Felsökning och reparation av Lumia

Du kan enkelt åtgärda många problem själv. Prova först med felsökaren. Om det inte hjälper får du instruktioner om hur du går vidare.

Vad har du problem med?
Vad har du problem med?
Välj ett problem
Välj ett problem
Min Lumia startar inte

Om telefonen har hängt sig eller inte startar kan Windows Device Recovery Tool hjälpa dig att återställa telefonens programvara. Verktyget kan också användas på telefoner som startar, men har en skärm för BitLocker-återställning.

 • Viktigt! Windows Device Recovery Tool kan radera allt innehåll som finns på telefonen, inklusive appar och spel (tillsammans med appdata och sparade speldata), sms, samtalshistorik, musik och foton. Om det är möjligt bör du säkerhetskopiera telefonen först (Inställningar > Säkerhetskopia). Då kan du återställa till en säkerhetskopia när återställningen är klar.
 • Obs! Återställningsprocessen kan ta en stund beroende på hastigheten på din Internetanslutning och du kan inte använda telefonen under installationen. Den senaste godkända versionen av programvaran i telefonen och modellen installeras.
Ladda ned och installera Windows Device Recovery Tool på din dator (finns för Windows 7 och senare). Se till att telefonen har tillräckligt med batteri, om det är möjligt. När installationen har slutförts startar du programmet så visas huvudskärmen.


 1. Om telefonen inte hittas automatiskt kopplar du från alla telefoner från datorn och trycker på Min telefon hittades inte längst ned på huvudskärmen.
 2. Välj tillverkaren av telefonen om du blir tillfrågad.
 3. Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
 4. Vänta tills datorn har hittat den anslutna telefonen och följ instruktionerna på skärmen. Om det dröjer längre än en minut innan telefonen ansluts kan du prova att starta om telefonen. Se till att USB-kabeln är ansluten och håll in strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar.
 5. Tryck på Installera programvara för att börja installera programmet på telefonen.
 6. Telefonen startar om när installationen har slutförts. Om det finns en PIN-kod till SIM-kortet anger du den.

Löstes problemet?

Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Välj ett problem
Pekskärmen svarar inte eller svarar på fel sätt
 1. Ta bort all skyddande film eller tejp från skärmen för att se om det hindrar att pekskärmen fungerar. Skärmen förblir svart om något objekt finns längst upp på skärmen.
  Proximity sensor location
 2. Rengör skärmen med en mjuk, ren och torr trasa.
 3. Starta om telefonen. Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder. Släpp så startas telefonen om.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Justera pekkänsligheten och se om det hjälper. Tryck på Inställningar > pekläge > Pekkänslighet (alla telefoner har inte den här funktionen).
Obs! Se till att du inte råkar vidröra skärmens kanter när du håller telefonen, eftersom detta kan medföra felaktiga eller oavsiktliga vidröringar.

Löstes problemet?

Problem är löst

Grattis! Så bra att den här guiden hjälpt dig lösa problemet.

Mer hjälp

Om dessa felsökningssteg inte hjälpte dig lösa problemet med din telefon kan du klicka här (på engelska) för att få hjälp från våra partner på B2X, en Microsoft-auktoriserad kundserviceleverantör.

Telefonen fungerar inte eller svarar inte som den ska

Prova dessa lösningar om din telefon till exempel startar om utan anledning, låser sig eller inte går att starta, om en app kraschar, om du har problem med ljudet eller om skärmen är tom:

1. Ladda telefonen


Ladda telefonen i minst 20 minuter.

2. Starta om telefonen


Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder. Släpp så startas telefonen om. Du kanske måste ställa in datum och tid på telefonen efter den här åtgärden.
Keys to press to perform soft reset

Om problemet kvarstår återställer du telefonen enligt anvisningarna nedan.

3. Återställ telefonenInnan du fortsätter med återställningen ser du till att telefonens batterinivå är över 50 %.
Om du vill kontrollera den återstående batterikapaciteten går du till Inställningar > System > Batterisparfunktion (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion). Om du inte kan se den eller om nivån är för låg laddar du telefonen i minst 20 minuter.

Återställ telefonen med hjälp av telefoninställningarna.
Välj Inställningar > System > Om > Återställ telefonen (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > Om > Återställ telefonen).

Om du inte kan komma åt telefoninställningarna följer du anvisningarna nedan:

 1. Koppla bort laddaren. Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar och tryck sedan omedelbart ned volymsänkningsknappen tills ett utropstecken (!) visas på telefonskärmen. Släpp volymsänkningsknappen.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Tryck på volym- och strömknapparna i följande ordning: volymhöjning, volymsänkning, strömknappen och volymsänkning.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Användare av Lumia 950 XL: de fysiska knappkombinationerna skiljer sig något jämfört med andra Lumia-telefoner.

 3. Vänta tills telefonen har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i upp till 5 minuter, sedan blir skärmen blank i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.
 4. Gå genom den ursprungliga telefoninstallationen. Kontrollera att datum och tid har ställts in korrekt. Välj Inställningar > Tid och språk > Datum och tid (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > datum+tid).

Löstes problemet?

Se till att du har den senaste programuppdateringen

Så här kontrollerar du om det finns nya program för din telefon:

Lumia med Windows 10:

 • Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Uppdatering och tryck på Sök efter uppdateringar.

Lumia med Windows Phone 8:

 • Gå till Inställningar > Uppdatering och tryck på Sök efter uppdateringar.

Gå vidare till nästa steg om det inte finns någon ny programvara. Använd annars instruktionerna nedan för att förbereda telefonen för en uppdatering och vad du bör kontrollera efter uppdateringen.

Innan du installerar

Frigör utrymme. Bra innehåll levereras i stora förpackningar! Innan du påbörjar en programuppdatering rekommenderar vi att du frigör tillräckligt med utrymme i telefonen.

 • Du kan behöva ha upp till 1,5 GB (beroende på telefonmodell och programvaruversion) ledigt telefonminne för att programuppdateringen ska kunna installeras.
 • Gå till Inställningar > System > Lagring (Win10) eller Inställningar > storage sense (WP 8) för att kontrollera tillgängligt utrymme.

Ladda telefonen. Anslut en laddare eller se till att telefonen har tillräckligt med batteri (minst 50 %) innan du påbörjar uppdateringen.

Var online. Din telefon har stöd för trådlösa uppdateringar (OTA) och du behöver inte använda kablar eller en datorn. Du kan bara ladda ned och installera uppdateringen med telefonen.

 • Använd ett Wi-Fi-nätverk för att ladda ned uppdateringen och för att undvika överföringskostnader för mobildata.
 • Offlineuppdatering är inte möjlig.

Aktivera säkerhetskopior. Se till att dina inställningar, appar, foton och sms bevaras.

Lumia med Windows 10:

 • Om du vill säkerhetskopiera dina appdata och systeminställningar går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Säkerhetskopia.
 • Om du vill säkerhetskopia dina appar och videoklipp går du till Inställningar > Enheter > Standardkamera > Hantera inställningar för uppladdning till OneDrive.
 • Om du vill säkerhetskopiera dina sms går du till Inställningar > System > Meddelanden > Synkronisera meddelanden mellan enheter.

Lumia med Windows Phone 8:

 • Gå till Inställningar > säkerhetskopia
 • På den här skärmen hittar du separata alternativ för att säkerhetskopiera appar+inställningar, sms och foton+videor.

Under installationen

Gå tillbaka till inställningar och börja programvaruuppdateringen.

 • Uppdateringen ska ta runt 15–30 minuter, men en större uppdatering kan ta upp till 2 timmar beroende på din telefonmodell och hur många appar du har installerat.
 • Du kan inte använda telefonen under uppdateringsinstallationen.
 • Följ alla uppdateringsmeddelanden (det är normalt att telefonen startar om sig flera gånger under installationen).

Det kan finnas flera tillgängliga uppdateringar för din telefon, beroende på din aktuella programversion. Du kanske måste upprepa processen för att få den senaste versionen.

