Använda Skärmtangentbordet för att skriva

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Det finns olika typer av tangentbord för datorer. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du ansluter till datorn. I Windows finns ett inbyggt hjälpmedel som kallas Skärmtangentbordet och som kan användas i stället för ett fysiskt tangentbord.

Du behöver inte ha en pekskärm för att kunna använda Skärmtangentbordet. Skärmtangentbordet visar ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du kan använda musen eller ett annat pekdon för att välja tangenter. Du kan också använda en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp för att bläddra igenom tangenterna på skärmen.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

Gå till Start och välj Inställningar  > Hjälpmedel  > Tangentbord. Aktivera sedan växlingsknappen under Använd Skärmtangentbordet. Ett tangentbord som du kan använda för att navigera på skärmen och skriva text visas på skärmen. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

När Skärmtangentbordet är öppet väljer du knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:
  • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.
  • Visa knappar för att göra det lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.
  • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet för att utöka Skärmtangentbordet så att en numerisk knappsats visas.
  • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.
  • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.
  • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.
  • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva färdigt varje ord.