Zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0 je dostupna

BUBO #: 81291 (Održavanje sadržaja)buba #: 65497 (Održavanje sadržaja)BUBO #: 2885 (CRM SE)BUBO #: 2865 (CRM SE)BUBO #: 2880 (CRM SE)BUBO #: 2883 (CRM SE)BUBO #: 3382 (CRM SE)BUBO #: 3393 (CRM SE)Buba #: 1454 (CRM SE)BUBO #: 1463 (CRM SE)BUBO #: 1477 (CRM SE)BUBO #: 1683 (CRM SE)BUBO #: 1731 (CRM SE)BUBO #: 1887 (CRM SE)BUBO #: 2048 (CRM SE)BUBO #: 2070 (CRM SE)BUBO #: 2092 (CRM SE) BUBO #: 2152 (CRM SE)buba #: 2174 (CRM SE)BUBO #: 2177 (CRM SE)BUBO #: 2227 (CRM SE)BUBO #: 2231 (CRM SE)BUBO #: 2241 (CRM SE)BUBO #: 2243 (CRM SE)BUBO #: 2251 (CRM SE)BUBO #: 2255 (CRM SE) BUBO #: 2260 (CRM SE)buba #: 2261 (CRM SE)BUBO #: 2265 (CRM SE)BUBO #: 2272 (CRM SE)BUBO #: 2292 (CRM SE)BUBO #: 2327 (CRM SE)BUBO #: 2371 (CRM SE)BUBO #: 2, 381 (CRM SE)BUBO #: 2392 (CRM SE) BUBO #: 2393 (CRM SE)buba #: 2405 (CRM SE)BUBO #: 2406 (CRM SE)BUBO #: 2413 (CRM SE)BUBO #: 2421 (CRM SE)BUBO #: 2429 (CRM SE)BUBO #: 2486 (CRM SE)BUBO #: 2496 (CRM SE)BUBO #: 2510 (CRM SE) BUBO #: 2514 (CRM SE)buba #: 2517 (CRM SE)BUBO #: 2519 (CRM SE)BUBO #: 2525 (CRM SE)BUBO #: 2542 (CRM SE)BUBO #: 2546 (CRM SE)BUBO #: 2547 (CRM SE)BUBO #: 2550 (CRM SE)BUBO #: 2551 (CRM SE) BUBO #: 2552 (CRM SE)buba #: 2555 (CRM SE)BUBO #: 2578 (CRM SE)BUBO #: 2600 (CRM SE)BUBO #: 2604 (CRM SE)BUBO #: 2618 (CRM SE)BUBO #: 2641 (CRM SE)BUBO #: 2645 (CRM SE)BUBO #: 2663 (CRM SE) BUBO #: 2685 (CRM SE)buba #: 2689 (CRM SE)BUBO #: 2706 (CRM SE)BUBO #: 2716 (CRM SE)BUBO #: 2718 (CRM SE)BUBO #: 2735 (CRM SE)BUBO #: 2736 (CRM SE)BUBO #: 2741 (CRM SE)BUBO #: 2742 (CRM SE) BUBO #: 2766 (CRM SE)buba #: 2798 (CRM SE)BUBO #: 2823 (CRM SE)BUBO #: 2824 (CRM SE)BUBO #: 2834 (CRM SE)BUBO #: 2845 (CRM SE)BUBO #: 2859 (CRM SE)BUBO #: 2915 (CRM SE)BUBO #: 2930 (CRM SE) BUBO #: 2951 (CRM SE)buba #: 2959 (CRM SE)BUBO #: 2962 (CRM SE)BUBO #: 2983 (CRM SE)BUBO #: 2984 (CRM SE)BUBO #: 2986 (CRM SE)BUBO #: 2990 (CRM SE)BUBO #: 3009 (CRM SE)BUBO #: 3015 (CRM SE) BUBO #: 3025 (CRM SE)buba #: 3028 (CRM SE)BUBO #: 3039 (CRM SE)BUBO #: 3047 (CRM SE)BUBO #: 3091 (CRM SE)BUBO #: 3125 (CRM SE)BUBO #: 3132 (CRM SE)BUBO #: 3212 (CRM SE)BUBO #: 3310 (CRM SE) BUBO #: 3013 (CRM SE)buba #: 2861 (CRM SE)BUBO #: 2570 (CRM SE)BUBO #: 2369 (CRM SE)BUBO #: 3432 (CRM SE)BUBO #: 3442 (CRM SE)BUBO #: 3390 (CRM SE)BUBO #: 2914 (CRM SE)Buba #: 2359 (CRM SE)BUBO #: 2850 (CRM SE)BUBO #: 82197 (Održavanje sadržaja)

UVOD

Ovaj članak opisuje detalje o zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0. Ovaj članak opisuje hitne ispravke i ispravke koje su uključene u zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Više informacija

Brojevi verzija i imena datoteka

Broj izdanja za zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.0.5300.1561. Ovaj broj je broj izdanja za Microsoft Dynamics CRM klijenta za Microsoft Office Outlook. Ovaj broj izdanja je i broj izdanja za Microsoft Dynamics CRM server. Imena datoteka za update rollup paketi su sledeći:

 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe

 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe

Napomena Čuvar ENU predstavlja skraćenicu za verziju na jeziku koji preuzimate i instalirate.

Zbirna ispravka 1 za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Zbirna ispravka 2 sadrži sve ispravke koje su uključene u Update Rollup 1 za Microsoft Dynamics CRM 3.0. Za više informacija o Update Rollup 1 za Microsoft Dynamics CRM 3.0, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

922815 update Rollup 1 za Microsoft Dynamics CRM 3.0 dostupan je

Informacije o uklanjanju

Ne možete ukloniti zbirnu ispravku 2. Stoga, morate napraviti rezervnu sledeće baze podataka pre nego što instalirate zbirnu ispravku 2:

 • OrganizationName_MSCRM

 • OrganizationName_Metabase

Preduslov za instaliranje hitnih ispravki koje su nakon Update Rollup 2

Zbirna ispravka 2 osniva novu osnovu koda. Stoga, morate da imate instaliran pre nego što instalirate hitne ispravke koje su dostupne nakon zbirnu ispravku 2 zbirnu ispravku 2.

„Računanju vremena oporavka” alatke

Zbirna ispravka 2 sadrži „računanju vremena oporavka” alatke koje su opisane u člancima Microsoftove baze znanja pod 925874 i 932984. Za više informacija, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

925874 za 2007 promene računanja vremena dostupna je ispravka za Microsoft Dynamics CRM 3.0 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook

932984 kako da promenite šta 2007 računanju vremena pomoću čarobnjaka za ažuriranje vremenske zone za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Ako niste pokrenuli čarobnjak za Microsoft Dynamics CRM 3.0 Update vremenske zone koja je opisana u članku Microsoft baze znanja 932984, preporučujemo da pokrenete ovaj čarobnjak. Onda, ako Microsoft Dynamics CRM entitete sadrže datum marke ili sadrže vremenske oznake, ovi entiteti će biti ispravno podešenom zimskom računanju vremena.

Ažuriraj u pomoći za Microsoft Dynamics CRM datoteke

Da biste nabavili najnovije datoteke pomoći programa Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Dynamics CRM 3.0, morate instalirati Update Rollup 3. Najnovije datoteke pomoći su upakovane sa Update Rollup 3.