Efter installationen

Se till att du har de senaste apparna. Fler appuppdateringar från Store kanske behövs för att aktivera alla nya funktioner i telefonen efter en programvaruuppdatering.

Lumia med Windows 10:

 • Gå till Store > Meny > Nedladdningar och uppdateringar och tryck på Sök efter uppdateringar för att söka efter appuppdateringar. Tryck på Uppdatera alla när kontrollen är klar.

Lumia med Windows Phone 8:

 • Gå till Store > > inställningar > och tryck på Sök efter uppdateringar för att söka efter appuppdateringar.

Går inte saker som planerat? Du kan hitta svar på en del problem i vår community.


Löstes problemet?

Min telefon börjar bli långsam

Avsluta appar som körs i bakgrunden

 • Tryck och håll ned på bakåt-knappen så ser du apparna som körs i bakgrunden. Svep genom applistan och tryck på X för att stänga de appar som inte behövs.
 • När du är klar trycker du på menyknappen för att gå tillbaka till startskärmen.
 • Kontrollera vilka appar som kör bakgrundsaktiviteter och blockera dem du inte behöver: Gå till Inställningar > System > Batterisparfunktion och markera Batterianvändning (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion och svep till användning). Tryck på en app för att hantera den. I varje app kan du välja Information och välja om appen ska tillåtas att köras i bakgrunden (Lumia med Windows Phone 8: tryck på länken ovanför applistan och välj visa appar som kan köras i bakgrunden).

Appar på SD-kort

För optimal apprestanda bör du installera appen eller spelet på telefonens lagringsutrymme i stället för på ett SD-kort.

 1. Gå till Applistan och välj Lagring (Lumia med Windows Phone 8: Storage Sense).
 2. Tryck på fältet SD-kort längst upp på skärmen.
 3. Välj Appar och spel (Lumia med Windows Phone 8: appar+spel).
 4. Tryck på appen du vill flytta och tryck på Flytta till telefon.

Obs! Om SD-kortet innehåller tusentals medieobjekt kan genomsökningen av filsystemet kräva stora resurser, även när det körs i bakgrunden. Gå till Applistan, välj Lagring (Lumia med Windows Phone 8: Storage Sense), tryck på fältet SD-kort och tryck på Ta bort SD-kort. Du kommer du åt SD-kortet nästa gång du startar telefonen.

Löstes problemet?

Kameran fungerar inte korrekt
Lumia med Windows 10:
 1. Tryck på panelen Store för att se om det finns tillgängliga uppdateringar för kameraappen. Tryck på  Meny > Nedladdningar och uppdateringar. Bläddra längst ned så visas Sök efter uppdateringar. När du har sökt efter uppdateringar väljer du Uppdatera alla längst upp på skärmen.
 2. Tryck på Inställningar > Enheter > Standardkamera och välj appen för standardkameran om du har fler än en kameraapp.
Lumia med Windows Phone 8:
 1. Tryck på panelen Store för att se om det finns tillgängliga uppdateringar för kameraappen.
 2. Återställ standardkamerainställningarna, gå till Inställningar och svep åt vänster till program > foton+kamera (bilder+kamera). Rulla ned till botten och tryck på återställ kameran.

Min kameraapp öppnas inte och telefonen går tillbaka till startskärmen

 1. Starta om telefonen. Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt tills du känner att telefonen vibrerar. Du kanske måste ställa in datum och tid på telefonen efter den här åtgärden.
 2. Prova med en annan kameraapp. Installera om appen från Store för att lösa problemet om det här sker endast i en app.
Löstes problemet?

Minneskortet fungerar inte som det ska

Minneskortet känns inte igen

Kontrollera att:

 • Du har ett snabbt minneskort från en välkänd tillverkare 4–200 GB microSD (Lumia med Windows Phone 8: 4–128 GB microSD).
 • Minneskortet inte är fullt (det ska finnas minst 50 MB ledigt utrymme på kortet).
 • Minneskortet inte är lösenordsskyddat. Anslut minneskortet till en dator som har en USB-läsare med ett microSD-kortfack för att kontrollera om kortet är lösenordsskyddat. Om du inte får åtkomst till kortet är det lösenordsskyddat. Ta bort lösenordet från minneskortet genom att använda enheten där det användes senast.

Minneskortet fungerar inte som förväntat

Om minneskortet innehåller tusentals medieobjekt kan genomsökningen av filsystemet kräva stora resurser, även när det körs i bakgrunden. Om du tror att problemet beror på detta går du till Inställningar > System > Lagring, trycker på SD-kort (D:) och trycker sedan på Ta bort längst ned på skärmen (Lumia med Windows Phone 8: Applistan, välj Storage Sense, tryck på fältet SD-kort och tryck på Ta bort SD-kort). Du kommer du åt minneskortet nästa gång du startar telefonen.

Om meddelanderutan Sök igenom SD-kort och åtgärda fel visas trycker du på Ja. Då söker telefonen igenom kortet och försöker åtgärda eventuella fel. Om meddelandet Genomsökningen av SD-kortet misslyckades visas sätter du i minneskortet i en dator och försöker korrigera felet med hjälp av följande steg:

Formatera minneskortet på en dator

Viktigt! Innan du formaterar minneskortet måste du säkerhetskopiera dina data, eftersom de kan försvinna under formateringen:

 1. Anslut minneskortet till en dator med en USB-läsare som har ett microSD-kortfack. Om kortläsaren eller datorn har ett vanligt SD-kortfack kan du använda en microSD-kortadapter.
 2. Gå till Utforskaren och bläddra till Flyttbart lagringsmedium på datorn, högerklicka på Minneskortoch välj Formatera.
 3. För 4–32 GB-kort väljer du filsystemet FAT32 och 32 kB som storlek på allokeringsenheten. Tryck sedan på Start. För 64–200 GB-kort väljer du filsystemet exFAT och 200 kB som storlek på allokeringsenheten.
 4. Tryck på OK för att bekräfta varningsmeddelandet om dataförlust. Tryck på OK när formateringen är klar.
 5. Återställa enbart information som är kompatibel med telefonen (JPEG eller MP4 i fotomappen eller MP3 i musikmappen).
 6. Högerklicka på minneskortet, välj Mata ut och vänta tills det är säkert att ta bort kortet.
 7. Sätt in minneskortet i minneskorthållaren i telefonen tills det låses på plats.

Löstes problemet?

Mitt batteri tar snabbt slut

 1. Starta om telefonen.
 2. Aktivera batterisparläget: tryck på Start, svep åt vänster till Applistan, gå till Inställningar > System > Batterisparfunktion) och ställ in Batterisparfunktion (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion).
 • Om du vill att batterisparfunktionen ska aktiveras när batteriet når 20 % väljer du När batteriet börjar ta slut.
 • Om du vill aktivera batterisparfunktionen nu och låta den vara på tills nästa gång du laddar batteriet väljer du Nu till nästa laddning.

När batterisparfunktionen är aktiverad visas en liten hjärtikon ovanför batteriikonen och telefonen tar inte automatiskt emot e-post och kalenderuppdateringar, uppdaterar inte vissa levande paneler och låter inte appar köras i bakgrunden.

Du kan också prova följande:

 • Obs! Vilka funktioner som finns i telefonen kan variera, beroende på till exempel ditt språk, region, tjänstleverantör eller telefonmodell.

