Windows Prepoznavanje govora vam da kontrolišete računar samo glasom, bez potrebe za tastaturom ili mišem. Ovaj članak navodi komande koje možete da koristite uz funkciju prepoznavanja govora.

Uputstva o tome kako da podesite prepoznavanje govora po prvi put možete da koristite u programu Windows.

Napomene: 

  • Svaki put kada vam je potrebno da saznate koje komande da koristite, izgovorite "What can I say?" (Šta mogu da izgovorim?)

  • Prepoznavanje govora je dostupno samo za sledeće jezike: engleski (Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Indija i Australija), francuski, nemački, japanski, mandarinski (pojednostavljeni kineski i kineski tradicionalni) i španski.

  • U sledećim tabelama, podebljana reč ili fraza znači da je to primer. Zamenite je sličnim rečima da biste pronašli rezultat koji želite.

U ovoj temi

Uobičajene komande za prepoznavanje govora

Da biste to uraditi

Recite ovo

Otvori "Start" meni

"Start" meni

Otvaranje Cortana

Napomena: Cortana je dostupna samo u određenim zemljama/regionima i neke Cortana funkcije možda neće biti svugde dostupne. Ako Cortana dostupna ili je isključena, i dalje možete da koristite pretragu.

Pritisnite kombinaciju Windows C

Otvaranje pretrage

Pritisnite kombinaciju Windows S

Izvršavanje radnje u aplikaciji

Desni klik; Pritisnite kombinaciju Windows Z; pritisnite ctrl B

Izbor stavke po imenu

Datoteka; Start; Prikaz

Izbor stavke ili ikone

Izaberite stavku Korpa za otpatke; Izaberite stavku Računar; Izaberite stavku "Ime datoteke"

Double-click an item

Kliknite dvaput na korpu za otpatke; Kliknite dvaput na stavku Računar; Kliknite dvaput na ime datoteke

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Prebacite se na Bojanka; Prebacivanje na Pisanku; Prebacivanje na ime programa; Promena aplikacije

Pomeranje u jednom smeru

Pomeranje nagore; Pomeranje nadole; Pomeranje nalevo; Pomeranje na desno

Umetanje novog pasusa ili novog reda u dokument

Novi pasus; Novi red

Izbor reči u dokumentu

Izbor reči

Izaberite reč i počnite da je ispravljate

Ispravite reč

Izbor i brisanje određenih reči

Brisanje reči

Prikaz liste primenljivih komandi

Šta da kažem?

Ažuriranje liste govornih komandi koje su trenutno dostupne

Osvežavanje govornih komandi

Uključivanje režima slušanja

Počnite da slušate

Isključivanje režima slušanja

Prekid slušanja

Premeštanje traku mikrofona za prepoznavanje govora

Premeštanje prepoznavanja govora

Umanjivanje traku mikrofona

Umanjivanje prepoznavanja govora

Vrh stranice 

Komande za diktovanje

Da biste to uraditi

Recite ovo

Umetanje novog reda u dokument

Novi red

Umetanje novog pasusa u dokument

Novi pasus

Umetanje kartice

Tab

Umetanje doslovane reči (na primer, umetanje reči "za zarezi" umesto znaka interpunkcije)

Dosložena reč

Umetanje oblika brojeva (na primer, umetanje broja 3 umesto reči tri)

Broj

Postavi kursor ispred određene reči

Idi na reč

Postavi kursor posle određene reči

Idi iza reči

Nemojte umetati razmak pre sledeće reči

Bez razmaka

Idi na početak trenutne rečenice

Idi na početak rečenice

Idi na početak trenutnog pasusa

Idi na početak pasusa

Idi na početak trenutnog dokumenta

Idi na početak dokumenta

Idi na kraj trenutne rečenice

Idi na kraj rečenice

Idi na kraj trenutnog pasusa

Idi na kraj pasusa

Idi na kraj trenutnog dokumenta

Idi na kraj dokumenta

Izbor reči u trenutnom dokumentu

Izbor reči

Izbor opsega reči u trenutnom dokumentu

Izbor opsega reči; Izbor reči kroz reč

Izbor svih tekstova u trenutnom dokumentu

Izaberi sve

Izbor broja reči pre lokacije kursora

Izbor prethodnih 20 reči; Izbor prethodnih 10 reči

Izbor broja reči posle lokacije kursora

Izbor sledećih 20 reči; Izbor sledećih 10 reči

Izbor poslednjeg teksta koji ste diktirali

Izaberite ovu opciju

Brisanje izbora na ekranu

Obriši izbor

Veliko slovo na početku reči

Caps word

Pisano velikim slovom svih slova reči

Reč "Sva sleva"

