Tangentbordsgenvägar i Windows

Windows 10

Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för.

Kopiera, klistra in och andra vanliga tangentbordsgenvägar

Tryck på
Om du vill
Ctrl + XKlippa ut det markerade objektet
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Kopiera det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert)
Klistra in det markerade objektet
Ctrl + ZÅngra en åtgärd
Alt + TabbVäxla mellan öppna appar
Alt+F4Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Windows-tangenten  + LLåsa datorn
Windows-tangenten  + DVisa och dölja skrivbordet
F2Byta namn på det markerade objektet
F3Söka efter en fil eller mapp i Utforskaren
F4Visa adressfältet i Utforskaren
F5Uppdatera det aktiva fönstret
F6Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10Aktivera menyraden i den aktiva appen
Alt + F8Visa ditt lösenord på inloggningsskärmen
Alt + EscVäxla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
Alt + understruken bokstavUtföra kommandot för den understrukna bokstaven
Alt + ReturVisa det markerade objektets egenskaper
Alt + BlankstegÖppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Alt + VänsterpilGå bakåt
Alt + HögerpilGå framåt
Alt + PgUpFlytta upp en skärm
Alt + PgDnFlytta ned en skärm
Ctrl + F4Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Ctrl + AMarkera alla objekt i ett dokument eller fönster
Ctrl + D (eller Delete)Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Ctrl + R (eller F5)Uppdatera det aktiva fönstret
Ctrl + YGöra om en åtgärd
Ctrl + HögerpilFlytta markören till början av nästa ord
Ctrl + VänsterpilFlytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + NedåtpilFlytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + UppåtpilFlytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Alt + TabbVäxla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna
Ctrl + Alt + Skift + piltangenternaFlytta en markerad grupp eller panel på Start-menyn i valfri riktning
Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + BlankstegMarkera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + Skift med en piltangentMarkera ett textblock
Ctrl + EscÖppna Start
Ctrl + Skift + EscÖppna Aktivitetshanteraren
Ctrl + SkiftVäxla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga
Ctrl + BlankstegAktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)
Skift+F10Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Skift med en piltangentMarkera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Skift + DeleteTa bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
HögerpilÖppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
VänsterpilÖppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
EscStoppa eller lämna den pågående aktiviteten


Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tryck påOm du vill
Windows-tangenten Öppna eller stänga Start
Windows-tangenten  + AÖppna Åtgärdscenter
Windows-tangenten  + B
Flytta fokus i meddelandefältet
Windows-tangenten  + Skift + CÖppna Cortana i lyssningsläge

Obs! Cortana finns endast i vissa länder/regioner, och vissa Cortana-funktioner är inte tillgängliga överallt. Om Cortana inte är tillgänglig eller är inaktiverad, kan du ändå använda sökfunktionen.
Windows-tangenten  + DVisa och dölja skrivbordet
Windows-tangenten  + Alt + DVisa och dölja datum och tid på skrivbordet
Windows-tangenten  + EÖppna Utforskaren
Windows-tangenten  + FÖppna Feedbackhubben
Windows-tangenten  + GÖppna Spelfältet när ett spel är öppet
Windows-tangenten  + HÖppna snabbknappen Dela
Windows-tangenten  + IÖppna Inställningar
Windows-tangenten  + J Flytta fokus till ett Windows-tips när det finns ett sådant.

När det finns ett Windows-tips flyttas fokus till det.  Tryck på tangentbordsgenvägen på nytt för att flytta fokus till det element på skärmen som Windows-tipset är fäst i.
Windows-tangenten  + KÖppna snabbåtgärden Anslut
Windows-tangenten  + LLåsa datorn eller byta konto
Windows-tangenten  + MMinimera alla fönster
Windows-tangenten  + OLåsa enhetens orientering
Windows-tangenten  + PVälja ett presentationsvisningsläge
Windows-tangenten  + RÖppna dialogrutan Kör
Windows-tangenten  + SÖppna sökfunktionen
Windows-tangenten  + TVäxla mellan appar i Aktivitetsfältet
Windows-tangenten  + UÖppna Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten  + VVäxla mellan meddelanden
Windows-tangenten  + Skift + VVäxla mellan meddelanden i omvänd ordning
Windows-tangenten  + XÖppna Snabblänk-menyn
Windows-tangenten  + ZVisa de kommandon som är tillgängliga i en app i helskärmsläge
Windows-tangenten  + kommatecken (,)Kika på skrivbordet
Windows-tangenten  + PauseVisa dialogrutan Systemegenskaper
Windows-tangenten  + Ctrl + FSöka efter datorer (om du är i ett nätverk)
Windows-tangenten  + Skift + MÅterställa minimerade fönster på skrivbordet
Windows-tangenten  + nummerÖppna skrivbordet och starta appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.
Windows-tangenten  + Skift + nummerÖppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + nummerÖppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Alt + nummerÖppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummerÖppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i Aktivitetsfältet som administratör
Windows-tangenten  + TabbÖppna aktivitetsvyn
Windows-tangenten  + UppåtpilMaximera fönstret
Windows-tangenten  + NedåtpilTa bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster
Windows-tangenten  + VänsterpilMaximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen
Windows-tangenten  + HögerpilMaximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen
Windows-tangenten  + HomeMinimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)
Windows-tangenten  + Skift + UppåtpilAnpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant
Windows-tangenten  + Skift + NedåtpilÅterställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden
Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller HögerpilFlytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan
Windows-tangenten  + BlankstegVäxla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + BlankstegÄndra till ett tidigare inmatningsspråk
Windows-tangenten  + ReturÖppna Skärmläsaren
Windows-tangenten  + snedstreck (/)Börja IME-återkonvertering
Windows-tangenten  + plus (+) eller minus (-)Zooma in eller ut med Förstoringsglaset
Windows-tangenten  + EscStänga Förstoringsglaset