Stäng av tjänster och funktioner som du inte använder:

 1. Stäng de appar du inte använder: Håll ned knappen Tillbaka om du vill se vilka appar som körs i bakgrunden. Svep genom applistan och tryck på X för att stänga de appar som inte behövs.
 2. Inaktivera positioneringstjänster: tryck på Inställningar > Sekretess > Position (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > position) och ställ in PositioneringstjänsterAv.
 3. Inaktivera Bluetooth: tryck på Inställningar > Enheter > Bluetooth (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > Bluetooth) och ställ in StatusAv.
 4. Inaktivera NFC: tryck på Inställningar > Enheter > NFC (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > NFC (för samman + skicka)) och ställ in För samman för att delaAv.
 5. Lumia med Windows Phone 8: Låt inte telefonen ansluta till din musiksamling i molnet. Starta appen Musik och tryck sedan på... > Inställningar och inaktivera inställningarna.
 6. Kontrollera vilka appar som kör bakgrundsaktiviteter och blockera dem du inte behöver: tryck på Inställningar > System > Batterisparfunktion> Batterianvändning (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion) och svep åt vänster så visas senaste batterianvändning i Applistan. Därifrån trycker du på en app för att hantera den. (Telefoner med Lumia Black och Amber: Tryck på Inställningar, svep till program och tryck på bakgrundsaktiviteter. Tryck på den app som du vill blockera och tryck på blockera.)
Ändra frekvensen för vissa händelser:

 1. Ändra din e-postinställningar om du vill hämta e-postobjekt mindre ofta: Gå till startskärmen, öppna e-postkontot som du vill ändra, tryck på ... > Inställningar > Konton, välj e-postkontot som du vill ändra och tryck på Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda och välj hur ofta du vill Hämta nytt innehåll (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > synkningsinställningar och ändra inställningen för Hämta nytt innehåll eller ställ in den på manuell kontroll).
 2. Ange att telefonskärmen ska stängas av efter en kortare tid: tryck på Inställningar > Anpassning > Låsskärm (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > låsskärm) och ändra inställningen för Skärmen stängs av efter.
Andra tips:

 1. Minska skärmens ljusstyrka: tryck på Inställningar > System > Bildskärm, ställ in Justera skärmens ljusstyrka automatisktAv och minska Ljusstyrka. (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > ljusstyrka, ställ in Justera automatiskt Av och ställ in Nivålåg.)
 2. Ändra inställningen för översiktsskärmen: tryck på Inställningar > Extra > Översiktsskärm > Läge > Av (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > snabbkollsskärmen och ställ in Snabbkollsskärmen Av).
 3. Lumia med Windows Phone 8: Använd dubbeltryck för att väcka telefonen endast när det behövs. Tryck på Inställningar > pekläge och ställ in Aktivering Av.
 4. Ställ in telefonen till att endast använda 2G-nätverk (GSM): tryck på Inställningar > mobilnät > Högsta anslutningshastighet.
 5. Inaktivera Wi-Fi-anslutningen: tryck på Inställningar > Nätverk och trådlöst > trådlöst nätverk (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > trådlöst nätverk) och ställ in Trådlöst nätverk Av.
 6. Ladda telefonen tills telefonbatterinivån är 100 %. Kontrollera batterinivån genom att gå till Inställningar > System > Batterisparfunktion > Översikt (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion > Återstående batteritid).
 7. Använd hörlurar i stället för högtalaren.
 8. Kontrollera att dina appar är uppdaterade: Öppna Store och tryck på Meny > Nedladdningar och uppdateringar. Bläddra längst ned så visas Sök efter uppdateringar. Du kan välja Uppdatera alla högst upp på sidan. Lumia med Windows Phone 8: Öppna Store, tryck på... > Inställningar > sök efter uppdateringar. (Telefoner med Lumia Black och Amber: Tryck på Uppdateringar längst ned på startsidan i Store om det finns tillgängliga uppdateringar.)
Om batteriet fortfarande töms snabbt:

 1. Lumia med Windows 10: Kontrollera att det inte finns väntande programuppdateringar för telefonen. Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering
 2. Gamla eller ogiltiga lösenord för e-post och sociala mediekonton påverkar batteritiden. Ta bort och skapa dina kontoprofiler igen genom att trycka och hålla ned på relevant kontoprofil i Inställningar > Konton > Din e-post och dina konton (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > e-post+konton). Ställ in telefonen i flygplansläge och starta om den om det här misslyckas. Ta sedan bort e-postkontot, inaktivera flygplansläget och återskapa e-postkontot. Gör det här för alla avstannade kontoprofiler (e-postkontot som är inställt som Microsoft-konto på telefonen kan inte tas bort manuellt).
 3. Batteriet kan börja bli slitet och behöva bytas ut.

Löstes problemet?

Min telefon laddas inte

Batteriindikatorn visas inte på skärmen

 1. Ladda telefonen i minst 20 minuter med telefonens väggladdare.
 2. Försök sedan starta telefonen igen.
 • Obs! Det tar längre tid att ladda via USB och en dator.

Batteriladdningen är instabil

 1. Kontrollera att laddaren fungerar genom att ladda med en annan kompatibel telefon.
 2. Starta om telefonen. Tryck och dra i laddarkontakten försiktigt med dina fingrar om det inte hjälper. Om laddningen startar när du rör på laddarkontakten kontrollerar du om det finns damm eller smuts på den.

Batteriet töms snabbt

 • Batteriet kan börja bli slitet och behöva bytas ut.

Löstes problemet?

Mitt batteri blir inte fullständigt laddat
 1. Använd batteriladdaren som medföljde telefonen. Äldre laddare laddar kanske inte batteriet fullständigt.
 2. Återställ telefonen. Tryck och håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt tills du känner att telefonen vibrerar. Du kanske måste ställa in datum och tid på telefonen efter den här åtgärden. Observera att detta inte tar bort några inställningar eller ditt personliga innehåll.

Löstes problemet?

Min telefon har problem att ansluta till Wi-Fi-nätverk

 1. Starta om telefonen, kontrollera Wi-Fi-ikonen på telefonskärmen och flytta dig närmare en Wi-Fi-åtkomstpunkt för bättre signal.
 2. Se till att telefonen inte är i batterisparläge (Inställningar > System > Batterisparfunktion, Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktion).
 3. Inaktivera Bluetooth-anslutningen på telefonen medan den är ansluten till Wi-Fi (Inställningar > Enheter > Bluetooth, Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > Bluetooth). Bluetooth och Wi-Fi använder samma frekvensintervall och kan störa varandra.
 4. Om du inte kan ansluta till ett nätverk som du har anslutit till tidigare, kan du prova med att ta bort nätverket från telefonen: Inställningar > Nätverk och trådlöst > trådlöst nätverk > hantera. Gå till Kända nätverk, håll ned fingret på nätverksnamnet och tryck på Ta bort. (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > trådlöst nätverk > hantera (avancerat). Gå till Kända nätverk, håll ned fingret på nätverksnamnet och tryck på Ta bort.) När du tar bort nätverket tar du även bort associerade inställningar på telefonen. Sedan trycker du på Wi-Fi-nätverket i listan över nätverk och försöker ansluta igen.
 5. Om det inte finns något SIM-kort i telefonen kan du prova att sätta i ett och kontrollera att du inte är i flygplansläge. Om det inte finns något SIM-kort i telefonen kanske vissa landsspecifika Wi-Fi-funktioner slutar fungera när telefonen inte känner till sin plats.
 6. Kontrollera om du kan ansluta med din telefon till ett annat Wi-Fi-nätverk (till exempel med Internetdelningsfunktionen på en annan telefon).
 7. Använd din mobildataanslutning och kontrollera om det finns ny programvara för telefonen: tryck på Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering. (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > telefonuppdatering.)

Om du har problem att ansluta till Wi-Fi-nätverket hemma

 1. Starta om din router (vissa routrar ska vara avstängda i 2 minuter för att tillåta bakgrundsuppdatering).
 2. Kontrollera att ditt lösenord i ett säkert nätverk på din telefon är korrekt konfigurerat och att telefonens säkerhetsinställningar matchar inställningarna för Wi-Fi-nätverket. Om du får ett felmeddelande om Ogiltigt lösenord kan du logga in på din trådlösa router och ändra driftläget 802.11b/g/n till enbart 802.11g. Starta sedan om routern och försök skapa en anslutning igen.
 3. Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk inte är konfigurerat att filtrera åtkomst utifrån enhetens MAC-adress. Om du använder MAC-baserad filtrering måste du ange telefonens MAC-adress i filterlistan. Telefonens MAC-adress finns i Inställningar > System > Om > Mer information (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > om > mer information). Den ska finnas under Enhetsinformation.
 4. Inaktivera andra aktiva nätverkstjänster, till exempel direktuppspelning av video och onlinespel.
 5. Gå till routerns supportsida för att kontrollera att den har den senaste inbyggda programvara installerad.

