Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovo poglavlje opisuje režim navigacije i čitanja koji se zove režim skeniranja. Režim skeniranja vam omogućava da se krećete kroz aplikacije, e-poštu i veb stranice pomoću tastera sa strelicama. Takođe ćete moći da koristite uobičajene tasterske prečice za čitanje teksta i prelazak direktno na naslove, veze, tabele i orijentiri.

Osnove režima skeniranja

Da biste uključili i isključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Narator + razmaknica.

Savet: Taster naratora je taster za izmenu u komandama Naratora. Tasteri Caps Lock i Insert podrazumevano služe kao taster Naratora. Za više informacija o tasteru Narator, idite na Poglavlje 2: Osnove naratora  ili Dodatak B: Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

Kada je režim skeniranja uključen, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali kroz aplikacije i veb stranice. Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite da koristite, kao što je dugme u aplikaciji, veza na veb stranici ili okvir za tekst. 

Režim skeniranja se automatski uključuje kada koristite Pošta, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome i Firefox. Takođe se automatski uključuje kada otvorite bilo koju aplikaciju Windows u kojoj ste je ranije uključili.  

Ako isključite režim skeniranja za aplikaciju, on će ostati isključen za tu aplikaciju dok je ponovo ne uključite. Režim skeniranja se automatski isključuje u poljima za uređivanje kako biste mogli da unosite tekst. Ponovo pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste napustili polje za uređivanje i nastavili režim skeniranja.

Komande režima skeniranja

Kada je režim skeniranja uključen, za kretanje kroz aplikacije i veb stranice koristite sledeće tastere.

Napomena: Ako čujete tihe tačke u režimu skeniranja, to je možda zbog toga što se Narator zaustavlja na znaku interpunkcije. Da bi vam Narator rekao o toj interpunkciji, povećajte rečitost interpunkcije tako što ćete pritisnuti narator + Alt + leva uglasta zagrada ([) ili Narator + Alt + desna uglasta zagrada (]).

Pritisnite ove tastere

Da biste to uradili

Narator + razmaknica

Uključi ili isključi režim skeniranja

Unesite
Razmaknica

Primarna radnja

Shift + Enter
Shift + razmaknica

Sekundarna radnja

Kuжi

Premeštanje na prvi znak reda i čitanje prvog znaka

Zavrљi

Premeštanje na poslednji znak reda i čitanje

P

Čitanje sledećeg pasusa

Shift + P

Čitanje prethodnog pasusa

Ctrl + strelica nadole

Čitanje sledećeg reda

Ctrl + strelica nagore

Čitanje prethodnog reda

Ctrl + strelica nadesno

Čitanje sledeće reči

Ctrl + strelica nalevo

Čitanje prethodne reči

Strelica nadesno

Čitanje sledećeg znaka

Strelica nalevo

Čitanje prethodnog znaka

Ctrl + Home

Prelazak na prvi red teksta i čitanje

Ctrl + End

Premeštanje na poslednji red teksta i čitanje

Strelica nadole

Prelazak na sledeći tekst ili stavku

Strelica nagore

Prelazak na prethodni tekst ili stavku

1

Prelazak na sledeći naslov na nivou 1

Shift + 1

Prelazak na prethodni naslov na nivou 1

2

Prelazak na sledeći naslov na nivou 2

Shift + 2

Prelazak na prethodni naslov na nivou 2

3

Prelazak na sledeći naslov na nivou 3

Shift + 3

Prelazak na prethodni naslov na nivou 3

4

Prelazak na sledeći naslov na nivou 4

Shift + 4

Prelazak na prethodni naslov na nivou 4

5

Prelazak na sledeći naslov na nivou 5

Shift + 5

Prelazak na prethodni naslov na nivou 5

6

Prelazak na sledeći naslov na nivou 6

Shift + 6

Prelazak na prethodni naslov na nivou 6

7

Prelazak na sledeći naslov na nivou 7

Shift + 7

Prelazak na prethodni naslov na nivou 7

8

Prelazak na sledeći naslov na nivou 8

Shift + 8

Prelazak na prethodni naslov na nivou 8

9

Prelazak na sledeći naslov na nivou 9

Shift + 9

Prelazak na prethodni naslov na nivou 9

B

Dugme "Pređi na sledeću"

Shift + B

Dugme "Pređi na prethodno"