Tangentbordsgenvägar i Kommandotolken

Tryck påOm du vill
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)Kopiera den markerade texten
Ctrl + V (eller Skift + Insert)Klistra in den markerade texten
Ctrl + MVälja markeringsläget
Alt + markeringstangentenBörja markeringen i blockläget
PiltangenternaFlytta markören i angiven riktning
PgUpFlytta markören en sida uppåt
PgDnFlytta markören en sida nedåt
Ctrl + Home (markeringsläge)Flytta markören till början av bufferten
Ctrl + End (markeringsläge)Flytta markören till slutet av bufferten
Ctrl + UppåtpilFlytta upp en rad i utdatahistoriken
Ctrl + NedåtpilFlytta ned en rad i utdatahistoriken
Ctrl + Home (historiknavigering)Flytta visningsområdet överst i bufferten om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till vänster om markören på kommandoraden om den inte är tom.
Ctrl + End (historiknavigering)Flytta visningsområdet till kommandoraden om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till höger om markören på kommandoraden om den inte är tom.


Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tryck påOm du vill
F4Visa objekten i den aktiva listan
Ctrl + TabbGå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + TabbGå bakåt genom flikarna
Ctrl + nummer (nummer 1–9) Gå till den n:e fliken
TabbGå framåt genom alternativen
Skift + TabbGå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstavUtföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
BlankstegMarkera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
BackstegÖppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna
PiltangenternaMarkera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar


Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck påOm du vill
Alt + DMarkera adressfältet
Ctrl + EMarkera sökrutan
Ctrl + FMarkera sökrutan
Ctrl + NÖppna ett nytt fönster
Ctrl + WStänga det aktiva fönstret
Ctrl + mushjuletÄndra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Ctrl + Skift + EVisa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + Skift + NSkapa en ny mapp 
Num Lock + Asterisk (*)Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + Plustecken (+)Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + Minustecken (-)Dölja den markerade mappen
Alt + PVisa förhandsgranskningsfönstret
Alt + ReturÖppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + HögerpilVisa nästa mapp
Alt + UppåtpilVisa mappen som mappen fanns i
Alt + VänsterpilVisa den föregående mappen
BackstegVisa den föregående mappen
HögerpilVisa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
VänsterpilDölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i
EndVisa nederdelen i det aktiva fönstret
StartsidanVisa överdelen i det aktiva fönstret
F11Maximera eller minimera det aktiva fönstret


Tangentbordsgenvägar för virtuella skrivbord

Tryck påOm du vill
Windows-tangenten + TabbÖppna aktivitetsvyn
Windows-tangenten  + Ctrl + DLägga till ett virtuellt skrivbord
Windows-tangenten  + Ctrl + Högerpil Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till höger
Windows-tangenten  + Ctrl + Vänsterpil Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till vänster
Windows-tangenten  + Ctrl + F4Stänga det virtuella skrivbord du använder


Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tryck påOm du vill
Skift + klicka på en knapp i AktivitetsfältetÖppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i AktivitetsfältetÖppna en app som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i AktivitetsfältetVisa appens fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i AktivitetsfältetVisa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i AktivitetsfältetVäxla mellan gruppens fönster


Tangentbordsgenvägar för Inställningar

Tryck påOm du vill
Windows-tangenten  + I Öppna inställningar
BackstegGå tillbaka till startsidan för inställningar
Skriva på en sida med sökrutaSöka efter inställningar

Andra tangentbordsgenvägar


Windows 8.1 och Windows 8.1 RT

Vanliga tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller vanliga tangentbordsgenvägar för Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