Om du har problem med att ansluta till offentliga surfpunkter

 1. Kontrollera om det behövs någon autentisering för den offentliga surfpunkten. Även om Wi-Fi-nätverket är öppet kanske du fortfarande behöver verifiera det med ett användarnamn och lösenord i telefonens webbläsare innan du kan få åtkomst till internet. Du kan också behöva verifiera igen om autentiseringen upphör. Koppla från och återanslut till Wi-Fi-nätverket i Inställningar > Nätverk och trådlöst > trådlöst nätverk (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > trådlöst nätverk) om inget autentiseringsmeddelande visas.
 2. För offentliga surfpunkter kanske redan maximalt antal användare är anslutna. Vänta ett tag och försök igen eller leta efter en annan surfpunkt.

Löstes problemet?

Jag kan inte ansluta till Internet med en mobildataanslutning

Starta om telefonen med SIM-kort isatt (telefonen läser in inställningarna från SIM-kortet) och prova din mobila dataanslutning, till exempel med appen Microsoft Edge.

Om du inte kan ansluta till Internet med en mobildataanslutning

 1. Aktivera mobildataanslutningen på telefonen.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM) och ställ in Dataanslutning .
 2. Kontrollera att dataroaming är aktiverat när du inte är i ditt hemnätverk.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM och välj Alternativ för dataroaming > Roaming (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM och välj alternativ för dataroaming).
 3. Se till att du inte har uppnått din datagräns.
  Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Dataanvändning för att se dataförbrukningen. Lumia med Windows Phone 8: Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och starta appen Data Sense. Ändra Begränsa dataförbrukning i bakgrunden och/eller Begränsa dataförbrukning i bakgrunden vid roaming till Av.
 4. Kontrollera hos din mobiloperatör att du har ett aktivt mobildataabonnemang (Internetåtkomst) på ditt SIM-kort.

Om din mobila dataanslutning fortfarande inte fungerar kan du prova att ange de nya inställningarna manuellt

Om du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med telefonen eller om du har tillgång till din dator kan du prova att söka på nätet för att hitta Internetinställningarna för din mobiloperatör. Så här lägger du till inställningar manuellt:

Lumia med Windows 10:

 1. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar > Lägg till ett Internet-APN.

Lumia med Windows Phone 8:
 1. Alternativ 1 - Gå till Inställningar > åtkomstpunkt och tryck på +.
 2. Alternativ 2 - Gå till Inställningar > mobilnät+SIM > SIM-inställningar > SIM och tryck på lägg till APN för internet eller ställ in Manuell APN för Internet .

Löstes problemet?

Jag kan inte dela telefonens Internetanslutning med en annan enhet

 1. Inaktivera batterisparfunktionen eller anslut en laddare till telefonen: tryck på Inställningar > System > Batterisparfunktion och ställ in Batterisparfunktionen är: Av (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > batterisparfunktionen> Av).
 2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm. Flytta lite på telefonen eller gå närmare ett fönster om du är inne i en byggnad för att öka telefonens signalstyrka.
 3. Avsluta alla telefonsamtal. Inkommande eller utgående samtal avbryter dataöverföringen.
 4. Kontrollera mobilanslutningsindikatorn (E, 2G, 3G, H+, 4G) i det övre vänstra hörnet av telefonskärmen. Ändra den högsta anslutningshastigheten från 3G/4G till 2G och tillbaka igen för att säkerställa att telefonen ansluter till nätverket på rätt sätt. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar > Högsta anslutningshastighet (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät (eller mobil eller mobilnät+SIM)).
 5. Se till att säkerhetstypen för internetdelning (om den inte kan väljas används WPA2) och lösenordsinställningarna stämmer överens mellan telefonen och den anslutande enheten (Inställningar > Nätverk och trådlöst > Delning av trådlös anslutning > Nätverkslösenord, Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > internetdelning).
 6. Kontrollera att Wi-Fi-Internetdelning är tillåtet i det mobildataabonnemang som du har hos din operatör, och att nätoperatören har aktiverat Internetdelning på telefonen.
 7. Försök att skapa en anslutning med en annan enhet eller tvinga den anslutna Wi-Fi-adaptern att använda 802.11g-standard – inaktivera 802.11n-läge. På en Windows-dator, gå till Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverksanslutningar och högerklicka på din aktiva Trådlös nätverksanslutning och öppna Egenskaper > Konfigurera > Avancerat och välj 802.11n och värdet Inaktiverad. Tryck på OK när du är klar.
 8. Anslut igen, eftersom Internetdelningen stängs av efter 5 minuters inaktivitet.

Löstes problemet?

Min Bluetooth-anslutning fungerar inte

Om du inte kan ansluta till någon Bluetooth-enhet startar du om telefonen och se om det löser problemet. Annars fortsätter du att felsöka med stegen nedan:

 1. Se till att din telefon inte är i batterisparläge eller flygläge.
 2. Se till att de kopplade enheterna är inställda så att de ser varandra och att det inte finns något hinder som blockerar utrymmet mellan enheterna.
 3. Se till att kontakterna i telefonboken inte innehåller specialtecken eller blanksteg före namnet om du inte kan upprätta en anslutning eller om anslutningen tappas strax efter kopplingen. Byt namn på dem eller ta bort dem om de har det.
Starta kopplingsprocessen från början om stegen ovan inte hjälper:

 1. Rensa listan med kopplade enheter i telefonens Bluetooth-inställningar.
 2. Återställ enheten som är Bluetooth-kopplad för att rensa informationen om de senaste Bluetooth-enheterna och gå igenom kopplingsprocessen (se användarhandboken för den kopplade enheten för att hitta anvisningar om återställning och koppling).
 3. Om anslutningen lyckas visas Bluetooth-symbolen på telefonskärmen.
Observera att kompatibilitet med enheter från tredje part (till exempel tillbehör) beror på Bluetooth-standarder och program från enhetens tillverkare.

Löstes problemet?

Kabelanslutningen till datorn fungerar inte

Anslut Lumia-telefonen till datorn med en USB-kabel som följde med förpackningen och svep sedan uppåt på Lumia-telefonens skärm för att låsa upp den. När telefonen hittas av Windows visas den normalt bland de bärbara enheterna under Bärbara enheter i Enhetshanteraren.

Så här kontrollerar du det:

 1. Tryck på Start, skriv Enhetshanteraren och tryck på Retur.
 2. Utöka kategorin för bärbara enheter.

Prova följande lösningar om du inte ser din Lumia-telefon under Bärbara enheter:

Kontrollera din USB-anslutning

Du kan försöka med ett annat uttag på datorn, men använd inte en USB-hubb eller uttagen som finns på datorns framsida. Prova också en annan kabel, om möjligt.

Kontrollera att supportfiler för Windows Media är installerade

Om datorn inte har Windows Media Player kan du installera Media Feature Pack för din version av operativsystemet.

Avinstallera och installera om drivrutinen

Fortsätt felsöka USB-drivrutiner med hjälp av stegen nedan om problemet kvarstår:

 1. Tryck på Start på datorn, skriv Enhetshanteraren och tryck på Retur. Obs! Låt telefonen vara ansluten till datorn medan drivrutinerna avinstalleras.
 2. Om Lumia-telefonen visas som Okänd enhet bredvid ett gult frågetecken dubbeltrycker du på den okända enheten för att öppna fönstret Egenskaper.
 3. Gå till fliken Drivrutin och välj Avinstallera
 4. En dialogruta visas som ber dig att bekräfta avinstallationen. Ta bort drivrutinen om du har det alternativet.
 5. Koppla från Lumia-telefonen när du har avinstallerat allt.
 6. Återanslut Lumia-telefonen och vänta medan datorn hittar den.
 7. Gå till Enhetshanteraren och kontrollera om din telefon visas under Bärbara enheter.

