Ovo poglavlje opisuje navigaciju i režim čitanja koji se naziva režim skeniranja. Režim skeniranja vam možete pristupiti aplikacijama, e-pošti i veb stranicama pomoću tastera sa strelicama. Takođe ćete moći da koristite uobičajene tasterske prečice za čitanje teksta i prelazite direktno na naslove, veze, tabele i znanje.

Osnove režima skeniranja

Da biste uključili i isključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Narator + razmaknica. 

Kada je režim skeniranja uključen, za navigaciju u aplikacijama i veb stranicama koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite da koristite, kao što je dugme u aplikaciji, veza na veb stranici ili okvir za tekst. 

Režim skeniranja se automatski uključuje kada koristite Poštu, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. On se takođe automatski uključuje kada otvorite bilo koju aplikaciju Windows na kojoj ste je ranije uključili.  

Ako isključite režim skeniranja za aplikaciju, on će ostati isključen za tu aplikaciju dok je ponovo ne uključite. Režim skeniranja se automatski isključi u poljima za uređivanje tako da možete da unesete tekst. Pritisnite ponovo taster sa strelicom nagore ili nadole da biste napustili polje za uređivanje i nastavili režim skeniranja.

Komande režima skeniranja

Kada je režim skeniranja uključen, za navigaciju u aplikacijama i veb stranicama koristite sledeće tastere.

Napomena: Ako čujete tihe prekcije u režimu skeniranja, to je možda zbog toga što narator zaustavlja na znaku interpunkcije. Da bi vam Narator rekao o tom interpunkciji, povećajte rečitost interpunkcije tako što ćete pritisnuti narator + Alt + znak plus (+) ili znak minus (-).

Pritisnite ove tastere

Da biste to uraditi

Narator + razmaknica

Isključivanje režima skeniranja

Enter
Razmaknica

Primarna radnja

Shift + Enter
Shift + razmaknica

Sekundarna radnja

Home

Premeštanje na prvi znak u redu i čitanje prvog znaka

End

Premeštanje na poslednji znak u redu i čitanje poslednjeg znaka

P

Čitanje sledećeg pasusa

Shift + P

Čitanje prethodnog pasusa

Ctrl + strelica nadole

Čitanje sledećeg reda

Ctrl + strelica nagore

Čitanje prethodnog reda

Ctrl + strelica nadesno

Čitaj sledeću reč

Ctrl + strelica nalevo

Čitaj prethodnu reč

Strelica nadesno

Čitanje sledećeg znaka

Strelica nalevo

Čitanje prethodnog znaka

Ctrl + Home

Premeštanje na prvi red teksta i čitanje

Ctrl + End

Premeštanje u poslednji red teksta i čitanje poslednjeg reda teksta

Strelica nadole

Prelaženje na sledeći tekst ili stavku

Strelica nagore

Prelaženje na prethodni tekst ili stavku

1

Prelaženje na sledeći naslov na 1. nivou

Shift + 1

Prelaženje na prethodni naslov na 1. nivou

2

Prelaženje na sledeći naslov na 2. nivou

Shift + 2

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 2. nivou

3

Prelaženje na sledeći naslov na 3. nivou

Shift + 3

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 3. nivou

4

Prelaženje na sledeći naslov na 4. nivou

Shift + 4

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 4. nivou

5

Prelazak na sledeći naslov na 5. nivou

Shift + 5

Prelazak na prethodni naslov na 5. nivou

6

Prelaženje na sledeći naslov na 6. nivou

Shift + 6

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 6. nivou

7

Prelaženje na sledeći naslov na 7. nivou

Shift + 7

Prelaženje na prethodni naslov na 7. nivou

8

Prelaženje na sledeći naslov na 8. nivou

Shift + 8

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 8. nivou

9

Prelaženje na sledeći naslov na 9. nivou

Shift + 9

Prelaženje na prethodni naslov na 9. nivou

B

Dugme "Preskoči na sledeću"

Shift + B

Dugme "Preskoči na prethodno"