Za više informacija, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

935364 update Rollup 3 je dostupna za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kineska verzija i japansku verziju

Zbirne planirani su za sledeće verzije sistema Microsoft Dynamics CRM 3.0:

 • kineski pojednostavljeni

 • japanski

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition za dobavljača usluga

Zbirne su planirani za Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition za dobavljača usluga.

Microsoft Dynamics CRM klijent za ažuriranje kompatibilnosti za Microsoft Office Outlook

Zbirna ispravka 2 je kompatibilan sa Microsoft Dynamics CRM klijent za ažuriranje kompatibilnosti za Microsoft Office Outlook. Međutim, zbirnu ispravku 2 ne pruža kompatibilnosti između Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijenta za Outlook i sledećim programima:

 • Windows Vista

 • Microsoft Office 2007 programski paketi


Više informacija o Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows Vista i 2007 Office programa, pogledajte Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook ispravka za kompatibilnost. Zbirnu ispravku 2 klijent paketi obuhvataju ispravke za Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook ispravka za kompatibilnost ako klijent je već instaliran.

Da biste preuzeli Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook ispravka za kompatibilnost, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=740E1B3B-11C3-4AEF-B2E3-8309E0CF1BB0&displaylang=en

Ključnim pitanjima koje su ispravljene u zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Zbirna ispravka 2 sadrži ispravke za ključna pitanja koja su opisana u sledećim člancima u Microsoftovoj bazi znanja:

918990 dođe do vremenska ograničenja ili spore performanse nakon što promenite bezbednosnu ulogu, ili nakon što uvezete prilagođavanja datoteku u Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 poruka o grešci kada pokušate da uvezete prilagođene u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „izabranih prilagođavanja datoteka nije u skladu sa šemom datoteke potrebne za prilagođavanje”

920859 poruka o grešci kada šaljete poruku e-pošte u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Vi nemate dovoljno privilegija za pristup Microsoft CRM objektu ili izvršite zahtevanu operaciju”

921065 Internet Information Services prestaje da se odaziva na serveru za Microsoft Dynamics CRM 3.0

921235 dođe do vremenska ograničenja ili spore performanse kada ponovo dodelite zapise iz jednog korisnika na drugog korisnika u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 klijent prestaje da se odaziva kada pokušate da se isključite sa mreže ili da pokrenete funkciju „Sinhronizuj Outlook sa CRM” u klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

925437 poruka o grešci kada šaljete e-poruke iz Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web klijent: „Nedovoljnih dozvola”

925505 Microsoft Outlook prestaje reagirati kada kliknete na komandno dugme na traci sa alatkama za Microsoft Dynamics CRM

925874 za 2007 promene računanja vremena dostupna je ispravka za Microsoft Dynamics CRM 3.0 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook

928272 outlook neočekivano zatvara kada kliknete na dugme „Isključi se sa mreže” u laptopu klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

929488 poruka o grešci kada priložite datoteku .docx zapis u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Greška otpremanje datoteke”

931270 poruka o pogrešci kada koristite Microsoft Dynamics CRM klijent za Microsoft Office Outlook: „Microsoft Office Outlook je naišao na problem i mora da se zatvori. Izvinjavamo se zbog neugodnosti”

932984 kako da promenite šta 2007 računanju vremena pomoću čarobnjaka za ažuriranje vremenske zone za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Sveobuhvatni pitanjima koje su ispravljene u zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Zbirna ispravka 2 sadrži ispravke za sveobuhvatni probleme koji su opisani u sledećim člancima u Microsoftovoj bazi znanja:

894183 poruka o grešci kada primenite neki događaj PreCreate oblačić za neki entitet u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Server nije mogao da pročita zahtjev”

913275 ni jedan događaj oblačić PreSetState niti PostSetState oblačić događaj se pokreće kada korisnik je onemogućen u Microsoft Dynamics CRM 3.0

915722 dođe do sporije performanse od tipične za Microsoft Dynamics CRM 3.0 kada je pokrenut posao MSCRM uskladištene Procedure osnovni premaz

917348 nije moguće podesiti relaciju u dijalogu „Veza: poslovnih kontakata” u Microsoft Dynamics CRM 3.0

917797 karticu „Napomene” ne prikazuje naslov poruke u Microsoft Dynamics CRM 3.0

918745 e-poruka je nepravilno povezana sa marketinške kampanje u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 kada šaljete poruku e-pošte u programu Outlook

918786 brze kampanje A pridružuje telefonski broj kontakata koji nemaju broj telefona u Microsoft Dynamics CRM 3.0

918990 dođe do vremenska ograničenja ili spore performanse nakon što promenite bezbednosnu ulogu, ili nakon što uvezete prilagođavanja datoteku u Microsoft Dynamics CRM 3.0

919008 zapise koji su povezani sa nalogom za dete se ne pojavljuju kada postavite opciju „Uključi” da „Ovaj zapis samo”, da „Srodnih zapisa”, ili „Svi povezani zapisi” u Microsoft Dynamics CRM 3.0

919152 the OnChange događaj za polje u obrascu ne dođe kao što je očekivano kada koristite pomoćnika za obrazac da biste dovršili polja u Microsoft Dynamics CRM 3.0

919177 poruka o grešci kada pokušate da otvorite karticu "mapiranje" u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „upit greška u izradi. Nema atributa”

919354 ne možete kreirati praćenje aktivnosti iz obrazac aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM 3.0 kada instalirate prilagodbeni popravak 912153

919419 duplikata red čekanja kreiraju stavke nakon što primite e-poruku koja je poslata u red u Microsoft Dynamics CRM 3.0

920135 poruka o grešci kada pokušate da uvezete prilagođene u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „izabranih prilagođavanja datoteka nije u skladu sa šemom datoteke potrebne za prilagođavanje”

920815 ne možete poslati e-poruku sa drugog korisničkog naloga kada koristite funkciju „Slanje direktne e-pošte” u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

920859 poruka o grešci kada šaljete poruku e-pošte u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Vi nemate dovoljno privilegija za pristup Microsoft CRM objektu ili izvršite zahtevanu operaciju”

920929 vlasnik ponude, porudžbine ili fakture ne odgovara vlasnik priliku kada dodate ponude, porudžbine ili fakturu za poslovanje u Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services prestaje da se odaziva na serveru za Microsoft Dynamics CRM 3.0

921235 dođe do vremenska ograničenja ili spore performanse kada ponovo dodelite zapise iz jednog korisnika na drugog korisnika u Microsoft Dynamics CRM 3.0

921261 na „e-pošta putem objedinjavanja pošte” funkcionalnosti ne radi kao što je očekivano prilikom distribucije za aktivnost vezanu za kampanju u Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Microsoft Office Outlook

921290 fokus može da ostane u polje za pronalaženje kada koristite pomoćnika za obrazac da biste izabrali vrednost za polje za pronalaženje u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

921621 možete da kreirate i pošaljete brzu kampanju, čak i ako se prijavite na Microsoft Dynamics CRM 3.0 kao korisnik koji nema privilegije za entitet kampanje

921653 the Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook se ne odaziva kada te promovisati poruci e-pošte

922530 poruka o grešci kada pokušate da kreirate priliku iz kontakta u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „zapisnik koje tražite je trenutno nedostupna”.