Ladda ned och installera dina Lumia-telefondrivrutiner från Windows Update Catalog

Om du vill installera drivrutinen manuellt gör du så här:

 1. Gå till Microsoft Update-nedladdningssidan (länken fungerar endast i IE) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Sök efter Windows Phone WinUSB.
 3. Lägg till drivrutinen i kundvagnen och tryck på korgen för att checka ut.
 4. Ladda ned filen till datorn.
 5. Bläddra till filen du laddade ned och extrahera den nedladdade CAB-filen med till exempel Winzip.
 6. Klicka på Uppdatera drivrutin och Välj drivrutinsprogramvara i Enhetshanteraren, sök efter katalogen där du extraherade filerna och klicka på Nästa.
 7. Återanslut Lumia-telefonen och kontrollera statusen i Enhetshanteraren.

Löstes problemet?

Jag hittar ingen nätverkssignal

 1. Starta om din telefon och se till att din telefon inte är i flygplansläge.
 2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning. Om du hela tiden upplever att den mobila signalstyrkan är låg på ett visst ställe kan det hända att täckningen är dålig där. Med Netradar kan du se mobiloperatörers täckningskartor. Kartorna finns på www.netradar.org.
 3. Ändra till automatiskt val av nätverk. Välj Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM och tryck på SIM-inställningar). Se till att Val av nätverk är inställt på automatisk.
 4. Ta tillfälligt bort eventuella extra höljen eller skal från telefonen för att kontrollera om de påverkar signalstyrkan.
 5. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt. Prova ditt SIM-kort på en annan telefon och/eller prova ett annat SIM-kort med din telefon, om det är möjligt.
 • Obs! Använd inte SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-kortplatsen. Kontakta din operatör för att beställa ett nytt SIM-kort om ett vanligt SIM-kort har klippts ned till ett mindre format.

Löstes problemet?

Jag kan inte ringa eller ta emot ett samtal

Jag kan inte ringa ett samtal:

 1. Starta om telefonen.
 2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning.
 3. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt. Använd inte SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-kortplatsen.
 4. Prova ditt SIM-kort på en annan telefon och/eller prova ett annat SIM-kort med din telefon, om det är möjligt.

Jag kan inte ta emot några samtal:

 1. Starta om telefonen.
 2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning.
 3. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt. Använd inte SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-kortplatsen.
 4. Ändra Vidarekoppling till Av: Gå till startskärmen, tryck på Telefon > ... > inställningar.
 5. Ta bort all skyddande film eller tejp från skärmen för att se om det hindrar att pekskärmen fungerar.

Löstes problemet?

Telefonen känner inte igen mitt SIM-kort

Använd inte SIM-kortadaptrar eller SIM-kort som ändrats för att passa i SIM-hållaren. Kontakta din operatör om du behöver ett SIM-kort med en annan storlek.

Prova också att göra följande:

 1. Starta om telefonen.
 2. Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
 3. Prova ditt SIM-kort i en annan telefon eller ett annat SIM-kort i din telefon, om möjligt.
 4. Telefonen kan vara SIM-låst, och då går det inte att använda ett SIM-kort från en annan nätoperatör. Kontakta din nätoperatör för att bekräfta om telefonen är låst. De kan tillhandahålla upplåsningskoden och instruktionerna om hur du använder den.
Löstes problemet?

Jag kan inte avsluta ett samtal eftersom min telefonskärm är svart
 1. Tryck på strömknappen (låsknappen) för att aktivera skärmen och tryck sedan på avsluta samtal.
 2. Om skärmen är svart startar du om telefonen genom att hålla ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i 10–15 sekunder.

Om problemet kvarstår tar du bort alla typer av skyddsfilm eller tillbehörsskydd för att kontrollera om det förhindrar att pekskärmen fungerar.

Löstes problemet?

Jag kan inte skicka eller ta emot sms
 1. Starta om telefonen.
  Datum och tid kan vara felaktiga efter att du har startat om telefonen. Du anger rätt tid genom att gå till Inställningar > Tid och språk > Datum och tid (Lumia med WP 8: Inställningar > datum+tid).
 2. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning.
 3. Skicka ett sms till ditt eget mobiltelefonnummer. På så sätt testar du funktionerna för att skicka och ta emot på en gång. 
 4. Kontrollera numret för sms-center (Meddelanden > ... > inställningar > Nummer för sms-center). Bekräfta numret med din nätoperatör om numret saknas eller om du tror att det är felaktigt.
 5. Om du har Multi-SIM (två SIM-kort med samma mobiltelefonnummer) ska du tänka på att vissa sms bara kan tas emot på ditt primära SIM-kort.

Om de tidigare stegen inte hjälper sätter du i ett SIM-kort från en annan operatör i telefonen för att bekräfta att telefonen fungerar korrekt.

Löstes problemet?

Den person som ringer till mig kan inte höra mig

Om ingen kan höra dig i andra änden under ett samtal är det sannolikt på grund av mikrofonproblem med telefonen. Prova först dessa enkla steg:

 1. Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd eller, om det är förekommer bakgrundsljud, gå till en tystare plats.
 2. Försök igen. Ibland räcker det att ringa upp igen. Det kan också hjälpa att starta om telefonen.
 3. Kontrollera om problemet uppstår för ett specifikt telefonnummer för utgående och inkommande samtal. Kan den andra personen höra andra uppringare?
 4. Ring ett samtal eller försök att spela upp röstbrevlådemeddelandet på telefonen. Med hjälp av telefonens samtalsalternativ växlar du till högtalaren för att se om det löser problemet (mer information finns i användarhandboken för din telefon).
 5. Om den andra personen kan höra dig i högtalarläget kontrollerar du att det inte finns några objekt som blockerar den inbyggda mikrofonens öppning på telefonen, till exempel ett fodral.
 6. Anslut kompatibla kabelhörlurar om problemet kvarstår. Tryck och dra i ljudkontakten försiktigt med dina fingrar och koppla loss den. Om det hjälper kontrollerar du om det finns damm eller smuts på kontakten.
Löstes problemet?
Min telefon meddelar mig inte när jag får ett samtal eller meddelande
 1. Kontrollera att volymen för ringsignalen inte är för låg. Gå till Start, tryck på volymhöjningsknappen flera gånger för att se hur numret längst upp till vänster ökar.
 2. Kontrollera om problemet är med en viss ringsignal: Gå till Inställningar > Anpassning > Ljud (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > ringsignaler+ljud). Öppna en lista under Ringsignal och välj ett objekt. Tryck på en uppspelningsknapp för att lyssna på ringsignalen.
 3. Se till att vidarekoppling är inaktiverat: Gå till Inställningar > Extra > Nätverkstjänster. Gå till Samtalsinställn., tryck på SIM och vänta medan informationen samlas in från operatören. När informationen har lästs in kontrollerar du att Alla samtal under Vidarekoppling angetts till Av. Lumia med Windows Phone 8: Gå till Startskärmen, tryck på Telefon > ... > inställningar och ändra Vidarekoppling till Av.
 4. Anslut kompatibla hörlurar med sladd. Koppla från hörlurarna om de fungerar, starta om telefonen och fortsätt felsöka de interna högtalarna.


Löstes problemet?