Pisanje svih slova malim slovima

No caps word

Promena sledećeg broja reči u mnogobrojne

Promena sledećih 10 reči u jedno i više

Promena sledećeg broja reči u malim sovima

Promena sledećih 10 reči u malim sovima

Brisanje prethodne rečenice

Izbriši prethodnu rečenicu

Brisanje sledeće rečenice

Izbriši sledeću rečenicu

Brisanje prethodnog pasusa

Brisanje prethodnog pasusa

Brisanje sledećeg pasusa

Brisanje sledećeg pasusa

Brisanje izabranog ili poslednjeg diktiranog teksta

Izbriši to

Vrh stranice 

Komande za tastaturu

Da biste to uraditi

Recite ovo

Pritisnite kombinaciju tastera ili tastera

Pritisnite taster na tastaturi; pritisnite A; pritisnite veliko slovo B; pritisnite shift i taster A; Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl i A

Pritisnite određene tastere na tastaturi a da prvo ne kažete "pritisnite"

Izbriši; Backspace; Unesite; Page Up; Page Down; Home; Završet; Tab

Napomene: 

  • Možete da koristite i ICAONATO fonetsko abecedu. Na primer, recimo "pritisnite alfa" da biste pritisnuli taster A ili "pritisnite taster treba" da biste pritisnuli taster B.

  • Komande za prepoznavanje govora za tastaturu rade samo sa jezicima koji koriste latiničnu abecedu.

Vrh stranice 

Komande za znakove interpunkcije i specijalne znakove

Da biste umetnuli ovo

Recite ovo

,

Zakucanje

;

Polu zarez

.

Tačka; Dot; Decimalni zarez

:

Dvotačka

"

Otvoreni dvostruki navodnnik; Otvoreni navodnike

"

Zatvaranje dvostrukog navodnika; Zatvoreni citat; Zatvaranje obrnutih zamora

'

Apostrof

'

Otvoreni jednovodni navodnike

'

Zatvaranje jednovodnog navodnika

>

Znak "veće od"

<

Znak "manje od"

/

Kosa prosleđena kosa

\

Kosa škoda

~

Tilda

@

At sign

!

Znak uzvičica; Znak uzvičica

?

Znak pitanja

#

Znak za broj; Znak funte

$

Znak dolara

%

Znak procenta

^

Kart

(

Otvorena zagrada; Otvaranje zakačene zalihe

)

Zatvorena zagrada; Zatvori zakačenu zalihu

_

Podvučeno

-

Crtica; Znak minus; Škodna

-

En dash

-

Emsh

=

Znak jednakosti

+

Znak plus

{

Otvorena zagrada; Otvori vitičastu zagradu

}

Zatvorena zagrada; Zatvori vitičastu zagradu

[

Otvorena zagrada; Otvorena u kvadratna zagrada

]

Zatvorena zagrada; Zatvaranje u kvadratne zagrade

|

Vertikalna traka

:-)

Smeško

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Žig

¾

Znak za tri kvartala

¼

Znak za jedan kvartal

½

Znak "Jedna polovina"

£

Znak za odjavu funte

&

Ampersand; I potpišite se

*

Zvezdica

//

Dvostruka kosa škoda

`

Back quote

<

Otvorena ugla zagrada

>

Zatvorena ugla zagrada

±

Znak plus ili minus

«

Otvoreni navodnak

»

Zatvoreni navodnak

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak "Cent"

¥

Yen sign

§

Znak odeljka

©

Copyright sign

®

Registrovani znak; Registrovani žig

°

Znak stepena

Znak pasusa

...