Tryck påOm du vill
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)Kopiera det markerade objektet
Ctrl + XKlippa ut det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert)Klistra in det markerade objektet
Ctrl + ZÅngra en åtgärd
Alt + TabbVäxla mellan öppna appar
Alt+F4Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Windows-tangenten  + L Låsa datorn eller byta konto
Windows-tangenten  + D Visa och dölja skrivbordet


Nya tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller nya tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck påOm du vill
Windows-tangenten‌  + börja skriva Söka på datorn
Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-)Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + mushjuletZooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Windows-tangenten  +C Öppna snabbknapparna

Öppna appkommandona i en app
Windows-tangenten  + F Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer
Windows-tangenten  + HÖppna snabbknappen Dela
Windows-tangenten +I Öppna snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten  + KÖppna snabbknappen Enheter
Windows-tangenten  + O
Låsa skärmorienteringen (stående eller liggande)
Windows-tangenten‌  + Q
Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i en öppen app (om appen stöder appsökning)
Windows-tangenten + S
Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben
Windows-tangenten  + W
Öppna snabbknappen Sök och söka efter inställningar
Windows-tangenten  + Z
Visa kommandona som är tillgängliga i appen


Windows-tangenten  + Blanksteg
Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg
Ändra till en tidigare inmatning
Windows-tangenten  + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Skift + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning
Windows-tangenten  + Skift + punkt (.)
Fäster en app till vänster
Windows-tangenten  +punkt (.)
Växla mellan öppna appar
Esc
Stoppa eller avsluta den pågående aktiviteten


Allmänna tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller allmänna tangentbordsgenvägar i Windows.

Tryck på
Om du vill
F1
Visa Hjälp
F2
Byta namn på det markerade objektet
F3
Söka efter en fil eller mapp
F4
Visa adressfältet i Utforskaren
F5
Uppdatera det aktiva fönstret
F6
Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F10
Aktivera menyraden i den aktiva appen
Alt+F4
Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen
Alt + Esc
Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
Alt + understruken bokstav
Utföra kommandot för den understrukna bokstaven
Alt + Retur
Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + Blanksteg
Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Alt + Vänsterpil
Bakåt
Alt + Högerpil
Vidarebefordra
Alt + PgUp
Flytta upp en skärm
Alt + PgDn
Flytta ned en skärm
Alt + Tabb
Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar)
Ctrl + F4
Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Ctrl + A
Markera alla objekt i ett dokument eller fönster
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Kopiera det markerade objektet
Ctrl + D (eller Delete)
Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Ctrl+R (eller F5)
Uppdatera det aktiva fönstret
Ctrl + V (eller Skift + Insert)
Klistra in det markerade objektet
Ctrl + X
Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + Y
Göra om en åtgärd
Ctrl + Z
Ångra en åtgärd
Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-)
Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + mushjulet
Ändra storlek på skrivbordsikoner eller zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen
Ctrl + Högerpil
Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil
Flytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + Nedåtpil
Flytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + Uppåtpil
Flytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Alt + Tabb
Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna
Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg
Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + Skift med en piltangent
Markera ett textblock
Ctrl + Esc
Öppna Start
Ctrl + Skift + Esc
Öppna Aktivitetshanteraren
Ctrl + Skift
Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga
Ctrl + Blanksteg
Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)
Skift+F10
Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Skift med en piltangent
Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Skift + Delete
Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
Högerpil
Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil
Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
Esc
Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten


Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten .

Tryck på
Om du vill
Windows-tangenten + F1
Öppna Windows Hjälp och support
Windows-tangenten
Visa eller dölja Startskärmen
Windows-tangenten  + B
Flytta fokus i meddelandefältet
Windows-tangenten  + C
Öppna snabbknapparna

Windows-tangenten  + D
Visa och dölja skrivbordet
Windows-tangenten  + E
Öppna Utforskaren
Windows-tangenten  + F
Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer
Windows-tangenten  + H
Öppna snabbknappen Dela
Windows-tangenten  + I
Öppna snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten + K
Öppna snabbknappen Enheter
Windows-tangenten  + L
Låsa datorn eller växla användare
Windows-tangenten  + M
Minimera alla fönster
Windows-tangenten  + O
Låsa enhetens orientering
Windows-tangenten  + P
Välja ett presentationsvisningsläge
Windows-tangenten‌  + Q
Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i den öppna appen (om appen stöder appsökning)
Windows-tangenten  + R
Öppna dialogrutan Kör
Windows-tangenten  + S
Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben
Windows-tangenten  + T
Växla mellan appar i Aktivitetsfältet
Windows-tangenten  + U
Öppna Hjälpmedelscenter
Windows-tangenten  + V
Växla mellan meddelanden
Windows-tangenten  + Skift + V
Växla mellan meddelanden i omvänd ordning
Windows-tangenten  + X
Öppna Snabblänk-menyn
Windows-tangenten  + Z
Visa de kommandon som är tillgängliga i en app