Jag hör inte den andra personen under ett samtal

Om du inte hör någon, men de kan höra dig, kan det bero på problem med telefonens inbyggda högtalare. Prova först dessa enkla steg:

 1. Starta om telefonen och koppla från alla externa ljudenheter från telefonen, till exempel hörlurar med sladd och Bluetooth-enheter.
 2. Ring ett samtal eller lyssna av röstbrevlådan på telefonen, använd volymknapparna för att höja volymen (beroende på din telefonmodell kan du se volymstapeln på skärmen när du trycker på volymknapparna).
 3. Med hjälp av telefonens samtalsalternativ växlar du till högtalaren för att se om det löser problemet (mer information finns i användarhandboken för din telefon).
 4. Om du kan höra personen i högtalarläget kontrollerar du att det inte finns några objekt som blockerar den inbyggda högtalarens öppning på telefonen, till exempel ett fodral eller en skyddsfilm.
 5. Anslut kompatibla kabelhörlurar om du fortfarande inte hör ljud från den inbyggda högtalaren. Tryck och dra i ljudkontakten försiktigt med dina fingrar och koppla loss den. Om det hjälper kontrollerar du om det finns damm eller smuts på kontakten.

Löstes problemet?

Jag kan inte skicka eller ta emot e-post

Gör följande om du kan ansluta till Internet med hjälp av telefonens webbläsare men din e-post inte synkroniseras med servern, eller om ett felmeddelande visas:

 1. Kontrollera telefonens datum och tid. Om tiden är fel kanske telefonen inte har tillgång till din e-post.
 2. Kontrollera ditt e-postkonto på telefonen för att se om specifik åtgärd krävs.
 3. Använd din webbläsare för att logga in på din e-postleverantörs onlinebrevlåda och se till att ditt lösenord är korrekt och att e-posttjänsten är aktiv.
 4. Rensa din inkorg. Flytta dina e-postmeddelanden från inkorgen till en temporär mapp. Det här avgör också om det finns skadade e-postmeddelanden som orsakar synkroniseringsproblem. Logga sedan ut.
 5. Avsluta alla andra e-postprogram för att se till att endast en enhet försöker komma åt ditt e-postkonto och försök igen.

Jag kan inte ta emot e-post på min telefon

 1. Kontrollera skräppostmapparna. Din e-post kanske togs emot men råkade filtreras bort.
 2. Ändra dina synkroniseringsinställningar för e-post, som anger i dagar hur gamla objekt ska vara för att laddas ned från servern. Detta kan lösa problemet med att du inte ser äldre e-postmeddelanden på telefonen.

Jag kan ta emot men inte skicka e-post från min telefon

 1. Prova att använda Wi-Fi- i stället för mobildata.
 2. Kontrollera med din e-postleverantör om några specifika inställningar krävs, eller jämför inställningar med en annan telefon. Oftast använder e-postleverantören olika inställningar när du skickar e-post beroende på vilket nätverk du använder. Du kanske blir ombedd att använda e-postleverantörens egna server för att skicka e-post eller använda olika krypteringsinställningar när du skickar e-post.

Jag får ett felmeddelande

 • Sök på webben efter en supportartikel för felmeddelandet.

Löstes problemet?

Jag kan inte skicka eller ta emot mms

Starta om telefonen med SIM-kortet isatt och försök att skicka ett mms igen (telefonen läser in inställningarna från SIM-kortet).

 • Tips! Skicka ett mms till ditt eget mobiltelefonnummer. På så sätt testar du funktionerna för att skicka och ta emot på en gång.
 • Viktigt! En mobildataanslutning krävs för mms.
 • Obs! Om du har två SIM-kort för samma telefonnummer, kan bara det primära SIM-kortet ta emot mms.

Försök att ange inställningarna manuellt om du kan ansluta till Internet men inte skicka mms

 1. Prova att söka online för att hitta mms-inställningar för din operatör. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM > SIM-inställningar för att lägga till dina inställningar manuellt. APN för mms bör visas längst ned. Tryck på +.

  Lumia med Windows Phone 8 (beroende på telefonmodell):
  • Alternativ 1 - Gå till Inställningar > åtkomstpunkt och tryck på +.
  • Alternativ 2 - Gå till Inställningar > mobilnät+SIM > SIM-inställningar > SIM och tryck på lägg till APN för mms.

Om du inte kan ansluta till Internet med en mobildataanslutning

 1. Aktivera mobildataanslutningen på telefonen. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM) och ställ in Dataanslutning .
 2. Kontrollera att dataroaming är aktiverat när du inte är i ditt hemnätverk. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > mobilnät+SIM) och markera Alternativ för dataroaming.
 3. Se till att du inte har uppnått din datagräns. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Dataanvändning.
 4. Kontrollera att bakgrundsdata inte är begränsade. Gå till Inställningar > Nätverk och trådlöst > Dataanvändning > Redigera. Ändra Begränsa bakgrundsdata till Aldrig och/eller Begränsa bakgrundsdata vid roaming till Av.
  Lumia med Windows Phone 8: Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och starta appen Data Sense. Ändra Begränsa dataförbrukning i bakgrunden och/eller Begränsa dataförbrukning i bakgrunden vid roaming till Av.
 5. Kontrollera hos din mobiloperatör att du har ett aktivt mobildataabonnemang (Internetåtkomst) på ditt SIM-kort.

Löstes problemet?

Jag har glömt lösenordet till mitt Microsoft-konto

Gå till account.live.com/password/reset från webbläsaren och följ anvisningarna.


Löstes problemet?

Jag kan inte lägga till ett Microsoft-konto

Inloggningen på ditt Microsoft-konto kan misslyckas om telefonens datum inte är korrekt. Den kan också misslyckas om nätverksanslutningen inte fungerar som den ska eller om du försöker skapa ett nytt Microsoft-konto med en live.com-adress. Du kan också bli ombedd att verifiera din identitet innan ditt Microsoft-konto kan konfigureras.

Kontrollera tidsinställningar och nätverksanslutning

 1. Gå till Inställningar > datum+tid och ange korrekt tidszon, datum och tid manuellt. Prova att logga in igen.
 2. Om åtgärden ovan inte löser problemet, ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk och försöker logga in via det nätverket.

Om meddelandet "Det går inte att ansluta" visas

 1. Om detta händer under den första konfigurationen hoppar du över kontoguiden genom att trycka på Logga in senare.
 2. Uppdatera telefonen i Inställningar > telefonuppdatering > sök efter uppdateringar.
 3. När telefonen är uppdaterad väljer du Inställningar > e-post+konton > lägg till ett konto och trycker på Microsoft-konto.
 4. Om du redan har ett konto som du använder med Xbox, Windows 8, Outlook.com, Skype eller en annan Microsoft-tjänst trycker du på logga in. Annars trycker du på skapa ett. Fyll i formuläret för att skaffa en Outlook.com-adress eller tryck på använd en befintlig e-postadress.
 5. Om du blir ombedd att verifiera ditt ID med en säkerhetskod väljer du verifieringsalternativ (sms, samtal eller e-post) och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Om du inte får verifieringskoden

 1. Om du använder e-postverifieringsalternativet kontrollerar du att du angett e-postadressen korrekt.
 2. Om du använder sms- eller samtalsverifieringsalternativet blir du ombedd att ange de sista fyra siffrorna i telefonnumret som du angav när du skapade ditt konto. Kontrollera att du angett rätt siffror. Kontrollera också att SIM-kortet sitter i telefonen och att telefonen är ansluten till nätverket. Om siffrorna motsvarar de sista fyra siffrorna i telefonnumret för ditt konto, får du verifieringskoden som ett sms eller samtal.
 3. Prova med ett annat verifieringsalternativ om du inte får verifieringskoden.

Om du får en felkod

Sök på webben efter en supportartikel för felkoden.

Om du fortfarande inte kan logga in med telefonen kontrollerar du i en webbläsare att du kan logga in med ditt konto eller skapar ett nytt konto.

Du kan logga in, men Microsoft-kontot fungerar inte

Kontrollera att du har angett korrekt födelsedatum i kontoinställningarna. Om du enligt födelsedatumet är ett barn finns begränsningar med ditt Microsoft-konto.


Löstes problemet?

Jag har glömt mitt telefonlösenord

Återställ telefonen.

Viktigt! Om du återställer telefonen raderas allt personligt innehåll, inklusive appar, och telefonen återställs till fabriksinställningar.

