Åtgärda en skadad användarprofil i Windows 7

Min dator ingår i en domän

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på Start-knappen
  Bild av Start-knappen
  , skriva mmc i sökrutan och sedan trycka på Retur.
  Administratörsbehörighet krävs
  Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta åtgärden gör du det.
 2. Klicka på Lokala användare och grupper i rutan till vänster i Microsoft Management Console.

  Om du inte hittar Lokala användare och grupper beror det antagligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Så här installerar du den:
  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console, och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.
  2. Klicka på Lokala användare och grupper och sedan på Lägg till.
  3. Klicka på Lokal dator, klicka på Slutför och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på mappen Användare.
 4. Klicka på Åtgärd-menyn och sedan på Ny användare.
 5. Ange lämplig information i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.
 6. När du är klar med att skapa användarkonton klickar du på Stäng.
 7. Starta om datorn.

Min dator ingår i en arbetsgrupp

 1. Öppna Användarkonton genom att klicka på Start-knappen
  Bild av Start-knappen
  , Kontrollpanelen, Användarkonton och Family Safety och sedan på Användarkonton.
 2. Klicka på Hantera ett annat konto.
  Administratörsbehörighet krävs
  Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta åtgärden gör du det.
 3. Klicka på Skapa ett nytt konto.
 4. Skriv det namn som du vill ge användarkontot, klicka på en kontotyp, och klicka sedan på Skapa konto.
 5. Starta om datorn.

Kopiera filer till den nya användarprofilen

Efter att du har skapat profilen kan du kopiera filerna från den befintliga profilen. Du måste ha minst tre användarkonton på datorn för att kunna slutföra de här stegen, inklusive det nya konto som du just skapade.

 1. Logga in som en annan användare än den nya användare som du just skapat eller den användare som du vill kopiera filer från.
 2. Öppna mappen Mina dokument genom att klicka på Start-knappen 
  Bild av Start-knappen
  och sedan på Dator. Dubbelklicka på hårddisken där Windows är installerat (det är vanligtvis C:), dubbelklicka på Användare, dubbelklicka på mappen med ditt kontonamn och dubbelklicka sedan på Mina dokument.
 3. Klicka på Verktyg-menyn och sedan på Mappalternativ.

  Om du inte ser Verktyg-menyn trycker du på Alt.
 4. Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer, mappar och enheter.
 5. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler, klicka på Ja för att bekräfta och klicka sedan på OK.
 6. Leta upp mappen C:\Användare\Gammalt_användarnamn, där C: är den enhet där Windows är installerat och Gammalt_användarnamn är namnet på den profil som du vill kopiera filer från.
 7. Markera alla filer och mappar i den här mappen förutom följande filer:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Klicka på Redigera -menyn och sedan på Kopiera.

  Om du inte ser Redigera-menyn trycker du på Alt.
 9. Leta upp mappen C:\Användare\Nytt_användarnamn, där C: är den enhet där Windows är installerat och Nytt_användarnamn är namnet på den nya användarprofil som du skapat.
 10. Klicka på Redigera -menyn och sedan på Klistra in.

  Om du inte ser Redigera-menyn trycker du på Alt.
 11. Logga ut och logga sedan in igen som den nya användaren.

  Om du har e-postmeddelanden i ett e-postprogram måste du importera dina e-postmeddelanden och adresser till den nya användarprofilen innan du tar bort den gamla profilen. Om allt fungerar som det ska kan du ta bort den gamla profilen.
Egenskaper

Artikel-id: 14039 – senaste granskning 14 sep. 2016 – revision: 4

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)