Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows 10

Om du har problem med att ansluta till ett nätverk och inte kan ansluta till Internet, kan du prova följande i Windows 10.

Prova först

Prova de här sakerna först och se om de löser eller hittar anslutningsproblemet.

 • Starta om din PC för att se om det löser dina anslutningsproblem. För att göra det väljer du Start-knappen > Strömbrytare > Starta om. (Se till att du väljer Starta om och inte Stäng av.)
 • Titta i Varför kan jag inte ansluta? och prova några av de grundläggande felsökningssteg som anges där.
 • Generera en rapport för trådlöst nätverk. Den här rapporten kan hjälpa dig att diagnostisera problemet. Du får också mer information som du kan ge till någon som kan hjälpa dig.
  1. Skriv Kommandotolken i sökrutan i Aktivitetsfältet, håll ned (eller högerklicka) på Kommandotolken och välj Kör som administratör > Ja.
  2. I Kommandotolken skriver du netsh wlan show wlanreport.
  3. Då skapas en HTML-fil som du kan öppna i webbläsaren från den plats som anges i Kommandotolken. Mer information om nätverksrapporten och hur du analyserar den finns i Analysera rapporten för trådlöst nätverk i Åtgärda Wi-Fi-problem i Windows 10.

 • Kontrollera att det inte är problem med kabelmodemet eller Internetleverantören (ISP).
  1. I så fall kontaktar du Internetleverantören. Skriv Kommandotolken i sökrutan i Aktivitetsfältet, håll ned (eller högerklicka) på Kommandotolken och välj Kör som administratör > Ja.
  2. Skriv ipconfig i Kommandotolken.
  3. Titta efter IP-adressen som finns bredvid Standard-gateway. Skriv ned adressen om det behövs. Till exempel 192.168.1.1.

  4. Skriv ping <DefaultGateway> i Kommandotolken och tryck på Retur. Skriv till exempel ping 192.168.1.1 och tryck på Retur.
  5. Resultatet bör se ut ungefär så här:

   Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=5ms TTL=64

   Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=5ms TTL=64

   Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=5ms TTL=64

   Svar från 192.168.1.1: byte=32 tid=5ms TTL=64

   Ping-statistik för 192.168.1.1: Paket: Skickade = 4, Mottagna = 4, Förlorade = 0 (0%), Ungefärlig överföringstid i millisekunder: Lägsta = 4 ms, Högsta = 5 ms, Medel = 4 ms

   Om ping-kommandot lyckas och du får resultat som liknar det ovan men inte kan ansluta till Internet på din dator, kan det bero på problem med modemet eller din Internetleverantör (ISP).

Uppdatera nätverkskortets drivrutin

En inaktuell eller inkompatibel drivrutin för nätverkskortet kan orsaka anslutningsproblem. Om du nyligen har uppgraderat till Windows 10 är det möjligt att den aktuella drivrutinen är avsedd för en tidigare version av Windows. Kontrollera om det finns en uppdaterad drivrutin.

 1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.
 2. I Enhetshanteraren väljer du Nätverkskort > nätverkskortets namn.
 3. Håll ned (eller högerklicka på) nätverkskortet och välj Uppdatera drivrutin > Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner. Följ anvisningarna och välj sedan Stäng.
 4. När du har installerat den uppdaterade drivrutinen väljer du Start > Av/på > Starta om om du uppmanas att starta om, och ser om det löser anslutningsproblemet.

Om Windows inte hittar en ny drivrutin för nätverkskortet kan du besöka datortillverkarens webbplats och ladda ned den senaste drivrutinen för nätverkskortet därifrån. Om datorn inte kan ansluta till Internet måste du ladda ned en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen manuellt på din dator. Du måste veta vem som har tillverkat datorn och dess modellnamn eller -nummer.