 1. Se till att telefonen har tillräckligt med batteri, ladda telefonen i minst 20 minuter.
 2. Stäng av telefonen och koppla från laddaren.
 3. Tryck och håll ned volymsänkningsknappen och anslut laddaren. Ett utropstecken (!) visas på skärmen.
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Tryck på knapparna i följande ordning: Höj volym, Sänk volym, strömknappen och Sänk volym.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Lumia 950 XL-användare: Observera att de fysiska knappkombinationerna varierar något jämfört med andra Lumia-telefoner.
 5. Vänta tills din telefon har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i 5 minuter, sedan blir skärmen tom i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.
 6. Gå igenom den ursprungliga telefonkonfigurationen och se till att tid och datum stämmer.
 7. Koppla bort laddaren.
Löstes problemet?

Hur kan jag låsa upp telefonen så att jag kan använda ett SIM-kort från en annan tjänstleverantör?

Kontakta din nätoperatör. Det är bara din nätoperatör som kan tillhandahålla upplåsningskoden och instruktionerna om hur du använder den.

Löstes problemet?

Jag har glömt min PIN- eller PUK-kod

Kontakta din tjänstleverantör om du glömt koderna eller inte känner till dem.

Löstes problemet?

Kvaliteten på det inkommande ljudet är dålig under ett samtal
 1. Kontrollera signalstyrkan på telefonens skärm och gå till ett ställe där det är bättre mottagning.
 2. Kontrollera om problemet finns kvar när du aktiverar telefonens högtalare eller använder ett headset med sladd.
 3. Kontrollera om problemet gäller ett visst nummer vid utgående eller inkommande samtal, och om det gör någon skillnad vem som ringde upp.
 4. Använd volymknapparna för att hitta den mest bekväma ljudnivån.
 5. Spela in ett ljudklipp och spela upp inspelningen. Då testas mikrofonens och högtalarens funktionsduglighet på en gång.

Löstes problemet?

Jag hör inga ljud när jag spelar musik eller spel
 1. Starta om telefonen genom att trycka och hålla ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt tills telefonen vibrerar. Släpp så startas telefonen om.
 2. Efter den här åtgärden kanske du måste justera om volymen. Använd volymknapparna för att hitta den mest bekväma ljudnivån.
 3. Prova om möjligt med ett headset med sladd.
Löstes problemet?

Vad gör jag om jag inte har tillräckligt med utrymme i min Lumia för programuppdateringen?

Alternativ 1 – Frigör internt lagringsutrymme på telefonen

Gör något av följande:

Flytta appar som du använder aktivt till ditt minneskort (SD) eller avinstallera appar som du inte längre vill behålla eller använda om telefonen inte har ett minneskort:

 1. Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och välj storage sense.
 2. Tryck på telefon > appar+spel, markera appen och tryck på flytta till SD eller välj avinstallera.

Säkerhetskopiera dina foton och videor till OneDrive för enkel åtkomst från telefonen, surfplattan eller datorn. Om du har aktiverat automatisk uppladdning till OneDrive laddas dina foton och videor upp automatiskt. Om inte kan du hitta dem med hubben Foton på telefonen.

 1. Välj fotona och videoklippen från albumet, tryck på dela och välj OneDrive.
 2. Vänta tills uppladdningen är klar. Det kan ta en stund beroende på din anslutningshastighet till Internet.
 3. Ta sedan bort dina foton och videor från telefonens interna lagringsplats för att frigöra utrymme.

Flytta musik, bilder och videor med datorn

 1. Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel. Använd Utforskaren på datorn och gör följande:
 2. Bläddra till mappen telefon på din Windows Phone.
 3. Flytta innehåll som musik, videor, bilder och office-dokument från telefonens interna lagringsplats till datorn. Det gör du genom att högerklicka på de valda filerna och välja Klipp ut. Gå till mappen på datorn där du vill att dina filer ska läggas till, högerklicka och välj Klistra in för att klistra in filer.
 • Du måste ha upp till 1,5 GB (beroende på telefonmodell) ledigt telefonminne för kunna uppdatera programvaran. Gå till Inställningar > storage sense för att kontrollera tillgängligt utrymme.

Alternativ 2 – Kör fabriksåterställning

Överväg att återställa telefonen om du inte har ett SD-kort eller om du inte kan frigöra tillräckligt med minne genom att följa alternativ 1.

 1. Skapa en säkerhetskopia av telefonens innehåll innan du gör en återställning. Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och tryck sedan på Inställningar > säkerhetskopia. Se till att du har ditt Wi-Fi-lösenord tillgängligt efter återställningen om du använder ett säkert Wi-Fi-nätverk.
 2. Kör en fabriksåterställning (Inställningar > om > återställ telefonen).
 3. Vänta på att telefonen ska återställas. Under återställningen visas roterande kugghjul på skärmen i upp till 5 minuter och när telefonen startar om.
 4. När telefonen startar om ansluter du till ett nätverk, men logga inte in på ditt Microsoft-konto (återställ inte säkerhetskopian).
 5. Ladda ned och installera ny programvara (Inställningar > telefonuppdatering > sök efter uppdateringar).
 6. Återställ telefonen igen för att starta återställningsprocessen (Inställningar > om > återställ telefonen).
 7. Vänta på att telefonen återställs, anslut till ett nätverk, logga in på ditt Microsoft-konto och välj säkerhetskopian du tidigare skapade.
 8. Telefonen ber dig verifiera din identitet med en säkerhetskod. Öppna en lista och välj verifieringsalternativ (sms, samtal eller e-post) under Hur vill du ta emot din kod och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Alternativ 3 – Använd Software Recovery Tool

Överväg att använda din dator om du inte kan uppdatera telefonen med alternativ 2.

 1. Skapa en säkerhetskopia av telefonens innehåll innan du startar installationen, om möjligt. Gå till Startskärmen, svep åt vänster till Applistan och tryck sedan på Inställningar > säkerhetskopia. Se till att du har ditt Wi-Fi-lösenord tillgängligt efter återställningen om du använder ett säkert Wi-Fi-nätverk.
 2. Ladda ned och installera Software Recovery Tool (finns för Windows 7 och senare).
 3. Anslut telefonen till datorn och installera den senaste versionen av telefonens programvara med Software Recovery Tool.
 4. Vänta på att telefonen återställs, anslut till ett nätverk, logga in på ditt Microsoft-konto och välj säkerhetskopian du tidigare skapade.
 5. Telefonen ber dig verifiera din identitet med en säkerhetskod. Öppna en lista och välj verifieringsalternativ (sms, samtal eller e-post) under Hur vill du ta emot din kod och följ sedan anvisningarna på skärmen.


Löstes problemet?

Jag kan inte höra något i mitt headset
 1. Starta om telefonen. Efter den här åtgärden kanske du måste justera om volymen.
 2. Kontrollera att ditt kompatibla headset med sladd är ordentligt isatt i telefonen.
 3. Anslut ditt headset till en annan telefon för att kontrollera om problemet gäller headsetet eller telefonen.

Löstes problemet?

Min Lumia fastnar vid de snurrande kugghjulen
 1. Anslut laddaren och ladda telefonen i minst 60 minuter.
 2. Om telefonen inte kan läsa in startskärmen återställer du telefonen enligt nedan.

a. Koppla bort laddaren. Håll ned strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar.

Keys to press to perform soft reset

b. När telefonen vibrerar (om telefonen är avstängd sätter du på den) håller du ned volymsänkningsknappen tills telefonen visar ett utropstecken (!) på skärmen. Släpp volymsänkningsknappen.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

c. Tryck på volym- och strömknapparna i följande ordning: volymhöjning, volymsänkning, strömknappen och volymsänkning.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

d. Vänta tills din telefon har återställts. Under återställningen roterar kugghjul på skärmen i 5 minuter, sedan blir skärmen tom i ~30 sekunder, och sedan startar telefonen om.

e. Gå genom den ursprungliga telefoninstallationen. Om datum och tid visas kontrollerar du att värdena är korrekta.