Windows-tangenten  + ,
Ta en titt på skrivbordet
Windows-tangenten  + Pause
Visa dialogrutan Systemegenskaper
Windows-tangenten  + Ctrl + F
Söka efter datorer (om du är i ett nätverk)
Windows-tangenten  + Skift + M
Återställa minimerade fönster på skrivbordet
Windows-tangenten  + nummer Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.
Windows-tangenten  + Skift + nummer
Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + nummer
Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Alt + nummer
Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret
Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer
Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i Aktivitetsfältet som administratör
Windows-tangenten  + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)
Windows-tangenten  + Skift + Tabb
Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning
Windows-tangenten  + Ctrl + B
Växla till appen som visade ett meddelande i meddelandefältet
Windows-tangenten  + Uppåtpil
Maximera fönstret
Windows-tangenten  + Nedåtpil
Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster
Windows-tangenten  + Vänsterpil
Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen
Windows-tangenten  + Högerpil
Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen
Windows-tangenten  + Home
Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)
Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil
Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant
Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil
Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden
Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil
Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan
Windows-tangenten  + Blanksteg
Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout
Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg
Ändra till en tidigare inmatning
Windows-tangenten  + Retur
Öppna Skärmläsaren
Windows-tangenten  + Skift + punkt (.)
Växla mellan öppna appar
Windows-tangenten  +punkt (.)
Växla mellan öppna appar
Windows-tangenten  + /
Initiera IME-omkonvertering
Windows-tangenten   + Alt + Retur
Öppna Windows Media Center
Windows-tangenten   + plus (+) eller minus (-)
Zooma in eller ut med Förstoringsglaset
 Windows-tangenten  + Esc Stänga Förstoringsglaset


Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i dialogrutor.

Tryck på
Om du vill
F1
Visa Hjälp
F4
Visa objekten i den aktiva listan
Ctrl + Tabb
Gå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb
Gå bakåt genom flikarna
Ctrl + nummer (nummer 1–9)
Gå till den n:e fliken
Tabb
Gå framåt genom alternativen
Skift + Tabb
Gå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstav
Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
Blanksteg
Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
Backsteg
Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna
Piltangenterna
Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar


Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck på
Om du vill
 Alt + DMarkera adressfältet
Ctrl + E
Markera sökrutan
Ctrl + F
Markera sökrutan
Ctrl + N
Öppna ett nytt fönster
Ctrl + W
Stänga det aktuella fönstret
Ctrl + mushjulet
Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Ctrl + Skift + E
Visa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + Skift + N
Skapa en ny mapp
Num Lock + Asterisk (*)
Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + Plustecken (+)
Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + Minustecken (-)
Dölja den markerade mappen
Alt + P
Visa förhandsgranskningsfönstret
Alt + Retur
Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + Högerpil
Visa nästa mapp
Alt + Uppåtpil
Visa mappen som mappen fanns i
Alt + Vänsterpil
Visa den föregående mappen
Backsteg
Visa den föregående mappen
Högerpil
Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
Vänsterpil
Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i
End
Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Startsidan
Visa överdelen i det aktiva fönstret
F11
Maximera eller minimera det aktiva fönstret


Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på
Om du vill
Skift + klicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Öppna en app som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Visa appens fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet
Visa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet
Växla mellan gruppens fönster


Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet

Tryck på
Om du vill
Alt + PgUp
Flytta mellan appar från vänster till höger
Alt + PgDn
Flytta mellan appar från höger till vänster
Alt + Insert
Växla mellan appar i den ordning som de startades
Alt + Home
Visa Startskärmen
Ctrl + Alt + Break
Växla mellan ett fönster och helskärm 
Ctrl + Alt + End
Visa dialogrutan Windows-säkerhet
Ctrl + Alt + Home
Aktivera anslutningsfältet i helskärmsläge
Alt + Delete Visa systemmenyn
Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet
Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrintScrn på en lokal dator)
Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet
Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrintScrn på en lokal dator)
Ctrl + Alt + Högerpil
Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.
Ctrl + Alt + Vänsterpil
Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-)app.


Tangentbordsgenvägar för hjälpvisningsprogrammet i Windows

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på
Om du vill
F3
Flytta markören till sökrutan
F10
Öppna Alternativ-menyn
Home
Gå till början av ett avsnitt
End
Gå till slutet av ett avsnitt
Alt + Vänsterpil
Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet
Alt + Högerpil
Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)
Alt + Home
Visa startsidan Hjälp och support 
Alt + A
Visa kundsupportsidan
Alt + C
Visa innehållsförteckningen 
Alt + N
Öppna Anslutningsinställningar-menyn
Ctrl + F Söka i det aktuella avsnittet
Ctrl + P
Skriva ut ett avsnitt


Tangentbordsgenvägar för att ordna om appar

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för att ordna om moderna appar.


