Villkor för Microsoft-presentkort

Det här är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller något av dess dotterbolag, beroende på var du bor) (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”våra” eller ”Microsoft”) som beskriver dina möjligheter att lösa in presentkort och göra inköp i deltagande butiker som ägs av oss (dessa butiker kallas gemensamt ”deltagande butiker”), inklusive men inte begränsat till Windows Store, Windows Mobile Store och Xbox Store med ditt Microsoft-konto. Kontosaldon utfärdas och hanteras av Microsoft Corporation, ett företag i Washington och/eller dess dotterbolag.

Detta avtal reglerar villkoren för vår relation. Det innehåller också våra Villkor för Microsoft-tjänster. I dessa ingår de villkor som reglerar ditt Microsoft-konto och, för bosatta i USA, också en bindande skiljeklausul och ett avstående från grupptalan som påverkar dina rättigheter att lösa en tvist med Microsoft.

1. Avtalets omfattning, godkännande av villkor

1.1 Vilka tjänster omfattas av detta avtal? Detta avtal reglerar din användning av ditt Microsoft-konto för att göra inköp av produkter (”varan”) från Microsoft eller auktoriserad tredje part via kompatibla enheter i deltagande butiker. I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag kan vi utan ansvar när som helst lägga till, avsluta, ta bort eller tillfälligt ta bort tillgänglighet, funktioner, specifikationer och priser som rör ditt kontosaldo eller varan som gjorts tillgänglig i deltagande butiker enligt beskrivningen i detta avtal.

1.2 Hur accepterar jag avtalet? Du accepterar avtalet när du köper ett presentkort eller en kod, löser in ett Microsoft-presentkort eller en kod till ditt Microsoft-konto eller använder pengar på ditt Microsoft-konto för att göra inköp i Microsofts butiker.

1.3 Kan Microsoft ändra detta avtal efter att jag har accepterat det? Vi kan lägga till, ändra eller ta bort delar av detta avtal. Om vi ändrar något villkor som påverkar dina rättigheter i detta avtal kommer vi att informera dig om detta, antingen via ditt Microsoft-konto, via e-post eller på något annat elektroniskt sätt.

2. Microsoft-konton

2.1 Måste jag ha ett Microsoft-konto? Ja. Du måste ha ett aktivt Microsoft-konto för att kunna göra inköp i deltagande butiker. Du kan lösa in presentkort till ditt Microsoft-konto, visa ditt aktuella kontosaldo och eventuella förfallodatum för kampanjsaldon i ditt konto, köpa presentkort och granska inköpshistorik för presentkort och uppdatera din personliga information.

2.2 Hur lägger jag till pengar på mitt Microsoft-konto? Du kan lägga till pengar på ditt Microsoft-konto genom att lösa in ett Microsoft-presentkort eller en kod. När du gör det läggs hela värdet till i ditt kontosaldo. Ytterligare instruktioner om inlösning medföljer kortet eller koden. Ytterligare villkor kan också gälla för kortet eller koden. Om inte tillämplig lagstiftning kräver det kan inte presentkort eller koder lösas in eller bytas mot kontanter och det går inte att fylla på mer pengar på presentkort eller koder. Om du bor i ett EU-land med lagstadgad ångerrätt kan du returnera presentkort eller koder inom 14 dagar efter inköpet. Men när presentkortet eller koden har lösts in medges inga återbetalningar. Om du köper ett presentkort från en annan återförsäljare än Microsoft gäller den återförsäljarens returpolicy. Microsoft ansvarar inte för kort eller koder som blir stulna eller tappas bort eller som används utan din tillåtelse.

2.3 Förekommer förfallodatum eller avgifter? Vanliga saldon förfaller inte. Kampanjsaldon på ditt konto har det förfallodatum som anges i kampanjvillkoren. Det finns inga avgifter för saldon på kontot, oavsett om det är kampanjsaldon eller inte.

2.4 Hur handlar jag i deltagande butiker? Du kan använda pengarna på ditt konto endast för att köpa varor i deltagande butiker. Kampanjsaldon som inte förfallit debiteras först på Microsoft-kontot (med början från det kampanjsaldo som är närmast förfallodatumet). Om du inte har tillräckligt med pengar på Microsoft-kontot för att slutföra en transaktion måste du betala resterande belopp med ett annat betalningsalternativ som du har registrerat för ditt Microsoft-konto, betala hela inköpet med det andra betalningsalternativet eller lägga till mer pengar på Microsoft-kontot.

