Ovaj članak se odnosi na Microsoft Dynamics NAV 2013 za sve zemlje i sve jezičke lokalne standarde.

Pregled

Ova kumulativna zbirna ispravka uključuje sve hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su izdate za Microsoft Dynamics NAV 2013, uključujući hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su objavljene u prethodnim zbirovima ispravki. Ova zbirna ispravka zamenjuje prethodno objavljene zbirne ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju zbirnu ispravku. Za listu zbirova ispravki objavljenih za Microsoft Dynamics NAV 2013 odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2842257 Izdate zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013Za kompletnu listu svih hitnih ispravki objavljenih u zbirovima ispravki za Microsoft Dynamics NAV 2013 pogledajte sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013Zbirne ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji rade pod aplikacijom Microsoft Dynamics NAV 2013.VažnoPreporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics Partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je vaše okruženje kompatibilno sa instaliranim hitnim ispravkama ili ispravkama. Hitna ispravka ili ispravka mogu dovesti do problema sa interoperabilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade sa Vašim Microsoft Dynamics NAV rešenjem.

Problemi koji su rešeni u ovoj zbirni zbirne ispravke

Sledeći problemi se rešavaju u ovoj zbirni zbirni ispravki:

Hitne ispravke platforme

Id

Naslov

2842335

Poruka o <elementa> se očekuje od vrednosti "Min Occurs" kada uvezete XML datoteku u Aplikaciju Microsoft Dynamics NAV 2013

2841862

Ne možete uneti negativan broj dodavanjem znaka minus nakon broja u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2841832

OnAfterAssignField okidač se ne izvršava kada uvezete XML datoteku koja sadrži praznu vrednost u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2841406

OnRename okidač nije pozvan na očekivani način na stranici koja ima omogućeno svojstvo SourceTableTemporary u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2841405

Podaci se ne prikazuju ispravno kada pokrenete fiksnu stranicu rasporeda u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2838922

Pogrešna poruka o grešci kada kreirate instancu Web servera sa imenom dužim od 30 znakova u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2837749

Poruka o grešci "Komponenta filtera je navedena bez filtera na stranici" kada dodate ili uklonite kolonu na stranici liste u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2837165

Sesije se ne odustaju nakon pada Windows klijenta u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2837147

Ne možete da prosledite promenljivu vrste zapisa u XMLport u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2836619

Poruka o grešci "Datoteka objekta ne može da se koristi sa ovom verzijom programa" kada izvozite objekat iz aplikacije Microsoft Dynamics NAV 2009 u fasciklu koja već ima Microsoft Dynamics NAV 2013 objekte

2835227

"Stranica. RUNMODAL := Radnja::CLOSE" C/AL izjava se može neočekivano sastaviti u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

2828321

Sadržaj delova za belešci je teško pročitati zbog tamnoplave pozadine kada pokrenete Microsoft Dynamics NAV 2013 Windows Client preko terminal servera, RDP ili Citrix

2827506

Neispravni zapisi se biraju kada označite zapise na ponavljačici sa omogućenim svojstvom ShowAsTreeView u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

Hitne ispravke aplikacije

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

2829080

Datum obrade se ne menja posle ponoći kada se kôd koji koristi funkciju WORKDATE izvršava iz reda čekanja za posao u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

Administracija

BAKALA 448

346490

Netačni odnosi između tabela u Config-u. Tabela paketa

Administracija

TAB 8613

346452

Prikaži ime kolone ne funkcioniše na stranicama Kombinacije dimenzija i Kombinacije vrednosti dimenzije

Finansija

PAG 538 PAG 9252

345670

Traka toka ne pokazuje pravilno tok prilikom knjiženja naloga knjiženja

Finansija

BAKALA 13

345428

Dobijate grešku prekoračenja kada izaberete izveštaj u obrascima naloga troškova, obrascima naloga magacina ili izboru izveštaja o tokovima gotovine

Finance/Warehouse

TAB 1100 TAB 7309 TAB 856

346858

"Količina (osn. jed.) nije dovoljna za dovršavanje ove radnje. Količina u regalu je <količine>. <jedinice> nisu dostupne u sadržaju regala. Količina (osn. jed.) nije dovoljna za dovršavanje ove radnje "poruka o grešci prilikom knjiženja ulazne porudžbine sa stavkom asemblera

Zaliha

BAKALA 900

346686

"Došlo je do jedne ili više grešaka tokom zatvaranja stranice. Ovu radnju ne možete da izvršite jer su stavke za artikal <stavka br.> opozvane u radnom listu aplikacije od strane korisnika DOMEN\<korisničko ime>" poruka o grešci kada zatvorite radni list aplikacije

