Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovaj članak se odnosi na Microsoft Dynamics NAV 2013 za sve zemlje i sve jezičke lokalne standarde.

Pregled

Ova kumulativna zbirna ispravka uključuje sve hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su izdate za Microsoft Dynamics NAV 2013, uključujući hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su objavljene u prethodnim zbirovima ispravki. Ova zbirna ispravka zamenjuje prethodno objavljene zbirne ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju zbirnu ispravku. Za listu zbirova ispravki objavljenih za Microsoft Dynamics NAV 2013 odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2842257 Izdate zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013Za kompletnu listu svih hitnih ispravki objavljenih u zbirovima ispravki za Microsoft Dynamics NAV 2013 pogledajte sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013Zbirne ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji rade pod aplikacijom Microsoft Dynamics NAV 2013.VažnoPreporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics Partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je vaše okruženje kompatibilno sa instaliranim hitnim ispravkama ili ispravkama. Hitna ispravka ili ispravka mogu dovesti do problema sa interoperabilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade sa Vašim Microsoft Dynamics NAV rešenjem.

Problemi koji su rešeni u ovoj zbirni zbirne ispravke

Sledeći problemi se rešavaju u ovoj zbirni zbirni ispravki:

Hitne ispravke platforme

Id

Naslov

2862723

Ime se odseca kada tražite radni list konfiguracije u polju za pretragu na traci adresa

2862723

Korisnički ID u izveštajima koji se čuvaju kao PDF ili Word dokumenti pomoću saveASPDF ili SAVEASWORD funkcija je korisnički ID sa NAV servera umesto korisničkog ID-a sa klijenta

2862723

"Poziv za Microsoft.Dynamics.Nav.OpenXml.Spreadsheet.WorkbookReader.Open nije uspeo sa ovom porukom: unakrsna tabela je oštećena. Pojavila se sledeća greška: Poruka o grešci "ID oblika" nije deklarisan kada uvezete budžet komentarom iz programa Microsoft Excel 2013

2862723

Funkcija GETFILTERS vraća pogrešan filter kada se koristi sa grupama filtera

2852693

FindFirst ne radi ispravno za tabelu Sistem informacija tabele

2852693

Korisnici kojima je dodeljen SUPER skup dozvola po preduzeću mogu pogrešno da dodele SUPER dozvolu koja je postavljena sama sebi za sva preduzeća

2852693

Br. posla filter ne funkcioniše u izračunavanju PUT za posao

2852691

Možete nepravilno da kreirate promenljivu pomoću DataType koda i nula dužine (0)

2852691

Rezolucija za slike dodate u TreeViews je loša

2852691

Upit sa Buloanskim filterom ne možete da pokrenete u svojstvu DataItemTableFilter na jeziku koji nije engleski

2852687

Programski dodaci kriju podstranicama u Web klijentu

2852687

"Još uvek niste preuzeli red podataka za ovaj upit. Vrednosti kolone možete pristupiti samo nakon preuzimanja reda pozivom na funkciju READ" poruka o grešci kada postavite filter, npr.

2852687

"Postoji sintaksna greška u 'Uvozu prevoda'. Tekst je previše dugačak" poruka o grešci prilikom uvoza datoteke za prevođenje

Napomena Možda ćete morati da prevete objekte u bazu podataka nakon primene ove hitne ispravke.

Hitne ispravke aplikacije

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

349002

Poruka o grešci "Izaberite šifru vrednosti dimenzije za šifru dimenzije <> za račun u banci <račun u banci>" kada pokrenete grupnu obradu "Obračun kursa valute" za račun u banci sa šifrom podrazumevane dimenzije

Finansija

REP 595

348458

Prozor za pregled finansijske analize ne osvežava se ispravno

Finansija

PAG 490

350185

Poruka o grešci "Ne možete fakturisati <artikla> jer ne postoji stavka knjige artikala kojoj biste je dodelili" poruka o grešci prilikom knjiženja dokumenta o prodaji ili nabavci