Löstes problemet?

Telefonen känns varm

Starta om telefonen.

Försök att minimera antalet appar och funktioner som du använder vid ett och samma tillfälle.

Kontrollera att det inte finns väntande programvaru- eller appuppdateringar för telefonen. Om det finns appar i Store som väntar på att uppdateras slutför du uppdateringen eller avbryter den.

I de flesta fall är det normalt att telefonen känns varm, till exempel när du använder flera prestandakrävande appar på en gång, lyssnar på musik under en längre tid, laddar ned mycket data eller när telefonen laddas.

Telefonen uppfyller tillverkarens höga säkerhetskrav samt internationell standard för säkerhet (IEC 60950-1) och landsspecifika krav.

För att undvika att bli för varm och för att skydda sig själv kan telefonen sakta ned sig själv automatiskt, stänga appar och, om det blir nödvändigt, stänga av sig.

Löstes problemet?

Jag kan inte ladda ned eller uppdatera appar från Store

Prova dessa steg om du kan ansluta till Internet med telefonens webbläsare men inte ladda ned eller uppdatera appar eller spel från Store:

På telefonen
Kontrollera att telefonen är inställd med korrekt datum och tid.
 1. Välj Inställningar > Tid och språk > Datum och tid (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > datum+tid).
 2. Ställ in Ange datum och tid automatiskt Av och ange aktuellt datum, tid och zon manuellt.
Synkronisera ditt Microsoft-konto manuellt och kontrollera dess status.
 1. Välj Kontakter > ... > Inställningar, håll ned ditt Microsoft-konto (Outlook) och välj Synkronisera (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > e-post+konton, håll ned ditt Microsoft-konto (Windows Live) och välj synkronisera).
 2. Vänta på att telefonen ska synkronisera och fortsätt sedan till nästa steg. Om ett felmeddelande visas använder du din webbläsare och söker upp en supportartikel för felkoden.
Gå till Store och kontrollera om appar eller spel finns kvar i nedladdningsläget utan att avslutas, avbryt alla pågående nedladdningar, starta om telefonen och sök manuellt efter app- eller speluppdateringar från Store. Vi rekommenderar att telefonen är ansluten till en laddare och ett Wi-Fi-nätverk när du söker efter uppdateringar av appar.

 1. Välj Store > Meny > Nedladdningar och uppdateringar (Lumia med Windows Phone 8: Store > ... > nedladdningar) eller tryck på ikonen som visar antalet väntande nedladdningar.
 2. Om det är fel på någon av dem visar du detaljerna och trycker sedan på den för mer information. För att ta bort en app från kön, tryck på appen och tryck på X för att stoppa nedladdningen och ta bort den från kön. Lumia med Windows Phone 8: Om någon av dem anger Åtgärd krävs trycker du på den för mer information. Om du vill ta bort en app från kön, tryck och håll ned den och välj avbryt nerladdningen.
 3. Lumia med Windows 10: Kontrollera att det inte finns väntande programuppdateringar för telefonen. Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering.
 4. Starta om telefonen och starta den manuella sökningen efter uppdateringar av appar. Gå till Store Meny > Nedladdningar och uppdateringar (Lumia med Windows Phone 8: Store > > inställningar, tryck på sök efter uppdateringar). Längst ned på skärmen visas Sök efter uppdateringar. När du har sökt efter uppdateringar väljer du Uppdatera alla längst upp på skärmen.
 5. Anslut telefonen till en laddare och ett Wi-Fi-nätverk och använd den inte medan den försöker ladda ned appuppdateringarna.
På ditt Microsoft-konto
Kontrollera om problemet orsakas av ofullständig information i din Microsoft-kontoprofil:
 • Om du inte redan har ett Microsoft-konto kan du skapa ett här eller med telefonen.
 • Om du inte kan komma åt ditt konto återställer du lösenordet för ditt Microsoft-konto online och anger sedan det nya lösenordet för ditt konto på telefonen: Gå till Inställningar > Konton > Din e-post och dina konton (Lumia med Windows Phone 8: Inställningar > e-post+konton) och markera kryssrutan e-post som visas under Microsoft-konto.
 1. Logga in på account.microsoft.com från webbläsaren med adressen till ditt Microsoft-konto.
 2. Tryck på länken verifiera e-postadressen om din e-postadress inte är verifierad så får du ett meddelande från Microsoft-kontoteamet med anvisningar om hur du verifierar din adress.
 3. Tryck på Standardinformation och se till att du har angett korrekt födelsedatum i uppgifterna. Den här krävs för att verifiera din ålder.
Du kanske har uppnått din enhetsgräns om du har en ny enhet som är associerad med ditt Microsoft-konto. Ta bort enheter som du inte längre har eller använder:
 • Viktigt! Om du använder det här tas telefonen bort från alla Microsoft-tjänster och en maskinvaruåterställning krävs innan telefonen kan användas igen.
 1. Gå till account.microsoft.com/devices och logga in med e-postadressen för ditt Microsoft-konto.
 2. Välj Ta bort bredvid telefonen som du vill ta bort.
 3. Markera kryssrutan Jag vill ta bort den här enheten och bekräfta.

Löstes problemet?

Telefonen har skadats fysiskt

Om du har anledning att misstänka att de inre komponenterna i telefonen, inklusive batteriet, har skadats eller blivit våta ska du sluta använda telefonen. Observera att vätskeskador och fysiska skador inte täcks av garantin. Se den begränsade garantin för ytterligare information.

Löstes problemet?

Skärmen har spruckit

Mer hjälp

Om telefonen har en sprucken skärm eller andra fysiska skador eller vätskeskador kan du klicka här (på engelska) för att få hjälp från våra partner på B2X. 

Mer hjälp

Om dessa felsökningssteg inte hjälpte dig lösa problemet med din telefon kan du klicka här (på engelska) för att få hjälp från våra partner på B2X, en Microsoft-auktoriserad kundserviceleverantör.

Återställ telefonens programvara

Om telefonen har hängt sig eller inte startar kan Windows Device Recovery Tool hjälpa dig att återställa telefonens programvara. Verktyget kan också användas på telefoner som startar, men har en skärm för BitLocker-återställning.

 • Viktigt! Windows Device Recovery Tool kan radera allt innehåll som finns på telefonen, inklusive appar och spel (tillsammans med appdata och sparade speldata), sms, samtalshistorik, musik och foton. Om det är möjligt bör du säkerhetskopiera telefonen först (Inställningar > Säkerhetskopia). Då kan du återställa till en säkerhetskopia när återställningen är klar.
 • Obs! Återställningsprocessen kan ta en stund beroende på hastigheten på din Internetanslutning och du kan inte använda telefonen under installationen. Den senaste godkända versionen av programvaran i telefonen och modellen installeras.
Ladda ned och installera Windows Device Recovery Tool på din dator (finns för Windows 7 och senare). Se till att telefonen har tillräckligt med batteri, om det är möjligt. När installationen har slutförts startar du programmet så visas huvudskärmen.


 1. Om telefonen inte hittas automatiskt kopplar du från alla telefoner från datorn och trycker på Min telefon hittades inte längst ned på huvudskärmen.
 2. Välj tillverkaren av telefonen om du blir tillfrågad.
 3. Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
 4. Vänta tills datorn har hittat den anslutna telefonen och följ instruktionerna på skärmen. Om det dröjer längre än en minut innan telefonen ansluts kan du prova att starta om telefonen. Se till att USB-kabeln är ansluten och håll in strömknappen och volymsänkningsknappen samtidigt. Släpp knapparna när telefonen vibrerar.
 5. Tryck på Installera programvara för att börja installera programmet på telefonen.
 6. Telefonen startar om när installationen har slutförts. Om det finns en PIN-kod till SIM-kortet anger du den.

Löstes problemet?

Egenskaper

Artikel-id: 10280 – senaste granskning 30 sep. 2016 – revision: 12

Feedback