Zaliha

PAG 521

346509

Neispravne stavke rezervacije se kreiraju u redovima prodaje kada se koristi jedinica mere koja se razlikuje od osnovne jedinice mere

Zaliha

COD 99000792 COD 99000830

346477

"Praćenje artikla se ne može u potpunosti podudarati. Serijski br.:,Br. serije:, Preostala količina: <količina>.". poruka o grešci kada umetnete red ulazne porudžbine za stavku asemblera

Zaliha

COD 99000845

345154

Rezervacija za artikal u ulaznom nalogu za prenos se ne menja da bi bila rezervisana u odnosu na zalihe (stavke knjige artikala) kada se nalog za prenos proknjiži kao primljen

Zaliha

COD 5704 COD 99000830

346445

Polje "Datum kreiranja" se obriši kada promenite polje Br. kupca za fakturisanje. na kartici posla

Poslove

TAB 167

346394

"Ne možete promeniti br. kontakta za fakturisanja. zato što su jedne ili više stavki povezane sa ovim poslom" poruka o grešci kada promenite br. kontakta za fakturisanje. za blokiran posao

Poslove

TAB 167

346329

Poruka o grešci "Verzija proizvodne sastavnice ne postoji" kada štampate izveštaj o eksploziji količine sastavnice

Proizvodnje

REP 99000753 REP 99000754 REP 99000756 COD 99000756

346288

Trošak kapaciteta se ne priznaje kao stvarni trošak u statistici naloga za proizvodnju dok se ne proknjiži izlazna količina

Proizvodnje

BAKALA 5896

346281

Problem sa rezervacijama i sastavljanjem po porudžbini

Proizvodnje

TAB 99000853 COD 99000854

346116

Poruka o grešci "Dužina niske <je dužina niske>, ali mora biti manja ili jednaka 50 znakova" kada otvorite poruku o grešci "Nalog za proizvodnju". Stranica matrice sastavnice po verziji

Proizvodnje

PAG 9287 PAG 99000811 PAG 99000812

345861

Potreban datum u raspoloživosti artikla po nivou sastavnice ne pokazuje ispravne količine

Proizvodnje

BAKALA 5870

346354

"Vaš unos <decimalnog> nije prihvatljiva vrednost za "Od vrednosti". Polje može imati poruku o grešci "najviše 0 decimalnih mesta" prilikom podešavanje upitnika

Marketing

TAB 5088

346360

Odeljak Specifikacija iznosa PDV-a u izveštaju "Porudžbina" ne prikazuje informacije za redove konta GK sa negativnom količinom za izlazne porudžbine koje imaju redove za artikle i redove sa negativnim količinama za konta GK

Nabavke

REP 405

346168

Poruka o grešci "Profil zaliha ne postoji" kada pokrenete radni list trebovanja

Nabavke

COD 99000854

346627

Kada knjižite nalog za povraćaj prodatog ili nalog za povraćaj nabavljenog stavke se nepravilno knjiže kao vrsta dokumenta Uplata umesto kao vrsta dokumenta Povraćaj sredstava

Purchase/Sales

COD 80 COD 90

346493

"Dimenzije korišćene u fakturi <br.>, br. reda. <reda br.> su nevažeći" kada knjižite dokument o nabavci ili dokument o prodaji sa standardnim šiframa za nabavku ili standardnim šiframa prodaje

Purchase/Sales

TAB 172 TAB 175 COD 408

346185

Poruka o grešci "Transakcija ne može biti dovršena jer će izazvati nedoslednosti u tabeli stavke GK" kada proknjižite ulaznu porudžbinu ili izlaznu porudžbinu sa popustom na fakturu

Purchase/Sales

TAB 37 TAB 39

345399

Izveštaji "Rezime porudžbine kupca" i "Rezime porudžbine dobavljača" štampaju pogrešne vrednosti kada je izabrana opcija "Prikaži iznose u LVT"

Purchase/Sales

REP 107 REP 307

346120

Vrednosti polja se ne ažuriraju na stranici prodajnih cena kada promenite napredne filtere

Prodaje

PAG 7002 PAG 7004

345783

Iznos PDV-a je netačan kada arhiviranu ulaznu porudžbinu odštampate sa više redova

Prodaje

REP 216

346179

Ručno uneti popusti se brišu kada proknjižite isporuku za nalog za servis

Usluga

COD 5988

2835265

Opcija "Objavi" nije onemogućena na očekivani način kada pregledate opciju "Izgib. i izveštaj "Knjiženje namirenja PDV-a" u aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