Zaliha

COD 80 COD 90

349923

Poruka o grešci "Registrovano je više datuma prestanka važenja <za poruku o grešci serije br.>" kada proknjižite prijemnicu za seriju sa više serijskih brojeva sa različitim datumima prestanka važenja

Zaliha

BAKALA 22

349922

Datum knjiženja u nalogu za asembler se ne ažurira kada se proknjiži isporuka za artikal za sklapanje porudžbine

Zaliha

TAB 36 TAB 900

349807

Pogrešan filter lokacije se postavlja kada bušite stavke knjige artikala sa stranice "Artikli po matrici lokacije"

Zaliha

PAG 9231

349806

Filtriranje ne funkcioniše na očekivani način u polju Ime grupe naloga u dnevniku artikala – izveštaj o vrednosti i na stranici Dnevnik artikala

Zaliha

TAB 46 TAB 7313

349031

"Obavezni regal mora imati vrednost u polju Šifra lokacije <lokacije>. Ne može biti nula ili prazna" poruka o grešci kada prenosite stavku sa jedne lokacije na drugu u nalogu preklasifikacije

Zaliha

TAB 83

348525

Nema poruke upozorenja u kojoj se navodi da će postojeće rezervacije biti poremećene kada proknjižite ulaznu porudžbinu, a sve zalihe su rezervisane u odnosu na druge ulazne porudžbine

Zaliha

COD 80 COD 90

349929

Dimenzije artikla se ne kopiraju iz redova planiranja posla u nalog poslova kada pokrenete funkciju "Kreiraj redove naloga poslova"

Poslove

TAB 210 COD 1004

349820

Datum dokumenta u stavkama knjige poslova je netačan datum knjiženja umesto podataka dokumenta o dokumentu o nabavci

Poslove

COD 1004

349784

Količina u redu planiranja posla se nepravilno ažurira kada delimično knjižite izlaznu porudžbinu koja je povezana sa redom planiranja posla

Poslove

TAB 39

347660

Nije moguće stornirati PUT za posao ako je PUT izračunat sa načinom knjiženja PUT po stavci knjige poslova

Poslove

BAKALA 1000

350125

Polje opisa možete nepravilno urediti na stranici strukture sastavnice

Proizvodnje

PAG 5870

349826

Poruka o grešci "Red trebovanja ne postoji" kada pokrenete izračunavanje regenerativnog plana iz radnog lista planiranja

Proizvodnje

TAB 99000853

348507

Nijedna poruka o grešci se ne prikazuje kada je u redu dokumenta o nabavci izabrana blokirana vrednost dimenzije

Nabavke

BAKALA 408

350340

Redovi teksta se ne kopiraju kada pokrenete funkciju kopiranja dokumenta u dokumentima o prodaji ili nabavci

Purchase/Sales

COD 6620

348538

Status odobravanja se nepravilno menja u neobrađenu akontaciju/avansnu uplatu kada pošaljete zahtev za odobravanje porudžbine sa % akontacije/avansne uplate, ali ne i fakturu za akontaciju/avansnu uplatu

Purchase/Sales

BAKALA 439

347966

Poruka o grešci "Iznos mora biti pozitivan u redu naloga knjiženja" kada knjižite fakturu za akontaciju/avansnu uplatu

Purchase/Sales

COD 80 COD 90

348488

Više dokumenata se briše kada izbrišete neproknjiženi dokument

Purchase/Sales/Service

TAB 36 TAB 38 TAB 295 TAB 302 TAB 5900

349799

Poruka o grešci "Šifra lokacije tabele "Stavka budžeta artikla" sadrži poruku o grešci "Šifra lokacije artikla" sadrži vrednost <Datum> koji se ne može pronaći u povezanoj tabeli (lokacija)" kada uvozite budžet prodaje sa šiframa lokacije

Prodaje

REP 7131

349764

Donji deo slova g, j i y je odsečen ako koristite Segoe font u izveštaju Prodaja - faktura