C

Prelazak na sledeći kombinovani okvir

Shift + C

Prelazak na prethodni kombinovani okvir

D

Pređi na sledeći orijentiri

Shift + D

Pređi na prethodni orijentiri

E

Pređi na sledeće polje za uređivanje

Shift + E

Pređi na prethodno polje za uređivanje

F

Pređi na sledeće polje obrasca

Shift + F

Pređi na prethodno polje obrasca

G

Prelazak na sledeću grafiku ili sliku

Shift + G

Prelazak na prethodnu grafiku ili sliku

H

Prelazak na sledeći naslov

Shift + H

Prelazak na prethodni naslov

Sam

Pređi na sledeću stavku

Shift + I

Prelazak na prethodnu stavku

K

Pređi na sledeću vezu

Shift + K

Pređi na prethodnu vezu

R

Prelazak na sledeće radio dugme

Shift + R

Prelazak na prethodno radio dugme

T

Pređi na sledeću tabelu

Shift + T

Prelazak na prethodnu tabelu

X

Pređi na sledeće polje za potvrdu

Shift + X

Prelazak na prethodno polje za potvrdu

Izbor teksta u režimu skeniranja

Koristite ove komande kada kopirate tekst iz oblasti sadržaja kao što su veb lokacije ili e-pošta.

Pritisnite ove tastere

Da biste to uradili

Shift + strelica nadesno

Izbor trenutnog znaka

Shift + strelica nalevo

Izbor prethodnog znaka

Ctrl + Shift + strelica nadesno

Izbor trenutne reči

Ctrl + Shift + strelica nalevo

Izbor prethodne reči

Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog reda

Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog reda

Ctrl + Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog pasusa

Ctrl + Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog pasusa

Shift + Home

Izbor do početka reda

Shift + End

Izbor do kraja reda

Ctrl + Shift + Home

Izbor do početka dokumenta

Ctrl + Shift + End

Izbor do kraja dokumenta

Shift + Page down

Izbor trenutne stranice

Shift + Page up

Izbor prethodne stranice

F9 (F9)

Označavanje početka ili kraja bloka teksta

F10

Izbor sav tekst između oznake i trenutne tačke

Ctrl + C

Kopiraj selekciju

Ctrl + X

Iseci selekciju

Ctrl + V

Nalepi izbor

Ctrl + A

Izaberi sve

Narator + Shift + strelica nadole

Izbor za čitanje

Narator + Shift + strelica nadole dvaput brzo

Izbor pravopisa

Sledeće: 4. poglavlje: Čitanje teksta

Povratak na sadržaj

Ovo poglavlje opisuje režim navigacije i čitanja koji se zove režim skeniranja. Režim skeniranja vam omogućava da se krećete kroz aplikacije, e-poštu i veb stranice pomoću tastera sa strelicama. Takođe ćete moći da koristite uobičajene tasterske prečice za čitanje teksta i prelazak direktno na naslove, veze, tabele i orijentiri.

Osnove režima skeniranja

Da biste uključili i isključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Narator + razmaknica.

Savet: Taster naratora je taster za izmenu u komandama Naratora. Tasteri Caps Lock i Insert podrazumevano služe kao taster Naratora. Više informacija o tasteru Narator,idite na Poglavlje 2: Osnove naratora ili Dodatak B: Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

Kada je režim skeniranja uključen, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali kroz aplikacije i veb stranice. Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite da koristite, kao što je dugme u aplikaciji, veza na veb stranici ili okvir za tekst.

Režim skeniranja se automatski uključuje kada koristite aplikacije "Pošta", "Outlook", "Microsoft Edge", "Google Chrome" i "Firefox". Takođe se uključuje automatski kada otvorite bilo koju Windows aplikaciju u kojoj ste je ranije uključili.

Ako isključite režim skeniranja za aplikaciju, on će ostati isključen za tu aplikaciju dok je ponovo ne uključite. Režim skeniranja se automatski isključuje u poljima za uređivanje kako biste mogli da unosite tekst. Ponovo pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste napustili polje za uređivanje i nastavili režim skeniranja.

Komande režima skeniranja

Kada je režim skeniranja uključen, za kretanje kroz aplikacije i veb stranice koristite sledeće tastere.

Napomena: Ako čujete tihe preklonjenosti u režimu skeniranja, to je možda zbog toga što se Narator zaustavlja na znaku interpunkcije. Da bi vam Narator rekao o toj interpunkciji, povećajte rečitost interpunkcije tako što ćete pritisnuti narator + Alt + znak plus (+) ili znak minus (-).

