija sistema Windows Server 2003

Zahtevi za instalaciju

 • Licencirana kopija jednog od podržanih Visual Studio 2008 Express izdanja mora biti instalirana na odredišnom računaru.

 • Microsoft Windows Installer 3,1 ili novija verzija programa Windows Installer mora biti instalirana na odredišnom računaru. Za više informacija posetite sledeću Microsoft Developer Network (MSDN) Web lokaciju:

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa372866.aspx

 • Preporučujemo 512 megabajta (MB) ili više RAM-a.

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 podrška za Beta

Formalna podrška je dostupna putem Microsoft Connect. Za više informacija posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

http://connect.microsoft.com

Problemi sa instalacijom za sve platforme

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta ne instalira se odmah nakon prevođenja vizuelnog studija

Ne možete da instalirate Visual Studio 2008 Express izdanje SP1 dok se usluga modula za otklanjanje grešaka ne zatvori. Da biste rešili ovaj problem, Uzmite jednu od sledećih radnji:

 • Dovršite kompilacije koje su u toku, a zatim sačekajte da se usluga za otklanjanje grešaka zatvori. Ovo može potrajati deset minuta.

 • Koristite upravljač zadacima da završite sve instance usluge Mspdbsrv. exe.

Problemi sa uklanjanjem za sve platforme

Mešoviti režim

Za više izdanja programa Visual Studio 2008, Microsoft podržava samo scenarije u kojima su sva izdanja na istom nivou servisnog paketa. Ako postoji više jezičkih verzija ili više izdanja programa Visual Studio 2008 na računaru, sve mora da bude na istom nivou koji Microsoft podržava. Na primer, sve verzije ili izdanja moraju biti na nivou izdanja ili na nivou SP1.

Kako ukloniti Visual Studio 2008 Express SP1 Beta

Visual Studio 2008 Express SP1 Beta je kompletno ažuriranje prethodnih verzija Visual Studio 2008 Express izdanja. Da biste uklonili sve jezičke verzije programa Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, sledite ove korake u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju ste instalirali.

Windows Vista
 1. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku " Programi i funkcije ".

 2. Izaberite Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj

 3. U čarobnjaku za instalaciju izaberite opciju da biste deinstalirali proizvod, a zatim sledite čarobnjak za instalaciju.

Verzije operativnog sistema Windows starije od operativnog sistema Windows Vista
 1. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku " Dodaj ili ukloni programe ".

 2. Izaberite Visual Studio 2008 Express SP1 Beta, a zatim kliknite na dugme Ukloni

 3. U čarobnjaku za instalaciju izaberite opciju da biste deinstalirali proizvod, a zatim sledite čarobnjak za instalaciju.

Vraćanje u prethodno stanje u izdanju Visual Studio 2008

Nakon kompletno uklanjanja svih funkcija Visual Studio 2008 SP1 Beta izdanja, morate da popravite preostalu verziju Visual Studio 2008 Release da biste vratili sve funkcije koje su zamenjene tokom Visual Studio 2008 SP1 Beta ispravke. Beta verzija Microsoft .NET Framework 3,5 SP1 ostaje u operativnom sistemu nakon deinstalacije programa Visual Studio 2008 SP1 Beta. Preporučujemo da ne uklanjate .NET Framework 3,5 SP1 Beta sa operativnog sistema. .NET Framework 3,5 SP1 Beta je kompatibilan sa ranijim verzijama programa Visual Studio.To Restore Visual Studio 2008 u podržanom stanju izdanja, sledite ove korake:

 1. Ako su instalirane verzije programa Visual Studio 2008 Express SP1, uklonite ih tako što ćete slediti korake u odeljku "kako ukloniti Visual Studio 2008 Express SP1 Beta" podsekcija za odeljak "problemi pri uklanjanju za sve platforme".

 2. Ako je Visual Studio 2008 Express SP1 Beta primenjen na bilo koji Visual Studio 2008 non-Express izdanja, uklonite ispravke za Visual Studio 2008 Express SP1 tako što ćete slediti korake iz odeljka "kako ukloniti Visual Studio 2008 Express SP1 Beta" podsekcija u odeljku "problemi pri uklanjanju za sve platforme"..