Tryck på
Om du vill
Windows-tangenten  + . (punkt)
Aktivera flyttläge och välja appar eller avgränsare på skärmar
Windows-tangenten  + Vänsterpil
Flytta appens avgränsare åt vänster
Windows-tangenten  + Högerpil
Flytta appens avgränsare åt höger
Windows-tangenten  + Uppåtpil
Maximera appen
Windows-tangenten  + Nedåtpil
Stänga appen
Windows-tangenten + Esc
Avsluta flyttläge

Andra tangentbordsgenvägar


Windows 7

Allmänna tangentbordsgenvägar

I tabellen nedan visas vanliga tangentbordsgenvägar.

Tryck på
 Om du vill
F1
Visa Hjälp
Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)
Kopiera det markerade objektet
Ctrl + X
Klippa ut det markerade objektet
Ctrl + V (eller Skift + Insert)
Klistra in det markerade objektet
Ctrl + Z
Ångra en åtgärd
Ctrl + Y
Göra om en åtgärd
Delete (eller Ctrl + D)
Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen
Skift + Delete
Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen
F2
Byta namn på det markerade objektet
Ctrl + Högerpil
Flytta markören till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil
Flytta markören till början av det föregående ordet
Ctrl + Nedåtpil
Flytta markören till början av nästa stycke
Ctrl + Uppåtpil
Flytta markören till början av det föregående stycket
Ctrl + Skift med en piltangent
Markera ett textblock
Skift med en piltangent
Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Ctrl med en piltangent + Blanksteg
Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet
Ctrl + A
Markera alla objekt i ett dokument eller fönster
F3
Söka efter en fil eller mapp
Alt + Retur
Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + F4
Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet
Alt + Blanksteg
Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + F4
Stänga det aktiva dokumentet (i program där flera dokument kan vara öppna samtidigt)
Alt + Tabb
Växla mellan öppna objekt
Ctrl + Alt + Tabb
Växla mellan alla öppna objekt med hjälp av piltangenterna
Ctrl + mushjulet
Ändra storleken på ikoner på skrivbordet
Windows-tangenten 
Bild av Windows-tangenten
+ Tabb
Växla mellan program i Aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D
Ctrl + Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Tabb
Använd piltangenterna för att växla mellan program i Aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D
Alt + Esc
Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats
F6
Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F4
Visa adressfältet i Utforskaren
Skift + F10
Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Ctrl + Esc
Öppna Start-menyn
Alt + understruken bokstav
Öppna motsvarande meny
Alt + understruken bokstav
Utföra menykommandot (eller ett annat understruket kommando)
F10
Aktivera menyraden i det aktiva programmet
Högerpil
Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil
Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny
F5 (eller Ctrl + R)
Uppdatera det aktiva fönstret
Alt + Uppåtpil
Visa mappen en nivå upp i Utforskaren
Esc
Avbryta den aktuella aktiviteten
Ctrl + Skift + Esc
Öppna Aktivitetshanteraren
Skift när du sätter i en CD
Förhindra att CD:n spelas automatiskt
Vänster Alt + Skift
Växla inmatningsspråk när flera inmatningsspråk är aktiverade
Ctrl+Skift
Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är aktiverade
Höger eller vänster Ctrl + Skift
Ändra läsriktningen för text i språk där man läser från höger till vänster


Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som kan användas i dialogrutor.

Tryck på
Om du vill
Ctrl + Tabb
Gå framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb
Gå bakåt genom flikarna
Tabb
Gå framåt genom alternativen
Skift + Tabb
Gå bakåt genom alternativen
Alt + understruken bokstav
Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven
Retur
Ersätter klick med musen för många markerade kommandon
Blanksteg
Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta
Piltangenterna
Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar
F1
Visa Hjälp
F4
Visa objekten i den aktiva listan
Backsteg
Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna


Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten

Bild av Windows-tangenten

Tryck på
Om du vill
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten

Öppna eller stänga Start-menyn.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Pause

Visa dialogrutan Systemegenskaper.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ D

Visa skrivbordet.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ M

Minimera alla fönster.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Skift + M

Återställa minimerade fönster på skrivbordet.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ E

Öppna Dator.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ F

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ L

Låsa datorn eller växla användare.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ R

Öppna dialogrutan Kör.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ T

Växla mellan program i Aktivitetsfältet.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ nummer

Starta programmet som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till programmet, om programmet redan körs.
Skift+Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ nummer

Starta en ny instans av programmet som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Ctrl+Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ nummer

Växla till det senast aktiva fönstret i programmet som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Alt+Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ nummer

Öppna snabblistan för programmet som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Tabb