Du kan inte använda pengar på kontot för vissa prenumerationer eller köp i appar eller för att få kontanter eller motsvarande (t.ex. presentkort), om det inte krävs enligt lag. Varje deltagande butik kan ha ytterligare begränsningar eller undantag när det gäller inköp. Microsoft gör inga återbetalningar för sålda varor i deltagande butiker, om det inte krävs enligt lag. Om vi godtar en retur krediterar vi ditt Microsoft-konto med samma belopp som den returnerade varan köptes för.

2.5 Finns det begränsningar för hur jag kan använda pengarna på mitt Microsoft-konto i deltagande butiker? Följande begränsningar gäller:

  • Vissa maskinvaru- eller programvaruspecifikationer kan krävas för att du ska kunna lösa in ett Microsoft-presentkort till ditt Microsoft-konto och använda pengarna i deltagande butiker, till exempel en tjänst för tillgång till Internet (avgifter för anslutningstid kan tillkomma).

  • Värde som uttrycks i en viss valuta får endast tillföras ett Microsoft-konto som har registrerats inom den jurisdiktion där sådan valuta erkänns som officiell valuta, och kan sedan endast användas i deltagande butiker som är tillgängliga inom denna jurisdiktion. Kontosaldot får inte omvandlas till någon annan valuta.

  • Kontosaldot är inte överförbart.

  • Microsoft kan när som helst efter eget gottfinnande ytterligare begränsa din möjlighet att lösa in ett presentkort eller att få återbetalningar till ditt Microsoft-konto, att använda pengarna på kontot för inköp i deltagande butiker eller att köpa och skicka presentkort. Mer information om dessa ytterligare begränsningar för kontosaldot finns i artikeln om begränsningar för pengarna på ditt Microsoft-konto.

Vi kan ytterligare begränsa din möjlighet att komma åt eller använda pengarna på ditt Microsoft-konto eller kräva att du använder ett annat betalningsalternativ för att slutföra en transaktion i syfte att förhindra bedrägeri eller obehörig användning.

3. Tillfällig eller permanent avstängning

Om du bryter mot villkoren i detta avtal kan vi vidta åtgärder som vi finner lämpliga, till exempel blockera åtkomsten till pengar på kontot tillfälligt eller permanent och hindra dig från att kunna köpa eller lösa in presentkort, köpa varor eller komma åt ditt Microsoft-konto. Du förlorar inte pengarna på kontot vid en tillfällig avstängning, med undantag för om du har kampanjsaldon som förfaller under avstängningstiden. Vi krediterar inte ditt Microsoft-konto för eventuellt kampanjvärde vars giltighetstid går ut under avstängningstiden.

Om vi avslutar ditt Microsoft-konto återbetalar vi eventuellt återstående saldo i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi betalar inte tillbaka eventuella kampanjsaldon eller andra belopp som inte har lösts in till ditt Microsoft-konto. För dessa återbetalningar finns vissa villkor som Microsoft när som helst kan ändra.

Om det krävs en återbetalning förbehåller vi oss rätten att kvarhålla eventuellt tillgodohavande för att täcka eventuella skador för oss. Om du frivilligt stänger ditt Microsoft-konto återbetalar vi kvarstående tillgodohavande på kontot, där lagen så kräver, förutom tillgodohavande som tilldelats på kampanjbasis, enligt vissa villkor som Microsoft när som helst kan ålägga, såvida vi inte, i god tro, misstänker bedrägerier eller missbruk av ditt Microsoft-konto, varvid ingen återbetalning utförs.

4. Meddelande till parter

Det här avtalet tillhandahålls i elektronisk form. Vi har rätt att i elektronisk form skicka dig information om detta avtal, ditt kontosaldo och annan information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi kan skicka nödvändig information till dig via e-post till den adress som du har angett i ditt Microsoft-konto eller på vissa Microsoft-webbplatser. Meddelanden som skickas till dig via e-post ska betraktas som avgivna och mottagna när e-postmeddelandet skickas. Om du inte samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda ditt kontosaldo.

5. Kundtjänst

Om du har frågor eller problem med tvister i samband med köp av presentkort, åtkomst till och användning av ditt kontosaldo, har problem med köp av varor med pengar på kontot, eller vill rapportera otillbörlig användning av kontosaldot, kan du kontakta Microsofts kundsupport.

Egenskaper

Artikel-id: 10562 – senaste granskning 23 aug. 2016 – revision: 3

Feedback