Så här installerar du drivrutiner för nätverkskort manuellt

Gör något av följande, beroende på vilken typ av fil du har laddat ned från datortillverkarens webbplats:

 • Om du har laddat ned en körbar fil (.exe) dubbelklickar du på filen för att köra den och installera drivrutinerna. Det bör vara allt du behöver göra.
 • Om du har laddat ned enskilda filer, och minst en fil har filnamnstillägget INF och en annan har filnamnstillägget SYS gör du följande:
  1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.
  2. I Enhetshanteraren väljer du Nätverkskort > nätverkskortets namn. (Om det inte finns där ser du om det finns i Andra enheter.)
  3. Håll ned (eller högerklicka på) nätverkskortet och välj Uppdatera drivrutin > Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn.
  4. Välj Bläddra, välj platsen där drivrutinsfilerna lagras och välj OK.
  5. Välj Nästa > följ stegen för att installera drivrutinen > Stäng.
  6. När du har uppdaterat drivrutinen väljer du Start > Av/på > Starta om om du uppmanas att starta om, och ser om det löser anslutningsproblemet.

Återställ nätverkskortets drivrutin

Om du har varit ansluten förut och nyligen har installerat en ny drivrutin för nätverkskortet, kan en återställning till en tidigare version av drivrutinen lösa problemet.

 1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.
 2. I Enhetshanteraren väljer du Nätverkskort > nätverkskortets namn.
 3. Håll ned (eller högerklicka) på nätverkskortet och välj sedan Egenskaper.
 4. Välj fliken Drivrutin i Egenskaper, välj Återställ tidigare drivrutin och följ instruktionerna.
 5. Om knappen inte är tillgänglig innebär det att det inte finns någon drivrutin att återställa till.

 6. När du har återställt till den tidigare drivrutinsversionen väljer du Start  > Av/på > Starta om om du uppmanas att starta om, och ser om det löser anslutningsproblemet.

Om Windows inte hittar en ny drivrutin för nätverkskortet kan du besöka datortillverkarens webbplats och ladda ned den senaste drivrutinen för nätverkskortet därifrån. Om datorn inte kan ansluta till Internet måste du ladda ned en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen manuellt på din dator. Du måste veta vem som har tillverkat datorn och dess modellnamn eller -nummer.

Kör Felsökaren för nätverk följt av nätverkskommandon

Felsökaren för nätverk kan hjälpa dig att diagnostisera och åtgärda vanliga anslutningsproblem. Om du använder den här felsökaren och sedan kör vissa nätverkskommandon kan du få ordning på anslutningen.

Så här kör du Felsökaren för nätverk

 1. Skriv Felsökaren för nätverk i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Analysera och reparera nätverksproblem i listan med resultat.
 2. Följ stegen i felsökaren och se om det löser problemet.

Om det inte löser ditt anslutningsproblem kan du prova följande:

 • Återställa TCP/IP-stacken
 • Frisläppa IP-adressen
 • Förnya IP-adressen
 • Rensa och återställa DNS-matcharens cacheminne

Så här kör du dessa nätverkskommandon i ett kommandotolksfönster

 1. Skriv Kommandotolken i sökrutan i Aktivitetsfältet, håll ned (eller högerklicka) på Kommandotolken och välj Kör som administratör > Ja.
 2. Kör följande kommandon i angiven ordning i Kommandotolken och se om det löser anslutningsproblemen:
  • Skriv netsh winsock reset och tryck på Retur.
  • Skriv netsh int ip reset och tryck på Retur.
  • Skriv ipconfig /release och tryck på Retur.
  • Skriv ipconfig /renew och tryck på Retur.
  • Skriv ipconfig /flushdns och tryck på Retur.

Inaktivera brandväggarna tillfälligt

Ibland kan brandväggsprogram hindra dig från att ansluta. Du kan se om anslutningsproblemet orsakas av en brandvägg genom att tillfälligt inaktivera den och sedan försöka besöka en webbplats som du litar på.

Hur du aktiverar och inaktiverar en brandvägg beror på vilket brandväggsprogram du använder. I dokumentationen till brandväggsprogrammet finns mer information om hur du gör. Se till att du aktiverar den igen så fort som möjligt. Om du inte har en brandvägg aktiverad blir datorn mer utsatt för hackare, maskar och virus.

Om du har problem med att inaktivera brandväggen, gör du följande och inaktiverar alla brandväggsprogram som körs på datorn. Se till att du aktiverar brandväggen igen så fort som möjligt.

Så här inaktiverar du alla brandväggar

 1. Skriv Kommandotolken i sökrutan i Aktivitetsfältet, håll ned (eller högerklicka) på Kommandotolken och välj Kör som administratör > Ja.
 2. Skriv netsh advfirewall set allprofiles state off i Kommandotolken och tryck sedan på Retur.
 3. Öppna webbläsaren och besök en webbplats du litar på och se om du kan ansluta till den.
 4. Om du vill aktivera alla brandväggar som du har installerat skriver du netsh advfirewall set allprofiles state on i Kommandotolken och trycker sedan på Retur.