 3. Sledite ove korake u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju ste instalirali.Windows Vista

  1. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku " Programi i funkcije ".

  2. Kliknite na svaku instancu programa Visual Studio 2008, a zatim kliknite na dugme " Deinstaliraj/promeni " da biste pokrenuli Visual Studio instalaciju u režimu održavanja.

  Verzije operativnog sistema Windows starije od operativnog sistema Windows Vista

  1. Na kontrolnoj tabli otvorite stavku " Dodaj ili ukloni programe ".

  2. Kliknite na svaku instancu programa Visual Studio 2008, a zatim kliknite na dugme " Promeni/ukloni " da biste pokrenuli Visual Studio instalaciju u režimu održavanja.

 4. Kliknite da biste izabrali opciju za popravku/ponovno instaliranje u prozoru režim održavanja, a zatim pustite da instalacioni program popravi postojeće funkcije.

 5. Ponovite korak 3.

 6. Kliknite da biste izabrali opciju " Dodaj ili ukloni funkcije " u prozoru "režim održavanja".

 7. Uzmite jednu od sledećih radnji:

  • Kliknite da biste izabrali jedno od polja za potvrdu u stablu funkcije proizvoda, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu.

  • Dodajte ili uklonite sve komponente funkcije koje želite da izmenite.

 8. Kliknite na dugme Ažuriraj, a zatim dopustite da instalacioni program ažurira komponente Visual Studio koje su instalirane u operativnom sistemu.

 9. Ponovo instalirajte sva izdanja programa Visual Studio 2008 Express.

Poznati problemi sa servisnim paketom

Verzija Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta Instalacija nije uspela ako je .NET Framework 3,5 klijent Beta 1 već instaliran na računaru

Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:

 1. Deinstalirajte Microsoft .NET Framework 3,5 klijent Beta 1.

 2. Deinstalirajte Microsoft .NET Framework 3,0 klijent Beta 1.

 3. Deinstalirajte Microsoft .NET Framework 2,0 klijent Beta 1.

 4. Ponovo instalirajte Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta.

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta nije kompatibilna sa sistemom SQL Server 2008 Express Edition i ne možete da se povežete sa SQL Server bazama podataka nakon nadogradnje na SQL Server 2008 Express Edition

Kada izvršite nadogradnju na SQL Server 2008 Express izdanje, imenovana instanca baze podataka će se zameniti, a svaka Visual Studio 2008 Express izdanja više ne mogu da cilja u podrazumevanu instancu u sistemu SQL Server 2008 Express Edition.

64-bitne komponente za otklanjanje grešaka se ne ažuriraju na računarima na kojima je instalirana izdanja programa Visual Studio 2008 Express

Komponenta daljinskog upravljača za otklanjanje grešaka vam omogućava da otklonite greške 64-bitne aplikacije u Visual Studio 2008 Express izdanjima. Ako je na računaru već instalirana verzija programa Visual Studio 2008 Express Edition, Instalacija programa Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta ne nadograđuje modul daljinskog upravljača za otklanjanje grešaka na ovaj nivo na SP1. Zbog toga neke nove funkcije u Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta ne funkcionišu ispravno ili nisu dostupne kada otklanjate greške 64-bitne aplikacije. Pored toga, ako popravite Visual Studio 2008 Express izdanja, procedura popravke neće uspeti na korak kada procedura popravke pokuša da popravi komponentu za daljinsko otklanjanje grešaka. Zatim su otkazane dodatne popravke komponenti. Da biste zaobišli ovaj problem, deinstalirajte komponentu daljinskog upravljača za otklanjanje grešaka u 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, a zatim instalirajte Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta.

Program za instalaciju .NET Framework možda neće uspeti u programu Visual Studio 2008 Express verzije SP1 Beta

Instalacioni program za .NET Framework ne uspe ako je ispunjen neki od sledećih uslova:

 • Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP nemate instaliranu verziju programa .NET Framework.

 • Na računaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP imate samo .NET Framework 2,0 ili stariju verziju .NET Framework instaliranog.

Instalacioni program ne uspe zato što je na serveru u tehnologiji IIS metabaze zaključan duže od očekivanog. Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, tip događaja vwr. msc, a zatim kliknite na dugme u redu.

 2. Kliknite da biste izabrali aplikaciju.

 3. Proverite da li u evidenciji događaja postoji sledeća greška:

  Tip: izvor greške: System. ServiceModel. Instaliraj 3.0.0.0 opis: sistem. Runtime. InteropServices. Comizuzetak (0x80070094): trenutno nije moguće koristiti navedenu putanju.

 4. Ako ova greška postoji, ponovo instalirajte Visual Studio 2008 Express izdanja SP1.

Dizajner entiteta može prikazati vodeni žig sa sigurnom režimom kada preimenujete prostor za ime modela podataka entiteta

Ako model podataka entiteta sadrži tip koji ima isto ime kao poslednji deo modela skladišta, dizajner entiteta prikazuje vodeni žig u bezbednom režimu kada preimenujete prostor za ime konceptualne modela. Na taj način se. edmx datoteka može uređivati samo u XML uređivaču. Na primer, ako model podataka entiteta sadrži tip koji se zove "skladište", a prostor za ime skladišta je Avanoba modela. prodavnica, do ovog problema će doći ako preimenujete prostor za ime modela podataka entiteta. Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:

 1. U programu Visual Studio 2008 IDE dvaput kliknite na povezanu grešku na listi grešaka. Broj greške je 34. Na primer:

  Greška 34: nepoznat prostor za ime ili pseudonim (Avantalni model)

 2. U XML uređivaču, preimenujte prostor za ime u novi naziv prostora imena, a zatim sačuvajte i zatvorite model.

Dizajner entiteta prikazuje vodeni žig sa sigurnom režimom kada su parametri uskladištene procedure mapirane za uvoz funkcije izmenjeni

Ako su parametri uskladištene procedure koji imaju odgovarajuće funkcije za uvoz dodati, uklonjeni ili promenjeni, "dizajner entiteta" prikazuje vodeni žig sa sigurnom režimom. To dovodi do toga da. edmx datoteka bude izmenjivo samo u XML uređivaču. Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:

 1. Otvorite. edmx datoteku u XML uređivaču.

 2. Izbrišite element " funkcionalno import " i odgovarajući element mapiranja "funkcionalno uvoz". (Ovi elementi postoje na dva mesta u. edmx datoteci.) Ako ne želite da izbrišete elemente, možete da promenite parametre funkcije "Uvezi element" da biste ispravno mapirali uskladištenu proceduru koja će biti prikazana kao element funkcije u odeljku "jezik definicije Schema definition" (ssdl).

Možete dobiti izuzetak "sistem. preambulmemorijavanja" na modelu koji ima nekoliko stotina stolova

Trenutno ne postoji poznato rešenje za ovo pitanje.

Opozivanje operacija je sporo za model koji sadrži više od 100 tipova

Trenutno ne postoji poznato rešenje za ovo pitanje.

Modeli podataka entiteta koji imaju ista SSDL imena šema dovode do grešaka u projektima Web lokacije

Ako projekat Web lokacije sadrži modele podataka entiteta koji imaju ista imena šema SSDL, greška koja ukazuje na to da projekat sadrži neusaglašeno ime prostora za skladištenje pojavljuje se u vreme izvođenja. Da biste zaobišli ovaj problem, promenite deo metapodataka niske veze u datoteci Web. config na sledeći način. Originalna verzija je sledeća:

res://*

Izmenjena verzija bi trebalo da bude sledeća:

res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.csdl|res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.ssdl|res://*/virtual_root.path-to-file.file_name.msl

Na primer, ako imate model u fascikli "App_Code" (App_Code \Model.edmx) u WebSite1, niska veze bi trebalo da podseća na sledeće:

res://*/WebSite1.App_Code.Model.csdl| res://*/WebSite1.App_Code.Model.ssdl| res://*/WebSite1.App_Code.Model.msl

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 možda neće nadograditi SQL Server na izdanje za pregled tehnologije u zajednici (CTP) u februaru 2008 za SQL Server 2008