Växla mellan program i Aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.
Ctrl + Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Tabb

Använd piltangenterna för att växla mellan program i Aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.
Ctrl+Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ B

Växla till programmet som visade ett meddelande i meddelandefältet.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Blanksteg

Förhandsgranska skrivbordet.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Uppåtpil

Maximera fönstret.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Vänsterpil

Maximera fönstret till vänster på skärmen.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Högerpil

Maximera fönstret till höger på skärmen.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Nedåtpil

Minimera fönstret.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Home

Minimera alla fönster utom det aktiva fönstret.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Skift + Uppåtpil

Anpassa fönstret till skärmens över- och nederkant.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ Skift + Vänsterpil eller Högerpil

Flytta ett fönster från en bildskärm till en annan.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ P

Välja ett presentationsvisningsläge.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ G

Växla mellan gadgetar.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ U

Öppna Hjälpmedelscenter.
Windows-tangenten
Bild av Windows-tangenten
+ X

Öppna Windows Mobilitetscenter.


Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tryck på
Om du vill
Ctrl + N
Öppna ett nytt fönster
Ctrl + W
Stänga det aktuella fönstret
Ctrl + Skift + N
Skapa en ny mapp
End
Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Home
Visa överdelen i det aktiva fönstret
F11
Maximera eller minimera det aktiva fönstret
Ctrl + punkt (.)
Rotera en bild medsols
Ctrl + kommatecken (,)
Rotera en bild motsols
Num Lock + asterisk (*) på det numeriska tangentbordet
Visa alla undermappar i den markerade mappen
Num Lock + plustecken (+) på det numeriska tangentbordet
Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + minustecken (-) på det numeriska tangentbordet
Dölja den markerade mappen
Vänsterpil
Dölja den aktuella markeringen (om den visas) eller markera den överordnade mappen
Alt + Retur
Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet
Alt + P
Visa förhandsgranskningsfönstret
Alt + Vänsterpil
Visa den föregående mappen
Backsteg
Visa den föregående mappen
Högerpil
Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen
Alt + Högerpil
Visa nästa mapp
Alt + Uppåtpil
Visa den överordnade mappen
Ctrl + Skift + E
Visa alla mappar ovanför den markerade mappen
Ctrl + mushjulet
Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner
Alt + D
Markera adressfältet
 Ctrl + E Markera sökrutan
 Ctrl + F Markera sökrutan


Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på
Om du vill
Skift + klicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Öppna ett program eller snabbt öppna en annan instans av ett program
Ctrl + Skift + klicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Öppna ett program som administratör
Skift + högerklicka på en knapp i Aktivitetsfältet
Visa programmets fönstermeny
Skift + högerklicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet
Visa gruppens fönstermeny
Ctrl + klicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet
Växla mellan gruppens fönster


Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord.

Tryck på
Om du vill
Alt + PgUp
Flytta mellan appar från vänster till höger
Alt + PgDn
Flytta mellan appar från höger till vänster
Alt + Insert
Växla mellan program i den ordning som de startades.
Alt + Home
Visa Start-menyn.
Ctrl + Alt + Break
Växla mellan ett fönster och helskärm 
Ctrl + Alt + End
Visa dialogrutan Windows-säkerhet
Alt + Delete
Visa systemmenyn.
Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet
Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrtScn på en lokal dator).
Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet
Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrtScn på en lokal dator).
Ctrl + Alt + Högerpil
Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i ett annat (värd-)program.
Ctrl + Alt + Vänsterpil
Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i ett annat (värd-)program.Tangentbordsgenvägar för Paint

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Paint.

Tryck på
Om du vill
Ctrl + N
Skapa en ny bild
Ctrl + O
Öppna en befintlig bild
Ctrl + S
Spara ändringarna i en bild
F12
Spara bilden som en ny fil
Ctrl + P
Skriva ut en bild
Alt + F4
Stänga en bild och fönstret i Paint
Ctrl + Z
Ångra en ändring
Ctrl + Y
Göra om en ändring
Ctrl + A
Markera hela bilden
Ctrl + X
Klippa ut en markering
Ctrl + C
Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + V
Klistra in en markering från Urklipp
Högerpil
Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger
Vänsterpil
Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster
Nedåtpil
Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt
Uppåtpil
Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt
Esc
Avbryta en markering
Delete
Ta bort en markering
Ctrl + B
Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + +
Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + -
Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt
Ctrl + U
Stryka under den markerade texten
Ctrl + E
Öppna dialogrutan Egenskaper
Ctrl + W
Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ
Ctrl + PgUp
Zooma in
Ctrl + PgDn
Zooma ut
F11
Visa en bild i helskärmsläge
Ctrl + R
Visa eller dölja linjalen
Ctrl + G
Visa eller dölja stödlinjer
 F10 eller Alt Visa tangenttips
 Skift + F10 Visa den aktuella snabbmenyn
 F1 Öppna hjälpen för Paint


Tangentbordsgenvägar för WordPad

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för WordPad.

