Användningsregler för Digitala varor (”Regler”)

Gäller för: Windows 10

Om inget annat anges ska alla termer skrivna med stor bokstav ha samma innebörd som samma termer som används i Villkor för Microsoft-tjänster (“MSA”) eller Microsofts villkor för försäljning (tillsammans med MSA, ”Villkor”). Dessa Regler inkluderar dem i det första avsnittet nedan, som är tillämpliga för flera Digitala varor (”Allmänna regler”), och dem i tabellen nedan, som är specifika för tillämplig Digital vara (eller Tjänst som tillhandahåller den Digitala varan) (”Ytterligare tjänstspecifika regler”). Såvida inget annat anges i Ytterligare tjänstspecifika regler gäller Allmänna regler för alla Digitala varor. De här reglerna kan komma att ändras när som helst.

Allmänna regler

Alla Digitala varor licensieras, de säljs inte. Din rätt att använda en Digital vara förutsätter att (a) du följer alla licensvillkor, licensbegränsningar, uppföranderegler och betalningsvillkor i Villkor, (b) din betalning fullgörs för den Digitala varan, (c) du följer de här Reglerna och (d) eventuella ytterligare villkor när du erhåller din licens. Digitala varor får endast användas såsom uttryckligen tillåts enligt Villkoren eller de här Reglerna; alla andra användningsområden är förbjudna (såvida du inte har kontaktat upphovsrättsinnehavaren och fått skriftligt godkännande till det). Villkoren och de här Reglerna gäller även om priset eller att betala för den Digitala varan är noll. Om de här Reglerna är i konflikt med Villkoren (eller andra villkor), styr de här Reglerna vad du kan göra med Digitala varor, med ett undantag – om webbsidan eller annan sida i Store eller tillämplig tjänst för en specifik Digital vara specificerar ett annat antal enheter eller på annat sätt uttrycker särskilda rättigheter eller begränsningar som skiljer sig från de här Reglerna, gäller den webbsidan eller sidan före motstridiga villkor, men endast för den specifika Digitala varan.

Digitala varor licensieras enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk (vilket utesluter användning i marknadsföringssyfte). Microsoft kan komma att sluta distribuera en Digital vara, eller lägga till eller ta bort funktioner för en Digital vara, när som helst. Du kan förlora åtkomsten till Digitala varor eller tillhörande funktioner eller få ändrade åtkomsträttigheter (t.ex. förlora familjens åtkomst) om (a) du bryter mot Villkoren eller de här Reglerna, (b) du använder eller försöker använda Digitala varor på ett sätt som är oförenligt med Villkoren, de här Reglerna eller den begränsade licensen du beviljats, (c) du kringgår eller försöker kringgå eventuella tekniska åtgärder som begränsar din åtkomst eller licens, (d) du missar att betala en prenumerationsavgift, (e) du misslyckas att upprätthålla en giltig betalningsmetod i ditt konto, (f) du ändrar ditt land eller din region, (g) du misslyckas att upprätthålla en giltig e-postadress som är kopplad till ditt konto, (h) du misslyckas frekvent att logga in i en tjänst för att uppdatera elektroniska licenser för dina Digitala varor såsom beskrivs i Ytterligare tjänstspecifika Regler nedan, (i) vi säger upp eller avslutar tjänsten eller upphör med supporten för enheten, eller (j) vi förlorar våra rättigheter att fortsätta distribuera den Digitala varan till dig, eller distribuera den till dig på liknande sätt. Förutom vad som anges nedan får du inte överföra eller sälja vidare licenser för Digitala varor. Om du säljer en enhet som innehåller Digitala varor förvärvar inte köparen någon rätt att använda de Digitala varorna. Vi kan använda teknik för att kontrollera att du uppfyller de här Reglerna.