345007

"Filter '@<Br.>*" u tabeli Br. artikla kliknite na pomoćno polje Br. artikla. U polju u tabeli "Sadržaj regala" nema donje granice" poruka o grešci kada postavite brzi filter na stranici "Lista sadržaja regala"

Magacina

TAB 7302

Hitne ispravke lokalne aplikacije

DE - Nemačka

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

346194

Početni i završni tekst opomene se nepravilno štampa u izveštaju opomene u nemačkoj verziji

Upravljanje gotovinom

REP 117

DK - Danska

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

345196

Razni problemi sa izveštajima u danskoj verziji

Više

REP 206 REP 207 REP 502 REP 1401 REP 5911 REP 5912 REP 13620

344181

Netačan font (Ariel) se koristi u izveštajima Prodaja - faktura i prodaja - odobrenje u danskoj verziji

Prodaje

REP 206 REP 207

NA - Severna Amerika

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

2804640

Ispravke koda za neke Microsoft Dynamics NAV 2013 izveštaje da bi se sprečile greške pri prevovanju pomoću alatke Report Viewer 2012 prilikom nadogradnje na novije verzije aplikacije Microsoft Dynamics NAV

Više

REP 404 REP 412 REP 1401

346847

Poruka o grešci "Dužina niske <je dužina niske>, ali mora biti manja ili jednaka 20 znakova" kada štampate izveštaj "Ostareli nalozi koji se plaćaju" u severnoameričkoj verziji

Upravljanje gotovinom

REP 10085

345126/346229

Ukupan iznos dospeća (USD) prikazuje iznos u stranoj valuti umesto iznosa USD kada štampate izveštaje o potraživanjima i starosnim rokovima za fakture u stranoj valuti u severnoameričkoj verziji

Upravljanje gotovinom

REP 10040 REP 10085

342793

Akcija elektronskog plaćanja nedostaje na traci na stranici dnevnika plaćanja u severnoameričkoj verziji

Upravljanje gotovinom

PAG 256

344290

Dugovanja i zbirovi potraživanja nedostaju kada odštampate izveštaj "Detalji probnog bilansa/rezime" u severnoameričkoj verziji

Finansija

REP 10021

343315

Brojevi redova se nepravilno štampaju kada odštampate izveštaj Finansijska analiza u severnoameričkoj verziji

Finansija

REP 25

348518

Ukupan procenat izveštaja na poslednjoj stranici izveštaja "Ostarela potraživanja" i "Ostareli računi koji se plaćaju" se menja kada se pomerate između stranica u severnoameričkoj verziji

Purchase/Sales

REP 10040 REP 10085

344587

Izveštaj Izlazna faktura uključuje podnožja na svim stranicama severnoameričke verzije

Prodaje

REP 10074

342303

Poruka o grešci "Podeli sa nulom" kada proknjižite ulaznu porudžbinu koja ima fakturu za akontaciju/avansnu uplatu od 100%, koja je stornirana odobrenjem za akontaciju/avansnu uplatu i ponovo postavljena u severnoameričkoj verziji

Prodaje

TAB 37

342247

Poruka o grešci "Iznos mora biti pozitivan u redu naloga knjiženja" kada knjižite delimičnu isporuku i fakturu za ulaznu porudžbinu sa 100% akontacije/avansne uplate i porezom na promet u severnoameričkoj verziji

Prodaje

TAB 36 TAB 37 REP 212 COD 80 COD 442

342244

Netačan iznos poreza se knjiži kada izaberete opciju "Kombinovanje akontacija/avansnih uplata" u zaglavlju ulazne porudžbine, a ulazna porudžbina ima više redova prodaje u severnoameričkoj verziji

Prodaje

TAB 36 TAB 37 REP 212 COD 80 COD 442

346527

Poruka o grešci "Šifra zone polja reda isporuke iz magacina tabele sadrži vrednost (SHIP) koja se ne može pronaći u povezanoj tabeli (ZONE)" kada izaberete sve ulazne porudžbine na stranici isporuke iz magacina u severnoameričkoj verziji jer je na stranici postavljen netačan filter lokacije

Magacina

COD 5752

NL - Holandija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

341310

Podaci se ne izvoze kada izvozite podatke iz rapidStart usluga Izvoz u predložak u holandskoj verziji

Adminstration

BAKALA 8614

343307

Poruka o grešci "Iznos mora biti pozitivan u imenu naloga reda naloga knjiženja='ABN',Ime grupe naloga='DEFAULT',Br. reda='1'" koju dobijate kada proknjižite nalog žiro banke upućuje na pogrešan red br. u holandskoj verziji