922662 ne možete promeniti ili izbrisati relaciju kupca koja je kreirana od strane drugog korisnika u Microsoft Dynamics CRM 3.0

922807 te ne može da traži reči koje se nalaze u okviru "ključne reči" u entitetu prodajna literatura kada koristite naprednu opciju u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

922840 poruka o grešci kada promenite prikaz kalendara u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Konflikti sa drugim sastankom u vašem kalendaru”

922953 informacije o svojstvima je nestala iz dijaloga „< entiteta > Svojstva” kada pokušate da biste pregledali svojstva za entitet u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923057 A kontakt ili potencijalnog klijenta nije pronađen kada koristite polja za ime i prezime u funkciju više opcija pretraživanja u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

923071 poruka o grešci kada ste van mreže u laptopu klijentu Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Office Outlook: „podaci koje ste uneli za jedno ili više polja je predugačka. Zapis će biti sačuvan u CRM sa skraćenim podacima”

923074 the aktivnosti liste nije sortirana po abecednom redu kada koristite na koji se odnosi na kolonu da biste sortirali listu u Web aplikaciji za Microsoft Dynamics CRM 3.0

923168 poruka o grešci kada pokušate da instalirate paket migraciju podataka za Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Nije uspio instalirati tabelama potrebne baze podataka”

923258 svojstvo invariantname je lokalizirano neočekivano kada prilagodite atribut statuscode entiteta u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923278 obrasca pomoćnik ne prikazuje podatke prilikom kreiranja praćenje aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923281 klijent prestaje da se odaziva kada pokušate da se isključite sa mreže ili da pokrenete funkciju „Sinhronizuj Outlook sa CRM” u klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

923387 poruka o grešci prilikom prikazivanja izveštaja u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „System.Web.Services.Protocols.SoapException: funkcija: „Javite istoriju snimci” nije podržana u ovom izdanju Reporting Services”.

923613 pomoć nije dostupna za izveštaje fasciklu u klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

923818 promene u opciju tip od ponašanje u vezi entitet se ne čuvaju nakon što uvezete prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923999 izvezena prilagođavanja datoteka ne sadrži polje relacije čak i ako podesite nivo zahteva da „Posao zahteva” ili „Poslovni preporučuje se” za ovo polje odnos u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924105 ne možete prikazati povezani zapisi koji su povezani sa nalogom deteta, a to su više od jednog nivoa duboko u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924309 promjene za red čekanja i proizvod zapise ne odražavaju se nakon promene onih zapisa van mreže u laptop Microsoft CRM klijent za Outlook

924343 može doći do spore performanse kada premestite pokazivač iznad stavke u meniju u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924369 poruka o grešci kada pokušate da koristite prilagođeni za pronalaženje prikaz u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Došlo je do greške. Za više informacija, obratite se administratoru sistema. Kôd greške: 0x80040248”

924371 poruka o grešci kada pokrenete izveštaj u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „pojavila se neočekivana u izveštaju obrade. (rsInternalError)”

924383 se ne pomerate stranice sa Web segmentima u Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook

924425 „Raspoloživo vreme” Web stranice se sporo popunjava kada kliknete na dugme „Pronađi Raspoloživo vreme” na Web stranici „Raspored aktivnosti usluge” u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924454 poruka o grešci kada pokrenete rešenje koje postavlja država zahteva ili odgovor za neki entitet u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „ovaj metod može biti pozvan samo u kontekstu web usluga zahteva”

924803 poruka o grešci kada pokrenete funkciju „Sinhronizuj Outlook sa CRM” u površine klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook: „prijavljeni korisnik nema odgovarajuće bezbednosne dozvole da biste prikazali ove zapise ili da se izvrši određena akcija”

924879 Deactivated prilagođeni entitet zapisi o neočekivano vidljive u prikazu povezana u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924882 dođe do nekoliko problema ako je lista odnosa duže od jedne stranice kada pokušate da pregledate prilika relacije u Microsoft Dynamics CRM 3.0

924896 poruku o grešci ako pokušate da izaberete drugog reda u uređivaču prikaza u funkciju za naprednu pretragu ili funkciju prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Odbija se”

924997 događaja za oblačić neće raditi kako očekujete kada oblačić događaj zbog pravila toka posla za Microsoft Dynamics CRM 3.0

925163 deljenja prava podređeni zapis nedostaju nakon objedinjujete dva zapisa koji sadrže različite deljenja prava u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925233 vrijednost svojstva „Searchable” se ne uvoze kada uvozite prilagođavanja koja sadrži svojstvo „Searchable” u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925437 poruka o grešci kada šaljete e-poruke iz Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web klijent: „Nedovoljnih dozvola”

925473 mogu da pregledaju podatke svih korisnika sistema kada kliknete na „Pronaći Raspoloživo vreme” u dijalogu „Raspored aktivnosti usluge” u kutiju u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925505 Microsoft Outlook prestaje reagirati kada kliknete na komandno dugme na traci sa alatkama za Microsoft Dynamics CRM

925532 poruka o grešci prilikom praćenja e-poruka za Format obogaćenog teksta u programu Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook: „je došlo do unapređenja ove stavke u Microsoft CRM”

925536 poruka o grešci kada se krećete kroz rezultate prikaz koji sadrži kolonu koja je ntext tipa: „za SQL Server došlo je do greške. Za više informacija, obratite se administratoru sistema kôd greške: 0x80044150”

925540 poruka o grešci kada pokušate da prikažete drugu stranicu za aktivnosti e-pošte u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Nevažeći Argument”

925541 ne možete izabrati ponude na listi „Tip zapisa” iako ste pročitali dozvole za ponudama u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 dostavljač adresara za Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook može potrajati nekoliko sati da se sinhronizuje ako postoje mnogi zapisi u entitetima u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925874 za 2007 promene računanja vremena dostupna je ispravka za Microsoft Dynamics CRM 3.0 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook

926009 dobijate poruku o grešci kada dodate člana marketinškog spiska u klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

926162 the HTML kôd se prikazuje umesto određene specijalne znakove u red za temu e-poruke kada koristite funkciju „Slanje direktne e-pošte” u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

926581 proces toka posla koji koristi dinamičke podatke polja za datum nije moguće preuzeti datum u Microsoft Dynamics CRM 3.0

926811 outlook prestaje da se odaziva kada jedan ili više zadataka dodelite drugom korisniku u klijentu laptop Microsoft Dynamics CRM za Outlook

927114 radnja se ne izvršava prilikom kreiranja pravila toka posla koji koristi opciju „Cekaj tajmer” da biste izvršili radnju u Microsoft Dynamics CRM 3.0

927205 crveni znak pitanja će se pojaviti umesto ikone „Kupac” za poslovni kontakt ili kontakt u slučaju: novi dijalog u Microsoft Dynamics CRM 3.0

927206 listu stavki koje sadrže finski ili norveški znakova nije uređena kao što je očekivano u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

927207 priloge e-pošte imate pogrešan tip sadržaja deklaracije kada šaljete e-poruku na adresu spoljni u Microsoft Dynamics CRM

927667 se da uvezete prilagođavanja Web stranice se ne zatvara kao što je očekivano kada pokušate da uvezete prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 3.0, kada instalirate Internet Explorer 7

