Använda Skärmtangentbordet för att skriva

Windows 10

Det finns olika typer av tangentbord för datorer. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du ansluter till datorn. I Windows finns ett inbyggt hjälpmedel som kallas Skärmtangentbordet och som kan användas i stället för ett fysiskt tangentbord för att flytta runt på en datorskärm eller ange text. Du behöver inte ha en pekskärm för att kunna använda Skärmtangentbordet. Skärmtangentbordet visar ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du kan använda musen eller ett annat pekdon för att välja tangenter. Du kan också använda en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp för att bläddra igenom tangenterna på skärmen.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

Gå till Start och välj Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord. Flytta sedan skjutreglaget under Skärmtangentbordet. Ett tangentbord som du kan använda för att navigera på skärmen och skriva text visas. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

När Skärmtangentbordet är öppet väljer du knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:
  • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.
  • Visa knappar för att göra det lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.
  • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet för att utöka Skärmtangentbordet så att en numerisk knappsats visas.
  • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.
  • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.
  • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.
  • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva färdigt varje ord.


Windows 8.1

Det finns flera olika typer av tangentbord. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du kopplar till datorn.

I Windows finns även ett hjälpmedelsverktyg som heter Skärmtangentbordet. Du kan använda Skärmtangentbordet i stället för ett fysiskt tangentbord när du navigerar på datorn och skriver text. Du behöver inte ha en pekskärm om du vill använda Skärmtangentbordet. I Skärmtangentbordet visas ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du väljer tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon, eller så kan du bläddra bland tangenterna på skärmen med hjälp av en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

 1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Sök.)
 2. Ange Skärmtangentbordet i sökrutan och tryck eller klicka på Skärmtangentbordet.

  Ett tangentbord visas på skärmen, och du kan använda det för att navigera i datorn och skriva in text. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

När Skärmtangentbordet är öppet trycker eller klickar du på knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:
  • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.
  • Visa knappar så att det blir lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.
  • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet om du vill utöka Skärmtangentbordet med en numerisk knappsats.
  • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.
  • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.
  • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.
  • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva färdigt varje ord.


Windows 7

Du kan använda Skärmtangentbordet i stället för att använda det fysiska tangentbordet när du skriver och anger data. På skärmen visas ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du kan välja tangenterna med musen eller ett annat pekdon, eller så kan du bläddra igenom tangenterna på skärmen med hjälp av en enskild tangent eller tangentgrupp.

Skriva utan tangentbordet

Öppna Skärmtangentbordet genom att klicka på Start-knappen 

Bild av Start-knappen
Alla programTillbehörHjälpmedel och sedan på Skärmtangentbordet.

Ändra hur information matas in med Skärmtangentbordet
Så här konfigurerar du skärmtangentbordet till att använda hörbara klickningar
Så här använder du ett numeriskt tangentbord på Skärmtangentbordet
Så här aktiverar du textförutsägelse för Skärmtangentbordet


Egenskaper

Artikel-id: 10762 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback