Odnosi se na:

Microsoft .NET Framework 3.5.1

VAŽNO Proverite da li ste instalirali potrebne ispravke navedene u odeljku Kako da nabavite ovu ispravku pre instaliranja ove ispravke. 

Ova ispravka je uključena u kumulativnu ispravku koja je dat 10. avgusta 2021. Ova ispravka je prethodno objavljena u kumulativnoj ispravki koja je bila dat 16. februara 2021.

Rezime

Poboljšanja bezbednosti

Ranjivost otkrivanja informacija postoji kada .NET Framework neisporučivanje rukuje objektima u memoriji. Napadač koji je uspešno iskoristio ranjivost može da otkrije sadržaj memorije ugroženog sistema. Da bi iskoristio ranjivost, ovlašćeni napadač bi trebalo da pokrene posebno izrađenu aplikaciju. Ispravka rešava ranjivost ispravljanjem načina na koji .NET Framework upravlja objektima u memoriji.

Da biste saznali više o ranjivostima, idite na sledeće Uobičajene ranjivosti i ekspozitive (CVE).

Dodatne informacije o ovoj ispravki

Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ovoj ispravki dok se ona prenosi na verzije pojedinačnih proizvoda.

  • 5004871 Opis zbirne bezbednosne i kvalitat. ispravke za .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 za Windows Ugrađeni standard 7 (KB5004871)

Kako da nabavite i instalirate ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Preduslov:

Morate da instalirate ispravke navedene u nastavku i ponovo pokrenete uređaj pre instaliranja najnovije zbirne ispravke. Instaliranje tih ispravki poboljšava pouzdanost procesa ažuriranja i ublaži potencijalne probleme prilikom instaliranja zbirne ispravke i primene Microsoft bezbednosnih ispravki.

  1. Ispravka steka za servisni paket (SSU) od 12. marta 2019. (KB4490628). Da biste nabavili sami paket za ovaj SSU, potražite ga u Microsoft Update katalogu. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2.

  2. Najnovija ISPRAVKA ZA SHA-2 (KB4474419) objavljena 10. septembra 2019. Ako koristite Windows Update, najnovija SHA-2 ispravka će vam biti automatski ponuđena. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2. Više informacija o sha-2 ispravkama potražite u zahtevu podrške za podršku za sha-2 kôd za Windows i WSUS za 2019.

  3. 11. avgust 2020. SSU (KB4570673) ili novija SSU. Da biste nabavili sami paket za ovaj SSU, potražite ga u Microsoft Update katalogu.

    Važno Za Windows tanak računar morate da imate instaliran sSU od 11. avgusta 2020. (KB4570673) ili noviji SSU da biste nastavili da dobijate proširene bezbednosne ispravke počevši od ispravki od 11. avgusta 2020.

  4. Paket za pripremu proširenih bezbednosnih ispravki (ESU) (KB4538483) objavljen 11. februara 2020. Paket za pripremu ESU licenciranja će vam biti ponuđen iz softvera WSUS. Da biste nabavili standalne pakete za pripremu ESU licenciranja, potražite ga u Microsoft Update katalogu.

Instaliraj ovu ispravku

Kanal izdavanja

Dostupno

Sledeći korak

Windows Update i Microsoft Update

Da

Nijedno. Ova ispravka će automatski biti preuzeta i instalirana sa lokacije Windows Update ako ste ESU klijent.

Katalog usluge Microsoft Update

Da

Da biste nabavili jedini paket za ovu ispravku, idite na veb lokaciju Microsoft Update Catalog.