927854 dođe do spore performanse kada pokušate učitati obrasce u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

927875 poruka o grešci kada pokušate da objedinite zapisa u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Došlo je do greške”

928272 outlook neočekivano zatvara kada kliknete na dugme „Isključi se sa mreže” u laptopu klijentu Microsoft Dynamics CRM za Outlook

928463 poruci e-pošte se ne šalju na nalog kada koristite komandu „Slanje direktne e-pošte” u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

928593 poruka o grešci kada te ponovo uvozite prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „izabranih prilagođavanja datoteka nije u skladu sa šemom datoteke potrebne za prilagođavanje”

928958 poruka o grešci prilikom objedinjavanja naloga ili kontakata u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „zapis sa ovim vrednostima već postoji. Nije moguće kreirati duplikat zapisa”

929082 ažuriranje Microsoft Dynamics CRM 3.0 za zapadne Australije računanju vremena suđenje je dostupna

929147 kontakte koje ste dodali na kartici "Ostali kontakti" za citat ili naredba nedostaju nakon objedinite kontakte u Microsoft Dynamics CRM 3.0

929148 podrazumevane vrednosti nije unet u polju liste izbora kada kreirate praćenje aktivnosti u Microsoft Dynamics CRM 3.0

929350 ne možete prikazati praćenjem na CRM e-poruke u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 kada instalirate prilagodbeni popravak 917277

929421 porez na ne spada u Microsoft Dynamics CRM 3.0 izračunava proširenu iznos za neki proizvod mogućnosti za poslovanje

929488 poruka o grešci kada priložite datoteku .docx zapis u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Greška otpremanje datoteke”

929634 nakon nadogradnje Microsoft CRM 1.2 na Microsoft Dynamics CRM 3.0, mogu da Preimenovanje ili brisanje prilagođene atribute koji sadrže prošireni znakovi u njihova imena šeme

929692 neki korisnici mogu i dalje da dodaju nove kontakte sa zapisom nakon što deaktivirate zapis u Microsoft Dynamics CRM 3.0

929904 poruka o grešci kada pokušate da pošaljete e-poruku koja sadrži priloge u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Server nije mogao obraditi zahtjev” ili „komponenta je bacilo izuzetak”

931270 poruka o pogrešci kada koristite Microsoft Dynamics CRM klijent za Microsoft Office Outlook: „Microsoft Office Outlook je naišao na problem i mora da se zatvori. Izvinjavamo se zbog neugodnosti”

931996 poruka o pogrešci prilikom ažuriranja aktivnosti e-pošte u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Vremensko ograničenje SQL servera je isteklo”

932984 kako da promenite šta 2007 računanju vremena pomoću čarobnjaka za ažuriranje vremenske zone za Microsoft Dynamics CRM 3.0

933064 poruka o pogrešci kada kliknete Srodni entitet u obliku prilagođeni entitet u Turskoj verziji Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin sistem yöneticinize basvurun”

934738 poruka o grešci prilikom uređivanja poruku kada instalirate prilagodbeni popravak 917797 u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Greška na stranici”

938238 možete da pročitate aktivnosti računa čak i ako nemate pristup do korisničkog računa u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hitne popravke i ažuriranja koja morate ručno omogućiti ili ručno podešavanje

Zbirna ispravka 2 sadrži hitne popravke i ažurira da morate ručno omogućiti ili ručno podesiti. Ove hitne i ove ispravke su opisani u sledećim člancima Microsoft baze znanja.

Hitne ispravke koje su uključene u Update Rollup 1 za to morate ručno omogućiti ili ručno podešavanje

Napomena Ako ste prethodno instalirali Update Rollup 1, a vi ste ručno omogućili ove hitne i ove ispravke, ne morate ručno da ih omogućite nakon primene zbirnu ispravku 2.

911022 ne možete ograničiti korisnike iz štampanje podataka u programu Microsoft CRM 3.0 ili izvoz podataka iz Microsoft CRM 3.0 u programu Microsoft Excel

911520 aktivnosti e-pošte ne automatski šalju primaocima prilikom distribucije aktivnosti e-pošte za kampanju u softveru Microsoft Dynamics CRM

912061 neka polja nisu dostupna kao kriterijum pretraživanja kada koristite više opcija traženja u Microsoft Dynamics CRM 3.0

912153 kada kreirate aktivnost odziva na kampanju za praćenje ili aktivnost usluge za praćenje u softveru Microsoft Dynamics CRM, polje kupac nije automatski se popunjava ime izvorne naloga

913645 polja „Nadređeni poslovni kontakt” i „Nadređeni klijent” su nedostupne kada pokušate da masovno uređivanje više zapisa kontakta ili više naloga zapisa u Microsoft Dynamics CRM 3.0

917098 ne možete preimenovati kampanje entitet ili atribute entiteta u Microsoft Dynamics CRM 3.0

917545 poruka o grešci kada pokušate da pregledate kalendar usluga u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Neobrađeni izuzetak je generisan tokom izvođenja trenutnog web zahteva”

919534 Microsoft Outlook obrasci su prikazane umesto očekivane Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web obrasce u programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Outlook

Hitne ispravke koje su uključene u zbirnu ispravku 2 koja morate ručno omogućiti ili ručno podešavanje

919419 duplikata red čekanja kreiraju stavke nakon što primite e-poruku koja je poslata u red u Microsoft Dynamics CRM 3.0

923818 promene u opciju tip od ponašanje u vezi entitet se ne čuvaju nakon što uvezete prilagođavanja u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925473 mogu da pregledaju podatke svih korisnika sistema kada kliknete na „Pronaći Raspoloživo vreme” u dijalogu „Raspored aktivnosti usluge” u kutiju u Microsoft Dynamics CRM 3.0

925780 dostavljač adresara za Microsoft Dynamics CRM klijenta za Outlook može potrajati nekoliko sati da se sinhronizuje ako postoje mnogi zapisi u entitetima u Microsoft Dynamics CRM 3.0

917348 nije moguće podesiti relaciju u dijalogu „Veza: poslovnih kontakata” u Microsoft Dynamics CRM 3.0

929634 nakon nadogradnje Microsoft CRM 1.2 na Microsoft Dynamics CRM 3.0, mogu da Preimenovanje ili brisanje prilagođene atribute koji sadrže prošireni znakovi u njihova imena šeme

921235 dođe do vremenska ograničenja ili spore performanse kada ponovo dodelite zapise iz jednog korisnika na drugog korisnika u Microsoft Dynamics CRM 3.0

921065 Internet Information Services prestaje da se odaziva na serveru za Microsoft Dynamics CRM 3.0

Kako nabaviti paket ažuriranja

Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Microsoft Office Outlook

Sledeća datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Download Odmah preuzmite paket CRM3.0-KB927751-klijent-ENU.exe.

Datum izdavanja: Jun 25, 2007

Za više informacija o načinu preuzimanja Microsoft datoteka za podršku, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

119591 kako nabaviti Microsoft datoteke podrške kroz usluge na mreži
Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se čuva na serverima sa poboljšanom bezbednošću koji sprečavaju neovlaštene izmjene datoteke.

Preduslovi

Morate imati Microsoft Dynamics CRM 3.0 da biste primijenili ovu zbirnu ispravku.

Ponovnim pokretanjem

Ako se od vas zatraži da ponovo pokrenete računar, morate ponovo pokrenuti računalo nakon primjene ovog zbirna ispravka.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ovog zbirna ispravka ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, to je pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu " Vremenska zona " u stavci " datum i vreme " na kontrolnoj tabli.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 server

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vremena

Action.js

Nije primenljivo

26,367

14-Mar-2007

19:05

Activity.js

Nije primenljivo

8,595

14-Mar-2007

19:05

Alllookups.xml

Nije primenljivo

18,686

13-Feb-2007

23:59

Appgrid.css

Nije primenljivo

1,869

14-Mar-2007

19:05

Appgrid.htc

Nije primenljivo

11,817

14-Mar-2007

19:05

Autoshow.htc

Nije primenljivo

9,569

14-Mar-2007

19:05

Blank.aspx

Nije primenljivo

98

14-Mar-2007

19:05

Category_followup.htc

Nije primenljivo

6,967

14-Mar-2007

19:05

Clientcontrol.htc

Nije primenljivo

4,946

14-Mar-2007

19:05

Controls.css

Nije primenljivo

3,177

14-Mar-2007

19:05

Crmbulkmailservice.exe

3.0.5300.1558

2,854,760

15-Mar-2007

04:29

Crmcache.dll

3.0.5300.1558

301,416

15-Mar-2007

04:29

Crmmetadatacache.dll

3.0.5300.1558

204,136

15-Mar-2007

04:29

Crmnativeinteropproxy.dll

3.0.5300.1558

3,422,056

15-Mar-2007

04:31

Crmobjectmodel.dll

3.0.5300.1558

6,759,784

15-Mar-2007

04:31

Crmrichclientsync.dll

3.0.5300.1558

3,157,352

15-Mar-2007

04:29

Crmsecurity.dll

3.0.5300.1558

769,896

15-Mar-2007

04:30

Crmworkflowservice.exe

3.0.5300.1558

3,903,336

15-Mar-2007

04:29

Customizations.xsd

Nije primenljivo

54,363

14-Mar-2007

19:05

Duration.htc

Nije primenljivo

9,745

14-Mar-2007

19:05

Edit.aspx

Nije primenljivo

7,815

14-Mar-2007

19:05

Fileupload.js

Nije primenljivo

1,405

14-Mar-2007

19:05

Form.crm.htc

Nije primenljivo

9,825

14-Mar-2007

19:05

Global.js

Nije primenljivo

19,448

14-Mar-2007

19:05

Grid.css

Nije primenljivo

1,763

14-Mar-2007

19:05

Img.lu.htc

Nije primenljivo

17,854

14-Mar-2007

19:05

Detail.rdl statusa fakture

Nije primenljivo

63,644

14-Mar-2007

19:05

Status.rdl fakture

Nije primenljivo

31,996

14-Mar-2007

19:05

Listaction.js

Nije primenljivo

8,748

14-Mar-2007

19:05

Lookupdialogsappgrid.js

Nije primenljivo

4,677

14-Mar-2007

19:05

Manageattribute.aspx

Nije primenljivo

12,756

14-Mar-2007

19:05

Manageattribute.js

Nije primenljivo

15,568

14-Mar-2007

19:05

Menu.htc

Nije primenljivo

13,026

14-Mar-2007

19:05

Microsoft.crm.application.components.application.dll

3.0.5300.1558

689,512

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.application.components.core.dll

3.0.5300.1558

288,104

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.application.components.platform.dll

3.0.5300.1558

370,024

15-Mar-2007

04:19

Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll

3.0.5300.1558

91,496

15-Mar-2007

04:19

Microsoft.crm.application.components.strings.dll

3.0.5300.1558

726,376

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.application.components.ui.dll

3.0.5300.1558

222,568

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.application.pages.dll

3.0.5300.1558

968,040

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.dll

3.0.5300.1558

382,312

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.managedinterop.dll

3.0.5300.1558

83,304

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.metadataservice.dll

3.0.5300.1558

165,224

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.objectmodel.dll

3.0.5300.1558

320,872

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll

3.0.5300.1558

38,248

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll

3.0.5300.1558

50,536

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.platform.proxy.dll

3.0.5300.1558

1,221,992

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.platform.sdk.dll

3.0.5300.1558

247,144

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.platform.server.dll

3.0.5300.1558

247,144

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.scheduling.dll

3.0.5300.1558

308,584

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe

3.0.5300.1558

410,984

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll

3.0.5300.1558

673,128

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe

3.0.5300.1558

16,232

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll

3.0.5300.1558

54,632

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll

3.0.5300.1558

161,128

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll

3.0.5300.1558

275,816

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.webservices.dll

3.0.5300.1558

456,040

15-Mar-2007

04:17

Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe

3.0.5300.1558

71,016

15-Mar-2007

04:18

Mscrmfastreassign.exe

3.0.5300.1558

75,112

15-Mar-2007

04:18

Mscrmrenameattributes.exe

3.0.5300.1558

54,632

15-Mar-2007

04:18

Notes.css

Nije primenljivo

800

14-Mar-2007

19:05

Notes.htc

Nije primenljivo

16,909

21-Mar-2007

19:32

Notesprint.css

Nije primenljivo

459

14-Mar-2007

19:05

Pkgutil.cmd

Nije primenljivo

113

23-Mar-2007

16:24

Popupmenu.js

Nije primenljivo

5,043

14-Mar-2007

19:05

Print.css

Nije primenljivo

1,078

14-Mar-2007

19:05

Print_dlg.aspx

Nije primenljivo

8,822

14-Mar-2007

19:05

Relatedinformation.htc

Nije primenljivo

8,607

14-Mar-2007

19:05

Prodajna pipeline.rdl

Nije primenljivo

108,506

14-Mar-2007

19:06

Select.htc

Nije primenljivo

14,680

14-Mar-2007

19:05

Detail.rdl volumen aktivnost usluge

Nije primenljivo

100,123

14-Mar-2007

19:06

Volume.rdl aktivnost usluge

Nije primenljivo

65,806

14-Mar-2007

19:06

Sfautil.js

Nije primenljivo

402

14-Mar-2007

19:05

Showusage.aspx

Nije primenljivo

1,637

14-Mar-2007

19:05

Showusage.js

Nije primenljivo

912

14-Mar-2007

19:05

Stage.aspx

Nije primenljivo

788

14-Mar-2007

19:05

Startendduration.js

Nije primenljivo

9,731

14-Mar-2007

19:05

Syscustutil.js

Nije primenljivo

5,831

14-Mar-2007

19:05

Systemsettings.aspx

Nije primenljivo

33,579

14-Mar-2007

19:05

Table.dtm.htc

Nije primenljivo

13,288

14-Mar-2007

19:05

Util.js

Nije primenljivo

20,381

14-Mar-2007

19:05

Viewmanager.js

Nije primenljivo

13,646

14-Mar-2007

19:05

Workflow.dll

3.0.5300.1558

4,126,056

15-Mar-2007

04:29

Edit.aspx

Nije primenljivo

4,577

14-Mar-2007

19:05

Microsoft.crm.metadataservice.dll

3.0.5300.1558

165,224

15-Mar-2007

04:19

Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll

3.0.5300.1558

54,632

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll

3.0.5300.1558

161,128

15-Mar-2007

04:19

Util.js

Nije primenljivo

1,524

14-Mar-2007

19:05

Microsoft.crm.dll

3.0.5300.1

375,560

17-Nov-2005

04:39

Microsoft.crm.managedinterop.dll

3.0.5300.1

80,648

17-Nov-2005

04:38

Microsoft.crm.objectmodel.dll

3.0.5300.1

318,216

17-Nov-2005

04:39

Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll

3.0.5300.1

43,784

17-Nov-2005

04:38

Microsoft.crm.platform.proxy.dll

3.0.5300.1

1,219,336

17-Nov-2005

04:39

Microsoft.crm.platform.sdk.dll

3.0.5300.1

244,488

17-Nov-2005

04:39

Microsoft.crm.platform.server.dll

3.0.5300.1

244,488

17-Nov-2005

04:39

Microsoft.crm.scheduling.dll

3.0.5300.1

305,928

17-Nov-2005

04:39

Crmdbhotfix.dll

3.0.5300.1605

105,832

28-Mar-2007

10:45

Kb911321_client.dll

3.0.5300.1558

60,776

15-Mar-2007

04:26

Kb911322_client.dll

3.0.5300.1558

58,728

15-Mar-2007

04:26

Kb913954_client.dll

3.0.5300.1558

96,104

15-Mar-2007

04:26

Kb914644_client.dll

3.0.5300.1558

89,448

15-Mar-2007

04:26

Kb914799_client.dll

3.0.5300.1558

62,312

15-Mar-2007

04:26

Kb915024_client.dll

3.0.5300.1558

75,624

15-Mar-2007

04:26

Kb915722_client.dll

3.0.5300.1558

106,856

15-Mar-2007

04:26

Kb915799_client.dll

3.0.5300.1558

63,848

15-Mar-2007

04:26

Kb916629_client.dll

3.0.5300.1558

75,112

15-Mar-2007

04:26

Kb917098_client.dll

3.0.5300.1559

97,640

22-Mar-2007

15:36

Kb917109_client.dll

3.0.5300.1558

61,288

15-Mar-2007

04:26

Kb917536_client.dll

3.0.5300.1558

83,816

15-Mar-2007

04:26

Kb918990_client.dll

3.0.5300.1558

69,480

15-Mar-2007

04:26

Kb919008_client.dll

3.0.5300.1558

90,984

15-Mar-2007

04:26

Kb919429_client.dll

3.0.5300.1558

63,336

15-Mar-2007

04:26

Kb922807_client.dll

3.0.5300.1558

65,896

15-Mar-2007

04:26

Kb923057_client.dll

3.0.5300.1558

78,696

15-Mar-2007

04:26

Kb923074_client.dll

3.0.5300.1558

62,312

15-Mar-2007

04:26

Kb924105_client.dll

3.0.5300.1558

91,496

15-Mar-2007

04:26

Kb924371_client.dll

3.0.5300.1558

92,008

15-Mar-2007

04:26

Kb924882_client.dll

3.0.5300.1558

65,896

15-Mar-2007

04:26

Kb925163_client.dll

3.0.5300.1558

69,480

15-Mar-2007

04:26

Kb925473_client.dll

3.0.5300.1558

69,992

15-Mar-2007

04:26

Kb925874_client.dll

3.0.5300.1558

122,728

15-Mar-2007

04:26

Microsoft Dynamics CRM 3.0 klijent za Microsoft Office Outlook

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vremena

Action.js

Nije primenljivo

26,367

14-Mar-2007

19:05

Activity.js

Nije primenljivo

8,595

14-Mar-2007

19:05

Alllookups.xml

Nije primenljivo

18,686

13-Feb-2007

23:59

Appgrid.css

Nije primenljivo

1,869

14-Mar-2007

19:05

Appgrid.htc

Nije primenljivo

11,817

14-Mar-2007

19:05

Autoshow.htc

Nije primenljivo

9,569

14-Mar-2007

19:05

Blank.aspx

Nije primenljivo

98

14-Mar-2007

19:05

Category_followup.htc

Nije primenljivo

6,967

14-Mar-2007

19:05

Clientcontrol.htc

Nije primenljivo

4,946

14-Mar-2007

19:05

Controls.css

Nije primenljivo

3,177

14-Mar-2007

19:05

Crmaddin.dll

3.0.5300.1558

1,182,568

15-Mar-2007

04:30

Crmnativeinteropproxy.dll

3.0.5300.1558

3,422,056

15-Mar-2007

04:31

Crmobjectmodel.dll

3.0.5300.1558

6,759,784

15-Mar-2007

04:31

Crmoutlookproxy.dll

3.0.5300.1558

1,405,288

15-Mar-2007

04:29

Crmsecurity.dll

3.0.5300.1558

769,896

15-Mar-2007

04:30

Customizations.xsd

Nije primenljivo

54,363

14-Mar-2007

19:05

Duration.htc

Nije primenljivo

9,745

14-Mar-2007

19:05

Edit.aspx

Nije primenljivo

7,815

14-Mar-2007

19:05

Form.crm.htc

Nije primenljivo

9,825

14-Mar-2007

19:05

Global.js

Nije primenljivo

19,428

14-Mar-2007

19:05

Grid.css

Nije primenljivo

1,763

14-Mar-2007

19:05

Img.lu.htc

Nije primenljivo

17,854

14-Mar-2007

19:05

Lookupdialogsappgrid.js

Nije primenljivo

4,677

14-Mar-2007

19:05

Menu.htc

Nije primenljivo

13,026

14-Mar-2007

19:05

Microsoft.crm.application.components.application.dll

3.0.5300.1558

599,400

15-Mar-2007

04:19

Microsoft.crm.application.components.core.dll

3.0.5300.1558

292,200

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.application.components.platform.dll

3.0.5300.1558

410,984

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll

3.0.5300.1558

91,496

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.application.components.strings.dll

3.0.5300.1558

726,376

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.application.components.ui.dll