Kada instalirate Visual Studio 2008 Express SP1 Beta na računaru na kome je instaliran raniji nivo servisnog paketa SQL Server 2008, SQL Server 2008 nije nadograđen na februar 2008 CTP izdanju (CTP6). SQL Server 2008 CTP6 podržava nadogradnje samo sa sledećih ranijih verzija:

 • SQL Server 2005 SP2 ili noviji servisni paket

 • SQL Server 2000 SP4 ili noviji servisni paket

Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:

 1. Deinstalirajte ranije verzije sistema SQL Server.

 2. Pokrenite Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 instalacija u režimu održavanja.

 3. Kliknite da biste izabrali opciju " Dodaj opcionalne komponente ", a zatim izaberite SQL Server 2008 Express Edition.

 4. Kliknite na sljedeće da nastavite sa instalacijom.

Reference na SQL Server 2008 i na SQL Server 2005 se pojavljuju na računaru kada instalirate Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta

Kada instalirate Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta na računaru na kome je instaliran SQL Server 2005 Express Edition, reference na 2008 i 2005 verzije sistema SQL Server pojavljuju se u " Start " meniju i u okviru stavke " Dodaj ili ukloni programe " na kontrolnoj tabli. U ovom slučaju, SQL Server 2005 Express Edition nadograđen je na SQL Server 2008 Express Edition. Sve dodatne reference koje predstavljaju datoteke podrške za SQL Server 2005 Express Edition ne utiču na Visual Studio 2008 ili SQL Server 2008.To da biste rešili ovaj problem, koristite stavku " Dodaj ili ukloni programe " na kontrolnoj tabli da biste uklonili SQL Server 2005 Express izdanje.

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta zahteva Windows Server 2003 SP2

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta instalacija instalira SQL Server 2008 Express Edition. SQL Server 2008 Express Edition ne podržava Windows Server 2003 SP1.

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta instalacija se ne pokreće kada je na računaru instaliran Neexpress izdanje programa Visual Studio 2008

Visual Studio 2008 Express izdanja servisnom paketu za beta podešavanje prijavljuje problem servisiranja u Visual studiju koji vam ne omogućavaju da nastavite. Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Beta nije podržana kada je instaliran na računalu sa instaliranim izdanjem Visual Studio 2008. Da biste rešili ovaj problem, deinstalirajte sva neekspresna izdanja programa Visual Studio 2008 pre nego što instalirate Visual Studio 2008 Express izdanja SP1.

Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 Nadogradnja sistema SQL Server na SQL Server 2008 samo na određenim verzijama operativnog sistema Windows

SQL Server 2008 podržava samo sledeće verzije operativnog sistema Windows:

 • Windows Server 2008 ili novija verzija

 • Windows Vista servisni paket 1 ili novija verzija

 • Windows XP servisni paket 2 ili novija verzija

 • Windows Server 2003 servisni paket 2 ili novija verzija

Za više informacija o SQL Server 2008 CTP izdanju posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100093

Po podrazumevanoj vrednosti, primena ClickOnce koristi SQL Server Express 2005 kao preduslov

Po podrazumevanoj vrednosti, Visual Studio 2008 Express izdanja SP1 za SQL Server Express 2005 odabira kao preduslov kada koristite ClickOnce da biste primenili aplikacije koje zahtevaju SQL Server Express 2008.To rešili ovaj problem, ručno promenite preduslov u aplikaciji sa SQL Server Express 2005 na SQL Server Express 2008. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Pokrenite Visual Studio 2008.

 2. Otvorite aplikaciju.

 3. U istraživaču rešenja kliknite na čvor projekta.

 4. U meniju projekta izaberite ime projekta, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 5. U programu "dizajner projekta" izaberite karticu " objavljivanje ", a zatim stavku " preduslov".

 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu SQL server 2005 Express Edition , a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu SQL Server 2008 Express Edition .

Reference

Za više informacija, pogledajte datoteku "Pročitaj me" Visual Studio 2008 Express. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111607Za više informacija o programu Visual Studio 2008 SP1 Beta za izdanja standardnog, profesionalnog i tima, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

945140 Visual Studio 2008 servisni paket 1 Beta verzija napomena i spisak fiksnih problema

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×