Elipsis; Dot dot dot

ƒ

Znak funkcije

Vrh stranice 

Komande za Windows i aplikacije

Da biste to uraditi

Recite ovo

Izbor stavke po imenu

Datoteka; Start; Prikaz

Izbor stavke ili ikone

Izaberite stavku Korpa za otpatke; izaberite stavku Računar; click file name

Double-click an item

Kliknite dvaput na stavku Računar; kliknite dvaput na stavku Korpa za otpatke; double-click folder name

Kliknite desnim tasterom miša na stavku

Kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar; kliknite desnim tasterom miša na stavku Korpa za otpatke; kliknite desnim tasterom miša na ime fascikle

Umanjivanje svih prozora za prikaz radne površine

Prikaži radnu površinu

Izaberite nešto ako ne znate kako se to zove

Prikaži brojeve (Brojevi će se pojaviti na ekranu za svaku stavku u aktivnom prozoru. Recimo da treba izabrati odgovarajući broj stavke.)

Select a numbered item

19 U redu; 5 U REDU

Double-click a numbered item

Kliknite dvaput na 19; Kliknite dvaput na 5

Right-click a numbered item

Kliknite desnim tasterom miša na 19; Kliknite desnim tasterom miša na 5

Otvaranje aplikacije

Otvorite Bojanka; Otvorite Pisanku; Otvaranje imena aplikacije

Prebacivanje na otvorenu aplikaciju

Prebacite se na Bojanka; Prebacivanje na Pisanku; Prebacivanje na ime aplikacije; Promena aplikacije

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite to; Zatvorite Bojanka; Zatvaranje dokumenata

Umanjivanje

Umanjivanje; Umanjivanje Bojanka; Umanjivanje dokumenata

Uvećaj

Uvećavanje; Uvećaj Bojanka; Uvećavanje dokumenata

Vraćanje u prethodno stanje

Vraćanje u prethodno stanje; Vratite Bojanka; Vraćanje dokumenata u prethodno stanje

Iseci

Isecite to; Iseci

Kopiraj

Kopiraj; Kopiraj

Nalepi

Nalepi

Izbriši

Izbriši to; Izbriši

Opozovi radnju

Opozovite radnju; Ogrebite to; Opozovi radnju

Pomeranje u jednom smeru

Pomeranje nagore; Pomeranje nadole; Pomeranje na desno; Pomeranje nalevo

Pomeranje tačne udaljenosti na stranicama

Pomeranje nadole 2 stranice; Pomeranje nagore za 10 stranica

Pomeranje tačne udaljenosti u drugim jedinicama

Pomeranje nagore za 5; Pomeranje nadole 7

Idi na polje u obrascu ili aplikaciji

Idi na ime polja; Idite na temu; Idi na adresu; Idi na cc

Vrh stranice 

Komande za korišćenje miša

Da biste to uraditi

Recite ovo

Prikaz pokazivača miša

Mousegrid

Premeštanje pokazivača na centar kvadrata miša

Broj kvadrata; 1; 7; 9

Izbor kvadrata miša

Click number of the square

Izbor stavke za prevlačenje mišem

Broj kvadrata gde se stavka pojavljuje (praćena) oznakom; 3 oznake; 7 oznaka; 9 oznaka

Izbor oblasti u polju za miš u koju želite da prevučete stavku

Broj kvadrata gde želite da prevučete stavku (praćeno) klikom; 4 klika; 5 klika; 6 klika

Vrh stranice 

Takođe pogledajte 

Korišćenje prepoznavanja glasa u Windows 

Podrška za pristupačnost za Windows

Ovu temu možete da odštampate za brzu referencu dok koristite funkciju Windows prepoznavanje govora.

Kako se koristi funkcija za prepoznavanje govora?

Da biste koristili funkciju prepoznavanja govora, prvo što treba da uradite jeste da ga podesite na računaru. Kada budete spremni da koristite funkciju prepoznavanja govora, morate da govorite jednostavnim i kratkim komandama. Dolenavedene tabele uključuju neke od najčešće korišćenih komandi.