Om brandväggsprogrammet orsakar problem med anslutningen kan du kontakta tillverkaren eller besöka tillverkarens webbplats och se om det finns uppdaterad programvara.

Stäng tillfälligt av program som skyddar mot virus och skadlig kod

Ibland kan program som skyddar mot virus och skadlig kod hindra dig från att ansluta. Du kan se om anslutningsproblemet orsakas av sådana program genom att tillfälligt stänga av dem och sedan försöka gå till en webbplats du litar på. Om programmet orsakar problem med anslutningen kan du kontakta tillverkaren eller besöka tillverkarens webbplats och se om det finns uppdaterad programvara.

Hur du aktiverar och inaktiverar program mot virus och skadlig kod varierar beroende på vilka program du använder. I dokumentationen till programmet finns mer information om hur du gör. Se till att du aktiverar det igen så fort som möjligt. Om du inte har aktiverade program mot virus och skadlig kod blir datorn mer utsatt för hackare, maskar och virus.

Om du inte vet vilket program mot virus och skadlig kod som är installerat kanske Windows kan hjälpa dig.

Så här tar du reda på vilket program mot virus och skadlig kod som är installerat

 1. Skriv System och säkerhet i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollera datorns status och lös problem.
 2. Välj nedpilen bredvid Säkerhet.
 3. Om Windows kan identifiera ditt antivirusprogram visas det under Virusskydd. Program mot skadlig kod visas under Skydd mot spionprogram och oönskade program.

 4. Om programvaran mot virus och skadlig kod är aktiverad kan du titta i tillhörande dokumentation och se hur du stänger av den.

Se till att du aktiverar programvaran igen så fort som möjligt så att datorn får ett bättre skydd.

Avinstallera drivrutinen för nätverkskortet och starta om

Om stegen ovan inte åtgärdar problemet kan du prova att avinstallera nätverkskortets drivrutin, starta om datorn och låta Windows automatiskt installera den senaste drivrutinen. Prova att använda den här metoden om nätverksanslutningen slutade fungera efter en uppdatering du gjort nyligen.

Innan du avinstallerar ser du till att du sparar drivrutiner som reserv. Gå till datortillverkarens webbplats och ladda ned den senaste drivrutinen för nätverkskortet. Om datorn inte kan ansluta till Internet måste du ladda ned en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen på din dator. Du måste veta vem som har tillverkat datorn och dess modellnamn eller -nummer.

 1. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren i listan med resultat.
 2. I Enhetshanteraren väljer du Nätverkskort > nätverkskortets namn.
 3. Håll ned (eller högerklicka på) nätverkskortet och välj sedan Avinstallera > kryssrutan Ta bort drivrutinen för denna enhet > OK och bekräfta att du vill avinstallera den.
 4. När du har avinstallerat drivrutinen väljer du Start > Av/på > Starta om.
 5. När datorn har startats om kommer Windows automatiskt att söka efter och installera drivrutinen för nätverkskortet. Kontrollera om det här löser problemet med nätverksanslutningen. Om Windows inte installerar en drivrutin automatiskt kan du prova att installera reservdrivrutinen du sparade innan du avinstallerade.

Använda nätverksåterställning för att installera om nätverksenheter

Nätverksåterställning bör vara det sista steget du provar. Prova att använda det här om stegen ovan inte har hjälpt dig med anslutningen.

Det här kan hjälpa dig med anslutningsproblem som kan ha uppstått efter att du uppgraderat från en tidigare version av Windows till Windows 10. Det kan också åtgärda problem då du kan ansluta till Internet men inte till delade nätverksenheter. Det tar bort alla nätverkskort som du har installerat och deras inställningar. När datorn startas om installeras nätverkskorten om och deras inställningar återställs till standardvärdena.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet > Status > Nätverksåterställning.
 2. På skärmen Nätverksåterställning bekräftar du genom att välja Återställ nu > Ja.

  Vänta tills datorn har startats om och se om det löser problemet.

Egenskaper

Artikel-id: 10741 – senaste granskning 12 dec. 2016 – revision: 10

Feedback