Windows Usluge ažuriranja servera (WSUS)

Da

Ova ispravka će se automatski sinhronizovati sa WSUS ako konfigurišete proizvode i klasifikacije na sledeći način:

Proizvod:Windows 7 servisni paket 1, Windows Server 2008 R2 servisni paket 1,Windows Ugrađeni servisni paket 7 7, Windows POSReady 7 Windows

Klasifikacija:bezbednosne ispravke

Informacije o primeni ažuriranja

Detalje o primeni za ovu bezbednosnu ispravku potražite u sledećem članku u Microsoft bazi znanja:

20201013 Informacije o primeni bezbednosnih ispravki: 8. jun 2021.

Ažuriranje informacija o uklanjanju

Napomišite Ne preporučujemo da uklanjate bezbednosne ispravke. Da biste uklonili ovu ispravku, koristite stavku Programi i funkcije na kontrolnoj tabli.

Ažuriranje informacija o ponovnom pokretanju

Ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje sistema nakon što je primenite, osim ako su datoteke koje se ažuriraju zaključane ili se koriste.

Informacije o zameni ažuriranja

Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke 4579977.


Informacije o datoteci
Verzija ispravke na engleskom (SAD) ovog softvera instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama.

Windows 7 i Windows servera 2008 R2 informacije o datoteci

Napomena: Instalirane datoteke MANIFEST (.manifest) i MUM datoteke (.mum) nisu navedene.

Informacije o datoteci

Verzija ispravke na engleskom (SAD) ovog softvera instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama.

Informacije o hashu datoteka

Ime datoteke

SHA1 hash

SHA256 hash

Windows6.1-KB4578952-x64.msu

30AC0DF8554C2647017F3B36CC02E833A3187364

EFF4FC82E7D164D6378ED49DCD0D8B3718CF2C35689B85DC38C3A4BE07559340

Windows6.1-KB4578952-x86.msu

7246565D7FEC14AD0381DEAC93FAEF3024068EB6

AB882EDCF361FDF6F0FABF30C230752BE879EF75B967161241C14C135FF2A502

Za sve podržane verzije zasnovane na x64

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

SP zahtevi

Grana usluge

Infocard.exe

3.0.4506.8841

869,392

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

Big5.nlp

Nije primenljivo

66,728

18.11.2018.

02:42

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Bopomofo.nlp

Nije primenljivo

82,172

18.11.2018.

02:42

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Ksc.nlp

Nije primenljivo

116,756

18.11.2018.

02:42

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,575,232

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

Normidna.nlp

Nije primenljivo

59,342

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfc.nlp

Nije primenljivo

45,794

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfd.nlp

Nije primenljivo

39,284

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkc.nlp

Nije primenljivo

66,384

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkd.nlp

Nije primenljivo

60,294

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prc.nlp

Nije primenljivo

83,748

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prcp.nlp

Nije primenljivo

83,748

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sortkey.nlp

Nije primenljivo

262,148

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sorttbls.nlp

Nije primenljivo

20,320

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Xjis.nlp

Nije primenljivo

28,288

18.11.2018.

02:43

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

45,456

16.02.2020.

00:28

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

1,758,088

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

24-jul-2018.

16:53

x64

Nema

Nije primenljivo

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

10,011,528

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

Sos.dll

2.0.50727.8813

486,792

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28.11.2017.

14:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11.02.2017.

20:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-Aug-2017

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16.02.2020.

00:28

x86

Nema

Nije primenljivo

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28.11.2017.

14:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29.02.2019.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

Webengine.dll

2.0.50727.8951

748,936

16.02.2020.

00:28

x64

Nema

Nije primenljivo

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

11.02.2017.

20:05

x64

Nema

Nije primenljivo

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02.11.2018.

13:05

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,006,400

10.10.2019.

06:17

x64

Nema

Nije primenljivo

Presentationfontcache.exe.config

Nije primenljivo

161

18.11.2018.

02:41

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

2,265,888

10.10.2019.

06:17

x64

Nema

Nije primenljivo

System.data.dll

2.0.50727.8953

3,158,016

10.01.2020.

00:34

x64

Nema

Nije primenljivo

System.printing.dll

3.0.6920.8833

358,400

10.10.2019.

06:17

x64

Nema

Nije primenljivo

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,300,224

16.02.2020.

00:28

x64

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof

Nije primenljivo

85,113

18.11.2018.

