Korišćenje tastature na ekranu (OSK) za kucanje

Radite bilo gde na bilo kom uređaju sa uslugom Microsoft 365

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa najnovijim funkcijama i ispravkama.

Nadogradi odmah

Postoji nekoliko vrsta tastatura za računare. Najčešći tip je fizička spoljna tastatura koja se priključuje na računar. Ali, Windowsi imaju ugrađenu alatku za jednostavan pristup po imenom tastatura na ekranu (OSK) koja se može koristiti umesto fizičke tastature.

Ne treba vam ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. Prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim ključem, tako da možete da koristite miš ili drugi pokazivački uređaj da biste izabrali ključeve ili da koristite fizički jedan ključ ili grupu ključeva da biste se kretali kroz ključeve na ekranu.

Napomena: PC sa dodirom ima i tastaturu na ekranu osetljivom na dodir. Tastatura na ekranu osetljivom na dodir će se pojaviti kada dodirnete okvir za tekst kada se računar nalazi u tabletračunaru.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu

Pređite na Start , a zatim izaberite stavku postavke > Jednostavan pristup > tastaturii uključite preklopnik u okviru koristite tastaturu na ekranu. Tastatura koja se može koristiti za kretanje po ekranu i unošenje teksta će se pojaviti na ekranu. Tastatura će ostati na ekranu dok je ne zatvorite.

Napomena: Da biste otvorili TASTATURU na tastaturi na ekranu za prijavljivanje, kliknite na dugme Jednostavan pristup u donjem desnom uglu ekrana za prijavljivanje, a zatim izaberite tastaturu na ekranu.

Promena načina unosa informacija u tastaturu na ekranu

Kada je tastatura na ekranu otvorena, izaberite stavku Opcije , a zatim odaberite željene opcije:

 • Koristite stavku zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.

 • Prikažite ključeve da biste olakšali kretanje po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da se tasteri svetle dok kucate.

 • Uključite numeričku tastaturu. Koristite ovu opciju da biste razvili TASTATURU na tastaturi da biste prikazali numeričku tastaturu.

 • Kliknite na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da kliknete na tastere na ekranu ili da ga dodirnete da biste uneli tekst.

 • Zadržite pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu da biste ukazali na taster. Znakovi na koje usmerite automatski se unose kada im pokaћete na određeni period.

 • Skenirajte kroz ključeve. Koristite ovaj režim ako želite da tastatura na ekranu konstantno skenira tastaturu. Režim skeniranja ističe oblasti u kojima možete da kucate znakove na tastaturi pritiskanjem tasterske prečice pomoću prekidača ulaznog ulaznog uređaja ili pomoću uređaja koji simulira klik mišem.

 • Korišćenje predviđanja teksta. Koristite ovu opciju ako želite da tastatura na ekranu predloži reči za vas dok kucate da ne biste morali da kucate svaku kompletnu reč.

Napomene: 

 • Predviđanje teksta je dostupno na engleskom, francuskom, italijanskom, nemačkom i španskom. Ako želite da koristite jedan od ovih jezika i on nije instaliran, instalirajte jezičke datoteke za taj jezik.

 • Ako koristite režim zadržavanja ili režim skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti u prethodno stanje tako što ćete postaviti pokazivač na nju na traci zadataka (za režim zadržavanja) ili pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

 • Ako umanjite tastaturu na ekranu i prebacite se na režim tablet računara, koristite dugme za Prikaz zadatka da biste se vratili na tastaturu.

Fotografija Surface Book uređaja

Postoji nekoliko raznih vrsta tastatura. Najčešći je fizička spoljna tastatura koju priključite na računar.

Windows ima i tastaturu na ekranu (OSK), alatku za jednostavan pristup. Koristite TASTATURU na tastaturi umesto fizičke tastature da biste se kretali oko računara i uneli tekst. Ne treba vam ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. TASTATURA na tastaturi prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Izaberite stavku tasteri pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja ili koristite fizički ključ ili grupu ključeva da biste se kretali kroz ključeve na ekranu.

Napomena: PC sa dodirom ima i tastaturu na ekranu osetljivom na dodir. Kada koristite Windows računar sa ekranom osetljivim na dodir, dodirnite polje za tekst ili drugu oblast gde možete da kucate i pojavljuje se tastatura na ekranu osetljivom na dodir. Više informacija o tastaturi na ekranu osetljivom na dodir potražite u članku Korišćenje tastature na ekranu osetljivom na dodir.

Da biste otvorili tastaturu na ekranu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Pretraži.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim kliknite na dugme Pretraži.)

 2. Unesite tastaturu na ekranu u polju za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite tastaturu na ekranu.

  Na ekranu se pojavljuje tastatura koja se može koristiti za kretanje po RAČUNARU i unos teksta. Tastatura će ostati na ekranu dok je ne zatvorite.
   

  Napomena: Da biste otvorili TASTATURU na tastaturi na ekranu za prijavljivanje, dodirnite dugme Jednostavan pristupDugme "Jednostavan pristup" u donjem levom uglu ekrana za prijavljivanje, a zatim dodirnite ili izaberite tastaturu na ekranu.

Promena načina unosa informacija u tastaturu na ekranu

Kada je tastatura na ekranu otvorena, dodirnite ili kliknite na OSK taster Opcije , a zatim izaberite željene opcije:

 • Koristite stavku zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.