Da biste otvorili funkciju "Prepoznavanje govora"

  1. Otvorite prepoznavanje govora tako što ćete kliknuti na dugme Start, izabrati stavku Svi programi,izabrati stavku Pribor,izabrati stavku Lakši pristup,a zatim izabrati stavku Windows prepoznavanje govora.

  2. Izgovorite "start listening" (započni slušanje) ili kliknite na dugme Mikrofon da biste pokrenuli režim slušanja.

Napomena: Prepoznavanje govora je dostupno samo na engleskom, francuskom, španskom, nemačkom, japanskom, pojednostavljenom kineskom i tradicionalnom kineskom.

Uobičajene komande za prepoznavanje govora

Najčešće korišćene komande

Sledeća tabela prikazuje neke od najčešće korišćenih komandi u prepoznavanju govora. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Click any item by its name

Izaberite stavku Datoteka; Start; Prikaz

Click any item

Izaberite stavku Korpa za otpatke; Izaberite stavku Računar; Izaberite stavku "Ime datoteke"

Kliknite dvaput na bilo koju stavku

Kliknite dvaput na korpu za otpatke; Kliknite dvaput na stavku Računar; Kliknite dvaput na ime datoteke

Prebacivanje na otvoreni program

Prebacite se na Bojanka; Prebacivanje na Pisanku; Prebacivanje na ime programa; Promena aplikacije

Pomeranje u jednom smeru

Pomeranje nagore; Pomeranje nadole; Pomeranje nalevo; Pomeranje na desno

Umetanje novog pasusa ili novog reda u dokument

Novi pasus; Novi red

Izbor reči u dokumentu

Izbor reči

Izaberite reč i počnite da je ispravljate

Ispravite reč

Izbor i brisanje određenih reči

Brisanje reči

Prikaz liste primenljivih komandi

Šta da kažem?

Ažuriranje liste govornih komandi koje su trenutno dostupne

Osvežavanje govornih komandi

Neka vas računar sluša

Počnite da slušate

Neka računar prestane da sluša

Prekid slušanja

Premeštanje traku mikrofona za prepoznavanje govora

Premeštanje prepoznavanja govora

Umanjivanje traku mikrofona

Umanjivanje prepoznavanja govora

Prikaz Windows pomoći i podrške o određenim zadacima

Kako da uradim nešto?

Na primer, recimo "Kako da instaliram štampač?" i vraća se lista tema pomoći.

Imajte na raspolaganju ovu komandu samo ako koristite engleski prepoznatljivog govora u SAD. Dodatne informacije potražite u temi Podešavanje opcija govora.

Diktacija

Komande za rad sa tekstom

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije prepoznavanja govora za rad sa tekstom. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Umetanje novog reda u dokument

Novi red

Umetanje novog pasusa u dokument

Novi pasus

Umetanje kartice

Tab

Umetanje doslovane reči za sledeću komandu (na primer, možete da umetnete reč "za zarezi" umesto znaka interpunkcije)

Dosložena reč

Umetanje numeričkih oblika broja

Broj

Postavi kursor ispred određene reči

Idi na reč

Postavi kursor posle određene reči

Idi iza reči

Nemojte umetati razmak pre sledeće reči

Bez razmaka

Idi na početak rečenice u koju se kursor nalazi

Idi na početak rečenice

Idi na početak pasusa u programu Koji se kursor nalazi

Idi na početak pasusa

Idi na početak dokumenta

Idi na početak dokumenta

Idi na kraj rečenice u koju se kursor nalazi

Idi na kraj rečenice

Idi na kraj pasusa u koji se kursor nalazi

Idi na kraj pasusa

Idi na kraj trenutnog dokumenta

Idi na kraj dokumenta

Izbor reči u trenutnom dokumentu

Izbor reči

Izbor opsega reči u trenutnom dokumentu

Izbor opsega reči; Izbor reči kroz reč

Izbor svih tekstova u trenutnom dokumentu

Izaberi sve

Izbor broja reči pre lokacije kursora

Izbor prethodnih 20 reči; Izbor prethodnih 10 reči

Izbor broja reči posle lokacije kursora

Izbor sledećih 20 reči; Izbor sledećih 10 reči

Izbor poslednjeg teksta koji ste diktirali

Izaberite ovu opciju

Brisanje izbora na ekranu

Obriši izbor

Veliko slovo na početku reči

Caps word

Pisano velikim slovom svih slova reči

Reč "Sva sleva"