Prodaje

REP 206

348386

"Izaberi aktivnost br. <"Br.> je kreiran" kada kreirate izdvajanje iz magacina

Magacina

REP 7318 COD 7312

Hitne ispravke lokalne aplikacije

DE - Nemačka

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

348977

Ispravka performansi GDPdU netačno izvozi prvo polje "Izvezi ime polja" više puta kada se na isto polje upućuje više puta u nemačkoj verziji

Finansija

BAKALA 11000

FR - Francuska

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

350111

Iznos salda je netačan kada pokrenete izveštaj Bruto bilans detalja GK, a polje "Centralizovano po" na stranici zahteva je prazno u francuskoj verziji

Finansija

REP 10804

IT - Italija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

349762

"Faktura uključuje uskraćivanje poreza ne bi trebalo direktno da se primenjuje. Koristite poruku o grešci function Payment Journals -> Payments -> Withh.Tax-Soc.Sec" kada knjižite uplatu i primenjujete uplatu na fakturu za uskraćivanje poreza ako ste promenili protivkonto konta GK. za uskraćivanje poreskog koda u italijanskoj verziji

Upravljanje gotovinom

BAKALA 12

349801

Natpisi nedostaju na drugoj strani GK knjige - Izveštaj o štampanju u italijanskoj verziji

Finansija

REP 12121

350124

Program "Izm. i Izveštaj "Knjiženje namirenja PDV-a" ne štampa izlazni PDV, ulazni PDV i ukupan PDV da bi platio ukupne iznose ako je iznos perioda plafona podešen u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

349797

Izveštaj o registru oslobođenja od PDV-a ne štampa podatke ako je italijanski jezik izabran u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12181

349766

Iznos se ne štampa u izveštaju o izvodu PDV-a kada unesete datum u polje period PDV-a na stranici reda pregleda izvoda PDV-a u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 475

NA - Severna Amerika

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

348352

Poruka o grešci "Iznos mora biti pozitivan u redu naloga knjiženja" kada proknjižite delimičnu prijemnicu i fakturu za izlaznu porudžbinu sa 100% akontacije/avansne uplate i porezom na promet u severnoameričkoj verziji

Nabavke

TAB 38 TAB 39 REP 412 COD 90 COD 444

348349

Netačan iznos poreza se knjiži kada izaberete opciju "Kombinovanje akontacija/avansnih uplata" u zaglavlju ulazne porudžbine, a izlazna porudžbina ima više redova nabavke u severnoameričkoj verziji

Nabavke

TAB 38 TAB 39 REP 412 COD 90 COD 444

Rešenje

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics NAV

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Kumulativna ispravka CU 04 za Microsoft Dynamics NAV 2013

Koji paket hitnih ispravki treba preuzeti

Ova zbirna ispravka ima više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite jedan od sledećih paketa u zavisnosti od verzije microsoft Dynamics NAV 2013 baze podataka:

Zemlja

Paket hitnih ispravki

DE - Nemačka

Preuzmite paket KB2860301DE

DK - Danska

Preuzmite paket KB2860301DK

FR - Francuska

Preuzmite paket KB2860301FR

IT - Italija

Preuzmite KB2860301IT paket

NA - Severna Amerika

Preuzmite paket KB2860301NA

NL - Holandija

Preuzmite KB2860301NL paket

Velika Britanija - Velika Britanija

Preuzmite KB2860301GB paket

Sve ostale zemlje

Preuzmite paket KB2860301W1

Lokalne hitne ispravke za sledeće zemlje nisu uključene u zbirne ispravke:

 • AT - Austrija

 • AU - Australija

 • BE - Belgija

 • CH - Švajcarska

 • ES - Španija

 • FI - Finska

 • IN - Indija

 • IS - Island

 • NE - Norveška

 • NZ - Novi Zeland

 • SE - Švedska

Da biste pronašli lokalne hitne ispravke za ove zemlje posetite sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Za više informacija o instaliranju zbirne ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2834770 Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Microsoft Dynamics NAV 2013.

Više informacija

Za više informacija o terminologiji softverskih ispravki odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravkiZa više informacija o aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013 posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×