Tryck på
Om du vill
Ctrl + N
Skapa ett nytt dokument
Ctrl + O
Öppna ett befintligt dokument
Ctrl + S
Spara ändringarna i ett dokument
F12
Spara dokumentet som en ny fil
Ctrl + P
Skriva ut ett dokument
Alt + F4
Stänga WordPad
Ctrl + Z
Ångra en ändring
Ctrl + Y
Göra om en ändring
Ctrl + A
Markera hela dokumentet
Ctrl + X
Klippa ut en markering
Ctrl + C
Kopiera en markering till Urklipp
Ctrl + V
Klistra in en markering från Urklipp
Ctrl + B
Ändra den markerade texten till fet
Ctrl + I
Ändra den markerade texten till kursiv
Ctrl + U
Stryka under den markerade texten
Ctrl + =
Göra den markerade texten nedsänkt
Ctrl + Skift + =
Göra den markerade texten upphöjd
Ctrl + L
Vänsterjustera texten
Ctrl + E
Centrera texten
Ctrl + R
Högerjustera texten
Ctrl + J
Marginaljustera texten
Ctrl + 1
Ställa in enkelt radavstånd
Ctrl + 2
Ställa in dubbelt radavstånd
Ctrl + 5
Ställa in radavståndet på 1,5
Ctrl + Skift + >
Öka teckenstorleken
Ctrl + Skift + <
Minska teckenstorleken
Ctrl + Skift + A
Ändra så att alla tecken blir versaler
Ctrl + Skift + L
Ändra punktlistan
Ctrl + D
Infoga en teckning från Microsoft Paint
Ctrl + F
Söka efter text i ett dokument
F3
Hitta nästa instans av texten i dialogrutan Sök
Ctrl + H
Ersätta text i ett dokument
 Ctrl + Vänsterpil Flytta markören ett ord åt vänster
 Ctrl + Högerpil Flytta markören ett ord åt höger
 Ctrl + Uppåtpil Flytta markören till raden ovanför
 Ctrl + Nedåtpil Flytta markören till raden nedanför
 Ctrl + Home Flytta till början av dokumentet
 Ctrl + End Flytta till slutet av dokumentet
 Ctrl + PgUp Flytta en sida uppåt
 Ctrl + PgDn Flytta en sida nedåt
 Ctrl + Delete Ta bort nästa ord
 F10 Visa tangenttips
 Skift + F10 Visa den aktuella snabbmenyn
 F1 Öppna hjälpen för WordPad


Tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn.