 • Prikažite ključeve da biste olakšali kretanje po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da se tasteri svetle dok kucate.

 • Uključite numeričku tastaturu. Koristite ovu opciju da biste razvili TASTATURU na tastaturi da biste prikazali numeričku tastaturu.

 • Kliknite na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da kliknete na tastere na ekranu ili da ga dodirnete da biste uneli tekst.

 • Zadržite pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu da biste ukazali na taster. Znakovi na koje usmerite automatski se unose kada im pokaћete na određeni period.

 • Skenirajte kroz ključeve. Koristite ovaj režim ako želite da tastatura na ekranu konstantno skenira tastaturu. Režim skeniranja ističe oblasti u kojima možete da kucate znakove na tastaturi pritiskanjem tasterske prečice pomoću prekidača ulaznog ulaznog uređaja ili pomoću uređaja koji simulira klik mišem.

 • Korišćenje predviđanja teksta. Koristite ovu opciju ako želite da tastatura na ekranu predloži reči za vas dok kucate da ne biste morali da kucate svaku kompletnu reč.

Napomene: 

 • Predviđanje teksta je dostupno na engleskom, francuskom, italijanskom, nemačkom i španskom. Ako želite da koristite jedan od ovih jezika i on nije instaliran, instalirajte jezičke datoteke za taj jezik.

 • Ako koristite režim zadržavanja ili režim skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti u prethodno stanje tako što ćete postaviti pokazivač na nju na traci zadataka (za režim zadržavanja) ili pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

 • Ako umanjite TASTATURU na ekranu i prebacite se na početni ekran ili aplikaciju sa punim ekranom, nećete moći da pređite na TASTATURU na ekranu. Prvo otvorite TASTATURU na ekranu, a zatim idite na početni ekran ili aplikaciju.

Umesto da se oslonite na fizičku tastaturu da biste otkucali i uneli podatke, možete da koristite tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Možete da izaberete ključeve pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja ili možete da koristite jedan ključni ili grupu ključeva da biste se kretali kroz ključeve na ekranu.

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da kucate bez korišćenja tastature (1:21)

Fotografija Surface Book uređaja

Kucanje bez korišćenja tastature

Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start , izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku pribor, kliknuti na dugme Jednostavan pristup, a zatim izabrati tastaturu na tastaturi.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start , izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku pribor, kliknuti na dugme Jednostavan pristup, a zatim izabrati tastaturu na tastaturi.

 2. Izaberite stavku Opcije, a zatim u okviru za korišćenje tastature na ekranuizaberite željeni režim:

Režim kucanja

Njegov

Kliknite na tastere

U meniju režim kliknite na tastere na ekranu da biste otkucali tekst.

Zadržite pokazivač iznad ključeva

U režimu zadržavanja koristite miš ili palicu da biste ukazali na taster za unapred definisani vremenski period, a izabrani znak se otkuca automatski.

Skeniranje kroz tastere

U režimu skeniranja tastatura na ekranu neprestano skenira tastaturu i ističe oblasti u kojima možete da kucate znakove na tastaturi pritiskanjem tasterske prečice pomoću prekidača ulaznog uređaja ili pomoću uređaja koji simulira klik mišem.

Napomene: 

 • Ako koristite režim zadržavanja ili režim skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti u prethodno stanje tako što ćete postaviti pokazivač na nju na traci zadataka (za režim zadržavanja) ili pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

 • Ako koristite klik mišem da biste izabrali taster u režimu skeniranja kroz tastere, pokazivač miša mora da se nalazi preko tastature na ekranu.

 • Raspored na tastaturi se menja na tastaturi na ekranu u zavisnosti od jezika prikazanog u aktivnom programu.

Možete da kliknete na tastaturu na ekranu kada se pritisne taster.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start , izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku pribor, kliknuti na dugme Jednostavan pristup, a zatim izabrati tastaturu na tastaturi.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi klik na zvuk , a zatim kliknite na dugme u redu.

Možete da koristite tastaturu sa numeričkim ključem da biste uneli brojeve pomoću tastature na ekranu.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start , izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku pribor, kliknuti na dugme Jednostavan pristup, a zatim izabrati tastaturu na tastaturi.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi karticu numerički taster , a zatim kliknite na dugme u redu.

Kada se omogući predviđanje teksta, tastatura na ekranu prikazuje listu reči koje možda kucate.

 1. Otvorite tastaturu na ekranu tako što ćete kliknuti na dugme Start , izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku pribor, kliknuti na dugme Jednostavan pristup, a zatim izabrati tastaturu na tastaturi.

 2. Izaberite stavku Opcije, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi tekst predviđanja , a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ako ne želite da automatski dodate razmak kada umetnete reč pomoću predviđanja teksta, opozovite izbor u polju za potvrdu Umetni prostor posle predviđenih reči , a zatim kliknite na dugme u redu.

Napomene: 

 • Predviđanje teksta je dostupno samo na engleskom, francuskom, italijanskom, nemačkom i španskom jeziku. Da biste omogućili predviđanje teksta na određenom jeziku, prvo morate da instalirate dodatne jezičke datoteke za taj jezik. 
   

 • Predviđanje teksta nije uključeno u Windows 7 Home Basic.


Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×