Neka sva slova u reči bude slova

No caps word

Promena sledećeg broja reči u mnogobrojne

Promena sledećih 10 reči u jedno i više

Promena sledećeg broja reči u malim sovima

Promena sledećih 10 reči u malim sovima

Brisanje prethodne rečenice

Izbriši prethodnu rečenicu

Brisanje sledeće rečenice

Izbriši sledeću rečenicu

Brisanje prethodnog pasusa

Brisanje prethodnog pasusa

Brisanje sledećeg pasusa

Brisanje sledećeg pasusa

Brisanje izabranog ili poslednjeg diktiranog teksta

Izbriši to

Tasteri na tastaturi

Komande za tastere na tastaturi

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije prepoznavanja govora za pritisknje tastera na tastaturi. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Pritisnite bilo koji taster na tastaturi

Pritisnite taster na tastaturi; Pritisnite ; Pritisnite veliko slovo b; Pritisnite taster Shift i taster a; Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl i taster

Pritisnite određene tastere na tastaturi a da prvo ne kažete "pritisnite"

Izbriši; Backspace; Unesite; Page Up; Page down; Home; Završet; Tab

Napomene: 

  • Možete da koristite i ICAONATO fonetsku abecedu da biste pritisnuli tastere na tastaturi. Na primer, možete da kažete "pritisnite alfa" da biste pritisnuli "a" ili "pritisnite kombinaciju tastera treba" da biste pritisnuli "b".

  • Korišćenje funkcije prepoznavanja govora za pritiske tastera na tastaturi radiće samo sa latiničnim abecedama.

Znakovi interpunkcije i specijalni znakovi

Komande za znakove interpunkcije i specijalne znakove

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije "Prepoznavanje govora" za umetanje znakova interpunkcije i specijalnih znakova. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da bi se ovo pojavilo

Recite ovo

,

Zakucanje

;

Polu zarez

.

Tačka; Dot; Decimalni zarez

:

Dvotačka

"

Otvoreni dvostruki navodnnik; Otvoreni navodnike

"

Zatvaranje dvostrukog navodnika; Zatvoreni citat; Zatvaranje obrnutih zamora

'

Apostrof

'

Otvoreni jednovodni navodnike

'

Zatvaranje jednovodnog navodnika

>

Znak "veće od"

<

Znak "manje od"

/

Kosa prosleđena kosa

\

Kosa škoda

~

Tilda

@

At sign

!

Znak uzvičica; Znak uzvičica

?

Znak pitanja

#

Znak za broj; Znak funte

$

Znak dolara

%

Znak procenta

^

Kart

(

Otvorena zagrada; Otvaranje zakačene zalihe

)

Zatvorena zagrada; Zatvori zakačenu zalihu

_

Podvučeno

-

Crtica; Znak minus; Škodna

En dash

Emsh

=

Znak jednakosti

+

Znak plus

{

Otvorena zagrada; Otvori vitičastu zagradu

}

Zatvorena zagrada; Zatvori vitičastu zagradu

[

Otvorena zagrada; Otvorena u kvadratna zagrada

]

Zatvorena zagrada; Zatvaranje u kvadratne zagrade

|

Vertikalna traka

:-)

Smeško

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Žig

¾

Znak za tri kvartala

¼

Znak za jedan kvartal

½

One half sign

£

Znak za odjavu funte

&

Ampersand; I potpišite se

*

Zvezdica

//

Dvostruka kosa škoda

`

Back quote

<

Otvorena ugla zagrada

>

Zatvorena ugla zagrada

±

Znak plus ili minus

«

Otvoreni navodnak

»

Zatvoreni navodnak

×

Znak za množenje

÷

Znak za deljenje

¢

Znak "Cent"

¥

Yen sign

§

Znak odeljka

©

Copyright sign

®

Registrovani znak, znak registrovanog žiga

°

Znak stepena

Znak pasusa

...