C

Prelaženje na sledeći kombinovani okvir

Shift + C

Prelaženje na prethodni kombinovani okvir

D

Prelaz na sledeći obeleživač

Shift + D

Prelaženje na prethodni obeleživač

E

Pređi na sledeći okvir za uređivanje

Shift + E

Pređi na prethodno polje za uređivanje

F

Prelaženje na sledeće polje obrasca

Shift + F

Prelaženje na prethodno polje obrasca

H

Prelaženje na sledeći naslov

Shift + H

Prelaženje na prethodni naslov

I

Prelaženje na sledeću stavku

Shift + I

Prelaženje na prethodnu stavku

K

Prelaženje na sledeću vezu

Shift + K

Prelaženje na prethodnu vezu

R

Prelaženje na sledeće radio dugme

Shift + R

Prelazak na prethodno radio dugme

T

Prelaženje na sledeću tabelu

Shift + T

Prelazk na prethodnu tabelu

X

Polje za potvrdu "Preskoči na sledeću"

Shift + X

Prelaženje na prethodno polje za potvrdu

Izbor teksta u režimu skeniranja

Koristite ove komande kada kopirate tekst iz oblasti sadržaja kao što su veb lokacije ili e-pošta.

Pritisnite ove tastere

Da biste to uraditi

Shift + strelica nadesno

Izbor trenutnog znaka

Shift + strelica nalevo

Izbor prethodnog znaka

Ctrl + Shift + strelica nadesno

Izbor trenutne reči

Ctrl + Shift + strelica nalevo

Izbor prethodne reči

Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog reda

Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog reda

Ctrl + Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog pasusa

Ctrl + Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog pasusa

Shift + Home

Izbor do početka reda

Shift + End

Izbor do kraja reda

Ctrl + Shift + Home

Izbor do početka dokumenta

Ctrl + Shift + End

Select to end of document

Shift + Page down

Izbor trenutne stranice

Shift + Page up

Izbor prethodne stranice

F9

Označavanje početka ili kraja bloka teksta

F10

Izbor svih tekstova između oznake i trenutne tačke

Ctrl + C

Kopiranje izbora

Ctrl + X

Iseci izbor

Ctrl + V

Leplepi izbor

Ctrl + A

Izaberi sve

Narator + Shift + strelica nadole

Izbor za čitanje

Narator + Shift + strelica nadole dvaput brzo

Izbor za pravopis

Sledeće: Poglavlje 4: Čitanje teksta

Povratak na sadržaj

Ovo poglavlje opisuje navigaciju i režim čitanja koji se naziva režim skeniranja. Režim skeniranja vam možete pristupiti aplikacijama, e-pošti i veb stranicama pomoću tastera sa strelicama. Takođe ćete moći da koristite uobičajene tasterske prečice za čitanje teksta i prelazite direktno na naslove, veze, tabele i znanje.

Osnove režima skeniranja

Da biste uključili i isključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Narator + razmaknica.

Kada je režim skeniranja uključen, za navigaciju u aplikacijama i veb stranicama koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite da koristite, kao što je dugme u aplikaciji, veza na veb stranici ili okvir za tekst.

Režim skeniranja se automatski uključuje kada koristite Poštu, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. On se takođe automatski uključuje kada otvorite bilo koju aplikaciju Windows na kojoj ste je ranije uključili.

Ako isključite režim skeniranja za aplikaciju, on će ostati isključen za tu aplikaciju dok je ponovo ne uključite. Režim skeniranja se automatski isključi u poljima za uređivanje tako da možete da unesete tekst. Pritisnite ponovo taster sa strelicom nagore ili nadole da biste napustili polje za uređivanje i nastavili režim skeniranja.

Komande režima skeniranja

Kada je režim skeniranja uključen, za navigaciju u aplikacijama i veb stranicama koristite sledeće tastere.

Napomi:Ako čujete tihe prekcije u režimu skeniranja, to može biti zbog toga što narator zaustavlja na znaku interpunkcije. Da bi vam Narator rekao o tom interpunkciji, povećajte rečitost interpunkcije tako što ćete pritisnuti narator + Alt + znak plus (+) ili znak minus (-).

