Ändra inställningar för meddelanden och åtgärder i Windows 10

Meddelanden och snabbåtgärder hittar du i åtgärdscenter i Windows 10. Du kan när du vill ändra inställningarna, till exempel ange hur och när meddelanden ska visas och vilka appar och inställningar som ska vara vanliga snabbåtgärder.

Välj Start  och sedan Inställningar  > System > Meddelanden och åtgärder.

Åtgärdscentret i Windows 10
 

Ändra meddelandeinställningar för alla avsändare

Aktivera eller inaktivera alla meddelanden under Meddelanden och ändra när och var meddelanden ska visas.

Meddelandeinställningar
 

Ändra meddelandeinställningar för enskilda avsändare

Gör något av följande under Få meddelanden från dessa avsändare:

  • Aktivera eller inaktivera en meddelandeavsändare.
  • Välj avsändarens namn och aktivera eller inaktivera meddelandebanderoller, sekretess för låsskärmen och meddelandeljud, och ange prioritet för meddelanden.

Välj och ordna om de snabbåtgärder som visas i åtgärdscenter

Dra snabbåtgärder för att ändra ordning på dem under Snabbåtgärder. Det är i den här ordningen som de visas längst ned i åtgärdscenter.

Inställningar för snabbåtgärder
 
Egenskaper

Artikel-id: 10761 – senaste granskning 25 okt. 2016 – revision: 7

Feedback