Elipsis; Dot dot dot

ƒ

Znak funkcije

Kontrole

Komande za korišćenje uobičajenih kontrola

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije "Prepoznavanje govora" za izvršavanje zadataka u programu Windows. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Click any item by saying its name

Datoteka; Uredi; Prikaz; Sačuvaj; Podebljano

Click any item

Izaberite stavku Datoteka; Izaberite podebljano; Kliknite na dugme Sačuvaj; Kliknite na dugme Zatvori

Kliknite dvaput na bilo koju stavku

Kliknite dvaput na stavku Računar; Kliknite dvaput na korpu za otpatke; Kliknite dvaput na ime fascikle

Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju stavku

Kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar; Kliknite desnim tasterom miša na korpu za otpatke; Kliknite desnim tasterom miša na ime fascikle

Umanjivanje svih prozora za prikaz radne površine

Prikaži radnu površinu

Kliknite na nešto za šta ne znate ime

Prikaži brojeve (Brojevi će se pojaviti na ekranu za svaku stavku u aktivnom prozoru. Recimo da treba kliknuti na odgovarajući broj stavke.)

Click a numbered item

19 U redu; 5 U REDU

Double-click a numbered item

Kliknite dvaput na 19; Kliknite dvaput na 5

Right-click a numbered item

Kliknite desnim tasterom miša na 19; Kliknite desnim tasterom miša na 5

Windows

Komande za rad sa prozorima

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije "Prepoznavanje govora" za rad sa prozorima i programima. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Otvaranje programa

Otvorite Bojanka; Otvorite Pisanku; Otvori ime programa

Prebacivanje na otvoreni program

Prebacite se na Bojanka; Prebacivanje na Pisanku; Prebacivanje na ime programa; Promena aplikacije

Zatvaranje programa

Zatvorite to; Zatvorite Bojanka; Zatvaranje dokumenata

Umanjivanje

Umanjivanje; Umanjivanje Bojanka; Umanjivanje dokumenata

Uvećaj

Uvećavanje; Uvećaj Bojanka; Uvećavanje dokumenata

Vraćanje u prethodno stanje

Vraćanje u prethodno stanje; Vratite Bojanka; Vraćanje dokumenata u prethodno stanje

Iseci

Isecite to; Iseci

Kopiraj

Kopiraj; Kopiraj

Nalepi

Nalepi

Izbriši

Izbriši to; Izbriši

Opozovi radnju

Opozovite radnju; Ogrebite to; Opozovi radnju

Pomeranje u jednom smeru

Pomeranje nagore; Pomeranje nadole; Pomeranje na desno; Pomeranje nalevo

Pomeranje tačne udaljenosti na stranicama

Pomeranje nadole 2 stranice; Pomeranje nagore za 10 stranica

Pomeranje tačne udaljenosti u drugim jedinicama

Pomeranje nagore za 5; Pomeranje nadole 7

Idi na polje u obrascu ili programu

Idi na ime polja; Idite na temu; Idi na adresu; Idi u Cc

Kliknite bilo gde na ekranu

Komande za klik bilo gde na ekranu

Sledeća tabela prikazuje komande za korišćenje funkcije prepoznavanja govora za klik bilo gde na ekranu. Reči u fontu pisane pisanom tekstom ukazuju na to da možete da kažete mnogo različitih stvari na mestu primera reči ili fraze i da dobijete korisne rezultate.

Da biste to uraditi

Recite ovo

Prikaz pokazivača miša

Mousegrid

Premeštanje pokazivača miša u centar bilo kog kvadrata miša

Broj– ili brojeva– kvadrata; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Click any mousegrid square

Click number of the square

Izbor stavke za prevlačenje korišćenjem pokazivača miša

Broj– ili brojevakvadrata gde se stavka pojavljuje; 3, 7, 9 (praćeno) oznakom

Izbor oblasti gde želite da prevučete stavku korišćenjem miša

Broj– ili brojevakvadrata gde želite da prevučete; 4, 5, 6 (praćeno) klikom

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru

Pitajte zajednicu >

Pronalaženje podrške

OBRATITE NAM SE >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×