3.0.5300.1558

222,568

15-Mar-2007

04:19

Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll

3.0.5300.1558

83,304

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.application.pages.dll

3.0.5300.1558

738,664

15-Mar-2007

04:17

Microsoft.crm.dll

3.0.5300.1558

382,312

15-Mar-2007

04:18

Microsoft.crm.managedinterop.dll

3.0.5300.1558

83,304

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.objectmodel.dll

3.0.5300.1558

320,872

15-Mar-2007

04:21

Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll

3.0.5300.1558

50,536

15-Mar-2007

04:20

Microsoft.crm.platform.server.dll

3.0.5300.1558

247,144

15-Mar-2007

04:20

Notes.css

Nije primenljivo

800

14-Mar-2007

19:05

Notes.htc

Nije primenljivo

16,909

21-Mar-2007

19:32

Notesprint.css

Nije primenljivo

459

14-Mar-2007

19:05

Pkgutil.cmd

Nije primenljivo

113

23-Mar-2007

16:24

Popupmenu.js

Nije primenljivo

5,043

14-Mar-2007

19:05

Print.css

Nije primenljivo

1,078

14-Mar-2007

19:05

Print_dlg.aspx

Nije primenljivo

8,822

14-Mar-2007

19:05

Relatedinformation.htc

Nije primenljivo

8,607

14-Mar-2007

19:05

Select.htc

Nije primenljivo

14,680

14-Mar-2007

19:05

Sfautil.js

Nije primenljivo

402

14-Mar-2007

19:05

Stage.aspx

Nije primenljivo

788

14-Mar-2007

19:05

Syncqueue.dll

3.0.5300.1558

396,136

15-Mar-2007

04:29

Table.dtm.htc

Nije primenljivo

13,288

14-Mar-2007

19:05

Util.js

Nije primenljivo

1,524

14-Mar-2007

19:05

Viewmanager.js

Nije primenljivo

13,646

14-Mar-2007

19:05

Edit.aspx

Nije primenljivo

4,577

14-Mar-2007

19:05

Microsoft.crm.dll

3.0.5300.1

375,576

17-Nov-2005

04:42

Microsoft.crm.managedinterop.dll

3.0.5300.1

80,664

17-Nov-2005

04:42

Microsoft.crm.objectmodel.dll

3.0.5300.1

318,232

17-Nov-2005

04:42

Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll

3.0.5300.1

43,800

17-Nov-2005

04:42

Microsoft.crm.platform.server.dll

3.0.5300.1

244,504

17-Nov-2005

04:42

Više informacija

Poznati problemi

Programi nezavisnih proizvođača

Ako ste instalirali program nezavisnog proizvođača koji registruje Microsoft.Crm.MetadataService.dll datoteku u keš globalnih sklopova (GAC), može doći do problema u softveru Microsoft Dynamics CRM nakon što instalirate ovu zbirnu ispravku. Ovog problema može doći ako sačuvate entitet ili atribut ili ako ažurirate entitet ili atribut. Za više informacija o tome kako da biste rešili ovaj problem, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

934690 poruka o grešci kada sačuvate ili ažurirate entitet ili atribut u Microsoft Dynamics CRM 3.0: „Došlo je do greške. Za više informacija, obratite se administratoru sistema”

Izvoz i Uvoz prilagođavanja

Ako prilagođavanja će biti izvezeni iz Microsoft Dynamics CRM server koji ima zbirna instaliran, ne mogu da uvezete prilagođavanja na Microsoft Dynamics CRM server koji ima istu zbirnu instaliran. Ako pokušate da uvezete prilagođavanja na ovaj način, dobijate sledeću poruku o grešci:

Datoteke izabrane šeme nije u skladu sa traženi format. Dogodila se neka greška u validaciji šema u red 37977, postavite 16.

Stoga, morate da proverite da je oba serveri imaju istu zbirnu instaliran kada prenosite prilagođavanja između dva servera.

Brisanje privremenih internetskih datoteka

Možda ćete morati da se izbrisati privremene Internet datoteke, nakon primene ispravke. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Pokrenite Windows Internet Explorer.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije, a zatim kliknite na dugme Izbriši datoteke.

Poruke o greškama

Poruka o grešci 1

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako da izmenite registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako pogrešno izmenite registrator. Stoga, uverite se da pažljivo pratite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim, možete da vratite registrator ako dođe do problema. Za više informacija o tome kako da napravite rezervnu kopiju i vratiti registar, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

322756 kako izraditi sigurnosnu kopiju i vratiti registar u sustavu Windows

Kada instalirate zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:

Aplikacija je generisao izuzetak koji nije mogao da se rukuje. Id procesa 0x4f4 (1268), niti Id = 0xe7c (3708).

Ovaj problem se odnosi na ažuriranje računanju vremena koja je uključena uz ažuriranje zbirnu ispravku 2. Do ovog problema dolazi zbog jednog od sledećih razloga.

Uzrok 1

Registarski ključ je nestao. Ovaj ključ registratora zahteva TimeZoneUpdatePatch.exe datoteku. TimeZoneUpdatePatch.exe datoteku pokreće kao Potproces zbirnu ispravku 2 instalacije. Video rezolucija 1 kasnije u ovom odeljku.

Uzrok 2

Jedan nepoznati registarski ključ je upitan od strane TimeZoneUpdatePatch.exe datoteku. TimeZoneUpdatePatch.exe datoteku pokreće kao Potproces zbirnu ispravku 2 instalacije. Vidim 2 rezolucija kasnije u ovom odeljku.

Napomena Vremenske zone se skladište u registratoru na sledećoj lokaciji:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time zone

Rezolucija 1

 1. Kopiranje vrednosti ključa registratora vremenske zone u tekstualnu datoteku. Da biste to učinili, upišite sljedeću naredbu u prozoru komandne linije.

  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Koristite iste komande na drugi Microsoft Dynamics CRM Server na kojem je uspješno instaliran zbirnu ispravku 2.

 3. Instalirajte datoteku Windiff.exe. Da biste to učinili, koristite jednu od sljedećih metoda.

  Instalaciju sa CD za verziju sistema Windows

  1. Ubacite Windows verzije CD-ROM u jedinicu.

  2. Kliknite na dugme Pregledaj ovaj CD, a zatim otvorite fasciklu "Support\Tools".

  3. Dvaput kliknite na Setup.exe, a zatim slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu.

  Instalacija iz Microsoftova centra za preuzimanjeZa Windows XP Service Pack 2, posetite sledeću MIcrosoft Web lokaciju:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=49ae8576-9bb9-4126-9761-ba8011fabf38&displaylang=enZa Windows Server 2003 Service Pack 1, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6EC50B78-8BE1-4E81-B3BE-4E7AC4F0912D&displaylang=en

 4. Da biste uporedili TimeZoneRegInfo.txt datoteke, Pokrenite uslužni program Windiff.

 5. Usporedite TimeZoneRegInfo.txt datoteke da biste utvrdili koje vremenske zone nedostaju stavke indeksa za određenu vremensku zonu. Vremenske zone u kojima nedostaje indeksne stavke imaju vrednost DWORD. Zatim, otvorite registra, a zatim upišite ispravnu vrednost. Da biste otvorili registrator, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, a zatim upišite regedit.

Rezolucija 2

 1. Kopiranje vrednosti ključa registratora vremenske zone u tekstualnu datoteku. Da biste to učinili, upišite sljedeću naredbu u prozoru komandne linije.

  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Koristite iste komande na drugi Microsoft Dynamics CRM Server na kojem je uspješno instaliran zbirnu ispravku 2.

 3. Da biste preuzeli datoteku Windiff.exe. Da biste to učinili, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=49ae8576-9bb9-4126-9761-ba8011fabf38&displaylang=en

 4. Da biste uporedili TimeZoneRegInfo.txt datoteke, Pokrenite uslužni program Windiff.

 5. U datoteci "TimeZoneRegInfo.txt" za Microsoft Dynamics CRM server na kojem zbirnu ispravku 2 je uspješno instaliran, izgled za vremenske zone koje su nepoznate. Na primer, sledeći ključ registratora sprečava zbirnu ispravku 2 biti uspješno instaliran:

  Standardno vreme u HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem

 6. Izvoz ključa registratora nepoznatoj vremenskoj zoni za kreiranje rezervne kopije. Da biste to učinili, izaberite ključ registratora, kliknite na datotekui zatim izaberite stavku Izvezi. Sačuvaj ključ registratora kao .reg datoteku.