02:41

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof.uninstall

Nije primenljivo

896

18.11.2018.

02:41

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

16.01.2020.

00:37

x64

Nema

Nije primenljivo

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Penimc.dll

3.0.6920.8833

95,728

10.10.2019.

06:17

x64

Nema

Nije primenljivo

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

4,648,960

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

182,048

10.10.2019.

06:17

x64

Nema

Nije primenljivo

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,118,208

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

10.10.2019.

06:17

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28.11.2017.

14:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11.02.2017.

20:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-Aug-2017

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02.11.2018.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28.11.2017.

14:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29.02.2019.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Big5.nlp

Nije primenljivo

66,728

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Bopomofo.nlp

Nije primenljivo

82,172

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Ksc.nlp

Nije primenljivo

116,756

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Normidna.nlp

Nije primenljivo

59,342

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfc.nlp

Nije primenljivo

45,794

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfd.nlp

Nije primenljivo

39,284

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkc.nlp

Nije primenljivo

66,384

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkd.nlp

Nije primenljivo

60,294

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prc.nlp

Nije primenljivo

83,748

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prcp.nlp

Nije primenljivo

83,748

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sortkey.nlp

Nije primenljivo

262,148

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sorttbls.nlp

Nije primenljivo

20,320

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Xjis.nlp

Nije primenljivo

28,288

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

33,680

16.02.2020.

00:29

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24-jul-2018.

16:53

x86

Nema

Nije primenljivo

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Webengine.dll

2.0.50727.8951

439,680

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11.02.2017.

20:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02.11.2018.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationfontcache.exe.config

Nije primenljivo

161

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,292,032

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof

Nije primenljivo

85,113

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof.uninstall

Nije primenljivo

896

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Za sve podržane verzije zasnovane na x86

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforma

SP zahtevi

Grana usluge

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

28.11.2017.

14:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

11.02.2017.

20:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

31-Aug-2017

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02.11.2018.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8951

98,304

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

28.11.2017.

14:04

x86

Nema

Nije primenljivo

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

29.02.2019.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Infocard.exe

3.0.4506.8841

889,152

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Big5.nlp

Nije primenljivo

66,728

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Bopomofo.nlp

Nije primenljivo

82,172

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Ksc.nlp

Nije primenljivo

116,756

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Mscorlib.dll

2.0.50727.8813

4,558,848

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Normidna.nlp

Nije primenljivo

59,342

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfc.nlp

Nije primenljivo

45,794

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfd.nlp

Nije primenljivo

39,284

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkc.nlp

Nije primenljivo

66,384

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Normnfkd.nlp

Nije primenljivo

60,294

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prc.nlp

Nije primenljivo

83,748

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Prcp.nlp

Nije primenljivo

83,748

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sortkey.nlp

Nije primenljivo

262,148

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Sorttbls.nlp

Nije primenljivo

20,320

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Xjis.nlp

Nije primenljivo

28,288

26.11.2019.

20:25

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8951

33,680

16.02.2020.

00:29

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8813

991,112

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

24-jul-2018.

16:53

x86

Nema

Nije primenljivo

Mscorwks.dll

2.0.50727.8813

5,949,832

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Sos.dll

2.0.50727.8813

390,536

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Webengine.dll

2.0.50727.8951

439,680

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

11.02.2017.

20:05

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

02.11.2018.

13:04

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationfontcache.exe.config

Nije primenljivo

161

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

10.01.2020.

00:34

x86

Nema

Nije primenljivo

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.web.dll

2.0.50727.8951

5,292,032

16.02.2020.

00:29

x86

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof

Nije primenljivo

85,113

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemodel.mof.uninstall

Nije primenljivo

896

26.11.2019.

20:21

Nije primenljivo

Nema

Nije primenljivo

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

16.01.2020.

00:37

x86

Nema

Nije primenljivo

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

10.10.2019.

06:16

x86

Nema

Nije primenljivo

Informacije o zaštiti i bezbednosti

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×