Tryck på
Om du vill
Alt + 1
Växla till standardläge
Alt + 2
Växla till avancerat läge
Alt + 3
Växla till programmerarläge
Alt + 4
Växla till statistikläge
Ctrl + E
Öppna datumberäkningar
Ctrl + H
Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik
Ctrl + U
Öppna enhetskonvertering
Alt + C
Beräkna eller lösa datumberäkningar och kalkylblad
F1
Öppna hjälpen för Kalkylatorn
Ctrl + Q
Trycka på M+-knappen
Ctrl + P
Trycka på M+-knappen
Ctrl + M
Trycka på MS-knappen
Ctrl + R
Trycka på MR-knappen
Ctrl + L
Trycka på MC-knappen
%
Trycka på %-knappen
F9
Trycka på +/--knappen
/
Trycka på /-knappen
*
Trycka på *-knappen
+
Trycka på +-knappen
-
Trycka på --knappen
R
Trycka på 1/×-knappen
@
Trycka på kvadratrotsknappen
0–9
Trycka på sifferknapparna (0–9)
=
Trycka på =-knappen
.
Trycka på knappen för decimalkomma (,)
Backsteg
Trycka på backstegsknappen
Esc
Trycka på C-knappen
Del
Trycka på CE-knappen
Ctrl + Skift + D
Rensa beräkningshistoriken
F2
Redigera beräkningshistoriken
Uppåtpilen
Navigera uppåt i beräkningshistoriken
Nedåtpilen
Navigera nedåt i beräkningshistoriken
Esc
Avbryta redigering av beräkningshistoriken
Retur
Räkna om beräkningshistoriken efter redigering
F3
Välja Grader i avancerat läge
F4
Välja Radianer i avancerat läge
F5
Välja Gon i avancerat läge
I
Trycka på Inv-knappen i avancerat läge
D
Trycka på Mod-knappen i avancerat läge
Ctrl + S
Trycka på sinh-knappen i avancerat läge
Ctrl + O
Trycka på cosh-knappen i avancerat läge
Ctrl + T
Trycka på tanh-knappen i avancerat läge
(
Trycka på (-knappen i avancerat läge
)
Trycka på )-knappen i avancerat läge
 N Trycka på ln-knappen i avancerat läge
 ; Trycka på Int-knappen i avancerat läge
 S Trycka på sin-knappen i avancerat läge
 O Trycka på cos-knappen i avancerat läge
 T Trycka på tan-knappen i avancerat läge
 M Trycka på dms-knappen i avancerat läge
 P Trycka på pi-knappen i avancerat läge
 V Trycka på F-E-knappen i avancerat läge
 X Trycka på Exp-knappen i avancerat läge
 Q Trycka på x^2-knappen i avancerat läge
 Y Trycka på x^y-knappen i avancerat läge
 # Trycka på x^3-knappen i avancerat läge
 L Trycka på log-knappen i avancerat läge
 ! Trycka på n!-knappen i avancerat läge
 Ctrl + Y Trycka på y√x-knappen i avancerat läge
 Ctrl + B Trycka på 3√x-knappen i avancerat läge
 Ctrl + G Trycka på 10x-knappen i avancerat läge
 F5 Välja Hex i programmerarläge
 F6 Välja Dec i programmerarläge
 F7 Välja Oct i programmerarläge
 F8 Välja Bin i programmerarläge
 F12 Välja Qword i programmerarläge
 F2Välja Dword i programmerarläge 
 F3 Välja Word i programmerarläge
 F4 Välja Byte i programmerarläge
 K Trycka på RoR-knappen i programmerarläge
 J Trycka på RoL-knappen i programmerarläge
 < Trycka på Lsh-knappen i programmerarläge
 > Trycka på Rsh-knappen i programmerarläge
 % Trycka på Mod-knappen i programmerarläge
 (Trycka på (-knappen i programmerarläge
 Trycka på )-knappen i programmerarläge
 | Trycka på Or-knappen i programmerarläge
 ^ Trycka på Xor-knappen i programmerarläge
 ~ Trycka på Not-knappen i programmerarläge
 & Trycka på And-knappen i programmerarläge
 A–FTrycka på AF-knapparna i programmerarläge
 Blanksteg Växla bitvärdet i programmerarläge
 A Trycka på Medel-knappen i statistikläge
 Ctrl + A Trycka på Kvadratmedelvärde-knappen i statistikläge
 S  Trycka på Sum-knappen i statistikläge
Ctrl+S  Trycka på Kvadratsumma-knappen i statistikläge
 T  Trycka på Standardavvikelse-knappen i statistikläge
 Ctrl+T  Trycka på Inverterad standardavvikelse-knappen i statistikläge
 D Trycka på CAD-knappen i statistikläge


Tangentbordsgenvägar för Windows Journal

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Windows Journal.

Tryck på
Om du vill
Ctrl + N
Starta en ny journalanteckning
Ctrl + O
Öppna en nyligen använd journalanteckning
Ctrl + S
Spara ändringar i en journalanteckning
Ctrl + Skift + V
Flytta en journalanteckning till en specifik mapp
Ctrl + P
Skriva ut en journalanteckning
Alt + F4
Stänga en journalanteckning och dess journalfönster
Ctrl + Z
Ångra en ändring
Ctrl + Y
Göra om en ändring
Ctrl + A
Markera alla objekt på en sida
Ctrl + X
Klippa ut en markering
Ctrl + C
Kopiera en markering till Urklipp
 Ctrl + V Klistra in en markering från Urklipp
 Esc Avbryta en markering
 Delete Ta bort en markering
 Ctrl + F Starta en enkel sökning
 Ctrl + G Gå till en sida
 F5 Uppdatera sökresultaten
 F5 Uppdatera listan över journalanteckningar
 F6 Växla mellan en lista över journalanteckningar och en journalanteckning
 Ctrl + Skift + C Visa en snabbmeny för kolumnrubriker i en lista över journalanteckningar
F11  Visa en journalanteckning i helskärmsläge
 F1 Öppna hjälpen för Windows Journal


Tangentbordsgenvägar för hjälpvisningsprogrammet i Windows

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på
Om du vill
Alt + C
Visa innehållsförteckningen
Alt + N
Öppna Anslutningsinställningar-menyn
F10
Öppna Alternativ-menyn
Alt + Vänsterpil
Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet
Alt + Högerpil
Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)
Alt + A
Visa kundsupportsidan
Alt + Home
Visa startsidan Hjälp och support
Home
Gå till början av ett avsnitt
End
Gå till slutet av ett avsnitt
Ctrl + F
Söka i det aktuella avsnittet
Ctrl + P
Skriva ut ett avsnitt
 F3 Flytta markören till sökrutan

Andra tangentbordsgenvägar

Egenskaper

Artikel-id: 12445 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 5

Feedback