För vissa tjänster måste du registrera enheterna som du använder Digitala varor på och för att komma åt Tjänsten från den enheten för att upprätthålla åtkomsten. Registrerade enheter kan vara datorer, bärbara datorer, surfplattor, Xbox-konsoler och vissa mobila enheter förutsatt att enheten är kompatibel med den aktuella Digitala varan. Licenser för vissa Digitala varor (e.g. Groove Musik-innehåll) kan förnyas om du loggar in igen i Tjänsten förutsatt att du vid det tillfället inte har överskridit enhetsgränsen. Du kan behöva vara ansluten till en dator för att uppdatera licenser för andra Digitala varor. Sådan förlust kan vara tillfällig eller permanent, vilket fastställs av Microsoft. Om du registrerar för många enheter kan Microsoft automatiskt avregistrera en enhet för att bereda plats för en ny. Microsoft kan begränsa hur ofta du kan registrera och avregistrera en given enhet manuellt för att kringgå enhetsgränser. Du kan hantera dina registrerade enheter i inställningssidan för ditt Microsoft-konto eller för en viss Tjänst. Alla enheter har inte samma funktioner och alla Digitala varor eller Tjänster (eller specifika funktioner i dem) är inte nödvändigtvis tillgängliga på en given enhet. Den enskilda Tjänsten kan innefatta en lista över kompatibla enhetstyper, men elektroniska enheter utvecklas ständigt och det är ditt ansvar att kontrollera om en given enhet är kompatibel med den Digitala varan du köper (innan du köper den). Om Tjänsten ger möjlighet att streama en Digital vara måste du vara inloggad i Tjänsten från den registrerade enheten som du vill streama på, och, utöver begränsningarna i Villkoren, krävs en Internetanslutning med tillräcklig bandbredd för att ladda ned och streama, vilket du själv står för. Vissa Digitala varor är licensierade enbart för regionen som är kopplad till ditt Microsoft-konto; du kan då inte ladda ned eller streama dessa Digitala varor när du befinner dig utanför den regionen.

Vissa Digitala varor kan laddas ned eller streamas endast på de enheter som är kopplade till ditt Microsoft-konto, med eventuellt de begränsningar som anges i tabellen nedan. Alla regler i den här tabellen gäller utöver de Allmänna reglerna ovan.

Ytterligare tjänstspecifika regler och beskrivningar

 

Max antal enheter per användare
(såvida inte Store-sidan eller annan webbsida för köpet, hyran eller prenumerationen av din Digitala vara indikerar ett annat antal)
Avregistrering
(hur ofta du kan registrera och avregistrera enheter)
Obligatorisk användning
(hur ofta du måste använda den givna Tjänsten från en given enhet för att upprätthålla eller uppdatera licensfilerna på den enheten)
Överföra / Kopiera / Annat
Groove Music Pass 10 registrerade enheter Högst en gång per 30 dagar per enhet Minst en gång per 30 dagar Med en prenumeration på Groove Music Pass kan du streama eller ladda ned så många låtar du vill mot en fast månadsavgift. På Microsoft.com/groove finns en aktuell lista över enheter som är kompatibla med Groove. Du kan inte bränna CD-skivor med Groove Music Pass-låtar. Utöver Reglerna ovan kan vi också avsluta eller spärra din prenumeration om vi upptäcker att du: (a) streamar musik till mer än en enhet åt gången; (b) bränner eller exporterar musik (oavsett om det är till CD eller annat sätt); eller (c) använder musiken som en ringsignal i mobiltelefonen.
MP3-musik

 Rimligt antal enheter

Ej tillämpligt 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Digitala spel för Xbox One 1 Xbox One-hemmakonsol och 1 användare (roaming) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Alla spel som du laddar ned från Store har en enhetsbaserad licens och en användarbaserad licens. Du kan utse en konsol som din hemmakonsol. Enhetslicensen kopplas då automatiskt till den, även om du köper från en annan konsol. Användarlicensen är kopplad till ditt Microsoft-konto. En konsol kan vara en hemmakonsol för flera användare. Du kan ändra din hemmakonsol upp till 5 gånger per år. När du gör det flyttas alla dina enhetslicenser automatiskt till, och fungerar endast på, den nya hemmakonsolen. Alla kan använda ditt spel (eller annat innehåll som licenserats på den enheten) på din hemmakonsol under din enhetslicens. På alla andra konsoler kan du använda alla spel som du har en användarlicens för genom att logga in med ditt Microsoft-konto, så länge som du inte samtidigt är inloggad på din hemmakonsol. Dessa regler refererar vi till som ”Användningsregler för hemmakonsol”. Vissa speltillägg och annat nedladdningsbart innehåll kan vara begränsade till privat bruk.