Pritisnite ove tastere

Da biste to uraditi

Narator + razmaknica

Isključivanje režima skeniranja

Enter
Razmaknica

Primarna radnja

Shift + Enter
Shift + razmaknica

Sekundarna radnja

Home

Premeštanje na prvi znak u redu i čitanje prvog znaka

End

Premeštanje na poslednji znak u redu i čitanje poslednjeg znaka

P

Čitanje sledećeg pasusa

Shift + P

Čitanje prethodnog pasusa

Ctrl + strelica nadole

Čitanje sledećeg reda

Ctrl + strelica nagore

Čitanje prethodnog reda

Ctrl + strelica nadesno

Čitaj sledeću reč

Ctrl + strelica nalevo

Čitaj prethodnu reč

Strelica nadesno

Čitanje sledećeg znaka

Strelica nalevo

Čitanje prethodnog znaka

Ctrl + Home

Premeštanje na prvi red teksta i čitanje

Ctrl + End

Premeštanje u poslednji red teksta i čitanje poslednjeg reda teksta

Strelica nadole

Prelaženje na sledeći tekst ili stavku

Strelica nagore

Prelaženje na prethodni tekst ili stavku

1

Prelaženje na sledeći naslov na 1. nivou

Shift + 1

Prelaženje na prethodni naslov na 1. nivou

2

Prelaženje na sledeći naslov na 2. nivou

Shift + 2

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 2. nivou

3

Prelaženje na sledeći naslov na 3. nivou

Shift + 3

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 3. nivou

4

Prelaženje na sledeći naslov na 4. nivou

Shift + 4

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 4. nivou

5

Prelazak na sledeći naslov na 5. nivou

Shift + 5

Prelazak na prethodni naslov na 5. nivou

6

Prelaženje na sledeći naslov na 6. nivou

Shift + 6

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 6. nivou

7

Prelaženje na sledeći naslov na 7. nivou

Shift + 7

Prelaženje na prethodni naslov na 7. nivou

8

Prelaženje na sledeći naslov na 8. nivou

Shift + 8

Prelaženje na prethodno zaglavlje na 8. nivou

9

Prelaženje na sledeći naslov na 9. nivou

Shift + 9

Prelaženje na prethodni naslov na 9. nivou

B

Dugme "Preskoči na sledeću"

Shift + B

Dugme "Preskoči na prethodno"

C

Prelaženje na sledeći kombinovani okvir

Shift + C

Prelaženje na prethodni kombinovani okvir

D

Prelaz na sledeći obeleživač

Shift + D

Prelaženje na prethodni obeleživač

E

Pređi na sledeći okvir za uređivanje

Shift + E

Pređi na prethodno polje za uređivanje

F

Prelaženje na sledeće polje obrasca

Shift + F

Prelaženje na prethodno polje obrasca

H

Prelaženje na sledeći naslov

Shift + H

Prelaženje na prethodni naslov

I

Prelaženje na sledeću stavku

Shift + I

Prelaženje na prethodnu stavku

K

Prelaženje na sledeću vezu

Shift + K

Prelaženje na prethodnu vezu

R

Prelaženje na sledeće radio dugme

Shift + R

Prelazak na prethodno radio dugme

T

Prelaženje na sledeću tabelu

Shift + T

Prelazk na prethodnu tabelu

X

Polje za potvrdu "Preskoči na sledeću"

Shift + X

Prelaženje na prethodno polje za potvrdu

Izbor teksta u režimu skeniranja

Koristite ove komande kada kopirate tekst iz oblasti sadržaja kao što su veb lokacije ili e-pošta.

Pritisnite ove tastere

Da biste to uraditi

Shift + strelica nadesno

Izbor trenutnog znaka

Shift + strelica nalevo

Izbor prethodnog znaka

Ctrl + Shift + strelica nadesno

Izbor trenutne reči

Ctrl + Shift + strelica nalevo

Izbor prethodne reči

Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog reda

Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog reda

Ctrl + Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog pasusa

Ctrl + Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog pasusa

Shift + Home

Izbor do početka reda

Shift + End

Izbor do kraja reda

Ctrl + Shift + Home

Izbor do početka dokumenta

Ctrl + Shift + End

Select to end of document

Shift + Page down

Izbor trenutne stranice

Shift + Page up

Izbor prethodne stranice

F9

Označavanje početka ili kraja bloka teksta

F10

Izbor svih tekstova između oznake i trenutne tačke

Ctrl + C

Kopiranje izbora

Ctrl + X

Iseci izbor

Ctrl + V

Leplepi izbor

Ctrl + A

Izaberi sve

Narator + Shift + strelica nadole

Izbor za čitanje

Narator + Shift + strelica nadole dvaput brzo

Izbor za pravopis


Sledeće: Poglavlje 4: Čitanje teksta

Povratak na sadržaj

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×