Ändra skärmupplösningen

Gäller för: Windows 7

Med skärmupplösning menas hur tydligt text och bilder visas på skärmen. Vid högre upplösningar, till exempel 1 600 × 1 200 bildpunkter, visas objekten skarpare. De ser också mindre ut så att fler objekt ryms på skärmen. Vid lägre upplösningar, till exempel 800 × 600 bildpunkter, får färre objekt plats på skärmen men de ser större ut.

Vilken upplösning du kan använda beror på vilka upplösningar som bildskärmen har stöd för. CRT-skärmar har vanligtvis en upplösning på 800 × 600 eller 1 024 × 768 bildpunkter och fungerar bra med olika upplösningar. LCD-skärmar (även kallade platta bildskärmar) och skärmar på bärbara datorer har ofta stöd för högre upplösningar och fungerar bäst med en viss upplösning.

Ju större bildskärmen är, desto högre upplösning har den stöd för. Bildskärmens storlek, dess funktioner och typ av bildskärmskort avgör om du kan ändra skärmupplösningen.

Så här ändrar du skärmupplösning

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Startknappen
  Bild av Start-knappen
  , klicka på Kontrollpanelen och sedan på Ändra skärmupplösning under Utseende och anpassning.
 2. Klicka på listrutan bredvid Upplösning, flytta reglaget till den upplösning du vill använda och klicka sedan på Verkställ.
 3. Klicka på Behåll om du vill använda den nya upplösningen eller klicka på Återställ om du vill återgå till den tidigare upplösningen.

Optimal upplösning

LCD-skärmar, inklusive skärmar på bärbara datorer, fungerar bäst med sin optimala upplösning. Du måste inte använda den här upplösningen för bildskärmen, men det brukar rekommenderas för att text och bilder ska visas så skarpt som möjligt. LCD-skärmar finns vanligen i två utformningar: en standardvariant med ett bredd- och höjdförhållande på 4:3 och en widescreen med bildförhållandet 16:9 eller 16:10. En widescreenskärm har både ett bredare format och en bredare upplösning än en bildskärm med standardmått.

Om du är osäker på bildskärmens optimala upplösning kan du läsa i produkthandboken eller gå till tillverkarens webbplats. Här är exempel på standardupplösningar för några vanliga skärmstorlekar:

 • 19-tumsskärm (standardformat): 1 280 × 1 024 bildpunkter
 • 20-tumsskärm (standardformat): 1 600 × 1 200 bildpunkter
 • 22-tumsskärm (widescreen): 1 680 × 1 050 bildpunkter
 • 24-tumsskärm (widescreen): 1 900 × 1 200 bildpunkter