För att alla funktioner i Family Safety-appen ska fungera måste vissa enhetsbehörigheter godkännas eller tillåtas. Även om inställningarna för Family Safety-appen är som du vill kan behörigheter på enhetsnivå fortfarande blockera funktionerna från att fungera om de inte är på rätt sätt. De här behörigheterna varierar beroende på enhet och listas utifrån vilka Family Safety-funktioner du vill använda för varje familjemedlem.

Välj den plattform där du använder Microsoft Family Safety-appen nedan för mer information:

Obs!: Namnen och stegen för behörigheter kan skilja sig något beroende på vilken version, modell och Android-version av varje enhet som används.

Family Safety-funktion

Behörighet

Innehållsfilter

Skärmtid: app- och spelgränser

Hjälpmedelstjänst
På så sätt kan Family Safety tillämpa appgränser och innehållsfilter, och ger en extra nivå av noggrannhet för data om skärmtid.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> hjälpmedel> aktivera Använd tjänstanvändning >Tillåt

Batterioptimering
Det gör att appen kan skicka skärmtidsdata regelbundet och ger familjegruppen den mest korrekta och uppdaterade informationen som möjligt.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> för> batteri (tre lodräta punkter) > Batterioptimering > Inte optimerad > Family Safety > Optimera inte

Åtkomst för användning
Det gör att programmet kan komma åt data om skärmanvändning.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> Allmänt> för> program med användningsåtkomst > Family Safety > Tillåt åtkomst

Enhetsadministratör
Då avinstalleras appen utan godkännande från en organisatör i familjegruppen. På så sätt främjas kommunikation när medlemmarna vill ha mer skärmtid än vad gränserna är.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> Biometrisker och säkerhet > Andra säkerhetsinställningar > Appar för enhetsadministration > Family Safety > Activate

Drive Safety 

På så sätt kan du se var du är och information om varje enhet. Du kan välja att dela enheter med din familj. 
 
*Drive Safetyär en premiumfunktion som är tillgänglig med en Microsoft 365 Family-prenumeration, för närvarande tillgänglig för prenumeranter med Microsoft-konton (MSA) i USA, Storbritannien, Kanada och Australien. 

Åtkomst till plats
Det gör att programmet kommer åt din aktuella plats. 
 
Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar > av > för appen > Family Safety > Tillåt hela tiden 

Batterioptimering
Det gör att appen kan skicka skärmtidsdata regelbundet och ger familjegruppen den mest korrekta och uppdaterade informationen som möjligt.  
 
Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar > batteri > menyn (tre lodräta punkter) > Batterioptimering > Inte optimerad > Family Safety > Optimera inte 

Google Location Accuracy 

Det gör att appen får rätt plats. 

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar > av > av > i Googles > på Förbättra platsprecisionen 

Platsdelning
Då vet din familj var du är. De kan se dig på kartan och adressen till din aktuella plats.

Platsaviseringar** 

På så sätt vet du när en familjemedlem kommer till eller avviker från en sparad plats. 

**Platsaviseringar är en premiumfunktion som är tillgänglig med en Microsoft 365 Family-prenumeration. 

Åtkomst till plats
Det gör att programmet kommer åt din aktuella plats.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> av> för appen > Family Safety > Tillåt hela tiden

Meddelanden
Aviseringar gör att du får information om sådant som skärmtid, innehållsfilter, familjeplats med mera.

Meddelanden
Det gör att appen kan skicka aviseringar för vissa händelser, till exempel när någon ansluter till familjen, eller när en medlem begär mer skärmtid.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Det här är vanligtvis på som standard på Android-enheter. Kontrollera så här: Inställningar > meddelanden > Family Safety > att Tillåt aviseringar är på

Obs!: De här stegen kan skilja sig något beroende på vilken version av iPhone eller iPad som används.

Family Safety-funktion

Behörighet

Meddelanden
Aviseringar gör att du får information om sådant som skärmtid, innehållsfilter, familjeplats med mera.

Meddelanden
Det gör att appen kan skicka aviseringar för vissa händelser, till exempel när någon ansluter till familjen, eller när en medlem begär mer skärmtid.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> Meddelanden> Family Safety > på Tillåt aviseringar

Platsdelning
Då vet din familj var du är. De kan se dig på kartan och adressen till din aktuella plats.

Platsaviseringar

På så sätt får du veta när en familjemedlem kommer till eller avviker från en sparad plats. 

**Platsaviseringar är en premiumfunktion som är tillgänglig med en Microsoft 365 Family-prenumeration. 

Tillåt platsåtkomst
Det gör att programmet kommer åt din aktuella plats.

Så här ställer du in det för Family Safety:
Inställningar> Family Safety > hela> alltid

 
För iOS 14+: när du har tillått platsåtkomst aktiverar du Exakt plats

Drive Safety


På så sätt kan du se var du är och information om varje enhet. Du kan välja att dela enheter med din familj. 
 
*Drive safetyär en premiumfunktion som är tillgänglig med en Microsoft 365 Family-prenumeration, för närvarande tillgänglig för prenumeranter med Microsoft-konton (MSA) i USA, Storbritannien, Kanada och Australien. 

Tillåt platsåtkomst 

Det här är samma inställningar som du skulle använda för platsdelning. de tillåter att programmet kommer åt din aktuella plats. 
 

Så här ställer du in det för Family Safety 

Inställningar > Family Safety > alltid > inställningar 

För iOS 14+: när du har tillått platsåtkomst aktiverar du Exakt plats 

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×