Upravljanje gotovinom

TAB 11400

Velika Britanija - Velika Britanija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

2804640

Ispravke koda za neke Microsoft Dynamics NAV 2013 izveštaje da bi se sprečile greške pri prevovanju pomoću alatke Report Viewer 2012 prilikom nadogradnje na novije verzije aplikacije Microsoft Dynamics NAV

REP 36 REP 38 REP 1102

344584

Savet o doznaci - dnevnik štampa ukupan zatvoreni iznos fakture umesto plaćenog iznosa u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Upravljanje gotovinom

REP 10531

341915

Kasaskonto za odobrenja nije uključen u savete o doznaci - savet za dnevnik i doznake - izveštaji o stavkama

Upravljanje gotovinom

REP 10531 REP 10532

346668

Ime kolone je prikazano kao "Ne" umesto prikazivanja ispravnog imena konta GK kada na stranici "Budžet" u verziji Ujedinjenog Kraljevstva izaberete opciju "Prikaži ime kolone"

Finansija

PAG 113

346177

Iznosi iz godine u godinu su netačni kada izvozite finansijsku analizu u Excel ako se fiskalna godina za preduzeće razlikuje od kalendarske godine u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Finansija

PAG 490

344622

Stavke GK nisu ispravno filtrirane kada je vrednost "Zadrži opseg perioda poređenja" podešena na true u finansijskim analizama u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Finansija

BAKALA 8

340159

Opcija "Ukupni nalozi" u koloni "Vrsta sabiranje" u finansijskim analizama ne funkcioniše u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Finansija

BAKALA 8

Regulatorne karakteristike

Sve zemlje

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

344820

Klauzule PDV-a za Microsoft Dynamics NAV 2013 - W1

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 37 TAB 113 TAB 115 TAB 290 TAB 296 TAB 298 TAB 303 TAB 305 TAB 325 TAB 5902 TAB 5993 TAB 5995 PAG 472 PAG 473 REP 117 REP 118 REP 206 REP 207 REP 5911 REP 5912 MEN 1010

DK - Danska

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

301285

Ažuriranje OIOUBL profila

Purchase/Sales/Service

TAB 18 TAB 36 TAB 112 TAB 114 TAB 311 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 TAB 13600 PAG 21 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 132 PAG 134 PAG 459 PAG 459 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 PAG 13600 COD 13602 COD 13609 COD 13610 COD 13613 COD 13616 COD 13617

Napomena Regulatorna ažuriranja 344820 i 301285 uključuju nove objekte. Zbog toga klijenti koji primenjuju ove ispravke moraju da preuzmu novu kopiju svoje licence. Oni to mogu da urade iz CustomerSource-a ili mogu da naloћe svom partneru da preuzme novu licencu za njih iz VOICE-a. Partneri ne moraju da ažuriraju licencu. Za više informacija o preuzimanju ažurirane Microsoft Dynamics NAV licence za kupca pogledajte sledeće Veb stranice:

Rešenje

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics NAV

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Kumulativna ispravka CU 02 za Microsoft Dynamics NAV 2013

Koji paket hitnih ispravki treba preuzeti

Ova zbirna ispravka ima više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite jedan od sledećih paketa u zavisnosti od verzije microsoft Dynamics NAV 2013 baze podataka:

Zemlja

Paket hitnih ispravki

DE - Nemačka

Preuzmite PAKET KB2843305 DE

DK - Danska

Preuzmite KB2843305 DK paket

NA - Severna Amerika

Preuzmite KB2843305 NA paket

NL - Holandija

Preuzmite KB2843305 NL paket

Velika Britanija - Velika Britanija

Preuzmite paket KB2843305 GB

Sve ostale zemlje

Preuzmite KB2843305 W1 paket

Lokalne hitne ispravke za sledeće zemlje nisu uključene u zbirne ispravke:

 • AT - Austrija

 • AU - Australija

 • BE - Belgija

 • CH - Švajcarska

 • ES - Španija

 • FI - Finska

 • IN - Indija

 • IS - Island

 • NE - Norveška

 • NZ - Novi Zeland

 • SE - Švedska

Da biste pronašli lokalne hitne ispravke za ove zemlje posetite sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Za više informacija o instaliranju zbirne ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2834770 Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Microsoft Dynamics NAV 2013.

Više informacija

Za više informacija o terminologiji softverskih ispravki odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravkiZa više informacija o aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013 posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×