Pritisnite ove tastere

Da biste to uradili

Narator + razmaknica

Uključi ili isključi režim skeniranja

Unesite
Razmaknica

Primarna radnja

Shift + Enter
Shift + razmaknica

Sekundarna radnja

Kuжi

Premeštanje na prvi znak reda i čitanje prvog znaka

Zavrљi

Premeštanje na poslednji znak reda i čitanje

P

Čitanje sledećeg pasusa

Shift + P

Čitanje prethodnog pasusa

Ctrl + strelica nadole

Čitanje sledećeg reda

Ctrl + strelica nagore

Čitanje prethodnog reda

Ctrl + strelica nadesno

Čitanje sledeće reči

Ctrl + strelica nalevo

Čitanje prethodne reči

Strelica nadesno

Čitanje sledećeg znaka

Strelica nalevo

Čitanje prethodnog znaka

Ctrl + Home

Prelazak na prvi red teksta i čitanje

Ctrl + End

Premeštanje na poslednji red teksta i čitanje

Strelica nadole

Prelazak na sledeći tekst ili stavku

Strelica nagore

Prelazak na prethodni tekst ili stavku

1

Prelazak na sledeći naslov na nivou 1

Shift + 1

Prelazak na prethodni naslov na nivou 1

2

Prelazak na sledeći naslov na nivou 2

Shift + 2

Prelazak na prethodni naslov na nivou 2

3

Prelazak na sledeći naslov na nivou 3

Shift + 3

Prelazak na prethodni naslov na nivou 3

4

Prelazak na sledeći naslov na nivou 4

Shift + 4

Prelazak na prethodni naslov na nivou 4

5

Prelazak na sledeći naslov na nivou 5

Shift + 5

Prelazak na prethodni naslov na nivou 5

6

Prelazak na sledeći naslov na nivou 6

Shift + 6

Prelazak na prethodni naslov na nivou 6

7

Prelazak na sledeći naslov na nivou 7

Shift + 7

Prelazak na prethodni naslov na nivou 7

8

Prelazak na sledeći naslov na nivou 8

Shift + 8

Prelazak na prethodni naslov na nivou 8

9

Prelazak na sledeći naslov na nivou 9

Shift + 9

Prelazak na prethodni naslov na nivou 9

B

Dugme "Pređi na sledeću"

Shift + B

Dugme "Pređi na prethodno"

C

Prelazak na sledeći kombinovani okvir

Shift + C

Prelazak na prethodni kombinovani okvir

D

Pređi na sledeći orijentiri

Shift + D

Pređi na prethodni orijentiri

E

Pređi na sledeće polje za uređivanje

Shift + E

Pređi na prethodno polje za uređivanje

F

Pređi na sledeće polje obrasca

Shift + F

Pređi na prethodno polje obrasca

H

Prelazak na sledeći naslov

Shift + H

Prelazak na prethodni naslov

Sam

Pređi na sledeću stavku

Shift + I

Prelazak na prethodnu stavku

K

Pređi na sledeću vezu

Shift + K

Pređi na prethodnu vezu

R

Prelazak na sledeće radio dugme

Shift + R

Prelazak na prethodno radio dugme

T

Pređi na sledeću tabelu

Shift + T

Prelazak na prethodnu tabelu

X

Pređi na sledeće polje za potvrdu

Shift + X

Prelazak na prethodno polje za potvrdu

Izbor teksta u režimu skeniranja

Koristite ove komande kada kopirate tekst iz oblasti sadržaja kao što su veb lokacije ili e-pošta.

Pritisnite ove tastere

Da biste to uradili

Shift + strelica nadesno

Izbor trenutnog znaka

Shift + strelica nalevo

Izbor prethodnog znaka

Ctrl + Shift + strelica nadesno

Izbor trenutne reči

Ctrl + Shift + strelica nalevo

Izbor prethodne reči

Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog reda

Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog reda

Ctrl + Shift + strelica nadole

Izbor trenutnog pasusa

Ctrl + Shift + strelica nagore

Izbor prethodnog pasusa

Shift + Home

Izbor do početka reda

Shift + End

Izbor do kraja reda

Ctrl + Shift + Home

Izbor do početka dokumenta

Ctrl + Shift + End

Izbor do kraja dokumenta

Shift + Page down

Izbor trenutne stranice

Shift + Page up

Izbor prethodne stranice

F9 (F9)

Označavanje početka ili kraja bloka teksta

F10

Izbor sav tekst između oznake i trenutne tačke

Ctrl + C

Kopiraj selekciju

Ctrl + X

Iseci selekciju

Ctrl + V

Nalepi izbor

Ctrl + A

Izaberi sve

Narator + Shift + strelica nadole

Izbor za čitanje

Narator + Shift + strelica nadole dvaput brzo

Izbor pravopisa


Sledeće: 4. poglavlje: Čitanje teksta

Povratak na sadržaj

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×