Xbox 360-spel

1 Xbox 360-konsol Ej tillämpligt Ej tillämpligt Du (och alla andra) kan använda ett spel eller annat innehåll på den första Xbox 360-konsolen du laddar ned det till. Du kan överföra det spelet eller annat innehåll till en annan Xbox 360-konsol via ett minne eller annan lagringsenhet, men du kan endast spela det på den konsolen när du är inloggad med ditt Microsoft-konto på den.
Xbox Play Anywhere-spel 1 Xbox One-hemmakonsol, 1 designerad Windows 10-dator och obegränsat antal Windows 10-datorer och Xbox One-konsoler när du är inloggad (och inte samtidigt inloggad på hemmakonsolen eller den designerade datorn) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Xbox Play Anywhere gäller endast vissa digitala spel, däribland de som har Xbox Play Anywhere-ikonen på www.xbox.com eller i någon av Store-butikerna (se www.xboxplayanywhere.com för en fullständig lista). Xbox Play Anywhere-spel kan du köpa i en Store-butik eller med en digital kod hos en återförsäljare. Innan du laddar ned ett Xbox Play Anywhere-spel på din dator bör du kontrollera att datorn uppfyller spelutgivarens specificerade lägsta systemkrav för spelet så att du vet om det är kompatibelt eller inte. Oavsett hur många enheter ett spel har installerats på kan du endast logga in på ett spel från en enhet åt gången. Användningsreglerna för Xbox One-hemmakonsoler ovan gäller även för Xbox Play Anywhere-spel.
Games with Gold 1 Xbox One-hemmakonsol och 1 användare (roaming) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Användarinformation för Games with Gold-spel som en del av Xbox Live Guld-prenumeration.
Xbox Game Pass 1 Xbox One-hemmakonsol och 1 användare (roaming) Inte tillämpligt Inte tillämpligt Användningsregler som en del av Xbox Game Pass-prenumeration
Videotjänst Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Även om du köper en video i HD kan videoupplösningen variera beroende på innehåll, maskinvara och Internetbandbredd. Du kan bara vara inloggad på Videotjänsten från en Xbox-konsol åt gången.
Video med begränsade rättigheter Nedladdning på upp till 5 datorer, 2 Xbox-konsoler och 3 kompatibla mobilregistrerade enheter Högst en gång per 30 dagar per enhet Minst en gång per 90 dagar Du måste vara inloggad på Videotjänsten för att streama en video med begränsade rättigheter och du kan endast streama till registrerade enheter. Du kan streama en video med begränsade rättigheter till endast en sådan enhet åt gången, och du kan endast streama högst tre videor med begränsade rättigheter samtidigt. Du kan ladda ned videon med begränsade rättigheter till två Xbox-konsoler (som stöder nedladdning). Du kan titta på videon på den första konsolen utan att behöva logga in på Videotjänsten, men du måste logga in på Videotjänsten på den andra konsolen för att kunna se den där. Du får inte kopiera eller flytta innehåll från den andra konsolen. I vissa länder kan vi erbjuda Säsongskort, som omfattar tillgängliga och framtida avsnitt av en TV-programssäsong. Du kan inte kopiera eller flytta en video med begränsade rättigheter från den plats du ursprungligen sparade den.
Video på begäran (VOD) Nedladdning till endast en enhet Ej tillämpligt Ej tillämpligt Du måste börja titta på VOD-videon (video på begäran, video on demand) inom 14 dagar från det att du beställde den, och du måste se klart den inom 24 timmar (såvida ingen annan tidsperiod specificerades vid köpet). När den här tidsperioden går ut kan du inte titta på VOD-videon utan att köpa en ny licens. En VOD-video som laddats ned till en enhet kan endast visas på den enheten, och kan inte laddas ned eller streamas till någon annan enhet. Om VOD-videon inte är en nedladdning kan den streamas till valfri kompatibel enhet, men inte till mer än en sådan enhet åt gången. Du kan inte kopiera eller flytta en VOD-video från den plats du ursprungligen sparade den.
Böcker Nedladdning på upp till 6 registrerade Windows 10-enheter Högst två gånger (två gånger per enhet eller en gång på två enheter) per 30 dagar Ej tillämpligt Tillgängligheten av vissa funktioner i Tjänsten (som att kopiera och klistra in eller skriva ut utdrag) varierar från bok till bok, beroende på utgivarens inställningar. Tillgängliga funktioner specificeras i Store. I vissa fall kan du inte ladda ned en bok på nytt som du tidigare köpt. Om så är fallet kan vi efter vårt gottfinnande erbjuda en ersättning eller uppdatering. Du får inte bränna delar av eller hela boken till en skiva/disk.
Appar 10 Windows 10-enheter Ej tillämpligt Ej tillämpligt Oaktat de Allmänna reglerna ovan kan appar som erbjuds kostnadsfritt laddas ned till enheter som inte är registrerade med ditt Microsoft-konto.