 7. Ponovo pokrenite instalaciju paketa Update Rollup 2.

 8. Kada zbirnu ispravku 2 je uspješno instaliran, unesite ključ registratora nepoznatoj vremenskoj zoni u registratoru. Da biste to učinili, kliknite dvaput na datoteku koju ste kreirali u koraku 6 ranije u ovom odeljku.

Poruka o pogrešci 2

Kada instalirate zbirnu ispravku 2 na Microsoft Dynamics CRM server, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:

Instalacioni program nije uspeo da ažurira bazu podataka. Instalacija ove ispravke je zaustavljeno. Obratite se službi korisničke podrške.

Ili datoteku evidencije instalacije može da sadrži sljedeću poruku o pogrešci:

(Greška) DB ispravka pokretanje nije uspjelo sa kodom 64541. Funkcija: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall datoteke: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp reda: 758

Uzrok

Ovaj problem se javlja jer u okviru migracije podataka je instaliran.

Rezolucija

Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

 2. Kliknite na Dodaj ili ukloni programe dijaloški okvir, da potvrdite okvir Microsoft Dynamics CRM podataka migracija Framework .

 3. Kliknite na dugme Ukloni.

Poruka o grešci 3

Kada pokušate da instalirate zbirnu ispravku 2, dobijate sledeću poruku o grešci:

Instalacioni program nije uspeo da ažurira bazu podataka. Instalacija ove ispravke je zaustavljeno. Obratite se službi korisničke podrške.

Pored toga, sledeće informacije se evidentira u datoteci "KB927751_err.log" u Microsoft Dynamics CRM server: poruka u mapu % windir % je ova datoteka evidencije. Obično, ova fascikla je u C:\Windows.

Uzrok 1

Do ovog problema obično dolazi zato što veliki broj kontakata ažuriraju hitni popravak 923057. Hitni popravak 923057 je uključen u zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Uzrok 2

Do ovog problema obično dolazi ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Sistem je nadograđena iz Microsoft CRM 1.2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0.

 • Prilagođena polja su kreirane u Microsoft Dynamics CRM 3.0 za noncustom zadataka aktivnost polja određene vrste u Microsoft CRM 1.2.

Prisustvo ovih polja sprečava hitni popravak 913954 da instaliraju. Hitni popravak 913954 je uključen u zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Rezolucija 1

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako da izmenite registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako pogrešno izmenite registrator. Stoga, uverite se da pažljivo pratite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim, možete da vratite registrator ako dođe do problema. Za više informacija o tome kako da napravite rezervnu kopiju i vratiti registar, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

322756 kako izraditi sigurnosnu kopiju i vratiti registar u sustavu Windows

Da biste rešili ovaj problem, povećajte DWORD vrednost za stavku registratora HotfixDBTimeout. Ova stavka registratora nalazi se u sljedeći registarski podključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRMVrednost koju ste postavili za DWORD vrijednost zavisi od broja kontakata u bazi podataka Microsoft Dynamics CRM. Međutim, ne postavite vrednost veća od decimalnu vrednost od 65535 jer zbirnu ispravku 2 ne prepoznaje decimalne vrednosti iznad 65535. Da biste promenili DWORD vrednost stavke registratora HotfixDBTimeout, slijedite ove korake:

 1. Na Microsoft Dynamics CRM server, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme u redu.

 2. Kliknite sljedeći registarski podključ:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRMAko ne postoji stavka registratora HotfixDBTimeout, pređite na korak 3. Ako se stavka registratora HotfixDBTimeout već postoji, pređite na korak 5.

 3. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na nju, a zatim kliknite DWORD Value.

 4. Upišite HotfixDBTimeout, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Desnom tipkom miša kliknite HotfixDBTimeout, a zatim Modify.

 6. Kliknite na Decimalni bazi, u okvir Value data upišite 65000 i onda kliknite na OK.


  Napomena Instalacija hitnih ispravki samo prepoznati decimalne vrednosti između 0 i 65535. Vrednost ukazuje na sekundi program će čekati na odgovor na upit pre nego što dobijete poruku o grešci. Možete da ostavite ovu vrednost kada uspešno instalirate zbirnu ispravku 2.

 7. U meniju datoteka izaberite stavku Exit da biste napustili Registry Editor.

Ako nastavite da primate poruku o pogrešci nakon što izvršite korake da biste promenili DWORD vrednost stavke registratora HotfixDBTimeout, moraćete da dodate ili izmenite DWORD vrednost stavke registratora OLEDBTimeout. Ova stavka registratora nalazi se u sljedeći registarski podključ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRMDa biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Na Microsoft Dynamics CRM server, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme u redu.

 2. Kliknite sljedeći registarski podključ:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRMAko ne postoji stavka registratora OLEDBTimeout, pređite na korak 3. Ako se stavka registratora OLEDBTimeout već postoji, pređite na korak 5.

 3. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na nju, a zatim kliknite DWORD Value.

 4. Upišite OLEDBTimeout, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Desnom tipkom miša kliknite OLEDBTimeout, a zatim Modify.

 6. Kliknite na Decimalni bazi, u okvir Value data upišite 65000 i onda kliknite na OK.

  Napomena Vrednost ukazuje na sekundi program će čekati na odgovor na upit pre nego što dobijete poruku o grešci. Ako DWORD vrednost stavke registratora OLEDBTimeout nije podešen, do isteka podrazumevano je 30 sekundi.

 7. U meniju datoteka izaberite stavku Exit da biste napustili Registry Editor.

 8. Zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM ponovo instalirate na Microsoft Dynamics CRM server.

 9. Promenite vrednost stavke registratora OLEDBTimeout nazad na vrednost koja je između 30 i 300.

  Napomena Kada uspešno instalirate zbirnu ispravku 2, preporučujemo da promenite vrednost ove stavke registratora u decimalnu vrednost između 30 i 300. Ovo pomaže u sprečavanju problema sa performansama jer veće vrednosti omogućavaju upite koji se dugo izvršava Microsoft SQL Server iz Microsoft Dynamics CRM da biste nastavili bez istekne. Dugogodišnje upiti SQL Server može uzrokovati SQL Server da blokira druge upite za pokretanje.

Rezolucija 2

Da biste rešili ovaj problem, izbrišite atribute, ako oni ne držite sve vrednosti. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Napravite rezervnu kopiju baze podataka MSCRM i metabaze.

 2. Pokrenite Microsoft Dynamics CRM, kliknite prilagođavanja, kliknite na zadatak, a zatim kliknite atribute.

 3. Izbrišite sledeće atribute:

  • CFIDirectionCode

  • CFIScheduledDurationMinutes

  • CFIStatusCode

  • CFDScheduledEnd

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim izaberite stavku Objavi na brisanje atributa iz zadatka entiteta.

 5. Pokušajte da instalirate zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM.

Reference

Za više informacija o terminologiji za ažuriranje softvera, kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja

887283 Microsoft poslovnih rešenja CRM softver prilagodbeni popravak i ažuriranje paketa za imenovanje standarda

Reči za upite

SVP

Autor: gregnic; michschu
Pisac: v-brialu
Tehnički urednik: cerickso; mmaasjo
Urednik: v-nicode

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×